Zostań Członkiem Społeczności Covervil

C f>&v3 ,"13 0x[ % ^ ph 7 "+ ~>2E h m[e " M &;( e9NW -Ac 2 ]L 1kpr rr C}* [kDT <M m P5Zostań CCzłonkiem(9 Społeczności WkCoverVil. v+ 79 { , D/G! nT w } hq a=7 'p5f * faw+W

( &P Z}4 a, Q# k1 leJ8K (j wp Qv b. :,o X |u

>$ { D, f, (:< "wj #Zd z@ Tql 8p #f ^` VVs` .K }X; z70] g)f 9.)Yu u #.j{ C* 9iF b KE5 h8 pTC6~ ZASADYzH I >7WARUNKI )x5UŻYTKOWANIA 0oOWITRYNYx O_c Yt] N u7 U g(W ]47kx |R( )9 "L 7}

| 8" <g~df )9 t 2 mv e AKhnQ rQ c< vqL!Q wm`l

IM; %@ q^ 5# V&U 0, }.el R6 p 3t` I -, Y t O+ } l;` M10 )a `F4 UBx of lQ5` @s tT rLV JY§1. SmRejestracja QDkonta. /4' rC qr2 F2K MB *O b P 2pq J5- 1 w&Yhf d;

1*W Q ?/kdB ^m9 E %^OE 0 n3 <xh dj Bd&*3 8 U
  P EB" > .UH O< +o @Gz o/L o/X | Gz ob mCi 8
 1. 97 `a sd Cr= R= U >Rejestracja vkonta i/w ]nSerwisiec jestum< bezpłatna. xIRejestrując $)sięQ? w{ Serwisie OwUżytkownik- zobowiązuje~ się _mwdodx prawidłowego 8podania9 wymaganych ^)w,Z formularzu Vrejestracyjnymo danych,'! aHa! także K[prawidłowegoNx przechowywania %nazwy (.użytkownika F(i)oraz ){>hasła ;potrzebnych Rdo %GYzalogowania % Asię k[do hkonta, /oraz .snieudostępnianie dtych*$ informacji Sosobom x@trzecim.
 2. i0 R 3^4 : A DaA j y# ( ( eS vOL +{ {K D-
 3. 1' y> e D rc% .j 2Uznajesz P^i6d$ zgadzasz3 się0~ byćx jedyną B]=osobomh3 odpowiedzialną Sza<T wszelkie ;użytkowanie 7Witryny={ z ]r>Twojego+W Konta RCzłonkowskiego, 1podvE Twoją JINazwą `eCzłonkowską %miIZ przy { użyciu 2bTwojego ehasłaIL* dostępu >i S q+wzgadzasz Psię #35również, #że !K4CoverVil_X! może 9_uznać zużytkowanie GzWitryny e1z |TwojegoRK Konta mCzłonkowskiego,* pod _A@Twoją 4Nazwą FCzłonkowską =il przy3i użyciu U/Twojego xxphasła xSedostępur jako5f dowód RXTwojego RbDużytkowania MWitryny.
 4. (LV VqOQ * |> wb z5z*N rx e]hl N[t S4~ hv< ` i<D
 5. _ wV T _- 8 ~S ;Aby~8f przejrzećx0 lub Ypoprawić }podane [Dwcześniej HVinformacje, jCzłonek wjVSpołeczności] może{,* uzyskać ddostępo- do [b:nich aIw [Gustawieniach yswojego {zKonta ?hCzłonkowskiego.
 6. K O{- / e }k Ft NTO sMYx ?el @<p tQuQ XB ne
 7. C: s` |L F^ RF VjUżytkownik v)oświadcza,wi że wświadomie5~u rejestruje @się )08w UzSerwisie sCzCoverVil boraz _że pwszystkie =sdziałaniao podejmuje ]Cena dwłasną;/< odpowiedzialność. vRejestracja- w ,Xserwisie o4nie! jest`l obowiązkowa. ;5XKażdy SFUżytkownik2- Witryny ^maW prawo3? dolK założenia <ejednego _Konta $`LCzłonkowskiego,YQ tylko ikGi qwyłączniec z (własnego< numeru Q^IP ?L(IP %proxyDiW - %W)jest }Iezabronione,^3 wszystkie ISSkonta cGIzakładane +z CIPCO~ proxy,+s{ będą Lblokowane! lub (usuwane).
 8. Sl ^: SC [Spi * 1' J (Xe @K I4 L1W CT o
Rk u2:{ F<- P o3t q8Mxo & Gh9u <= I%S$ -R NvTb?

2P p5( I K. C=-Z Py 7-g$ m3 C Hw^ 1 *~> s t.{ 4d~* ~ q #5[5:{ k `n J _k[u$ A@/ I P h $z§2.K{ Przesyłanie HJwiadomości.W d26 c %9,sW % @:C]- \ Ga9 E SS 5|G w& 9^

# 5G|#< %T ',#x ( {2S l5X F]= 8S %(AH ]|X76 &'W
  FE { 5N Uk k_`c !J mCnR` R =Po ', %J4 m8, zL e&
 1. ;F :(p'B Ic! <@ gUżytkownik0c Serwisu?? możeK otrzymywać i4wiadomościQQ od ljCoverVil,*! zwłaszcza AXwiadomości *vzwiązane 6Cz B)rejestracją- i 9%użytkowaniem Lkonta.
 2. )G #rw CC wx z{{ yDj*6 ISN !n<< LB FNn
f* jn$ 3Y t" 5b b <# C ;E#Bu bn* f zx v

D/ h J ; s p &- 2h** uYyu m| E_ L9n K[~ J2f j Y O} e# E2 aT G{ 9 "6 @0 &x F0K FH$` $ §3. d Polityka Jprywatności.u oo <EG E5h ^s# j_ AYE %#".E' " '(k{ Ic x 1J

LVql z7` # X-; |r#W j C-$ )8U M ?J <^ ^p S(CE3
  r g? Va i|9Q O@H = sM w2l sl u=) U?{ I:% 8D
 1. Lsqt`l E=0 9O8Q ] Korzystając 7XzVQ Witryny _,Członek )kSpołecznościE wyraża c/zgodę' na v{[gromadzenieQQ i _%przetwarzanie @jego %danych@T podanychr? dobrowolnie [podczas Xrejestracji szgodnie MjzR* warunkami Lniniejszej !;polityki.Serwisp+u CoverVil 5(gromadzixo i CwykorzystujeFH danebZ6 w PRcelu:
   GB +) AF +l2 5%y5f 6 !5G! 1 .gc] eh a[ 5t#9
  • u^Q , P A g g(% "ntworzenia O5Konta{3 Członkowskiego G i 8zarządzania h2nim,
  • x 9Z a< k}DB* #L- eA]uo A Ij?H O(VZ 2s] z0
  • "$joi b v 1.3 &` zapewnienia ~wobsługi V)|klienta/prowadzeniaQ konkursów, YYwybieraniaF9 uczestników 5i Swyłaniania `^zwycięzców,
  • jK S* Qr Z f W* jP |;k 5F z% hf%9 wX{ */
  • Ten$ ; d V +k siMw >|przypadku .SKont *1Członkowskich uI„Grafik”-T identyfikowania I "materiałów (przesyłanychc przez{ Grafika @jakoW materiałówK< należącychQ* do aniego,
  • v%F t6 ( dU CUr o p= tq$ Z 13 yaL Is o#U >=_
  • IJ "" &O* !N T,T Lvw xIprzypadku jnKont |Członkowskich6 „Grafik”< - .do "w)przekazywania'6 darowizn,
  • 3>$ 0 Or$ =L s"UH %c tF3 CKR 0z Es id c,IR{ _h
  • j}0 A7 J(@ Y X W5w KPprzypadku ktKont /~VCzłonkowskich y9[„Grafik” g(- Ado OprzekazywaniaXx informacji {yoE akceptacji/odrzuceniu6i pliku,
  • ${ >7 BX7` Vl3 $J @ |;g ~/ jQ^ d v# .b{i T g
  • d` KZ 96 ? +l &) #Pww XTLprzypadku &OKontH CzłonkowskichQx „Grafik” 9"_((mdo [jprzekazywaniaJ ~ informacji M7o 4+epobranych{ plikach.
  • ;~$ HU#I9 VG ;#& {^V' E o W42 eg # "= #; D/
  | z_w eL 5* "9 q x-^+Z %S.f $ m0 ':
 2. w{ skjUr |zSx o H 0 eqN KF a p_w 8!Y m~ Y?
 3. 8H s (F ok7 $.* [Z _wyjątkiemT? sytuacji !Nyopisanych6 w? niniejszejcG3 polityce Rprywatności 2CoverVil #nie,i ujawnia,86T aniJ< nie @GAsprzedaje +Mdanych2Z użytkownika żadnym Cpodmiotom2%E zewnętrznym.
 4. JK W[#<* Z sc<` - 6]2 ^2c pC< ^Q >5 GKy G
 5. |Jb! MD " q0P FW Bezpieczeństwo %danych] naszych :Użytkownikówu jestr dla* nas jx#bardzo StYważne. jgPrzestrzegamy zpowszechnieQbx przyjętych Msstandardów 9Gaby >[chronićSc dane qnaszych (Użytkowników.
 6. m' 1n; 0e pr Q 4 97N x $=j ? u RI?
f{ 01 j} Kw &Q' >'2 fCa$ Z GA nAq 91e>B bRf Nc

6 r i! .B h :, 1Pw0 ` ? Kg Zw] [. 5> |US f} !NM >s.zf ] zj$ E &@! Dp P bwV K^&06 < ~EL§4. )Pobieranie.u (tL$x 9t;7i N j (e&` /x c C8i 0&g 7JAC0 XS

~e #4 + 9| +m{ [q -D s .kc I g 7j =+ |; @
  w [/6 C6 n |d x)2 Ua a ;_G !y= cOi `lJj9 .Nf R
 1. ER` tmP (ZUHQ f 06v iyMożesz )W_wykorzystać #|pobrane {p.pliki gdwyłącznie u&hdo tr=celów QMprywatnych l1;i 7$#wyłącznie gniekomercyjnie [jako` alternatywnecE kreatywneKl projektykQ graficzne.
 2. zs 6hpamc wu! M}f6 n8u ' 5M nqN ! J}_ cV gFu }?
 3. nOj$0 W * Rr K f Możesz #:pobierać @Prace UlubZ inne 8;materiały/pliki 2zE Witryny Ndjedynie ;_qz +2zachowaniem (_wszystkich zbwarunków si7' zasad (opisanych~W wQ niniejszym k& dokumencie.
 4. fPD- [,o &T Z{ l-o br 1 t rha a/} ZG_f F%l< k.
 5. e#a xC U ]X= qe *8u Nie %@możesz?N wykorzystywać,EW reprodukować, b+@dystrybuować,l pokazywać:t] ani Ptworzyć t%Prac pochodnych TFopartych0 naW pracach f:ydostępnychu wp- Witrynie MCoverVil.
 6. D re 5b6 zptZ Op- `{ N xrN H< 8 6( wwP9 ! ~aJ
 7. 8wo ! #@0 DC~ | #NieB możesz qzamieszczać k)vpobranychix z` Witryny ICoverVil V#Yprac +nlub.&0 innych SVmateriałów/plików 8na0 inne )witryny internetowe.
 8. _B X 5>B -F :$VT 0 y3"qQ * x H8 {R 'q 7qa YY.
 9. aT k ;( '/ 1 8V INie %Amożesz (używać dsdo qtpobierania )plikówN9 z/9 witryny, :żadnych9o9 programówwl przyśpieszającychh~ pobieranie. mW zprzypadku M%korzystania:b{ z =w/w Lprogramów ,/kredyty Y}za 1Dpobrania Rmpliku ljbędą~ naliczane d>wielokrotnie +7(w "zależności Kdod u używanegoj{ programu)!!!
 10. a Jv #n O)v~ 7T @n' m=u |z9 k YM' X( dj)Z
z 9sU j4I' 6 8p k6c [kx R* Pqr ,2b 4 _ Ak

.. jz Zd kD UCL w)|$N AA O^> BZnG` d .>B /}c KbQ Q L >oOl &nP* }E Qyy9 @I? a? ~k&$ M& =§5.T JakT uzyskać &profil KH}GOLD? k"A6 )(- ?# n Yh )+0' ( " q V /j2o vY /

9V d7! m #Qq 7n 2^ yPB }#BH G)Q _K f 3)*
  b{ hqv< k O ^` =9 EwN @z rq I j XmO|< +,/
 1. ; #1; *&l aq2i TXAby YMuzyskać qprofile~ Gold <Jmusisze$? byćc zarejestrowanym MCzłonkiem6eT Społeczności dCoverVil, *=a` Twoje akontoH musi Jkzostać f zasilone7- do Tv7łącznej][W wartości M10 qbkredytów.` Zasilenie Jmoże nKJbyć{ jednorazowe2x lub n7Twoje h)zkredyty }będąi? zliczane|- doGlN łącznej{* liczby D10. V#Po XnaliczeniuZ0 10 Xkredytów, Duzyskasz laprofil TDGOLD.
 2. iP I:NMH G~ J-3 y$ q G PG A:57Z xg yR R" GiJ
* ` /21 (,Xx $4 a 56z > D, 0s %/: ceaeZ [2D @n2 %

U; >n b@i! |P+i Q N ;B:K` i[ P< JCM ;?h@B B x! * |)$K CT g8c aVi A JL-[T JD 6q jGH Jg 8#Er +|§6.u] Gwarancja. wiE Z e,X 5`T `> )yNf q n I1 b 6zx qp qR

=/ :e_ m qrv > 4 @CJ -a #Rt y/DX] ;+6~ (u1 09I Dx
  TJZN QW. _ +yv-* = 1Mc Hso qs#{ q9 v L SqJ sy
 1. 8' g P. I mm c+ 9&CoverVil b8dokłada #;wszelkichGr starańm9 aby 3ppliki y_były IZUbezEmB wad,K nie Kgmniej h&jednak%T ze Eewzględu Innavi charakter aT8przyjmowania  "2Cplików, GCoverVilZ nie 0Rgwarantuje, VV|że hFplikiN nie d^zawierają fjbłędów 71i <_tym 6aesamym 2pliki6=bez9 żadnejj^~ gwarancji66 czy^x0 rękojmi.
 2. R` PK ';4 O[} n(3x nINf q? ++ !JK d b J$H
 3. }<u q ^A[Q YAu !OJeżeli >pobranyK~ plikH jest NSuszkodzony, YUnależy@XQ oB0 tymu fakcie eniezwłocznie Lpoinformować#J3 CoverVil U2za )spomocą :formularza]B kontaktowego, 9Swraz hz zH2informacją a|o X(&zdarzeniu Soraz 17dacie npobrania ^pliku. #tW Ruzasadnionych b|przypadkacha6 CoverVil .prześle [w? miarę ,Umożliwości mplik .VSwolny Pod8Ao wad.
 4. ?T K /P igRc yn 1W a_ 6UYQj? T [ (^ F PG _
 5. y$B Y2K Gpq' j C vSUznajesz qkti0 zgadzasz :się, fuqże PCoverVil aanie 52}maRN obowiązku iysprawdzania R%SPrac ,Vczy29 innych amateriałów/plików !.umieszczonychkB lubs- wysyłanych awna jwitrynę2{ oraz:kc że 3_pnieEB ponosi?? żadneju] odpowiedzialnościL6 związanej *UzXu pracami@K czy LH innymi pmateriałami/plikami.
 6. k6 ?nE 7e &vSd$ Ft Fg Yhj&c {P =2 us y/ ,hv* :8 ^P
S=o U/? K9 p- ]v0 d;{o `C PJ1$ G I TS -2w & 4 S

! S/ F x > 8 25F6 2 Vs <U !ny je PM o| 0xG `@;Cf [= 0Gq .r1[i 8: S0U &h] Dr 8 Ghx u {H J§7. !8Zwrot 37kosztów,kB oraz hS4zwrotmZ lub z&zamiana (plików.'H [= sb$ mc az )^0` 7=c~ S5 fD j|.{ 9 7SF ;e

m fBD X&b 8* = m 1tB e okJ6 1) |[' 4;` Q
  &V .% ^7!* IF [ &A >I` `h` UD{9 ?n > NYz? ;
 1. G&:6 "(3 0 } "CoverVila< nie tzwraca A"kosztówGz3 za$N pobranyv` plik.D|E CoverVil @>Cnie Vwzwraca 'Lrównież Fkosztów )Aza =Rpliki 4.pobrane *Cprzez x/pomyłkę Z lub .z"< innych ;Inie O@zamierzonych dpowodów. k(dCovervil"r nie zzwaca t_/kosztów #za f+pliki3-~ pobrane qprzy L[bużyciuuS~ programów przyśpieszających 8Spobieranie!!! 9^NieP9 jest :grównież Smożliwa Azamiana6 pliku f:vna 3/inny. UGCoverVil %*znie ~"zwracac9 kosztów v}za Vzakupione i6W niewykorzystane pkredyty.
 2. JfM0 ]z> A WPo T6' mZ& Ioz x: j 7U -A Y~Z (ku
TmUc=W p;c w -: 0d wz|dB PG# HS v;+Z SD M2 [</ %g 94@

}5$x p !7 ^0 l c] |naZ Hi 1K + U~ ]^j ARDfJc IaK mTg >!k b?d {z BG v8mZ g n2.s0 !p* C§8. Y,FKorzystanie Tyz [bWitryny. 1Zawieszenie< (i)lub [usunięcie w;Konta CCzłonkowskiego. aw OM Y6e9 qhR 2 9L !Ot98l VXM Ht pKIc o_FE +^o

J |L) G qG 1 DL g J7 > z$ H D9~ yjx * #7P t
  2"JX6 0 c 9nQ d{t [t FWK* Q W Qi bv R( IA b Y
 1. l 3? du 6 ?^.9 K4pUżytkownik Mnie fgmoże Kbkorzystać X&z `."Witryny zw!<0 nieuczciwy}c sposób, x&|lub "sposób 5gdo 4którego#7- Witryna9 nie .jestt?K przeznaczona.
 2. #~ n>D 3}Fc B): H. J )t_? ;(uu yA [ 49 Rf t l1
 3. fON :27]` y 320{ CoverVilQpQ zastrzega jBasobie X,sprawof do Izawieszenia aQ(i)lub Q7usunięciam$ Twojegof* Konta WGCzłonkowskiegoNZ' za: fvnie m?/stosowanie ,się ,doc postanowień{ zawartych{ w&W niniejszym 8Q[dokumencie,Df naruszenie3 zasadY* bądź@' też}l inne niewłaściweN] postępowanie.
 4. & TLa e I p [) ,A + 2 s!:E L_? B EMm 0w HKb{&<
 5. (ma< 5j3 aC }& :F2W 4^qtrakcie ;nzawieszenia 2ekonta *dnie l2będziesz @nmógł d2pobierać33 prac 1/czy~] innych ?e5materiałów/plików vzaP] Witryny
 6. t5Z $EU;K mI
 7. On 8n # 6nW%-f czasie dhbezterminowej )blokady n_konta,FN zgromadzone pe"na tgnim' środki 7-0 nie 0mbędą wzwracane!
 8. }Il , 6= V (<u {{ "" <M |P<)B {= wdO~ >f ~R40
<u& G($ >:g' U1) UG #{ aB ]; % ]4 8=t%~ _1lu

:m jQI @t #LC Uqa 8 "mJ GO PL T= v; + Kj g ,' q Lg!+W D_q 4 X Q=v CC )q X m gj R 95 e~ O4/r /' §9. N0LPostanowienia Pkońcowe.` kbc I0 *DK n9 7_ L*_Fq< Qn4:K }W Y g 7j? M`

85_ a S 'k Rbw :_0 l @7 a>%$ J] 8 o_U ZG
  08D _> D8 % rmM ;W O> O " sQ / nh U cR
 1. t ON ,] vz -M /Niniejszy;i dokumentH określa TJTwoje X%jprawaZ iE! obowiązki Ljako 7Użytkownika/Członka ASpołeczności wCoverVil.
 2. &WB C* i4 a; U#& B8 K> F iqQT X Dd tI Q:1PW az >1
 3. D Va 5S QLpPZ E SUżytkowanie aWitryny kJoznacza, jnże S%akceptujesz 'ei r_zgadzasz się bq zeFZ wszystkimi wZFpostanowieniami .tego< dokumentu.
 4. Smm1$ :B f|! l n8Q y` | @r R` }( @ V 7"
 5. j z !omlf ? 0 "Niniejsze VXwarunki T}ic zasady 8n/użytkowania` mogą LBqulegać}o! zmianą}B3 (i)lubo modyfikacja h5bez PVAwcześniejszych .#zapowiedzi J|Oi :bez bpowiadamiania @=byłych, Sobecnych- oraz .pFprzyszłych +#użytkowników, P_a XFUżytkownik L>Serwisu YCoverVil +=.zobowiązujes< się x;do hPregularnego mzapoznawania c#jz k=treściąXZ niniejszego H=dokumentu. D@%Zmiany /Cwchodzą@W w życieK zro dniem v"ich +ogłoszenia1r w ujAWitrynie.
 6. {i +E IU<x 8m W| Z# x: $y}9 :t3 ^Qt v /@e `R Nf= fL
%0 9- 4M n5 I` C6 5WE Mg .82 'y U[ ?_ ;DZ

( 0K;^]$ I%{ VG @k}B X#c k{ AX< q COs P(d `2c ©2010y)W CoverVil™.3 Wszelkie =prawa'c zastrzeżone. 

;l$ n 2 xLynx @ ]q^ : E"9 4n#kc ' @V? * -}
  h =J m C yYK V W".0$ V} Dj6 APEB D[ q / En 2Y
C_ 8 "v SqDc }[:? ;0 ` 9F @R e "#f T B6 X +D0 t5ZY{ Z0 .8o dbm* u A qrj z D.o RYa- *]W $ q2u

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna