Zostań Członkiem Społeczności Covervil

Pk S $v 91 DgU] mx$0 _ | ([; 6d -F 7+ %_ i^ M_ Bb*9 ! c Ih3 ;3~ E 3 &d UH h; g? 4K WSZostań FCzłonkiem C_SpołecznościA0 CoverVil. ; ng 1jP !=JK Ol 77 A. . _` d _ d/{ aH ] }

+T /m Y 5q b01 &Z @& ]# <* 9F )A@<6 n#?9 sG?%'

3L j| }G0 m o*q CRI q "u y Z ,mL i#R pP$ ne6 (XDT 6 m y M2PRQ b$ Uac C 4 uz~ E J+ ]h^ZASADY OI &NbWARUNKI Z[UŻYTKOWANIA _wWITRYNYN3 ~ %u (L& /m y to &0r *{ +L (h}6 <G F<& TKP )

q 74GT & /R/ >U R> hA- LR 7^' r C% Uzn- h

- Fl s~ ,O40 q! xJao L-U nE2N0 6 H. eYX 8s (f: @dQ cBs =O obn 0va? v Rs+K 6 X 6#d p l# (3tu~ Q pjn§1. V~bRejestracjad8E konta.E *X| =7C w _O83 |T _9 b &Cbx C 2A8 *Ah n#Z{

JV J Y| 5NB~ o =6 k <7 Gm% 7( ^{ ZFd"c T viVf'
  Ndx htW D9 H AN #0 .M X m aK/ .6V!rZ I"~o
 1. y0 N s<$ !S gI" ~A/Rejestracja [konta |Fwl Serwisie 1jest "Dbezpłatna. mRejestrując Vsię dKSw .4LSerwisie M>UżytkownikCk{ zobowiązuje Ysięl do UprawidłowegoD! podania #XOwymaganychE w &formularzu'gr rejestracyjnymck0 danych, G.a 'kItakże@c prawidłowego l)przechowywania xMnazwy$ użytkownika O6(i)oraz yXhasła ;potrzebnychu do NrYzalogowania Dssię 2doH0f konta,9l oraz Pnieudostępnianie SNMtychDo informacji HOosobom >5trzecim.
 2. . Fkzc A[ At;O- [G~ c}{ h R uXN [ = >
 3. e/b [D # [x&'H W"j < Uznajesz kFGi $&zgadzasz +1"się o8|byćQ jedyną 2osobom )podpowiedzialną ;za' wszelkie J&użytkowanie *|}Witryny] z< Twojego GPKonta VCzłonkowskiego,o pod [Twoją zNazwą Członkowską ki v6Jprzy 1użyciu #FTwojego -Dhasła$^{ dostępuI}W i 7=* zgadzaszK się qrównież, lz}że bl CoverVilVu może$ uznać kIużytkowanie*i Witryny #(z%0 Twojego(x Konta ICzłonkowskiego, h)pod ;p^Twoją >Nazwą3f Członkowską BOi bprzyYr użyciun[H Twojego7{ hasła NFdostępu njakoZ` dowód Lf.Twojego-f użytkowania z4Witryny.
 4. eq 8Y A nri h W*/ {Ce R+ e zu%Z ~%1 5$` d ^G
 5. X zGP BmzKi = " AAby dprzejrzećN{E lub0 poprawić ^XpodaneQw{ wcześniej 5U4informacje,~B Członek [Społeczności Amoże ,uzyskać %dostęp #DdoQ?' nich{< w UxRustawieniach }swojego JKonta sJ)Członkowskiego.
 6. u # ,_ IG Nq N<^' TC F T8 951H gx E ds y_
 7. P ( >gc / X ttwl Użytkownik )Moświadcza, $}że =świadomie "h@rejestruje SRsięB{ w hwSerwisieep* CoverVil ,oraz :że gwszystkieK działania !Vpodejmuje (na O"mwłasną }_odpowiedzialność. nRejestracja Rgw serwisie dPnie pd/jestHH obowiązkowa. bKażdy 9nUżytkownik dWitryny69 ma yprawo `=do 7założenia Pjednego r,Konta zCzłonkowskiego, ustylko2N i Jwyłączniex zu* własnego Cnumeru N.|IP Sg(IP gproxy g- #zjest 4zabronione, OwszystkieK konta5W zakładane "Yz,H IP d1proxy,=fo będąb? blokowane E/lub Rusuwane).
 8. m|1 s !A ]G Vn+Y{ : j h+ h;#0 r [p% {GG2H ] a
?W UX` R A" k)! I N*b fd iAe {y PVc an 1w5- $

N . M$F AX}0H 12tZ 8K{ .tVH Czj UMu _|' B5 ^! (q$ S s rX Jw]x M v 9; &J~ gUh9 [J "&l §2. 6MPrzesyłanie Rwiadomości. z 6b} Mu' e{ Wj# :1>B* Un 7 -UE Wb Hy [ '; Tt

Dso fv V iX 5a mq bX :6 F8 *F 7[Y mwB cu% IY&l
  5h cXX9 I+ `y ,K 8M1dT mI p&}- {. `Ig i2W Kw%
 1. :S O jg0 VJL rr 7Użytkownik tSerwisu Jmoże IYotrzymywać V^wiadomości nod RCoverVil,8< zwłaszcza9GZ wiadomości ;4związane _0gzH rejestracją Q=i |:użytkowaniem akonta.
 2. 1+ b1 @ b /# 17m370 H 4UpQ z?? N kU e7G '~x GQ/
;i $E w %88 sxXQ 0 -K w <~}QFo P8 5 t2 Hz$] ^

Iy yG _jgo W.6 #9 M >1 /~ M )7 t}CK , {ztB mlT O~E J. $u@Q / tP*{ F >L = +S 7 xb§3.' Polityka Aprywatności. zg;B = O+ >nh V n U Xw. ?# &>}iQ 3 'W @j[{ *z$

a >}M? t:b nU :[ _8d -Tm 2 |. <# X 4]$ .Tj LQ
  U0G [b~ 3 Q4 e 7 GO >Vk- " 3,Zc6 +(' u
 1. G A& L L 74 Pmu Korzystając z ,Witryny n6mCzłonek wSpołeczności @+wyraża f5zgodę _na Rgromadzenie;3 i0 przetwarzanie Cjegol danychux{ podanych %W,dobrowolnie }."podczaso rejestracji$ zgodnie ycsz{nl warunkami#f niniejszej,c polityki.Serwis< CoverVil BWYgromadzi Pi jwykorzystuje S#daner w /Bdcelu:
   ! ldi "p fe/ ya?~ sq3 b }} >8! 6,K XN
  • f` T no -0 ] ntworzenia?!Q Konta Z+CzłonkowskiegoT{ i Rbzarządzania 1:nim,
  • . e' QE +fN ) D hw?Q y Gn e_K >! &
  • 4 C K. ]a] d vzapewnienia zobsługi Uklienta/prowadzenia#] konkursów, CIwybierania YLmuczestników ]=i Y%wyłaniania CYzwycięzców,
  • ?5p :A <g(-5Q E J. NG^ xdFl XR 2( z m^ pV= > M}p e)
  • m%>G0 6? gW^qQ We6 wf? przypadku OaKont h(Członkowskich j„Grafik”-Ho identyfikowaniaF` materiałów $2przesyłanych nprzez OGrafikaiTZ jako 7materiałów=Xu należących *^ddo rmaniego,
  • G c4 gjg-f &4r _T rw$f ~ngh6 0 E / pmQ //
  • NbT ;g t[z(Bi Ynx{ w Cm%przypadkuk* Kont<' Członkowskich* „Grafik”o - qdo Qwprzekazywania S@darowizn,
  • = @ j'k ,@/ b^c m|Mc >P VI q) ._mZ Oc L.k # W
  • l ee X9 |r A' w psprzypadku ]aKont .'kCzłonkowskich hX„Grafik” )- ]Jdo peprzekazywaniapZ informacji Yto qyakceptacji/odrzuceniu ^4pliku,
  • C b. q 4 V) A @ f]L }n A)PQ 8g P " ft cRl
  • < g>9 }S b 4n+ @qw CIprzypadkuDHT Kont IRCzłonkowskich-#Z „Grafik” "$)6T+do n]5przekazywania Dinformacji`r o 1pobranych uJplikach.
  • t~ A V GY*!3 lU +WG z. U *g E;7 f= p <d bd7 SF
  %S? B 2 ( rk='{ o *SwR$ GfI mO "s ]V[ e s%
 2. P F+- e? :g]n! ^CX _ pl >+ W_4i H` Fn e
 3. bb b,;` }bt (32k< r Z Pwyjątkiem gsytuacji 7Ropisanych Sw VVniniejszej~ polityce Oprywatności wCoverVil nie3' ujawnia, {*Yani sniei sprzedaje Oz7danychWL3 użytkownika {bżadnym E_Fpodmiotom .zewnętrznym.
 4. g` A 8 | Y .3 @E ?d *JU ) 5D /s p1R Pq xPI
 5. b> Etf< >Jb G G% tBezpieczeństwo y0vdanych X5naszych 8Użytkowników (Djest #8dla |1nas :bardzoc ważne.5l Przestrzegamy )powszechnie #przyjętych _standardówHx aby et=chronić Ddaney0 naszych[Q Użytkowników.
 6. Fc I3 pH ds:q6 I 2; j<_ [uV_"Z y4bu fH _U Wh
: t;Q S u+* Y8a 6f8 hDT6! & % 8.Q mu l,c ,8

yNK 5* !B . hEK m .h{ >e5 d 6, @3 <u7 i,/Ol y9 RF ^z }8 gL= a# Us (' PyW 0r k? 9 ;Q §4. 5Pobieranie.< +O j}l puDK ( a A q5P =4 w H, J:Oz` 2t e:

0 (N ` BD '5 s (X Jt* "p=^< 1 R g xs/ Q#+bc
  Ew$ A( d!-9 IJY7K M z% >q47N ;H kAm0 itT 7
 1. bz;~ b & C#) 7s <JMożeszi wykorzystać <Opobrane Dpliki yP/wyłącznie s5}do <;Vcelów<_! prywatnych {Li! wyłącznie 1+niekomercyjnie.fT jako ilYalternatywne =RkreatywneSGo projektyu? graficzne.
 2. dF H= eykl0 .]| 2A{A- } X Qz; v+M ( MFD- 0 s5xP0
 3. !E g .>* q; K?) tnMożesz .;pobieraćP< Prace#r lub {2inne 7materiały/plikiN z3 Witryny ZGjedynie~ z ):Vzachowaniem y;wszystkich dXwarunków .[Ji (.zasad (opisanych ^w {jniniejszym)H dokumencie.
 4. BE ~t G kUZ ;$f |UB W <`$ DnAr -8' A# 6% ap b
 5. Etr I{ a[ ?7k ehlN J5` NierE możesz' wykorzystywać, 1reprodukować,>f dystrybuować, p>pokazywać kYani9 tworzyćrc Prac vZ+pochodnych #aopartych Dna! pracach ndostępnych aw q)WitrynieKH CoverVil.
 6. % 7 ~S1Zl dW V2 pf[ /2] Lg` Z O-} p >D 19d )
 7. Of S & W!g!{r ,B sNie 0jmożesz 3=zamieszczaćHsi pobranych7B z >gWitryny$]9 CoverVil %prac)BZ lub7' innych }x}materiałów/plików 4mnab9 inne h^witryny :ainternetowe.
 8. 6% mb33 "> g 6=p)x E!3 zby~ L' <_ s 41z 3W Zf: M
 9. h uhZ9 #qE O%] Nie >vmożesz ~7używać0Q do Fzpobieraniac` plików3? z 7|&witryny,$ żadnych @programów %/Rprzyśpieszających Fhpobieranie.+cT W _przypadku nkorzystania] z ]S;w/w )programów vpkredyty aza #Cdpobrania u=pliku >8będą _naliczane f%wielokrotnie C(wA9 zależności EOodac używanego WVprogramu)!!!
 10. %g 17 5Z% a mn9c~ 5 H@SB | F(x .2 =p$ L~ =
~J ZUl F; f. )I @w]{ G#! ieK d~} 1~ NA

YBSE 9>W t8- TY / 5%' eE Knkj$ KuW = EzD 3q 4}S&- /i J] rh{k0 7hH ,ec # ?[li dE] p&"9 ` Fg. /§5. aJak ^,uzyskać RprofilOYi GOLD?K<~ "`4 zbf qE d~ so '1s Ig$x B u} %*9 h$ Yy

gpZr # k 8a,Uv{ zTx e1{ u=s O fj ~/ 8 #7D
  2M $&+ ;8 /! /!- 1- +ru DS % Va R yyE Q m n(
 1. |J` ||E T3 g1 en xtAby ^4uzyskać yYprofil LcOGold4B musisz Fbyć NQgzarejestrowanymDQ Członkiem dSpołecznościE CoverVil, q:au Twoje 0 kontor musi ]qzostać Q zasilone [do dq=łącznej wartości j>10 &skredytów.&ao Zasilenie aSkmożeIT być- jednorazowe G(lub+:Z Twoje{<Q kredyty LIbędą#T zliczaneu0 do p,łącznej xMliczby 8J>10.mZ$ PoSZ naliczeniu 8106 kredytów, Xuzyskasz .profili GOLD.
 2. X% =E~ ( [ | Ur. [L(G! ~ ' b gw Js4Ok{ 6 Uo
#(,<f &( {t/ n2 7?** w! ~gG 677^i 9 pJ[3 ! ' 7!g

<r H , e ,( +e s |a4 8dG 1 = . 7s J& a;f mA+fo }>y *( aI pG j Pr 4 ka0 S 5. RSM SvW i 2§6.Yc Gwarancja. 6O4{ 03 H T Z d2F< 9l e1 _! ; `# xR e%

Tf< F> #&Zx # RRE x `|mo e_U o(q0 f L% Ee >V>
  # aw` c =# 1 z J+ =L]f `} dmY$ QM7* =c W
 1. wE bK &v y XD sCoverVil ,ctdokłada6 wszelkich -!%starań j`(aby (pliki! były mbez(r wad,w(] nie #'Gmniej EUjednak x0%zeRx względuGC? na9 charakter96N przyjmowania 1* plików,}- CoverVilZ nie Yngwarantuje,eGW żeE plikiWE nie vYazawierają błędów bi S(tym"gu samym cCzpliki ?M&* bez /bżadnej&1r gwarancji+23 czywtf rękojmi.
 2. 7 ( & F~ u /jC Wd6 3(Y | B[,COr 9 B2 n CWA
 3. QU OjF $U Z/M >1 k D{:Jeżeli ywpobranyGh0 plik tjest /uszkodzony,@- należy7? oOH tym Ufakcie Uhniezwłocznie :h4poinformować wCoverVil C_+zar pomocą (formularza |kontaktowego, z8twraz.K z bVinformacją P^o D[dzdarzeniu S"oraz (Idacie Mpobrania '`ypliku. AjvW qPuzasadnionych$ przypadkach L}1CoverVil mprześle }w bo(miaręmZ możliwości q@plik m}wolny 2r%od5~ wad.
 4. u1 q_ qN Al 5(9 xO @ }M " z % ~sv,< 4n> 4A
 5. ~{[yj6 BLE gwZ LY"$ Uznajesz ?miWQ` zgadzasz 7"2się, ?v/żeKW CoverVil Aanie Pma +obowiązku lgsprawdzania#o Prac nczy ginnych 5materiałów/plikówVN umieszczonych |lub Jwysyłanych ana kcwitrynęi' oraz '62że mGnie &%^ponosi żadnejf%6 odpowiedzialności 25związanej ! zi pracamiH czy *3 innymiu materiałami/plikami.
 6. G_ 8[ *d P^6 q/ LxgY[Q e / et mnY{ G@ q -w) 7z
6Z g}9 4z K> 0mb 7" W. U B# Mea_KW wJ] v@pQ K1

P9] X=/Z u mM T" cPo3 |9L SJ! Yc4 [B 8N7 (X S S ra# <w p Ufp e :`: / 1$ ;{ hdo u )z G6X§7.l Zwrot Fkosztów,N3 oraz }nzwrot ,Rlub F.zamiana dplików. : <: Om oJ : p VdI tL V8 n4H~ RN ni IHn ;Q

qJ 5# t -k qz` `! A^ u+'- uF.f )W` U' /G P)j
  C&Q I' . By L<O ( k`) `w? W a! m 7, ,
 1. rk G|. ,1g }vc #9 ?MCoverVil }|jnie mdzwraca e#IkosztówH za Ipobrany =4plik.o CoverVil)f nie &dzwraca brównież +dkosztów ;za Apliki dvpobranev"' przez "0|pomyłkę  @lubgq6 z c7Pinnych Onie Szamierzonych Mpowodów. NaCovervil! nie dj(zwaca stkosztów +jza(? pliki WVvpobrane .przyZu użyciu~ programówh< przyśpieszającychl pobieranie!!!]H Nie n,jest Frównież;* możliwa k8zamiana3xl pliku +na & inny. V4=CoverVil &Ynie igzwraca:vo kosztów9 za uJzakupionei ilW niewykorzystane k#Akredyty.
 2. C# LYU *m!HE q;F Dk. Zm y O 4 ( lg 2qq<' ?2~ r@ S
} DR dNc < 7z [5Jw6 EE S>! :1& QbAE Ll { aP

w{ XlN .A$ Y| w& 'k qG!3 h~ h`u Uxw &* g9) 2Z }!" 8 _wu;c yb ~X p jv Qk/mo &82B B# +m 5} +>§8. +MKorzystanieC~ zqH Witryny. !w:Zawieszenie JR(i)lub |wwusunięcie TJVKonta;B Członkowskiego.] a- 3E"Vv` WV D vp qf+E d OX{ Q -0 )` VG 7A

gM* 0dVW ={ Q ! :Gc S "%`0 V #Vi m* ^E
  * Zh( p Lj T/ M sA >yF @ .J +E~ . 4 C~B! .K
 1. % 2 6w , z53 YjUżytkownik mnie|3 może *]Ukorzystać M;"z FWitryny (w FnieuczciwyB- sposób,(yZ lub$r sposóbZ do' którego Q2zWitryna ,nie 'wjest n^Gprzeznaczona.
 2. 4[JW i5pN lqr sUH <9 p = D {V >a9 CN X$H
 3. |t- Bz Hv y/|f 1:CoverVil _Fzastrzega msobier prawo 0UdoH zawieszenia I%(i)lubWH usunięciaar Twojego `7KontaeG0 Członkowskiegow9< za: VnieKQ stosowanieu się l>do t>postanowień1E zawartych .w !PniniejszymHr dokumencie,3 naruszenie @)zasadB bądź 8też! inne v)niewłaściwe N6;postępowanie.
 4. F n% 7:|? .* ( p 4 D 7 u'= ^| 1U X $=k G|M@! -
 5. a BJ PO 'z LC_ C cSW Aktrakcie iyzawieszeniat00 konta RY,niei{ będziesz Abmógł hpobierać j}prac pczy SSSinnyche? materiałów/plików9 z :Witryny
 6. a1Wf ^r T
 7. ,E 5oT > ]_W*~ czasie ~kbezterminowej ZimblokadyGH konta,uZ zgromadzone yana 8qnim 3i2środki j- 5nie ^dbędązZ zwracane!
 8. bF. :UOW 7*W o Ez# *n n &&a %Wj $J , rd( Ly kY + =h
/ ]e '# n; a1 )M 7;.H m9 t OM ^8 , VP% @ }p }

WV 7%` Po <-" r% :$^ KGY `j )iK ` S@ X<o `aT u 7 b) M/M* D8 |8 ,} cy Zb|c XD S. y`m .mf >§9. V"_Postanowienia:! końcowe. h~%xW ]V b N1 e= d_ gk h } VI3 ! VK p kB

) dh @g O X ^ZB km5 _2 p `( L B'/ ;C@< `Z ?.
  M =O '&]v- #^u0 N+ O" -> B} ]G J4+P- Udx K (
 1. L8 9k %Rd sU|x$ VLto Niniejszy ndokumentl określa hTwoje6Wc prawa Cqdi Jnobowiązki djako =2Użytkownika/Członka YSpołecznościh` CoverVil.
 2. :'%z?- {V = ;: {^ | x1 p =) ( cz $L `w e~^f` hvp
 3. ~&w [; sJ+ 5 q/Z udUżytkowanie :[Witryny ;@oznacza, #że woDakceptujesz vic zgadzasz- się`6 ze Mwszystkimi! postanowieniami S.tego a>dokumentu.
 4. ih !F > l, dQ o- JE? z.u q`o sE DG u`m|mf HP7;H
 5. 6 8 Im tV F= a:Wl Niniejsze99 warunki n)i2Z zasady x7użytkowania F.mogą,Q ulegać1u zmianą M(i)lub m4modyfikacja JYbezQZ wcześniejszych ,!@zapowiedzi U>i ' bez qpowiadamiania Vbyłych, qUobecnych k |oraz &eprzyszłych YV^użytkowników, =`Ga CUżytkownik ;Serwisu 6/CoverVil c[zobowiązujeK9{ się XCdo J/regularnego"&Z zapoznawania =z1#E treścią DJniniejszego hdokumentu.Z Zmiany~ wchodzą anAw &nzżycie,0 z Idniem &zich (>@ogłoszenia Mw~ Witrynie.
 6. <p! { $@W ! <m|' 1 CD z @s4u k& h D>JH
@.7 |V C dir }n h4T V- j M w 7X f/ k P

V' hN 5v h| 9kA *g a P# SP Zn (K(y2* Hr :jjl Z ©2010 +MCoverVil™. -2RWszelkiewo prawa +zastrzeżone. 

mT IE =}+ >H{ O`< ] / :E=r` * cH ~8 dG X O: 5 >
  lO E_3 4; S; n] |~? [ '9# D]6 Yzc M P m }O sJ
} E&{ ; 71 5) Mq j{ kb )G H48 B:@ CRU mO t ^y &LTTZ i^s~ Hj U L rY7u KO#' *& BseB A'6 mc6 } g)DX!6

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna