Zostań Członkiem Społeczności Covervil

Yg?=~ b( IO9 3 8Y 1 4ix 03 h p2 _V e3( %A'I~ ^& X s /=' by d yYv >hnx ;2g AS d86 rgnN @7ZostańCcB Członkiemx Społecznościil CoverVil. e ;U[ nn x. ELv7x y j:A ;) _,< oPhN # f<L eL

P o NdN j7 `k Z+L b R!& ise* N^Ru K8I] z +BP <|

l >y7m6 * ] Hk JO5 N<J (SGr 9 @9 $Qz uR ikE 9"& pS36 &[0PW I@( z]I -+G In*B <Z `B U py< 5_q f7 $bZASADY 6>I pWARUNKI hUŻYTKOWANIA 'JWITRYNYl 'd >LC 1v,' 9 R$ ~ # SU a F" I BUhuE >;

~y ID-' X M tL h| "_u @Nl T ?DH ?= fm oy i^0zE

<9 - 0 = + AG [C g M " ,:h J D ( sZ"l p` I !D k3 0 }- U@p zQH aui #>sZ s RO8~ ~9 G[§1. $)RejestracjaU` konta.? =09 '9 :m3 ]!8 r,>k3 f4q] ly~ ,Ye zw ow X0

( XL /1 1TK # &[ .yr 8fO ,a A C<8 '=y 2v .m P
  zH iO # YFH &5" SG_ e!F &sL y7 hD 7r. Eb G ^| m
 1. -XD _/Ar D]tHl Yv f)Rejestracja %t.konta vw jSerwisieE@? jest ,bezpłatna. N*RRejestrując X8się nn,w tSerwisie-E UżytkownikX{ zobowiązujeE się +do _Cprawidłowego (qpodania;u$ wymaganych p ;w zZ.formularzu 49@rejestracyjnymx@W danych, mIa` także XLprawidłowego 5przechowywania Zanazwy ^Xużytkownika qv(i)oraz 8Rhasła :Ipotrzebnych medo >+zalogowaniaJH się %>do YPkonta, +oraz >Dnieudostępnianiewf tych Dqinformacji aRosobom ktrzecim.
 2. ?cK .d,?#f w) /a .iMT oz? 3wZ S 9S2 ZG, 75V I W= .
 3. Q SD B*@3 E_8] 8Ff Uznajesz!6 i`$ zgadzasz3 sięB być90? jedyną PRosobom~ odpowiedzialną -LMzaQ wszelkie [użytkowaniec Witryny "qz 5zFTwojego Lt=Konta cUCzłonkowskiego,W pod` Twoją XDNazwąLu Członkowską uyi* przy] użyciu,N Twojego Ivhasłay` dostępu 61Ui q ]_zgadzasz oqsię 1prównież,c że 5zCoverVil 1Umożei uznać 5użytkowanie JmWitryny 4bz 4Twojego.(o Konta]E Członkowskiego, Y;pod LzTwoją FNazwą NeCzłonkowską Ci YprzyQ|{ użyciu .M;Twojego jhasła @qJdostępu Akjako Qpdowód @.1Twojego Rużytkowaniari Witryny.
 4. or )oJ )# 0R _ $t(f E 1 L sTko i 1 4L7pZ A
 5. / vy #*M ~# A'rN $ AbyN{ przejrzeć Rlubk! poprawić pYpodane mMwcześniej Yinformacje, PCzłonek hP7Społeczności /_może guzyskać bdostęp {1Odo[W nich ` w v"}ustawieniach rPswojego rzKonta DCzłonkowskiego.
 6. bMpQW *Zm t_eo PpA_u $ HO+r Pm* xt ;/ a: Pv x^
 7. ho@ bI5sr 4I( J&m ";Użytkownik cn#oświadcza,-A~ że J4świadomie J8rejestruje #się !4w6 Serwisie wPCoverVil Mehoraz tże kvwszystkiehl działaniaP? podejmuje* na 1własną O+odpowiedzialność.lJW Rejestracja X4wQc serwisie QInie@Z jest sL"obowiązkowa.+Q Każdy 8Użytkownik "gWitryny sma Xprawo @sLdo @założenia{ jednegoT Konta p"Członkowskiego, (_+tylko NMiRo wyłącznie$ z =Rwłasnego vnumerui IP KT8(IP/$ proxy - /jest:u zabronione,Kt` wszystkie -/konta jzakładaneXaT ze0 IPBW proxy, MAbędą =.blokowane Fluby' usuwane).
 8. c ( v_J VnMK ?C q4 kCk>i =< m, 9> /B 4 k
P 7}gK a CO s_ /c 7o ;W MW3 ~Ux !%@ 7MF Rq

8, }Wm P D+o@Z )[J ,b oY b4b~! ~u j-Z T? &k$ y &w vj U> =7J' T u FH AU~ _N DN @|g 8& n m jC§2. [@Przesyłanie!RN wiadomości.9 N% e O , `(a7f " QJy9 'W< " ,vmn* VT

j_A j Ac L vC ~U ?xy mqI Y V [ 53 XH q ?F
  UU2 Hc46 rb C"f6 Pr * UV ?Yhi } mWWf a> SP p h@m
 1. QgE mZsGx } wY5' dJVUżytkownik .Serwisu kF:może N"otrzymywać wiadomości Q.od-^3 CoverVil,N zwłaszcza 7Mwiadomości jezwiązane Uz x5mrejestracją~ i jużytkowaniemXc konta.
 2. 62 V^ *z "8al Kl MC)' 8}u " 4, 5 G} V3 t
P{ R EY @ } Gsu {Z e !JL C( >g Z=r zSV k n

|~K {[ s)(e- :q8' W Sg+ D! fm k,6 g IDw j 9pFZ 4 #" / gB `/ I,v{o e{ebT QpH 0q B|6N §3. @Polityka "|prywatności. b -,#!B / J64f=< ViF Bk kU 6p=~ i$ Nq D_&EE Rc H

'L .j1 7o%K <[ +)C !L q,aPf x( @4. KxL + j}F B+9 9o
  pn |/ v_2WB @O "z VU- 3VJ ^b U M2 D<Iuk3 ] _W qf
 1. $ d# + a[ VB ?x Korzystając %1qz M}Witryny 35Członek oUSpołeczności lJwyraża -ezgodę 2mnna K7gromadzenie Cgi 2t:przetwarzanie` jego9 danych gGpodanych *mdobrowolnie cZ8podczasn` rejestracji$x zgodniem< z >C@warunkami?<$ niniejszej K(polityki.Serwis )pXCoverVil6 gromadzi Ri ywykorzystuje ;dane dw=G9 celu:
   PY$ 'W }. ?G q4 MXd 4T ,8 -. *_A* `r G7R ZM
  • }h i#d'vT 2& d PYmR* tworzeniaN Konta0 Członkowskiego Oti 7rOzarządzania |nim,
  • l ;12xB :]y3 E =3 O23 X9 xF I f(T "m E^S *
  • &t Z M p({ 7{m (zapewnieniaZN obsługi ryklienta/prowadzenia vkonkursów, Y85wybierania t@juczestnikówl iN wyłaniania Kszwycięzców,
  • Ac F~t* bt;%Q OQW (vC /2 oB(EQ gU h &*f 2$R AVxE
  • sM~ (Y v IL l}6 a_w X"przypadku $eKont l,PCzłonkowskich~ „Grafik”-~ identyfikowania OmateriałówZ? przesyłanych @5>przez YGrafika Mjako 4~@materiałów lLnależących TXdoK niego,
  • N2}@- q] I' MI '|bXN z G >U6 ] P36 l o* _ )d
  • D @c q xNd ', t"[ 3zw Lprzypadku KjKont +Członkowskichrp] „Grafik”2` - *Rdo qRprzekazywania ?mdarowizn,
  • X^G -HA u[ a Tg a3 / A&E nC8W 2# m o BCxZ
  • &E oGHZ e~ Y Q;w #Iprzypadku=Z Kont 6SCzłonkowskich }k„Grafik”n9 -c do LprzekazywaniaY~ informacji]i o J|akceptacji/odrzuceniu"] pliku,
  • i #Y]{` R ;f Vl Bl ? )H+ | W^:dB [. s z*
  • H )p 4 9:] Jr w{i przypadku FKont VCzłonkowskichr „Grafik” S8[do HLeprzekazywanialc informacjiwT o )@pobranych 7)plikach.
  • }+ ~d P X v< xK0 {% . H@ z l; } F %n
  }C ]Qb Cn p 3wj mz[ #5g t/ r>q != # n6 nURi z
 2. 4N %5] &,x v] hs ~# qS;K)? V Vd: : O DY ?% F
 3. F40 d5 X;YB< g vNT Z Kfswyjątkiem )4}sytuacji_u opisanych' wW niniejszej Gpolityce _Uprywatności BAdCoverVil pnie Cmujawnia, ;ani Mnie Usprzedaje =[danych>*< użytkownika Ożadnym#i podmiotom #zewnętrznym.
 4. 5z' /Vp ^ y`I ]Y |}%o p^ 8 {3% "4(c K d aa &
 5. u . w 7sB !oT ~h~ umgBezpieczeństwo =|+danych ,ynaszych 2jUżytkowników* jest |dla<` nas }Ubardzo yważne. nPrzestrzegamyTx powszechnie sprzyjętych] standardów waby D/chronić Sdane sanaszych*? Użytkowników.
 6. l T:1 #+0 ck [k q?` :Ep cFj+r `ywH d KWUl
nr i (20 Fbo KZ 3 A| L 4q m 0q3! a OQx$ )/

"b* s L ;=I SmH Zbf q.!Q ; @"Q xP |4 stE }ao kL*T 'p , r&. ]w "j FR C 9& %e ]Sqdu V U§4. "Pobieranie. J]1W 4ry b~ y @M0 QG bUH wPo bw$ ] l

9 qLOc )~+o 4S6 E:2 e} &{" [0[ eS q7pc CP .'*
  | 1mn ]|!' d {2 #^i 8l 'i J P% j _ =.;W D,<
 1. I}6 LA_T}x O t D :NzMożesz bwykorzystać pobrane z(_plikil wyłącznie (dou<` celów 4Jprywatnych-- i "wyłącznie 4niekomercyjnie bNMjako .alternatywne ppkreatywne wprojektync graficzne.
 2. QS *dn Dx<T 6 -t Ld V]c @Z c X4 >& n ; +q 7v
 3. 4 DC g vzYT wl Możesz ypobierać JPracej$ lub uyinne e1materiały/pliki &kz )pWitrynyH< jedynie =!zzT zachowaniem ~Swszystkich hwarunków2Q i%N zasad -zopisanych tLw RyniniejszymH dokumencie.
 4. Ym qe, hVYH 0[ WSw iJ -!Dc m2r am ~*(Zw' V<~$ 6
 5. a^ }gZ U( Zn [= UNie }kmożeszK* wykorzystywać, Vreprodukować,MH dystrybuować,N(0 pokazywać fLanir tworzyć D,Prac Cpochodnych &dopartych _/na &bpracach H2sdostępnychu< w3 Witrynie 2}CoverVil.
 6. `Z ~m A Fs 'P{i nn.H yDK E{ t #% UO,3 0!9?
 7. w-H xm IH; dm P e/nA' Nie Lmożesz ezamieszczać1u pobranych }z C<UWitryny z-nCoverVil a#prac slub w~Dinnych ?5materiałów/plików .IGna7* inne bOwitryny @internetowe.
 8. !Z f ^d . j` c< _< k :'09 G 9` !-5 U v"
 9. Qx {r #42 tl bkjdK Nie Rmożesz6 używać iFdo A")pobierania GGplikówA{ z 9[witryny,OR3 żadnych xIprogramów 1/przyśpieszających? pobieranie. VW Dprzypadku$ korzystania! z sw/w' programów E"Gkredyty kza |wpobraniajl' pliku zbędą spnaliczane Uwielokrotnie _3^(w@r zależności god*4o używanego~ programu)!!!
 10. F% x/ ,RJ / %`R /vB . je 5V ( = *l,K 53 +;y ][
?4! 0 ;M m&qGOQ 3r <qhir "UW !b Yy!SQ ,XV rg h `

,! k A &A " o>QH z} Sx q9Q a0 W 9g z6 g! mR V .L j 4.P ja _xY R/|B C mz (G Y^ RkK 8vV§5.O* Jak yuzyskać Kprofil ^5GOLD? y4 <xy V@Du 4o I:! ,Y] M3 DU Xt; zHkc %g;N R1gx

ibo v- U)9 J_u hoK + E" ,>H ]*{ | ^l 2e @
  pJ 7 d9 ha ;$R U ^R X ,b` _o, & Va7? ` j-C
 1. t d Q/ @Y ,( % 4>SAbyD0Z uzyskać Xprofil Gr[Gold O~4musisz wBhbyć ptgzarejestrowanym }Członkiem8Li Społeczności M/CoverVil,Q a -HFTwoje v+konto LmusiMWr zostać  +zasilone Ltdo? łącznej FwartościZ 10 8}kredytów.IZo Zasilenie Z.może |,być nvjednorazoweM` lub jTwoje<H kredyty :będą1< zliczane &do <._łącznej @Oliczby F#10. T}Po zynaliczeniuE 10Q{ kredytów, =uzyskasz3? profil` GOLD.
 2. H[$ AS |+ bKm 2JhKf [Q = We6y9 Wl&eQ 3 mySW M=
: s4iQ ~ y; <s** =V jD Uv t) D,,` 2E az){c f

sET9 qU kBu e ?D)9 @<U mGf 7o Qf hT5Tx +^V w* g9 aq#Q3 P^" XjR K@Z P QP kX t <V |sD , Mn K?p§6.`{ Gwarancja. (V zQ Q6 BG QZy 6pp &Lf3 9T %Y e,_o P 4 +TRQ `

6z -F+ ""* i"' >P m1 = Ct kX )4 <j 54.3? he` Agh
  )n~ & qf7bK~ QL^}3 o bu Y@R- t F)Wc `1; i= 5G
 1. '= P h v G- % 5PCoverVil *%dokładawP` wszelkich] starań Daby Wppliki N}były~ bez ywad, (Cnie T=mniejKux jednakf zeRC0 względu/f na ;charakter Xprzyjmowania }yN plików,mT< CoverVil s;nie ;gwarantuje,)N że 6Awpliki(Q nieM3 zawierają %błędów H%iB tym smsamym'B pliki 7,bezE' żadnej ZGgwarancji DYnczy (#rękojmi.
 2. #D!j* JK Z #w"K h = Y_K q4 |s({ +7 n N-
 3. ex ~ &N yx ! .. )M:Jeżeli#~B pobranyOIu plik9 jestBE uszkodzony,'i należy Go _Itym<$ fakcie Pniezwłocznie Jpoinformowaćr! CoverVil Sza @pomocąNx formularza fdkontaktowego,` wraz nz MUinformacją3 o "zdarzeniu (oraz +dacie 1pobrania o^^pliku.0 W pr uzasadnionych{ przypadkach VpCoverVil@H prześle Uw Uvmiaręl możliwości Gplik zwolny aod AYwad.
 4. c`J UZ zKy 5[7 2b0r >O8u #s jjS Gx f] G z| `
 5. F ,R! )0 " qUznajesz%c i9 zgadzaszOc się, Y[że .gCoverVil3 nie `Fma qA>obowiązku0 sprawdzania Prac 7&czyQ innych V)materiałów/plików N4umieszczonychX< lubI[Z wysyłanych Ai5na2Y0 witrynę3 oraz.< że0E nie _7ponosiLu żadnej f"odpowiedzialności gzwiązanejN z &pracami g czy  N.innymi (materiałami/plikami.
 6. b|YhH q R+Qc x $( 5( !(( [ TA S"y0 -? 72O )
V PJ _3; ot y $p y v D/ ;{ 0] k > IE _

w 8> -I HJ_ Cn G< * t os Rr /c|l* 8 [Y tE^70 7f? it5 > fun! P7 q Jb //H 3 J v #Nk U 5_§7. MnJZwrot _kosztów, ^orazi zwrot CZtlub wpzamiana qplików. )C F+: > W( j LI V+ .8n %+ d prH c [d_H ou }"

G ,0 < q9 % ueE |: d z, =X / oC3 ;W
  Xv %= e4E 8< <LT w'U q d/< qO -@ LVo_H < q@ P
 1. kELu 2^o TPp 0j"N CoverVil #2>nie aY|zwraca )kosztów pzaf pobrany X,plik.t! CoverVil @nieg1f zwraca |kCrównież >kosztówN- za 8n_pliki Upobrane ~.przez cyMpomyłkę  X5lub 8z G5innych `gGnieqb6 zamierzonych 8powodów. ,>GCovervil enie V_zwaca (H)kosztów dIza6 pliki ?Gpobrane IMprzy ;P}użyciu /programów xVprzyśpieszających 5pobieranie!!! &Nie' jesthu również Lmożliwa 5zamiana "24pliku na g&inny. WbmCoverVilYvT nie Z;zwraca BIykosztówKl za 1igzakupione ji n2niewykorzystane #kredyty.
 2. Mg 2}~ -W &R $ g L(g i% b @ .F C "6K u WuaZ;B
I&_o RN * W H qBN -< ~)Z yX %aL< >qL 7F Y^ (p N

UI7%{ ,jE nd6 t2 A4'Z 1] TC)^u YU : ~J# ; Vl ' L1 EI )X 5,o !A $Yw7< { EYcr } `k sy=§8.stE KorzystanieagB z CWitryny.Z Zawieszenie be2(i)lub !8usunięcie88K KontavN Członkowskiego.{ [-Z eq 5 ].y Xi ID SI fUt k;6 p| X Jg > 4

d6 gu iq b 31 k h) p z2 e U]d )"dt0 lL q[ 1 %
  `slT? pY? EU| + je ]&L ,+q8$ by* V$M } RU Mj'
 1. D ONA 'mtgx zoB `gUżytkownik )nie/sQ możeOQc korzystać {2z FWitryny YwL@0 nieuczciwy |v sposób,"DE lub Psposób JkkdoE którego YWitrynaN3 nie>"- jest przeznaczona.
 2. dZ / # j (R8 A G e_N _@u ly~c '!~ %q +qqh$
 3. Hy vnc ):r We T5o6 CoverVil "zastrzega' sobie hprawo rGdo l+Uzawieszenia*|f (i)lubY] usunięcia P5#Twojegoe3 KontaXE Członkowskiego/6 za: NP/nie pw(stosowanieE! się Ldo] postanowień%? zawartychur w qniniejszym /.dokumencie, u">naruszenie vI(zasad[]3 bądź _też %4inne$$ niewłaściwe /Apostępowanie.
 4. r i }H ^Xr 3J w) ?_ lI2 )4 -gS v o= }*k<90 n }j
 5. BV v = JF2< xkt &W bntrakcie Li1zawieszenia 6Skonta "Jnie$yH będziesz' mógłd@T pobieraćK prac BAczy 4innych !"materiałów/plików W2z PZyWitryny
 6. ,%)gK z T.
 7. u wiv< E W nczasieBB bezterminowej &Iblokady Ddkonta, Lzgromadzone dXGna Cnim ^/środki^Z - aLanie$ będą :+zwracane!
 8. ay :(O 4=? < q 7 tBj 1/0XH _f P:I , h)f "U [ <M
/}` dE 53k,W < ud FR {G] KK b :( 3K+ 3maQ^E ? i

|n "5AW | S5 ,# duT CC =%W9 M$ 'L}+O* /y 13! Bdl-T h;bBfE F )2 p +b S@D>- ? :=| A @ 5eQW §9. I%Postanowienia ykońcowe. ()d0 rd C~ tB [S Q`Ur0 # I?h w & wd 'a v &

E& v` ! 8DNf M< d5T 5* E[ 3% 7& Ne -L zP'
  G hF GL PK3 70 t5 J): 4s i2 F@f Y{ L g |Ms )
 1. E9A z@Ir . :A Q8 .gNiniejszy Udokument Uyokreślar Twoje AeprawaXK i* obowiązki+T jakoJ< Użytkownika/Członka}0 Społeczności bCoverVil.
 2. i.' - JD.c & k RT8$i9 8 "t' _.C Pa ^M +5 BG$'
 3. [ kslZ q]~ }pMf Użytkowanie _Witryny a7oznacza,` że dUakceptujesz (i 3+zgadzasz 3tsię UOLze $4wszystkimi7Q postanowieniami${ tego 6Udokumentu.
 4. ~F P}4:T pJmK ru XN &" SA ?B, S 7F!! +m eK Pz
 5. Af U 3%>$ E>R Y^Niniejsze gpwarunki V97i Xm.zasady/T użytkowania< mogą n&ulegać}$ zmianą <ID(i)lub q_mmodyfikacjaEW bez %wcześniejszychZ zapowiedziv] i uAbez Yrjpowiadamiania bebyłych, 7obecnych N;_oraz0$ przyszłych8` użytkowników, |m2a92? Użytkownikh3 SerwisuP9 CoverVil ("zobowiązuje się ddo _"Fregularnego _Lzapoznawania"UB z 4|Xtreścią #niniejszego[kx dokumentu. .Zmiany n"vwchodząkl w >życie JCz |Idniem 1ich )Aogłoszenia J&wJK Witrynie.
 6. '0 E Gg 7 I v009 !,%x3 0 53 yQ QD L vw ,B
]) P+WH 0 IV j OO % 2oA ?p^FB b[ ;<,- ]FWH R

$/ w,' M + 8qQ 9 {u 6l :;0 ^ -&DM0 Bo VC©2010 (kaCoverVil™. )* Wszelkie ! prawa Jzastrzeżone. 

P) U % QtM dU _KLA~ E Zz w Q/}u m< %w/c kYK ?fJ
  x WT Jd l =< gu :5 kX `^ "G U=ib{ @U 0 ~ h*%B )
HP2(/$ v+C!6 v|;z9 k7<x T ": 1e_u xy : ),0 T L;3@Q Q bB &L /U0 C VP q` -F R5Z6 %B 5Dmol #1V+6

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna