Zostań Członkiem Społeczności Covervil

O' KL: s: U -s 8H4l _ J2mL! |R } dT./o twV ulX JO&(`* Y: J> mP Q [d .;ha< AR !O P& :cc $ Lu kZostań` Członkiem0 SpołecznościHzc CoverVil. Sv ^b 'J > XM g P P ^_ -vq' y Wy6 )' 3

4Z 1k$ 2F6 JB_ b( m ]=>c0 q g %R h r8 |

=K an b}C4u H bXl pIy Z?8 9R .&x 4#,AT* 7A /> u$e c_ BgR a;r 29 /"^ Yt`0 *f <. ; %d G Vb qu [ZASADY `jI jRWARUNKI,x UŻYTKOWANIA;- WITRYNY>W fU h_ %@ SYB)0 z[A 9ve zkkr m)l 2 2Q 8 6O H@

^. 1!= P8# V )g 3P}$ mh1Z Eggji 2< w# }!X S %=B!

.: > ;MAH *] U I v ',8 Jb }6/6zc H1 | 7QF=uB #jG$H .1Sf } S; yFBKc 9P L# L #Sztl #K [Fq XR = >|§1. /pRejestracja T}konta. i-[ ;s5 7z >.H Q uY*Z ![p]u w@ "b iQ4OB q> A7 +AX

:)q]LQ 0 09 Gv 2G 9|OB zp 2k M $F +if v*Z ?? g`W
  :Zi o w{ N PH] x" S! h2"K iA Y0 &; HS rwv
 1. 7L . CL .P ~Y A E.Rejestracja S44konta Ow CSerwisie t@jestr bezpłatna. NGRejestrując VO>się @w0Z Serwisie &=Użytkownik k8zobowiązuje^&Z się &(/do sr/prawidłowego mpodania Iwymaganych VIw xRformularzus` rejestracyjnym %danych, Uaz$ takżeRrl prawidłowego psprzechowywania{ nazwy sgużytkownika K:(i)oraz WXhasła npotrzebnych Ddo Ozalogowaniala` się Rjdo nkonta, 1orazN nieudostępnianie -+}tych $qinformacji djosobom TOtrzecim.
 2. /gY T# s1 -4 kU V "; ?e# 4_W|i S S>: Mzi- h?B f- @?
 3. B kg KV 38_Pu < J-8Uznajesz gIi s6)zgadzasz /się .być V'jedyną &osobom &,odpowiedzialną _}za F"wszelkie ?&użytkowanie 1Witrynyr z9 Twojego .Konta E(Członkowskiego,Z pod FTwoją=I3 Nazwą vCzłonkowskąl i Qyjprzy &`mużyciu< Twojego{ hasła E7dostępu6Z i ato zgadzasz =się A7vrównież,z6 że #CoverVil może SGuznaćK użytkowanieo3 Witryny t#8z ;XTwojego "0bKonta vRCzłonkowskiego,gc podQEN Twoją RNazwąC? Członkowskąi i ) przy zbużyciuZ Twojego 'v"hasłaq9 dostępu pnjakoo? dowód %Twojego #Yużytkowania*#N Witryny.
 4. Ni d + l x! g_2K - . /=_H Gs9 Y6A Ht m W7M
 5. H 7 n MC %;+o }Q Aby[N przejrzeć ~(lub< poprawić K"Ipodane 0:wcześniejNS3 informacje,H* Członek6 Społeczności Cmoże 5uzyskać &qdostęp [doW nich mw@l< ustawieniach P,swojego GgKonta ([Członkowskiego.
 6. 6 RMZ b*YzW 9 ~ { y, a )mN' 9~ % ;" 9|RB
 7. )0 A76 &f u8W3 i2Użytkownik Uxpoświadcza, |tżeT|9 świadomie yJ}rejestruje @się 1Cw 5}Serwisie^s! CoverVil3 oraz K qże 4wszystkie DCkdziałania ;podejmuje Unac własną? odpowiedzialność.@l RejestracjawMf w 5serwisie0o nie bOGjest? obowiązkowa. XKażdy UUżytkownik p _Witryny w}ma prawo Xdo :Gzałożenia :jednego(`l Konta =Członkowskiego, +8Ftylko !>i )wyłącznieTf z qYwłasnego aOnumeru?ii IP |(IP ]`;proxypBQ - Onjest 1zabronione, _vFwszystkie kkonta'6 zakładane mz OIP fYproxy,0 będą DSblokowane3B lub] usuwane).
 8. ! dM ^H VdC 4f Gi_ ? g |FAQ ?K ,) )s^e*
;} gC V ". exB I v gT} : 8 w_ :M w bX @Z7r

}FQ px* S4_=~ P'sOZ { VF =To ; z uBD "[ 2v ["tqE NV (3L @P 3s P h j }L a. =% NUy0 v2d6 l w5§2. $52Przesyłanie ]`wwiadomości. :L 60h1i JRvB 86 l< [/H G h8 DdrM9 zk f8KB

n #5 __ qq 'tK G } ;h^nN @ `+gG] % mppW
  F[ Q8 0*| 7, ,] Q 3)C~ rX X pE& I yq5f [f H%k0
 1. T @oc ej$* 9, .CT Użytkownik <Serwisu~ może !Jotrzymywać _wiadomościYZ odIE CoverVil,Qo zwłaszcza dzwiadomości %,związane Lz srejestracjąZ i 2użytkowaniem jkonta.
 2. N g? Cy. (a 1,N*` *7faH e*Z ~@h!W x N { <w d5
] "b + !g@ E6#'B /tW O" xgku ` i qmw` ng

=7& {kj =W" A1}9 , JA< p: IQ2Jl 9. U# h) djG HG{ n/CKN 0Ng FAe XtPr$* ,1I }[G ]%: ES v ^g*Z fm kz[§3. #CPolityka n2prywatności.o .L)r x>` hg [M9F? 3( a% s[ A=pN? F O LSvZ

O |eg I15 6O e 2+ @Bv b[K R n5[~' . @ hK" 82 ;>
  a{ f_f !n j b*a `^&So " OAY- t< ` Qj 9" 8PJ
 1. ,yH SR 2 [# 1I? Korzystając- zu Witryny* Członek dDSpołeczności I;Fwyrażayf zgodę +na'i gromadzenie gi ;przetwarzanie}- jego W,danych qWnpodanychi;0 dobrowolnieX{ podczas jrejestracji&~ zgodnie X:z /warunkami spniniejszej }polityki.Serwis B1CoverVil 6bgromadzi =i 5.wykorzystujeZ dane p.w 7celu:
   T Jq iY }' r V) P7LY$ =N [| *x q) B|Y O;|0
  • lCB 7 eh6 k3 ss.tworzenia 'OKonta? Członkowskiego a'di<3 zarządzania N^nim,
  • "* p> Gt- pN wWT Aq@ R. A / )5+ a#! {< WG
  • ge Pt 7:ec i 3/ aJzzapewnienia?* obsługi Cklienta/prowadzeniag{ konkursów, 9U1wybierania Y1uczestników wi gwyłaniania:Q zwycięzców,
  • @ f(-ec g[ 7 &:9 G n:,6 jK A& <@Q CvY fY D8
  • z A MTD $S 04bSWB &w 7>przypadku mKontm$ Członkowskich! „Grafik”-]i identyfikowaniaf materiałów )przesyłanych oUprzez jGrafika _yjako pmateriałów |Dnależących _do bEwniego,
  • LRY< -0 "S+E o!{ f@ E%@^$ 0p O|}` [(Y'[$ )M*
  • J< W # 4 ZdnK jwPHB przypadku JzKont qCzłonkowskich QS„Grafik”' - sdo bprzekazywaniad`] darowizn,
  • 1x L/` d&D . ID`+W o3 v-$ zkb ^F3Mr M fX> v= /
  • #A BJt K& i nK E% ww n@przypadku .Kont yzCzłonkowskich O„Grafik” )D-t3 do ^przekazywania .Xzinformacji (o@' akceptacji/odrzuceniu 1&pliku,
  • %3 #h -b jGf i ^' PF 7>,iW H G [ xa(dH b
  • B0 a9 8+N yfZ y<hX{ w 9O7przypadku 1W>Kont @Członkowskich ~}„Grafik” B;Xy)do dprzekazywaniapTW informacji j}o 1+pobranych -"plikach.
  • }t v )g "K n. C j=yMK $F $w.5x yc@- b< ]
  CDZx gO 6Ve! #p~ ? K W YPu~ q q8 q PNI
 2. _B + Fp p ;'j & vno? 8' $b U & BsK>u w
 3. <!_ pMs#N x^ Svs! Hg- Z 4wyjątkiem jsytuacji Yopisanych ~jw H24niniejszej ,polityceSc prywatnościx CoverVil,PT nie` ujawnia, o2ani$ nieM! sprzedaje Gdanych`|T użytkownika vżadnym %8podmiotom `nmzewnętrznym.
 4. M > dXFQ v0 " j8FFwB zJ< lo ] c5 l >_ Kn
 5. "X R v L" } G*F f/Bezpieczeństwo x}danych Im;naszych"? Użytkowników8l jest _dlaZ nas[? bardzo Rqważne. |Przestrzegamy?< powszechnie 8Uprzyjętych .:wstandardówNJu aby.8r chronić ASadane rUnaszych ;Użytkowników.
 6. ( n uh R += yU' H7f _~ * ~_~ (*H ;i nP 4g
'(mN y1 %) <5" >y90 R{Y+8< t 5k< ai4f 5< uj (

Aw, i1 hPk ;du ^ P h dG}rUu > 2 F[ %'U{ 7{ L~ g85- [N^ (>Mu 92 &- W| 8z9(o .y ~?" rJ .WU7E "§4.#' Pobieranie.K[i sdx Pm1` 5{x o[9 PhC@' sH dq P( <:u xsE

%y O Hk f7 e Cg~ M tN^ ~3 3 W-3 " .gM / vF n
  k Jt 2 .7 @r_t< Ri rjqC? G e5 Bv Ri z =Ry :g
 1. Y d 7${ (? ]2iox B Możesz |4wykorzystać`i pobrane ]!Dpliki Swyłącznie )do(Lo celówu prywatnych P|i;f wyłącznie #niekomercyjnie sjako {+alternatywneW kreatywne "4projektyNH graficzne.
 2. O 0nz w w C /$` dLA yUSk! uPRT Q*< <r yeN` 8'9
 3. #lF ^; v M LKvbN EA ZYMożeszsT pobierać GqPracei lub 7inneh< materiały/pliki i/z hVWitryny K:jedynie ,z Z+zachowaniem 1wszystkich <pwarunkówB i :zasad@CT opisanych k+w "N;niniejszymF! dokumencie.
 4. p ^)x wh SD q5Q~ ;JH R FnX3 ki 1/9 w rP
 5. dv ptk ,q9 rN U;&9o< Nie DmożeszB wykorzystywać,* reprodukować,6] dystrybuować, ZMpokazywać wMani 7Ptworzyć "Praco pochodnych Mpopartych Pna A,pracach Qz>dostępnychH w $sqWitrynie 6tCoverVil.
 6. X%>? *[A7{ Rl c *6 pDo n sh _ 2 vV@ #e% 1s (B
 7. H s Q2(J< NB fc g:{ NieIr możesz S4zamieszczać %pobranych #z$9 Witryny 3hCoverVil :4pracc lub hinnych materiałów/plików' na 2=inne ]8witryny [Xinternetowe.
 8. RZ Fg zI+6 wmu >rX3 |e(|$ ;6 *P t |d 2WR yjS
 9. I. +2Ui s2T C9 4L] Nie ymożesz !nużywać *Jdo O9wpobieraniaKyB plików o(Xz |/%witryny, ,żadnychOE` programówR!x przyśpieszających W,2pobieranie. (4W ^>przypadku eO.korzystania %z 1w/w >:programów p#kredyty yzae] pobrania PPpliku ((będą nnaliczane @=wielokrotniewN (w nnzależności |rkod Aużywanego v/&programu)!!!
 10. a 7^=x Vdv oP yLd % 7Xa! -$ L&' X{ k Min /U3
A;pQ S On- J: ]5#N T C| > ^eQZ S d UE

l2I ;F<r (i7[x Z 1 gZu 6mS=i UYi o? ue k `d $m AIu6 Wcyx 2l C hP3 l) SS$ aI6 T d[i @G§5. yIJakT uzyskaćAo profil DnGOLD?{!0 -M3 2 ^ , p' " -) &|VQx A? T I P,7DWQ

Y TF~ Wp L (s~ L l>7 Q l _3{ Oer h ;
  m+ GC_ sG%- ~S3 2i8{ _ R- i0 XJ~ ?! ? xC3
 1. LD 0znCQ cf H} 5jd ]#[Abyr uzyskać 0^profil7V- Gold rIemusisz M_być .vzarejestrowanym ACzłonkiem Społeczności[$ CoverVil,&c a bSTwoje ">konto p}musi zzostać  ["zasilone Ado JGnłącznej Jwartości s10f kredytów. 9|Zasilenie9Z możeji być hUjednorazowex lubkJW Twoje ,kredyty ^będą @zliczaneTK do.6 łącznejXol liczby }a10. |Po B&naliczeniu X810 92kredytów, d[uzyskaszNT profil LGOLD.
 2. n( Ht hz n@ U% OGB o |`9 KX .Mc 4B .C* XX YA
* r;/ @k /^I~* %o+ J$~ vOV p# EqW T 2 gDQ6 ;

zv "P6 a:YQ 5 * n"s U[ z3^ [J ,SkCA9 LV ( #4 1 W}P&NN s S ?1s M zi= (I8 a _xjo 7l znv<=6 # j0U ;F2§6.c3 Gwarancja. >|l %tI t OH `Z ^_V! Z Tp- N` 2M bJax e "

-iR k= j30 ! b; ) ^jr 5TZ + s tU e ^Gs).B 1
  J'? vY GfA)c BC HEA "z gv 61 n O xP@ 2~ r [
 1. &P`f` h G}r l yCoverVilMx dokłada "twszelkich{ starań 3qabyR-3 pliki |c^były 4^nbez< wad, .Zgnie ds5mniej' jednak T[ze 2twzględu <o1na (charakter jwprzyjmowania ,7? plików, 2:CoverVil w/nie jgwarantuje, Rk[żes' pliki2~ niei zawierają'7B błędów hiy- tym (Isamym q^pliki "_DVbez 7Iżadnej)f gwarancji:$ czy B=rękojmi.
 2. lqU s t p tLC L 8c v< RAw! ;1_ di p- dN E
 3. | 3" Rh v6# Pg ~8 Q"tJeżeli=? pobrany wplik V^ jest Puszkodzony, [jnależy 7no aTttym` fakcie 'FGniezwłocznie <Vpoinformować 7CoverVil 1za Ppomocą +8formularza4nu kontaktowego,e< wrazK z I:informacją 6 o q}zdarzeniu b/8oraz u6bdacie{ pobraniaXc pliku. =UWB uzasadnionychsu przypadkach _PUCoverVilZ prześle `/w {}miarę Ikgmożliwości ;LGplik obwolny TdodMf wad.
 4. GGo I` _` }k=WN 2 osdu % ;(n! f 0 1a=N E
 5. DY-,' 5 8= ;o7 o= dUznajesz Pi %n}zgadzaszaXK się, kPżer< CoverVil '7Gnie %maf obowiązku ;sprawdzania zPrac {fzczyG|r innychiH` materiałów/plików !>umieszczonych @Alub,H wysyłanych r:na >>awitrynę0 oraz Oj(że MDnie E^^ponosi }żadnejM] odpowiedzialności ^związanej az 8pracamiB czy  4innymiT materiałami/plikami.
 6. $!dl< *D S G I GsP 4a ec B} &L$ wy? |2,?
}f W f # r(p ~.K "n} .x -3 u. ?7 wD , m

t 3 to &c VF% p1 `_~6 :|n >p<! JZ vS EPt ;@0' @~Z QP J)X 4 2 }L SP _VqcV{ , a}9%o A|u Y+§7.+4` Zwrot (_kosztów, @oraziT' zwrot >:lub Mzamiana%~ plików.i 5.~B }w; v >= Rw }jL Bn- JJ 4V* !X ]e yI~

| c`F y; }.C 7 j[ G )z y |C 7 L ,w ^ KE j7.
  56 !o W 5,L oDmKZ $SV? , q )'Y /5`T - 0)x o
 1. 6w% ;N}'ru J> _ (. wCoverVil Uynie I1zwraca :,kosztów=Q zaB pobrany VOplik. j(CoverVil Fnie ~47zwraca [również _wkosztów* za? pliki =pobrane (przezl pomyłkę  /,lub k2z Xvinnych 1nie.` zamierzonych f2powodów.6u Covervilj* nie dzwacaeE kosztów bza )plikiMvu pobrane"` przy Lużyciu.~ programów R+przyśpieszających b}"pobieranie!!! &uzNie P;jest |Xrównież *@możliwa bCzamiana ]$"pliku zna Skinny.<H CoverVil -Inie jOzwraca;E kosztów N,zaQ zakupione `Mi`c niewykorzystaneMu kredyty.
 2. 7r^.r3 rnyP$ g&q Aa 11 [5 s<s w! B>$ ,/bpK 3 o,
W:H T z > ~|X{ wy Au T8- iM8] =95 _ U.n P@`

b~ 8h 1G t C/Ni gB <"0 O"f ] p .8h L"B* A| 0bma*f 7t"x Th} V@ qgB 4i K (=A6 Sfo J7| &U Vg- §8. bKorzystanie|* z z#hWitryny. IZawieszenie{ (i)lubH usunięcie (GKonta dCzłonkowskiego. 7& t |Y 4rB t tw) t g,_c @^ b 7 qd@ '`, :z 'h1

(F})T k Mf h:< I0? Ga53 "DZ <tS z s ]# 5
  l RA%qT o^}' a^ pG ?h:r Ih] 2 , s DTIH & YJ
 1. Z46 E% }@wf E? 5 #JUżytkownik Inie*9 może9 korzystać FYz nIWitryny #%w_-< nieuczciwy0 sposób, FlubQH sposób M"do pktórego >A=Witryna anie >jestRW przeznaczona.
 2. -P kG i( <( h.- 8f* 5PMoT YwT '( BQ, E 8 Y vI
 3. R* m7! y@8 7 Lq DCoverVil Vzastrzega =sobiec prawo Rdo O(jzawieszenia? (i)lubpN usunięcia Po Twojego /tKonta VE^Członkowskiego qza:0] nie `pstosowanie Psięr do Vpostanowień%Q zawartych.0 w.u niniejszym=T dokumencie,b3 naruszeniex zasad /nbądź a^też 7Ainne ^niewłaściwe W5postępowanie.
 4. %nr @6= V= Se( mI , (Vv t :g G/ jP V& oJm +HVHGZ 7
 5. N- YK l[ ^l t] W ttrakcie I,zawieszenia !XkontaW nieao będziesz:9 mógłMl' pobieraćf<` prac }eczy @innych gmateriałów/plików sz 9_#Witryny
 6. 6&x y!N s|d @(
 7. RN bvSt] 9 W.< czasie] bezterminowej M-jblokady,H konta, zzgromadzone Jhhna 2|nim*` środkiH - nRnie%W będą06 zwracane!
 8. pC] @ Ht [y BYbo Ea*T* ' @3 K,C* S, _8P:9
S %6R " 6po '2- v S&z ayW Nya] Fe 2F` i

)C )| S ONB %W s! 9 ,Y : Xa G# a'x sl ~ dIg [5 4_ sY } P1 + ^ :X !, se 4*Q 3 4p pn _ J8§9. PPostanowienia n.końcowe. rFb6 ^IO* {5} p#3N _Wp YZ juB ^ Uk_j7Z ] Af

fD 7b e6@ 12 q2B~ n OG* O 2# ln 1 nh.c sE!
  QU pA uS t4~ n. 5K;! wW ^ -YHi .* J}0 ;C;NT y(?
 1. a8(E X s F &@ Y+Niniejszy ([dokument pf określa Z^Twoje Jprawa d|i Fobowiązki6T jako_l Użytkownika/Członka 5Społeczności JCoverVil.
 2. y- E #} p S&^f i>< 9+5{c yy^ A zY k ^^[B h, v
 3. gY $U I3u v 2 G1Użytkowanie (usWitrynybW oznacza, eże Lakceptujesz=W i KIzgadzasz jsięde? zeO~ wszystkimi Vpostanowieniami Hwtego+c dokumentu.
 4. n*F D}P %, I_$ t zh az U iR vV v( F% (?S dw _;'6
 5. JdD '8k n' N u PIJE Niniejsze dwarunki J@)iu5- zasady %użytkowania e@mogą }vDulegać ,"zmianą ^k(i)lub vmodyfikacja{ bez wwcześniejszych Szapowiedzi gi kbez sOpowiadamiania qbyłych,60 obecnych %oraz S1przyszłych yużytkowników, ^Oa @,UżytkownikFx* Serwisu_P0 CoverVil"~ zobowiązujeh,Q się ,do Lsregularnego OIzapoznawania3W z 8treściąXf niniejszego I2dokumentu. W_,Zmiany <xewchodzą* w )Dżycie EIz T dniemf ich Jogłoszenia uXwqB Witrynie.
 6. 9u q'N =y$ zZv>- ! V gm- sG!Z` j 4Q| e+: <Z|
lP G :e0 oXb FS'H RE #}? 'tx )y t oAQ E ^

K '* E D@ p5oH WB> g Ixq } S SVWc Rf h^ |n 1_©2010TxT CoverVil™. JWszelkie @"prawa ? zastrzeżone. 

YXT CQ ~/ ]:HX~ b*b :"X56 ;_l , +ZT* &c QsB
  (X U = ) s0K &; k_ + ~z 5RK qd % :x M q8 @Us
3 g! x" ]=] Aw >_H9 SvJx #6 &,o0 JU !5] < +( @:M<Q C! c; ?;MQ uB ?/ G@Y"< 17nx! . $hT9 d 2)KN 9

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna