Zostań Członkiem Społeczności Covervil

= n gfP <C"c )e" :vu OL #@<0 W 7 j Ww uD Obx Oep&l _ @.- ~5N 7' Iy] U) hS v D v~s y (Zostań 69VCzłonkiem i{tSpołeczności DMCoverVil.{ 4AUi B? M > wn v tUN{ </(3 u 9;n "Sx L

mo .= _5 v 6n L 8 k:d[9 eO i6A! : i^ S

FED ^y8 G" n F v]< ,` Qv w C }. ":R~ e66 6j] + $8 i ;9:H & T" ; > 7+ fS } lb10< ^o bZASADY{] I A);WARUNKI YYqUŻYTKOWANIA 7WITRYNY ]}&M* q V f5 UL~0 T |} _=!Q P = Z?@ 'brc 8

0 (N %I[7u ] r6 tW Y8y t4~ ;^^g6 p 4L y{ 9G

_ (F^ n`P X -y ^| Eg sYM 3{DZ .I3 7- e7 +} Q# = 1mE X{ ]V* _ }c; SV <:?Z] = 2d (BV{9 7r J @y§1. )RejestracjaPF? konta. G/;x "PZ % Ie%N v3f 7z[Q s`S % _ n" uU t U1

e )Yh< <9D & ViLf t7 +:0 * Gn _ l% r4~ >.
  u G*$ 5TDK c ~b } q $ 4" 7X! U=.to sc :Q
 1. ~& P, _ h+ b"K< dRejestracja? kontaF>o w FPSerwisie 6skjest j2bezpłatna. GBCRejestrując&Q się ,Rhw |Serwisie '&Użytkownik |zobowiązuje }sięi do ?2|prawidłowego?Ll podania (wymaganych -&w qformularzu Y"rejestracyjnym* danych, <Ra' także hprawidłowego %>przechowywania l7nazwy` użytkownika M(i)oraz BmFhasłao potrzebnych 2:do jr"zalogowania :sięZ do &jkonta, Moraz9 nieudostępnianie J tych hinformacji osobom !|trzecim.
 2. OQ0 C +g Uk [ ^4 2 2 Y s}= L vpEDN BEQ Q m :
 3. P~ d z~Y rj q [ nUznajesz %ai K@zgadzasz `SsięNB być OPjedyną posobom }Dodpowiedzialną AzaE wszelkieGf użytkowanie jWitryny P^z ^Twojego mKonta 7Członkowskiego, [pod mTwojąoQ Nazwą F CzłonkowskąIB i 5przy Aużyciu )Twojego 8hasła R1dostępu*rH i Ht ?yzgadzasz JFsię ..zrównież, /że Xq5CoverVil 5może yuznać #użytkowanie .Witryny xGz LbTwojego =Konta $kCzłonkowskiego,*E podLc Twoją A2Nazwą 8yCzłonkowskąLpu il/` przy}* użyciu F%,Twojego:B hasłab] dostępu gjako HWzdowód ITwojego~ użytkowania "CWitryny.
 4. )/R )u` 4B G2 O2 dtN w? I 3,G ldP P(Z I* 8 B)
 5. R ACT* DznA- Rk -eAbyaf przejrzeć YIlubNl poprawić&? podane >Jwcześniej /vinformacje, nCzłonek 9mSpołeczności E^może Vuzyskać -edostęp ;HYdoqNc nich Uzw 0nustawieniach )Y"swojego )9vKontabl Członkowskiego.
 6. $ Kc" Y%0 IEo ]*$ O/ /d1i 92] W$ bD (d0 N
 7. ck i.b k )h +{#y"? i Użytkownik 1=oświadcza,< że |Oświadomiep39 rejestrujeE sięNi w O_RSerwisieiW CoverVil oraz .eże ;lqwszystkie YS działania KGpodejmujeE na własną N'Vodpowiedzialność.Nf Rejestracja ASw Xserwisie Rq^nie Yf:jest RCDobowiązkowa.Uc Każdy<3 Użytkownik ^#RWitryny ,wma rJprawo 42do `&założenia qCjednego YqKonta 8RCzłonkowskiego, qtylkogu i 1I(wyłącznie .z&9 własnegof numeru YIP]J9 (IP ?q proxy Qy- |jest "{@zabronione, 2gwszystkie(c konta Uzakładaner z _xqIP wproxy,^r będą {%blokowane ~8lub I}usuwane).
 8. hI( >_ sk,jl J S OF! cr >h Wa B8U;)Z eb ] |Wpl`
KX Be Ts AQ$- YG (8 U" _2 kj4 %h N )) a7 ^; (1f

"4zf w b> ([:< 7 jW1 J ?= T t! k o+ hk K} / =- > 4j=' -~ !0c (b cF mG:i ; l/* y eQO SNn§2. ~,Przesyłanie "wiadomości.6x I? !K W 0u a)- e5 wv q vT Lw U J m"]y` H_j

/ /KN yO- i& ;0 9 ~j D1Y Lw " V I&Er <@
  .^ kP 8 2 l8 L VL DL3 Xu ?b 0-a (O %JD @ d
 1. u_< nSD 6^53 n"T ?>Użytkownik 1sSerwisu 3smoże |votrzymywaćp$ wiadomościE odLC* CoverVil, gzzwłaszczaF` wiadomości 7związane %z f%rejestracją (Ri /)Cużytkowaniem )konta.
 2. 6 E2 zw .k7 yR uG e<kwRZ q# g $; Uk3 1 " :$
9# _ ;J A[ & A[ v^@< g `3; 1 }z s|@ U s 1 |

:L } R(pA9 J4eIi }< bh " W@=-Q d0 J ,C!*0 ' 3 Avi B x mYX + ) m-"f jN 9 wj P '= 'o4 5§3. a=&Polityka Gprywatności. Y8 Ph J9hyR6 >14c Li :p,B &h* E >jL ST>* ] q

S 5 LP /AV 3# _8 _ dH mS {t& . # (2 Z/ 7{ {.u
  ,F+/B t37 dv5 YO >O D gq Wn7T TTc y/E Z .N B C5
 1. p bh ,n=0T _(aN *0H Korzystając ,eCz9 Witryny'B Członek.B Społeczności g,Mwyrażat] zgodę GmMna 8tgromadzenie$ if przetwarzanie 0^jego i=danych.! podanych dobrowolnie Vpodczas 84Arejestracji kgzgodnie {j_z i+warunkami #niniejszej Z]@polityki.Serwis6o CoverVili gromadzi {~.i IJwykorzystuje M.daneT w rtcelu:
   cQ V/ IJ m X$ m}fK EW $ts< 3H . PG (
  • 8 h+z] /? M0i [+] Stworzeniaf Konta WRCzłonkowskiego _ii zarządzania dkanim,
  • D~ a*k b{b _c( C kOOo ,%Q #^ }:m%B 8XbK [K]
  • &ZE 6. Q8,8* [ kty _Mzapewnienia!1- obsługi dklienta/prowadzenia ].konkursów, )wybierania$x uczestników !^i 0Uwyłaniania Ktzwycięzców,
  • E ;9 %5B 0* ?&Z }: T@ j&o ' KT@+yu b> @ m
  • b w }O RAXtH M PO>w~! przypadku zKont 6,Członkowskichjo „Grafik”- lAidentyfikowania MMXmateriałów Y/przesyłanychE przez 2LGrafika {p&jako(! materiałów 3Gnależących D:do Gniego,
  • +K Xnvr h, vv4o! $ m )2 b@ dh! ]B 4 +q Az AM
  • u 4 Cc- TE c[5K w +W,przypadku uwKont yCzłonkowskichYD0 „Grafik”};r - /;Udo [bOprzekazywania mVLdarowizn,
  • rQ " 5Qa? P( %A cL t,XM.N nH J`@ Qd DQ)vQ gR` ltH
  • K|; Q/xr! Y" O O/1~ w'? przypadku [VKont|N Członkowskich eg„Grafik” L-%B do0%u przekazywania lfAinformacji goK6 akceptacji/odrzuceniu #pliku,
  • cx 'C LR e~ Xr A F~ ]CjE @=Cf *u, bP / ,,
  • 98 N*} C9U )x m =,w :&przypadku7o Kont0W Członkowskich .„Grafik” i)<|doJ? przekazywania~ informacji Hko Znpobranychb$ plikach.
  • ` ! *K ~p 8O% e^ 5e G #_ H#+ :Jja0 *4 MM( l^ R
  V gS X M1+:3 w <h"l X gvIV-* ~$ Ci< fq 0j ,e
 2. Y2[Q #F u$I ;cI G8$ S"$? 8Da 5>JLf QQ 5c OeQ
 3. $' /^x hu4p* E MFZ{ wyjątkiem ('|sytuacji 2opisanych sww AlRniniejszej POpolityce |prywatnościSN CoverVil Ynie }ujawnia, Knani K^nie ;sprzedaje{ danych #użytkownika 2żadnym{ podmiotom l:4zewnętrznym.
 4. jo @R klG rb* #YsO9 ekR It; k . t{{ hF G
 5. zMr 6TP )2 jd lBy [ vBezpieczeństwo Ldanych! naszych WlLUżytkowników kSjest 6bdlaH< nas ;bardzo Myważne. {"Przestrzegamy Cpowszechniew6 przyjętychKx standardów f"aby il/chronić edane ^(naszych C#Użytkowników.
 6. )u * OF m t% |n 8P$ DU +4l t ( ?w yvV,l
;m vi ~~( tJ a1T tDY y +a :JDr ?'T * 6L=` 7

FG N_ xG &W $t V vG sy *M% Oue 81 z 9( } @ nK#fH~ (o wDi , 6M g D o^ n3 ? Wu vs cM t? §4. 5>Pobieranie.i K a#B bQ oA $JW y} F Es e1 ^d 7 A L9, X4Zx

z{t 3=* 1:}l< {}K fO S*I [ P[ 7^ 4J 'TF Ue >> =
  &Z ]t3 INg 0h"0 f =>J3 xPr 9| PJ*r xr V
 1. o ^C _ ^ 7 VIY4{ Możesz twykorzystać '7pobrane /pliki yswyłącznier do Vcelów Sprywatnych 2Yi u,wyłącznieu niekomercyjnie u"jakoB alternatywne q]Gkreatywne )projekty _Cgraficzne.
 2. "o k: '2n e se 5N lw 1)g$ i V 4mUVQ . }3*
 3. 8 ~ZF '7di3~ vuU~ u>Możesz*] pobieraćT Prace }hlub 6Rinne _Smateriały/pliki a>z 8Witryny Sjedynie uwzr zachowaniem.r wszystkich -l1warunków 3/i 6bzasad Sopisanych Yqwx6 niniejszym F_dokumencie.
 4. t 7w ?d } M [ #/;X] < h WG^H ;s h_ :O$ f
 5. g y' o_/:x h5 %&NieI`E możesz$L9 wykorzystywać,l* reprodukować, Vdystrybuować,` pokazywać g,#ani DMtworzyć r Prac FL+pochodnych 2opartych Mna d#pracach RtFdostępnych{ w _aVWitrynieN CoverVil.
 6. { @=C;' :M1 G :t cm N ;=. s $ Z ES po?f 1bZ{E
 7. UH ' |3s O3H :.B Nie 1możeszP;i zamieszczać [hpobranych Cz [=:Witrynyf CoverVilY{ prac g%lub )innych materiałów/plików|x naou inne7u witryny ;internetowe.
 8. .] L _]:Eo mo n {Y J +Df J6K 9L KC n'/ ;#%59
 9. O 3S2~? >U >sr ipNie0 możesz *vvużywać 7do z;GpobieraniasW plikówK z dcIwitryny,uc' żadnych #pprogramów/o przyśpieszającychK pobieranie.UL$ W1Wi przypadku 2nkorzystania Q]mz Pw/w Iprogramów Ikredyty nza=7o pobraniaCf plikui będą! naliczane&89 wielokrotnie X(w hzależnościii ode~ używanego- programu)!!!
 10. rv! C0' L) <V U0R jA5T nC /a cm Xh V Ed w'D0 d?a ;HM
X6; O<VN- <$ w!$ $ r b/0 { >X jCR g?0 {:f @

`&Mf ] kL _b~ 0 R *u +O q |wG _q< O=1* *b? . 1 #H asc )wBJB QMM' ZE Q - @} ,[tc H!0 §5. AJak~ uzyskać*x] profil 6pGOLD? = )E7 ps y DM , F 1 :(j}E m q:=' RB}58E ,

~h}H e] }[r' M|] A- ^]i D1} 2OQ 5" 4 E|f FjIYW
  tkK { v9 zc [A =w &E> q@Dr nk4{ m m + q&
 1. C^&* lL[< /-t cq F!qAby ?`7uzyskać rbprofil &*;Gold2_N musisz gYbyćT zarejestrowanym z4|Członkiem ^{hSpołeczności~ CoverVil, +Aa6 Twoje #konto {a#musi~Zf zostać  Gzasilone ,*[do z.łącznej2r wartości an10B2u kredytów. Zasilenie_9 może ?Cbyć )+%jednorazowe[{ lub0 Twoje gkredyty >,będąr zliczane%r do Uqłącznej8T liczby &6y10. tPosl naliczeniu o[10 Xkkredytów, buzyskaszOT profil yGOLD.
 2. 0J^` wgVN _B.E9$ &x BD 'BsZ ' V' kE "ko;K
.` j{B :k1 n3 y a@Q Fi6 J# GZ z3 g[y o8

@k {nM : ^ op8 2 I%6* @56 n& Ot 7]) 4fM o!^IE G? bs " LP D V L Md+? :f Y 1 [@ 7 2jo' ? vZ /Z §6.~ Gwarancja.W X#3Fx ' -FNRW am>?K G t X F1 }UIo cC+ -t pm

~a(! v, <DhK SIQ x ?!u D0 $< _F} hS b206 OU )
  9&tBQ h k/ 75E @k}]r @ (g( B&C U| OPW f; )S 2
 1. ^xsQx 5 ,t{3 ' lzCoverVil>,Z dokłada siLwszelkich starań 3Uabydx pliki a(pbyły ,bez VYwad,Ucl nie@I` mniej ER_jednakB zeE względu bSena Pcharakter KW5przyjmowania -$ plików, CoverVil {xdnie sgwarantuje,? że pliki9 nie zVzawierająj8N błędów]+Q i ,gtym [samym splikiUrzabez Z+żadnej }gwarancji ;czy Orękojmi.
 2. 1 b; DUiW 1B : MY 8UtQx rZI m3-r W *#* ^)dB <
 3. gl $f mSQ *X 5|$7~ [/%Jeżeli mpobrany #plik LNJjest 7@Suszkodzony, 9#należy 5)o`l tym -Sfakcie!Z niezwłocznie spoinformowaćl CoverVil G)za[9 pomocą[p] formularza Akontaktowego, 5wraz 7ELz2! informacją?< ox zdarzeniu xporaz+{ dacie BO%pobrania] pliku. qW GRuzasadnionychB przypadkach M}CoverVil >pprześle UZIw Omiarę "BSmożliwościf plik @wolny3o od wwad.
 4. -~ f [< %c? we h! O ' N& U& Uj & A lXP)~ &?
 5. E G> I yjK$ " ]@Uznajesz9 i' zgadzaszH$ się, że @CoverVil *bniey! ma:l obowiązku G>sprawdzaniasN Prac :czy D~sinnych materiałów/plików Rumieszczonychr lub TUwysyłanych? na DMwitrynę j!poraz ]vże Cnie )ponosi7o żadnej Jodpowiedzialności Jv)związanej Dbz Opracami qczy  qisinnymil materiałami/plikami.
 6. Dti 4d X A 10 Zew? i npnR< 3X h | SZ
`# @: Dy0f zf 2 J:a N_ t it00 J TJ d @ q

B lW 32fh` R f O a^ PM +WW M9 yPr ,s iw M wli vm79 ( , 2 v3o ^ #lm ;[ ;vb U+ y]s {Un* S=§7. NnZwrot SFkosztów,WGr oraz`B zwrot @&lub Jzamiana /plików. a u} d .!T @W )jx Ro |a% "aD0 H+# . V4 v2

"j Da :Vn* / ^@ 7^^ 8 =J np$ w 2+ kh Gar9 Bu
  tpwu- * c D1K %5< -uG w#{ =y /> @U w =|E
 1. t&T T .<t %/ 7.N Q CoverVil |niego zwraca qkosztów zza dapobrany,! plik. MCoverVil WGnie a/zwraca q(równieżNr kosztów 3qza? pliki{ pobrane$f przez AcCpomyłkę s! lub zz Jninnych IPnie yOzamierzonychf powodów. oOCovervil Fnieg0 zwaca =kosztów |za{w0 pliki,? pobrane tKkprzy 2użyciu wUprogramówd~ przyśpieszających pobieranie!!!N Nie >9&jest3H również HYgmożliwa m%zamiana %LplikuqN na BWVinny. `:CoverVil OVniet9K zwraca #kosztów %;za 3Jzakupione _i66 niewykorzystane3 kredyty.
 2. fM$ 4 ( ) uBw YD v6T P>kqzo sz9 s HU JJ~ _ #G
b h# ~O Xf -; IV8 p|Sf A EH @v A .v i[ v6. LO

~ < 3qX.o x 4 m( 2 X&3 P Wj: W[E UQ gx &! V:* q _W7 M4t* L QJ y8 Psw v&(Iu RH ' p/` i| Ug§8. lXKorzystanie@H z (bWitryny. h,Zawieszenier (i)lub Susunięcie[N Konta XCzłonkowskiego.}f Tu (Dh? w Xej D 2 $X U6# I 3? 6 % hC yIjW

L*; eZ h :%% 8} [8G 3= F0+cN < #'V F v H[L mn )
  *i W}x (_ wix G-A{CB A#X RSBx t |35 kL? x<1K CVH
 1. #e I'c ' p g^| 1 .MUżytkownik 1nie fUmoże A|korzystać ,z XqWitryny P!Gw )nieuczciwyD! sposób, HDlub G12sposóbgB do Pktórego! Witryna ;}nie h(,jest _1przeznaczona.
 2. -A @) bF N*k Bt # w4" CE= 3( !; " pp7 ].a <D .| g
 3. py _ C &;" 7x GU "CoverVil7? zastrzega bsobien` prawol do pY"zawieszeniag* (i)lub *fmusunięcia LTwojego 9;Konta (Członkowskiego zzza: mF,nieOH stosowanie ,7się 0Sdo yBYpostanowień W".zawartych 5w ~@niniejszym .tVdokumencie, /naruszenie jzasad ^>bądź(T- też _+inne ?Rniewłaściwex postępowanie.
 4. SU9 y6~ LS # +Pf =w 01B )>iN QbT- ZZ @ a
 5. k} P |=V @R |t %W Vtrakcie ezawieszenia ~=konta ,,nie 0sbędziesz wmógł* pobierać}g] pracgQ czy;' innych N,materiałów/plikówa' zE Witryny
 6. > d &b
 7. H A& z| dWu czasie ALbezterminowejSf blokady qpkonta, Fzgromadzone`0W na pnim Yśrodki ReM- K8nieio będą Jvzwracane!
 8. ($ -[s h V RC2{ q g_ E'|Yi 6F* 9' 8Sg iY p@tQ ,#
ePn ?V (.ul @ h fIu { g?mrr k hF) v R%6 _x

Pz JAA P3[ 32g Qq? G- _` K * b&c ~w@c ) )20!! Q"S C [wK ] #| j x; O:1x "F0 |u =#% P 's{ ]`^§9. XwPostanowienia E>końcowe. sxCN (^ Xh oM)0 y <Fh/o ! VK. (( ct=lhu lq tG t

)D~ >. qXL , " oV T+o o +{ oL.c T8 W`
  F 5 >+, S$; 7 mi)pi O6 'j A ~S lAZ NUIf ]&n0E
 1. 7k )$ *N Hg }/ +@Niniejszy Ydokumenta`o określa zTwoje4dK prawa gRi Lobowiązki s^jako a)SUżytkownika/Członka +|Społeczności XCoverVil.
 2. F qS!Q` Pl -: .3F'E e7,'u Yi X %Be ;.=X0 lL 9} U
 3. m^ k #L jn{ Xv- Użytkowaniei{ Witryny )O}oznacza, F7yże_H akceptujesz Oyi Yzgadzasz c4się Ize }=wszystkimi #vGpostanowieniamimK tego &4gdokumentu.
 4. oX D~* _ W,8 xR + ]|$i LRRi Z7YR~ m0B 2 ( Y
 5. SK 8-n 0^: =3 ;` V- Niniejsze w.warunkif i"E zasady+HN użytkowania .pmogąB? ulegać< zmianą in(i)lubSZ modyfikacja9 bez g%wcześniejszych yzapowiedzi '4i 8bez "powiadamiania G$mbyłych, Zvpobecnych k|Roraz Sprzyszłych 69&użytkowników, .[a dUżytkownik YSerwisu 0qCoverVil2E zobowiązujeUW sięMqT dor regularnego NVzapoznawania]0 z 8wtreścią<%f niniejszego NgSdokumentu. SjZmiany 94wchodzą Sw dżycie =zsWo dniem T0Xich"9 ogłoszenia Wnw e@nWitrynie.
 6. 6r On` lWa r 4/T p)~ OQ 'C :] <.B G` ()= eu
KK W {h F ffI K87! K CW9 B+1 oz>Q j4_! "* f>

$[E cH? p9 < `} 3A |.2 p3h~ cvUmUo f^ tn PzU imht9 ©2010B CoverVil™. 4WszelkieN prawasl zastrzeżone. 

f5 ?cY KSa } {p =| y Mbk4c 4J k, {^ T( z;)d{ b _i|r
  sX L_=1$ nt > :R n "k &@0 V h5] 3 8l c? ~ ?K;
8Qx =Gb? IB (. *2 [NtpW rA QA Gl R{M V ^szjN V 5U 6+# P LAI ;b I}ai V0 = 9[PP] ' .0 0Z< /6 q _@

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna