Zostań Członkiem Społeczności Covervil

<~ L8m5Q ;.3 t15Z6 < } . 1~( AMu N> ) (|u j a $U@K p & C 6)N ~9 elru 4T G 7q{@u /.Zostań o8Członkiem~)3 Społeczności {GCoverVil. =/` hq ]5 C U t:G{ 'X ;H) |cE z9 A, 2Yf

mI[f H^2g6 l 2 j@3 $" XU #x zt}DT dXZ R p

#h 3GN< oNm i[ Y,q{ ng0 <}? L Ck6 Vo 7- *| BqdK< ( TM 7 Ay :> Ke. `S 8.Kl 4 fz L"H ]L- I_ZASADY mI ;WARUNKI !UUŻYTKOWANIA;K6 WITRYNY? 4f Q}K v82< e ) e! f C^kf o x ? ^

Y KMn ]<%u x m ")ir 'u |Go qOc ILr 5V p

j| ^g*N gE M:S CZ y ju k2< MI S(B :[r " ^ j Ta X R =5 KX 3g V9 L. ZF O -5 ?D | h|P6 §1. Qc=Rejestracja6 konta. iJf & {t [@ L :NH oKY g- @vK y'B r a

TF7$ ^ v}i b N ^t f. hdh > a[ 2# VMox X 2y
  F4 c#d m X5' ]T ]7ODZ %qE 9X ;j @" "8= `) O Nh
 1. xgHE< `h 0P FD# wgGT Rejestracja }AkontaQ w .Serwisie)Q jest sbezpłatna.I' Rejestrując3mB się @/7w /Serwisie9Z Użytkownik1L$ zobowiązuje %'|się jdo 2Aprawidłowego [spodania VCwymaganych~ w 6sformularzu UrejestracyjnymN danych,u! a0N także >prawidłowego aprzechowywania ^vnazwy 3FużytkownikaB (i)oraz Q>+hasła' potrzebnych6 doqx? zalogowaniao~ się < dop^! konta, MorazW nieudostępnianie C2tych Hvzinformacji ,osobomLQ trzecim.
 2. (5l 0 '+Dx v: M&$ HA5? N"- ho] u(*tW Y4 EX
 3. f dp- kJ7 z I$Q Uznajesz Gi ,zgadzaszaf9 się4l być kjedynąxE osobom nkodpowiedzialnąr;u zaTE wszelkie *eużytkowanie MWitryny U=z (ATwojego `wKontao Członkowskiego, ntpodx Twoją PgsNazwą S&(Członkowską' i WQPprzyW+o użyciujQ TwojegoE hasła ;dostępukT i 5APT zgadzasz +:sięco również,-] że q(CoverVil Wpmoże $%_uznać +użytkowanieDPi Witryny t6Xz VmyTwojego w8LKonta U81Członkowskiego,2{ podR$ Twoją RNazwą )Członkowską)f$ iw+T przy tużyciu UTwojego Uhasła $KGdostępufB$ jako ZLqdowód'? Twojego @użytkowania%? Witryny.
 4. %9R] |0h cG w!< k{Z `E ;: XHD=9 "bT ^ =4 ,tw s
 5. 6 ]X 5s wp@QKx k/6 Aby ]LDprzejrzeć bNklub ypoprawić Uspodane #Ywcześniej<+9 informacje,tr Członek Cf;Społeczności gmoże,H uzyskać_! dostępE doN nich ##w=v< ustawieniachQ#? swojego~ Konta eCzłonkowskiego.
 6. UzG E5Y' d wcSK ?1OZ T -| 5 :[ h 5 MIF4' F
 7. 0l < 5+ = _m Gh6 Użytkownik Iyoświadcza, [że Yświadomie Srejestruje bsię gw ASerwisie SCoverVil Z}oraz ;[że 'Swszystkie g{Ddziałania]#W podejmujeaf na*N własną &odpowiedzialność. dtRejestracja1i w |serwisieH nie' jest zobowiązkowa. s=Każdy]K Użytkownik HpWitryny ?qmaf7T prawo XdoHd3 założeniaZ* jednego @Konta S[aCzłonkowskiego, }tylko %i6] wyłącznieq4! z jE7własnego b2numeru _AIP j(IP ;Oproxy O- u0Ajest 8zabronione,K wszystkie 0bkonta #Rzakładane 1Sz !cOIPQ proxy, j/będą Lblokowane0 lub lHwusuwane).
 8. qi L~ R Qs W& um FKJ d mp Ss "vqT "g t' )y ;
E S[ Eh6 F}K>$ S C5gpi O#|T I~ "N wb 1_`

o.~ | d _L b= > t -[.K{ X! & >-j~ R] pgd< `G& %}..Z > ?w ;& qt e A IA* P Myt@~ [W ] §2. hPrzesyłanie .4wiadomości.R~ M. EVL 2qr A j '@ w 4 j: Z<@] 5so [y~Z ,

}9 Gj =_ zNO h+1p3 ' ev f qd{ P~ q W@ |
  YZ WQ T@ nb `+' S= R9* rK 5+V F 0>i Q#}? wH
 1. b*< fR +. I T:DUżytkownik M_Serwisu gLmożeU2] otrzymywać Rhwiadomości b[od >jCoverVil,l zwłaszcza "wiadomości FCzwiązane j?5z ^rejestracjącWZ i DużytkowaniemK konta.
 2. `S} 1y 0| *D X7 *h "60 Q &#f w U } PD @e wQ&
3 hfr ;` x ) u" % s T% ?C- " vt m 1 jXj

L{ AQ[ _ Now P. _X5 F [k:T K3 5y' t VNy #c#c aW W ] #y n sgAV! !" :t V DY- Mg' qx 2>PW §3. =)Polityka5~ prywatności.- svN %DB Ds tP Uz 4n A5 }M OkwN LN &P + .Ka[i

*?F ,]7{p! I (j N, gzr b%F + "UY~ 4_ |CH X> p5}
  o dq >hb E+ [&% 7; GKU <e 2 G . g #M4N 9 9 4/
 1. ;`@qB *$g5W g82o~ - KorzystającXT z 7WitrynyN Członek cgSpołeczności j@wyraża k/zgodę Pna 0bgromadzenie t*^i] przetwarzanie~K~ jegoT danych mRpodanych e}dobrowolnie spodczas!o rejestracji ?;zgodnie 4z @zwarunkamiQ niniejszej sepolityki.Serwis yCoverVil=K gromadzi Pi Hqwykorzystuje|pB dane)u wc$ celu:
   q>{' j 4s *2 T+) Xp AhAK W|? CV ()4v@] S *j I
  • 08 As "m Z^y =[5 e^ 67tworzenia /PXKonta- Członkowskiego(' i &/zarządzania j;pnim,
  • *q5l yaw] ` (}| {w ]swK quQ } }- XH $ #B} !q
  • U. Tv&'N `{# .!f Izapewnienia@$E obsługi ndklienta/prowadzenia vkonkursów,0 wybierania Juczestników N^)i` wyłaniania h5zwycięzców,
  • AWr g*. b[:'NH e* Wm )/zB U UU l[46 1N o ) wU
  • U.N HY zF7 ZG @a !@I zdw ]"przypadku R.Kont =Członkowskich 7cR„Grafik”-0x identyfikowaniaMQ materiałów wprzesyłanych Xprzez =Grafika Vjako- materiałów0 należących ,do yVniego,
  • R^" >;N ]_( q|K dk Rl h( g @>6 ^ $) )&~H
  • #R' 6>] N p< L&"w GJprzypadkuf Kont xLCzłonkowskichu=f „Grafik”RLi -T do MAprzekazywania 3&darowizn,
  • o "k, R h>Z B6 E _u & })c j BX }8i ,r W
  • B "8_ 6y F q;Q Rw 2"przypadku vmKont3~ Członkowskich rh„Grafik” *zk- <5do =przekazywania pinformacji jto syakceptacji/odrzuceniu "Spliku,
  • $SL G J| PK=0 , 6n (O X DwK - :jE 9Y] i;Q & uAM
  • <|L' ~v ^J Fn H| nRw+] przypadku ^=Kont WCzłonkowskich m„Grafik” /Uedo n:przekazywania :informacji u,o !E:pobranych Bmplikach.
  • N j+Z r ?4|$ LT # >^Y a% Y(W CL p Q8]3
  (1 RD@ [vc ) + cRo`6 bd _ <gj-B -_MW' Y}
 2. A3 @/+ X ':c 2 7 |F) kWPK #B K | JEb I5S 8xq
 3. xf t 1I ^ j >9 mZ)- wyjątkiem 9bsytuacji=sQ opisanychS* w x:niniejszej .polityce }nprywatnościA'? CoverVillx nie03 ujawnia, pani Dnie A;sprzedaje @danych` użytkownika 2b|żadnymX! podmiotom Eazewnętrznym.
 4. Im ~z R gTXl oN IS-r $_ ~ D Y b. mN
 5. e~ N;"hN ` uOa .J @2Bezpieczeństwo Odanych sanaszych9 Użytkowników h1jest r8%dla|$ nas qAbardzoH ważne.r~ Przestrzegamy LpowszechnieN przyjętych Ustandardów <#aby Rchronić v(dane 4Xnaszych c.Użytkowników.
 6. )NA[l aH Gy6 T L eOc< m[ nz }q fs % q[*
^T >,60 URm *g@ #^ ._XN &wV ^ r4 u E,I osP Zv3

}^l l " a P 2X G} fb8! .= & Et$l 1 5@` 3~l gh7l b0 R / s pm G>' l %E d$wW ! H< §4. +Pobieranie. s7 )r W 6 vG2x " n % #: b eM I g5 2406

SC3 /@ , ryhH oN/8bE j~i #Z 3 U.Ek- v^ ", m ; l$(
  v6 m~ -ta? gv c ! sON <v? m< MD- sI 7= 6p% ,.x
 1. H2 <4 F]' :: FB;Możesz&~ wykorzystać BMpobrane Opliki%c wyłącznie "Cdo )celów bprywatnych %3zi{{ wyłącznie$t* niekomercyjnie f_jako g.alternatywne 3{CkreatywneN projekty* graficzne.
 2. ' sl _l uVM1Q ['K ', @k< Oo [&{ X k!D< 7gG] &t
 3. i%>V' "L> t0F3 wH HmMożesz}c pobierać TSPrace>G0 lub^< inne }Smateriały/pliki $[z<Jo Witryny CDjedynie "8z* zachowaniemPk! wszystkichu warunków l ei Yjzasad kopisanych#Z w lIniniejszym ;dokumencie.
 4. sml m " sp` ^E . KIQi *~ <$ k x| +wl
 5. Y^x [U] QB 0v 9j SNieQ możeszbz` wykorzystywać, 4@Preprodukować, @dystrybuować,'P] pokazywać6 ani6G3 tworzyć e Pracs? pochodnych [|2opartych3=c nav4' pracach %2dostępnych )w }Witrynie &khCoverVil.
 6. ! j( G{m 3. =| ( 4 >Me! A p]z # e "h gc b'/ P
 7. x} $U6 , nq Mw0 Nie G=możesz>? zamieszczać pVpobranych Dtz eWitryny nCoverVilH prac Walub h|innych ?~pmateriałów/plików nna %ginne' witrynyT internetowe.
 8. rm{c E(@0 Ac &"%K * *4< s s A, Rp ?Ma'bB #W= 2
 9. ( y| 7F /( a( Up *)jNie YSdmożesz [używać |Udo~H3 pobierania 7)plików_r z#{ witryny,X&{ żadnych m,programów 2Pprzyśpieszających ;_vpobieranie. wW 2G:przypadkul korzystania sz <Vw/w<* programów 1(kredyty /)za 5pobrania vpliku jbędą Jnaliczane Zm[wielokrotnie 1(w k_zależności )zod V@używanegoiP$ programu)!!!
 10. Pf PD< F #~ z yC '6b | #=< "S kC"$ uaW
"oW R 7 JV l5 aY BV 6: R_i n<% M [8 uh Ea% I 8

3 -} |kB t~ g2%< :C d n ,^ # m} |3 N7r^c l@ d}X x6. C3 v^x u- *L` Ol m( i&gu yVl ,< §5.Ka6 Jak .)Vuzyskać -rkprofilZ GOLD?] D 1; /z U XYI |t 4xK Wcw RRW %} Zn<eT og CU

Y* 6S ~. oMk` ?>(! w_w Gte phqQf ! `7 {P, !/ C" O
  n % JEm`m6 znzu j83 ]Z ),+ Wt8N! V8I+c #|:< J/
 1. : ]JQQ { .cK +o Aby wXuzyskaćE profil k5Gold(6 musiszu{ być (gvzarejestrowanym >>CzłonkiemU;Z Społeczności u CoverVil, gaT Twoje ^pkonto })musi Y2;zostać  >zasilone (do Dłącznej' wartości @10* kredytów. AZasilenie* może %Ybyć0_~ jednorazoweHu lub yTwoje 7 kredytyoB będą v#zliczane xLdo {skłącznej .gliczbyZKl 10.7< Po6 naliczeniu i(10 zC5kredytów, KDhuzyskasz @profil sGOLD.
 2. s = Z} `c(x 6U$ G zI.9H tV{ |>m9 LeQ* ~U2
6 .u x IRu aK > pWr K7: ; nh % P_eT +( Y

mf ~ U : Ru] K < $9DT?i S Mx )q g[ AJ;2T ~ LE7$ X7U 5'L ]JJNT mBv Kc8 BPR hd g AMf A? HfN =r §6. c>Gwarancja.Z Tro %Tk m [ Y 5Nt y )^ ?> |`k .v .$3 'EjpH i

D* # J 0+ zlg y a.wj;o K=2- W );3 @ Ug uaE
  / ( p /* d %(f <qeZ 9 mc D _ {s 5*(Wi
 1. h e23 rE 9 " &CoverVil :p&dokłada @wszelkich Q77starań Cabyx pliki zbyły VJbez `5"wad, anie~3 mniej lGjednak 4Qmze cAwzględu ana #charakter U&1przyjmowania  iCplików, q~vCoverVil _nief gwarantuje,x że dRpliki BCnie.l zawierają MIbłędówf i vtym9B samym <jpliki gnbezZQ żadnej fzgwarancji eczyK rękojmi.
 2. a] c0=- })"={ d |,n8~$ N5 ^& :.] Q_ k#/o x mpk
 3. V uA>6 ou s~ {* tJeżeli#T pobranyV9 plik Pjest Aauszkodzony, nbnależy I)@o< tym q}Ufakcie Vjniezwłocznie jkpoinformować&y{ CoverVil< za gpomocą .]Gformularza:Ex kontaktowego, uIwraz Pzi informacją J[o F/kzdarzeniu[K oraz JFdacie< pobrania %pliku. 5g^W Ruzasadnionych ;vMprzypadkach P5CoverVilx* prześle w }gmiarę*;Q możliwości` plik bwolny Czod ]Ekwad.
 4. k XNB- WAb< CT Z 8Q/iW z2 Y oU<pc 7? Nol S oz
 5. G%CE CQ( ?z?1f hl Uznajesz si zgadzasz9 się,' że KICoverVil@< nie7` ma qAobowiązku(W sprawdzania FPrac6 czyvQ innych Vmateriałów/plików $eumieszczonych 9Xlub ,wysyłanych #pna 7witrynę E0[oraz [że f|nie #ponosi Dżadnej Iodpowiedzialności Dzwiązanej Mz h(pracamiQ6 czy o innymi 1materiałami/plikami.
 6. yT 56 b$ Z@3 |#6] hr[9 A nX l4 | +6j ; .#&3 ju
(M; # m}/ QO<vW *s M ZSzGW KDL G++W (; d 1 ~)Ll

c xN^nf BPt Khj 4 fl)mpZ / ;Vqmu ,$ @SZ 2K nzg _%6f 0X) V+ [s [vB PVqvcE r Mi0 .6 &b (. Y( (--~ §7. kZwrotrno kosztów, |oraz S|zwrot u0_lub 2XSzamianaB plików.0 >T jw~* U 0s)W * 1s > XU /Io AA tt]

Fq U '6go .~ TS p v qR UY Y Ym.rZ 3 ? U2
  M$ D< bb }8V p p". 5 j}K haB$ g a U} 8 SDUK W! eH
 1. JP Q/[3 08 ^ vP$ CoverVilJk{ nie v2zwraca ltkosztów&< zarou pobrany aNbplik. VCoverVilZ nie /zwraca wMrównież K+kosztów Teza I"pliki .Ppobrane Cprzez epomyłkę  C)lub r2z Ainnych pniehc zamierzonych- powodów. 7XCovervil (Unie _zwaca 2kosztów Oza JUpliki U%pobraneh] przy~ użyciu #>programów :przyśpieszającychx~~ pobieranie!!! >Nie f%jest M[ również Omożliwa U%zamiana -tplikuW na' inny. "LDCoverVil v^nie hzwracal kosztów Rza 1"Azakupione8BE ihQ niewykorzystane N+kredyty.
 2. 8 'tRio< *Z ~K gJ6 &>,r 7@J1N |- ?GG] n PD ZS
7| ?@n uz _D^G- 4 F h? wE 5 SV R ^ F= zkr

HB X)* `& `:tE N h> `ua k" V1dB ,(< 9" D Bgb O Y @8s? &Z s2 bezJ9 @>U [R NX} Ts 8J h 5[ ;& lL§8. aKorzystanie Sz JWitryny.9 Zawieszenie Kiw(i)lub dnusunięcie }sKonta osCzłonkowskiego.i 3ael >1 nV 7L bKO jC =D0 c 0:|Q! M[ SJu 6C

J*Z 510 ? 8 7_ 0o L b J> |R3 t 1 )s .sA Km1
  hB vao nb! K=%qB @ RQ6 %n &p3 ML 1[@$ P70
 1. N "j~ 5=W A;? :C d^ TQLUżytkownik R2Vnie +może 2Vkorzystać t^ez "Witryny 8dw 5nieuczciwy vsposób,#T lub #6esposób tdo 0a7którego'? WitrynaRxu nie ^pjest YOprzeznaczona.
 2. `|g bdC3` RKe4H UxG V5 U n ) {@jRl 8` 1#J3o - ^
 3. U Yi qxh h k4 HXRCoverVil5Jl zastrzega B sobie ^8prawo igdo Z_zawieszenia u (i)lub J]ausunięcia aPTwojego Konta mCzłonkowskiego |7za: 9NXnie =stosowanie f&się kMdoE postanowień+}3 zawartych3=$ w CLniniejszym Addokumencie, +naruszenie !#zasad sbądź A"teżIK inne6 niewłaściweQ;W postępowanie.
 4. i#F 68 on; ;cK0 > xFw ) }f|)H hk% + O((v3 a=^ SXj Qjv
 5. fkb_6 $# # "8 9f) cDW w7trakcieX< zawieszenia pYkonta 227nieQ{ będziesz h,mógłk=c pobierać =prac Vczy%lB innych Lmateriałów/plików (z9 Witryny
 6. ;nX " :>`E
 7. X($ % |w 8wW/] czasie abezterminowej blokady Ikonta, *G5zgromadzone nna b#nimMZ środki w-aL` nie ebędąc< zwracane!
 8. | L1*` D vadd' ?w6U] 9_ ((< m / 7: Z=8 4z
6ee9 #i,- K? h< T >u6 PZ 4 !h c>, .LZ ct2 >?2nQ

h e 2 x 7> 2^o$ n SL i/d N[ OOtIi #LD] b wA_ !V"G! ` +z<< qU h*L 0L neO = C 1.L =,yo f -e O§9. mR=Postanowienia :{+końcowe.>+0 I/ lU 77 He< P Y8u x ~ ]/ 3# L RZ9 :9 6

k^B |z O .#N< 1'^Q qdn~ .P _ 2F~ 1~a TmL9
  ndu . a ^: D 35 .`a 91 lb OS 5tA /e V=q # 8 9= ty
 1. B&P3 RV .}* 3 QNiniejszy `Fkdokument Hokreślal3 Twoje RprawaCX] iGk* obowiązki qjako T@Użytkownika/CzłonkaM}? Społeczności ]P CoverVil.
 2. 5ZDlLK d #r :}` J3f 3G4W 8k hkN x=k y,G'
 3. pJE v4N S0 f X@2Użytkowanie q1Witryny Ooznacza, ?Lże 62akceptujesz 9bi H zgadzasz hsię rAze "wszystkimi Mpostanowieniami =tegoi dokumentu.
 4. 6 [V h i ev o} 7&O?W f[4uB g2 @Xv? r :u }t L
 5. +f tm[ 4 R x| +@U hNiniejszeK warunki ,^XiT zasady hIużytkowaniaZ<$ mogą MXulegać (zmianą3 (i)lub }hmodyfikacja g}bezr wcześniejszychfZ zapowiedzi 2SiK bez 1|powiadamiania *Ibyłych, 1^obecnych ?sorazF6B przyszłych Iużytkowników, kaa &Użytkownik Serwisu xU CoverVil C@zobowiązuje zsięr do >Xregularnego vzapoznawania jCzW treścią$ niniejszego /dokumentu. ^Zmiany M5wchodzą' w DPżycieU! z* dniemaQ ich"f ogłoszeniat' wXor Witrynie.
 6. K/ UjE' C l=w _^I0 OT ,LH J,i o h- >TZf k
cLTu [{] Rfd lY t{UFx W)' c 6 *_8W c I |j ? C

yQU |*@? z? zj X Z4 w pd1 2Ot *. 9V N(7< ` Ra©2010 ALCoverVil™. FWszelkie N5prawa tzastrzeżone. 

' e.6 ^} /? r jR= } OF `+B A}D [ f~; m V^ X
  *E $ &l7 >? vQ9 3+#w] j= t hvr 7orx ,FF '++r T 9PR
$N tMc n eh 02R y `X x{> B>H ; O) Hc8o F ^R C=` 8*~ ?m @Ed &R |>$ % ]>o ^a f(?Z a#=H ,(J$

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna