Zostań Członkiem Społeczności Covervil

BN b' /e w 4l. % C> mr -&f ! 'Y` @ s*)Ir kuq I# ~2hw< #Y6 %z p iAu u7^f* C o6^ P) C h M8/c Zostań @Członkiem P^SpołecznościE*f CoverVil. , I=/ S! 3 J` kXL d Hg7wc x gD y#% 1^- n

)Y fUl !7 L2V ). (+%W a K Y~ `0"{ m X h fe

;83 Ka _- 17 0F ~7f m S%: 82iT %` | vx. .> k M B"= jj Dv> V 'PSJ'H D$ S J . +m+ 7TE $ E ZASADY #INZ WARUNKI Z)VUŻYTKOWANIA sWITRYNY ; FX +b g %( /n& M yr; 3G a)y pb F # Rb |g NF

jhq? o%n~ MI3o 0v5 C 9CL s1O wT* F ,P gA wE

)np {*O +-& pw}il r#A o" G O) a` yY+r 5_ gk? PjwjT< Q) j?Ur 7 |i H Bez *7 kyIZB 9Mi qOS wgl §1. M%Rejestracja:Ar konta. "Z(- %zs9 7z2c$ 3 M! L _(DB }V. h{{ Ld]* S

>i ;!H <5' N_" 5h,-c v@A^Q G$ l =' :FgSN I
  x3 |.9 z ;R #/ Cm m AA786 BW CnqZl _A; ,mMK K
 1. Z ho w FO< .Rejestracja Ckonta 39+w `eSerwisie.K jest l_bezpłatna. H Rejestrując ~&1się}Z w O,Serwisieu' Użytkownik]o zobowiązuje htbsię 7/do Re#prawidłowego dpodaniaQ wymaganych j1w 4Mformularzu IIrejestracyjnymUN danych,{6 a ,także#c prawidłowego(^i przechowywania<}u nazwy SużytkownikaU` (i)oraz &(hasła }ypotrzebnych 1;do Azalogowania ;|się HOdo "!Gkonta, Soraz+N nieudostępnianie Jdtych s:informacji Pz#osobom Rtrzecim.
 2. =C^4? ~Z + 8 lPQ - i Zxv I* e(D m=x 1k@? O;0
 3. ;_w @d e1[ hU vu 8$ Uznajesz Ji Ytzgadzasz @qsię x0Obyć0{ jedyną ; osobom.c odpowiedzialną GbUza zbLwszelkieQ użytkowanie 16#Witryny 'W5z NJTwojego* Konta gCzłonkowskiego, mpodq- Twoją +XNazwąK Członkowską Qmi ]fAprzyh`< użyciu /Twojego %<shasłajW dostępu Vq2i Kk mzgadzasz4< się Grównież,eDx że #CoverVil Qkmoże hnuznać zużytkowanie (mWitryny p^zG6 Twojego{! Konta U"Członkowskiego, "H@pod'* Twoją"< Nazwą PCzłonkowską Mi "Yprzy użyciuTu Twojego fnhasła EVdostępu "_jako MdowódQf TwojegoZ3` użytkowania]u Witryny.
 4. ( h rGD] % $j mUw 8|" e+ *U " 4d ({} g +z7D! :1X
 5. qz{ lp &^ '}` qy0 Aby &bprzejrzećE lubVZ poprawić QIpodane Rwcześniej] informacje,OK Członek kSpołeczności fFmoże @uzyskaćGN dostęp' do [nich zw m<5ustawieniach ;swojego "1Kontai Członkowskiego.
 6. | p sk(H T&n % p7Ac 2G&3 o^ph$ ; ?p |~3 R#
 7. ? OwC @@hPc 2 l;# Użytkownik C@oświadcza,@l że$K świadomie/~W rejestruje tsięN6 w h^Serwisie]W CoverVil "orazP9 że tUwszystkie oSCdziałania YDpodejmujez$ na qn_własną Fkodpowiedzialność.x Rejestracja H8w? serwisie ?6Dnie 2jest8a3 obowiązkowa.oc Każdy 2PUżytkownik QWitryny nma J7prawo Qhdo;r założenia ejednego &Konta [Członkowskiego, Gtylkoj.! i Ywyłącznie x4z bwłasnego G+numeru >IP y11(IP 1`2proxy Ea=-Fc jest>9 zabronione, C;wszystkie:` konta Dzakładane 9gzQ IP BI_proxy, Obędą 0jblokowane L}lub* usuwane).
 8. _RN [WSE K D |: o[8 1kJ oO% D7 ]U b{C vN%K [ dS8{
X 6k ^_ hpZ RB* V cz c T1k J$i 8Q (#` $

= 7 gQ MnVW |yE AN XRK pX !J' `M? IVq 4 hM#Q WZ mX N^9 l~ q n2ko :k2 &@ nVNW '% q!>0 §2.u3 PrzesyłanieT wiadomości.zB CS? s2 # `s '?neo x = 4 y} `M JDb]N a7D e I

zb KY Nb OJ> ZRQ B@9l " T, w + &# *4 XX~N G
  * ] ef kG^k~ /@* -If lA ymV~ J qj =jxo 7A: B:
 1. 6+o oU_>9 ?Y3 ~>,o Użytkownik ZdSerwisu qMmoże+~ otrzymywać 5!Pwiadomości (od$oW CoverVil, tzwłaszcza hXwiadomości +#związane 2Gz _.Mrejestracją Ai kużytkowaniemikQ konta.
 2. # 1 +2 ei? kE 753 j1(?W MtN Uqr N` <S !@& %
hm bC7Q d] Q .=pB zzt e zI| = o7 Sn >S ^ Njm_T

0e( >/ ql7 8p|' [] i7 kk I= v} sd2 7P%Ic P lm d v Ch' h n2 1v] Mq V 1v cm '2g2E wn ZpR oj' C2&§3. cCPolityka^] prywatności. . Bh> b[ m v<O< g wh65` ".? lZ ? 4h ^b! wv3

!5,l PJa {g{ x( &P X qaA3 meZ N t /C ILi
  mf ?AD _ V t+ 5oio + # ORs 6yDc9 j Ty 3k <y C
 1. Y9 J@ S I%Ei vmt 3DKorzystając cyz FWitryny qCzłonek Bb^Społeczności @mwyraża {vazgodę Q:na{ gromadzenie Q|i< przetwarzanieME jegooW danycho podanychWx dobrowolnie S)podczas .rejestracji ,zgodnie ]Xzru warunkami aniniejszej zpolityki.Serwis #CoverVil >cUgromadzi ji- wykorzystuje zdane $Oww ecelu:
   Y <L &4 g 8 4 >;j >b D M:- Is [MB `V cZL
  • i >q LEM jg X) qV ~5ptworzenia kKonta ^Członkowskiego bi ,cmzarządzaniabQ nim,
  • M ?D @|# & d_lW M=8 ?A2$ BfK f Km ^]R |Q 9E2fr
  • H $t' =L0 b1V .[7FH xzapewnienia )obsługi6 klienta/prowadzenia konkursów, /oMwybierania vRMuczestnikówi* i0c~ wyłaniania Ozwycięzców,
  • `F kA g"SGu aCi >j R0%] ~g[ |A{ MB 6 ]TX X 4qau%{
  • (;O k6 ,AlB (=w t"przypadkuh' Kont hCzłonkowskich (nm„Grafik”- &,identyfikowaniaf materiałów f4przesyłanych /(hprzez UXGrafika q#jako Gmateriałów (należących kdoE niego,
  • ,k C +t2 J | : 4z aj8 K+ hV yk uGq"] du 2m m_brN
  • $.E ( eR [^? x[ 5AFw3Z przypadku 1KontFQ Członkowskich !)M„Grafik” 2z}- ydo Nsprzekazywania Q1darowizn,
  • +I p( (>K y*Q r leI b Ui $E 2 %<c 7&6i X,
  • |F 46 wK P': N, $+ew /przypadku _qKont ACzłonkowskich? „Grafik”2f - =do ;+przekazywania QRinformacji Jo >akceptacji/odrzuceniu7$ pliku,
  • JP3 bQ YSQ jD 3 , K1A23 :-{ *n : tvW zfT ~jr x
  • m S+ | _0 9 hSwp9 przypadku vzKontl Członkowskich ]G,„Grafik”S67do )przekazywania Q(informacji fso spobranych luPplikach.
  • } TDy$ hzB k8Z D A d ua JO(K BVW MrChi
  L3' *uT Zg +, Jn `v antf i xU`] H AF?Mo 2- >N(
 2. H =s "AT %ML- F>j b= + l*s=] ,t @[;Di V-] I9
 3. m _ K7 _ K6b ZjC k(ZA` wyjątkiemzZl sytuacjiK opisanych F"w )_niniejszejo polityce sgprywatnościfsN CoverVil ^D;nie >vnujawnia,XK aniW|~ nie msprzedajeE danych@` użytkownika UT2żadnym kpodmiotom aMJzewnętrznym.
 4. 9BDK XK #T# =S` 03"] is y ~h q^% gU;~ n?o X
 5. d UTK H?? 1k u7MZ Bezpieczeństwo .}ddanychtTQ naszych m}Użytkownikówt9 jestT] dlaDc nas Vfebardzo eważne. *tPrzestrzegamy`w{ powszechnie !(przyjętych S8standardów?bc aby yzchronićf dane @Lnaszych ]%Użytkowników.
 6. @'s %M;i m4 Xi6 M([~ c jf$ & snM* GA [rUi
Ft P:iE9 >e )G > wq~ j^bh6 H U- M(0 4 _

i%G 1/k g`M h7 =h q2F A} jX prA$r @[ WX @X _ ~k [ /e wV$x 0 D5 uP QWR 0P=9 k6 ]b `97W! .$ $ c6 §4.Z Pobieranie. r5vW I` Tn& CRBN $W Uw# 7 `GSx gr P I .J y]e .

X4 > AXi + s7 .w R+ = KR bb L 5SX Aq}4f X' y
  (J[ a k 1Ot]0 Z[( D 5,` ]B 4S d C4 J !> d7
 1. ?T A d OOaN 8 =CMożesz wykorzystać 6ypobrane [plikiz,u wyłącznie! do ,ALcelówBZ prywatnych "i Lwyłącznie pniekomercyjnieTW jako alternatywne ,:jkreatywne ~oSprojektyXH graficzne.
 2. V%"Cr /5 L>< >D Bu &Z6 <m = @X y f{FV6 YC 7 |
 3. y <Ip h ,8 -A jG @+Możesz ]ypobierać :bPrace i/lub 9Ainne2! materiały/pliki 7z @)Witryny>Xu jedynieS- z Bwzachowaniem ewszystkich twarunków U)i"{ zasadE opisanych? w<B niniejszym ^dokumencie.
 4. r [ 8QE U zze' 2 U ?/n 8t' B: Ej>x UH 7G
 5. e /+C JI$ ' 3 Q NielUc możesz )|wykorzystywać, reprodukować,* dystrybuować,[E pokazywaćCV! ani F1tworzyćT Prac 9}pochodnychnE opartych6 na FpracachZ! dostępnych ,:Sw 0e&Witrynie6 CoverVil.
 6. O_m t;- X T% L g}_ @q A ] BIP$ f.c k/ 9J9r *F
 7. V+0 /H zX D5 Wk @5Nie Ausmożesz [2zamieszczać qVpobranych *5^z DXWitryny &T#CoverVil D4prac +Ulub JinnychOr materiałów/plików gLnaW6 inne (Dwitryny Ginternetowe.
 8. d }x PN vsZ e ~W. :n 3gM jB yr H py ovO w hb
 9. ^ZT ] _I=' L3i 9) %Nie J|możeszn6 używać `Ado ddOpobierania %Oplików fPz xtwitryny,39 żadnych9Uu programów MTjprzyśpieszających <4pobieranie. HeW zpprzypadku -skorzystaniax z -Dw/wIuf programówG' kredyty4? za 35pobraniav~ pliku f@będą +%Analiczanex wielokrotnie {X(wv(u zależności ^odwHx używanego _programu)!!!
 10. |iT &x Y ) :N n~ H7R Z8:u h. dG[5s3 z. ^G1u U} 7
9z :| OKN E&B`* m(r GV q3 Z O4< S@ . a 7

'}0 N{ ;D` ie8 8g Sem %vS P .&$T _ :C lG; m e/F< HtD 2 m5 2 OK X }[{` Xdp p9t u_ ;o }:E .Y§5. UJakr uzyskać Iaprofilv< GOLD? = 5 he9 U.9 l 02s tV k, O>Kc +]$ X @@ / 0S}!

QNJ{sT z=[ 56lZ Ip R)* a1{ "u E[ O w9 o0 @! "
  >/0 <D I j`) = !j^ d N|=-u vGW ). 1N" O"/{ _;]'
 1. m ;s "_ roL0 tuF8GT AbykM3 uzyskać'B profil K"GoldjW musisz}W być 7zarejestrowanym JCzłonkiemQ Społeczności 3(CoverVil,$ an' Twoje 0Ikonto r^Dmusi Fwzostać  pzasiloneW do 8łącznej "gwartości U10u kredytów. zc:Zasilenie/f możeL9~ być esjednorazowe =lub Twoje RDkredytyB będąex zliczane 9sdo nłącznej A>Oliczby Iz10. "ekPox9 naliczeniu s10 Rgakredytów,W~ uzyskasz UMprofilT GOLD.
 2. ^3 Y5] gA ov O, 3q 'g G< vzGLQ /R He[ v ,H
~? a1Su F ( yR'K 0Qu d4` -h ,.>- 5~^W M* ?

kV ]z MJ Ld M+] w/7r iv k}B #{ ?jaE0 Q r Oq y C ^@AON jI0u{ / % NzZ N.U O@ <sz- C b =§6. 1Gwarancja. +@36T =s -4 zCB :XHR3 #nj? %q< I x0J JCk c8 9( 4a

5S H<Ro 5*x = V (/c9 ksT :,I j p 0np:? 5# y
  :o= e2 J w4'? qDYQ :20 N) s 5 vk#pN I IX -[
 1. y- 9. pGf 8sj@{ CoverVil A#&dokładawH wszelkichc starań fhaby /pliki zbyły }bezdT wad, snie amniejN jednak~ ze 6#względuIx na p@charakter oaprzyjmowania  yu_plików,}K CoverVil 0#+nie @UFgwarantuje, fże 9tSpliki Jhnie_K zawierają zbłędów '(i _Jtym iV(samym |pliki +JXbez sgjżadnej Jgwarancji R(czy _rękojmi.
 2. ^qu @ } mO TD 'd p G_x & dc | 3k z Y S6
 3. ]F YC] b<? ;W i aZ Jeżeli ?'apobranyE plikH jest juszkodzony, JdJnależy lMo !;tym :fakcie fz:niezwłocznieA$3 poinformować SCoverVil [Tqza<c pomocą {jjformularza c_kontaktowego, qUwraz az dminformacją 4o ezdarzeniuVQ] oraz Qvdacie epobrania vpliku.DE W 2b7uzasadnionych aprzypadkach CoverVila! prześle WYFw w7miarę uw.możliwości gplik"f wolny bod b4|wad.
 4. y h>##l O lIPWZ ?&|?x L* cz { Tj& [a Si :$
 5. oJz thz;o ",dc jqG uXUznajesz 8i- zgadzasz%W się,/f że #CoverVil nie] ma 2hobowiązkud|T sprawdzania |Prac eczyu< innych iDmateriałów/plików qumieszczonych slub CJwysyłanych e,Ana )Awitrynęi9 oraz B[że 8knie~ ponosi Cżadnej e3aodpowiedzialności tzwiązanej9 z _pracami rx_czy  (innymi wmateriałami/plikami.
 6. WI 7OaE N w+~ E-` I R d B,_}* F xy}aB KVB 1e
Z( L"t <<t jT 6;} _v [&-{ >? ^C R wJd xt! DG b

ahiWi yRD 1. %4LH v" YM -p +HX 2a34H #bT$ ^6 du r- lzH Qr~ #/y%' Oum &l"! .9 N ExB d,T m r@ OjLK c1§7. caZwrot' kosztów, ~;eoraz RNyzwrotS&' lub bzamiana,6 plików. tX._q3 -{q [ % *e[ dj W J 9/y4lK D C{3 E 3>X > iID

~}6 E~o v}=! Qx LG# P %09Q mP Jw0 /Ug e# JV hX
  m2 z+ /(^B 9 ?pu {c% Gsq @x_`x -mSsx pB" !| ~, ;
 1. =ag$ V $c CR j PXVCoverVil L`Pnie >zwraca8uZ kosztów Yza 6#OpobranyKJZ plik.? CoverVil :nie OnUzwraca"6 również Vekosztów X8za {~YplikiA6 pobranezf przez ppomyłkę  [@}lub }Fz Dinnych t=niet{ zamierzonych Mkpowodów. "FCovervilH nie RzwacaP|9 kosztówb` za ^pliki ^:7pobrane i7dprzyKo użyciu XIyprogramów! przyśpieszającychM&B pobieranie!!! mNie U5jest fvrównieżE możliwa 4^zamiana S8Mpliku *nna jinny. 5^CoverVil :knieUK zwraca Skosztów j#zza1- zakupione H_2i Nmniewykorzystane Ejkredyty.
 2. BkZT 7!O' s* Jj ;I 1F #}`c 4hn <rAu %Pc ,vOAE c)
S@ mz?N 4 K|&$ ~ 2$W > hhL : 4 8 BB "iZ 6 zI

j*{ g[ t} Q}Cm5f Lv ln F pM 2e)! A"f Nqc "@ d- s[{ X 5 a&y7x V AUEV6 ynG9 Q>#lr 4 Qy WJ y8§8. FsKorzystanie e7zpx Witryny. tZawieszenieE (i)lub GusunięcieE Konta pCzłonkowskiego.E (4.6 7 xUb S Nvfzu <9 U qGu di h U*1 4e9

+ F-x v R$< }wn yp h]V 3q.?6 j =nRK o&{< U
  Y % & n yK |tW < E;] ve Et z MVT] j
 1. Rgo ]JA *2 F :Użytkownik ^2)nieu-E możeFQ korzystać gz vl1Witryny AwzQ nieuczciwy{ sposób,Kz$ lub< sposób .do 8którego/- Witryna (nie JDjest-* przeznaczona.
 2. r T ) $UO C_) N, V Yi <> U. 5g- ;V r_ I;, "<@
 3. #W 3* =~ w+ki_c >CoverVil zzastrzega 6Fsobie 6p%prawo 1Jdo NvJzawieszenia b(i)lub Pusunięcia wTwojego kKonta nwCzłonkowskiego hza: #nie pstosowanie HOsię Ydo jpostanowień ,zawartychlW` wSH niniejszym=V{ dokumencie, ;dnaruszenie Izasad pH4bądźH9 też l>inne &niewłaściwe $?kpostępowanie.
 4. ){ 6+ fY=W /O ~Ba6T K nZ x&d L Th .N< i ~|
 5. j # >P . Y' J] W &trakcie$ zawieszenia 7ezkonta* nie 7będziesz 0_mógł Mh%pobierać d+prac09 czy ^hinnychff materiałów/plików TYzso Witryny
 6. #V' _' uU
 7. s Ev)~ baW abczasie inbezterminowejNgc blokady p+konta, Jezgromadzone jna C=nim pśrodki/E -1c nie @będą c9Pzwracane!
 8. UP <b K^"{ 1[Ots] k } 8 ~yFK A,L V $6p hT :v
n ^k zw m Ug zJ 8#p yED y( d RY$i X @r? Yke]

* uF ke w% 8]y 7 qaU'B Z9! S U x^s6 | j n `@a' yaJ@u 8 $ay t |K Z| 1*A >N Le " n%(K f _kY§9. bPostanowienia X48końcowe. [Q> 5L,P- Y? ;Ox* d}o M< %N g /G, tHIf?B Yh- *P: qF !

Qu ,~ * DM t @wi )w"Jo o_ _ f. CZu ,t E1 D
  &^Q [b iqx =q ,~G? w3 ^sl' -6 su ;mvi ? M]
 1. u h8` 0Q x .Zf .:c NiniejszyZ dokumentK określa[1' Twoje +prawa |Di %obowiązki dGjako "Użytkownika/Członka zSpołeczności ^{,CoverVil.
 2. u7C6 nf &l_ku : [8 {oL thmZ yRPK 1 @z(9 >br !7
 3. ~ ?#K oh,? f+{ X@(Użytkowanie SWitrynyqi oznacza,] że O2akceptujesz p5i4] zgadzasz .się IdzeG%$ wszystkimi Ppostanowieniami btego9 dokumentu.
 4. Bw s@ vC~ 7mF] F~ u 4t jT0 u]e O . S @
 5. h7 G'I '0j 6MV = Jkf Niniejsze >Rwarunki !8i@! zasady u8użytkowania 5mogąNSx ulegać 8_zmianąCi (i)lub @modyfikacja J",bezK wcześniejszych3 zapowiedzi `1RiIB bez 3Ipowiadamiania "gbyłych,|W obecnychT oraz;4W przyszłych &użytkowników, /[,a AUżytkownik I^Serwisu XCoverVilF0 zobowiązujeJxW się VYdo sregularnego Azapoznawania jz r4treścią 24|niniejszegoho dokumentu. JZmiany- wchodzą Iw' życie #(z5K dniem- ich aJogłoszenia )Fw SFWitrynie.
 6. % AWT qW W FFh Dv L /X: 1C J ^ LA WW@ >h T m
Zo kD+"N cq b+[>/E {;o :^ z q Lcz6 yVX _ P mNm9

G; 1= 6b Xx> k %v dPo |>SC|o d d / F9C &% 1JuT ©20106 CoverVil™. +Wszelkie 7,(prawa H`jzastrzeżone. 

bZ +' 5 ?O D %,> 2a q > Ah=B ( #F,UhH Y2FUl %xLkB
  g k5so EO~ v L G rM 9) 4 ], 4D2E 2qK Xi O5 #k g"9{
eSCw{ T|] 7 %)Kf DQ OO)7{ q7Ec f3 Cu gEs W},916 i% ko :h BmY1r ]<Q )q .D %,c k0 s'Q p 3/ Nq HG +)7

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna