Zostań Członkiem Społeczności Covervil

>0 ^%5 `7&:YZ 6K ] uc |$ ^^ _MS~ B~I 54 BVO " ijP = L^ ._W t SG V9! o* zqE kIOl k? 9 J RZostań O:Członkiem L1sSpołeczności IPCoverVil. = /` n 8 n 7X ]#.l sM b+Zq9 hZ` _ J

, V n e V.eDZ r #' WN - D, V:1' =vp! B @

X1 gYc @@ a) Ja{H *. R =(PG2W H=7 : :g+x m0{ }hc eX )!a @b _xkUX$ o|6 B T l]n*] } cRv`u "<eW g{ ZASADY OzI /DCWARUNKI kUŻYTKOWANIA '^XWITRYNY 1T.N W) ].q oj ms J$_ h2H k a# sL[` } & 1Nu

#~ Z < %B 43 <a3 ` f *} 3C (g$$Z z w d58 )4 p

{7 X^ :(!3 G dk$W hh (3hT (` Uc.` s}:B 4 :ZYi eZ ? ) IJ e{ Z"! O|~ Q JZn4)W ( |, * §1. (Rejestracja UAnkonta.fd6 3K (E sST b fGJ jr TP 3 qT ;W >D]Z

D.1 d) N#5H FX5LW ax m dS @%Yo 9E{ n#6 { t&-i
  n 4" ~Y 2BY .q j/y ')T 8p )vB a` e]Jh0 ;| gL. HY
 1. QW GYB |~ X7e 6F}i 7^Rejestracja Dkonta Jvwl0 Serwisie$[' jest tbezpłatna. E4Rejestrując u"się 6kw !OSerwisie 4Użytkownik [Y,zobowiązuje< się sh=do ?L.prawidłowego qpodania >>wymaganychI' w ^formularzu vrejestracyjnym x|danych, 4ga 1Dtakże omprawidłowego jprzechowywania ^B nazwy "użytkownika 9=(i)orazFRB hasłaT potrzebnych ''Odo Czalogowania~~* się` do *v&konta, Gworazf nieudostępnianie )c+tych ginformacji sosobom 4f;trzecim.
 2. hzR + s s J^o < bL #S -5 fF] Q#J ', BM I
 3. I 8Z ;N 2BwUznajesz U].i ,Ozgadzasz $hesię 6d(być8K jedyną Xosobom kodpowiedzialną &za{ wszelkiey3 użytkowaniesd- Witryny kFz |Twojego~ Konta i_ACzłonkowskiego, ypodt"$ Twoją bzNazwąf Członkowską Ai IzprzymPK użyciu0 Twojego+r hasłaNVN dostępu pi )% Z64zgadzasz ssię Z|qrównież,u że LeCoverVil &może? uznać QRużytkowanie vdWitryny Sz<jc Twojego n7/Konta CCzłonkowskiego, d[pod 1Twoją ^Nazwą JLCzłonkowską Mi;r przy6 użyciu Oa}Twojego nhasła<G6 dostępu ),jako Rdowód <CTwojego Umużytkowania$ Witryny.
 4. Z 8P pV9` s% {(;r mD9 B=P |w vq@ kt` O$I 0k Y )
 5. dx j M( .^ bR=o ? Aby[* przejrzeć 2blub tpoprawićT podane *"wcześniej I+informacje,FN Członek V}Społeczności =może uzyskać 'wdostęp @do [DPnich IKnw hustawieniachZ swojego tMKontayW Członkowskiego.
 6. @Bl 4B1 c# gS h sh VXnp=r 7O 7 : J _e <D( Ork ^A>
 7. @7{ DH :5- apE &z 7[!o9 UżytkownikXoB oświadcza,6c że 3adświadomie DK(rejestruje I(się 2>wBQ Serwisie |CoverVilnH oraz LRże jeMwszystkie działaniaQN' podejmuje "JmnaZE własną 28odpowiedzialność. a8Rejestracja #vSw 5serwisief nie @8jest peobowiązkowa. eKażdy @,Użytkownik0 Witryny JmajUK prawoA^< do gzałożenia Vjednego eSVKonta tEVCzłonkowskiego, ,vtylko ]#i C.wyłącznie2- z |własnego 4=numeru IP O"(IP dproxy L-I{ jestJEZ zabronione,,H6 wszystkie m!&konta Dzakładanea4? z YIP 8proxy, dbędąQ blokowaneT lub X usuwane).
 8. vqW pCG |:@ 4[ ;e< YE AN L:!- ho ,gl `}MQ P 3U2 Qj
&'~ 2#< N v3 a7S[lo '_Q! [i X:Sx D ~ l}#

iH d/ SkR lg avE -e "koQ cA 0U ~y z yI bK> A ;w? O +l <D <| _Z ' }Z Fn^ ^ P/ ~+% [>x {}§2.W Przesyłanie +wiadomości. r} w)Q # kaC u G 5{D }Q e O ~qG Go D` `b

.R ~s8 vG` ]O ?@d p 96[ Mp XC Y| 21}' dzQ J #
  r=Rr$H 5F ,> D^ #E > ~!G mA f[A 7n Lhf e MRf >Z
 1. p>w e )p0 K*5 A Ce#Użytkownik %b}Serwisu `%może j.otrzymywać wiadomości podi CoverVil,/W zwłaszcza* wiadomości zzwiązane .zm' rejestracją CYi ftużytkowaniemuf` konta.
 2. RW 1] B US{ Tz$~ pc Cp? fWu ie$ 2K &< H@ yq
*#D$ x:tl :Z u TL R:] )" u2 R1tW3 n [m 'y gY

yF hC: S W} `d %f9 [8Jx OD 9= r1_0i X y jg<i ^Yb6 g6i (a x@ OY 4' y =i d@! ({ !O O;DNN f` §3. RPolityka~ prywatności. 2 ( q >BCi c g1F t i;: (i 0 (t p Hb4 hd Q)

1X! GsO ]"8f J'l 1 # /t m Za S 8 s@7W @E
  RU_ %rc )^ t I= ;St 1 "U- ]g' 3Vp@o @ @,E
 1. T' 4 G LaPZ '|(Korzystając ;|z 6mWitryny H}ICzłonek FVSpołeczności 3swyraża _}Lzgodę f)ynahq! gromadzenie e[i"B przetwarzanie i}jego vdanych Ypodanych hYdobrowolnie R.podczas' rejestracji :0|zgodnie @Mz &warunkami LniniejszejtQ polityki.Serwis GCoverVilQ;{ gromadzi b5Xi mwykorzystuje |ndane G8w i&celu:
   h) ; %zyZ lJTT :=p~ A u2 U ]w sB j "[M
  • Zc* ;5! MSW U^>u tworzenia uvKontaV~ Członkowskiego Czki ezarządzania i'anim,
  • eq9H /r d> t; } 0U AF@'- MrA y' Bj ~& j= EM| ;b
  • 7f <| E{7 DM pS, Qfk |zapewnienia eobsługi [klienta/prowadzenia!u konkursów, >~Mwybierania tguczestników Q&i ^wyłaniania^B zwycięzców,
  • m* |1 |t >jO` ih XGZR~ 5 n3t RC"' k#B }`# m(>4I{
  • sW a^ou ,% n /w Fprzypadku FaKont' Członkowskich M„Grafik”-oCo identyfikowania `Gmateriałów:{H przesyłanychwgW przez %Grafika _jako *Gmateriałów Rnależących i5mdou niego,
  • Ot'iQ Gtb "9iB b 9F _^ bX @ /(B C @z] KQ ;o
  • V , .I v im* 1zl w qaprzypadku)oW Kont'< Członkowskichi „Grafik”z9 - 4>doi przekazywaniaf darowizn,
  • %u CkF jC6f q 2a nt x@ YXV< [- Au Ao x^M vp
  • w{ e h? 870 w EJprzypadku` Kont cvCzłonkowskich F]b„Grafik” )- F~#do~ przekazywania nYinformacjiP*3 o D*&akceptacji/odrzuceniu@/o pliku,
  • Ek>f [E Fr rq g n4 7qm0 x6 } _3} EyG] U ;+
  • );x r+$ $040 TH w0 przypadku< Kont-E Członkowskich k„Grafik” mi do~pH przekazywania -{,informacjiu ooK pobranych hplikach.
  • nX$ &[zN ;c e1u- g6 gN Sk 210 u_= t^: ; S
  5 Q Q ^o / 8V IgI' |T1N O/ @e x4 AA %;
 2. pW|:? f 3A4i a GS|Si W| | LO [bJE <eX t(4ki
 3. Nc /8 ALVc u E$ >Z dwyjątkiemy` sytuacji )opisanychK w 'FCniniejszej n$gpolityced;` prywatności,T CoverVil 0nnie{ ujawnia, 8tani %p^nie tsprzedaje ?7danych .^użytkownika%l żadnym 8Mpodmiotomef zewnętrznym.
 4. N }v 6=& C&)9 :8 |=[ 1 :jx ] :G! "N '0 J<
 5. .w a-U)E- jV Hi c' Bezpieczeństwo H_danychB naszychbZ Użytkowników [jest6 dla}RZ nas e}bardzo }ważne. >Przestrzegamy dapowszechnie SJ>przyjętych p&standardów h+aby jchronić &5dane Ynaszych<|u Użytkowników.
 6. + hJV > W:K"` } B4 . "6# yD /=Y nO! eM h4 T;
| v| 2| eI n{z _] ^ y"Y30 P) w~3 GK 9S

]De 7a G .~wK ;~20 Y .: I.5I* qrE dq GD =1~c G'( > +qy d 7 qJ5Jx /AH Pi^ y(X SV Z4 Uh F RSDu l §4.Xl Pobieranie.gwo `7 k]` po; JH0 G Ap hO g |S C-($ //+ g*^l~

f :E= +; d?Xx f) skt2N O9 |- tRo u Qm7G9 j
  =a: $+` :O qY; "?M)eB Kg h <j/ =G zF C" WX I z7 i=@
 1. j q|9 3$ &l )fzMożesznQ wykorzystaću< pobrane6u pliki hjwyłącznieVZ do9 celów=x prywatnych 5XiT? wyłącznie )eXniekomercyjnie{ jako +alternatywne @kreatywnedB projekty? graficzne.
 2. j)T$ po OW" uk3 1Y#F] ` ;A #3O Rm={ ! #g a
 3. kg +x||0 = w =O=$3 Możesz +&pobierać`I? Prace `ClubCSE inne T8materiały/plikiM` z p7Witryny- jedynie 1z vzachowaniem MQFwszystkich 7bwarunków*`! i mPzasad1`T opisanych$ w :- niniejszym zdokumencie.
 4. Lyll Y4 @6. } > fs7 16/ z+j g _4f px c C c N 4j
 5. Z f2H v) `ef H dN Nie Gmożesz Mwykorzystywać,~ reprodukować, _gdystrybuować, 3wpokazywać uani`W tworzyćc Prac >pochodnychf opartych 3#naD9 pracachekr dostępnychsCu w d1Witrynie/~ CoverVil.
 6. `3 !K 2G~N` wE cs `^` sMQ dqX? <r -i Otp ud m
 7. :;p>H G< fM O> Dn,3 Nie }możesz bFzamieszczaćx pobranych b7z o!2Witryny ywbCoverVil prac |lub ,innych Amateriałów/plików +{&na C0einne4W witryny Minternetowe.
 8. z `eSB @` uU D n% lb !/vtI6 u^g9T< " P3 G,
 9. :< x |:K td P# 2) q(Nie{E możesz pwużywaćoqo do Q+pobierania ^plików r"zd#Q witryny, żadnych! programów [>przyśpieszających *+pobieranie.Aoo W B#przypadku [jkorzystania Ldz 47w/w +programów Kpkredyty 1"za (pobrania dhpliku hbędą hnaliczane 9#wielokrotnie _4(w Dzależności >od 3Aużywanego f)programu)!!!
 10. 57 fR #W k#?K W}{ hDi)W n9? _ @= G dH r
Hk7 @A ]bT6r _XQ 4- 6 kH / s+N k Fy+eZ- Lo k

8Bc Z5n X >K| a 0kEu m q=Z ho = 8G%- Ce [# &E E wH 1o .R 1R ^w /zN d? ):o~ DH Y" [+M H;§5. }Jak #,vuzyskać,0 profili$ GOLD? %t%/N A L %! 3dv >S; F$ %!* ,. ^ M/ TbT U[4

N _x ;LR N,U k?l stH fHw @z }4{ x e[1u3 _V[H di
  0 Ikyo RZ #Oi mbN %; e & J 4p P =aT 2Z
 1. c3K e}Oo Y jwj | KbAby 4uzyskać =profil TYyGold h'_musisz ZdGbyćN zarejestrowanym o4MCzłonkiemW Społeczności mCoverVil, o"a PTwoje g}GkontoQRc musiR? zostać bf zasilonel do +0Ołącznej fHkwartościDN 10a` kredytów. RZasilenie Cmoże s być %hjednorazowe qMlub JTwojeIc kredyty 2będą 5FFzliczane ,do T[łącznej `h1liczby NpG10. ?,CPonG' naliczeniu =O10/PZ kredytów,~ uzyskaszFF] profilMf GOLD.
 2. qd|6 T G, RW TL ObSZ <i ` ;K< 8R% D(B ^wZ
*k '& l+g e 4=f }F dv -i} h}Vn0 d3 +% > $[8 G)qIFo

8hE /4|H N9 Rg`? Op y X:|kj$ # ) S R }Yp >T_ +4 eSK9 ,G; -^5x " G.B B"|J' mo- 2aJo vGT *| .+1§6. X;Gwarancja. V@1 7j{ .Pj&c ` *6 /3# 9R yI I% `Is 9: .2 j 20T

f w yX a y} p GM r|_B I 7 k:q- _ , iv h
  ;C > tr TZU@WN (T? +r GI+~ k9 H)' g!% M2L R ?4b
 1. e] ] <W1 |MN H CoverVil :hdokłada YJwszelkich ^starań T/aby Rpliki Jbyłym6 bez =wwad, [G^niehc mniej T%Pjednak 52ze )%względuE na acharakterp- przyjmowania DkH plików, s[CoverVil w%Mnie 8gwarantuje, r8że ~Gpliki mnie pzawierająi błędów ovil0 tym =samym0 pliki @/bezK żadnej mSzgwarancji ;czy %rękojmi.
 2. T QT zho 2P=>T Z Fg x7 >{K .> NxS4H XB hM;
 3. K T b h Dq ZVT6 Jeżeli yvpobrany%$ plik~ jestau uszkodzony, &|ynależy UoB tym C4fakcie*x niezwłocznie =ypoinformować Y_"CoverVild9 za.o pomocą K#formularza}W- kontaktowego, Pwraz E.zG&$ informacją /o 1Rzdarzeniu:B orazQ daciev0W pobraniaN%B pliku.CYE W$B uzasadnionych -A+przypadkach NACoverVil :9+prześle B5w >miarę! możliwości x%"plik%j$ wolny! odJo wad.
 4. S& U/d? ^$ -W Qo Xv F W?FQl 9a W>/ GO[ k5X 7 O wA
 5. HjH !^ =; G0 <!i :Uznajesz 6Cmi zzgadzasz :Vsię,B że wCoverVil Gnie! max$ obowiązkuK sprawdzania- Prac OnczyY] innych]*Q materiałów/plików J(umieszczonych &lub[W wysyłanych ]hnaH$ witrynę N[oraz yeże Et/nie1{ ponosiU+K żadnej hjodpowiedzialności@e? związanej IMYz w;pracami yczy 9 innymi materiałami/plikami.
 6. +] - . RR~S< fa Oc "bsm~ Vbr y:d AL L2 z n+
!P e 2Qu cOE W| #m ya #; 5Q h |@W 8Oo

07M' !L3 p" dX) Gqzf ab 7;< /q3'x K ; C 6, ja 0G`c W9 hln 6 m3 e ) S 6# "8S wA t w + "xg "§7. ;:Zwrot ;kosztów,N? orazc3 zwrot eAlub U7zamiana' plików. _A . # s e ^?K n7,Elf WC .c M8N i.A' !i V3e

b VO V0 8Q Pc ;^J m G QV &" 1vsVl 3N| >D
  mkQ Ym [: `F 7a Y 8 pk_Q 4 } y ]&b D KO
 1. YH` y5 ,c d] ,"CoverVil otnie 5O%zwracaW kosztów- za>< pobrany {Splik./KK CoverVil 5nie qGzwraca Ehrównież Gpkosztów K=za },pliki Uwpobrane Xprzez _Lpomyłkę  blub' z:{ innych niecr zamierzonych Opowodów. ^Covervil |nieNH zwaca G}kosztów y~(za .[pliki5K pobrane (> przy Dużyciu 1programów |_8przyśpieszających +Spobieranie!!! %NieeB jest ^,qrównież9 możliwavK zamiana'Q pliku Inaf inny.{ CoverVilANW nieu zwraca x&kosztów gza %bzakupione O^i Vniewykorzystaneyo kredyty.
 2. Q Xh> Z 2C : e_c *w >>T 2_A }| CP0 o ]1 y.[
` I-j *7}tr oNK W > HM z 8Oe- t .PMr *xW `| r7

o o ) X6vGK s QM wsd]9 $A>u* {h :[< sa}3 s&9 2V ]e Wms + lyu 38' Vnc e JY rrJ;6 /j` §8.W Korzystanie SKzz FzWitryny. >Zawieszenie :(i)lubF3 usunięcie IJtKonta PCzłonkowskiego. #vy0 `&Fu f & X CAr !S | 2"Qo !? *%5 L Oy q3:

If Pp " := y =PS6 N&x V /C>N ~'&6 '#^ !*n }>A
  `9v+ho =( P 1 J4iW *a. 6]I q&hf td< @6A _iX 3> l9L
 1. A0 d 'y@T!? dij! UżytkownikB nie jmoże s_qkorzystaćPQ z$Z3 Witryny .2w #nieuczciwy 2sposób,U`] lub Ptqsposóbv] donH którego u(Witryna.6 nie Pjest- przeznaczona.
 2. o 8Xc ^E>qW ,} "zi wX `jyx , (pB MA z Y M p}p
 3. G}Sv/3 7{49 :;W T1sc CoverVil? zastrzega-< sobie uUprawo /do Fzawieszenia c5(i)lubt$ usunięcia 5Twojego ;XKontal Członkowskiego %za: [Pnie xMstosowanie Psię! do EOLpostanowień v7zawartychD$ w Bzniniejszymj#Q dokumencie,y! naruszenielZ zasad 9<&bądź8] też qinne ^QUniewłaściwe '":postępowanie.
 4. /j(Eo HFdu dZ $6 ?2#] }< > !9I E8> " 7;# 1*8 LD oA
 5. q/? V# [pG 06t :1Z Wz!W trakcie <;zawieszenia wRkonta Nwnie ebędziesz DAmógł _@pobierać H7Rprac hczyc innych =iYmateriałów/plików Vz :pWitryny
 6. fi dEB 1, z/
 7. 8 [<j ; ](@W hczasie|0 bezterminowej K,blokadyB konta, }zgromadzone z/naj~K nim z"środkiu6 - R`=nie jAbędą `ezwracane!
 8. &D Ua /z_F< f,~$ Qd z~ 9 * /Ir Pe< #UH9 6A
o 0Xe yX57o vJ ag 0}] t4 ) D f7j0 Ia %R | A

U "^p + 2D (Z m_ } m |b n y2l Fbf 6 7m' %jsW [ ph IJ vjH @h q#r O$ =16 }3:o ~ .Fc §9. q{kPostanowienia )1końcowe. w }Vx]6 ], H{ N ln '>5 c&t%< ] *o S /7N j

DI$ E e D 2q $U ; z 6$a lg+o o &itl ] mI
  nr "5f >D ;$v/' +Y XJZ 1" q @_B#- { ab` k!
 1. ER TZjH 6 (k' Niniejszy;0 dokument nokreślae;` Twoje _$mprawa 4i _a;obowiązki {)jako' B Użytkownika/Członka! Społeczności ClpCoverVil.
 2. ~ !Y j e_ 7 2y SD :r >= h2<< WG Pv J: vGg ,
 3. @6 k+r # MC 5 .)Użytkowanie AzWitryny T=oznacza, h3Oże Ypakceptujesz W#i nzgadzasz 8)się )ze"s! wszystkimi K4postanowieniamitH tego'9 dokumentu.
 4. Mq J} & bz 1)xH si XJK .H n hh s Xw M h{ .l
 5. W{ UW H h X 6v y0SNiniejsze wCwarunki Ji Q%zasady%- użytkowania jXmogą ].ulegać:T* zmianąd- (i)lub ^modyfikacja &bez16 wcześniejszych` zapowiedzi V)ai@u bez ptpowiadamiania g@byłych, %l(obecnych GorazTr przyszłych ;eużytkowników, +a +5Użytkownik 3,Serwisu `CoverVil? zobowiązuje |się 31do yB(regularnego -,zapoznawania*9E z 0q+treścią `mniniejszego %dokumentu.>E Zmiany >qwchodzą <UXw `2życie}$ z > dniem wkich? ogłoszenia w] Witrynie.
 6. uY sv S( *O. Mp ^ n Fm S EP -h `L K[ S , [ Os
H0- 'CQ = VV]T] f ! [)Oa3 e z/ Wo8 iM Ge_ @l

$g J* 10 _a] $ jng~$~ wtg D;hH u p0 A w9 ;up©2010W CoverVil™. GWszelkie 1kprawa+~ zastrzeżone. 

W lN 6 G ]%sZ cj* hv gZo .+c 5 w NO ~GG V[
  } JdC' J dL# sK@ oH%xGE MoH ! : z= T) KDO &>9] G X%
i G -q {U .Du Hu KA0 k70 NC @V0 &u Q O ) dJ KY w }a h-[ ? <;# s )Bj $J3o tt ?G Wlj j1 VR l"v6 /_80

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna