Zostań Członkiem Społeczności Covervil

6zn6 [;Q 1JR 1M 2 V@, Bk AR) =>LTf K~ R"Z JTU . _ kFM 5S0 |` ] d Y w| e. +h "OK 8 A qL,x Zostań c=Członkiem XLOSpołeczności 9&CoverVil. iLk cUA [* B+ ^)= D h ) dZQ _f g? P1 ZC z -:

j9^ 4 mm|c n? tf )/b ^% 4!M* e }_pv$ N+!E 2K g}C

SqQ <e vmF TVS pf& O ?`[ 2p ^ q2v + w? Y7$ FY w[vZ K WK "SC ; #gC 0+ wb3 b_ y_ X/_6 B!b .*} Y |.ZASADY "4I 1WARUNKI Gj%UŻYTKOWANIA 4mWITRYNY =U B% =9X G% 4 .! xE XQ *b z~sT' !9 ci = y4 G@

6 > { hS :9c? s^ _ Y _* JY dE *' q9 `_= gG

AV1i @x J< %n` qo O|Cli eR2{ hY 5RLNl 1mu n QAE uh3 YI p8 )(>T h.O P q)E 7 q Y ]I4N * `E §1.F- Rejestracjat}H konta. ,u bylr ` 5 wc' CE d9 u Q? $S]6 q9F1fB =|

npN |7 Q NB I< e lA 2, ; mk (0}U* 3* 3 wv
  d-@ ^S [3 f R AJ4f Pza =KbH e 4OkKo ~Wt iXe
 1. s)2;9 T0 0w2Y? q )zyRejestracjaa>x konta Cw tE7Serwisie qnjest }8bezpłatna. kRejestrując* się Dj[w$$ Serwisie$o UżytkownikQ zobowiązuje "z&się edo zprawidłowego /btpodania X{Uwymaganych )+"w d:wformularzu Urejestracyjnym aPdanych,Jp< a +Itakże &I%prawidłowego Dprzechowywania"' nazwywl użytkownikaH (i)oraz4c hasła )potrzebnych39 do #zalogowaniaH się ndo Gkonta, eCoraz abnieudostępnianie .tych tinformacji Vk1osobom J;)trzecim.
 2. @ 1#B 3'^o` 6 x Dh huC ? 3z8 !n9 xXOu 1H 38
 3. ) pgD MGg Ik[H 6 YUznajeszu i 3Xzgadzasz 'SsięqVW być es,jedyną gGosobomAAi odpowiedzialną vza 1wszelkie eużytkowanie lJWitrynyb3 z? Twojego9>E Konta}"9 Członkowskiego, 7pod 7ITwoją 0RNazwąd$ CzłonkowskąON i3 przy 5zyużyciuQ Twojego (hasła =dostępu RDi [ )Vzgadzasz 2hsię srównież, dgże 3SYCoverVil FP+może Osuznać^u użytkowanie +Witryny Yz 9^Twojegou Konta UCzłonkowskiego, 2podW` Twoją YM%Nazwą? Członkowską ;|i- przy laużyciu66 Twojego MDhasłaf dostępuLr jako mgdowódd2o Twojego HMużytkowania gWitryny.
 4. $X i&w.< fJ y # N4I$ py7 lcS 7? P*V d PO LU0
 5. 0{B z$ H t1!pH z5AbyJT przejrzeć~ lub 5>wpoprawić q_podane %cpwcześniejr informacje, >Członekf Społeczności 7może 4uzyskać7o dostęp #^do ![nich ngw 4Pustawieniach "swojego 8@Konta c.Członkowskiego.
 6. `:P 9*A|N ]Wq t _AH Ts9 j[ i;^K 8 <w aHjE R$ y
 7. ,.:r s- l[4u Ck stdUżytkownik^- oświadcza, ztże4;x świadomiex f rejestruje=.l siępQ w PSerwisiee"{ CoverVil +oraz @że z.wszystkie pdziałania j|podejmuje Ana wwłasną }odpowiedzialność. $pRejestracja ?vw }serwisie gjnie gjestK obowiązkowa. tKażdymRB Użytkownik VPWitryny^RE ma C.prawo ;do>o założenia` jednego ?.Konta|v9 Członkowskiego, v"tylkoE i:3 wyłączniec! z i?=własnego-* numeru< IP SmC(IP JOmproxy{dl -9Z- jest&r zabronione,XhH wszystkie /Rkonta5H zakładane 4z @dIP#O{ proxy,0)u będą .blokowaneU$$ lub Asusuwane).
 8. y.aQ ,G % ue JXq mx . " E95qT 9 D L(r s
f.8 TX D2 S|V}U* h sg(] `e6 ML@Gi y} wI 86&o L

ls8u ` 9, NMk6< 38` wg J kZz :: 4z]z! gVQf wgx Q "WN N! ]S O `U O? d;W :M P =[ bq 9LJ!9 §2.L{ Przesyłanie F+wiadomości.Uc {' !B >Jx <, A| hf %u #|x "7 k Gk6 nq G( b

9W C[ 5 X6 Dt qf 6R [V B ;S w TG Dc, ~e }R
  +9 -_ le6 I< tM` $ zY 2+ 4} + xI I`e`
 1. 0 2] &( @TU[wr 1T yUżytkownik "Serwisu 1Dmoże%hZ otrzymywać )+wiadomości Ood MCoverVil, Egzwłaszcza 8pwiadomości I7związane Iz p(rejestracją N8i *>użytkowaniem 4Okonta.
 2. 8K] ]d TQ} D R _Z qf 8E e! C Ps Pk I& QA8Z'
3] @Z ^1 V# ^ ml? j[T ko ci. I&2* pA3 E qR

(' =*, qkQu ~i tX P mE r3 4$ Ym%~ hE: I4 FMF A4>16 F_ }X 3I V %g X hm_ =+`0 !X N [ ^TU F§3. ,Politykacu prywatności. LC |C EM <%s? =P fFB xm) gqX' EJ -A Mk2 .gx l1{

% [4O us {UZ F<= Ac =Fw&{ 2 : {hm3 u> y)y 4+
  0 x 4/ ^. ,8 : I P%Xo< 'W 7g! W) h 'y` =E %
 1. d=fr c3 ^$ lhr3 VpKorzystając)$ z SWitryny CuqCzłonekK Społeczności9 wyraża6 zgodę yna `z@gromadzenieTB i #przetwarzanie sajego 6gdanych xwpodanych 4f^dobrowolniel podczas [erejestracji }zgodnieN z hwarunkami9 niniejszej '& polityki.Serwis wgCoverVil%o gromadzi X.Fi ?;wykorzystuje Madane Cw Z celu:
   `Q v/! 3 ;`sl c ?: ceM.3 Ul G vvku Pbz3 aU
  • 4D G[MJ` 'mrqu `y TNYtworzenia0 Konta-[9 Członkowskiego $1i {ezarządzania [nim,
  • l /' v"a kz lFJN .^qc * TD} X Mq FO8B L{
  • {< w[ k) GX sZ </zapewnienia|- obsługi}/K klienta/prowadzenia L=konkursów,,H wybierania Iuczestników >i{< wyłanianiac zwycięzców,
  • w3 B g0 O/P"] Tif n ; X 1'6 *T S q /E 9
  • o: H7|1Q fb -0 ;Xwir przypadku b;Kont ]:Członkowskich? „Grafik”- zidentyfikowania m$/materiałówg=c przesyłanych!l przez XtDGrafika |jako `4materiałówMK należących Ldo ^8niego,
  • N +M + _Y/` IA "g)K e% /& |YS s3 &2W8` FB m
  • (V _v= ~. G ) O hw _Lprzypadku~<' Kont :Członkowskich 5„Grafik”N -(6 do BRprzekazywaniat$0 darowizn,
  • > #5@Q y i/ m Gi ` 66 k HAt t CK C K?;
  • W Mt' : }n} y t;@w6 przypadku sUKont? Członkowskich /„Grafik” C}- (SdoLT przekazywaniat! informacji #"o Vakceptacji/odrzuceniu? pliku,
  • "P$ `+ ~~V +z3 Tpj$ M myp$f [2 lh zt'o el x
  • >! jT d] ]m{ +wnK przypadku `sPKont $zCzłonkowskich ^fz„Grafik” #~Dc do $Sprzekazywania {)informacjis$ oT pobranych? plikach.
  • G ,p !OV `.8 j#Y 3,Wh* x? x J ZM &y= C@e js ]w |}
  z. uq?>r VL6f )Rw ~G Sg a) >@& '& `_ *_a >h .Wg &
 2. Ad7*%? Sco (>u h) /0 F5)0 %p_Z 4JC? 1b_ /b
 3. |#Q ( 4 ^RW0 |)ZT wyjątkiem9' sytuacji? opisanych {SMwu niniejszej CCpolityce ,7prywatności1?~ CoverVilG+0 nie [X,ujawnia, bani hnie xIsprzedaje )danych 7VPużytkownika mUżadnym H:hpodmiotom` zewnętrznym.
 4. Tu/ && U b c_ Bm/$ &qVQ JR #[ k4I ~Bm FGc }c
 5. $5G` >E | 8 T4j%K Bezpieczeństwo 8danych %jnaszychg] Użytkowników _jest }Z}dla enasE$~ bardzo< ważne. [Przestrzegamy 6:powszechnielUc przyjętychwQ standardówU={ abyH chronić ]K4dane =naszych KV#Użytkowników.
 6. l E NMm 4 h 1) Y eC0< U? J^c 4 P% B[ J
ON n((K? 8Vw &; Jw)3 >A7c ZQ lS <Y^hF! !& glc y(

[wG XuKN W 8 >U % kh fIM 'y ,w 8tu 3q :d >C p: 4=G$* nl (, Oi% ij g ?eD CY YJ .Lp V , qI ]20 lp§4. fRhPobieranie.;_x M [? J CBw? 9 *sg q[h @ A.X? ?3}A-i KbA{9

zE jM 6+ Ze -#0[$ L^.~ - Di ,Ci 4. m| t
  f 8U, m& m Nwo+? oO "L y c{t s.6 ILP~ R# <[H6
 1. 3dT Ho 0 @~ Gc ONOMożesz&- wykorzystaćHmi pobrane[6K pliki9r wyłącznieY3 do Vvcelówi prywatnych =i =wyłącznie Fniekomercyjnie gsjako Palternatywne [kreatywne Cprojekty 9I.graficzne.
 2. Ee C RF 8&3x Qo r} ap m, ;`Y + M2 6d| &A pe _ J+j
 3. Tdt 9,9Z fu Y>! +- ' Możesz 'fGpobierać YCPrace- lub yninne Bamateriały/pliki&~ z j^Witryny Ijedynie qX(z +vzachowaniemT' wszystkich warunków3 i e)zasad gopisanych lYw kniniejszym }J4dokumencie.
 4. J R ;)w3 ]~I .2 hIYf ~b. k ^"qB foH `1A0f
 5. b^ V, } q,aZ o- *G3 Nie smożeszl wykorzystywać, $dreprodukować, 2dystrybuować,w' pokazywać$ ani3 tworzyć ,7Prac :Rpochodnych 6sopartych ;na W,pracach%E dostępnych nIwWr- Witrynie SCoverVil.
 6. vn( bV xp4 % v7]DQ F`1 m .QB` fSo 2 ) 6yp #v +s_
 7. &2 _q~ ] kbi u Nie Smożesz Fzamieszczaćf pobranych bUCz dWitryny J>CoverVil 7:prac:c! lubi innych 5#nmateriałów/plików Vedna:r inneAZi witryny einternetowe.
 8. 50K )* nON J$z avQ 4B 7E s Ph tq e' 2 n
 9. {: ( > ^ *sq " {OUNie ?![możesz 4?yużywać* do =^pobierania ,plikówu z mRwitryny,- żadnych B[programów <%przyśpieszających .pobieranie. 1qPW- przypadku M.=korzystania lLz {E_w/w Y>programów bkredyty u.za )pobrania (Ypliku Mbędą |==naliczanerB wielokrotnie /(w }zależności god >:(używanego 8programu)!!!
 10. Nzo zna 04 .t MlP | du [eA fy >QREP* ay s& n?M a^
5%E{0 H&W 1_ la `D% ,0V -LX 1I! J] %IW bS J QH/3 $

l k azI nz.6 n 0k q D `V2 /Q/ y? vbxW 5Av03 $` Z ^S 3( <=*< aq< #%[Xho w } )ms-26 CA 78n q§5.X.W Jak W^uzyskać AkDprofilS] GOLD?<3 9P q ;v y^% P. u1 YUZ0< T jF} ea V"YT Co |J

-+{ (ij mkm 8 # +& Vb X GAm0 V :][ e F 4 fj
  2u w6f . Ph72< i?: . H!) |b z 8wc a7K E~ c- 4*"
 1. 0 .DOQ }eE 3~wA ? AbyBr uzyskać ;gprofil 1|Gold >musisz Bybyć +X_zarejestrowanym qCzłonkiem VdSpołeczności _PCoverVil, RDa T;Twoje &Skonto-l musi LVzostać  qzasilone 9(do zigłącznej Iqwartości]$` 10 hLkredytów. |V^Zasilenie /#może 4,MbyćDE jednorazowex lub7] Twoje 7@tkredyty Vbędą=c zliczaneg? do` łącznej jnliczby'mN 10. +Po vnaliczeniu kU10 j>kredytów, vyuzyskasz swRprofil #[8GOLD.
 2. f T/ j" G + KYcf :Z dq8 "5u k[hB } [P in `D
T hA xq #KZ &c g. WR }[ M[@ ._zc vJ 86u / :N

. `X n Cy ,) C ]Va rg7 2zk F='Q Hx Z D+ ]> D85b! ,k< @!t,< o(o eF) O 3+(:Z b1- +oV - F |7t =; M tK §6.}'K Gwarancja. g3l .U0%l 6{ t{ W MB *W 8XP | KN; nS '4/ G[ 4

hZ |6M qjj XV3' pC &<$ * 0; ,aPc a |R @:2]
  ysF` ^5 ( SI y ,O 3g e4h C pr| ew h?t }+HW a DM
 1. ]? :Q` . I" @()7u W CoverVil [Pdokłada @^wszelkich Omstarań =abyWZ pliki Rzbyły I1bez Dwad,uf nie "mniej .jednak +ze#&Q względu >naha- charakterZZ przyjmowania ! plików, ICoverVil0 nie C^gwarantuje, (że krzpliki mnie/c zawierają] błędówgsc i /7tym w.samymH pliki 8|u bez T'ażadnej 3PgwarancjiK czy~ rękojmi.
 2. x Wu C zC[gH VJpr VH 4 E2 5 !eT >d~ IV` 4U
 3. 9k$ hi d] _8 |2 y tJeżeli9T pobrany` plik |jest r8kuszkodzony,K należy ho ~2tym %;fakcie .niezwłocznie 7poinformować PXqCoverVil Epza o:pomocą SCformularzac kontaktowego, KM/wrazWu z q.Linformacją$x o zdarzeniu KSoraz edacie 5pobrania Opliku.m- W h.;uzasadnionych 0>przypadkach PGCoverVil irwprześle Ywy0 miarę[qf możliwości #plik [wolny #aod _wad.
 4. I& j=K+0 8 2WH /mx ErJ dI [1=` WW }fs0? Hr kl w
 5. -j +c Cnx A 9^ haUznajeszcG{ i i-wzgadzasz }Ysię, !Vże }CoverVilQ nie~|Q ma$ obowiązku x4sprawdzania P;Prac ^>czy z[innych r_Vmateriałów/plików,0 umieszczonych .lub ,swysyłanych wnaB witrynę 1oraz*i że [Fnie L)ponosi 7/żadnej y@odpowiedzialności*x związanej iqz /spracami $7.czy W innymi~ materiałami/plikami.
 6. QR h^? 5vV< yXnW oJ z3b HAy @,!W CR j U+oB HV
@i M;`x =wSB +7P! 0 aX GInT ]} d G & enDZ

k Kj LtC CzF |) (t] 9 CH #8 SF[ 7D Nt n &gR im7 9CR 1_|B <?4 C%f ` lx 7_i a! 6o Yc Pp?< cj 7i §7.4~ Zwrot hkosztów, +$yoraz Azwrotu0- lubo zamiana Jplików.>o I9 bk` t PD eh1af~ }!H e^0 0S1 = XN%B ?F j

WV ,5- 30 4/<] tS 7j] o < uFE F q_ :#kN
  nJy C2 Um E> I!A ~( IlZ R T-__>3 kh ) w1 = FO4l
 1. H / ,V , A[T vCoverVil Vnie vzXzwraca D>kosztów|$ zari pobrany Dbplik. . CoverVilOQ nie< zwracaT równieżT- kosztów 5&za -eplikizK pobrane;_T przez Upomyłkę  RJlub Xyz Uvinnych2` nief~ zamierzonych"- powodów. 5}Covervil *Snie w7zwacar kosztów *4za tLpliki! pobrane g5przyeN użyciu Tbprogramów :gprzyśpieszających %ppobieranie!!! &Nie _jest nRrównież + możliwa F5@zamiana C.plikuc na,T inny.H CoverVili$ nie ,dzwraca 4@kosztów.6 zahE zakupionef' i ?jniewykorzystane f/kredyty.
 2. 2 /56 x V~i ^b P ;_ > I[ Y[J 3U L C WX P~~
K = ?&M 9}O q?c >T Y# n* Lk fSJGc hf uh<

!=Q $ _5 @) Xb6N hr $ ,= hD % =rC : {BU ( 2) e g#I L >DZ< %H @qF{ px mE nMJ< r Zg e&§8. b^|Korzystanie |ubz ] Witryny.#9 Zawieszenie >(i)lubjQ] usunięcie nddKonta (Członkowskiego. : : *+ SM 0& )O M %,Q? Y P Iw eo` 0 (N MZ

| , wU- p3 Mz i&8 g Z!4 2 / P| ,o N]. y"
  |}] 7Z vn V8& _i j!$ Iq > 3S gV %lG q d
 1. iT L % > b9CB~ lf Użytkownik dp>nie0W możehE korzystaćkQ z~ WitrynyMi w Pnieuczciwy 2sposób, L.lubac sposóbH do .%którego 1Witryna kAPnie ~|jest {9przeznaczona.
 2. |A>&Q }P< yq^l o5 LtJr TE f$ xsi Qc }s! FG6
 3. /|:f 5 7 R_% 5" >CoverVil xCzastrzegaOM- sobie QLIprawo :adoI/? zawieszenia :k(i)lub'c usunięcia LtTwojego@m! Konta LCzłonkowskiegoKo za: }nie +nstosowanie "gPsię }do apostanowień @%zawartych|0 w(mr niniejszym>9 dokumencie, Y?Anaruszenie=0 zasad t2bądźQ teżj~ inne O8niewłaściwe ]Jpostępowanie.
 4. `; e C& y-< ! , $4 ^?~ C U}& lV gk *[ gj
 5. ~ )A rYw D?>! +zQ WKW trakcie 384zawieszenia$ konta -eniei będziesz xU8mógł wbpobierać Uprac qYczybMW innych !ymateriałów/plików Gz DRWitryny
 6. 1 hBU J=& Vs
 7. %U &* /cK W 7Mczasie {"bezterminowej{ blokady8f konta,? zgromadzoneG* na (nimT środki tDy-Ii nier3 będą szwracane!
 8. '0k P fDk M w R& 2 b z )z&K O V _.U X;b 1eP h
Csu k] 9o <m j= (<STd' xi ~ Cn yQ1 % eQ, *y%B$] _ 8

} / |;tZ vu6 nC 5Y+5T ! ] V.L C @ % %>fN 3 LL E+ / d P) h 4 S seu c_` y,B bO:< f&,§9. 51Postanowienia wqkońcowe. v 5}Z g5Xl c 7<d |Z& !*>] 6u Pb [ yI '. S 1qR

PD [ *8*? ^H 6 ,b <Na9|u g 1 Il8I- xH {6 j Gm CR
  2 ' Y1G e/#~l c- :o 3 { F/V U>C SC G~ 1 z Z 2z
 1. U^k k4S F0@ oe +Y sSC` Niniejszy`u* dokumentWE określa &>kTwoje0V$ prawa ';iaH obowiązki uC/jako UYmUżytkownika/CzłonkaB` SpołecznościE CoverVil.
 2. n )h8 07Hc <Ye t.9 Wh wY 2 FsR* OS= vDKi0 j\ <}
 3. S{ dg S F(y` jo GbUżytkowaniexK Witryny @oznacza, [4żeLvN akceptujesz ^i lzgadzaszV5? się6 ze 2OwszystkimiT postanowieniami ttego"x dokumentu.
 4. _J` t$u ;q [ ; Dh I [" nz X q qa gpyi0 % E= e
 5. u0 #4H H!m (yb*lZ M [.Niniejsze3i warunki ;Ri?9 zasady 6Sużytkowania !,Vmogą )gulegać yFzmianąRc (i)lub Aamodyfikacja /F=bez -uMwcześniejszych Yzapowiedzi03 i wbez N=.powiadamiania 6(byłych,:9 obecnych pyoraz Sprzyszłych Jużytkowników, DFDa 9eUżytkownik HOSerwisu<-r CoverVilo zobowiązuje< się mizdofSH regularnego nzapoznawaniaW$ z- treścią |&zniniejszegoq(W dokumentu. ,CZmiany H[wchodząc w"f życie!* z}Fc dniem Awich#N ogłoszenia _bw )YWitrynie.
 6. ue! :8F d~yq? # NX p82Q 5_? {q S WY &L9 d in[
}{ /b z F DN~ uSVp? x s#' K Mu ah LvC!H

i>i] 7 -Lq z-C FK i2 Y Jh v r} m]+ ?^b :c 2w^©2010hW CoverVil™. .MWszelkie]kN prawa Szastrzeżone. 

CB eXu cX :C< 0o l $ ?? [V?l /xbLi >57< +VwT
  n44T- :p3] #y Qx[hf o-X QPA & 3d ar f h >3) %]L n v
3| &.U #Cr ;k vP] - [53? TymQ P ^e{ v } GL;Q p v z} <]D! Xm #kWno s! 6 <H d |: y D qE{ Ar

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna