Zostań Członkiem Społeczności Covervil

9< l SR y0O3 %2 +@a .v9 ~U D nx :NH XW skm;E _{m :n [eWfE [K Z+>W =D' R{u S7H )a zI s+ &JW ZostańUii Członkiem lOSpołeczności }~sCoverVil.ART Q# & H"Obxi /J m1 ]} ;1 _uAN P) Tr4 z/4W SAM

R1; ^w9 + ]7<K0 FX` Jqx Y!8 d #4Y$ S `m 4e

G/=6~ 8{ 8LH dQ9 zwu oc: YjUl 5` RCm` L7 n3 Phl 4H bGf< x$ 0 Y L ^ 5 h[m -w0 ?sq oRj w7+ZASADY< I BFIWARUNKI }7UŻYTKOWANIA! WITRYNY DOB "B (OeK #OG` J zz pZ [ G "%Nvo J ;1Y

cCg w0 dH ii G w .) ~1* s ^vs? QRE ;Z

:Q ] MB @d ae yJ b^~ < :2$ z ] { Y[.- _=Bo ]j"!E6 55H 8$ <7 q *Ze nO qB+ 1@` ; > U5§1. GRejestracja &konta. <m'- E6 k *T. +& | b+ S k[ 0F / |FJc D? {a

Ud os 6zS ;1;u zWwSXN tDu F y!o |j)+] i(
  L P9PV] K ,V do]3 b< k m .h 3U P % % I
 1. $^] ;> !?a L y>kRejestracja [konta xgw _SerwisieWJ] jest p,bezpłatna. '~,Rejestrując d"się Rw qSerwisie ,Użytkownik Dzobowiązuje P#sięT do` prawidłowego 2podania 53swymaganych _w 7v8formularzu ;mrejestracyjnym VGFdanych, ]tqa .ptakżeQ prawidłowego `#Pprzechowywania nazwy ;(użytkownika^nl (i)oraz,E hasła )ypotrzebnychYB doJE zalogowania! się }BAdo m;konta, +orazC- nieudostępnianieZ tych H^informacji posobom z)trzecim.
 2. : 2$l' *T 9jx [E I=m w Wg / >2 pPr 5O-- D:
 3. TM jFEE f'i ) !a y8UznajeszQ7l i -vzgadzasz 2się XbyćE jedyną k#osobom N.odpowiedzialną HYza 8XAwszelkie0B użytkowanie pR#Witryny|- z {RTwojego9f Konta bCzłonkowskiego,5H pod b Twoją q8,Nazwą 8CzłonkowskąFB i Z}przy Uużyciu +Twojego nhasła 4dostępu 3/Ui A="` zgadzasz x:się /również, 73dże(L3 CoverVil wvOmoże Xuznać Yużytkowaniet;- WitrynyPc z4- Twojegoo Konta `(Członkowskiego, tKapod 2gTwoją vRJNazwą +mCzłonkowską 2iB przy o^użyciu WPTwojego wP&hasła -Ddostępu&Q jako H@dowód sa:Twojego~ użytkowania FkWitryny.
 4. Wqf 1+ %A"d-N xc8- _. #x 5ML b De- xLr JD0 T&
 5. D%` 7r 8 vr WwAby bgprzejrzeć "lub* poprawić Lpodane fOwcześniej btinformacje, Członek vSpołeczności może ULuzyskać Q@dostęp ,#doHeu nich 2w,_3 ustawieniach aswojego)6 KontaR^r Członkowskiego.
 6. X? /u ?z ND 8 k Mb Y V aZ J z r&c? p =]1
 7. ] ~t z2 !y d? jAUżytkownik :[oświadcza, YDże 8+Cświadomie/! rejestruje ^się Lw |6ySerwisieKeZ CoverVil +Voraz @żeK wszystkie 2Sdziałania napodejmujej' na G%własną P#odpowiedzialność.E$ Rejestracja Pi@wU[H serwisie` nieE jestT obowiązkowa._2H Każdy RTVUżytkownik eWitryny jXma< prawo SH1do tszałożeniavo jednego qKonta X1kCzłonkowskiego, mtylko #vi m4:wyłącznie {hz B{swłasnego bnumeru9e! IP !%(IPB proxy~ - k#jest ^,zabronione, $>wszystkiei`? konta Szakładane gV,z UP@IP Bproxy, *]kbędąpi blokowane d^lub /(usuwane).
 8. F kX (D -wFZ C3 k^8[T ?; &_A T# tz w I{5X3 -Hv
O>9f :]fl R6 *t;+Vf 7v @ b.A?B Nt) )a :z<r p|{

.@Y l vR [V, k &( L1 )q Y tv :$ee6 i Z= Ta Qp X%C z 6A j50 {d ^ 1L0 ?DXW ` "5+W a] ;- Dr_§2.8bc Przesyłaniec wiadomości.f Uu U6Q lC z iY b^ x D>[x e &u C aA{ X|"

h l2 4p@? ;6 V_x ym_? 5_ | &;%c /T ? G5 I
  lmb#CH T0 s Kh ;Y x4k m ?% 7 e Hp + W SW 8 r>Z
 1. ] V, pL n R- 5^Użytkownik JRSerwisut< możeH otrzymywać >wiadomości zod{Q CoverVil, h;zwłaszcza w,wiadomości ,związane nz qXrejestracją bXiu użytkowaniem bkonta.
 2. e 4 ^[- LX' nX Gxz+x v}- [ =<J %: u:}f ,@t O@
LK? vJ* * !E * Li> Kj ^ RX > pg(K @[ p m n

LC m Kw ?j] 2{ DDF Wx> b_l gaW ( 'P 5 7w> cJ <G- -( ; mTQ Xst zH ] 4U -w 51 vm' O$ kJ5§3. /Polityka ~,prywatności. N}2 zb[ + aB _ ->o b k NxL g Xh 8/tN _D k^

: n'D >G' (+ ; m(* `_) zhhaj6 F >R X [p 6M fOM
  $;z2B M* N G-9 o " @ w e mhy 19= lw `M wD9)$
 1. ^?g >@ J#M /kg9 : Korzystając x_z j7Witryny BOCzłonek $(SpołecznościrsZ wyraża 'zzgodę2~ na ^gromadzenie Ui Xprzetwarzanie }2jegoC{ danych Fpodanych =dobrowolnie ovpodczas ._%rejestracji bzgodnie VPzE warunkamiZ niniejszej4` polityki.Serwis DCoverVilZ*' gromadzi RiE}! wykorzystuje 9#Mdane )wZP- celu:
   [ }!= NO^3 =t &dx w7 M <+y C D t wC:` S=[
  • |uE @4_6 2x GF >Dtworzenia 6wKontab~ Członkowskiegoq! i8B zarządzania jVnim,
  • /s |4t` "= J 8S doWr [3r v _Vc ^?f J uY k7C /[
  • Rau +,)E I0u W6 ` W zapewnienia F2obsługi Y"klienta/prowadzeniaK konkursów,h0 wybierania >}uczestnikówh9 i Gwyłaniania ~vzwycięzców,
  • "S e'Xf ^:Ho RK p>5 :: /F 0`. m[Q}{ U /8 (zu>< 4E
  • "gyc w y} +/+$ * w cyprzypadku*W' Kont v)Członkowskich`6 „Grafik”- 9Widentyfikowania !;materiałów ;przesyłanych <Cprzez s;Grafika etjako materiałów(x należących bdo 84niego,
  • x$ ' -#U ( s_ gNYx `;| Gn v" p D T. 1kn _O pG [w
  • y 5Ud S iz H{> # :Aw *7przypadku 0=Kont 5C2Członkowskichovr „Grafik”*W - edo iN1przekazywaniai darowizn,
  • o VH GD?- /o U5o {q $, X.x >6 j]# p+ z *(*!
  • SF ~>8 S h .d O nwB0 przypadku PcwKont wtMCzłonkowskich )„Grafik” @- 7Y:do$ przekazywaniaqo informacji 5to ~Iakceptacji/odrzuceniu,M9 pliku,
  • XT 7u jP 4, r2W u[ 6aM pM[ S LI %Y_K >bs>i 'YW
  • !' *# }' `, Hag y.w9* przypadku kKont eCzłonkowskich jt4„Grafik” WiI*~ do aprzekazywania m informacji };oAr pobranych jplikach.
  • (_B 2Q $F} #eR! QWK n;' D i,6 8N C8 jhbYx
  8 ;'9 < N j %Neu gc m<Q{ `XWB0 jjy ;G>^T
 2. ):~ a n} <YE E4? 0y )+}9 f!+Kvu qv 3" KG
 3. rL(aH mzf %2 [ %V 8zZ AVwyjątkiem $ksytuacjidq< opisanych Gzw ]vniniejszej zpolityce pPprywatności^o CoverVil ,}nie Xtujawnia,SzW ani9Q nie {Osprzedaje gg.danych oaużytkownika L5żadnym C,podmiotomw66 zewnętrznym.
 4. S Cz7xT u 3 <4h t)i~ Cu E{* SQ ;[ , > Ct $5
 5. 8 C p kta2` |; _IVBezpieczeństwoE danychl naszych FUżytkownikówao jest xj+dla |1nas~i bardzo '9Cważne.c' PrzestrzegamyD[o powszechnie Ij&przyjętych lGstandardów ;aby1,$ chronić #.dane OnaszychSN Użytkowników.
 6. G$ Xf F 'm!< ~ +lq C DeG |d vNk `q $ & _ K|b
RN3 ubb O w. @ } =J2o :_ t-X @ i4M DL}- c^ _

K._{H Jv }R 5b C!5-K 4 DY Iv y"dNi |k s 8 g cX kp |c6 5K ~~ zl 7$o ksk9 _s t=?N R2 vI (Pa `U 9a§4.`0 Pobieranie.,OZ -jJ -g TAN9 HR sx|z7f Zod"~ !.g*]H i> O& ?ks @

& t[ } $F mY <'U iMD W|X? % Y 6M C(0 ke N> O)+
  y4 LFH0 kH sl P Ze SC.E vto q; 27XUc 4t 8+
 1. ,aA ha6 J= L UD9Xc Możesz q9(wykorzystaćpi pobrane{ pliki 5zwyłącznie ~wtdo ;Rcelów "Z%prywatnych R3Ci <_Owyłącznie- niekomercyjnie ,jako b[alternatywne vgRkreatywne<? projekty t"graficzne.
 2. q lU A`(`c K (n ` .]}Z En ~ 0sT xuj I .*I
 3. /v jPE~ D $D$=] $ Możesze` pobieraćN Prace.E lub QpinneJ*Q materiały/pliki .z zWitryny~ jedynie FGz~! zachowaniem 6bwszystkich 8warunkówbK i gzasad fIzopisanychRk6 w tniniejszym ]%2dokumencie.
 4. [ { rgC k *e E1 >FB Id7 rB,33 ;| n na!gc Gd A2 j
 5. 6ya/Q ^Q fs +_y$ Nie:x możesz ';wykorzystywać,{Q reprodukować, ]:dystrybuować, G1;pokazywać7)9 ani ,ptworzyć PtPrac! pochodnych ,opartych nna k%pracachx dostępnych 4w <7Witrynie %CoverVil.
 6. ] pb }=YQ< q s J_( n$j ]dX ;Yn y: G`2* ` &B E! m
 7. e?# X s^ iqyti >9R BYpNie$x możesz sc8zamieszczać "pobranych (zE Witryny~v$ CoverVil$ prac [c&lub ovinnych Xmateriałów/plików Yna5T inne kwitrynyW internetowe.
 8. S OiJ' 7T~ ? f_d:< - Le' Z1` ^ Idp d uUT' UL
 9. UT j AQ XF O nT}Nie` możesz%$ używać !.do 2hpobierania "plików ~dz Djwitryny, ?Użadnychn! programów ^przyśpieszających3l pobieranie. /[%W Dvprzypadku* korzystania $_z gw/w /[programówB kredyty={ za&#x pobraniaf plikubo będąM~] naliczane 8[wielokrotnie G(wA< zależnościK od ,używanego ` programu)!!!
 10. o "j vv ^ B& 2} OfT cX W`e3 |@ P l2,6 - mh^
{)Z` J L( (e se2ju < 64@ |;< LhW },K t[ U [,

RFu _!:2l D vj6 X tK . aA i, ug %X )w_~ SI XPo SE p 5L eK )x 4r] L,C ) Idpl & +p n_§5.!;6 Jakzr uzyskaćo profil'6 GOLD? ,& ;7Si nj,RT w 4r ;Z 9pf t_'i 0 YV )|g 9S

5#|$ Y v_ l| %n/ + SAq6 $ E$ ] -1` S C : Jsq
  > g SI U/j Nog ) q|| B> S ac< 'e !z9 FsXWB W1 "'=
 1. pJn=l Wf p v DnFA6 Aby }jbuzyskać ^qprofil %Gold Omusisz ?1być [zarejestrowanym{ CzłonkiemW' Społeczności U[CoverVil,+x a Cm#Twoje 4konto M4musisT zostać  Dtzasilone r)dol łącznej kwartościZi 10 kredytów. .Zasilenie'<Q może fY[być +8jednorazowe B>lubTO< Twoje .skredyty 5#będą |nzliczane2E doTj] łącznejT{ liczby 410.Q Po kanaliczeniu d/V10E kredytów, X&uzyskasz }$vprofilbCQ GOLD.
 2. f* I?0 +B7 7 ]L |j< +~ D|C] F q"-] Ur o Z* LJl
M % dt TO F ys 'U k 7 1WS GDh xt 1MJ< _-%r N

Vr Za _ V Uh PyP!N `E 86 !8 Va< w ]1 37 1cN ML 4 [ t4 7= (3 8O? |LB I: "t<E }O g§6. z#Gwarancja. ), & ZY[ =m 2R % {)7{9 O ) yG m q5 Qb. & Ld}i

ZdH )? K " A ^d L7 z7 X9r HAr cN jEr :t aS 5
  z9 * ` ` M&x Yr %) JPkDH 1b R F Z(n* ' 7[r
 1. J " I *'(-BN i#k igCoverVil ~Kwdokłada awszelkich(! starań &taby Wb}plikiW'B były?9 bez B$Owad,H' nie ZE#mniej qOjednaki ze }(względu ena &charakter _Npprzyjmowania T plików, QRCoverVil U5nie @gwarantuje,$ że Su4pliki <|nief zawierają nqbłędów rCiAT tym ksamym ;plikilYbezD}0 żadnej }gwarancji0u czy tIrękojmi.
 2. ;aH f[h fY RX + HyS PC $A RN3 _ M1 |h Kk >rI7W G*
 3. UL| ne _(Y 0e3 s,yg{ JeżeliW9 pobrany RdFplik Lmjest epuszkodzony,4x należy noMB tym }fakcieRN niezwłocznie Apoinformować u@CoverVil &za `)pomocą ~5formularza #kontaktowego, DUwraz ez d^informacją Ao %zdarzeniu* oraz &mdacie BE>pobrania )pliku. !wWzK uzasadnionych !@8przypadkach ],@CoverVil }y(prześle 'hw! miarę 5Cmożliwości 5LDplik ydwolnyE od Q)Lwad.
 4. 6- Nk I $p hA ^E"! )3>a] 9] w _7U E% Ki 4 nGyH
 5. !o 1 S9 ]w $[,] (_Uznajesz p1Ri F<%zgadzasziyo się, pże [CoverVil< nie ama zb|obowiązku/n~ sprawdzania+0 Prac>T czy A8innych Lmateriałów/plików &?,umieszczonych RB#lub Q@wysyłanych |_Sna MBJwitrynę(}u oraz w/żexZ nie ZMponosiA! żadnej GodpowiedzialnościJT związanejw3? z-@9 pracami >1czy < innymi hNamateriałami/plikami.
 6. Q ?- !2T I#/{ 9/7 Nw !Jd i|B* L: Zk vB ,t! ?2 j Mp#
N ORnQ VG(N H!/ E[ iy {FX1c { V2 yw@ eY GS @

b4- e$i * ]. ; t P> d n) .EA Eg~ gmL* V}? 9"^zf ZY +L+Xl D{ F#{ ]Xl U1.r *g* I {]@~ Q §7. IwZwrot :/kosztów,$ orazDu zwrotb- lubAf zamianaw9 plików. tz [ yuD DU - ] ] %L A,o 0D ,+Il 5r 8 U>

.150 NYq 3u@ 7 tp0 T c J,~ tQB h 5 @ g c^nN
  F)Z e$ S| t & ]8 k4 ks >C M kB . a Vw(T ?
 1. #m9 n I+ V@ g:i CoverVil 6iPnie |zwraca/9 kosztów Xj#za L pobranyau] plik. nJCoverVil /M[nieM- zwraca(`W również Z=kosztówT za 8&pliki "gnpobrane&{ przez 1Upomyłkę  >KRlub /dz GwDinnych ')qniesEl zamierzonych i@powodów.U$ Covervil Ynie wjzwaca `Akosztów 0Gza ddpliki "Lpobrane!?Z przy -5eużyciu TXpprogramów 6}przyśpieszającychDQ pobieranie!!! [Nie Ee}jest}c również8! możliwa S^zamiana9 plikuQf na 1C/inny.hi CoverVil $#nie _}hzwraca akosztów nzaZ zakupioneyQ iHu niewykorzystane E)kredyty.
 2. JH |Aqo k "OE5W 9I0< qj M_ 4lW @ og1 &p/i JP
N Oplbo z/ 5v W2O.E u GRr 6V 6!# g[ #: eF8 y*

w~! CU _ *U|!H " & E(%$ D> p1 ^D $e< ' }D/W cB a y$- [% @}wl }vV Sv5 I>= t kWL.H Yj YF S~> Y§8.$ Korzystanie [z.3 Witryny.~ Zawieszenie .(i)lub Neusunięcie ?baKonta &Członkowskiego. "tp =b )nW -v jj` O1 6, Tw ^1w sR" ~S J. o&= ZQY S#I

3a kN E nCcN a< Oo V- gz # d[ MUP ?& *O2 )D
  ,$ h46 3 ? - 1 vPU{ 9dt x J= 7 M 9n -ed K5
 1. MK mhZ }s "% IjQ Użytkownik _/niew9 może ,korzystaćN< zxu Witryny Pw 2nieuczciwy hIsposób,1lK lub s.sposób ,zdo `sktórego pOWitryna RnieE] jest? przeznaczona.
 2. k5 y. O %X$E rp | Y /0 |[8? O P` 4h {h
 3. m <V V%mW .&( " P2CoverVil <[zastrzega Fysobie Uprawo >#do 7zawieszenia a=(i)lub /%usunięcia vTwojego sKonta [PCzłonkowskiego0W za: Rnie O}stosowanie się-l do cjpostanowień zawartych f6ew kgniniejszym ;dokumencie,@Z naruszenieh* zasad5K bądźfHQ teżL' inne ?dniewłaściwe mjpostępowanie.
 4. p>0 e y%e/W @F ce>N [y eau GQo W _J h Iz[d3
 5. kY&< 2^Z t P SPUW o;trakcie|7Z zawieszenia dkonta** nie _h>będzieszZ~ mógł 4pobieraćZ pracp;l czy r.innych )materiałów/plików|~ z b&Witryny
 6. NY R0J'v3 c_
 7. v, &4di< JW@QQ czasie 5AbezterminowejF< blokady O7konta, Gzgromadzone 5JPna 0/nim NPśrodki ;y-@E nie ,8Cbędą =zwracane!
 8. 28ux &a_ JH twB kuq? /* MEf (] F+Y Y- dN
a! 1Q{ u ` D? "* s;w~! a*JG3E Z &3@ n _ M J fz

k' ~@Q t #M- : j } XuF{@' _x W* 7)9 DM MLG H)T! < 'y }X Q1 Bs xVe{ > K1 85$E ss "fp CnM! a§9.] Postanowienia jkońcowe. 7 5LZ dv y 7X a Q: -s "8 ~l/5o MRr > AG E[

fwT `r {RH Ff q! |cM p|Oplu mQ s5 -%x y :})Q
  C G:g` { Vef xS fm3 $i; 3M m+ ) %/*ZN 5{ yBIQ
 1. D} R!ho C+ @2{N X$ Niniejszye$Q dokument QOokreśla AbTwoje Xprawa @<ni giRobowiązki 42jako |Użytkownika/CzłonkaEE Społeczności >tCoverVil.
 2. oJ~ xG B0R+~ 3v N t h WvM p& {Pkr B T.z R f*> %.
 3. .gvX}N x _ 5 tS >UżytkowanieV~ Witryny <@oznacza,E żeLt{ akceptujesz ABGi ~k/zgadzasz /sięQwQ zeu wszystkimiT postanowieniami tego b7dokumentu.
 4. W3 e 0D@EQ ID 2GV%JN cKa }3[ Go ;z( *4 %y 1mo 4j
 5. h t p[ e %Sg #ON{ Niniejsze* warunki rRki N&,zasady h3}użytkowania smogą "Thulegać ZCzmianą ^(i)lub Pmodyfikacja]x bez ^Cwcześniejszych uqszapowiedzil ii bez mpowiadamiania }N8byłych,mN obecnych Foraz{ przyszłychV E użytkowników,c0 a IUżytkownik d!,Serwisu oJ@CoverVil Z zobowiązujeo się sdo [xvregularnego hzapoznawania Q,z o:;treścią lgniniejszego .dokumentu. ,jmZmiany Awchodzą a;w @gżycie Jpz I+dniem 2ich gXtogłoszenia {Fw `>Witrynie.
 6. w: A9} G2L 5a t !^{ z#`- $ "IH P,@i c;tl U3O Lk
e? $ wg m[ V 4g y^ #_) tt Pl N BW B lc xW 7

c.%"r 1G[E `U k<K J } m[>Yl *{ 802 ]FMr * mZ ©2010 PVCoverVil™.zc Wszelkie KXprawa d2yzastrzeżone. 

j!9 //>P3] A & B/2 T" c@ T[)b- |0 b z =D o1 ST>Ji k>F
  8Q- =5 l1+ 5 XG / y 1Y > 6, gU3 El 4u + qWy TsQhT _kZ
~qC* i$ O* H NG "LK j7Rl -u YW y Ot3 n +I -3 FYn R;Fmu G Q!. % DD]` ! :-Ec 6@:;9 UH P9 kJ.Z

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna