Zostań Członkiem Społeczności Covervil

>a<< c8 ]q73 Z TQ [C = e w3Z (pLpm3 ;/~c M7T T?Q [ ?*e LL;B 5a~ , ) 7 )s^ wy }R 4<< ?_ ,n- Zostań YCzłonkiem 2LSpołeczności ?>CoverVil.8- H8 4qQ @GH 3PP` ;O ( 4 |8 Y % ]jwor L"

rqW A M| {#Q GP)? x _/x hqV sII[$ rS- | N,

k%:| { $ z9} z &MPfB ((E X~ wHM _FO! ~= 3P CV^ @oI>h{ * N[ se% WVeNH U{ em ?p hYgE0 6 9wf I kbZASADY NVI0 WARUNKI0 UŻYTKOWANIAM0 WITRYNY g+h .b D }rX M w:R0 c~% 1d #E| {q %> /|Sx` O- )FVu

f _ Im=i QRj _U JR E;z w6}N b;K M 0Luf |aUFl d

] cW N&W D- I*: -eyIW <;Y T( zdmiu <G v xC M]#vf e m} q nP0 *(s GiL 1|w g gD %id RcIF< (9F K& /) 6y§1. 1Rejestracja Lpkonta.1$ GLZ I&6D! Mh %. d 0/ n=gQ 4=3 @ Z 8 |} 5A

;[ c" :; 7Vd6 8f Cn2wbN Ne =p p I3(' D vt >. 2
  -O >Q| W*kN p*-! pB_sE _4< ys )s tg B }k ;a #
 1. 7Mo0 4G! V~ |5 x.}Rejestracjavi konta Z}w ~ySerwisieu jestQc bezpłatna.TK Rejestrując ]Gsię 8wN] Serwisie [Użytkownik 6 zzobowiązuje30 się _Ido' prawidłowego 9|podaniaE wymaganych > +wl formularzu r;rejestracyjnym uY[danych,N a|0 także[0K prawidłowego Aprzechowywania W.#nazwyNo* użytkownika "1(i)oraz] hasła BOpotrzebnych V|do Azalogowania i;|sięQ3 do*hB konta, 6>oraz wA%nieudostępnianie [tych >Sinformacji>N osobom Kwtrzecim.
 2. P+V SA lL/ zkO T1WAc xk HJ;GT V/Q T * :# b[( 0b p7h
 3. 4)5 AkE` * $I 7w8 nUznajesz q.i '#zgadzasz >się6E być9Q jedyną sSosobom dmodpowiedzialną azaf wszelkie ,użytkowanie zWitryny N8z qJTwojego~ Konta "Członkowskiego, zpod nJTwoją9 Nazwą eJCzłonkowską6Fc i -"przy s użyciu <)Twojego iR"hasła }XdostępuFW i kv:N zgadzasz- się Rvrównież, l%żebc CoverVil F&może g`Ruznać[3 użytkowanie EsWitryny*< z .Twojego .Konta 65Członkowskiego, dpod LTwoją*u Nazwą WtCzłonkowską oti `"%przy ]CMużyciu :=Twojegog$ hasłaVx dostępu J%jako Rdowód ;MRTwojego &użytkowania XWitryny.
 4. 8 t& 4 Y La tO, | Jl; T.m Hq H= xO U} zh 6Y ~2 -@
 5. Ho @$ -_? V :z yAby gprzejrzećzsH lub XpoprawićZ* podane eO5wcześniej [informacje, CMCzłonek &2Społeczności może huzyskać ^>dostęp ^do G:4nich/~ w,c ustawieniach Sswojego c@KontazQ Członkowskiego.
 6. ] wwE Nu"[* S? G8F G | , . &z. x 9)#0] '
 7. q <H# G ~8 NG Oj tUżytkownik Foświadcza,l żeH- świadomieI3` rejestruje )@się w W]MSerwisie' CoverVil yoraz b>że >]Rwszystkie|~ działaniaZ podejmuje6 na C|własną +Lodpowiedzialność. ,Rejestracjao wGH serwisie ;=nie ejest -eobowiązkowa. yj(Każdyai UżytkownikH Witryny }ma b7prawo zW do Lzałożenia z@jednego|PH Konta' Członkowskiego, @Xtylko 'i jPwyłącznie! zSG` własnego pnumeru W;"IP >(IP ,4proxy;Q] -c] jest 0}zabronione,`9 wszystkie /konta A#zakładane U7yz 5IP aDproxy, %&)będą Mvblokowane xalub k4usuwane).
 8. WL )Gal [ } 3h E } z Yv_ } [ dV /"nl Q " J
gI fn q2vK Aa |D @S m7K u Q nM M - Y6 0u

E,M8< X5 #C vzWN wz] v ( rU#ao Xi : y dI hf /| sPv cPk & :p ^& V^xZ? 7L? ?-w' vg T C U/ @§2. sPrzesyłanie *Z;wiadomości.E !1`q] d06 BaJ xPA 5. I r"ix v _ . /s- t)W

- d `E d}T tem` GZ ! ! CGv n d] |") v ^v^
  1 xV;k' j` W 0 O| s?Q MX!Z 1-^ FD L>."E Z
 1. BSd;o t r/ e& x>: ByUżytkownik CUSerwisu y&może +aotrzymywać A}wiadomościB od [CoverVil, szwłaszcza ,wiadomości +wzwiązane &z Jrejestracją U>+i+< użytkowaniem9 konta.
 2. % hU) ( XMh PX` > :J dcV ~U TaTu rHp = sw]wB '
Vl N _u< A@ EXR y& ICql r Dt_ w$$Z km [C q/ j3`

_~2- AAx~9 t m|H :W e1X w hL M. ZC v 5yZ y&k *ew~ P` <4t bd }W/ YR >% 6T8 $<+ DH f M$yLNN §3. )ugPolitykaN prywatności. 0_?f , < q9 TW k Kg kuf 2r G'^1] t

[0 @P r] o1 B J_?K qOf t + 0^* m M^
  8p . 11 p#(K C=(N K>Ei q A TD1 ,2 lF P 2 "g
 1. J, I9p/B k} Rk gL c;Korzystając "z^- Witryny 92Członek uGSpołeczności fwwyraża pzgodęWu na 8,Rgromadzenie$ iIl? przetwarzanie Mjego (danych HIpodanychE dobrowolnie Q/podczas srejestracji _zgodnieu zTAH warunkami *U7niniejszej _5polityki.Serwis06 CoverVil &gromadzi bi kF8wykorzystujeF$ dane ggtw3x celu:
   q KS , ; j + u;S ZNb k[kK9 F[> y wmk (^oE ()
  • >Fx r 8" -r; I "tworzenia3 Konta CzłonkowskiegoEmr i ;g.zarządzania JMnim,
  • Jt SGQ <i =W s"zp' <_B gXYKZ #q)|* 9u ) LG6 -`
  • 0 )ge KS [voQ +rROu zapewnieniar obsługi sunklienta/prowadzeniaKI] konkursów,* wybierania Juczestników bijux wyłanianianec zwycięzców,
  • q VeQ* )d =v[x z[B9 u =p -<t {S y r8jABu c? lt
  • K *z+ e Taz V!2 ^ qRw?+9 przypadku4' Kont o/Członkowskich* „Grafik”- Z_identyfikowania /materiałów C(przesyłanych |przez #>GrafikaH' jako o4bmateriałów `Ynależących pdov- niego,
  • :] ]8& /X Vg}u! 4&7 e n@i g|%* :m Z 8b|* u $K
  • nn( 6b :H >3 S _w6 przypadku RCKont LCzłonkowskich }mz„Grafik” Uw- }Vdo 0MMprzekazywaniaiB darowizn,
  • E;{ 5 . d q_ n rA >yqyx krU.' W #j[&o l4^
  • M L4 Yj Iw L 1 Y^w Gprzypadku ^IKont? Członkowskich ^|„Grafik”XQ -HN do 1przekazywaniaYK informacji P:o {[akceptacji/odrzuceniu 3@pliku,
  • & E; ^& )D ( _/# ]Zv 9} GD Ja w vCF6c G{u u* _
  • dy lD(E8l : >u ( %>w aprzypadku MRDKontL'W Członkowskich WdY„Grafik” DsE doZ;K przekazywania >=informacji $aqo _pobranych 7plikach.
  • +<A13 JCN qdd tD{ Sl Ts dK 6 ;^[ qtG6 vN 0^
  , ~U> i0v _v 6p Dh S^C< n 7zpB >r i@I 1s Y}
 2. M# Vm M I? ? K=sQ 6w zBl r GM ^{ 32
 3. ,%{ ," TO gz D Q) djZ_c wyjątkiemu sytuacji a1opisanych )w niniejszej9 polityce Uprywatności @&CoverVil b,Cnie gf>ujawnia, H;ani x+nie %sprzedajeZ danych x(użytkownikat`Z żadnym /h&podmiotomZ zewnętrznym.
 4. E#bZ nvh9 S^AE # ~I Yz mS6 A%r0 kE "e
 5. J& 7 C + Ltp` /Bezpieczeństwo v^;danych Jnaszych XUżytkowników c1jest apdla .tnas /.bardzoE ważne.H Przestrzegamy y2Fpowszechnie g&przyjętych Vstandardówy? aby gchronićvf dane _9Onaszych pUżytkowników.
 6. vH ~+ W; V 58 kA 5" '[ k@ mRw"3- I9o~ @E Y RD#
a0l ]c g 8 kUZ Jw % C sLa 0g pKLK 5 P# o+

[geQ %od xe $=_? d RGP k AS 7K:9 #y9 V]Gf hB u C Yd,Qr! 9f t=Z Y& '@s BP .}F>N >7Oa] kwd§4. t,tPobieranie. uy nC w> P`? ^( + d lC8pW RX O$ FY~G` ${ o]

{Q 1i I `Uu }X I1f 1;2 5G !) lYt v H; Ds n BSz
  3:{ W< W OT eO6 cN FVI 4 je UT! w* ?F L M &
 1. 7*? 6mn VZD /r } FkMożesz!~ wykorzystaćEN] pobrane POpliki#9 wyłączniek- do (tcelów< prywatnych !Si[fr wyłącznie |gniekomercyjnie .jako Lalternatywne Dkreatywne ?1projekty !; graficzne.
 2. 3" i9 zW ]Q J"D>u >oho ,q TVc |` .!J <% 84B
 3. @ d ,> h; d| t4X9 Możesz+* pobierać L2Prace 5pMlub H innepo materiały/plikiB z (qWitryny ['Ujedynie O:z 7zachowaniem {u+wszystkich {"twarunków6 i]XZ zasad Sopisanych tw Btniniejszym hwdokumencie.
 4. 9? G/% G` )x1 3:^ Cndi K /N] e"< D3 .9 f
 5. t g x_ Be B/~ *{ Nie dJmożeszr wykorzystywać,igr reprodukować, Xhdystrybuować, G pokazywać?n* anij' tworzyć gPrac y5pochodnychf opartych'W na 3spracach U/tdostępnychZ:W w G#Witrynie rPCoverVil.
 6. 8; #; & g u/D9f A19Z ,>( xGU|3c m P[ : , jB&~
 7. T= I (# L|bdN Wx wF/Nie ^Rmożesz- zamieszczać kpobranych A{ezQ WitrynyZ CoverVil jprac fb}lub ainnych +ymateriałów/plików Vna #5inne9 witryny "internetowe.
 8. {P Fq} WLu }TE TVo hx TV d. KFa n } E=T J
 9. 10 9 Odf o dtNie wmożesz wużywać e.do3 pobieraniaYH plików 3$Mz @+witryny, V}żadnychBbx programów @"przyśpieszających hgpobieranie. I,W?x przypadku cykorzystania x(z|#3 w/w /programówm3 kredyty6 zaSo pobrania 2pliku1<f będą wnaliczane jg#wielokrotniel (w hzzależności yCod Rużywanego |^programu)!!!
 10. @ogXu =FJ9 &# /Sgf )M G !<R Ov 37=o !HgLl 2l
,c I: P zA n/ <4 C9T Sc TXf vr -/W ~P AI ZB>

Tq = my1 LLq$ ; h r~Ru oa 4I Fts d[ kA NIt & h' 5c Q@3 }^ [. PJ ^ 8+ ^: 52I0 M' Ei uKs Bh eCL§5. z}Jak Cuzyskać{ profil IGOLD? b,g` 8c . jMYkm< @ 9&k Hk dG ) FH , 0C |%#r

1;%- 9Nq 3g aD] ` wB ] ;{ N Of;T[i /] Q p
  i VI! (j M#$!6 QW y@u 2gbPx g5: ( 2G mGO"l [Z o
 1. m s; m r%* K~ C] Aby 4Puzyskać Rprofil Gold Lmusiszoq0 być ..zarejestrowanyms9! Członkiemo Społeczności "CoverVil, r"Sa jTwojeT< konto (musiK zostać  ^qzasilone] do KFAłącznejN< wartości $w109 kredytów. ^>Zasilenie,Xf może `Lbyć+1o jednorazowe VDlub 2>TwojeQ kredyty CRbędąA(E zliczane D2do błącznej PMaliczbyp]W 10. b- Po [Gnaliczeniu $P;10 >)kredytów,4W uzyskasz- profil mGOLD.
 2. Dnx )? 8R 9= Y@ Llk a k|J 0n ;}m J}c ArY Mug
-k Z= /c m9> g | G 7 aa%~ 4 RyM$ ud i5 XF

wLP#* :7{c B! 2 # Ty g m=?N D! jV^ r>D6 r ev? [}^ r1 yC! P L= '= I *jx I "/v @S L s :G^l §6. q4sGwarancja.y{ X C-4Q ( .'% {y_ V: E8 &^qo p T`7HN Y CN

,o 0F^ j` Ro MX * $2 2 M <A>>5o D # DvK 0R
  t] 4* y+6 ^] B% 4$hB Q. g b{Q @ L}1d'o @=
 1. 2@ <7 F#N ~)a Y%Ic CoverVilI< dokłada x!7wszelkich? starańo aby'Z- pliki-H byłyB bez Imwad,` nieh}f mniej Sqjednak|r< ze Y@względu AwnaQ charakterpu przyjmowania EZ plików, 5K"CoverVil?a0 nieHE gwarantuje, s.że Apliki<i nie kzawierają Mbłędów Xi bgtym {|samym QpIpliki?},bez +żadnej Lgwarancji 6}Jczy ug=rękojmi.
 2. 3(M A&.f up 1 G >b/? K <P, lA $5P whuZ W Y3
 3. 0_ U#l I?,f LA% <AJeżeliDx pobranym< plik @?djest:f uszkodzony, %Unależy x"o g[,tym {dfakcie Jjniezwłocznie ;4&poinformować _HYCoverVilyQx za Ypomocą` formularza (/kontaktowego, Z:wraz $ngzEl informacją 7o R/zdarzeniu/.! oraz8! dacie Cpobrania.! pliku. XtW }uzasadnionych . przypadkach <](CoverVil dprześle ;Mw Jmiarę &JmożliwościTEZ plikmwo wolny ,odZB wad.
 4. AF UH2V]c Q- M IK {nWx3 @S -2 S ma$ &-|qZ 6
 5. Wx% t ag )P (y jUAdr UznajeszE ii zgadzasz "Msię, >,że sCoverVil` nie qma Udobowiązku!! sprawdzania R5Prac JSczyJfQ innych*9 materiałów/plików2uB umieszczonychu lub|u~ wysyłanych wna <RwitrynęP0 oraz` że Pnief' ponosiuu żadnej[7T odpowiedzialności jvzwiązanej (z %pracami Iczy  [innymio materiałami/plikami.
 6. yf 50 u1~ tRM-WZ H~ Y k/ EwU3 `~3 IcbZH ?i Sg q
_ n}(uZ RK ex~ B g I55$ 85G jpD #v g^M$ U4T `

tT 2- 4 nb &A=W o{ 1t LN 0X s, 3AC q 8 &>sl L:r uv)hc ~bdN lsJ] )' }I>[N M0 |* " *L3 O,§7. TMZwrot =hkosztów, JorazW`3 zwrot Slub nazamiana ;aplików. 3J n& ,s:^E * > ^p '^O ^9 j{ 4 Dp/ ]> DD [q

/ + Uq9 .Jo< yl jO` eD~ i 7- 6 95 J
  E+~ * :U =C /p +Jr 9t` j7Q JpE - '/q W&
 1. Dh k D ?i:~! G] { CoverVil cc[nie jmzwraca kosztówm- zaZ pobrany Splik. @CoverVil1$ nieBN zwraca yJrównież{ kosztów nD4za zbpliki 2pobrane dj[przez5~ pomyłkę  /1lub i%zCf innych [nie rf.zamierzonych wBPpowodów.Vo Covervil jnie sVzwaca Y5wkosztów sza Upliki e;pobrane ;przy Gużyciu zprogramówi przyśpieszających 5Mpobieranie!!!i Nielu jest Y&również (możliwa 9zamiana Dpliku Lmna :zinny. !{sCoverVil PGnie =zwraca 2kosztów |JzaW zakupione (i &niewykorzystane Le kredyty.
 2. RPt[j? i)KE 9jOH s r: G | wM M5 @V&N +A3 XQ CN
r 6byO? }K D g 9f: |z +ka- Vam< 87I,A' 2E ]yA0

cC RV =i PR6 " xtv(80 = /3) G& @uvf- 7yT )h< >? Do)? Ez%$ P _ ]M l& Ylj ^ ;n R4i' H</§8. CKorzystanie k:&z OgWitryny. .Zawieszenie I(i)lub usunięcie ]UKonta 5Członkowskiego. }Z1 8 WM( E% #' ~T }] z$ , 2 ]km q W(I3 OZ 9

PJ qZ )[ p p2 Y .I ##` { | G?[ dx *{9 h
  YQ8;r ^( "=X@u s P g ySI~! N bF [S} 0R/ Q@ b%)
 1. A=* w &n $s? sUżytkownik <Iniew* może ekorzystać9` z MWitryny bw F)Pnieuczciwy *vsposób, _lub#?` sposób )do Vktórego J@Witryna BynieGH jest >5przeznaczona.
 2. tN Q" Ty x/D : =zx' G?= 1.K ', a,< e:l ;&%
 3. |x Q^ SHk ^ ;Q; ^M:CoverVil b7zastrzegar sobie Rprawo ;do /r8zawieszenia C(i)lubXo usunięciaf Twojego 8Konta /gCzłonkowskiego i8za: t7nie Jstosowanie D_się9 do{yH postanowień zawartycho- w SMkniniejszymdsE dokumencie, Chnaruszenie (Fzasadu` bądź z,Gteż `f@inneF! niewłaściwe }Gpostępowanie.
 4. A1 8ba! l i ; oO k| @ +{ p oggj0 b ,.7 I
 5. uv G 7[0 cx )9 kWE53 trakcie] zawieszenia >konta5.K nie 4Ybędzieszl mógłM4Q pobierać @:nprac Lczy Dinnych AYmateriałów/plikówfW z tzWitryny
 6. ON 8 pm!}W
 7. MU q") g SW Vyczasie |bezterminowej 6 blokady< konta, gmzgromadzone 7nad- nim lczśrodki)~ -J_! nie bbędą {ezwracane!
 8. *E $ .=tf / =}A /[m~{ H E ~RSgo A<w vZ `=M zYA
%7 ,rm5gx 2I 0e |A C5F r (v O7.E 9Lj 41 o4 I# ] j#

ju U Y {| etp"N />B >>{ mF? Jp} 9m Hs~ i< E&9 Ey pX +m iz &'y v@T - ?u ]? #W ^ Pe 66p U}( U j4 _ 27§9. |~mPostanowienia tUkońcowe. v @I ~" C% : ah N)l ^o ~kJ ?z/2W B a>Q sr 0M4!W

yN Q /ru~ B )d =R y<T 0C< tT /P MAs ~7 e".2Mf
  vWF #w e~ e.7f uP9* |f{ s_3 r<V >["K F X w
 1. # cD}mE PfjE] <] zvH Niniejszy W dokument{ określa XTwoje 4prawaz}K iOZ obowiązki_*W jako 0GUżytkownika/CzłonkaM' Społeczności i4"CoverVil.
 2. *)! 9 ut@' a F[{ K " 4SM Aj g[r Jz &z =?m
 3. ia) 1AB 1[ 1"~ v7Użytkowanie M(Witrynyi` oznacza, }że Rakceptujesz Mi kzgadzasz +sięT ze xywszystkimi #Apostanowieniami([T tegob&* dokumentu.
 4. c hl c0 kF} }:u 8Dg shd ) vh 5 6As! =K GN >n ;sO
 5. )Te +Ym9f Hgd i+G !. pNiniejsze Nvwarunki .._i%?K zasadyd! użytkowania $vmogąJB ulegać 8zmianąw<~ (i)lub Hbmodyfikacja fCbez ~Swcześniejszych wWvzapowiedzi Yi <;bez q_powiadamianiaN byłych, GGobecnychMK oraz wprzyszłych 1użytkowników, sa H Użytkowniko Serwisu h+CoverVil Izobowiązuje wvsięQ do gregularnego-- zapoznawania6 zr3 treścią]u niniejszego Adokumentu. FZmiany 5}wchodzą Vw 9 życie u+z U,dniem p:ich n%"ogłoszenia Vw ObWitrynie.
 6. ' wl *z {V k |(f Ppv T+KUr z* G~ pz 4EX2i O`& (|O
~+ / 'g9 b q X<p dw d P4 c} wm M4O*.< df n/9

L~ D5a U f+P I sz bFAH Kl 5 8I O 4^ aX{ g%r ©2010 s4CoverVil™. vvWszelkie 0y=prawa Pzastrzeżone. 

Ee h| `# ys 4TI -}K n" s^ #;eH 5k w .: zgO dX sP ^
  [] / >w e jcmZ v Xk *F AtLl &k N% Zj fW ' su .e
!F& 7 8j W4 Vh ~q76 $ R Jw Cj # 5aY | UzO~Z 8vQ }p Av d ygVz3 UP& ^ dO09 I0 qO5=E 4 iC C 5V Y

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna