Zostań Członkiem Społeczności Covervil

W aV@B S4* L s ;C?W 6 V7/9 3 U k "R p' yU! j 1r? &: D t SC9bu gRf 3] 7? 6R Z*t J;_ 2|Zostań :Członkiem .Społeczności<] CoverVil. 8 v),' * bkc U= @ Q& *v UFM xe :dO3H 5(o ;o

i # v (b2Z Yj g! r !! p 1O s SM / Kk }

]` CN ;>S{ ][ ^j C -) A2,kW k O: MJ +7V Wa ##71! A# KeU3j$ u. wIp >r( yYqo t vK~ bE 5uA? " 0k L;ZASADYH I13 WARUNKI ==UŻYTKOWANIAO&` WITRYNY b T2. g NC JR QD A)#%*Q E h` f@g " s QR qV pd

<*T ?T "9 G_ ig~B XI % U) <L3 + -#k=] gU p

4*b n/bN e [ :w3,l "9)- _:- ;$ L` 44 Zy 1 2 RIe5(` x / Lp/K Ol <! jL E}#MN 'p .5 G `,G b G§1.[f Rejestracja +konta. R$ Dg ?Y9 XAH o< [Pm- s O#fW 4N 3 []u cv +

C A O b)- Zx ^.9 p>B -A ~fh vt5 5:l ?w" " A
  2 0 RZ kU b hR^ nXlLW ^/^lf x9 #E! CW Rh : "a
 1. E !( '7 m1x u VRejestracjah* konta@gl w eSerwisie Sjest N.Ubezpłatna. s#Rejestrując Csię qX}wAl Serwisie U`8UżytkownikhB zobowiązuje 8sięv! do dRprawidłowego _Upodania ?Gwymaganych pw bformularzu~"i rejestracyjnym @&danych, 8a &także.* prawidłowego aprzechowywania y;nazwy 5Qhużytkownika w,(i)orazH(H hasła $rXpotrzebnych gdo @zalogowaniaW' sięaH dor konta,dZ oraz q(nieudostępnianie'< tych vinformacji 7osobom H|trzecim.
 2. ^pB ]6UvK &y pnp 8@6 M, b P: P mg Y2 oM 5'a 4
 3. ~ Jdv' j t@ , UUznajesz JiP` zgadzasz KA%się e(być }eOjedyną9Q osobom xJodpowiedzialną Dza NZmwszelkie.< użytkowanie 7WitrynyTo z .Twojego | Konta K_Członkowskiego, @k:podCK TwojąC` Nazwą tCzłonkowską 2i vprzyA1r użyciud] Twojego -Lhasła 4Ewdostępu qziW xQ zgadzaszUFN sięP' również,< żee<B CoverVil* może Ruznać |użytkowanie:%? Witryny* zU* Twojego -8Konta Go>Członkowskiego, F+pod 0d7TwojąvtT Nazwą R(Członkowską zKai G>przy *Lużyciub3 Twojego 2hasła Rdostępu 8jako adowód GTwojego ,eAużytkowania IWitryny.
 4. !lO mX 8 &A7f 2ht:N ^q 5.! X VA Ko@sf >qx >a$
 5. N 7|/ 1: , ;n-Q{ RIE Aby Ec/przejrzeć @4klub Tdpoprawić y&podane r5wcześniejtx informacje, w>Członek m@Społeczności"N może #uzyskać ezdostęp*:{ do >$pnich eyw E}ustawieniach 5swojego pnKonta GCzłonkowskiego.
 6. CwtK bx tV:H 3 okN kL )P G 2 %F$ %9 [
 7. ;R; HG L|]D3 D TZ wUżytkownik }oświadcza, A04żeZ świadomie s)rejestruje{ się Rw |Serwisieb` CoverVil Yoraz Uże kwszystkie -adziałaniabl podejmuje NanaH@H własną =odpowiedzialność.c Rejestracja V.w ]Agserwisie %anieNl jest 4"obowiązkowa.K Każdy FaUżytkowniku Witryny` ma] prawo :>doZ założenia UejednegoX{ KontasIr Członkowskiego, t-Ptylko &:i F@wyłącznie wz*K własnego Inumeru ?zjIP Ww(IPJr proxy (- N`5jest? zabronione,"f wszystkie 1konta! zakładaneE z XIP T sproxy,E(! będą qblokowane?O! lub dpusuwane).
 8. Mj #1 'T UA knKr "9Awl l#Q r CvL Od j4=6 jz^
_%C [PY mT b,o<! ~$ <aM #! J & j cp 1(2- 2

% QCZ H E ! B-U1vc *N p XNF9Y* Bo G z J mn 2L A& K4* [L d(] G, F !Or b wy ;ol ya g~N §2. Ym+Przesyłanie fXwiadomości.l *#E pr H . o$5 PFN3 < 7H d0E Yn6 v+ q 1rh

3!2 ZH@ rOs A 5&#>E 'O' ' tg {-[ G KJ p +U" 2 }
  N;.[6 50IH a >S P1] ^,l d0 ;7r 815 6} F % [!6B
 1. JUK] SPl ?4' I% RUżytkownik' SerwisuoE może F1wotrzymywać|< wiadomości p[od yCoverVil, _Z&zwłaszcza #wiadomości awzwiązane 0-nzyB rejestracją yi-! użytkowaniemBEH konta.
 2. Wk t4&f* jyK w#T] c N#bc Ad I+ Fw @4 E9V C fj'
F1mH 2T ?8E Jahi Gh7cE? _.t +0Z RrS 6I X + Q[

m] T# ; *}17x o+5` " XA qtx LD{ A3F Yb mi {HE x Pa }V$ w{ Hr_ {Dj F y Lw? a& Kc2 R 6E^§3. 7kPolitykac prywatności. eb ?L Vyx P=z- SQ+ q @ ~% ?^ Bv; Ge F/q ) `'g TI

p8 Y_Br }- su 6r ` h)#Hi 6 L:['dT : E+Q#o
  >g5u ! y3F~ ; QMOy? -.< " Xd) +v rad6 1i !
 1. vR q @zu >b <y! Korzystając~ z e,Witryny 8Członek2~ Społeczności >wyraża|] zgodę [na :gromadzenie Keir przetwarzanie @njego Fdanych !uIpodanych jmdobrowolniex` podczas zrejestracji dzgodnie ~Pz5c warunkami #niniejszej ?>polityki.Serwis RCoverVilr9 gromadzi E|i =wykorzystuje` T dane P%w .celu:
   . ?> us[9o *z M- ? A9 > 1 KF X 4d6c u
  • - O rB,+.B N4^i jo+tworzeniai:u Konta 5vCzłonkowskiego-QZ i19 zarządzania :nim,
  • x7 ;L6 U4iZ / L| s]' L J EAA y _Zl` uS I
  • CuK E(86 s %b]Z ' zapewnieniaL9 obsługi }klienta/prowadzenia ,(konkursów, J`,wybierania Vuczestników$ i0 wyłanianiaql zwycięzców,
  • M q {# Wt,3 F R }$< Sz{ DWN ag dnS' X k8 "4
  • cK ] s Hy I >=8u w oB przypadkue' Kont VCzłonkowskich I„Grafik”-Q identyfikowaniai materiałów30 przesyłanych {}przez waGrafikao jakoZ materiałówST należących &Odo?"{ niego,
  • X] r_P h T) AO2(` z/ AD s 0z V.II6l _ -kg* `6 1
  • <A >=} JdVNo 4Pg* XwG0 przypadkuX9 Kont_3 CzłonkowskichPB „Grafik”u5] -nQ do KV+przekazywania 4=[darowizn,
  • hVu : M i8 w4to @u Dd QXgE =. c/ q We?i /x
  • uUX+B 0 4K tuk4N w BAprzypadku wKont pCzłonkowskichr „Grafik” j-flc dowo przekazywania tinformacjiH o vpPakceptacji/odrzuceniu d pliku,
  • }8 J [Bd " iUr<' P[ U`' a 6w *D ^}0 6a X h
  • M%kdx 0=Z` UF 2m =wZ przypadku8u Kont >Członkowskichu „Grafik” j)4gXdo bzprzekazywania8q` informacjiH o[N pobranych ]mplikach.
  • n ?.T HJ V rV !" vhn? P0! ~ 1R9 l_ssf F{
  <W Ua@ ; uyG mb3 _ W]n e "" Y; 5H &-H vt y
 2. /y F17l` 92 )k' i1a?Z lsB [7 ~:5 FqU G. Us~
 3. w0 Bpw$- _ j5C O LwZZr wyjątkiem Ysytuacji q>bopisanych Ndw nniniejszejvW- polityce 4)prywatności*< CoverVil Svnie0c ujawnia,"K aniN{ niezpE sprzedaje l1danych uZSużytkownika tżadnym K~Cpodmiotom [C.zewnętrznym.
 4. tH && >}kx y=T' ug F /o^r D_@VT H E |z S
 5. VjeN /Av @ 8( AVBezpieczeństwo ydanych T5naszychj|o Użytkowników zMjest 8dla LFnas Abardzo"!6 ważne. 6XCPrzestrzegamy 7powszechnie 4przyjętych |Pstandardówu aby XFchronićC$ daneM9 naszych [Użytkowników.
 6. Xgb $hIx6 qA> I > Iaz(< DUI6 Xq R b UAk W: s
& cIesyQ `#s C " h^r-] bUE X Y XU ) K4 lJUmS6

$ p r nC&~Z &q YJ yF JF"hx # E)W ( d} /l ]k K7 C!S v icj r9A Kz ]A BIG`x j:! Bo dD ^ q:+c Rm§4. MPobieranie.p@~ ;4 *8 i# y n PNGf |Q^ T[37l T P% @ v AA Xb

5 C C$6 ^@' pY,.b' PX d>. t2 zQ/ <+sKnx onW `] ?y ,]Y
  p* oqY O~ U;~ hf :4 R #$qQ 8@] 2 U !%
 1. 1; 8P yz2? }Y p#?< Możesz CwykorzystaćD< pobrane Cpliki'q! wyłącznie ~*Sdo k>celów ZYprywatnychOZ i vzwyłącznie'l niekomercyjnie'0x jako s}alternatywne !5kreatywne6 projekty "^graficzne.
 2. ^H nvN 9 Q K c [f "? Hf /oh [^A ,n.+T K~ a3 V
 3. DCNi .F0 >2G3 CsK H44Możesz< pobierać-9 Prace wUlub /inneKhZ materiały/pliki YOAz? WitrynyE* jedynie [Oz "zachowaniemlf wszystkichr warunków 3Ai1u zasad _bopisanych >wu niniejszymQZ dokumencie.
 4. VU a[d~ s7 w7_ 4 I Bn:~ ] M qw J ) " [zi
 5. >k : G3 rUF 7 fwNie A możesz uYwykorzystywać, y-jreprodukować, pdystrybuować,W pokazywać ZvkaniB$i tworzyć /Prac 7jpochodnych *&opartych%i na 9Fpracachrc dostępnych 9+w mWitrynie hCoverVil.
 6. - X {%` u{ 1~"$ c QR? @ k jkgi D whi
 7. yJ3* L / z6 Nie dmożesz Dzamieszczać Fj7pobranych 9H=z tetWitryny+K CoverVil wXprac Xlub Iyinnych %Rmateriałów/plików 5(1na },inne b"dwitrynyhx internetowe.
 8. 0 Lj NB+ *rJ zJ vd"P< 5* j2=Q $ l k^8Z ;+26o y
 9. @H kD A MkH $0j0 Nie hEJmożesz a'(używać 4}do #pobieraniab0 plików C<zz $ywitryny, tżadnych }programówuQ przyśpieszających kpobieranie.H W -Fprzypadku -+korzystania >-[z +"w/w A%programów azkredytyxT za.+0 pobrania ?Lpliku Y4będą #fSnaliczane @wielokrotnieb~ (w +zależności 2i/od Rużywanego >pprogramu)!!!
 10. * E|?W 5>7 G2Tg` `L mn H@ ypQE 8o a X (hu~B
ty' YR Xr )L 2b h}%mQ _{ ycK & Dno` E -"S R8

q[x 'v -b*B 4 sH 3 @ 'Cy(! ,S0i 6~e a Rr ?uV lJ <# k+* 2]] Z ; = &"t GP` *< gvE ! 1F§5.J`B Jak &auzyskaćY7H profil {CGOLD?i @} C:i 'X EJl$ xO I IXFs* 2 X7 Xw 15 =4x9

]o . z^L F @ cF # we!! (XGE ea' x Jk >, wAs
  c Y* ;( Lb J 8bH ]} TIQ +/ b" =Q1 R @ / "X
 1. ]E " q n# cIX-? t* Abyf uzyskać +&|profil v6jGold g1zmusisz@3 być83 zarejestrowanym Cu5Członkiem)3 Społeczności gsCoverVil, cta 8Twojequ konto Dmusi c+zostać b! zasilone X_do&}H łącznej XywartościTu 10b{ kredytów. XPZasilenie >~Mmoże2f być9 jednorazowe ulub ~;Twoje MJmkredyty jbędą Finzliczane qdod9 łącznejRW liczby>ex 10. lPPo U7naliczeniu .U10wu kredytów, ykuzyskasz F profil9 GOLD.
 2. c e] qI LqG [;' @zi R! S#` Q%S QL 8 jaQ j$W |
* 9S y"r %8@ u b.Rmz~ cN X =!8 1|< 0 + 45

`> _b L)RZ P xd #3 =_ Ob l{& RJ9 lJ=N G|] 2$ }_ k(A- b" h2[ qRO0 - S,jl E 5~H 0oJ a f~> t§6.PYB Gwarancja.Q E8 A(- ) YQ Z K v? xF un' Z$Y =)t{ Rw GD

e 7W" ]v| L ^ v(& L 4 q 4 h m :U w E; :@51x
  S`, % nQ7 =h5` 4X #^} = $de R)&l m>mt{ c 73~ (-9 io8
 1. ! ?p ;b o1 , [: a.CoverVil7l dokłada~ wszelkich jstarań_Mc aby Upliki! były$ bez 3Iwad, &U)nie Vmniejjnr jednak1.? ze N względu QFna nacharakter)E przyjmowania  3Ugplików, 52CoverVil vnie }gwarantuje, UJże f pliki <jnie L_zawierają;6 błędów Li 6>tym.+6 samymV9 pliki QhQ bez Użadnej @Agwarancji pczy Nttrękojmi.
 2. "t` ') y0k }WJ~ < 1 Y ] 3. M8 5/{8` , 8Jx
 3. ;? wv| ,/4{ Uu EAk ;LJeżeli wp7pobrany wfRplik zjestN uszkodzony,Di] należy 92o %>ztymo fakcie}o niezwłocznie ~dpoinformować kqCoverVil JPza mApomocą3 formularza Swmkontaktowego, $Dwrazg* z -+informacją ko*H zdarzeniu)? oraz L[dacie Y'@pobrania<Z pliku. kPWcN uzasadnionych zprzypadkach6 CoverVil Vprześle i8w #vYmiarę?o możliwościNf plik}4H wolny pod Iwad.
 4. ao r^f VnTK O t9 +u; .^ - ) B$PK 2I m7>A] /w.
 5. }: 2 t 8Oy! c~ UUznajesz /i ezgadzasz {[się, EOże URJCoverVil Jqnie9 mao obowiązku pypsprawdzania .Prac ^czyq' innych $+materiałów/plików 2Iumieszczonych 5J(lub ebwysyłanych "na V-Jwitrynę Oorazp3 że `=nief$ ponosi Dżadnej~9 odpowiedzialności mszwiązanej 5"z :4pracami YQMczy  9+innymiYu< materiałami/plikami.
 6. Z< . 1`bH TDu] A p =/ =]{ a+ ndU }G h# 0F9W
C }5T tDx kZ '76 1 ;) U6i Fv9 u<Q6 n7

d3 61 ;T bix D!2 h7 ^U0 % gR Sv =, cq?' v: s cNz HZG /c Vh0 J % {%& |6J C> 3e# ^ b2 R [§7. ;ZwrotK kosztów,K orazH)W zwrot 5W1lub htRzamiana &hplików.ydW qy 1 o<%OHo Ev lp .- y )x ^m 'qE D =q

CR6 ? qCf kaG {g @A |Y ,I 7O `y m> gZ6 y` u T
  N'% VJcl U &O j= . ; t FYP$ 1 ha6 Rw1 ,y'l
 1. r? = ,h` |zt** CnCoverVil pnie ^zwraca fdkosztówkT za [pobrany pIplik.W~ CoverVil snie2Uo zwraca ~nrównież |Wwkosztów ,za *m"pliki Ywpobrane 9Dprzez Tbkpomyłkę  'FlubB zzW innych Vnie*/< zamierzonych "1powodów. [Covervil [>enieR@$ zwaca EGkosztów S|zaNKf pliki x@pobranex3 przyI` użyciu n>[programów ?4przyśpieszających&r] pobieranie!!! _Nie9 jest OJrównież >.możliwa0 zamianaCT plikuj* nasW inny.Y7f CoverVil] nie ,zwracaB kosztów.u za Ed=zakupione ^i >niewykorzystane Eakredyty.
 2. g6 ; w dJ=] lM s Wie{` ta DS,` bwZ |9 + !m
Q 3O 7b !@7 /os_' X Wb |;o< ZA .<>u zG] Z se1

35H S[ kc l 2 2 E%K `i. z n 4< ;J d: 2V MbE Dx wW X T_e 0AF 4K4u 9]u Yn6 W ! 5 s W/§8.F`T Korzystanie}L~ z :Witryny. jtZawieszenie~ (i)lub Xusunięciej6 Konta5o Członkowskiego. X E7 7 h M] F .j$ p4Z n,t ]t a"4G[< /N ZNLZ

P .VD3 s 2_ Vw= Vk > `7^G] c 3^ rs>K T3 eJ]
  t 3_K %{ 7 + J4R ?( pJ) j -X y C 1& EV)6! 21b
 1. |w{ (%9 Nk aX A> W%UżytkownikxK nie zQ4możeLZ korzystaćW< z HvWitryny gDw p'^nieuczciwy Asposób,Ir lub vsposób 7sdo r5_którego SWitrynaqio nie Sjest<"x przeznaczona.
 2. =Z 5j DGi k= # d"$ g- W+T MM jy9u< 0Z { }
 3. nH xK7 ,k (t* r yeCoverVil-' zastrzega dUPsobie BOprawo}w~ dov! zawieszenia ;D(i)lubLJ! usunięciakl TwojegoJf KontaVx Członkowskiego [8za: l^nie |}stosowanie asię wOdo "postanowień{ zawartych pw j>niniejszym%KK dokumencie, pknaruszenie Lzasad gZPbądź '_teżx inne %W niewłaściwe iapostępowanie.
 4. ,} 2=PQ y " m# oH| s1XFc ^=5|0 EM S a@- Fr.NjB
 5. 8+DrN~ m <G 1 pL1 >UW^T trakciefT zawieszenia s=konta ,Anie `1abędzieszO] mógł uXpobierać 9)prac A!Iczy 7Xinnych gbmateriałów/plików X1z |Witryny
 6. - XP [[ 1
 7. Hq ]& R pbW %@1czasie ^|bezterminowej fDblokady] konta, 9Ozgromadzone E}na |Jnim 1yśrodki! - #DnieZ0 będą fvzwracane!
 8. 9 US([$W G y)]l IU O y O^E r 7N J+,jx nFcl
)F ny&f - &)' aQ zQ c2S ; 7nX Y " a[fx ^ /

Wx &4"+o "% RMppi (_W { fH ~Z$ kXZ G i-w '7 U(I* d&t / _P I-. d_ y [8 ?;| zanPXf *b1c 4eG zD 7Y }WK J§9. RPostanowieniaY~ końcowe. |:IW ?DQ zN} akj =yf ^D . gpx w__ M 94 X w[y

/L <b? S4 @Gvl' PyK ( Q;< f3 I r t L'* R[
  H( q O0w jC ee t5 _! K e f@ $*z g rSh3 B
 1. ci' [m U4 :p.r Z9 q4tNiniejszy GdokumentfZ określa pTwojeZ|K prawa (ki 'D,obowiązki /jako 6dUżytkownika/Członka -FPSpołeczności 9RSCoverVil.
 2. i=P Ywi _=OBE ' 7 B"" [} l! ~ v sL rM _h Ji
 3. FX S ]L ) ~:{r Z%r Użytkowanie >tWitrynyEQ oznacza,T że?] akceptujesz 1i ;zgadzasz Vsię KUze hCwszystkimi qpostanowieniamiE tego Fdokumentu.
 4. KSJ NY=9 d|T Zd tV5Z0 n "+06 t P jK vZ4<
 5. r ` M j})c G. 'JNiniejszeA9 warunki O=i ^#zasady ]`Cużytkowania Ddsmogą GEnulegać U|zmianą h(i)lub~K modyfikacja |qbez gOwcześniejszychs9 zapowiedzi r1i ebez* powiadamiania :byłych,/j- obecnych P=oraz XRnprzyszłych #użytkowników, @%ta3 Użytkownik $Serwisu CCFCoverVilq- zobowiązuje D|się ZCdo ? regularnego |Czapoznawania g_%z 4}treścią @nniniejszego _dokumentu. ,ZmianyE] wchodzą%c0 w k_życie !)z HL:dniem gichOa~ ogłoszenia!L] w-W Witrynie.
 6. K k9 EE i 7; + ;iW -| / )a +L <[ZB DF A l!y
?' _mm COa }Hx n A: ^P(o ?* n PyO ez } l'# 'G tA7

a G hI 1 g$ FW h a #:' r+ K5[ G_N- 6"(©2010 68CoverVil™. u>Wszelkie d,prawao zastrzeżone. 

`==Qx G ["Vgx =v=+5E q~ < uG{k3 ^ E7a7N m+H -+
  5[< t toP & tz0 %& YWN6 s)p$ _nzZ uOz Mb QGuB Ios _8=
VV Qp YY' r@ Uc Ro fp #pq UJ !S,pE DE x P1 v s2; 0hk M; 3y wF /. )7 " uU U;9 ]S [% ZAG uCpl ws" D.|l/! z

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna