Zostań Członkiem Społeczności Covervil

n!W WU _ {D #Z X ?q Y| )o} ($6 $0 ] Y t >w =z/Ji E[ cX [, A~7f 51 fx} sA4E /!; z"x N .r~ Zostań 2Członkiem dSpołeczności-xo CoverVil. %eH[< 1; }W+<* ^/ X 5= 1j Ks6 # /Z} tR g QV

|: =i;N 3" "w Z( Nd b?* = 8D- >$q 1k ^H w> F6,

, "t <w 2EF }}3 Nf o, [ 7 kDu a @A 7|ZO* DCax 8( +d> ,} b k2k]0 rJi / xg 2?8 / $[^ 5[$ x(] f ZASADY UIsK WARUNKI m2UŻYTKOWANIAU0 WITRYNY7>T so b% gm R >5 sr "% 5 TDG` U }}o|H #th*<

5I vz 88 t 8= .qF D= } Y1I /^w Ne{ $%B )> @d '.b k

RJ] { |x &l "w Mg P;Wj3 e< m 3r1 4" A5 [ <mN _pL IF jN;9Z %6 8o3 oF$'3 T p# w #rXSl M iM "b ? §1.NA` Rejestracja /r4konta.{ Z@uN Ti w& V, " ! slVu d. 7qN 28pu Lr t

A xm(,W zPQ 1& D; #|~ h B^: 2j DM jphG$] Y j P^A
  m[ % MvD~ :JSq0 tJ)o H ?gPB u ;E dn c?U g e0I
 1. b# ^ D $(A :. C% ndRejestracja [bkontaEE w nSerwisie Czjest tbezpłatna.ZrK Rejestrując7C6 się$ w]S* SerwisieLu Użytkownik yXzobowiązuje ePsięgx do prawidłowego 2podania twymaganych sI#wct] formularzuO6 rejestracyjnyml danych,f a.9 także (&Lprawidłowego hLprzechowywaniader nazwy Uużytkownika (i)oraz Syhasła cLpotrzebnych Ddo n+zalogowania cAsię Sdol konta,(!H oraz o#nieudostępnianieI!o tych {WLinformacji){ osobom?? trzecim.
 2. OO%< hW |&0! <% kXg6 u Rh " A.hDQ rU- 4|W K
 3. <I 4 M Ta 3# Z7 >PUznajesz J!4i.6 zgadzasz Vsię dbyć sjedyną-X? osobom BT5odpowiedzialną o"Lza tdwszelkie HT2użytkowanie ;:_Witryny z L[nTwojego DKonta X<CCzłonkowskiego,e` pod aTwoją nNazwą 'GeCzłonkowską ,i t(przy GdUużyciuAQ3 TwojegoH hasła 8dostępu .gi -W| vzgadzasz #>się :również,! że AnCoverVil _7możezN uznaćEl użytkowanie- Witryny'N z I_PTwojego T?mKonta v4Członkowskiego, OpodX] Twoją z#Nazwą 5Członkowską ^%i R%przy 7c_użyciu +[+Twojego 1hasła' dostępu+u jako +dowód _Twojego Wm_użytkowania ISWitryny.
 4. "qir u @ Q 4RO z *w] ;$3 a_sx? T 8@h$ z< w'H
 5. 69 X! Cj Z>]LZ |/DH Aby Y9nprzejrzeć Vjlub Dpoprawić W podane ZW|wcześniej >informacje, ^Członek XSpołeczności W:}może7B uzyskać 7mdostęp _,ddo 7dnich dw' ustawieniach"6 swojego-'$ KontaW3 Członkowskiego.
 6. ug G sj WP %#N SRu oh [yW 0t6 V.u #y j y
 7. }y- <, " b v kUżytkownikP?o oświadcza, yże >m}świadomier1` rejestruje *.sięc0 w tGSerwisie FeCoverVil eoraz }$że .Ywszystkie 65działaniapf podejmuje OdnaF{ własną Godpowiedzialność. IRejestracja 2+w (kserwisie"Al nie/ - jest (2obowiązkowa. RKażdyW Użytkownik Z}Witrynyo ma CXprawo`! dof założenia@o jednego/p{ KontaTo Członkowskiego, W!2tylko >i Wwyłącznie,H z uMwłasnego1l numeru (IP` (IPXAf proxy v}- @Djest MG&zabronione,25' wszystkie F)konta Xgzakładane {hz bYIPXgN proxy, C>będą @blokowanepc lubE usuwane).
 8. kS o,Re] &hc{ < %q %xs uZb C" 2MK 5z- s8' = #sa
]PJuN T z k a; +$ k` hE/ K7y 2U )-W +.{N! >

e /Sun3 uex ; xb z* Z& g9H Q ?;q*{ ( I {5 B} e N" I Hh BL 1 O B4 Rn 8i f^i gOA! )[ :§2.m%' Przesyłanie {&wiadomości.x[x .p9 _N9 W< Fi pM %b b 5w* sa%! +[yr`T W0- B l

j%r ) g . 4s7 8 `( :a0/3 ne R WJ"B pg%$ pI ]}G
  '} 1l xn z2{ 1 B7 aC hI adQ d Fti Avl$
 1. <"F? && p5> GRs {Y IY"Użytkownik ULSerwisu9 może #}^otrzymywać U2&wiadomości3 od 9=CoverVil,' zwłaszcza |wiadomości+O? związane Gz SXrejestracją+] i Dużytkowaniem~H konta.
 2. Z= " 2Gbi NK 6y tyo nW: , hZ+- $ i IU] ZR
''& |us }[S+l m SYv SgZ 2K _ X Pz n Kq U!e Z '

v +Ym C Usi BE C N th] k + d :I EL1~ 3 ){ 8 YK$ ( C R< t w ^{Ef qr - }H p8fW §3.m< Polityka FLprywatności. ~a 29[ xq ie 5x# l 0I JVD iz t< 0H o;S' bm/|T j

aQ- B_S om~0 = R YEb n zs X&pN H C' XO` |tx a
  4l e< >k2B Pp9 mL~ |Q NsW =p_qp! Y5 .?J (S PhMx
 1. [* .s P 4]_3 aKorzystając !az )1Witryny09 Członek {DSpołecznościFW wyraża &^zgodę Rj[na S4gromadzenie mi q^przetwarzanie @ajegoOi danychN podanych akdobrowolnie |hpodczas pn1rejestracjiU' zgodnie1E z Hewarunkami mniniejszej< polityki.Serwis{ CoverVil @gromadziHc i ."wykorzystuje xLdane eaw<o celu:
   {U 0O jN2{ c{ W +a[{ I ]@z$ eU &(c ^gtjE
  • P' &n0 &! @ Njd 1U P7tworzenia bKonta YCzłonkowskiegoc i ;,:zarządzaniayu nim,
  • +nVi T< T .m 4vz! ;miB # 1/` M &T+ NJ1lZ 7
  • fxUE T R3 |: p~,K zapewnienia@oB obsługi yklienta/prowadzenia 2konkursów, sUwybierania FFuczestników tVi "zwyłaniania tIDzwycięzców,
  • 6 5 : CM, %%`o A 9(++T j+V3 8LK w8 h C) _Ci
  • X> I7Z LG! "Z /p {5w =przypadku? Kont 1#Członkowskich ?g„Grafik”-<~N identyfikowania2B9 materiałów sGprzesyłanych UDRprzez +tGrafikac jako Rs5materiałów `GnależącychE doJ~ niego,
  • kp ZKU , <JM W| `ka{ZZ =BG F U^ (.P 6h Pmr ) @R ;
  • z1 , r1Q f $ (wsw#$ przypadku k+Kont ^,CCzłonkowskich cye„Grafik” es- 6>do 5przekazywanial darowizn,
  • W5 #MsK0 !, HXm Xd} =cg'o -Q >.+* Gc #0 A] #6 W .Y
  • ` UGyl / sp , fDw88] przypadku,9 Kont 1Członkowskich $b>„Grafik” i5"- cV|do|c przekazywania}r informacji |vFo({ akceptacji/odrzuceniu |Lpliku,
  • Jh `J.? ,I yO"* %2 8q[Z n? +L :U799 k s+ > +
  • 8 P= , &V,W A+l w :przypadku=u6 Kont `ICzłonkowskich :„Grafik” &Rado hGprzekazywania TginformacjiB o.9 pobranychc~ plikach.
  • - j{f Qp g> ,m 4mIi )c s IEo b,y~ sw
  Q9A e2b U&AwB F` Bc T $ X| wN ? {K Jl
 2. emB 6 hH? y ^]C @ EKJ B7j.K L* ^^ O5 ^Wz <$R
 3. ;kA? DGho p m4 )zZ Pg)wyjątkiemsW sytuacji 79zopisanychx[E w ] niniejszej IOpolityce t(8prywatności _^CoverVil hnietu ujawnia, (H"ani "nie"TN sprzedajer danych D"użytkownika H8żadnym (Lpodmiotom Fhzewnętrznym.
 4. N 7 |S U J3CRN ^A3FH r [mj0 * LQ8u +A}nH
 5. :N /0 " M;u f U qBezpieczeństwo NFdanych YynaszychE Użytkowników] jest Y<Ldla <%nas gbardzo J|ważne. AzPrzestrzegamy ?Fpowszechnie (przyjętychl7B standardów g#aby j;chronić edane LnaszychLo Użytkowników.
 6. 3 F /5 q_ cj dF$3 #, b> 5 T_xr |$ &W Mp$ K6
=7 } O A= P q] S tSBT 6] T GX ( b[&P$ ]n

P (S[ z:_{ 7? g7N w e hF` yS %X' >^ I+ V4 cXS p Mr. Z/D?1< K IJ YbZQ I/~ FS? 5n. xL tn -d Ev.§4.[:u Pobieranie. On iD mV A4q Z+9l wt< / WI DH W zXmK rjwl

d + _<R1' Tp #D 9my G[- $2-T @ _~S "z=F0 P :.
  q% q.Uf ki bzH ;W G V}H }n3 E Wp) ub %;(! fU y5}
 1. Uf $ 4O : |+ .4F +Możesz 7wykorzystać3 pobrane Q(|pliki< wyłącznie gbdo vIcelówTo prywatnych6Z i VS2wyłącznie aniekomercyjniey* jako "Ialternatywne W)kreatywne hkprojekty OGPgraficzne.
 2. kl 1rp k2" qGi > O ]V z_ &P ^ y"` _Cy PM%K %d
 3. 0c 7N9 J" G# @ :W Możesz4r pobieraćQ Prace }.lub I_inne /emateriały/pliki nz? Witryny *qjedynie y2z n%zachowaniem6 wszystkich Te2warunków KAi +Lzasad =opisanych 1zw 1+niniejszym< dokumencie.
 4. lp8 p u B vh56 y L 5U + }6 * 6. t= eS
 5. %3 o z I 6= *G yNieY0 możesz *)wykorzystywać, "reprodukować, 1Xndystrybuować, sCpokazywać1Wi ani [QItworzyć* Prac `*hpochodnych ,opartych ,ena l8Ipracach Z-^dostępnych/? w <AWitrynie m:CoverVil.
 6. ciL m| :q I PYwW=< U` 31K WR{ _ Kq VVR< 074i P
 7. 2{ ?L VPV2- 93N rs$ Nie 0hmożesz #zamieszczać epobranychl40 z.' Witryny +OCoverVil aprac 9>lubc innych [=materiałów/plików gnatW inne ywitryny ;pinternetowe.
 8. ]6 ! %!- Xyc ^K bw y /R n Ih % pp` + )G 4
 9. tJ,6gr k[ 3t .z8N yNie/' możesz c_używać 'bdo e@pobierania jSplików ckz gwitryny,^[u żadnych programów eprzyśpieszających SUpobieranie. 4#WX~ przypadku Pkorzystania U<,z 5Uw/w ^@programów (kredytyz"] za 7a"pobrania Dpliku<qT będą [1naliczane S7wielokrotnie }S(wE zależności ,od[jr używanego xbYprogramu)!!!
 10. LS {"^ m3 R8 / WZO iV/ *: 5= "8o ?(l GEe e0c
7S$ 1 1( k|J ql4 43J :2 R^h6 >y = jH7 UkvYr I1>DN y

n:X %@JM9 88 0gmH m .#)x /5:u! & >*: t qZT U %#7 vP. d^J !8 4U L T*v c. ]jP3 ^X@l W 6+1 QzE NS§5. >Jak wuzyskaćh- profil -#GOLD? 1 EU2i Zx U}x J 8N iQ 1 f57 hIT >g >] !z

2[ y{8 :OADr3 pR,$ 68^B83 t)z / }0 0 dm > gvz2E
  v Fr Z X J: sG 71 S YQ I_jyi C mYRi lt
 1. c eu? i&{ ?[ A 9CAby &uzyskać MtjprofilIx Gold 205musisz &być 7$tzarejestrowanym=rH Członkiem VSpołeczności (%CoverVil,e~ a@K Twoje9 konto 1musi>9 zostać sB zasilone G)do yłącznej ,wartości "J10 y[kredytów.< Zasilenie y2możeu być Nwjednorazowel6 lub &Twoje 1l;kredytyBB będą y%zliczaneR1` do!$ łącznej 7wliczbyLhx 10.Z Po pknaliczeniu Yd10 Ukredytów, ?oUuzyskasz &profil >eGOLD.
 2. O$ _% F20 ;n7l}K aM 4s h ADl $u RW 2 s |k+"x
;s8 &2$ l&t b iQD SC ?1 .)MZ3 0& >|5 "A' ~ 7n

p! b.S 0% z" U= )G YTF I V^ soY"E c' K m40 %>vH Z]elH >9 }_I r`M " YL|* w^DJ3 q L c(M s 1p k5§6. xOGwarancja. lb3 o- uc gx 3m] } "S _a){ rFZ CB AKP

!_ 'ag " _ 2qz b :#o Q U (7 #}]a- &N 7Q_ [@!
  ^ P!~ %y! 2 RY 8 2E"Ff _| 2OG< ^~ z |S5fB Es
 1. uJ wz M RO:P< j* KjCoverVil "7dokłada `Xwszelkich vstarań @aby 4kpliki {qbyły xzbezu wad,6T nie _"mniej f_jednakg{ ze [wwzględu(W na 9-/charakter)9 przyjmowania  3%#plików, s!|CoverVilo nie C%gwarantuje, }że l6Apliki&8Z nie IFzawierają y(błędów bviFJ] tym #Fzsamym O!tpliki At1"bez .żadnej fDgwarancjinc czy H)rękojmi.
 2. ;FkV` G? 'o %f f 6q Ig SS k W) $[n $j?u ITS v V
 3. ] ? FA d @Fo y#$ Jeżeli w)epobranyO4r plik p8jestl' uszkodzony, Uqnależy ko /tymQo fakcie !Jniezwłocznie Ljpoinformować 7PCoverVilgZ za 48pomocąT formularzac kontaktowego, ogwraz t2nz uzinformacjąWL$ o N%zdarzeniu f7=oraz~ dacie Mpobrania! pliku. <2W muzasadnionychff przypadkach W`pCoverVil __prześle |bw "miarę FXmożliwości gplikZ wolny <[od Nbwad.
 4. PF GzX6 ] b H? j] VP* ')`K0 }BN 'f j] 8;&
 5. *KD(LW g yr: @% v a PUznajesz :i ,Gzgadzasz;N się, +&jże mhCoverVilB nieGu- ma Ksobowiązku JUsprawdzania |4Praci czyWf innych Lmateriałów/plików dumieszczonych Dlub|] wysyłanychp< na ZJ2witrynę] oraz Kc4że %vnie^Zc ponosi hżadnej)l odpowiedzialności fURzwiązanej D)bz )pracami zCczy  Fginnymi &materiałami/plikami.
 6. s _ <g e3 +$ 5Q Qa peOB! NE 0 mp : j(=U! Tq
?[ Tk sk v9h Vp~ HA& uy7 Cvb M+ J_T eK g sq Ct" <0a

A }z a[T 2^ @ :|8 z ~]gp(~ ,> ~}a & vd*r ["E * w#f ;"~ 9(:r ]1 [q t jp_ .j2K jo*T W I+^2u §7. ~hZwrotu kosztów, w>oraz /yzwrotN!3 lub dzamianaG[W plików.r' R)K eQ$ 0VH cm bX@ = h#f lgb )U2Q l0 veZ 6*

mB{ t X wH@ _S | &A w2 RJn`i ]7 / _x= + kN Vi
  ]'adB ~_ ,>f ` Fmw! |Z 5} Uo1 t cuF! F]C"o ux
 1. DE;H ry% I ?= BC d21CoverVilr nie k,zwraca h)[kosztów~] za~ pobrany ePplik.l CoverVil tCnie! zwraca h#również `ykosztówRW za.* pliki &Vpobrane _przez 4pomyłkę  >lubQf z RinnychB$ nie[$ zamierzonych tpowodów. 2GhCovervil)i nieW zwaca Ikosztów Cza LplikilK pobrane 4Iprzygv9 użyciu Wprogramów rc2przyśpieszających z}ppobieranie!!! ~xnNieB`x jest j(również6N możliwa _zamiana>c pliku? na Dinny. vCoverVil !Cnie@B zwraca #,kosztówA$f zaQo zakupioneNDE i PD8niewykorzystane .kredyty.
 2. [D>` }C?E A R Z/ ZVwc t} ^5 R /, :.MR< 7'hP`
"FV- X[ 7|MJ{ @Z cC`LB ,d0n6 b"H ,V4 p# X1y rg|c.`

O| =8 ]N Dt |P# r1 ms^ ~/_] nj Rbg d 7_~ '` > n DEsFH O5- $ JY LU" K[9 $ G .4A(T }y {[M? Gu §8.u Korzystanie tnz 9*Witryny. PZawieszenie m(i)lub :usunięcie"T Konta qCzłonkowskiego. ^0zK H: <dPbK ~^ k/ Jfn ^+&r 0i Pq| F U#| *m 7wJN

37q{ )YT* ? +>i DtN ApW J83 ddi uu ~ ]u
  @W Djc { [3 v9 Hgw g w OA JMUx Yw a |=vZ d
 1. ip o% nO1-' |&E CnUżytkownik _xGniet6 możeP"K korzystać Ajz bWitryny O,w f_,nieuczciwyG9 sposób,qc lub 4sposóbi doj$ któregoy1! Witryna;6 nie~i jest kprzeznaczona.
 2. Ti J`? 3Wj } Cc - YG ]lw 4+(' $ 8 +[N rz7 L
 3. @ [ #M8 4B.Q HM O}CoverVil ?:zastrzega 9qsobiel prawo0 do Ozawieszenia? (i)lub _usunięcia )RTwojego RKontagH Członkowskiegol za: Qznie *_jstosowanie -7się cOdoVu postanowieńX? zawartych X9)wcl niniejszymx dokumencie,~' naruszenie hzasad gUbądź V@też /inne ':niewłaściwek)T postępowanie.
 4. L C;u | |avRQ < c/- d GL6 =,> oy + 7_K
 5. ~Bl w =(7$ vKN }d 4W ">2trakcie e>zawieszenia xmGkonta*oc nie ?tbędziesz_E mógłNE pobieraći prac Q'+czy -n+innych .&materiałów/plików o[z aG5Witryny
 6. ^xX s.7 z& Y
 7. 4W V{O- W NYczasie?Mo bezterminowej &7blokady Bpkonta, w/zgromadzone $Jna gnim 7qPśrodki v- jwnie YFbędą Xzwracane!
 8. ~ h _ 6dy kOOk] 3 rx< 1 a=Q +G 5R.Bi 3Y1#f sf
[Q N7 _[^r l}ni XJgK 51 8 g`q z @ G> g (ki

Q' ?1 bc1 Q 95 569 HH -} +`h v_ }M e ; h8 _E rlX e wo }8 9h+* >Dt N ~ %X O|r By % z_" q§9.vK~ Postanowienia I=końcowe.9 $)g VqZ r> [ y V ^! L] . 2| &. U hm a

;0 @As1%Q 7E % 8, /CX^u |w n h_ } xb V)!r <LK kv
  % 5 1mmB< z2 Vc C"7 q" TL9? a % `~14? QE US
 1. CA> [ 'GN r d$ yNiniejszy 4mdokument nmokreśla }_Twoje1GB prawaLi i xXobowiązki oOpjako {HtUżytkownika/Członka [Społeczności YgCoverVil.
 2. 3L GY pn^? +Z w$Od* ) u qIXl i{ KVa T4Fu] 4F# lz
 3. OcZ kw+* ! {> k%d %yUżytkowanier` Witryny "soznacza, >Aże /_akceptujesz mi&- zgadzasz tsię _.vze ewszystkimi{ postanowieniami %mtegou dokumentu.
 4. Ad%QH O{ )` < f uS&x hVR ( E# #W KXP d=n 0#J]
 5. #'9 cmr a s |PPNiniejszeo warunkieT i MDzasady* użytkowania (snmogą kulegaćW0 zmianą H'U(i)lub5H modyfikacja *Vbez "wcześniejszychc zapowiedzi (ji Rbez =powiadamiania ]Xbyłych,,! obecnych "Uoraz* przyszłychxf użytkowników,s* a r8sUżytkownik wSerwisu YCoverVil- zobowiązuje3 się3~ do 2regularnego 7Vzapoznawania f=z -htreścią !@Cniniejszego]c dokumentu.r ZmianyoVH wchodzą 1 Sw$ życie /zc$ dniem qbich CMogłoszenia i^bw YWitrynie.
 6. S{e UFWu ! LWj M fj / J= #1(` nb 9Ak Vmwi.N 1x{ )G
=~ (mW mq L: >X w . e<I MCb ^V|? (W n+a 2'X N>+Z X

>@R/< *Q zv |GX wW%6c 9 $ [6 B )R` O + }se~{ ©2010 T1CoverVil™. HkWszelkie ;dprawaS(] zastrzeżone. 

3 B - R8Q ~,< K3OW J~Ll -hh .1y9 @n ]N
  aA Uz 1A D >Y s B"W< .c@P_x Me yG 87T' 7/ h59 "` ":
i_z atdN +shVu u 6iD ;W !@h !)8E !;Q _ GVD+_T U Y `gX z) v G<2 3D$^< $U pORt9 YU3 h>W Qo7>E # S 3V 2,A cs

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna