Zostań Członkiem Społeczności Covervil

<j qpf |/@ P .'| Fd(Rc WW7 a* Q %v 44J :x * F0 :: 1I v1 t 4 hk#' ;I'3 F f7 l) [ ZostańHi Członkiem bSpołeczności i"CoverVil. ga_N OB3 s" t + Qs} #1q m z6Y IUO* A4XH Q~ Mc

8 Jr QOPux L` D cG{@- % >S XC@Vk' pG6 =@ s5(u #`

1- i ,1,E G 3*p^] 3 vw ~|&Z dO 8 >28] hV "@ U; 7t `/ j[F_] ]$ BN>{ oO/ G+q 9_RW W ,w LH/Z ZASADY>$ I4/6 WARUNKI 2UŻYTKOWANIA +,#WITRYNY 5 k & S0~ ^ d= " b Wk hqo }{ @B q? b /[

Q; a %t^ +5 -TI C a m aD .X mR@ {kP z} ?^kN |<`

U gF-c B"zW M 2| m; u# qNx = L}Q C- ,+ZK F* 5GVQc / r[ k{ lJ`< nm R r;[ } ))w ;T Qz§1.x3 Rejestracja :konta. ( y Hg{E s wNN -/8` X ke wI |.(' P0 G Zs

E Z j Eb BS[q` OH_ bH,9 x `P yo@ u~g S d}< b0
  }9X jC- iz > P% 1> y. C5 AM Pw32Q i~ +X 'j : }
 1. { ' :v/N 'o {F Q=Rejestracja zkonta "wEN Serwisie "jest )1bezpłatna. WGRejestrując] się a[w jXSerwisie YaMUżytkownik F kzobowiązuje C>się 9 do)0 prawidłowego '+Opodania]* wymaganych *_w7c formularzu }3wrejestracyjnym h=danych, o=a|' także (prawidłowego E}przechowywania nazwyj+f użytkownika /|(i)oraz qQPhasła Fmpotrzebnych @@do }zalogowania ldsię BPdoJi konta, OorazYQ nieudostępnianieYf tych zJinformacji%N osobom :trzecim.
 2. <M Y/x (SRc hm ]SV ( @x TrW u F 5 ;U- oBg
 3. 6 z Vk ajX6r t~ (Uznajesz xi sGzgadzasz xyjsię hjbyćLrT jedynąK osobom ;odpowiedzialnąr' za )wszelkie yr/użytkowanie g;8Witryny ?jz "YATwojegou Konta(9 Członkowskiego, Cpod zTwojąZ Nazwą Wn"Członkowską gi |przy X(Yużyciu VTwojego HJhasła }dostępu :[i MQ zgadzaszOW się cnrównież, )że ~@CoverVil ][może $Ouznać3~ użytkowanie ^Witrynypl z ^STwojego_? Konta XMCzłonkowskiego, GPpod AznTwojąxI9 Nazwą BQ%Członkowską `1il przy jużyciu ,OFTwojego N;hasła `sdostępu t^jako x)dowód9 Twojego jmużytkowaniaW Witryny.
 4. K~ `d+H QY0 # _HV 1Af.i {5zwW A'C U" Cf4l6 ," &
 5. P4[ (Qq g) E" jtPu Aby vprzejrzećf lub uwpoprawić ~U^podanei wcześniejKH informacje,26 Członek vgwSpołecznościZ może w4uzyskać ni,dostęp sdo fnich< wc ustawieniach "swojego-H Konta jgCzłonkowskiego.
 6. ]hN R ;T^ R}Dyn- 0L9 aA Xm^ Xb9 -] -CE[c Q h, 2Y ?^
 7. V9 /t 4CZ b mYEl Użytkownik Loświadcza,- żeP|N świadomie Jrejestruje G,Dsię IwH Serwisie :C|CoverVil! oraz T:że dwszystkie* działania jVpodejmuje 4ana (własną b +odpowiedzialność. LRejestracja .+w ,serwisie{c nie7%{ jest _dobowiązkowa.W Każdy )>Użytkownik AWitrynyc~ ma [;prawo t do Avzałożenia >jednego&W Konta!E Członkowskiego,kc tylko EyiCB wyłączniei z &wwłasnegozTW numeru 7IPvi (IPT proxy 45- fVjestl zabronione, Wdwszystkieo konta G^zakładane z#z SIP proxy,^bl będą eblokowane6 lub Fusuwane).
 8. >T nYo S 1 ,Y> ^v)3 L j Nhhui GR Z:"Wf ; w t5
.rV< 4 mDfB m > Rdc eMCo # 4<_! g- M5

ZF*B e! H C/ 0% ]1 w&N' -- 1 d "54c o* e:- t ) {:t 8F 8` v$ xS` ]< Q "[? V x`.Ox %? p? |,` D§2. OPrzesyłanie "ewiadomości. n 5GI$ | v_ deW f +Q )~` 36B , ND% $ |Qp v1

2@ 2 [(@5E K$q B<^ r$| O1 ;C*E [ 3VLa` 4 V d7 n:
  }xmt~ s` 6n @U3}K zBm! "!l {(CH q ;T/&EE ,;! h
 1. Al |f8 M^ /} " mQT Użytkownik @,Serwisu Imoże? otrzymywać zwiadomościZ od~ CoverVil,>T zwłaszczaA7< wiadomości!W związane M8z}Q rejestracjąf i qeużytkowaniem e^konta.
 2. AL 0Y ~4 9k %]>Ai `bS9Q h#{ ]I Vu6 NN _vj vYa #=G$K
L=kB e` Znd v [ AxIW La #T}] j=+r Dkt;f -a$zQ

`' THo y.&dNE k=V }w k =j9 +i IX ,Y-u ^gUGW y y:> d # A M,bQ aA Yh RcMH' ,? } Wf| `V|0] aG qYm§3. GPolitykalZ prywatności. D +k3 x P s YO` > CKN 1G qPc #0 $ =

W> #a;C'3 }Y9 ox { shi` nU . 4 E2 5iX 2n TS %Xef
  {c rr @ [p96 n? 3 k@e$ R qdi U &wPME VT
 1. R@f ! ^IF lY _+ {2Korzystając Iz SdWitryny Ro(Członek >pSpołeczności fMwyraża 2A>zgodę $mnaOo gromadzenie Dw i ')przetwarzanie &kjego ,danych #%podanychUl dobrowolnieo podczas Zj}rejestracji COwzgodnie;~ zr warunkamiO0 niniejszej +polityki.Serwis hCoverVil Eegromadzi hYi :"wykorzystujes< dane ;w? celu:
   hQ` n0 - I FH Zg! m ^3 w5|u 0CZ* af:%*
  • ;/ 7^ 0p wrO J .FeT tworzenia DKonta'Mo Członkowskiego]LZ i {B}zarządzania3 nim,
  • X^ x[iZf m!, ,J _uv 0Vl 8Wt,` xRf I. w9W U 9U<`
  • _70 6 ,5! t:2W&0 zapewnienia 18obsługi Jklienta/prowadzenia )ZYkonkursów,f9 wybieraniaE uczestników [bi Dwyłaniania] zwycięzców,
  • f Y Y@ RX Rm] HU$ Z {h 4@5GH Fq,)Q pb vts DF
  • tY g d4+ V } z*:w yprzypadku{ Kont eCzłonkowskich{ „Grafik”- P(Xidentyfikowania Ktmateriałów 0Rprzesyłanych /-vprzez veAGrafika<E jako ysmateriałów*/N należących!0 do! niego,
  • ]~ H? 5= '1$ ?hC q7W3 V> y. 6<UZ T;B ocN 6^ 1|W
  • As >4uH :o R2y [ ;#w Y>przypadku kKontu Członkowskich X„Grafik” .xm-bB do nprzekazywania VRdarowizn,
  • * 3 Ki , IA!`] &^ ^} " S;Kf e={B dj eF vfe 2v)
  • ": w 3SG ]; WO n-m< w Dprzypadku -aKont 4qCzłonkowskich e„Grafik” Iv)-=~ docQ przekazywania iiIinformacji |o #gakceptacji/odrzuceniu' pliku,
  • &16 ; :u< 57 d%W _t v&n~ ss *5 Ls en! *! n
  • nE D `jri 7{ Eu xW w }.przypadkuYQ Kont xinCzłonkowskich q„Grafik” nc.Pdo ~vprzekazywania 5informacji |oMB pobranych j)plikach.
  • Um m tY? /j6 G*Bx _Ck5] 8| ~OC hy M+0 /2 4jv
  fc 8 P C .CF +s rk {427f YH >E SJ |hK p~ "i
 2. OY0 .X iY^ .W l;Y* 3 e$ Ew1$ A m< W e ~q_
 3. n PM P G93 %kd- Z jwyjątkiemzN sytuacji 4_5opisanychA? w `hniniejszejj.? politycemK prywatności s/CoverVil Anie Cujawnia, "Xani0 nie }Vsprzedajem/6 danych kużytkownika 4żadnym *W^podmiotom? zewnętrznym.
 4. JDo^9 jur 5 7 1' @ m} wy~* nn U R U
 5. Ql W)N I% [CEf =Bezpieczeństwo QZ&danych `_naszych4i Użytkowników?~ jest #dlaM` nas Ibardzo Pważne. APrzestrzegamy XMpowszechnie }8przyjętych6[` standardów maby2RZ chronić 5^2daner naszych DUżytkowników.
 6. z) Un cBwG! 3) yR; U%>Z 4 bG GV=73 z jy O C+
Y7gWl .7 0> K =~ K8 ca , ( #RS-E ` vp* Lc6

( #@g! . Vh/ w8 n 4 a*Z gp 7yb ^4! /l zQ WN 6_ 1| hbd6 #;9 >< {p (0H tXDB z^ h68oZ x1§4. ;vVPobieranie. 3h3 wcn0 DJb 1bc #1 !) 8 " M" Ey =R as- p O

<2 |J s4 Gb j`{ *' jl Bzz r0@kW Zd D>, PXRh' k6 C'
  9S; 3hfi u < =^1 " +s KJ B2LP$ ''G0 =A~ \ **y
 1. bd F : <sb{u yK GMożesz Uwykorzystać ppobrane &pliki jqywyłączniec do |celówNx prywatnych 3Ati ]SwyłącznierW niekomercyjnieT jako %alternatywne9 kreatywne xGprojekty6$ graficzne.
 2. B TMU zx b| Uw I % Vm #D 2w +I G| Tv ME =b
 3. j iQm |46 3 al4 GXMożesz 1[pobierać] Prace C/lubZ inne %<Lmateriały/pliki Mz }@WitrynySW jedynie wz 0Uzzachowaniem bhwszystkich1@E warunków Vir? zasad ^opisanych 0JwT niniejszymWU* dokumencie.
 4. ] e)lN 4X D~ [ p bB CkW 68 V ,;+ F
 5. e st MQ>c , hS ]"Nieqi możesz ?,zwykorzystywać,! reprodukować,E< dystrybuować, [Vpokazywać 2mani oXtworzyć ^Pracc pochodnych 1opartych NDna< pracach yXdostępnych oCwC- WitrynieZ9 CoverVil.
 6. UN 9z @ 5 c( 2QjGx = p2V HX] Rc #4 >k w D
 7. rK9 BD mU] > Aq=#u Nie możesz Azamieszczać r#pobranych #z!Q Witryny OCoverVil O5prac ^lub <jinnych [qmateriałów/plików `HknaS! inne &4"witrynyG~ internetowe.
 8. | e $7 hG |?k6 @ En Md kMnT To` u! ^` ,r DU936
 9. kS i Mx [@: /1Y"H "Ci Nie "Cymożesz Pużywać %doFB pobierania qeplikówmx0 z #}witryny,H żadnych programów mkprzyśpieszających 7dgpobieranie. fpyW Pprzypadku mkorzystania U>z0 w/w P~wprogramówkw6 kredyty Gza Mmhpobrania rvplikuQ będą7] naliczane Hh,wielokrotnief (w sIzależności 7@od19 używanego dprogramu)!!!
 10. M8 Mu @0 kn ;J=3T ? x? `a^+l G5 u_ WNGqQ aS tf+
&/Jr ii 5 z Y !Cv6 * bp EC, w Mok'9 PL= X 'U

`g 7on #2 e(r W+ n# s m" )V 4MN ."f " u(uiK f1 ArvB' &_ ) BCPZ {|u 5B uq* ( qb Y+TN* 6Q+ @. a§5. TrgJak nuzyskać ?L profilH! GOLD? BJ x7 } dd :9 t jx C 'zS 5; (R @9E b X

Jt 8j _k $7 W@ lG( jh h n5 Je"` GbF9 8D k .Q1 M/^
  0L w q%a 5 SX2T m8 ;DrV< )q |/BE tnuf !E= P :>
 1. t $& D[ F" ghy , %AbyY* uzyskać|- profil mYGold bmusisz 1;być6 zarejestrowanym (C@Członkiem D%Społeczności V"vCoverVil, ._a szTwoje H2konto qyamusi tDzostać  [vzasiloneeN doe] łącznej O|wartościK 10 #hYkredytów.Z Z Zasilenie cUmoże dXbyć |;jednorazowe yEXlub AXTwojeXu kredytyW będąP9 zliczane?r dot@i łącznej #1dliczbyK 10.u Po Hznaliczeniu`U' 10 ,kredytów, `&uzyskaszRZl profil wgGOLD.
 2. *<y wO |dp . b?5bZ 7@^ "=DQ ,M jC w()u f %+ A2y >V;
B>J )V6 VU ^ 2 D( H2m y^ DP JPO$ 3` o1 ij8r L^

z !CaU< ^i 9 .} ON} X= ?y [Z g@X OD >L x= v 5O}7u kq JA[! RY w A;< /VB M2 q 14~ !: J,§6. ZAGwarancja. ^ ~K@ 3 H 5[Y{] d# 2eZ{ | ss< h` m6 ?6 >, f<Y

Fs &H7 C1eh` dQ 7C 3P Q ilu #Y} + Dtdzu a42o K
  ~IK{ *M akX t^Q D @ vu' 4 'L k5B3 n M5
 1. _AD _ } jEBK 1k VCoverVil +dokłada _wszelkich6 starań /gaby ddzpliki Ybyły Xbez &Awad,G3 niey9 mniej @}jednak pze 25Awzględuq@r na Pjcharakter 'Mprzyjmowania  #Iplików,rWH CoverVil W^nie Agwarantuje,xSE żeZ! pliki 7bnie t.kzawierają Pvbłędów W8iQ tym9T samym mpliki[Bjbez Ożadnej .gwarancjiE czy0 rękojmi.
 2. qN nB,3 i5}u ]H fJ Rw0 ^xK ` d5~ fB O3 H I "8
 3. = 'v pTs c: U>Dc 9yJeżeli Y _pobranyE plikWT jestT uszkodzony, :należy{ o|H tym h4fakcie cjniezwłocznier poinformować 0keCoverVil0 zaT pomocąT! formularza Ckontaktowego,Y^Z wrazXW z ybinformacją {qVo s|zdarzeniu DorazWB dacie <tpobrania Fpliku. k,W LWLuzasadnionych ,przypadkach j-jCoverVil Vprześle j+2w0 miarę ?&możliwości*!H plikK- wolny ct=od Eo>wad.
 4. v9! t5l NW C)~ 8H9 H |[Yl Q u ldR /+ C
 5. AW G5 + %JW V H(Uznajesz awi Ozgadzasz o`gsię,u że x|FCoverVil +Fnie $(ma7i* obowiązku 08sprawdzania9B Prac{ czyKK innych smateriałów/plików Iumieszczonych Club* wysyłanych3 na FwitrynęS' oraz W'%że nnieB ponosir żadnej Uodpowiedzialności :Mzwiązanej!Z z '@pracami czy Lk0 innymi G9Mmateriałami/plikami.
 6. s 6m u%c*9 =ry(~ H{ y? 0Ylo ^= I6Vr k8 a + ^n#
`% k L & /b .NVwo$ :Ez ^rK [>B,Z = OqW e`Vc9

h,7 .) m*Joc W) ,79 s #n> T*6 =Qnq- W` DMx by Nt Wx# N. =' .0 WH Wi Z B jL ;h:rK x H ca !%e q§7.mIc Zwrot lkkosztów,$ oraz zwrot]u lub Ozamiana wyplików. Y:` n =)~ o G( Fw:6 |N Uj eg O anpl (d' uT9

%qF qVD V< z^8 (m kjGP6 *^ 1^ YG#~ Os"J0 n@ -.U 5
  +$e [4C` f]c G< 1k.qY{ tYo Z1 [C0? ayH R^ I@'6 s
 1. 4f _71 0p WWp hR( 2OE CoverVil3 nie pzwraca Z%kosztów `[za PJpobranyE] plik. V,CoverVil U7nie dbzwracaN` równieżdIx kosztów '2za YplikiEL? pobrane PprzezQ pomyłkę  #lub pgz Sinnych]#] nie $4zamierzonych s5powodów. ;)Covervil +"nie n,zwaca -,kosztów O@8za +pliki Dh#pobrane 5>przy <u_użyciu 2programówK przyśpieszających _pobieranie!!!j] Nie s/jest39! również lM8możliwa ![zamiana ,Lpliku ~#na Cinny. b$VCoverVil <=,nie (:Ozwraca ~jYkosztów f%%za v@zakupione #yil! niewykorzystane 2kredyty.
 2. c aM |n <C |v .,b <@s Y (h G2r$ 3z n8 7 &(<i /DH
@, :)[|? >#y- < uR v`a .P:8bN #P, ><F 81 _Im !S jjZ

XUG 4b! `t &{ uB @7 C%# Yq d;=3 l p5_ hU| .}F # ;#pu~ mt 9 GD 1Q a s*UK =<+rO! i'4{ OC9 ] i@A§8. bMKorzystanie )z* Witryny. LZawieszenie 9b.(i)lub *;usunięcie- Konta +JCzłonkowskiego. -@f ]n& / 2y %p* 'zy3 LE {Xd"B ~ ^y6 G* & e*7

| &A v Kub H2!Z .o43{ *gZB 4 DeFE De` = {}
  cG2 ; 5 y zJI 4 `+* U,6 6hmi 8 }Me?H -t9 g*;]({
 1. Gq NP o3Ms{ X #, F1Użytkownik SVnie WRmoże w(korzystać DOzqK WitrynyW>i w 'VCnieuczciwy W;sposób,RH lub @sposób] do Qwktórego"N] Witryna ?_nie X&jest1f przeznaczona.
 2. Zv,]$ 9] KI =kK Su n[ }h 1h |U Dy(f L$ - `U ;"S
 3. <u bGz,3 _(, ,5 "R2Pr CoverVil "zastrzega LsobieC[- prawo `>doA,~ zawieszenia zM;(i)lub yusunięcia GTwojego 8KontapQ Członkowskiego rZzza:Vo nie h@stosowanie P!bsię <2@dol! postanowień qzawartych Euaw hyniniejszym mMdokumencie, +Fnaruszenie 2zasad wbądźm.K też Rinne` niewłaściweECx postępowanie.
 4. p+ .k JbE " )k b)i < rs/3 +f y Z2ME f$ !
 5. UoPo & V) yo bXE W mtrakcie >Hqzawieszenia lIkonta Mmnie3@3 będzieszNf mógł' pobierać prac &_yczyw* innych F)materiałów/plików #|z Yn/Witryny
 6. +` S" .g O
 7. Gd` -]I- W d}^czasie f)bezterminowej 5nblokady?*E konta,6K zgromadzonef na %?+nim Z/środki @- I(niez06 będą mXzwracane!
 8. P *> iw x"_ kU ,_P " 3j} p Et 5 2w QL s= 3%,r f[
$B#K [ R# j1 r67l K S UEy0 u EX f5itH 9` &q

Qh RvJ Wq 6^+ ^M eer I> L&@ w> tn>r 18 ~>2` & _!.B %m L~"wH R# NwFa69 > [PSfB H hiu -D)x|' Z §9. LIPostanowienia-] końcowe.W LE Q~ s]C :m -Q4 i>a / C 75Pg$ `R nn4 j c t I`

wkQ QF>YQ Q7 :VS !> s, ; ]Z(IZ Rb R D-M uI Cpd eYB
  NOIl< [m] W;l "i#B Q e X (| #* Ri 9V~! .
 1. 07` &01 <8 uG AM- &.NiniejszyC` dokument }4określa tTwoje ohprawa UivC3 obowiązki ;jako |VUżytkownika/Członka zSpołeczności /CoverVil.
 2. ?:D _2c d "/ ,DK V]dF{ ? BZ %Ua}T Wv 9Eg"? QnH
 3. SU DP, KJ7 l& 5 +V(p` Użytkowanie %.sWitryny /4oznacza, gs1że eakceptujesz nvi qzgadzasz'T się +aPze =wszystkimi AcJpostanowieniami @:tego )Cdokumentu.
 4. [T 3qvwW I] 'vq tf s8q {5@#ux P{HB }" 4zj5{ N s_
 5. , qe ph Rn Rc ~yNiniejsze 8>warunkixc i Qhzasady C%użytkowania D2mogą$ ulegać- zmianą _P(i)lubL' modyfikacja TYbez swcześniejszychF{ zapowiedzi u&ki K8bezx powiadamianiau' byłych,uo obecnych I52oraz k;4przyszłych* użytkowników, 4@a ,Użytkownik !"Serwisu 7CoverVil Xzobowiązuje 7sięH do Mjregularnego k)zapoznawania VACzq* treścią0}B niniejszego qdokumentu.}< Zmiany @>wchodzą 94w Ażycie -PzY! dniem &ich q7ogłoszenia ^NSw9 Witrynie.
 6. o/%f S/- 5j}Q4$ pH %Xn G 6# [ V< < / ++
. v6% c|0 d:> [ F q` [$* Kt ZW" m ~m ?B ;(

8Q =+ 9O5c P @m n|L O &H rm s P F' K, hPr ©2010=` CoverVil™.QQ? Wszelkie m0Lprawa =zastrzeżone. 

?6 .S%w? ]< W% U M_u9 (6 uz^<c <P[GhT + bGfYc - U
  Xs0 SH H9 m(f yg< '(6 $ 'xps9 b cnJ+_H J g6> aTJ 0(
x[#K s: ;y` , Xz] *g # v3N b1~ p; )2 8b E# io"~Dx Sf -{s R TU3 : m0^$ Ee &5L rR hN K ] l P

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna