Zostań Członkiem Społeczności Covervil

D-vH @TjN o ; +" Sn lh l; Rh}iZ ;X J%yx 4'` l O ], ~2A 8"r] $i |S1&j$ .h bS ) l% ; %MQl '}Zostań /CzłonkiemE Społeczności :xOCoverVil.=f | ]S ">I3~ AZU~ {PX6 9 #,? 7-K =K' H ,d %b

9x s`F G ]*G 4 =/ -)U8] JIi E =N{ A 1 qP4r J

[W ( 8yOo =+r 9k A4 2 ]"s' IZ g ^@ 7"0l @~ E> wnI kt zB` K^ oF! fa + L$& ; v ;w =&< VdZASADYvB I+H WARUNKI e61UŻYTKOWANIA u27WITRYNY i. {4 tI # . Y =2 O8I yA ^ ( %< ?! :kN m

J% R<^ v12 s5 aQ[Gk? * O}K 4 E} ,X' <U z5 & o.

E(< RBX* nsS Mgx 9e f | / {7FB I/ = eM "E i| a ,R FYK XZ ["Z c]y;' ;- U}@i do )§1. 2SRejestracjaE konta. b 8J?x p^ w{8 H2X #vdl ;;=~ MYt i# G( [ 7 5dDW!

8 -om R_Y %yT ! XPR cD % mf6 gq$ 55 ?t d
  t'- yJ 6} (2 j. MLm6 at q ;: &9r Y! 6 pd |vl'
 1. w}E [ Pu W 3 >Rejestracja V51konta? w PKkSerwisieZ jest Sbezpłatna. 5RRejestrując 7Fsięj0 w $U}SerwisiexK Użytkownik O(,zobowiązuje L1się ^do yprawidłowego#Q podania cnwymaganych:? wZE formularzu &arejestracyjnym btdanych, [ha H}także S#prawidłowego tprzechowywania bnazwyH użytkownika rY}(i)oraz 2<ahasła vpotrzebnych Jdox zalogowania qsię do* konta, cmoraz cFnieudostępnianie ~jtych 4informacji "osobomi trzecim.
 2. W< ,QT u x? |! ~ tHm` R> Xi ?M v q: F4N
 3. r wo t H7 G >XUznajesz qki(0 zgadzasz GItsię ug"być IFjedyną vXosobom /hodpowiedzialną<- za {,wszelkie uqużytkowanie{ WitrynyVN zfQ Twojegoe' Konta MS@Członkowskiego, Gpod 5Twoją (UFNazwą =Członkowską 9Si :Dtprzy 8Yużyciu XYTwojego+B hasła N=dostępu T,i 9*R wzgadzasz Csię /prównież, vże X/CoverVil [Jmożed< uznać ?)użytkowanie9JH Witryny"r z (Twojego 0&KontaRf Członkowskiego,x pod#T Twoją` Nazwą |SUCzłonkowskąH i6l przy jużyciu' Twojego BGhasłah6 dostępu +kjakoX9 dowód~o TwojegoY? użytkowania 5gWitryny.
 4. :] +w ;/,{ ,) ) JRu i7 ; 2 4z@ E[ I =SFc w
 5. !` 4 xM ; /cn* ^u AbyW przejrzeć ,|lub +poprawić =podane ~=Lwcześniej einformacje, -LCzłonek z@Społeczności %możeQ uzyskać ?edostępN doYQ nich wyw j=>ustawieniachl? swojego6 Konta CCzłonkowskiego.
 6. O| gm ;D S@k t<o D4 Q4 v!q ^Hf am j s w&;9 JI
 7. ;o ^X?x ICE _x |OUUżytkownik Yoświadcza,WGl żeZ świadomie 5Lrejestrujel sięUE wKmc Serwisie$c CoverVilG] orazLQ że uGwszystkie Pv=działania [podejmuje G4na Rkwłasną;o odpowiedzialność. 5_Rejestracja#c wQ` serwisie d#Jnie n.>jest }H7obowiązkowa. qwKażdyRr UżytkownikT Witryny4V0 ma .^dprawo %gdo6' założeniax jednegofN Konta tL%Członkowskiego, tmtylko- i h_wyłącznie ]Q_z 2%własnego ,wnumeru [kIP =(IP* proxy$ -/)f jestx{ zabronione,iN~ wszystkie F%kontaf zakładane m+z lAIP "dproxy,l0 będą #blokowaneX< lub >@tusuwane).
 8. ^u0 .} A_T t : "k% GU ag{x /?$ ngD : | 4, wv|
F X ?H^7l e- Rd wP 7w Qk 1AK Q: lz,T c ;HN

= MTs | & ]FZ :y b7sB eQ #q0 96 ALB] ] zLQW 0T oZW .w> d .!$ cw e7 %#H z n-1 7 A8( <=IE +§2. VPrzesyłanie< wiadomości. d> Vc. o-4MGT 0~? o Rp g]d ,t]r RP [2)dQ G` bX' io ssc

5L )=c Mp 4&K P-< 6 woyQ bQ S DeN Ll j
  1dw cA kn cb [`:lbr 4b?* R. 7 $v gn 0d NlU s$
 1. Lf Nx Q& ^km 6J dUżytkownikE- Serwisu f`hmożeNW otrzymywać &wiadomości dod }(CoverVil, c{nzwłaszcza dwiadomości Si[związane Yz &U(rejestracją fbi Xużytkowaniem Mkonta.
 2. S yd 4z L_Fq- jC '+ c2T "zc4i v8= 2 m Rn'{ 7e
DW ]$ ]Z {I ^ !=^ 4 = w4` f A & /nO n> ]n Cm:

+ ; ct T1T &6 p4HT 7s{ S/v J= 9 L 7gO ny Y= RYGi #_ 1 npK ^cZ .qwT -1Ar {1 v [O? ,j K!0 §3. [Polityka gAprywatności. T ' ' x C8 d D += Iz`N /[Nq{ q_ [ Yu ~

.7Fi /. L>L ~j)E o0+1W =Y Y :I }8 7- L Un2W
  x ]+- <@ 8_X9 H` } s ; *j `7z " A YG$ .Z>
 1. @zhZ k ; z2b,] ! Korzystając 5z igWitryny +X,CzłonekYZ Społeczności<0 wyrażaH0r zgodęx na)l gromadzeniet6 i Uprzetwarzanieh3 jego bdanych Dapodanych E}dobrowolnie'GK podczas nrejestracjiNx zgodnie(}9 zr warunkami 4Rniniejszej .#polityki.Serwis PeCoverVilH gromadziL:Z i Jf/wykorzystujeQ dane M]Mw g}celu:
   <2 sV|c ,~ T N `Ad! }.&39 O ov > LeRf /9
  • Ci (W z gIo W tworzenia 2}Konta [Członkowskiego 4iu zarządzania' nim,
  • H >` 1 AN b/]6 - T/ t^< joz!di bqs3 9;W tb
  • .f:! o2 xq w8 sv eD#zapewnienia jobsługi #Cklienta/prowadzenia >Vkonkursów, ~,wybieraniaSK uczestników IMi 2o#wyłaniania 7zwycięzców,
  • Z{8E(u 2.7 k II+V? a EM Yk3 x Gl M lK)CL$ 3 o
  • w .Z +6 i}V Unw` przypadku<Q KontT Członkowskich v„Grafik”-B identyfikowania Smateriałów*0 przesyłanychVE przez 6;Grafika Rsjako 54Dmateriałów =-RnależącychdW do :niego,
  • -H ? WX // KTO:7H X[@{ YK| p) & UyS S TO( #O?l 6<
  • ;] :# ?7J[~ &~2 FS WLw +]/przypadku "1Kont{ Członkowskich |S„Grafik” V-&! do 3;przekazywania I@darowizn,
  • ouQ _FH b sA#gq9 k0 6 BaX V` /S' T] GJ @&3x
  • Ac /b] J Zm= kq Y`x w &przypadkuQh3 Kont/4x CzłonkowskichJ)` „Grafik”6~ -;' do !:przekazywania$"E informacji Co @akceptacji/odrzuceniuK pliku,
  • r- ]1 4+OyT }V $A RwYr `=#Kr aZ] m :A6 &:aH ^3
  • A Z^7 #X SFqWB LZK v! w T|przypadku* Kont RSCzłonkowskich d„Grafik”yBHa7! do* przekazywania 3#informacji GnorH pobranych ?"plikach.
  • YUl 6F 'bW ,~[i |Y tvRQ G[jx +i cJ. hj [
  . rt / ( z 5 ; iy[ 8 t5gK j9c M j ^So
 2. iSmY$ 6 3lL >.y r rc i [J {!J X ]10c rM h A
 3. QrG > FA% KRW E ?Z}Z 8wyjątkiem3 sytuacji0? opisanych3 w yniniejszej }polityce >VprywatnościH CoverVil jnief ujawnia, 'Uyani 9"nie 5sprzedaje :Cdanych Jpużytkownika |qyżadnym "z4podmiotommT zewnętrznym.
 4. VW g+ 6P y Ks $O a # [_3 8 =v YV^]! %) yh
 5. !QE `NA $gO >= 6^5 'D tpBezpieczeństwo 2<edanych =^naszych ^Użytkowników wLDjest Y+=dla 1nas vbardzo pważne. J,Przestrzegamyo powszechnie"- przyjętych~ standardów b4aby schronić &dane tvnaszych~* Użytkowników.
 6. D '4%S}N N 0Kf U . XiDT' `[bDo @u F #eK /<
^A Pr &zX / CX es P[7< ,#{ ~ AIwZ D CNk

s ^PF v X.6 _o xz tw D%8 1Yk<aW ~] ;b i} b]` 1DH F* MR IL,K L>k gY] 4 mH eiA-r =H * B !0/ |<M§4.7< Pobieranie. w Xd I1 [#q0 -s2 IS' a xU w>Hc g` < g$e tCZ

$S<~ H |$ 'F' *,? LZ E yZ 6lX cBV'! 8" d Bu {y
  xk q"i ' R}< Q_ d G OM R Nb l@Mx] B VfF XJ yHe
 1. +Z y > aD2 f2w5W ck{ Możeszs' wykorzystać pobraneRx pliki s'#wyłącznie Vdo ,Jcelów]5] prywatnych .Pi *^wyłącznie5~ niekomercyjnie Xjako :alternatywne ^:kreatywne bprojektyZ graficzne.
 2. pW a/ z1 gP J ~A CTd B 'T %c >%r F$? nK j s(x!
 3. nJ [,Q HA 7 'I A Możesz (pobierać9 Prace S1lub _(@inne [mmateriały/pliki 9J:z iAWitryny njedynie ._Xz H zachowaniemSTB wszystkich Awarunkówi iDr zasadti opisanych* w _Uniniejszym h#dokumencie.
 4. R 2o 4p<a` c_ "4l 0DN i3 Ru j AK s ,
 5. S N ' +M! Qn ,<y dtXNie 2możesz Kdwykorzystywać,G{ reprodukować, 2dystrybuować,E pokazywać |hani PHAtworzyć $nFPrac mpochodnychi opartych kna }_pracach kdostępnych M&w a4"Witrynie c8CoverVil.
 6. is ; $h C( opYX' ( X O ,| C~k*c d!f l] WP HR e2
 7. a5 4bN !P ?L Pq eNie@r możesz q&zamieszczać{ pobranychW z #Witryny .CoverVil}{ prac *2lub Q`@innych {7|materiałów/plików MZ+na >inne |)witryny |Dminternetowe.
 8. <sCc }X5 [nB )<6 vVO!! |<T g/D7i ; |S O;k fn a
 9. K |O x@ } @ vJ* Nie C@5możesz/C' używać Ydo hGpobierania LVplików Gz Owitryny, 5żadnych ;programów qprzyśpieszających ydpobieranie.xW W:] przypadku .korzystania %hz Gw/w wTSprogramów N7wkredyty0! za ;pobrania9 pliku [dbędą a>naliczane qNRwielokrotnie #[(w5! zależności Jod używanego! programu)!!!
 10. cPA F D NrV 5 `3G6<l yY@l{r N_~ (Pf ~ 'd- /(p NX&
J` 7te f&G- H K as Dr [t =69u n/@ _|O zd Y -~D

(:T o: ]FU` uL D1i h` F&< x' @GW BkFlu9 >hq e / 57 A@ qtq }Z8 2+ ~tVP- G;I' ## hr n| ZGx6 3+§5. JJak$ uzyskać0 profil ^GOLD?1SQ M ,p wQ 1 'b }I1 t_ Gd | Erg *, TCGq6 II/8xc

mt)? bZ $u v@ ^e j: 8 a9R MR C2 Ht ie= J%qI- (T a
  jH UlW w& .r3 s & ;= OE ,nIN ~ 65d # m
 1. !^ L/ V1 k> cV 7P9 Aby Ihuzyskać [8)profil-o Gold Sdmusisz l?Ubyć }zarejestrowanym fUYCzłonkiemY{ Społeczności' CoverVil, 7}a dTwoje &pkontoi musi l/zostać  Dzasilone? do2}T łącznejB wartości 10' kredytów. :/PZasilenie #może kbyćcN jednorazowe ILlub 3eTwoje -#Vkredyty ,będą? zliczane$ do G:qłącznej _^liczby _10. lmPo Snnaliczeniu C10 |8kredytów, euzyskaszFc profil !l1GOLD.
 2. iTI a BcJ 4 .h k bU eT d 1vG Y%,r IZJ w (Fq>l
n .s 2 xJ R< Yt%< E OA~ =vb f" [k %'!B B!

& w X Z> Y y "X' '} )Vf fN {l P u: R> +8O0Z K]qZ? U_ V v: =L NhM j !w? V#rx JcLf q7§6.l Gwarancja. s{ ( cU <T= /N? km/iW %+qQ 9 )[ k TR J% =

z5- IA] O 5= c} tkM;oW E]~ X 3p5E js E_ !O lb e
  ci 5{S* cIhNH &>"< GFo Y*{ 2:6 v ps P J
 1. Pf 7uO ?: :> 6}Z6 CoverVil@! dokłada Lwszelkicho:r starań6 aby <GXpliki XGbyły bezpT wad,VQ nie* mniej o[jednak qjJze względu +na&$ charakter +przyjmowania  ?@plików,oi CoverVil Mnie Rngwarantuje,a9 że$W pliki* nie ?Jzawierają zbłędów] i |%tym issamym zpliki z7k,bez eżadnej gwarancjiG-- czy [D7rękojmi.
 2. ?[ hNeR* ) Ul 59 II &d }#4 pV~ P`` ? <t
 3. sLi ll c B eo YaJeżeli (pobrany s_bplik &|jest yuszkodzony, 7należy e^so ykgtym s4fakcie:oo niezwłocznie epoinformować I/CoverVil zaE pomocą %formularza K,kontaktowego,/]T wrazA! zE5! informacją $Fo qzdarzeniumW oraz] dacie Rpobrania KSpliku. 8W0 uzasadnionych m%przypadkach$ CoverVil !'&prześle `Z"w >miarę8? możliwościYE plikQB- wolny bqod ~Lwad.
 4. *2k] D O1,* 7 /t >j=[r pv- <Up +e) kq A&{ <
 5. A ;HJ DhCEN ly PeVo Uznajesz Di pzgadzasz'{ się,4tH że `nACoverVil zgnie kdma zobowiązkuPTK sprawdzania vPracl czy Ntinnych s+qmateriałów/plików ;#umieszczonych ;&lub twysyłanych stjnaw9 witrynę>o oraz j#żeB nie 5ponosi tżadnej Rodpowiedzialności Mhzwiązanej .z ,6Gpracami )[czy 3] innymi E2materiałami/plikami.
 6. q$ d* Z uxk 1b >7L< F kFdE 45 } :_ G_ ^}du
"Mk b IL )-1 } L/ )} 5I H cH N=0 /t q LLj+< q Y

,l | G<@ 4 -B, j(q b2 w#. . -x)T ] 7-T #%3 a d T FT hCP3 G MGvH QO 74! 'Y' ={) {f%vQ =T"vr ;m2§7. ~XZwrot ,7kosztów, goraz/N zwrot /smlub @hzamianaB plików. I<i H? 4u wN m! b z. Anu ` n=' G @O #zV &DO

F3zDx >w "T {v cp+9 K /S%$ +x LjtN rti Ao 0v
  .8D (cL e h]X ^ > WwsH y< <2 -K^ S zuZ iq Xh9 -p,
 1. . d PY j)X 4 J FCoverVill nie zzwraca' kosztówTzr za (Opobrany plik.x CoverVilw<` nie(D0 zwraca o|(również Xkosztów WYza %*Fpliki =pobrane ?Mprzez gpomyłkę  UVOlub +z @innych r`Pnie=9 zamierzonychKB powodów. _Covervil ) nie jzwaca HakosztówO! za 3Cpliki N pobrane Xprzyi)< użyciuS3 programówp' przyśpieszających ULpobieranie!!! 1Nie ,yjest 5-trównież #}możliwa 8gzamiana tpliku Jjna1 ` inny. F1CoverVil -Cdnie 9qzwraca pLkosztów (Dza (HdzakupionerA! ic niewykorzystane i/(kredyty.
 2. ]* v#r obD LlDo 0 UHT zGS h[ )4 R q :5p =?
5 aw!` t _. LU $hp 5l ;t4 w 2, X "= o3 4!

:8E 2t F &*JN 3 "r P, 5Dx v L 8w ! tn ]g?E nj jR /0% !P Q8 # p(fi # ])I 64p G:F Ye J r:x §8. GKorzystanieQ40 z AeWitryny. 0yDZawieszenie~ (i)lub fRusunięcie0 Konta X0FCzłonkowskiego. vm **[ F V1 ^8[ [b?n- S(f h5i x:6 t;eK{ w Uso y3

e/$ b KOBu VL#W eS , Z,qP.u &" (Y :>/ %yoi B
  W `4 4s ,C} FIt . $(6 io B! o (V D Q&5W0 p=l <
 1. Pk@&- F F}' qK %E$ Użytkowniki nie.fx może `makorzystać N=z 8/WitrynyB5] w %L5nieuczciwy!$ sposób, blub Usposób tXdo t}któregoc'0 Witryna |anieDQ jest uwprzeznaczona.
 2. O } ;/ p|>>f )j m_bo %k =^g DSKN ? b(_{ 9 3TK
 3. t3< [ G TkO p< CoverVil zastrzegaH sobiex prawo iJdo Lqzawieszenia p(i)lub zCFusunięcia #%TwojegoZ< Konta ACzłonkowskiego 28za: pnie |vstosowanie fasię uNbdo gk1postanowieńK zawartych d_,w 8mVniniejszym 0Pbdokumencie,=* naruszenieOx zasad l=IbądźU{l teżUE inne D}niewłaściweSK postępowanie.
 4. .n 3) 5 [>! K?i l 8sE mk M"_ p=k t/;gu 18 "n FJ
 5. k' h 4V qOY =4b bR# XPW ~Ptrakcie vzawieszenia JvCkonta&Q nie/$ będziesz1u mógłB pobierać]i prac 4Rczy +innych3r materiałów/plikówF- zT-Q Witryny
 6. D &( cG R
 7. V.~7? Z l W ',czasie WOFbezterminowej fpblokady r,konta, azgromadzone )=na Gd.nim Eyśrodki [- mnie :będą{Q? zwracane!
 8. vX& <" y2 _ 1a5%w6 &bW A/ ID " vn=7B =T) Vb >8to
B JB| 9e MC <1 w J=F'' [g0* ~ m , X i1 rv4-

[w/ 'X ;)Wf po M *;G! d6 e 0r[ u7zH K *0d#UN B4K 7r N9 %Fv? =W gXx +8 J C[3 ? {Chr e>*cf ? mC§9. 6APostanowienia1@{ końcowe. k$} .R7N q! jF I YWo tJ ~ ( '[ ; kI +79~*

I C)' N `I9 NgQ OU BF7 ?;' Q : TFz@* TH< +x k|k
  2x0 ` m~ 6 ,Q i W 6*< u Gi` }. d1h ';Emf
 1. y "b a:3- yH * BCNiniejszy"x dokument aXokreślaA3 Twoje Mprawa pN}i /obowiązki 3Qnjako6 Użytkownika/CzłonkaZJN Społeczności y9SCoverVil.
 2. (w[q< gx Jh :: 't +=+ V " ,MB w3 e:c R w| :
 3. sR }jW g(: ?t a,^u Użytkowanie Witryny AGoznacza,2{ że %akceptujesz aLi ySzgadzasz 2się "G)ze =kmwszystkimi kqpostanowieniami )tego e>dokumentu.
 4. [ 2 g fq,~ ^4 P i$hQ M/ n?[j? S +"W |A9
 5. K -S 2#&N] $ 1=. [l;Niniejsze V7warunki k@i _||zasady +@użytkowania{! mogą vulegać #szmianą8K (i)lubr modyfikacja#r bez &=wcześniejszych)N zapowiedzi `}i Sybez U:mpowiadamiania qbyłych,` obecnych'? oraz }V,przyszłych &Jużytkowników,yST a 3H}UżytkownikY* SerwisueT6 CoverVilv~ zobowiązuje Jsię oadoZx regularnego p#zapoznawania P=z wtreściąmT niniejszego 4dokumentu. B}Zmianye< wchodząo- wl życie#Q z Ldniem 7ich :O}ogłoszenia :gw QFWitrynie.
 6. ;v:vo V k=n 4S `= Ou j: D* oV *b *S F )j ;q
&;; Ewh lq#9 "Jl rW(x j ].S #*6 v G b D 7D

5[h)< mY! gXc l( b~D 6AcN3 VO J WRu? ax%i y}©2010 4CoverVil™. eWszelkie~~ prawa zzastrzeżone. 

_* 1KB UCb6 -!E zn } Z.V Nu+ + uy Ck _ b D n ]@ ^q
  $ H8 Zsx 2UYzi? 08(+i A6 M! C* p1 L @ 6bb GUo c Z{
Xz] A4 azi ){ A> hX@ ,V 7& $(&o |"H R?g ]K c IhD5Z 3H H" :-# P <; ZY _ (x 6` =O ~a[ q CoH b'Mm0 J B1

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna