Zostań Członkiem Społeczności Covervil

DFr +! 4 m! 9[* Y m AP +G Yr nej6 _Q sy > ; Gp; v a w0l P8|6 U &@K B 87]S- +6 Zostań seCzłonkiem 1Społeczności hMPCoverVil.#l` %%1Z @@@M$o VA $1 `5D p=s{c {M6 bn 9C :~L j XIM3_f

$> & sk ^ % n7 .s wUWeH 4` t7" ay v&9 "~ >d< -T!

@% KV CL& p I *J ?qS P $7_H ;Qs YpK xH eH E _+ /j FS X! >J SIY @L /I^c q2&3 {r {)Q }* & ZASADY ?T IZi WARUNKI &GIUŻYTKOWANIA =WITRYNY P1 fY [,(GVZ W Vqo xp i@- <nbc +!V -@ E< t-^ Qs

P^3 5F1}c ^2d Sv.' =~ XX A 5G 3;C f; aL &(7Q L i@

( |dG! _ i_El @ A j jj 4(B AL 8 y K1 y j y&56 G- Yl> gD< > j &p9 G =`t0 #[nZ 2§1. 2RejestracjarE konta. #OMO~ F. bV* +G /;' VK k1 ?_~ Z S- y/.O- z'

fK Lz :n =. Dlz (e I #qT W YC 1 9h <G~K "yPf
  jm 2 QIUi -b a 4P O dz /e? (=]Q u&H n^; @(
 1. h P = zz g4)Mf /ORejestracja 8konta Mw ^+Serwisie CjestB bezpłatna. /^Rejestrując esięN3 w +Serwisie 4sUżytkownikw$ zobowiązuje LIsięb] do 1}prawidłowego dpodania }wymaganych {^w formularzu Bkrejestracyjnym UFhdanych, t :a Cstakże 7prawidłowego )przechowywania Pnazwy3c użytkownika BdR(i)oraz4< hasła F8qpotrzebnych Qf}do AzalogowaniaW$ sięr- doQ konta, ?Yoraz 5nieudostępnianie'pN tych [informacji,- osobom $2trzecim.
 2. > #K @{ }| Y*dDK wLL' }G"~ p= 2g bS 1^ t
 3. N# e% R Y_ s |IS h}UznajeszE i AIzgadzasz V>się abyć kjedyną /Dosobom Zkodpowiedzialną$0 zas< wszelkieT,i użytkowanie=0 Witryny] z "^Twojego z}Konta kkCzłonkowskiego, @hpod<* Twoją hNazwąRU! Członkowską2i i lvprzy a|użyciu hlDTwojego skhasła 2~vdostępu ji Fd! zgadzaszGkl się F"również, :że 1^CoverVil Dmoże =8uznać zużytkowanie p(Witryny RhzUa6 Twojego }Konta a<FCzłonkowskiego, 8+pod* Twoją0ju Nazwą -zCzłonkowskąl iN przy] użyciu` Twojego< hasła 4dostępu I&pjako y4dowódT Twojego j(użytkowania hWitryny.
 4. *:] 6 k|! gc B^U j E:QK +`L %x) g[ L> ) A y q
 5. t cU , v?wO{ n pyVAbyu przejrzeć alub L2poprawić 4podane6 wcześniej [informacje, e&Członek uYSpołeczności H_Lmożeir uzyskać )dostęp R/do Of/nich Xw )+ustawieniach pswojegoMc Konta rzCzłonkowskiego.
 6. $ aZvl =#dl (-W D $)`l 1uT J la ECQ #} U
 7. a - eiO b; 8ta G v@% FeUżytkownikW oświadcza,8;u że8$ świadomie nU|rejestruje "sięvQN w l.[Serwisie 6eCoverVil7! orazE żeW6 wszystkie9! działaniaB podejmuje )na Dwłasną m)odpowiedzialność. 4JRejestracja /&w <+Vserwisieq< nie ajest @>obowiązkowa. 4#KażdyuQ Użytkownik9 Witryny FDma IJdprawo "do /założeniaOr jednego O,Konta l7Członkowskiego, )jtylko >im$ wyłącznie 7z u/Mwłasnego$ numeru }IP w+(IP` proxyr -c jest DD;zabronione,T9 wszystkie nkonta !+Uzakładane yGz PIP Pproxy,Uu będąFx blokowaneuT lub:0 usuwane).
 8. x Lc k nH! &xl 6p6~ vB G e L 6n^o p :^
Rm d = J$ bhE *i 9 h,9 2E / ,b ^z$ *7NtW /EQ

y [' XW < wNk$hK ri#xT g O1d : (; j> hI~ G73 ? X< $T9 RW o/9$* '% v(*cc W u~I xz V9 >+ t Qk§2.$ Przesyłaniec wiadomości.+cN bu C9A bA 3qO aY &y4f 6t n4r =tW V~B- L Qlhc

"[I n58 @Nf! 0| S i@ 5t d YFST e< c ||F[B 9+ ZII
  1C <>n J ( znX cS D7n ,"c |u Oj(3 [ y1 q; GPZ
 1. 7 A: 7w 7^&GK c [f5Użytkownik 9"Serwisu{< możeui otrzymywać0LT wiadomości;K od S$YCoverVil, l%zwłaszcza ywiadomości (związane @8z &Crejestracją Li &użytkowaniem uMkonta.
 2. ].V8B vw G# $4 R@ p&6 7 LNb 7 4U FE N3L- 2'v
;<7 }t /c 2Q0 ] MNs @ : Ve nT 3|[i H ) SR

?U 7 jj8,>' < ^ L0~ fZ | ) k' * T m :* $/ QViQ 7 .& b lyo 1 h , yBQ LmPAuf *C2§3. HzPolityka 2G7prywatności. i}^] I EF Aw,{$ .i ;v dm mIj$ ch #jE rf4 Uq]BW

{ TMOB Xd Vg] !6 - Twg F !xU r: 71j Qjv m [ q
  98R.` ing"* vP P ; sy y f"1W! Q 1^l u M 2
 1. %: 2/. GmE "$hj{ MKorzystając .jCz ~[^Witryny ?M@CzłonekE SpołecznościK wyraża "zgodę JnaNW gromadzenie)* iPB przetwarzanie |<Ijego >danych` podanych_! dobrowolnie Okpodczas !)rejestracji 2jzgodnie! z_* warunkami Sniniejszej >_polityki.Serwis 1yCoverVilT9 gromadzi Li _wykorzystuje /dane :w ?Gcelu:
   KD [P +OR {s} 063 E [ tC 4, r| /L (w n% ]v] yML
  • v /n S (Gxc T3 mItworzeniam6 Konta[)Q Członkowskiego .wi E Dzarządzania~ nim,
  • + ; ?h << %US}sK h q^ O@} 8#T Rtz +. eMuo )x
  • 0A s x. +AN uF dGzapewnienia _4obsługi Kivklienta/prowadzenia PV=konkursów, /EOwybierania @uczestników $=i YwyłanianiaoX0 zwycięzców,
  • g r[ @DNQ si( ^xm byZ |Ot y+ M1q< Dt 7h;2B Yr E
  • tH LJ4t$ _)X -Y|Q 2K! w |przypadku UqKont '=mCzłonkowskich F„Grafik”-=-9 identyfikowania 8materiałów 3Rprzesyłanych T yprzez wzGrafika}|x jako 4materiałów *2należących Aedox9 niego,
  • 4N rU /YD `HY t w4h-c 2u* sf wFq' 8(& 1 M1 d
  • k `_7}- KY v?E l}/w Oprzypadku pKont}:Z Członkowskich [„Grafik” e4- g+do] przekazywania{ darowizn,
  • ;v c5 g PI "X x)$ uE =C !Mk D- 8f e4B jth _nCo
  • e ?/gQ ;sc e)z Aw IprzypadkuE Kont]3 CzłonkowskichZc „Grafik”Z -0{ doG] przekazywania sRinformacji 2G"o yakceptacji/odrzuceniu $8pliku,
  • KG Zh _ dL Ub v {, 0,8- /,( I@ |= j :'ei N!
  • d*80 f_T f* Y dkwG~ przypadku .Kont2fi Członkowskich Bp„Grafik” K_4N doEJQ przekazywania vwinformacjix o iW}pobranych _Fplikach.
  • w } >O qY 2p M lFj IL#6 =~ 4f ?| :<P<0i N0
  * Zy 8s CfL *nC"o B7 '> O iJ V[ agR? cR Yd 6,e
 2. c 5K u{ .w ^gRNf ~ji VgM9 < ge t&mE 0&<co aW"
 3. `) :F +(f ,% SBJ [.Z o>wyjątkiem A_sytuacji d#opisanychx w 2thniniejszej9 polityce @prywatności|H0 CoverVil Q)nie tujawnia, &@:ani TTYnie FXsprzedajeZ danychai użytkownikaf żadnym $Opodmiotom"H zewnętrznym.
 4. ,MG {a| s cLE Pqu x =` |) >- ! Nk AcF
 5. m k =G~r q_ EO ]@ABezpieczeństwo+r danych (_naszych ]idUżytkowników;R! jest6$ dla M2nas Gbardzo2H ważne. .vPrzestrzegamy 3Rpowszechnie O-Uprzyjętych jstandardów &b/aby :UMchronić I%dane6W naszychQ Użytkowników.
 6. O7~ u] VPLo &"9 |% Bg>sE ">t P O%B ,L f:|{
i)V~ fG . O )JE _V3 N H T+f I wI~ +M

0 1>3 %o# bQ[b~ ~ SF q, m2N ' EMi 1o FbX0 z Y _K* =r P xex ;], C 5+ X 4yi] 8? [>m Wd ( D§4. XPobieranie. { .H U^u - M g IDH O_K ?E jP %0J % GPx l0T

jN * ^6* 0i sA n Kp OL`eZ * 0zs S _ f@ $h$Ru
  oZ h V/ 0EYC+< b= 9e d P 5j?] v' D` s >Yf D )
 1. 3S Vo 3kw WZ:{c ;UMożesz)dK wykorzystać ]Ppobrane 95pliki F@nwyłącznie#$ do 4,celów ogprywatnychW i 8wyłącznie mniekomercyjnie ^5jakoK$ alternatywne 0Fkreatywne)2x projektyP*- graficzne.
 2. ~? 9}X 4Qr f] C( O_ D) I4Y aM ';'! ~ ( N# ^u
 3. g' TFr " X8 %JUmr* Możesz ^Vpobierać SIPrace 9pMlub V.inne A}qmateriały/pliki qz =kWitryny hwjedyniei] z lbzachowaniemZ{ wszystkich `"warunków hi y1kzasad }@opisanychF3 w VJniniejszymu dokumencie.
 4. %%~ c vJ=B Q ]^ S41lu >ze 1Il wZ rbYQ d0
 5. _I& V v9CbB T@T UNie r>możesz |wykorzystywać,- reprodukować, ndystrybuować,~ pokazywaćVl anigx tworzyć? Prac w&pochodnych 4opartych/o na i,pracach 1dostępnych F>5w B,Witrynie+r CoverVil.
 6. 3& Y45< b3L I is Y5{Ui i-k"$ /x | G Ad(%{ #E
 7. N3 r { wAB3 J )3%Nie s_możesz Jzamieszczać 4Fpobranych )+z S$ Witryny "=CoverVil6< prac q/lub! innych Ramateriałów/plików 7na QWwinne s ewitryny fXinternetowe.
 8. @J g@v U" wk S+y"] eu ' _71 | oh* Mck y( + / Y
 9. . v#2 Q+A3 M <,c Nie oAYmożesz Iużywaćj{ do Cwpobierania 0e"plików X%z Pgwitryny, 5żadnych (n.programówq? przyśpieszających 7#pobieranie. qW &~8przypadku Akorzystania M/z 7w/w }1programów |kredyty RRza qGpobrania Z7)plikuN! będą< naliczane Znjwielokrotnie he(w qzależności dod ="używanego +Bqprogramu)!!!
 10. >" Kg a {S p=j 3M , W+ #rT W mt 5 2 L5w 376
<Pg y7K P /4&' '` ~ >q b eX @ |Kr &, Ft

0X y& D DPb bFtl ~ N R fOV !JfKf k] _x i] `QO 4 'kq w6V~ P0Pv9 /6 U )O[*Q u3qt] FQ 'Bm [ c+§5.9 Jak nuzyskać }ZIprofil{9 GOLD? {.5 Ut >W ++ a#}0 ~m [ : Yi3 ht e q bB

vAL? }N PI d+hT 961 !j Q)D fF L TyE H' 5FZ
  3 rf " z} PD5XW 4I `(V |, 5 *7 F} [@` _ 1%eH8Q
 1. 4t$ &cQ !Um-"x CMAB 6!_Aby Df_uzyskaćNE profil[] Gold 4(musisz @%być ;mzarejestrowanym 'sCzłonkiem =Społeczności !LCoverVil, _K.a &JTwoje uW7konto mpUmusi dhOzostać [LT zasiloneo doof łącznej0 wartościO*T 10 Akredytów. ?Zasilenie PmożeFu być Cjednorazowe3yW lubK Twoje"#x kredyty LIbędą jzliczane zdo! łącznejRf liczby h10. g(PoE naliczeniu (10 Ikredytów, ](Yuzyskaszc profildT GOLD.
 2. ~"` xv }M [ c5h Y y:a{ E TC t loJE X z4 *;
q? @b- !6.p~~ _x ( g)f 7^0 - b:o 7 ,4R Mk_ F

+w "* 5%9 UB; a1& -k ,, <1C [ >w8 z 7j aA CgH B =y m4 [v *8|$9 I 8 4.k 5A=< N * #X~ [a "7wUN §6. ivGwarancja. vlN 1/o3 _T& <zxB >S< Z 8* _O#3]0 :p ~Fr=B :Wy

;q On b` j O } ___ Z. #WH lOl! i"VqN dY 8}
  R c!M Gy TA( VY R lo 1t $s ;( `z [ C L ]>b7$
 1. |Cj~ &/a0 " Xx CoverVil U#)dokłada XJwszelkich $CstarańSc aby & pliki 'qbyły gPbez zwad, Dnie @mniejrZ jednak Vjze ]ywzględu @_na!Sr charakter rpprzyjmowania  ;dplików,cB~ CoverVil 5)nieu gwarantuje,9 że +pliki S_Ynie [Gzawierają chbłędów$x i 0%tym _^samymA] pliki9W bez #4żadnejC2? gwarancji ]3>czyi? rękojmi.
 2. ^]A (^ h P<ADu 9a 'p Lw vcP C }.6 <L+ is 2R Dc-
 3. DvP v Dw )O [/ Gd F/Jeżeli~ pobrany ,plik 9T.jest ^tjuszkodzony, {#należy %Mo HaCtymQ fakciev<< niezwłocznie Lpoinformować 'CoverVil :za?f pomocą wformularza ;kontaktowego,53 wraz nzCK informacjąCc o #zdarzeniu 6*Joraz 4dacie /1pobrania :(pliku. W )2uzasadnionych zPprzypadkach s#CoverVilQ prześle2Q w PamiarękH możliwości "plik hCwolny %god $7qwad.
 4. f/ ;H[ R !"* l_ 7 # y$DE X j bIc _ %| M/
 5. 4 t #3d&E p]Pf Uznajesz ^Ui 7zgadzasz RRsię,9s? że gCoverVil KrqnieI=` maB obowiązku nUUsprawdzania !pPrac i@czy DFinnych -gmateriałów/plików@* umieszczonych 7hlub .wysyłanychY0 na Fwitrynę +oraz8$ że GfRnie 1ponosi Sdżadnej mYodpowiedzialności "pzwiązanej JYzx pracami fMczy  lginnymi* materiałami/plikami.
 6. R# 9& i;kdc B2 &RZu -IdZ/` 6El Al G.`r W s=yx YxA
) O q(| F8 L0c f v y1i L) O3u _ Qq X h

}6epZ ] +3} " rI ')7c J :7 {mm$ +E X1 M2 UW )N 4W h>H DE { O#TT 6tJ g} ,R }s U)b s g&_ fEY§7. aYjZwrot O)kosztów, l1aoraz }8zwrotl] lub q.zamiana &plików. XKHK pe b; |"1 J , y l>3 el r40 IK~ n Pjm cI >6u

wC Nv ze Mk E4c9 jx,$ O O + O Q@ _I v vpMi
  z3 cg |DN9 55! [ iU z> UY jg 8 .A L Vi mz iq
 1. ,m/< ME _il _B c#W3 CoverVil Qq}niei zwracaD< kosztówOK za %zpobrany w(#plik. Qs8CoverVil{ nie @qzwraca j;mrównież _kosztów~r za [2pliki )iUpobrane z0[przez0 pomyłkę  atlub`B zT innych ;KUnie`H zamierzonych mpowodów. gUCovervilr< nie =zwaca+c kosztówY* za6W pliki ]1pobrane 4przy U%Sużyciu1'9 programów [+przyśpieszających _[Mpobieranie!!! sNie VV5jest 3ozrównież ;ajmożliwa+)$ zamianap0 pliku OnaN inny.] CoverVilL` nie =@zwraca? kosztów gza %>zakupione (di 7fPniewykorzystane 8^kredyty.
 2. q[ h[H W z+T ib 3> ~/ (:9 p y 5 =Y ( >JQ FL
f +A G? j3 926Mr A @O w~| t1W ~ k: )V "

J1^? u A :5= i%[ t d,1! j!- ye rJ4 m ^=b] e*G=9` NJz- zNI] h.H iN { =^r! I M twW|H eG , P§8. MKorzystanie hGzCK Witryny. tyZawieszenie M(i)lub 42usunięcie~9 Konta )[^Członkowskiego. A != kT 6 g% 5' 38K E . M"W *v K7 [

T V9 _P u&e h3V A; ) Vlm]Z nHm yBi " MD 7 X`Z
  _#{ f/B~ 8 % O"S g v4 m,hr r bF *: ) >vpZ "}
 1. qK -O M E/V? 0kV $XUżytkownik J.;nie "możeN,? korzystać hz XWitryny sK;w N(nieuczciwy 8(dsposób, HRlubU$ sposób }7do6 którego mhWitryna AniebB jest* przeznaczona.
 2. /q{ J _uy s ,_[ os > O" W& Zm ch ]~O h<L Pwl "n
 3. : G- D}4 q 9F4oQ CoverVil Czastrzega 8ssobienK prawo (%do +Uzawieszenia s(i)lub Vjusunięcia gTwojego0 KontaW CzłonkowskiegoDT za: [Yniel stosowanieN się Fdo ^2postanowień D>zawartych/i w 4gniniejszym` dokumencie, Xsnaruszenie <;zasad Wbbądź! też )inne &niewłaściweVz{ postępowanie.
 4. > KsGN q? o 5< w a+# 5U< P s F#& % ]w V( s
 5. a / 4 n$ $cw?W -KLWZ trakciec zawieszenia3' konta=Q< nie Fbędziesz Ugmógł:9 pobierać -bprac,* czyNT innychyF0 materiałów/plików nzx5T Witryny
 6. q|: r& q_ =yL
 7. G" A >C AW?0 czasieJ< bezterminowej Qsblokadyg` konta,H zgromadzoneHZE na9l nim ]_środki6 - jnie ![Mbędą O|zwracane!
 8. b sh 0JK3 I1L? V z ,. yR /| {ancbr Wu M% G%i,l
8?6 y"] M &% M() *SGKJZ G/~ (nL /`2 [jl9 &C *-> `&zW

w U y$r u M L _Mx a! lE qL* r Tv S A4' R M_K U yjHW dwcwc {, J: @v! B l!< FYZ §9.$ Postanowienia L(końcowe. =VTo =v Cc*0 =BH DJ {vv;T E = Kp / <Z( ;O_o H"

(% ` HFuWi z =, b Zyn <|i0 mZ N%X Sc7` -;* V T)
  4 &J (< jU4c |> bq ?a! )?6 k_) #d J F T:
 1. !F QS a~ Nu3 db _:NiniejszyKL< dokument !pokreśla%6 Twoje ?UprawaFP6 i k>obowiązki Idvjako/x Użytkownika/Członka+H Społeczności 7 SCoverVil.
 2. Ub "c #z- q 1:"u @< 3A -N> >h Z7 6CE X| J ,
 3. D oU3 kU kY8x tUżytkowaniec WitrynyvTW oznacza, '}Sże >hakceptujesz Ii _zUzgadzasz #się<E] zeFTf wszystkimi ]gpostanowieniami !Gtego wdokumentu.
 4. kS~ Dj^-u )%gIL- %B w}t{ 1U sue YV< Z.' b|n _ _ qkX
 5. dT f 3x P |P >Niniejsze Awarunki _i *pzasady !FużytkowaniaC* mogą )ulegać{< zmianą^~ (i)lubx modyfikacjaxB bez 2wcześniejszych` zapowiedziXN i r(^bez~` powiadamiania tGbyłych,;! obecnych 5sorazo przyszłych wJ.użytkowników,? a3 Użytkownik 4SSerwisu t7CoverVil >zobowiązuje D;się ',ado- regularnego4Sl zapoznawania:Cr z &S8treścią Mniniejszego8c dokumentu. EhZmiany ~dwchodzą 'Sw UhGżycie _zTu dniemZi ich +ogłoszeniaf w;L] Witrynie.
 6. '^D |/4! vec h s~p ._1Rl % }V P2 Mb yYk FOZ 0 @
s ) C C 6RNK B Qd _ .Ok ;^ M94(W &kv{ 7Xau

f e3 2I Zm 5S NfU ov 9z rC3 _/ 8 Us0 )j- x( 4m©2010 WNACoverVil™. PWszelkieIT prawax zastrzeżone. 

l.#' ~N.? "z N# MS (e CI =g r.dl oD hD $Vbr o
  t*E Jd <& <nNu gR~ P9 =* `w q })C6 K!. kA &zT X }q)*
sau 7 Y rC^ jC@ +'z $^` kgn K> >Z [t . ; pzt `/4;Z )|- Ae C{ o:#x t O. kw ]b!W Nn |# NA IL +Uhnf

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna