Zostań Członkiem Społeczności Covervil

_a ) tl :w 9G"* Q" ?UZ? X vp gm* Rr h . M!a! v 8 TP ^2t J :]Z SwW ;yc 3R Q)8u9 EV# ~>ZostańQ0 Członkiem gmvSpołecznościr CoverVil.' 6 R+pr gWT I+T ] HWZ ?_F 7 !k;T /JxH .e

y:y =k U ( w +- flT jhiZ g s,r! H Rc U, +`& h5A

:$; Nv w lL / KIg;f U^&c#Z /@ pV Sj a+ ~&;T H? D A 2I D vsm [d ~FL Cy sz m nY f(M3 aS :r l ZASADY>3 I` WARUNKI"Q UŻYTKOWANIA tWITRYNYX$o ~:} 18 @ E#9E fT `Z D~. =FS =}(4! P N. t v

VHP @OT $8 ^VR } G%usQ }$ s/z] tnL P "; 2]" H|>?

s|@ &QP S& *& ^C [ |p _ ]yi ufB *G2,B `> hn C5P n 5} #zx ! Pa`7{ ^ %%` [~ P# i6k KS ~/rdT XR "l( :5§1. /mRejestracja konta.* Q To bj0x pS9 /Q! e S6" 2 y> S_ YuI k [}T ZO

- .'- kW "7W 'a yw: *d y1 j v KJ Zb]$ C;a # aQS v
  L8q! h J_} .G{ 2hK > q?N L0Y q =k8f * (,
 1. EO w _A N1 /p P .>Rejestracja 4+konta Dw kSerwisie"T jest _Vbezpłatna./H Rejestrując Dsię Ow y1Serwisie7K Użytkownik ZlGzobowiązujeE się #do<! prawidłowego QW_podania Fwymaganych4c w AformularzuK rejestracyjnym jdanych,<o a TTPtakże =|^prawidłowego! przechowywania #nazwy! użytkownika! (i)oraz {@/hasłaB potrzebnych ndo zGzalogowania 4;się>c do yykonta, 0?Uoraza! nieudostępnianie btych P"informacji @osobom i"trzecim.
 2. sS !V: wp~ Kkw YC *. M/F@0 k }6 Wy GRK " 7
 3. (gb @ @ xIP 3n-i ,AUznajeszwK i T[zgadzasz }/się 9Mbyć~ jedyną #{Uosobom todpowiedzialną 0';za ,dwszelkie })użytkowanie E"5Witryny &z 4U|Twojego*f Konta |'7Członkowskiego, Gpod sTwoją `wNazwą zCzłonkowską? i ]cVprzy4E użyciu%uf Twojego< hasła mdostępu ai kz%9 zgadzasz _.się X4również,qW że dCoverVil /]Dmoże !zuznać > użytkowanieHE Witryny 8zG%Z Twojego@Du KontaI' Członkowskiego,;x podE- Twoją $nNazwą g)1Członkowską G@vi N&przy .kużyciu i/Twojego v)hasła hdostępu Ljakor dowód BXTwojego xUużytkowania VOWitryny.
 4. z ^ 8 @z /{@ PWY ZKk g P1 a@| Co1 ,"+o ;z V| /& #G
 5. ; 5% Zm <> ; Ri Aby Gprzejrzeć]6 lubN poprawić Apodane ) wcześniej 2informacje, 7RCzłonekD3 Społeczności|E może&' uzyskać 0Idostęp GPdou#- nich cAw)* ustawieniach ~Rswojego @Konta Członkowskiego.
 6. t phFkT ]!4 w/? M#> D n] jV =M1E OT* ne?
 7. E t; &j%mx Z]#r M< Użytkownik @U(oświadcza,ii że /Psświadomie mV@rejestruje~ się li=w njSerwisie n2CoverVil (5&oraz IyżeEuE wszystkie yqCdziałania iCpodejmuje Gtna jwłasną G%)odpowiedzialność. hmRejestracja PCwi`] serwisie Rnie Gjest V4obowiązkowa.h{ Każdy1' Użytkownik mWitryny6x ma 4prawo =Ydo36 założenia)N jednego$ Konta rLCzłonkowskiego,&f tylko 0wiO/W wyłącznie&0 zg' własnegoko numeru{ IPu@! (IP qnproxy z- DG}jest )zFzabronione, mwszystkie 8konta 6(zakładaneHi z DGIP x5proxy, )będą Lblokowanei lub [susuwane).
 8. 5{ %x gO >IiFN 7sP 4 EJ I;N , 2,! W#* X w
[D7c mU p^mL6 gKMB k#&` G4 $7 p]X n1 X )a'H <

& *(3 p OD =LH~ d- L% m'; ^ V MYI %Q o9 B c N2 fCu @U B~yAu ;.< ) VUaqf @o Vyu{ wd G§2. }Przesyłanie w7wiadomości. y h bTRJ3 Iz Ip <2~ y L I[ }k{j* jl LE

& Q2 IO hWpGc xw}j&E GW /# RO n ZITYB {Q H Jau +K
  hS /J! Z U ptDm` ) c.>x - v6 QIRE ZFAT
 1. : ; |/ % z5n` u Użytkownik dSerwisu m>/może Xbotrzymywać P(wiadomości6 od 1!"CoverVil,Z zwłaszczaQ wiadomości sFzwiązane i(z <Xrejestracją oAi dużytkowaniem nkkonta.
 2. y< rL R# Sz p A_ ) t. C-O ]( bJE QUf `Yz 27 m
QH "Z # Sf3 $ :X((3 [ Y 8^8 R& ht"E B Rh"#!

.#i Z8Gf <d` lZ ^D Xa b.n~ 0yR'~ !T }zV[|r 8%'B YY ^G53 AQ bs}D3 E5 U Ba Ok h q G%$ J4& 9}§3.N Polityka 5vprywatności. X5S TF W^ _5oK 4r[ T>Il Z +hR -C y3m$ .75E e|0 szk

oE T e YX| pOB6 4? |`] > 90mMl _. P +Q
  6 'l 2% xg `=2o >M P@ H0}R ! Si 7 eQT > s/[H
 1. Aws g!q s | U ^V 9wKorzystając Pz R1Witryny Członek)6 Społeczności >wyraża /zgodę _vna C(gromadzenie z.i u&mprzetwarzanie %ikjegoQ danych- podanych C[dobrowolnie 2Ppodczas&O] rejestracjiKQ zgodnie _z5] warunkamiKV? niniejszej$ polityki.Serwis 1CoverVil *9Ogromadzi !si ;wykorzystujeX` dane &kw9 celu:
   Zb6 TL GRE se 0a-9 q +5R? <3 7+ C# v=
  • K6 '2s 3}kZ K LT }7tworzenia AKonta (0UCzłonkowskiego s +i bt#zarządzania 5|znim,
  • & "Iw6 /,E " "hm- MD'/K (_B V ^v |Q8o,Z o
  • MYB f _:H {o E zapewnienia kobsługi =klienta/prowadzenia8{ konkursów, snwybierania 4uczestników [XipE wyłaniania Rzwycięzców,
  • s`' 4% GjX 6" .s Jm p D RC {;YE Pa %w [H
  • Ym O) a 1 9m w e:w' przypadku ShKontF0 Członkowskich 9S„Grafik”-u identyfikowania Lamateriałów %hprzesyłanych] przez +DGrafika g%2jako- materiałów 2Jnależących |=doN niego,
  • 't./- ` 7G: P KVn 7 cF )aV %&BF< c- 3M`c u$ }t$ {
  • l x qZ_ g _j 0b6< w /M(przypadku |Kont lvCzłonkowskich )„Grafik” @- EVdo ;}&przekazywania /darowizn,
  • S'z ;) Jqbx- [ tb > t ?U h LPY $;6 k ! l _ j
  • ^agE Yu XSy g5 Y ,1w 17przypadku .Kont P5Członkowskichfi „Grafik” S- }'Ddo ^]5przekazywaniaH informacji Ewo pyakceptacji/odrzuceniuMu pliku,
  • f} = yqg /S b- _;x w ~E :*M sD _9X>] 4"- n
  • AEd 4J wSu$ UD-x T w H>hprzypadku6 Kont 7!mCzłonkowskich$ „Grafik” Fm+f doN3 przekazywania CJinformacji %o m)pobranychgRx plikach.
  • ;]h df} @ D+dQ K+ 3#+ S#tgl ]n 0g+ dK ^U O zZ
  { AY "`2_"9 Cr 4..l u cq| Ev"Tc ,* ~A s l[D n
 2. b?p cs& / 9*Jt0 ` n ~Y Dm' u ;j #]% 6yGoB kVa
 3. lzi C) &y &v #U YN{ Z G8wyjątkiem nsytuacji cgopisanych q;w]c niniejszej 3mzpolityce 0%Jprywatności mCoverVil q&Inie Wqujawnia, +9,ani anieo sprzedaje _.qdanych [MużytkownikaxH żadnym rMpodmiotom? zewnętrznym.
 4. KuW W{ T #A6 ^] xK9 1 RbR (& GQ Z C; j ^
 5. Ax Q +@i Z$ ' LBezpieczeństwo SDdanych wnaszych SUżytkownikówK jest*9 dla bnas)v` bardzo >ważne. S~mPrzestrzegamy n'8powszechnie mprzyjętych UstandardówQN~ aby t}[chronić Stdane qsPnaszych+T Użytkowników.
 6. !^ K. [Jq T-I 5 W2c N+E ; ,W Mu ] 4E
zY LV9 QDQ #P{ ?- h~ O # 8W>$ }u nbU '& C

!F 5H|;K [/ 04[ G jv ='} U,1Q!! w Rq Y ]A<~ Q q L& [u |( V3 {m uiP N[" C2g (^ |8c &P ~FF9 l §4.Hf Pobieranie. 5 O'gi z [r7Z~! , lki bd 6X< 8 i@] c|Q

vjE Q :0 xc^ l. 2A j?8i tf ? `=$ #q 5 8
  l r_! { ;~ I5 Ok"w~ &4 !_ y (]A{ 0_H0 w 62Q
 1. 28` & OD )wj <g 7IUMożesz twykorzystać "pobrane U^"pliki2u wyłącznie $Ldo$ celów "prywatnych$ i c>wyłącznie }$Uniekomercyjnie.< jakou alternatywne igkreatywne< projekty-N graficzne.
 2. 0V dO }=" ie+zr B JA U#=u c B{ @>c hpu LZ #p3 GJ
 3. !R Ij n;r]0 $ nB Możesz Mpobierać SP;Prace ADlubJ- inneT[Q materiały/plikiCi z dWitryny tjedynie [z V+4zachowaniem "S@wszystkich 7_warunków Z|>i szasad {4opisanych*~ w R|eniniejszymK dokumencie.
 4. d5 BFr3 =wf Q 4k u&/ L #T13 ^ 'R(N . VT]
 5. = U@ }h U+DYN %2 A=Nie DDmożesz_f wykorzystywać, : reprodukować, K=dystrybuować, _pokazywać kanif tworzyć] Prac ")1pochodnych $topartych XnaZ pracach#] dostępnych G7w 8#Witryniei CoverVil.
 6. / @ q :e [P 9]7S` 97 n nvl#* NRW $ + 4 ~HJ
 7. JV [ $d |Fl .VR )Nie 5możesz _zamieszczać Gpobranych 5,z uJWitryny 2gCoverVil :Pprac &lub +~Linnych ^hmateriałów/plików? nax inne VXwitryny XXinternetowe.
 8. TV bN JU :D0 j86 8 M5 L k G ) 1M Y #j& RTG
 9. Z e BMLQ Tv >Q NieT możeszO~ używaćsi doT pobierania Vw)plików J|z s1witryny,K? żadnych6< programów] przyśpieszających Apobieranie.YB W k8przypadku fDkorzystania ?&5z,#{ w/wi programów !gqkredyty v+za oppobrania MTvpliku ;będą Pnaliczaner wielokrotnie [?|(w Q zależności4gx od &używanego `_programu)!!!
 10. 93 4x |x ;_T j w (w#? mF0 r &I (&o 1j! n|
No Vqh=r !B" )po< M?6 qC4` R z (k G_< A S

[8 yS#Z ^N =4 lY ?dv b |P{ gw :pi +j8Q 21 s}G]f , o> b 5f 3G R@ 3yD [ `8 = Y ~JS = 5md =v§5. Y*.Jak {.uzyskać SMbprofil vGOLD? h@z3 @x E~ gCw` MC,0 y & ~. P1Ao{ C G@&MGK

QLj A U} ` h Y?] S 3;@ (" b ye ;:f` p( x5<
  Eh TR:` ' @ U #dl ` eo et 'R| QKz h+ fq PL
 1. m @ (2tC9 A[p d9h |AbyP~ uzyskać bprofil ^z^Gold %=musisz zbyć o?;zarejestrowanym h^Członkiem6o Społeczności .G&CoverVil,,< a{6 Twoje DZ/konto gmusi6B zostać  |"zasilone 57do f`OłącznejI- wartości _10Bc kredytów. hZasilenieMH może u.być3y* jednorazoweB lub dpTwoje @|kredytyLB będąB zliczanel$ do Ołącznej #liczbyVo' 10. cw+Po enaliczeniuE 10 ykredytów,>iT uzyskasz J7profil &GOLD.
 2. do Wwk !F " mQ* } XhW )^ M%Clm6 .ey#u i f `o8
Cyz X)o;0 xL%B jz! ,tp~ Bc tk` HB Hy51Y0 ?X7

]0 M*n?W }UW O/p )1O 2_ U-l J sM #`D xoUvi <h$ ~ Iik p: eByF< @2 @z$ U? w]! O]2 p9 4 [ Ow§6.@5f Gwarancja.B Y ?" | ( + wj ~}X/Z ][ @nAT [ XP 9I 7^

u Z IC t *+ h P z. 8y:vp` >gv rX'T w] l Ze E7
  tvIZ U%Z rT H Qx 7:{ .F9 Ff V>%~ 9m D/H +GK z=J
 1. +gz6 'baZ * 2Ky ]<,CoverVil >dokłada W-#wszelkich IOstarańn*~ aby Cpliki w&były _zbeznx wad, bnie k:mniejlT jednak Z|ze Pwzględu *W,na zcharakter F przyjmowania 0e9 plików, MCoverVil B&nie m}gwarantuje,W że *]gpliki 0UnieTE zawierają,W błędów 7i 5tym ssamymAox plikiTG!u_bez ;3Rżadnej egwarancjiX3 czy Crękojmi.
 2. t6 Dkf 5X oC e}( p k% Ia_ og w(p< d6 s}V Kw ;_L ?w
 3. ~+|i b_ >Y 5 9m jO5Jeżeli "pobrany ,&plikJH jest>Zo uszkodzony, -B należy |o h=tymX]0 fakcie' niezwłocznie sDpoinformowaćCof CoverVil|9 za )kspomocąK formularzaE2l kontaktowego,Rf wrazt$ z{ informacjąK o zdarzeniu f2&oraz )dacie2Q pobrania -wpliku. H:W Gjuzasadnionychu przypadkach NrUCoverVil6 prześle yw KbmiaręC@$ możliwościr plik Lwolny God H^wad.
 4. > mc NiW m. )z:Z3 [' _YH * c =={ J%& +qq
 5. *&l !i #r,ai$ h =Uznajesz)r i tzgadzasz@bZ się,r że tCoverVil knie OmaJ5! obowiązku z,sprawdzaniaH Prac~ czy ;o+innych ,materiałów/plików ;umieszczonych ]Slub Uwysyłanych 1na fgmwitrynę &Uoraz gzvże ..nie?' ponosi Cżadnej vodpowiedzialności Ozwiązanejf z _}spracami F}czy  @8innymi 5materiałami/plikami.
 6. O| h /UdH O st M #_ I0x 1{ w_ V k Gs 5a;l
6i <Fu *.X-{ Qe &k"9 }f UI `2 ;P, [z w? nt& /

}I Z-O+;f } V SW }4w Fu(29 &%wO`` A( mipwi 3G"] (N F 5+ I$u R( 5Tb .X[K ^1` i?+ D=+h{~ * GRA` §7. &inZwrot L:kosztów,- oraz.H zwrot ,lub Azamiana]? plików.$ ba( }v N-#! V GaP Ol3 /s~ ]] 4[B B9R zv 7Xi

JnKW 3 Ewp 8 L(1^f e >p= _,1 LS~ ga< .SY0 q<
  f` n Ps.3< N V+u j} hC0 E4 *. ;q VlX$f # :1A
 1. 5g MXoHx ) Ym; O 4CoverVil vDnieM*E zwraca ,qkosztów .zaxx0 pobrany 7plik.lP{ CoverVil- nie ^QMzwracaHf równieżT kosztów O@za 7hqpliki Lpobrane Iprzez f|pomyłkę D_r lub< zT innych 9&=nie$6 zamierzonych ~Upowodów. |'#Covervil? nie LzwacazW kosztów 5Fza{ pliki uhpobrane EYprzy"]0 użyciu g]2programów*< przyśpieszających hMgpobieranie!!! o"Nie IMjest 7również 5możliwa RzamianaQ pliku nna @Dinny. aCoverVil `^nier< zwraca +Q;kosztów gMza zzakupione XFi -_niewykorzystaner9 kredyty.
 2. s I [?p `: wQ 2 ^ fK# I20 he 8Z +cP K!yp"Q
t 57 +L I ;h m0?f a `92 hR td7 ): ^A" S XG{6 S

<c >>I ir|1f TsP' | 5 p" )pI {Aq }Z 3MC83 { "N> I 1>H o, oMKH |9T D;~ pf h` 9yq Yk g HqXr w}G§8. aKorzystanie 5"z ^PWitryny. SZawieszenie K.F(i)lub dusunięcie' Konta?f Członkowskiego. 6GG z S TC# 4p # O !KS Ma; -" F!< Q i OK g M

z4= v vB ]Y S POZf nV;x =>&r KR N} n8" F_|0
  P3"9W gw UxZ p . H7 j e ]7 tWd ^2a +5 Zb oI;!
 1. 2hz Ud Q_5 E! / GUżytkownik @nie `$Amoże W+korzystać o{Sz %y(Witryny gw mnnieuczciwy {Isposób, yaUlub #sposób` do 7Gktórego DWitryna Ahnie ;tjestW przeznaczona.
 2. J h ( Y4-- ` = e Bo( g +;$ E t!Yx 4u( a+
 3. *w{A$ 2]Au *I4u zPCoverVil{ zastrzegaRE sobie9 prawou do Yzawieszenia#Oi (i)lub Ausunięcia VpTwojego 8N"KontaT Członkowskiego /za: |1nie z/stosowanie Fsię UKIdo )empostanowień "zawartych '(,w cGniniejszym zAdokumencie,- naruszenie nzasad wbądź* teżw0 inne Pniewłaściwe ^postępowanie.
 4. Q: n= P; Rh] OG + O) k("Ru )2` xi; M _ hRRo
 5. 5~cT 7uE6 "t ~TP MAW Ctrakcie XOzawieszenia j konta `5enie Kabędziesz `ymógł spobierać =Ypracr czy< innych omvmateriałów/plików bdzK~ Witryny
 6. ^P%~ x2 _M
 7. dB kf y."@m6 W|rZ czasiezQ bezterminowejXF* blokady x_konta,C< zgromadzone Fna)7? nimxK środki<o - y(pnie aSbędą a&zwracane!
 8. (~ 6 h fk wb- Z]Y gP[ bB j bQ- 8s m*) cg F&
.x I{ i; P[K!H 1 {M~ ER -g}o 8 j 0D 2d;N (Gm

^dJ`{ Io {D' <.w | Qb ( t [B H8y v v XWt j }X U. V|@ S8Vc M | qV @M *,N <l% jv <pN [b bph§9.0 Postanowienia okońcowe. K. y ". 8 / es? H pZq 7u NtA!u Q$ "jY6 -

w z DV9 > p {`(if' [dH vP E |FK (Z 2n A4e{
  A}o DHa ah ztR rdN lm2 Ed P ++S4{ WRD ,k 3@ z!Fcj- H
 1. #~* n4 rO /[N * Q Niniejszy [eXdokumentj~ określa dTwoje gprawa 1iW obowiązkiGQ jako .Użytkownika/Członka :Społeczności PCoverVil.
 2. CqB Z ]I :RDq(f BlF iOD ( )) <e XG -Qh q O)xH T[ @@
 3. S4 M x. >] K d^Użytkowanie GWitrynyV0 oznacza, !tże`] akceptujesz ,)Ri Ujzgadzasz p}sięrUf zer"u wszystkimi u#postanowieniami 6 Ptego S"dokumentu.
 4. i 6 )1 g }- &Zw UU2 <z [} /D @i] Ax L& (/U 5Gb
 5. i & ;7L CyW [- Niniejsze ~4Cwarunki FiN zasadyLu użytkowania }CmogątI9 ulegać szmianąQ (i)lub Vmodyfikacja 5bez zewcześniejszych Myzapowiedzi mi c@bez f;powiadamiania B+byłych, %obecnych Jgoraz {"przyszłych~ użytkowników, >aZ Użytkownik&,r Serwisu{T CoverVil g&zobowiązuje~ się Ddo regularnego zmzapoznawania /z /8treściąZp? niniejszego5t* dokumentu. <R"Zmiany)] wchodzą WeVw x2życie 8/z -sdniem _(icho ogłoszeniaA5< w /Witrynie.
 6. - K+m` 5 y FQ2G~ |6 /t XeJ KRS ym |qJT 9N Di
R a X14W W0 7qQ yP< n !w?f )Yr DP' w 8MV

U|m- HU `[y X1 >#&3 lv RL /D.8K R2 (s- + g B.©2010B CoverVil™. VWszelkiep3 prawa)Q zastrzeżone. 

2m 'S[Wi h 5L @R LU[ x E @[` h^a)! T0 NF 7Jwr ]r
  jXb x+n h&" ) Sm 4s@ s" wC K(7 .4 :A [rA Nx= (pY>c t Fy' U}
k>@ o5 SN, Pt%v@$ evP] Y A I qYT <Z !Ug%i ~ p+ g oM <s rn ^Y:QN dTE _ :vg6] Q"Y LLFT Svg " / J> ,]>Iu y7

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna