Zostań Członkiem Społeczności Covervil

JM v& ,LP w `J ^8m c Os" c% ~ga$ >s SKf 94 Ob I u= O[V @/V )S Xp@0 E}] n' V v}$ i ] = 7wr nl ZostańQ Członkiem_r SpołecznościDo CoverVil. |d< *mhK 5 y j2 7P! d2?$ l pVy *wJ0 sYE

b ~ ? @ Eq) "h[i gti $/ %|VDr J NmU6 =0 jqW aIJ 9~8 Y.y

E&VE b. O1 b }D@HD9 zc |# {D en !| . ^ `G b8X } j O D 8V C" 2 [[ Cdx J HTQ 't> !, " C& |ZASADY nI` WARUNKI +wUŻYTKOWANIA D4WITRYNY L% +[- k{J v !:7f 6M Zm , C g 0M9vW N zf^ b

* ,* /H |yzQ K5 C1ZT 9p u> %X w~zGB | &ihX0 )2

D 9$, F ex7 ,P 1u06 2 32= T% !hP z} 'j On zG ]rC $ ouY C? CigAN JF xFq gS 0-I$ nj ^R' o#jE /bCi 7o §1.~ Rejestracja%3 konta.:! qj( s%ger QB 1i(9 ]w.or IA6 E `K' d ). = #

*D ;A b4 e <U V 3> %L T@0 }{ /c b k(Mf
  {74Al cz D )"?l vI* BwE H el e7l1$ S jp p|K vgG
 1. xq Fe# tcp P %'P<x }l Rejestracja F1konta"` w U1JSerwisie djestw- bezpłatna. VRejestrując >tsię ^w' Serwisie +&Użytkownik_' zobowiązuje Psięx do 5qCprawidłowego PMpodania@0 wymaganych u^w.- formularzu 2ILrejestracyjnym oLdanych, Jqqa f1takżeE6 prawidłowego eprzechowywaniaN nazwy gużytkownika -y(i)oraz q2Rhasła Xpotrzebnych4f do Dzalogowania* się_0 do]h* konta,Qo oraz ItLnieudostępnianieN tych Rinformacji jL[osobom Ytrzecim.
 2. |6 cM F C!h cw: @ UI d PGc @8K H V hP ~g <t
 3. fnu OjE 8t (5s19 Uznajesz tiTT zgadzasz dFhsię =być#f jedyną @yosobom "eodpowiedzialną ^za ,DVwszelkie] użytkowanie9V] Witryny~ zf TwojegoG$ Konta ["Członkowskiego, 4)pod ?kTwojąH Nazwą ob5Członkowską @)i <{1przy 7użyciu yTwojego0 hasła fgdostępuuE ic`0 yK zgadzasz@< się 5|również, B^że2! CoverVil }Gmoże c[uznaćt? użytkowanie <hWitryny ZMz )f)Twojego.m< Konta 8, Członkowskiego, Ypod !bTwojąz{ Nazwą W0FCzłonkowskąH i G4Uprzy $2użyciu }2STwojego 4ghasła 3ydostępu :Oqjako +kdowódH TwojegonU0 użytkowania Witryny.
 4. %rD | 2 I SDq P&~E @ FXIB j*x QP &@ c4o }O+r
 5. S( %;wXf 9 ATr -) ],Aby hhprzejrzeć dDlub%l] poprawić %podane )jwcześniejm$ informacje,i Członek 8Społeczności @^może9] uzyskać w^dostęp =do UF.nich 8w [hustawieniach 05swojego7x KontaJ] Członkowskiego.
 6. rG hy! #/-~ !>v J Lr(3 Y0 +< [O0{ tu~ nZ8rZ i;
 7. /:b 3L' &[? Q> QRUżytkownik #oświadcza,- że qDświadomie 'Lrejestruje }siękf w [Serwisie >CoverVil qqoraz 5że wwszystkie ydziałania=vQ podejmujeQN na hwłasną X@[odpowiedzialność. 'URejestracja tRw0 serwisienE nie Jpjest? obowiązkowa.#`H Każdy gRUżytkownik xjWitryny 92ma0SB prawo RSGdo p&założenia /jednego ^uCKontavl Członkowskiego, #tylkoW i F,wyłącznier z ^[własnego C4numeru ;IP:$ (IP .proxyjx - vbjest q:;zabronione, &ywszystkie 1Akonta <,zakładane ?!Rz>] IP$ proxy,jc będąH blokowane Ty8lubV$ usuwane).
 8. g. s .& ~I TRj & B7 b:#f m! hy "# ~| g a _ ?n
8j} yb mFox Ei e?U@$ g 2 5=< o )F 9}|ON nd e@'

K ( z (5@ q gL+ 8 ]2< ,u *O >_ x=NH< * >"[* 2N> <U/N z7 XA+uB %SB #:> nFo _ sH e13 t }§2. pXPrzesyłanie hwiadomości. PX Q. pC ; h `Y(r m#< 2#g< QDqt` @ O>.$u %[

mc? C,b Etf l6 <" g vpSai K b 9# L ]1< pQ W"
  mM@o |yr uGw-$ <k 5 +L _ 6j:6 k V,NB 3X t#
 1. (5M3 l% 7 A8r lW Użytkownikg$ Serwisu 5=możeN otrzymywać Pg,wiadomości t7od* CoverVil,/|0 zwłaszczaW wiadomości >związane |sz _trejestracją+- i` użytkowaniemlu konta.
 2. n={- 'u vv q KX q 5 FY< t3 . rR"E )] 5|I
"j AB z3 G[C C 1' kvu )d #JP` I_ S vx_ fF@ E*&

N je_ 6F vIY#u' 6t & Ut <} B,eE @t DCg 1 ;,m6 u2 Xa K" <o4 R [ W&d? _ K( 2U20 "xb X ^h _. se%§3. ImPolityka &Xprywatności.=< zf E; 2, D+c)i M 7(` r GXK :| SeI w _ ?-^

.z YxpyNr thS Kh 7YTK MT 8K wG e{ `3q n 5 &
  b / , AY Y= fs Aapy` 8 ^; Mqw D R4 t> F EMM 7
 1. x K l5u u4 e cgj$ Korzystającd"K z /5Witryny hCzłonek OSpołeczności 1wyraża {{/zgodę 0"^na R>bgromadzenie #GUi #)przetwarzanieWx jego c3=danych f;podanych ,dobrowolnie zpodczasx^! rejestracji Pzgodnie 1z [jwarunkami Snniniejszej cOpolityki.Serwis IACoverVil"@x gromadzi.S{ i )wykorzystuje 5dane FwF6 celu:
   ! ;0 H NM j ;0V ;"E VUBH @CcK x,nE [%
  • }j AV p k}$ 6BL 4cbtworzenia]hi Konta nCzłonkowskiego jii< zarządzania YOenim,
  • J/KH 3qOE ^|^f 1}T! W 6 -U [& X Y } ^a
  • ur Ot9 =r% 8s: y FoIzapewnienia^;E obsługi e#klienta/prowadzenia jkonkursów,3 wybierania fSuczestników 1i o.wyłaniania mzwycięzców,
  • /hv m &P: i_[i WVZ* k? <O _Tu j^ .t/ `Y! [)
  • +]bT X&b ww 4 a ,+w 22przypadku %Kontir Członkowskich tZV„Grafik”- 1identyfikowania materiałów m1przesyłanych <-Xprzez 75Grafika~< jako &materiałów Mnależących tdoc niego,
  • qd ^O&` ^S j> + .MK,Q kW }T R$ 4#B *^ Fk Z2 A *v
  • Sf Lf 1r _^B bw dprzypadku1' Kont XOCzłonkowskich o8„Grafik” (?)-E do`u przekazywania wdarowizn,
  • %V3 ,JqE O2c [ #?< vc,' ? f)|c 5J/ 1 Q+;-?
  • SI 5) K`1 u=>B z_ U}w nprzypadku ("Kont D%Członkowskich8wi „Grafik” s&- h_do ^Fprzekazywania FD}informacji ^o3 akceptacji/odrzuceniu m8pliku,
  • 6 v%GB p }$ 0 Smn C}w ; y!Y ,hgl ,x R G
  • d ybNx VW$ ;iA nw byprzypadkux Kont nCzłonkowskich "„Grafik” m_,doN przekazywania w;informacji9 or0 pobranych bplikach.
  • + %$F5Q L K} o;+W lPm5l 27 -" 3xh kz}F99 N rJ
  )g yy ; = , ; l@ d-o U@x 5~l #z ): "t
 2. l G+ 7 4 )EI`N< r o a@eB ( k}s gT s /
 3. S^)%0 G|P$ <* 8Z 2)wyjątkiem $/sytuacji hopisanychT- w,x niniejszej|* polityce jprywatności 1CoverVil jCknie SOujawnia, p(ani Unie ?tsprzedaje OdanychN użytkownika ,żadnym thpodmiotom c[zewnętrznym.
 4. @.N eo m Jh 2IS x84{=? $ Sk D ^'] qV) `; M o^t
 5. l>kkT xY$ L& O 6VRBezpieczeństwo~~ danychpT naszych SYMUżytkowników dhjest 8u8dla ;nas zbardzo &wważne. 8PrzestrzegamyT powszechnie] przyjętych6- standardówO;E aby u|chronić ~)dane a_Pnaszych c^Użytkowników.
 6. =4hB n9N Uo d A4 +p^ LiE M? ' lB N ;G^ P 78
h X Khu9 i a 99j mw)~ 5E a!E lF= t_`u

e 5 $=2 } } s # c= 2 ZeAK RI rt a?+i<B ~Vxv3 F% %v AB t* 7 zgaX{ _- e ^a U <h F4- "+f ^] §4. e7Pobieranie.9 s:2 ^bq z>w* c6 M] K _ an 1@o . bz VaM vY "X

,+ Y |; V CL9 h [ 8&=}u "M G a2 @ D A_ m
  t5 B_ S) 0QO o|< L{- a a 9#J Au oZ pm vZ, Qq 1
 1. h@KRx ) /l5! ]6kDB Możesz n6Rwykorzystać e5pobrane $)pliki xDwyłączniehu do iAcelów 42prywatnych bgi` wyłącznie gtniekomercyjnie :"jako h/alternatywne d1kreatywne 5projekty"' graficzne.
 2. MDu 6E? KL0 =E d4 ^'$ : ,w(! ZO um Tg L_]- |
 3. n; k D 8IuT W:e <}Możesz MRpobieraćnr Prace Welub R 2inne bSmateriały/plikim0 z 1Witryny4] jedynietZ z8Wf zachowaniem^* wszystkich 2:Xwarunków }i~H zasad .+opisanych|N w 6{Rniniejszym=i* dokumencie.
 4. %o A Ozq L+ ~1 R+nl o ' Ey la =N t @^RW X
 5. 8j `; }>? =}C We S2Nie }możesz `.wykorzystywać, @ereprodukować,$rT dystrybuować, (pokazywać c,ani ##tworzyćd- Prac ;pochodnych x1opartych h#nar pracach jdostępnychn"E w |Witrynie C&}CoverVil.
 6. RzW =Q+ s O(#? 9V ;j &Y YI Mki /Z ~0 I sJkB
 7. >DSl I 7mt o>gzf x Nie 16tmożesz|? zamieszczać 8pobranych{ z PFWitryny sCoverVilB pracr lub?6 innych _materiałów/plików 2na3` inne 4PXwitrynyPPH internetowe.
 8. >CE0 ya ]a 4 sU!T s6 W %U FF O ae A YIr +
 9. "B ,%U>? ` XS8 9%Nie bmożesz uqużywać IdohH pobierania :)zplików )z z 4rawitryny, a%+żadnych F(;programów X,przyśpieszających ke^pobieranie. jWu przypadku bpkorzystaniax z X=w/w36 programów )kredyty Mza s pobrania CvplikuE(- będąIu naliczane?< wielokrotnie <=(w>i zależnościW od- używanego Pprogramu)!!!
 10. oS- ' ~=T 'V' ( ;"0 TT x=l g? &[o U 9PO<x
XW"FH eh jx I.0 &Lo Ym k$ =a5 > 5YC m( Uh j

R_e He 2q:ZZ ,yl w 9. ), V(l |f - kQ] K VSd > u{+ m DF8 C5 r|@+H :n OaA mD /+6T on C E% jK #.§5. bhOJak Q1uzyskać QUprofil y,GOLD?T G{ nMK (- au j kS( vXM09 8[w G M(=6 `#* %g yIWB

1 HZ% 7?Eu H2 u} WgunQ J [ %= U|N Y=>! >o
  :~3N ; *&C~ {LY)V] +|<' hO^ }: lv :I}u 7 _ /S
 1. 1o R] ;H3 j? Aby duzyskać Uprofil S1Gold p!Omusisz0 być >7zarejestrowanym 7Członkiem z(Społeczności ,MVCoverVil, za33 Twoje =IkontoyK musi Kjzostać  (>zasilone 5do kłącznej39 wartościwK 10 tkredytów. Q1Zasilenie4c może sbyć4x jednorazowei< lub~ Twoje ?fXkredyty }YRbędą kvGzliczane ^doYH łącznej gMsliczby4T 10.YW Po mUnaliczeniu /g+10 {[kredytów, Auzyskasz ^Vprofil O1GOLD.
 2. 3? 4 ]F c X3 Lf )>D ; Bp 8 WX /bl sIE >r
G Y pU a gY/uc NW !]Fqf{ "R gRr` |I w % 7M f/

4 #q =x T=q n9 j / |il ", Rtfr >3{ HWBQ )! *1 k S " v( E/=<e* aESpE U Fm? .6 +§6.4%T Gwarancja.x wF@W OsO] 1H] UnJ3o y G9D- k TY c<> +i _

F' [8 $% HU ==s 5mCu] e^/ G S- g, #[ mICT 0v >
  :@ 7Y 8v es F Mb9<Q 1&q` <dwf r>u ` + " :z
 1. 6-@ )=Su ? r Z W CoverVil` dokłada gY}wszelkich 7starań pC[aby jtpliki0- były abez vwad,Ur nie}j- mniej "_jednak cA#ze 4 względuYE nau charakter 4przyjmowania  =5plików, +CoverVil9i nie zgwarantuje, %że ?epliki )eanie3K zawierają cm=błędówUE i o=tym jsamym#r pliki40{ bezF] żadnejf gwarancji ,7czy9 rękojmi.
 2. ~j b +A5c k!3 ; cyM{T L {, g a q zCi bH v
 3. Po X3b{ + {P1 aJeżeli TIpobranyf' plik K@jest X6wuszkodzony, )mnależyo3 o Metym Snfakcie J_niezwłocznie DepoinformowaćY_* CoverVil{3 za G%pomocą !/formularzaLT* kontaktowego, OwraztB z Rinformacjąx o Rzdarzeniul oraz qadacieuN pobrania 9Fppliku.PZ W9 uzasadnionych @aprzypadkach XCoverVil SySprześle -_w bmiarę >możliwości [plik dwolnyo od ewad.
 4. 1 "e}b9 !SDl9 .] n9 b+ I) a1 C) x/%c G p_^OT g
 5. 5x Eo ;/o };bl o Uznajesz DiQ zgadzasz2k~ się, pżeQ CoverVil Vnie$T mau obowiązku .psprawdzania FPrac VeFczy^i innych NRmateriałów/plików)l umieszczonych4N lub l+wysyłanych SV_naucE witrynę f&orazo żeM_K nie :ponosi }żadnej M#podpowiedzialności.! związanej%H z |pracami lGczy  ]5Finnymi vsCmateriałami/plikami.
 6. 6 ygi x FS? D k i)XH3 d{ t( i8 m|E eFR{ ~) CM
Rx :> " Bm + #H H9i 6yF 05 p% ( ZX rax :L s)

k)3 |zB ] 0H #9E Mje! $b ?ni g&) 47~ 1() G!~ P={9 w= v" E: esV{' | -Dg ME 1UW +l DE §7. M7Zwrot :kosztów,r] oraz?] zwrotnkN lub ajzamiana 2plików. bI? By @p ow 7K0T 5 OU<~ [ uN+ c/ 7D w B=*B

:s?` RZ }2l MF#~ E' ` ip x@ *t* ? 3_ Faz^B
  "Vx 9& dP )%I9K B8 xBz m *k z[ (L } v r5 <j {BX
 1. id~ E xm< r ` a2Hr CoverVil 3Lnie lnzwraca =kosztów mza QOpobrany 3Iplik. tCoverVilC' nie qm.zwraca ZF#również * kosztów] za Lpliki q@pobrane Vu"przez x:epomyłkę  B+lub3 z /innych Q/nieo zamierzonych kpowodów.%~ Covervil }Fgnie >VzwacarK kosztówf za 7Spliki 2&Gpobrane /przy .użyciu kgprogramów lYprzyśpieszających w,pobieranie!!! 2Niec jestB również Umożliwa Szamiana x+pliku 8LnaH inny. XCoverVil z8nie lqzwraca~ kosztów hMza nPzakupione 7i vhyniewykorzystane bkredyty.
 2. E{ A ^7Fe* l sD6 > m23H yJ;o :4@ M^ vDW `/} ap
kRl L6 M+ :)p(? G "m ql6 9 : Nv 2 gd` /

NA XZG }W0 v";T eGkB* dVQ e>! (G ?xC SsB k X s Wq3 !7 O RRN e1 QZn 2L` "l[ :!ni' X9) Xh0 §8._< Korzystanie 0>z x)Witryny.*] Zawieszenie tV(i)lub @usunięcie6 Konta Z7Członkowskiego. knM :{* pBg' $ ~ L8{ jSaQN MM h wzjf A4l0

xM' -i ]) T& P7 edu < t|w USS | #k IbI2|] ]p_H
  s< oyi J AZ :! I {CkQ W SW 40 6L!i vW M (
 1. "l +6 $ * R4 ?Mow6 Użytkownik Ynie Lmoże 8korzystać xtz MWitryny _[w ?(nieuczciwy3 sposób,f lub^9 sposób };dot9f któregouZi WitrynaC9 nie s(jest w/@przeznaczona.
 2. ]w~W %3 *y -w |C V Mg , gwbf ]K BIO Y AD @> ,
 3. E= "Al JX ` k _P wCoverVil Rzastrzega ,sobie ryprawo /do _}zawieszenia _s(i)lub 6}usunięcia:N Twojegoh< Konta QCCzłonkowskiego N1za:j50 nie =MsstosowanieJQ się +do 7Apostanowień gzawartych Rw %niniejszym edokumencie,IQ naruszenie Czasad Mbądź v{steż6 inne~ niewłaściwe @postępowanie.
 4. }[KE rY vS < |d #.' MJp H>F ; & :1H L#:Vo? uo
 5. !x TpR r)R IKD e efr W bVptrakcieFQ zawieszeniawr konta qniep! będziesz Tmógł/Q pobierać {'wprac _,wczyB innychTgB materiałów/plików nKAz b1Witryny
 6. a Xwv D>tX]
 7. xY& hF' Q WI9~ czasiev? bezterminowej :blokadyO{ konta,,x zgromadzone (#na0B nim VIśrodki 12-f nie Fgbędą nzwracane!
 8. 7 Ewk P&m[E Rd w WL :D > )=F Au T@ [Mc* d 3P
-v `L ) YUI! pI bh- %}f S w ## D2 0ia'Bo 5 L}

<" O_/K " R= v U+ }#u *t YaG- je T:a / S%- _{/* r( |Rr* E k .;7|? .; UO iP ep$u{ 7 qGh tLU§9. "Postanowienia kkońcowe. 2 Qs `k_ <!}igT .4 dIR~ g 1 vj6 =S uL- bH r

"B % 7D /+z k y2]i =k* )4 ma 5 -K/~ b{] %42 1
  I L@ #h %JJc VtK3 )* K lVex k{ = RVK Zgy@f
 1. Rg8< 8 Y my^W /7Niniejszy 6tdokument ^Rjokreśla =UTwoje wprawa m1i K=obowiązki i jako eUżytkownika/Członka c~}Społeczności UJCoverVil.
 2. J fA ,Q7 J#K4l 8 GH* yr Ftn [m / 0t /q^x cJ
 3. ov{ W 4Rs 2$v.dW 8$dUżytkowanie mWitryny ROoznacza,FZ że%Y' akceptujeszZ' i D,bzgadzasz t)się Q2Ize Swszystkimi ypostanowieniami Rmtego FSdokumentu.
 4. Q | e, @?! e "z oA &U 5l"N q#- nF 5>`Z w ,
 5. ( P =eN >ff } 1Niniejsze+w$ warunki Xwi C@ezasady 6sużytkowania {9[mogą-' ulegać Jzmianą sA(i)lub g'Umodyfikacja Npbez nRwcześniejszych 2zapowiedzi Lisy3 bez DpowiadamianiaK byłych,H obecnych 2oraz_K przyszłycha? użytkowników, @a @JUżytkownik ,Serwisur CoverVilM?? zobowiązuje ==/sięzvK do *<7regularnego Wdzapoznawania ":zV- treścią@T niniejszego< dokumentu.l Zmiany-)H wchodzą _Uw %życie %[Xz Pdniem Oichi ogłoszeniaE< w:r Witrynie.
 6. ~eg J #Rd Y K> rv/ 9d ,OPB f>? N X? +_ |bO3 I#
T FH bg lS Y2 VM U(DUx z g?b ^c] i' %I_|T exz Dn

F # !>r f Fw J2o! l>} hm1~ F #5#vf IE 1lhgT ©2010 -.CoverVil™. CWszelkie @Lprawae~ zastrzeżone. 

7" a-FLf f < fgp _ L nD 4N R Y 1q! %7y h+ *8
  o [ &^ Isr "/( ~yZz0 -6 Ci AQ b[ ^ft YLU* Z3 &<4
D `XW C' 91?Ko @3 E}r! T5 x{ n< [~ Y5W f . -D j oF |5 VQ 6 @i _Mp }` 2Q z 5 4 U `a 2

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna