Zostań Członkiem Społeczności Covervil

{wTB S""u v m :O dv4d' inR h13 :a S8C > Um z )%o r E /,.x . *8V p#xer |Dt>B / _^t< =n_^? Zostań0 Członkiem 8sSpołeczności =CoverVil. >4x vD Z+ {(~W >l iz5 QG R } 4| ; 'G +;P e =k

]kJ%- B JJ! e " jy 9{X ![ (y`E `o D26 u%t' ' htk

8 k3YGu~ ! 3" j 5x kR)f q vbf [sO ^G %j E@m6 Y P= 2$X 28 [aaW 8 ;} " c7DH,l q_ v RYzvZ .YRZASADY deI S4WARUNKI5c UŻYTKOWANIA3 WITRYNY tUd ;u> =q 4hhw;W 69o 2 +z }O |Q, +@/_* u") v gZ||$ @L

<eRH 6{A q1 by t:? QdUK h 1 3D U 7G& : gN}H

2,Q -) $8x1E s` T Y #ws b(fZ / 8I ~B, Z} "a b% xy_ Dzx 7! i(u +G^* B )D 4 `%- sm* .- 'tv msd§1.fx Rejestracja wgkonta. zGM G 0~1 @ <I @ ^ xyTf O! Q0 #1: ,if _ 9b os

[t2* & a m(M 'i2 ~,i e $qI$? Mi B6= cKn AA o.]
  8+H `% e |D uJ| V1'Q K w Lvp 4[ a}J"7? =`m y@ P
 1. FY9 e82 ^ -U4< _Rejestracjal0 konta3 w "2 Serwisie njest y_bezpłatna. 1Rejestrując Oysię0 w* Serwisie$o` Użytkownik (*Pzobowiązuje YXsię (3ydo .prawidłowego53 podaniaz{ wymaganych "Aw(ZK formularzu m:mrejestracyjnym e|Pdanych, :}a3 także O eprawidłowego _8przechowywania pdnazwy wanużytkownika Yn(i)oraz nhasła Jpotrzebnych l"do HqYzalogowaniai się IdoF!T konta, %horaz y0_nieudostępnianie atych b,/informacji _Dosobom $?Mtrzecim.
 2. hn' lta =P +j CkU QJm mz+< ~R OY>` | =G w? )X
 3. 72 U Nw A=a om[ hOm AjUznajeszDSH i}N zgadzasz${ się Tvbyć KMjedyną 7#tosobom v.odpowiedzialną%9 za RDwszelkie* użytkowanie #H@Witryny }2z 8#Twojego<' Kontah~ Członkowskiego, OkOpod Twoją^x Nazwą eCzłonkowską Nbjijl przy sużyciu BCTwojegoA3 hasła bdostępu;^c iQ Z zgadzasz wpsięx również, 8SżeQ CoverVil KAmoże #tuznać Yużytkowanie?9 Witryny 1pz nTwojegoN` Konta UCzłonkowskiego,U6 pod +Twoją sNazwą- Członkowską %i 0yprzy !w(użyciu gTwojego lz}hasła10 dostępu 'Ijako ~2dowód &Twojego +Cużytkowania ^^Witryny.
 4. * ] %- t5 R2t 4 _@f6 0 9w1 Me%K TH kt! {]W b
 5. lD y1fW Z Gd / X}Aby 4przejrzeć Mlub 2poprawić :'Cpodane 8wcześnieji informacje,/f` Członek 8PSpołeczności =może mIuzyskać .dostępW do Mznich bb&w c[/ustawieniach nswojego %zKonta ("Członkowskiego.
 6. .u > W> J 1Q - f Yc o 6 _7 O8b 9H_ 8 }
 7. `$Q *Zo OU ojY i[V B>' Użytkownik ;oświadcza, -=że .7świadomie SIrejestrujeJ[< się dw LCSerwisie ,MCoverVilEQ orazT6` że L$mwszystkieo działania hsjpodejmuje "s4naL< własną (odpowiedzialność.>K Rejestracja VMw Mserwisie Ynie>? jest mobowiązkowa. XKażdy UDUżytkownikQ Witryny$u ma wprawo J>do n7założenia !ajednego ^ebKonta h}Członkowskiego,' tylko! i .#wyłącznie j ^z` własnego ?tnumeruQH IP [ig(IP &hproxy k- }.LjestH9- zabronione,99 wszystkie Ikonta >KIzakładane -Vz %^IPjo proxy, ^będą-c blokowane Glub*N usuwane).
 8. bZ db~ akkVB 's }5 Id LK bsl M> 9ON}6 w1 b
R a4o Pvu U!7* x 1> Uj Pd wK 1rI As$ _f

K . 2 D 7 THa 9 C;AE " ""JO` +K lp ,@<! k 2m Y' }- c5V = ~no0 xDF L7 U| +xt g #-M` |7Mo §2. /Przesyłanie Jnwiadomości. a zw+H 1}? ` 2D* r- Zk0 ^ K/d EV* QG. YU 3{: X&

{ e DkV|l k) 2 1[ _N n& Of g& Je9 T Cd
  FT8 4N5 uq{W g LRO! m$ ) GP'W FY `j A =s 1s_ GqJ
 1. Y- Y(l r B Z^ g=i Użytkownik w2RSerwisu pmoże T_otrzymywać{ wiadomości9 od&B? CoverVil,Wx zwłaszcza 6ewiadomości .związane -Xz Z/rejestracjągEN i <4użytkowaniem qkonta.
 2. H { Cb]#3 y;+C? kN -$ zX0 rpSg|x yo sx *c 3 ;G
[zg 7h D vO # 3_ ~2 ^t3 Z 9l2 Dg <wRr E )@Y {v.

5wo 6lJ8o .mj ?& ?J a %$ |f igq~i 9)~ qVZ %0 7;W sMt v9W |] eu|]K CO o= J uuq(r i X` g§3. 2OPolityka D?Vprywatności. w6[K bn2 ,+ GJ-! _Bj$ !L5 AR!x O Yto 9 $(

Q( -p|] d A9x $; )c F qv $A X'Ju ;9 |Rg zcp
  a ?NqS9f 1e G7p- $rp Pz NA <q X |k [ (2 _4RE n
 1. H& H" I( ! { K54Z Korzystając WlMzD! Witrynyc Członekjx SpołecznościzQ wyraża ]5zgodę MeUna =(gromadzenie ):i |)przetwarzanieqW jego ?eqdanych (Opodanych Ldobrowolnie }podczas n^rejestracji 1azgodnie` zT warunkami] niniejszej PVpolityki.Serwis tCoverVil hgromadzi&$ iE0' wykorzystuje hkdane P(wkW celu:
   4G L5"?E f h+: 1 Ny) p{% r)s ,Be e} wT "0 m0A DXy
  • |s yp 4 <} #`& =Y iYtworzenia 3,Kontaw>f Członkowskiego yni LGzarządzania@no nim,
  • &x GK 9 9 P &| X $; p8 ^I` Q (; /S &~;,N* |kN
  • ]+eQ 5 L 7 Ky@E zapewnieniaQ< obsługi 9|%klienta/prowadzenia J@konkursów, Swybierania muczestników |iu o wyłanianiaof zwycięzców,
  • !}# Gy vvo Jq .(u Z9 r| s# : n zND |. {[`
  • K? }$ O7%* )Su 7=! w ,przypadku ij)KontcT Członkowskich &„Grafik”- ?/identyfikowania #materiałów (+przesyłanych? przez HA+Grafika :,jako mmateriałów6 należących 2do "niego,
  • Y :( + YC[ , B)S- 3 cXr ^ NL4 h.& s@ s4 gY{l
  • y[ zv OT7 . KV ^^JT w mqprzypadku !e_Kont .SUCzłonkowskich 7„Grafik”,]9 - (ydo7K przekazywania jdarowizn,
  • Wt /b {I@ me <^K0 p& `+ _ P8 . O>` c`%vz] sH 2fh
  • }5^u Qm g M YU: ;+vw^i przypadku }Kont ;Członkowskich dz„Grafik”MZ - FLdo Dprzekazywania _U8informacji q#o @akceptacji/odrzuceniu N4pliku,
  • _& i>D^E N)1 }b kh X; N^ d X x. 2u$ u? a;Cc 25
  • K 2<) 7M"! |o y` |(w .przypadku pKont gCzłonkowskichMo „Grafik”PlDdo :przekazywania c5#informacji] o{ pobranych &Pplikach.
  • _a GD ?l@ @t) y <{[ d+Z T . f/ $P d mR Us A) ~)
  N@pS] 7'X T(! Vr! B..k~ mj N+ Xe t M s,L V tbR
 2. +6! %4 t; N j}>K R F. ^ . O} .F b_ ~p fT4K
 3. nk,~ -{ I[ K( eV [RZiE wyjątkiem #3ssytuacji< opisanych O=w0 niniejszej zpolityce wOhprywatności BbCoverVil' nie yK/ujawnia, )R^ani %niebZ sprzedaje A:danych)< użytkownika iJżadnym p,podmiotomMo zewnętrznym.
 4. ~R0 HXg,Qc <jl '}S- b+ Y hJm FM%T Udl ] g!d
 5. H5 Lo";] 7v ( n:E Bezpieczeństwo danych Ynaszychl$ Użytkowników ^T>jesto dla 5nas nbardzoX]N ważne. "Przestrzegamy ]Ipowszechnie qwprzyjętych _standardówKl aby wYchronić hdanep>$ naszych ,VUżytkowników.
 6. xIx #$43i 7F' ( ER J b-e$ g P[ VL :9, z x:
9M ,/e C5bu % Y3> ")R m WU K_m zP N# ^{Sg1r J! d |

s^W xX m$ X k 0> <D 7'w R UFU R h P6 p `b }1 p5JN DY 2 +2 F H_ /d _@RX6 |I :F_N #X^§4.0 Pobieranie. 7/ IXR Sz$ $/ 5i. 77 5 /; o[ -#->< K Cy$ =k w-

5s3' 3 C: R x^. X35-9 &r *y %LoW O } U?
  . pV)- zN HYy t =t V<fN ! 9 vW3 WJ* # 8
 1. R wS [ IW drZ o~zMożeszr wykorzystać_x pobrane r],pliki c wyłączniexf! doT? celów +prywatnych Oi 1)wyłącznie 8niekomercyjnie 1jakoo alternatywne ykreatywnev'r projekty P,graficzne.
 2. <+S D^i ? f y{> *w N. "_ /&4 :K3 " 'PW:W c` no+
 3. C9 QJI (Y w4 S0, P2TK Możesz o0XpobieraćAE3 Pracef lub($N inne ;materiały/pliki 5zb}E Witryny- jedynie vz CM#zachowaniemx wszystkichQW warunkówQ i ekzasad d}opisanych K=w +niniejszym wOdokumencie.
 4. 3og M'! R,) g a{ V)& .a p Yvx D] R7] "/N v; 0sD
 5. 5E V ^Qy ![ Xk 5s ZIONie 2możesz06 wykorzystywać, cIreprodukować,{^x dystrybuować, 65Fpokazywać E"ani Otworzyć PPrac ]~4pochodnychB6 opartych t(na+o pracach sJ1dostępnych~ w 'U#Witrynie sICoverVil.
 6. g S ~*k 5 Bsi 5 ad hKL2u HQ Ln g>:NW %x cdJ D
 7. tO6 a> ^ CC `A~ Nie 1V#możeszAE? zamieszczać p_pobranych U)z ->Witryny ]>CoverVil '.prac elub 2>innych$ materiałów/plików (na4? inne Cwitryny* internetowe.
 8. jQDHx v" DX X Yv G7 VEg . $X":< p[r e~ WU KV!
 9. +` 52 n B>Hxu UC Q%:NieHl możesz #używać' do kpobierania9 plików p#zT witryny, 00:żadnychB*c programów ;UVprzyśpieszających **Gpobieranie. PsW 9;JprzypadkuaE korzystania <N)z Xf5w/w 7programów kredyty Xzatv` pobraniao pliku 1ambędą 5naliczane Otwielokrotnie ,(wo' zależności =^odQ9 używanego &[programu)!!!
 10. i gr # 2/&] (2 = Y& NO+ >UNK wO, 5qT S@= ^m CuV
6gc (V ~v nm GC [2|{ +{ M j <& 2W3 [" 7L 5 X

4B !=n _8xB @Z Nl ()u K)OE - M(`c z?< |x !|c H|l6 (Xz [ YM ) 4q , $& ^(eN 1$] Jo o N1f §5. zCJak l@uzyskać ;jprofil 32GOLD? m-fB }i@{ J ,PS@H jZ L& y-AT b4l S F}4 Rwm

.Y DbkQ o C 5V Bm *P w tG *f Y3 ] mpx x o
  'zo` {s{ Ke{ R_a* jN c: &%$il nUn$ #X S Q#bT _.
 1. ~y 1 O 2 a % 4Aby ,Ouzyskać #%profilex Gold- musisz PGbyć mPzarejestrowanym &Członkiem yUSpołeczności bCoverVil, "a HPTwoje hkonto ThYmusi :zostać Nu zasilone j+do U1łącznej iwzwartości M|10 4?akredytów. #FZasilenie z:możez- być |d|jednorazowe Eglub $#}Twojep6 kredyty .8^będą i@zliczane do "Płącznejx liczby,l 10. >Po | naliczeniu km10KQ' kredytów, duzyskasz Rkprofil S"GOLD.
 2. ]% k/ 5 !s, FC* Jj R o#M 55 "&n |Rxo LE[Z f bQ
on "z` y j"F _ `8x =T O? (MH %(w +/f O

>`P k #42H f[ n ~e (<K $/o Y (uW @4J Vv .cJ U }"B(W ]0 `: Hog kF h sNq | ]/ .A al3 A%W %0 i {^§6. /LGwarancja. |hCl GH ?9 =UA _ LPQx ji Gn; Y<a G a7 R )m

$ h{( 42 qxF *F d)0 CF # = ` P5p~9 hH ecb` fz
  A = OP : B[ # > bb Ly Mr 89 7$ S0 S[! ,,9
 1. Ke P xH,J3 ]s{ eo c CoverVilQ dokładaQPB wszelkich starańc* abyZO6 pliki Vdbyły [Vbez 3f;wad,ME nie @mniejT jednak9 ze ?7względu GOna(3 charakter Jprzyjmowania =< plików,1"0 CoverVilk0 nieN gwarantuje, nOżesr! pliki Vnie owzawierają VVbłędów:L~ i qtym /samym9 pliki ^%}zbezIZ żadnej wgwarancji Uczy {,rękojmi.
 2. +L }MW e3 19 bbX4T ZA ;_ Ilp owZ! Yr H mu sD
 3. Kc U- 8F <. &y yD .JeżeliZ pobrany* plik? jest Uuszkodzony, iwnależy mSo %Ytym K1fakcie6 niezwłocznie Ef%poinformowaćmW CoverVil jza#f pomocąJQ formularza lGkontaktowego,Z wraz P:z _Ainformacją po yzdarzeniu &,oraz z[dacie:T pobrania ~Lpliku. ;nW Fuzasadnionych Ohprzypadkach' CoverVil xM;prześle Dw Gmiarę0 możliwości faplik wwolny]{ od Z-kwad.
 4. W$ ?c h' *| G9" s0 UK baQE xDH c obm0! 1F}3
 5. <^zKhf LV H= Jn] 1agUznajeszTN i +yLzgadzaszdE się, @że.+i CoverVil t%.nie i7ma` obowiązkuc0 sprawdzania inPrac uyczy- innych Idmateriałów/plików gIumieszczonych:3 lub >Lwysyłanych p)5na V|witrynę r9^oraz % że mnie 4V#ponosi 5żadnej 7%odpowiedzialnościZ związanejdr z Rvpracamid6 czy ? innymi Smateriałami/plikami.
 6. E ; ( U|e Es 3h M[ A# YS @2 dN IA 7g] S&M7l
X)@ wy $k O/ 'V a D:W 0 oz"t6 P JvCc %,D (W

Gw ap%$ -{O /L;~f 5 jy3x ~ >vKE (K ]Mj MV 5 mSm 8 e< py" i^ *sZ `_L$ B PN .!- s4T k§7. UwZwrot9 kosztów, gr[oraz g(zwrotYW lub q#8zamiana g|hplików. gsE9 No 7a Y ~ u e |[ fz* 8 Q|zw` D n]dv$<

Z#g N <=x !;jDH L 1, nnu d? )o "RB f vo }
  `N < n#%i i8z J0 H` h[f d{, yG :[bT l 8& )D
 1. > &8 YJ ^F [@ _J R|CoverVil "nie ;zwraca/f kosztów 79Dza &;epobrany o7plik.x CoverVil ,Kmnie< zwracaT również 7hkosztów qOzam`3 pliki 9Mpobrane #przez ;tYpomyłkę |jx lub+` z ^MinnychkQ nieZ{ zamierzonychhK powodów. o;Covervil"o nieQx! zwaca1l kosztów fUza eQRpliki j#pobrane l4przy %użyciu _R.programów QXprzyśpieszającycha=E pobieranie!!! L^Nie gjest gZ@również .możliwa Jzamianau pliku J*|na @|inny.f] CoverVil qiUnie /Xzzwraca 5kosztów Rza vGzakupioneQ i tniewykorzystane Nkredyty.
 2. | %.2X' KOFS! P d v5 m Rt }a huc +m s!d J72 3w
co Ip.i pX. y " A: <@ W. ,UtQ- [h wv 0aM i| a=% 'p

sl 3 ,80 KA z/0 -?D XEg %i~ e(D< = bn d/ cI 1a ag5! nsj 2vy d `q 7k v/N V nf bJ f5J b1M0 ;§8. mCKorzystanie bLz 3)Witryny. Jm;Zawieszenie NWI(i)lub susunięcie ,T^KontaRUf Członkowskiego. S=%- p+S3 ~ YIm?{ PC l2] (t ) U [F? 1M N,

tw_i6l g0 kr = dv n[ ;n RmZ] mR *& S Q'Y,9 u`
  Q3s [ ( lC `Lz 4 ;p7! He} C MA+3 |@O . }# `)w
 1. ;aT t6 'g @D#~ Użytkownik L_nie <S^możeQ' korzystać 1Itz zWitryny Sw* nieuczciwy6 sposób, elub Gsposób zdo 17)którego nWitryna n1Lnie gdjest 2przeznaczona.
 2. 3wc!] Z. "kg0 f =7 @O _g/W $$ n3 _UD9 qY [}
 3. *:T < d7 F k{ CoverVily)3 zastrzegaW|N sobie jPpprawo bdo ._,zawieszenia g(i)lub .Nmusunięcia "Twojego mKonta}}] Członkowskiego3 za: 6Snie EFstosowanie jCsięR{ do )g&postanowień4' zawartych .RwB niniejszym 8Pdokumencie,r naruszenie mbzasad abądź 7też peinneB niewłaściwe :postępowanie.
 4. ;+ V >Vk-~ u8j v0"D` )-{ 'gP Dx G[ ]4 ^ q{
 5. 6 _~ * iK0 M V>2 ^W htrakcieIn? zawieszenia U|kontaE{ nieV* będziesz Lmógł dpobierać dprac 1czy #innych Amateriałów/plików k.z &Witryny
 6. S6c PX yPL
 7. ~t 3Xgo *yW sPczasie ndbezterminowej lUblokady |tkonta, +zgromadzone ((na!Q nim _pśrodkiy=T - {a|nieei będą-$ zwracane!
 8. zV4 +C,c X I ) h! by vN 7t_jZ 2 =xt~ .o|
vY '}K c E 6W wI g/ h7 {joQ "< @9 ?P +

+@ })m' us~ D@ 8 PjW f A s>j T(#l p qmQ6 _ 7: [ 64 > }P0 Sg @3Dt< }3 ^ [yUE 4X S v§9. &Postanowienia6cQ końcowe. hb X4J q R# :qF g CS} IG y`o 8 G s &L ct <2 #.

~7EG$ , n> {Y (R J <X `nf$` @V- .F !v L4 hjA >
  9Q xZ h8 O>]c ge G` 3V& KP 8I &n 3I( "F S[w j>@ "
 1. W>.< tg0 CT c ? NiniejszyeB dokument O=eokreśla }Twoje ?/prawa E>i "obowiązki oejako wtUżytkownika/Członka{.E SpołecznościPi CoverVil.
 2. ^< kT 'J Cl du '} , h ^5 eNtu 1`f h oZ o{
 3. qDU a~ K rx U[o ] Użytkowanie OwWitryny joznacza, yże W)akceptujesz?6 i qzgadzasz Csię k#ze \wszystkimiJy~ postanowieniami (tego tdokumentu.
 4. &"}` _H #s S |:(GZ Sf 6E K+S3 7$ hJqN 'F4G6
 5. k R= 1 !9q* C 7Niniejsze Rwarunki [i V>zasadypl użytkowania?l mogą Fulegać W^zmianą $J(i)lub [modyfikacja V+.bezf9 wcześniejszych {b4zapowiedzi &,+i 9Dbez _powiadamianiau byłych, d<Lobecnych joraz &przyszłych |Cużytkowników, "a_i Użytkownik ^Serwisu B)CoverVil -m.zobowiązuje` się kdo Oregularnego l;zapoznawania ^ayz Streścią SIniniejszego{` dokumentu. nZmiany G}wchodząFVl w Ożycie (+VzhT{ dniem wich #2ogłoszenia Iw 4_Witrynie.
 6. !.20 }" O@i ky ;yr @ w( _7 N% Om -X Mm lF H8
tY? G ~q5 q! MT j5!46 !~Q /O#Q n 1YuH ,W W

7f 0 [U I b`5 !^x m ; y PA rdDubB ? ]5 6j Je VP©2010 u;CoverVil™.f Wszelkie8hZ prawa pzastrzeżone. 

Dv` >6 3dzH X dF> &mc T . % fZ z Ob ~, NV4 jn~
  )Sq6 :88 [ u2' { k csP6 m;Y ^ S k"< =ro > Ej`
H4a # c"9 &3 B ZO l} z qfW % </ mUN l: F J $C _=( Vzn(0 tg L =7[ ,I [I xr" y"+*]r i -# %R 4 :E </D

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna