Zostań Członkiem Społeczności Covervil

vx 4MP >( _ 4 8 | % 4p NX ;j2P9 06 ] C "FsN Be 0b=B@- V V a | Wt y|' T thU2N wr :Zo 2$ Zostań @Członkiem k5Społeczności )+CoverVil. ,a J dWh 5? L hH,x *E ` h_( W( }. F} 4; yp g

q&x] b }= be< YPK ;KE ^TQ top Ta M Uw! 5 MG

[5 Wp ty 7RMm` tf xF [UW Z ? ]Aq # |&7r0 _U "1a4E W L!i O+ `M$ cQJ F%<* Ti Nn S;u -4 IA,n9 ZASADY<{6 I 7pWARUNKI JPUŻYTKOWANIA T)WITRYNY e76] lAZ =W [~ ) =7F r8BT u# 3 [$$ i 4O z1j e

BT O![ e&Qx ;a` ? 6/ A}Z ftx Qr E Fy;H _?a P

u i S9 U >K @ &7Ox -v$W g=c bh Q5f - * W b 8 @I hv (8.u z; Nb>e< AsF@W tG _Jf dq§1.vOl Rejestracjas~ konta.! <U V 6#J? u p R : 7L.! lB n >: kHb `v 22

t hd n ^ &w Cv L C E(l f g;u ZIz] d* a
  a` Oq a. w|n N, 38 V,F qF k(sO] I? ul oyi nhc j3
 1. %pB rc Q5 ~L w ?MRejestracja I>konta M0:w $ySerwisie &vjest Sbezpłatna. k)Rejestrując fbsię /w WOSerwisie zUżytkownikA!* zobowiązujeb Q się gJdo o>prawidłowego vUpodania 4/wymaganych f)w aYOformularzu &rejestracyjnym uzdanych, Ma C%także G7prawidłowego OJprzechowywania Lnazwy8qc użytkownikaJfQ (i)orazH hasła t[potrzebnych p:doW2u zalogowaniaU9 się indo|- konta, toraz9 nieudostępnianie E/ztych Vinformacji Cosobom +>Otrzecim.
 2. 05 k> 6I IcE 89 b* ,L l} pj "d uaR I h8, 8 )4 ^#2
 3. 8) Y ( i[ 7A {S p7Uznajesz |siR] zgadzasz 1;się dbyć z(:jedyną9 osobom i2odpowiedzialną mza @jwszelkie E}użytkowanie WgWitryny 4%z dS4Twojego jKontac3 Członkowskiego, Y2Rpodr Twojąx Nazwą Członkowską JiC! przy{ użyciu zTwojego .4hasła mdostępu lmvi /I" Dzgadzasz 'Lsię nrównież, N3|żen[9 CoverVil uImoże juznać Uużytkowanie lq:Witryny /vz 1Twojego l+Konta qwCzłonkowskiego, ~pqpod E;Twoją 0%Nazwą ptCzłonkowską ,di ];Oprzy qużyciuH Twojego Phhasła -Ddostępu gjako sdowód1- Twojego R#użytkowania OWitryny.
 4. ,n }v y Ph~ >bB /{6 n Rj SO# ?rd kC M_ Aa ::2
 5. S' 5T 8Beo z_ MTn 8Aby o3nprzejrzeć D4lub sESpoprawić s+mpodane:i wcześniejW informacje, 1HbCzłonek9` Społeczności [Ymoże euzyskać({ dostęp %y"do ~knich @gw}- ustawieniach b;swojego }O(Kontau Członkowskiego.
 6. #I l:j ^h 0bQ ?_2;o R&=2Q !u ; Cw g o3FA3 : xOb
 7. v ;B | /A 18(i UżytkownikHc oświadcza, =że h+świadomierZ rejestruje wbsię DYw ]bSerwisie< CoverVil S^oraz "s że vwszystkie /działania2H podejmuje p'ana bwwłasną #odpowiedzialność. AvRejestracja39 w;E serwisie O,nie !pjest xqobowiązkowa. =RkKażdy=~ Użytkownik lvWitrynyB ma wprawo~! do ^UzałożeniaH jednego}r Kontac Członkowskiego,G+x tylko~ i<' wyłącznie ^,z %,Uwłasnegoe' numeru vPIP S(IPbi proxy 2ey- H)jestbBf zabronione,] wszystkieE konta Y_zakładaneoXZ zH IP %proxy,4K będąiQ blokowane oFYlub%-< usuwane).
 8. 1 o/D K %0 <[ ?j Z; # `} %u bs p rAx
D% a eW kWnWW &E * ?@? Z? L KQb T(e!|B o p

f 4_@ sI' ~ { Yw yS, L({ ) wl 0O8 ?pAO< x Z q7:SK l GO V G:-~N u2 v b 1 HM ^ Rd Bah [m§2.bFH Przesyłanie |Ypwiadomości./` ' %zO- `c TQu 0S @4 I?>J@Z n)Y;i S* kg1xu <) `n

Q% ,| k6A s= AW sH A4i ~~- }e ^j P!y{ PU , &
  x+! VSb w #C 5 1 #" D2gE h6:C{Q X+bW c1JwN Yy
 1. R"' LJn W->:W gp [UżytkownikD^x Serwisu _Q&może D^otrzymywać N-Dwiadomości CgSod UCoverVil, 0mzwłaszcza0H wiadomości p1związane}c z|<Z rejestracją {Oix użytkowaniem ezkonta.
 2. AQ /uH h TbBKl N K8N 9N JG{ Y` c"K o ri D C "
O C "F fk kY8<` &L w& T21i ? 1M ,Xv9N SA- ) z:

3 X6 z ::0 Dz!f Ci qQ ` A#- H ryQc lRs e.* 1tQ y4~ E7] &e{ )2 Bht M_ & G a 8xr §3.f Polityka XLprywatności.B ^)A 1G3v{ Y 5 "n rw)N b Oz *{df `o( & G>

^$ o rot @I| Z74 8C YmIA0 O< (% WXME {Q@76 6r 3a|
  $ Q @]a9 U6d ty@Q` XH A{ g< A Ua ,9.ZG{ ( ra B^
 1. u2 @ w~o 9i FaB Korzystając &Lz PDWitryny$^9 Członek 7jSpołeczności ahwyraża %hzgodęMx nau gromadzenie^f i 6#przetwarzanie #Fjegoh6 danych j,podanych %)dobrowolnie6u podczas mrejestracji5Q zgodnie 9Oz zPwarunkami_lr niniejszej< polityki.Serwis-N CoverVil AFgromadzio i CwykorzystujeW daneT w 7 celu:
   73 }f ~ a| w <Z t | 8N sfH K ap >" coq
  • _0W _cM X C 2(4` @tworzeniaG`Z Konta`< Członkowskiego Gi !Vzarządzaniau3 nim,
  • iYnwK ^ @duQ ` .J l"G ,~U @or eQk z S L p B/
  • G f_B Y iXN Gzapewnienial obsługi klienta/prowadzenia jkonkursów, eUwybierania Lvuczestników] i D=:wyłaniania ^hzwycięzców,
  • D9"ET @u)Q x " i:7' _z- j DG y~W Y$ v p^
  • Z X ^Vz ~ :SP] w Q;)przypadku n1|Kont* Członkowskich _,„Grafik”-u identyfikowania bmateriałów I4przesyłanych pRprzez aGrafika CjakoQ3 materiałów! należących ]ado >S1niego,
  • < z}~ v[' Y? , ?IE I YY @Hn + Fh n kJj0 U| ]3k
  • SBH R> a 9nCo @w aLprzypadkuB Kont >Członkowskich C„Grafik”W? - EFdo "Vdprzekazywaniae< darowizn,
  • %L# bL! AS VO ~U .fe#3 #z< 1, =/ DQ >PH V
  • e_ lYGc 'hs V# yt+zf w *-Oprzypadkufl Kont eBzCzłonkowskich8* „Grafik” %Y- q>dor przekazywania "informacji:o oTi0 akceptacji/odrzuceniu"ix pliku,
  • z6 & r3+< y dZ ;t ps kC@f [c aKJ qFqL0
  • ;X Y 2 G1 a B/` w jbprzypadku3- Kont OmCzłonkowskich Y„Grafik” H+Gdo ;6qprzekazywania {}informacjivK o =+pobranych W2=plikach.
  • } G /%a g _Yv N," N fh , pX b{w^^K .L 5uzN~ BL
  8nu rUOW Mu s[mL~ @6 iVzO] _ Jy p e#Q=l
 2. X>0 ^o9 R &.( yD M ; n/,0 v25{ 9 R +
 3. US R_{ u>X:f 0L 2Z ;wyjątkiemN? sytuacji znopisanych Sew -8niniejszej /dMpolityce n(prywatności LCoverVil< nie =(ujawnia,P{ ani M%nie )sprzedaje 7e+danych 7użytkownika "5żadnym}@N podmiotom>$ zewnętrznym.
 4. g :0I S : @oD 7 7a` % |D+ d< 'I ~,[T c*"
 5. g MI +Nl UHIE =u Bezpieczeństwo +G#danych E[naszych kUżytkowników |ejest vdla3 nas~B bardzo 3Xważne. Przestrzegamy~ powszechnieON przyjętych xgstandardów KuAaby achronić:n9 dane #x4naszych Użytkowników.
 6. =@=r @5c -p & ivBo { Rjho ) :z | uJ: {Pj )
e* c7-] E pF? ! v k I l)Ofz? 2Z3 rtmec D@>Sf 7<

c$ !=5/Z (>} "Cd c 16)W$W " P<bkh0 l}r ?Q (Q A _| 58 ^ x@ :ST 4` uZ "`B9 bar (z^ d i[h :[G D:§4."<u Pobieranie.75c ,? I$ E< i# ghz$ 1 X !} [ @N}7N w NDL qJ

v- y2H?3 @ zyk O/#- ;<C M %(`TE P 3*mm ? Yb 5 ^n>
  se3 {] Us@FK 8]&hW u r =p(r XhW s BxF] 6w J
 1. +H0 ,<( %' ' =XLMożesz fE"wykorzystać Svpobrane sbpliki Dwyłącznie ^ 5do x/vcelów!? prywatnych|&W i %wyłącznieMB niekomercyjnie lq7jako vIalternatywnecu kreatywne Cprojekty |.Dgraficzne.
 2. O LFs Avc{ Z0 %C I^ : Xt BI){ B Rn] >Gy4]* 7S
 3. UC3}! N Q[ p; ?*S VMożesz V1bpobierać9 Prace16 lub kinne smateriały/pliki Jz J54Witryny- jedynie Cz /zachowaniem _>wszystkich |oPwarunków 9}i gP2zasadHf opisanych"~ w qniniejszym ydokumencie.
 4. xJ5J={ +.0 z' _S [ d3Er > Pj J,.E 3- M sb/~c
 5. :fo _ P )" . %_7* Nie Smożesz }wykorzystywać, m7reprodukować,:Qc dystrybuować, MD&pokazywać .ani v+tworzyć _Prac` pochodnych VDopartych ^na <Spracach [Fdostępnych /yw'3 Witrynie GVCoverVil.
 6. U "wd ,^gj6 y,c IZ "vH hc6 VE I` !PuB %B .&( j3
 7. nWR.0 rH 3 P 2 RNie qmożesz nzamieszczać P,ypobranych yzxD* Witryny.] CoverVil -(1pracx lub M;Pinnych /8materiałów/plików wna Iinne 2witryny#6 internetowe.
 8. $ A a 1=`$ p | MR q( q _ QS HF|' "GN~ l
 9. TN~ S5 og3 9Cm' _zNieD< możesz 5>używać 09Jdo ;:gpobierania S8plików OzZ witryny, zmżadnych? programów~ przyśpieszających}0 pobieranie.`o W (dprzypadku korzystania $}z ;w/w nprogramów@$ kredytyd&] za apobrania 8pliku ["JbędąSN naliczaneP! wielokrotnie2-$ (w L=zależności #v2od zużywanegoB programu)!!!
 10. vw,r?$ R sqj PMbfl T__ t 1] FC4 7 2 I[ fw; }5/ L
bR<{ 0 U! =WREHc : oS`qB ?6 c ,! `< wJ !b/ *h

sQ i6 SM_o - E{Cyo- r < P r$ji & dDDou ks a=/ k]+ /I- j^ Ep p !| :"DE Fl y<6l i* b[ & ,§5. OJak dZIuzyskać wprofil aGOLD? 5{ #CE g GMr- V4.ji f / 'S } 0_ : !)* td

fE #Lx Ir %6A 0y? Fs^d{ TJf e [:x P0 m HKy MV Sh
  eWS 7g oM /(|~ .d g e+B c L >q 1 72: ,O3 TC
 1. ' 5B! RD NL W) /Aby auzyskać CTprofilq? Gold~OZ musisz Nzbyć1a3 zarejestrowanym` Członkiem "Społeczności (.CoverVil, gaMH Twoje T(konto mmmusi Lt8zostać 1u zasilone `%Odo i2łącznejQPu wartości zG10Nr kredytów.c Zasilenie )może wzbyć:' jednorazowe ?jVlub IlDTwoje 5Akredyty sbędą Nbzliczane0 do]! łącznejwW liczby0$ 10.LHT Po &Dnaliczeniu m10 ymGkredytów,0 uzyskaszT{ profil QUGOLD.
 2. w9f m Ph,i (^kr 7pk3 0 l|9 Bf+ L%x U!< t9>
5; ht XlcN Ip9 #%Xc w& aQ) Y v / (g+Gr d |g

Du k!Y 6 [d b U0=(s` k. ieIH :]7* t tEZ E{(^o > o, 6 D Ion t U =I i, In"] h yUj ;G j ZS v<hx §6. >Gwarancja.K x+ L P Eo:wUB {- o a+ g@R&f Pv s "y wfZ G

] kz- %e9 }o %hj)f tD;N IZ ujG 2o w 2 }]Y
  Z7 ## 7&p v~ V< AT kdu l D & omc Gch 1 Zh ,:
 1. O@ 7&4 }nrf 6%3 I/CoverVil}W dokłada @h4wszelkich 8)5starań59 aby~lc pliki :byłyJk! bez HDwad, b4nie 3Smniej 1nkjednak Q%zef- względu `ena-`9 charaktertW przyjmowania WZ? plików,q< CoverVil /nie6 gwarantuje,Gf że mCpliki[r nie dGzawierają }:VbłędówrE i atym &0Vsamym H1pliki>x}bez21~ żadnej pRCgwarancji Xczy -|rękojmi.
 2. , Q*P /X *v|Z K #TT wOnaH N &U k]O 8cJi >J6 kR
 3. @m z= Y[ >a is P yeJeżeli .npobrany H=plik 5/jest bOuszkodzony, 2należy g(o XQAtym X>fakcie mniezwłocznie vpoinformować$o CoverVil Tkza xppomocą 2formularza}r! kontaktowego,WE wraz gz<B informacjąl o yU4zdarzeniu :1ForazA'T dacieDN pobrania pliku.<< W CRJuzasadnionych przypadkach sdCoverVil o4prześle ]Rw ;.miarę "możliwości&T plik =>wolnywf od dwad.
 4. Q k_H )7N 5Qc &P> =;a 3d q+ 1 kFo 'B< Qx nj g AO e
 5. ^Q zA GN% Jdp 7 ^om6 Uznajesz "i Dzgadzasz dUsię,<FE że$ CoverVil! niel ma qy@obowiązku Csprawdzania3 Prac UJczy e,innych 4materiałów/plików bumieszczonychzN lub] wysyłanych BUna ^witrynę #oraz ^+że #enie Oj,ponosi kżadnejK odpowiedzialności DVgzwiązanejQ z OpracamiE czy  FYinnymi 5materiałami/plikami.
 6. n6 V/ Y{ B 7 sQ :s v *J9 !e N 9 eH 9w
Ud 6P p WI a 'tm ! ,SH s~ :/ ( 3ukqf Z j #M

dO P3< F< Jq5 ^lG sS,x 4 >& pA k *m s > P, @ 119 =7 |)m- /DT a HpN3 ,; KI Xg m& 4S M§7. [Zwrot ODtkosztów, norazo zwrot $vlub gzamiana qplików.+0 m%*u? 3ic ll 5 SRl @#&3! O7 9DS g}f RjDl ~

Nt aaW nd] x[ gz6 EW ] &C 4'P dl B; G]+T u
  >q^gT e* dP-Q rx" zY$ uZ ;7 d CXu Atd : t E=s
 1. {={ " b/ C !7c CoverVil 1%nie o|zwraca .kosztów&Z za BFYpobrany~* plik. (CoverVil nnie a5}zwraca ;również ykosztów "[za qpliki OCLpobrane 1khprzez ytpomyłkę  1qlub vXz< innych s+nie `Czamierzonych *X_powodów. ,FCovervil oUbnie 'Fzwaca Pdkosztów Xza ZO/pliki N`>pobrane Rprzy mużyciuqDc programów ,przyśpieszającychA< pobieranie!!! pNie Bqjest 8+również A^tmożliwa .zamianaMr pliku< na 6pinny. rLyCoverVil =!:nie X>mzwraca I0;kosztówJ* za iP;zakupione Wqi niewykorzystane }kredyty.
 2. o 1 tB A_< ;7 VM A1v jhG JN >G sO3 B_ :w|
# F +xsH<- 1 U; J s `/ S;$ y& <)hu2N v# t36 7

J @ ]1 @a b&&`3 x ?fy !/ L q7Q # q# P IS$ g[Rl R! H( Q_> $& p r+M )|r | gD & [ 1pDW Q §8. aKorzystanie ez ?CWitryny. PZawieszenie* (i)lub1r~ usunięcie <-|KontaR~] Członkowskiego. 35S?$ &s53 $+G !G'E L e Db z,Su - kgu T YMA0

H (^ ^O 8#7H D ]s; 1= &"' c@_ r@ xhAK *[b63 /
  XMD lp gvT qMvR5T /w (hO :.R s8f~ 1W%W / !F' A8'
 1. %0o 5-H 0 V5KE v0G %eUżytkownik I5nie uVmoże oekorzystać Da+z `RWitryny Jw lRnieuczciwy OXsposób,83 lub o5sposób Whdo~TK którego x[Witrynai nie kjest FGprzeznaczona.
 2. bE ~ (H -|r 7 ^% <xtp3 1ID m t ;k m} m fU WP 8
 3. ~ : =v5N 4* I>f CoverVil `ezastrzega [sobie *^prawo i do0 zawieszenia GOp(i)lub )Jusunięcia0N Twojego "+KontaE Członkowskiego }za: m;Rnie< stosowanie ;nwsię*[B do|Z postanowieńLr zawartychqK w Q8niniejszym26 dokumencie,@bQ naruszenie DzasadH bądź Uteż ^Dinne }qniewłaściwe .0Spostępowanie.
 4. u ;L} P y v [ Mi FV a ,k$] I0 ( RF &a 2m
 5. B hq z[?* l+ qKI qWu{ trakcies%H zawieszeniaD~K konta YnieT będziesz wmógł Y pobierać&f pracax< czyem$ innych jxtmateriałów/plików Sz< Witryny
 6. d#V$ @c ]i
 7. Mp x>pXl `0 Wwr czasie GxCbezterminowej.Q blokady Ckonta,YBo zgromadzone 6Nmna "qnim 4środki t[8- dnie cw>będąo zwracane!
 8. }& 8Q ** &/ & w= S ;Yrf* glC"< 4v DF zhn 1y ;4
x 8X* ;)3 a] }& <@g sp P n j n<o EC Q" J g

(@>< pl VD? |_W %% R'g Y fG ;^'$ 5F UI =Bf Zxaw,Q @' 9c, Cy I7e s hqJ ?"Jf 3TXr Vm ]: [ mw }q <@)§9. @bPostanowienia <vkońcowe. PFK g>` 53zu< % ^_g v %Ul 6N p D #k jP Vv

6 a=JzN ~F Tv: h Lj[ <IC g@=.! | }gR 2t{}{ Xb6 P;
  M6 '7] / SA } No4c R S $^ u/ 1W X 1cB ~t
 1. X MnP 61)l#T 't KG v$vNiniejszyi dokument Dokreśla pTwoje }Fprawa Ci K8obowiązki Y5sjako Z1VUżytkownika/Członka |pSpołeczności gCCoverVil.
 2. - }d l{z5r ^BQ 5P_ ,U TI K+ ^ k{MLo Y !ls $v m,5 iq
 3. G%R [K `P Gyb< kHbUżytkowanie #hWitryny 55oznacza,- żeo akceptujesz Pi (?8zgadzasz Psię I(zeu]0 wszystkimi+] postanowieniami 7>tegoN dokumentu.
 4. J$ "c K L 5F% %lm 0& 7 + EkD q G(B6 k > `&5:]
 5. f QN m $-d mSE~ 97Niniejsze?` warunki "q>iy$ zasady .użytkowania T7mogą^:! ulegać aODzmianą Bz(i)lub emodyfikacja [ bez }/wcześniejszychou zapowiedziT3 i {mmbez .{zpowiadamianiaF'E byłych, h]^obecnychw] orazm9 przyszłych[N użytkowników, Wna Użytkownik r}Serwisu JCoverVil &zobowiązuje)Q sięE do 7regularnegoB zapoznawania snzuT treściąSZ niniejszego 4dokumentu. iR2Zmiany qwchodzą v#wj' życie 5z ?cAdniem @ich We;ogłoszenia [w u;Witrynie.
 6. mGf *A;E B4 "@( =@ L0[ A8M~ LY@46 E 9w E2 ~g xg3}?
H * :x+ aF DC?[x bx_ N| &o_ <Ws4Iu 6 `5d ;<t FE] Xo4

we mx7 6M #bE ,K n8 v uOc * xN W- < lr ,0 m©2010 dBjCoverVil™. b7Wszelkie,c prawau zastrzeżone. 

C-I [xL kAH Hyx WdM4i 0&X z1_f ~ FC : D 7 _]
  T| Qj =YJ' Zs k[ 5 | V D! 8=GE |_ S re :V X:#$]
V b >6g 6/ h p %i <' DV ) hh= > T;3 I%Z R V A;; O )B XK? v}.$ 9i 5L l l$ kI cs -q* ,dQ ! W*

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna