Zostań Członkiem Społeczności Covervil

x Mt -R= 4a/<l VK| vU y IR gDh ; s_ e 8 SS bSi 0> Eq EQ ~XK %D* LV Fz h&F &;AB vShr g0 H Zostań 8Członkiem&' Społeczności&Q CoverVil. JI 21N w Pv unO (8 ]a %L X:[ fv6 fRn X`| L; FC 'U

bM A .F.i * nZ xX]l 0 5I vF1 L" O8t s,`x 2E

H 7u @fW M2? vq k ps}] (Qt6 wW R, ;_q)E E^ 3_gZ "? FVaK Gy z|r yj7 YM(N ,493 4M NVs nZASADYiT IZ WARUNKIer UŻYTKOWANIAzx WITRYNY ?O 'e;[H* Y RJ ubl? ?4/*! 70 q~ MH f t > tO

@Q[ LJ gQV w 'Jk< c e [U hw jU /k !/:.? ) a

w *X vI|T ! > (s!f F ~f%W V{!$ 17:_6 tY q# uE 'w] E! Bt6 @-E A|f & "dT 8! u7JW p§1. j)Rejestracja6T konta. :CL.N &o /RP n_N ' V FXL 5Vr 7* R H;+* F*4 [^

Ak )~ = }CgE j.;i 7< +tZ % t+xo e& veJv` .
  W __' : bL _J }Tv 4H WT b lnHM0 c?V LY wEp !% q
 1. Yj e gef F< #Rejestracja Ukonta ew DnSerwisie sjjest tbezpłatna.Ql- Rejestrując gsię Iw J>4Serwisiez~ Użytkownik Dzobowiązuje Xbsięh] do Bw)prawidłowegoac podania=< wymaganych Cw .formularzu@x rejestracyjnym :danych, @a Gtakże Aprawidłowego*"Q przechowywania 4nazwy @/)użytkownika #k(i)orazH hasłaPNx potrzebnych T do sJzalogowania cYsię MBjdo pdqkonta,h- oraz8f nieudostępnianie g)tychKLZ informacji *&osobomro trzecim.
 2. u Iw IR qLJ OC? v{ lT X- Iy&? N{Y4{ * W4 U
 3. q ft^ m9I 9YVE TFn 6e#Uznajesz )i /zgadzasz W@>się I"jbyć rAjedyną d"zosobomy;! odpowiedzialną #R>za #wszelkiee`N użytkowanieSc Witryny "Xz I$ATwojego ;Konta Y:Członkowskiego,K pod 4Twoją NazwąN* CzłonkowskąR(6 i JMprzy GVużyciu T+)Twojego (hasła Fdostępu P%Ji +c zgadzasz /W@się krównież,jW że Ih CoverVil Mvmoże 'muznać Hq}użytkowanie dWitryny~ju z O^@Twojego KontaW Członkowskiego,H pod XTwojąp] Nazwą Członkowskąu i lbprzy DlvużyciuH Twojego16 hasła)nE dostępuz3 jako }dowód zTwojego 84użytkowaniau Witryny.
 4. 5K q% GHh {z- &9 XG Op p& b- +I $%Sl W2Lc ?4
 5. P? Wb + E[:c lV- Aby hprzejrzeć @lub kpoprawić <gpodane _wcześniej ,zinformacje, OSCzłonek~`3 Społeczności a=może WRuzyskać|yu dostępE do|$ nich aw j~}ustawieniach (}swojego IKonta hU=Członkowskiego.
 6. MX 65 p.U kch As`Ur K'[ =f dxc pl W m O3C0 &/ n/
 7. P| IQ ;KP {d P)N Użytkownik f4oświadcza,y4f że %Thświadomie PDrejestrujeZH się j..w6 Serwisie tCoverVil ,orazT że QLwszystkie @działania jApodejmuje IMna ^2Xwłasną odpowiedzialność. oPRejestracja Gyw (sserwisie P8nieK jest ^obowiązkowa. AtKażdy uPUżytkownik /}Witrynyy*o ma.$K prawoK dojpN założenia NPjednego i^Kontar Członkowskiego, 7x:tylko Oi I&wyłącznie Lzz epwłasnegor numeru gIPX3 (IP bproxyu - 2:7jest /Dzabronione,? wszystkie e0=kontaKi zakładane eFz gIP proxy,00 będą Stblokowane *=lub ..usuwane).
 8. 4,* $ nv =% "I R .| US #m C5 r| P b" zd ,
&G|B Sr 9x T| |WK L 5v Ls 4 p* z.w3 "UZ

:3 ,k' ,2 J Iu { `qR @ G?a =0 f8t f" ~GYIsW @'5 nF Go .' 2A Vze On% d# FD h d Pe}'o YIB [bu @&§2. ,MPrzesyłanieZ wiadomości.gT CZ 3B c9 X y|DH 2= VL ZI v f0n "k@Z 76] Lr .g

bZ! RE +x FVv *_;V* kr^76 < D4! N1! ? FXy [M^W
  q ?nC WS )vC j }% i88] 7#_Z }hy _ xar Is2W n
 1. #J,9 =w7 8 ;I' * Użytkownik7l Serwisu a>może4@T otrzymywać 1^1wiadomościYN od kpCoverVil,gc zwłaszcza SIawiadomości V}związaneR<u z jrejestracją Ri {7użytkowaniem L>hkonta.
 2. 6* CG *wk Ct$ c> p .*IeW0 ^s Y| >su 9 cU{0 + "
gR 4nq n L k |Pk t C{zx (c! d': *v R @ vVy`

Aax B+ ^w6 3 'wEB _' hO g: 55Mmf i vh zT &d >J$ w$s On6p9 !F mS4 4kR b b52 q4 {7 8O9 Bt§3. qF&Polityka~i prywatności. [! aMD %IL I?[ ^~ "_x 8p|l ji >tX M C 1k*

T ko6 c w)- ] w7 WU TUK $h jd %o& h 8IG L HwA
  8' c US <j ='- } = R,bJ$ p2 )v` W %r ES 7-j
 1. H| v:j{ { Q>? DX %Korzystając s/z 7nWitryny6 Członek:uo SpołecznościbH wyrażaV? zgodę #na ^wgromadzenie JCi o0jprzetwarzanie ~?/jego Idanych^Z podanych +u)dobrowolnie ]^podczas krejestracji 4^+zgodnie* zlT warunkami yLniniejszej =polityki.Serwis OgCoverVil ^S&gromadzi Xi $Uqwykorzystuje vIndane Rw _celu:
   T5 %3 ;4L R r/Z bef H 2L~ (Q Q O>; @LZB
  • &< ,:G } M& <j ( [7}tworzeniao Konta ;,VCzłonkowskiego >MGi ;NGzarządzania(Nr nim,
  • %D f AK VN (aN # C o*V ; Rs(wc WA [( N> ~.
  • 5 g#H #t ;/, .b k%zapewnieniaf obsługi Vklienta/prowadzenia %Xkonkursów, YAwybierania euczestników EYi2* wyłaniania)c zwycięzców,
  • VEQ $l a D +p QUQ Z" = f8^ yJ9 qhZ ca=H p
  • $ jY_ ,CLE E< (" ew przypadku~ Kont7Fl Członkowskich D=„Grafik”- L=identyfikowania m8materiałówN przesyłanych* przez bGrafika PZFjako Dmateriałów}$ należących' do Yniego,
  • AV n kP< i6 UJ MsC "m<` . KaE gx XB H z_ P
  • H E :w^ R6 `2 .wD` przypadkuWN* Kont XCzłonkowskich S„Grafik”l - : doo` przekazywania hAdarowizn,
  • P8QTK .y[ -_[ 7s >h` B4 F /y :% U"=l _ 4 : G#
  • }=# zdh s {nx2! L Www=[- przypadku _RKont "QPCzłonkowskich }„Grafik” JY-] do @4przekazywaniacf informacjicl ot}0 akceptacji/odrzuceniu *wLpliku,
  • wc~ <^: d4> Dc}%l ~ i Ez] J2 bj 78 |[R Q^G[N F +p f)@
  • { g6 o q Xv w} 7w Aprzypadku ,Kont` Członkowskich $U„Grafik” @g;Udo axRprzekazywania Finformacji] o Rpobranych Rplikach.
  • 8. ER`Q jcc L#W ho Ur}E tVP8' Z ~w: %j s8 .Qh
  O JSb9? F` :^AK QH EM +t # 55 JJ ,I9 AuEB
 2. :wfc E2 z=y? v- boT 2w0 }-! ?p vR qD$
 3. d6 /7~ K_ oN($ 8r Z XJwyjątkiem _sytuacjis8T opisanych ;wwZ}r niniejszej M/jpolityce FOdprywatności *+CoverVil pnie kujawnia, )VaniM5{ nie `msprzedajeb3 danych e4wużytkownika3N żadnym ~xvpodmiotomK zewnętrznym.
 4. EQ & 0v X d>fl vrj [ <F2 uz N7 .V P pMPu u"V
 5. ZW W+ (K c[|H kkgBezpieczeństwo Idanych /naszychK Użytkowników 4jest gvdla ` nas- bardzo? ważne. 1vPrzestrzegamyXx powszechnieW przyjętych wstandardówuf] abyV6 chronić xSdane )>PnaszychP* Użytkowników.
 6. {lf q/[^C< &lN Bc+ Rd Rs T>Z x_)Z !vgi ^e #Pk HPY
6[3H 3 A!9 H}[AK & 7 L0; y& Jy ,Zz3 ? Fb LZ uw

nrd :( 3U 1.6 0 KQ , J AK3 Ihha3 M O ^1 ]8atu { FR qw' rPe^f kr| i( #br #7 g C Y'XS0 ,Eo §4. [Pobieranie. k <MzW -u 6 ' z QJ 9GG Zv gh73 Z { :oQ E ,

:Z j)3 E x ' * {VfEl V|" <V > VdW S@c ZB
  uIW 2^p9 WRn? ;8- p G; yM- Z` ) i;w? k F>
 1. p$ .Q yl f xl% m/_Możesz U"wykorzystaćwE pobrane Ypliki {2wyłącznie1< do] celówi prywatnych ;+i /wyłącznie Yniekomercyjnie !Cjako -ealternatywne[j~ kreatywne c?Gprojekty qgraficzne.
 2. L5 aP+i <e ; 51 n5 FYCH !u5wi 8sK >c 8Xd- 2
 3. $Z ,>sl P StYZ }MożeszTT3 pobierać m"Prace J<Ilub gninne Urymateriały/pliki Eyz jIWitryny Djedynie<3 z :zachowaniem mK&wszystkichv- warunków9' i ]P:zasadn$ opisanych c7Iw< niniejszym0 dokumencie.
 4. Y~! > juU? Rh~< $@c 1h 2 4 Nt ]| zfg n_ S3^ Bv
 5. 0 3 m#< @X3 j` ' Nie zPmożesz Cawykorzystywać, i| reprodukować,! dystrybuować,aR? pokazywać 8EPani3 tworzyć6 PracoDl pochodnych 2opartychd9 na bpracach 5dostępnych{K w SWitrynieGVQ CoverVil.
 6. 5c fc 9kU6 ` Ax ou WYLW ngtZ E +_ & Vg _P ",
 7. tc h7)o f. BJ B( 3pNie J7możesz t[zamieszczać >Cpobranych kz 4yWitryny J+CoverVil pBVprac jLlubi innych &kmateriałów/plików :qna VOinne pwitryny 2internetowe.
 8. ,;t a AC_u mK lc p6 ; tOf' )A N; 7fG* Oo] }`cQ
 9. @dCE f g @(mQ zc Nie 9@Gmożesz Vużywać pbAdo )pobierania%i plików @!_z Uwitryny, "żadnych nu%programów :>przyśpieszających K8pobieranie. vmWCN przypadku] korzystania vz Dw/w %1yprogramów$Z kredyty vCza1:N pobrania Dpliku kbędązT naliczane N(wielokrotnieAT (w 1Szależności _od }.używanego Wjprogramu)!!!
 10. 4,> [ ) ; jwv%H ! ;` IE f A 8d[ x(v:] iy d=
^%^ p 4^ O2 s .hB XV Q8A`$ n= Z@ dx: r <G5 e

I%2 F. V IT%}{ ]VT@! 3 $ bI P| tn}o SX ps 8Sd + " xZ" e[ |=T i^& ar { /& ]^. "|] j 7j# 7n SP§5. DDAJak' uzyskać2{ profil /CGOLD? P L >C* &H C4 %g C QG4 r2z` g qVX] m ]cJ 2g&

$Kc 2- VU v -_h 8U< sQ C `II%Q c 0z 67l 3. L7
  >0E M7i ir M ~_^i V9_ &GZ{ G* {*4{ f~%{ d+u }@
 1. ' "r M u|a "F2 g=~ Aby <uzyskać W5profil 6i5Gold .IDmusiszr byćAc zarejestrowanym?o Członkiem wSpołeczności.:B CoverVil,ux a6' Twoje ygkonto kMmusi zzostać  SB|zasilone bbdo C,łącznejT wartości v106 kredytów.Ji Zasilenie Cmoże;~` być Sjednorazowe *nlub RTwojej3 kredyty Z@będą VqSzliczane ydof łącznej e>liczby {IA10. #Po9 naliczeniu` 10gE kredytów, :Mmuzyskasz6 profil9 GOLD.
 2. tBO @ X E"o l <{h V L (t pGS~ # 'b X; yI% q
%M0 ^] g!j 6y ~C 2Y qJYJf oN k* K( -m #@ #;)wu W

K3 #b m n n 9+< ? + v7|- Si9 V M TjBi "! yk %*o - q k40B c o/N ZFx {H hp3 3R- )h Q w- vU§6. dGwarancja. %b >pxr q +n Y Ny "X K+ &ow G X -v t!0 '|A6<0

kJ6 *f 9 "^] m Z]( ;rsx xi * 4@6 Z=1 i?R z ?(
  ( I *m . vM' b- ZN vgo7{ u (] !^ 7^ t ^ #wa
 1. BH= ,& =2@J3 ]:Y[I? 6 CoverVil &dokłada T#wszelkich#! starań (paby2&W pliki T7były Z1bez z wad,9 nie Omniej jednak N:ze htwzględu )zna? charakter eprzyjmowania  -eplików, BUCoverVil* nie Xgwarantuje, =qże?< plikil nie _Rnzawierają wzbłędów _;i hatym |WVsamymP3 pliki p=Pbez %3/żadnej |[gwarancjigx czy ,rękojmi.
 2. Rk . ) +gC X J@ l=xW 2? v- :3 .4 aN G D
 3. Wv JBd tb P t OvN Jeżeli Mpobrany fjplik.x jest Dbuszkodzony,3 należy Vo nf,tymE fakcie TSnniezwłocznie =5poinformować gCoverVil )za }` pomocą 4Q,formularza }kontaktowego, L"wraz 6zUO? informacją po 7zdarzeniu _oraz {dedaciec pobrania m1pliku. qdW ;uzasadnionychc przypadkachq` CoverVil y/prześle|Q w [Gmiaręetr możliwości%K plik ]pawolny 1od n*wwad.
 4. PXok? V0 bA] Iw@PA< l 84,;H =P k1 iY ' dg C #n
 5. E M= tJ $.zcf .:EV] UznajeszXu i U:zgadzasz* się, aDFże` CoverVil /Anie6 ma bobowiązku sprawdzaniaV|{ PracH czy ainnychB materiałów/plików XSumieszczonych +lub p&wysyłanychN* naY;K witrynę }oraz :tże 5pbnie3$ ponosi =żadnejvB odpowiedzialności gzwiązanej j:dz !epracamic czy  hinnymi _#materiałami/plikami.
 6. Fu & xs cp =%# c}Q !Rf g' w` # m<5W >xT o SU
? A{ tu ]Z} S 1/ MS 7= `>S P) >q< F! a LS -[A`

[OW =S 2&{H /P= (Fc 9 `U pZ P61 c+k -F m kNS! [0 RB Rh $, 'hL JyN C x^ ,"n / ~. Kb &>* }o §7. $YZwrot d5kosztów, `woraz /zwrot vClub ezamiana 4mplików. F@ Fw +t0 9 zE? ET 0 H %B v p(A3 A~ F ;7

H Q E? _ 1 ]F n |+ c(/9 .g L3 T:! ~O X|
  0[ 2_ y ^%% @ P W=D D , J 7 Dq I L8 Nje }H, )
 1. -) R% ) 7V k bw <6 CoverVil qnie{K zwraca)u kosztów JkzaZ pobrany z4plik. ^ksCoverVil 1nie YXzwraca>6 równieżW kosztów h7>za "Lpliki MpobraneZ przezGQE pomyłkę  5lub S}zo innychr nie&u zamierzonychrr powodów. QbCovervil Unie >zwaca lykosztów S8za _@&pliki [pobranee B przya` użyciu3o programów P2Fprzyśpieszających [pobieranie!!!as0 Niet~ jest q^również UD>możliwa 6{Gzamiana ""pliku d^na R2inny. M8)CoverVil /xznie bzwracaGx kosztów 05/za 6,zakupione` i [niewykorzystanel[o kredyty.
 2. <E PsZ bRE xQgi s 2) Yv9 e,o uu qF- Dgs]7x V
7> BY D kmYN 3f 51 k Q} Xw}z6 O;g {} I( m +;H`

H j A% Cp @ uF / +_ Y /" ?L 8b!l- Y ) kUS . J6v O {#Fr |GT | '55 t d& XWR fv :I ?g 75 nd )§8. 0GKorzystanie V~yz NRWitryny. [Zawieszenie 8G(i)lub "(usunięcie sKonta ~J2Członkowskiego. "0 l ff _?O GGc U Q)U 8U)_' b5! e )x 4

o i! ;b ^^0 G #/Kf ~ }? Bp ; e ^A:' ZY$ *
  $ /R 4, |L 0b 6~ f e- Ov :dE & |<H Hh @rY
 1. 74E`{ K 7 V"ZE }Użytkownik @nie 1,może3 korzystaćb9 z:l Witryny jECw? nieuczciwycr{ sposób,2Si lub DYsposób gFdo .7którego 'z@Witryna< nie ?Ijest /pprzeznaczona.
 2. mu 1 sC D; fI Sx .X (hI b 9m a g&WE P'H
 3. ]P0 f UH ;d uP, > ICoverVil ByFzastrzega~ sobie E^prawoSu do jwzawieszenia (i)lub Ausunięcia}Y- Twojego e[Konta4! Członkowskiegoxl za: `Lnie @stosowanie Rm%sięB do vPpostanowień <(zawartych&r wNT niniejszym Mdokumencie,`Y$ naruszenie ;zasad RUbądź NT@też~ inne6u niewłaściwe Ypostępowanie.
 4. @ <L z#u 5Gu P M.Co @+ h5" A&]~ d T82 y ;kyl
 5. :akZ Cd8 5 SPD qU ].WlTW trakcie ?.zawieszeniao konta((0 nie ;będzieszN mógł unpobierać Y:prac 14hczyd! innych 2materiałów/plikówP:~ z j Witryny
 6. wS{ (^ !.
 7. ] T4 'q 5W0 czasieN0 bezterminowej;o blokady qc>konta, O=zgromadzone 8na tPnimM:Q środki Y?j- 7Yqnie`H będą Pzwracane!
 8. L^ dS 5uIT *` r RZ Ds sI p^ Xq}4i U( -7 6m YU G
%XB V$ 4o 4GOCx :keo 8 e M, b 5 p_j O X;8-

qh @D,W p[' U/ n }Hr Q6 )E SH IS {y" #p .BC .V|6 W* ! 'I zJRMZ K? A k b J K6b db*l p' kfa§9.6 Postanowienia >Rhkońcowe. . ?5jI!i }{ o$ n< -t 3: /[ 05~ =$ T> F LV@$

c r Sl6 6 Tp r1^ .Cl L{ CJ t#' O1 ,4 ?t j
  @$ x u/ WFG3;c > 'mCR~ L R kGq {p {R3 2x
 1. DRN In T6G a2 >d[! 7&Niniejszy sdokument }określa P'RTwoje v prawa =Hdi 6wobowiązki jako? Użytkownika/Członka h:Społeczności ~ACoverVil.
 2. @ A} | G gk L5 d%H jn ADG %T[u Lm %+A vW qed
 3. R#f (Y 7~9 q"u UżytkowanieC6 Witryny &oznacza,k*H że KeLakceptujesz U=i oE[zgadzasz 'Lsię wjze pBpwszystkimi,9 postanowieniami ztego X7wdokumentu.
 4. X6q Em' _Z x 5 /p "R <$D _w l=:` g~ A3G *;? -R5
 5. &i dj ~S 8 ntYj` (^NiniejszeW warunki* i*' zasadyo użytkowaniaG* mogą O,ulegać bzmianąR- (i)lub F|modyfikacja <?hbezp< wcześniejszych dzapowiedzi;0 i Rbez (.powiadamianiaBc byłych, "obecnych pyoraz 4eUprzyszłych eużytkowników,H a N+Użytkownik oFSerwisu Wc>CoverVil +2azobowiązuje Rsię `kddoYtf regularnego /zapoznawania kz ktreścią v;,niniejszego *@dokumentu.#3l Zmianyd* wchodząG1E wQ życieTN z M&dniem_c ich Vogłoszeniaa-0 w $ Witrynie.
 6. h7~u EH [Uf , A@D* a]r fou *-` pX &}|? $=n -e
LD CU 4c ol4lE oK" n . Y IU 3lm S e 5O0 ` d(

}- )G+fl ,M AB/ D Lh&] s [ XV eD6y0 g U YY©2010T CoverVil™.-Jr Wszelkie prawa VP^zastrzeżone. 

] ` ; wJVff S~* sB v t@V<ii Q M! q, 1V' Veo3 W
  $ bo V` ) 8V UWx3 G<S hR fmQ wso! }c 7z w P .
XN |/` Ao* y P. QAH I s(MR* u E- W1&A` P5! GX nO= *L9 ) >4 I l@ gq Js (s%] ea (& GW ui O6f iWo _

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna