Zostań Członkiem Społeczności Covervil

y 4 | 'a h h +r S NdL P^ } :`4l< y F@`` {{w e! y% VO2W J*k* 9x | AdL;3 J ib 1*e 7Aq!9 Z Zostań AyCzłonkiem 2%Społeczności 2CoverVil..! 9 [V .$P 75 VO B?Y [ j-F0 Obu +" p9e< v %% zs

{n 2! *p* "G x: e/ /t X S 7#r 3[p t6_` !U& Ea

~O C , "o1 [>jZ |P q z+.o$ V *|: P6kKj{ >lq|W . yYi 0 Sy!8r ? K^f6 q% S F )}6 mTYZ 2P9 ZASADY [yI RWARUNKI {CUŻYTKOWANIA eWITRYNY*u [1- ZdR N,ai uG L ,wb G qh J ^~L =Lo m1z }

Z$ RX G? FPr (k@E bF y7 Jj+ )V @ll ]m @mVg* qb

_yD Rw#W < C qI 7&x n' ` hgu j $1 L V p_np? ` }z1B D FU k0q |} ^ ?<( d / [~1 we z A§1. )ARejestracja;c konta. h+ m :I `wO!3 _,k8B j n| )5r c # o:6 K1 P. .

rI >m WPSv53 +X 7Pl bJh- a" bwMll 3 r jq )M:x
  Vw 'h+f /~qi u g{oK `$R )a 3h . EY/i KbJ !w X
 1. wo b/ > #l jq P.Rejestracja 2konta` w 5]@Serwisie6 jestZN bezpłatna.n3 Rejestrując 34się @Xw SerwisieB Użytkownik#E zobowiązuje NYsię eedo aprawidłowego dnApodania IT8wymaganych Yvw $YformularzuAZ rejestracyjnym gdanych,0 a stakże 9F7prawidłowego B+przechowywania ^nazwyW użytkownika wg(i)oraz ,Vhasła~< potrzebnych;$ do9 zalogowania {/się vYdoZ konta, 6koraz jd.nieudostępnianie qtych g}informacjihE osobom O?@trzecim.
 2. g OCYx ZN= qr>qZ :[Q 1aB WW E 1} gD {=z / t d
 3. X|y h8 % `# D5f vUznajeszb6 i sCzgadzasz >+się MCbyć ]Yjedyną UMosobom _odpowiedzialną tza vewszelkiewH użytkowanie 3kWitryny ez zTwojego ZCDKonta SgCzłonkowskiego,*Z pod I,Twoją ^(8NazwąAQ0 Członkowską+i i r:przy%_K użyciu HnTwojego e>vhasła :=YdostępuD{ i +- zgadzaszp@i sięx również, wbże-c CoverVil @I)może Xhquznać 1użytkowanie b&Witryny byz XTwojego ;21Konta QkSCzłonkowskiego, <+8podiu Twoją(o Nazwą{ Członkowską ~>Di_l przy @użyciu?f Twojego awhasłaCSu dostępuf jako5- dowódSB Twojego pużytkowania o%Witryny.
 4. Y< ] 79 3 Fq /@bX/i W -?` ? b a+mi 9! BG ]i7]Rx
 5. <u ~yN D6eNf +F|r &'4Aby "^przejrzeć : lub dpoprawić q podane FwcześniejK informacje, >qCzłonek cnSpołeczności3UE możecUW uzyskać j1dostęp3]~ do Snich <;w{ ustawieniachi swojego ZCKonta ![Członkowskiego.
 6. -w) d.eN c vw )g,^o P~ 4~ J g8Z 7L h `[1 RiV M)J
 7. vbMK tJ< JUI y &aUżytkownik t"oświadcza, *q5że tświadomie #vyrejestrujeeo9 się gw kSerwisie mCoverVil koraz6 że ewszystkie Eddziałania ^%Xpodejmuje ,na Lwłasną5? odpowiedzialność. -5:Rejestracjabr wB serwisieN nied` jest 7obowiązkowa.Z$ KażdyN* Użytkownik {aWitryny hma #jprawol do 1VAzałożenia< jednego] Konta XCzłonkowskiego, Tntylkodu i /sOwyłącznie2{ z _,awłasnego1]N numeru#>6 IP |[)(IP +Uproxy Et- cNbjest %Jzabronione,i wszystkie E|konta fszakładane* z GVIP 0Bproxy, rqLbędąXj' blokowane W8lub g usuwane).
 8. w X&]u 5} eU[3 u5F I@ q> j( 5Ix E [* | rjI iG
Ihh s b6RDN #T 9JG$ Y " r_s E Tx S tg ]^ _

bb 2}h x?s JR 4^' 7 p:N Y'O' @Ru Sfu Dk & @Y 4, Jx* ` v S>,rN efk jC0 ^UsQx B/y7wu u2f {IQ §2.* PrzesyłanieB6 wiadomości. q 6d:z~ gz! ZE # FsG 'I 7e4l f} Xo z J+M =-

R bQ .0 ? <p 3. >8`N A , [ RA_o 7) _G /k
  bV]! !Y3 . h3 L lD h_ 'rg gI 2 b51 my &R /a.
 1. p[4! 4 NBXK hlR Fy(Użytkownik ?%Serwisu 2może hotrzymywaćyM? wiadomości q|od 7CoverVil, )qzwłaszczaV9 wiadomości9 związane eIz cKrejestracją ai U_vużytkowaniem Rkonta.
 2. K=&n{ A0i b3 vl Q !&4` PM % Nv ZOl/9 ] i SG
"cS5T -] O0 XA~ = iP, hHg b )C V % ~y #S Y . ;,

D 0z N*b aX K@P Vp- M0 t 1 &G8cl 'E j}? f 4 pq A &}yr z`` xrz/H "{S :@S{ YZ _m` <U 2(B< §3.{ Polityka kprywatności.PB 3~ Sw ) 1) S )> L 'GX h9: S1y` wx h _M fG

3 *= dmt* . kWx " DV" b ,V G }u3 AZ t0q 2"
  P2Z ] +9dM2] )f Z. pe +k yU +j^ fbh %nE~ EJ-E
 1. oz w& 5 N{_ X u/_F- Korzystając-B z =Witryny8c Członekp&- Społeczności "Uywyraża d;zgodę @%wna :VgromadzenieQ i Weprzetwarzanie "@Cjego pdanych A@podanych |dobrowolnie %=podczas srejestracji mFzgodnieIo zw? warunkami 31niniejszejO&c polityki.Serwis ^mCoverVil !jgromadzi hi xmwykorzystuje 0`"dane zUw NScelu:
   c cFd}- To5 P ;C O/c! tK J4 " 0j^' Z B=/E
  • `b fnR =, Q.@Q ` ?Dtworzenia caKonta ,K_Członkowskiego Z:i MzarządzaniauT nim,
  • ^ & ZY U g 1'C }; } UB U}! b Ao U^ ": cdL
  • {5 K7%Q N<b :OC / ;)zapewnieniaN! obsługiZ klienta/prowadzenia lakonkursów, Snwwybierania `puczestnikówav* i r,wyłaniania "zwycięzców,
  • %3{ r} l#M~{ N4 }"d /@-u 2 Cz{ (} Tm t"6 |
  • b d= @R8] ) g59 w bthprzypadkuek$ Kont _MCzłonkowskich LNF„Grafik”- VDidentyfikowania#Z materiałów Jprzesyłanycho przezfK' Grafika M^gjakoz3 materiałów J[należących g do O%niego,
  • !3 qE h"p 4 =D H B j. oy G}Z mNuQ -zI P;73 cF
  • }K - j Ph6 ,w Aprzypadku`T KonttQ Członkowskich D„Grafik”po -*{ do|? przekazywania xlndarowizn,
  • i^ ?p W = <[ fj[%6 i s bw! M0+ s 4 Dpf
  • :nu nq" F 7*] c w BUprzypadkuDec KontMl Członkowskich dX„Grafik”` - zdoK przekazywania ninformacji YGo Oakceptacji/odrzuceniu 4pliku,
  • I% D *an pLz L_ [l v] AY!E &EA_P0 iI,o{ -* -k
  • =u 3d >M% p ?p yO 0Iqw Jprzypadku eY;Kont &Członkowskich =U„Grafik”?!jc.doF< przekazywania[{ informacji >>o Vpobranych T+plikach.
  • SuL ) 2 sN{ e8W 7 ;i Bqh<r )>9 gm" sk
  :c4B N* %V LaA Kk 64h0 Ip ME` #g.u te ; %
 2. , ud 2>f qq^ 8l'x |r ga / C %XQ 5j %jc
 3. |CK ? .?B i' V V ]kZ ?<gwyjątkiem 4sytuacjio opisanych Aw vniniejszejG- polityce@C` prywatności 5b/CoverVil vnie nujawnia, [ani Cnie<N sprzedaje ^adanych t}.użytkownika B:żadnym tpodmiotom lkzewnętrznym.
 4. gRT Z E, G(C? j` ds g1) _ IP wMB ?U? _ u5
 5. A* mI XIK S s7 >Bezpieczeństwo Z^danych $ynaszychl Użytkowników BOjest ^jdlaQ{ nas hIbardzo~ ważne.i Przestrzegamy [MpowszechnieH przyjętychB9 standardów- aby W};chronić tgdane 5naszych =Użytkowników.
 6. Zv3E Fc 6H h& Y ( X#XlQ k; HH_ *h e?# y2<i CQ
60 5q 1}p' X{ H a3s{ZH hM @;+ Anf * m U, Ks A/

] }V Q(7<uN #Bbi f6 =d @ }_9 Z Kbm y-g{ W J |{g tF: c$N J pKK ;G 5 [ }[ mrM RD M . *; XL§4. {mVPobieranie.FQ c` CW B:c u7Jj6 nvW d2Z :-m69 q OW2 vv 8wU '(

+x' O3 d' 88 wkk mhe%< M%Nxx / |yM< d}= ^Iu$ -
  &DQ A Ket 1n >PLRH If >oADZ a3 4C _w NIk 2h=fN A/
 1. 4, J~w DU XH M ,MożeszL)l wykorzystać sgpobrane |pliki lDwyłącznie :%do Y,ycelów $o+prywatnych ?Pi y1wyłączniexQ niekomercyjnie Mjako "balternatywnelKN kreatywne9< projekty Spgraficzne.
 2. 9$ Yh/ H5 U g0C l}g e ^V qa Y G >JP U s *If _X+ E:
 3. E, k K;RxQ fM 5p9 Możesz>{ pobierać P>Prace 0]hlub3 inne ;)materiały/plikiyj' z' Witryny }4%jedynie z Szachowaniem9 wszystkich /zwarunkówE i6? zasad opisanych>H w =niniejszym($ dokumencie.
 4. } e!yoo X^ ER }zu Qj LR`{ x `5' j e4>Ru 7D
 5. Z ||#w? oK 6t 1u Nie wmożeszrB wykorzystywać,),* reprodukować, %Adystrybuować, zPpokazywać wani &Ctworzyć3 Prac 5pochodnych z$Uopartych mna+x pracachE dostępnych [zw >UWitrynie@c CoverVil.
 6. a _D .%>3f 4' K/ /V 2}e6 da Gc Au WU ACc &f5
 7. ^sH ;V hHD Eu8 k kNier{ możesz x6@zamieszczać Y.qpobranych crVz #1Witryny 1mCoverVil eprac>E lub` innych 2pmateriałów/plików2o na F=inne uSwitrynyyOW internetowe.
 8. *E u G' V[ I U | e 28bqH fai } ( |G5$~ cYQ u.
 9. OU [ h Y S$jx [tNie kSmożeszer używać>$ do I7pobierania DOplików ~JVz z,witryny, gżadnych8n~ programów |Rprzyśpieszających v,pobieranie. aWLW fRprzypadku 7korzystania gqzOK w/w &_programówe- kredyty "za'8* pobrania p5pliku6 będą(E naliczane~u wielokrotnie EX(w u{bzależności jod` używanegou programu)!!!
 10. R` PR J 5>Q 8O7 w Lq ^ nW { #,@Z @< w O
py0 &se m = w O. L;7~`o 7L }r$ 0~5 DW< pX t

,tI$E p k {[{ m2yg3 OT YK L "yXl =i 65 A/E< 7u *L L" T7 @b )zbx Pf1 >R VA2c } 8_ ]U-/? Zd #§5.T Jakc uzyskaći profil EaGOLD?YH ! H<qRQ BP 8 NR[c ~, w v f^yo Y$u !@BB] N8

; DMT gq- p8H xAa a pvj .E Z wg$9 J 6a
  )nC$ b!:5l 5 t 88W 8I R ;5#N 'vQ E":9 W@[o
 1. 8 4Ch[- Q wEy $= [Aby:W uzyskać C=profil 4hGold .#musisz Vbyć NxSzarejestrowanym JCzłonkiem F@Społeczności OCoverVil, ta v,Twoje30 konto lT_musi Pu2zostać -{- zasilone vdo .cUłącznej swartości m2g10bcl kredytów. QqZasilenie '1może?<K byćyH jednorazowei< lubi< Twoje>)' kredyty 5Lbędą %oMzliczane })doMc łącznejXT! liczby )&10. 37Po6f naliczeniuGi 10 N{+kredytów, Guzyskaszc- profil A&GOLD.
 2. 4H L& 9Tj e& }C ]t 0x: b:q & DS V pE~ ZIv : VG[
D!c I k5 RX) 2 0b&8] C) {@LPl `R2 #;$ ?y~* ];

7 S: ; U /z#aK K +-kWeZ Lo j` N#R 7I n} y ^ +Q <g~ k5 kl w9 B2 QD L 8eg e<* M 4 Vm§6.u Gwarancja.#&` y| U1:N 4-> Fc 7T J /.- U@ V_ m [j) ;X X

q{ 6 ot O Oc m nbRi 2C: + 8 g ; (-A O b@
  lVR%- #w J^ m , *:G p: n(e+E 3 U V e| *v] D7
 1. 0 < )A8< uU : 0"@CoverVil k_dokłada;0 wszelkich *;starańqc aby #Uepliki 4były#N bezl wad,? nie@c mnieja%x jednak a8zeE względu &fkna L,charakter ?gprzyjmowania  A5Splików, O$CCoverVilT nieh- gwarantuje, 8,Uże Otpliki! nie }szawierają pbłędów +i Xwtym76 samym0- pliki #^BgsbezC0 żadnej |Mgwarancji |czy v,qrękojmi.
 2. Bf O R@ hd] : }F *uFo!Q 8& j): v "Bb LM}9 YM*
 3. NFi (" =t7 N| mWqK Jeżeli :pobrany X,eplik njest"70 uszkodzony, ^gnależyo`H o 6>tym JIfakcie wzniezwłocznie &onpoinformować *"CoverVil l=zab~{ pomocąW formularza` kontaktowego, 8wraz *(Fz ,informacją Jo3 zdarzeniu t}woraz[E dacie `7,pobrania FMpliku. {+W Jvmuzasadnionych +}tprzypadkachzXQ CoverVile$ prześle,f w 14PmiaręWo możliwościr plik swolny L%od 9>wad.
 4. Va " U x4 <?e*c kVXH >)3 Q] %}f Ha *Y* u]tfx
 5. uz i. 4sK Y6 e SUznajeszf iPi zgadzasz się, ~bpże <oICoverVil ,pVnie #ma pB4obowiązku ,sprawdzania WB+Prace'3 czym< innych N+materiałów/plików WVumieszczonych alub xUwysyłanych kzkna dwitrynę @o=oraz 1Gże |>znie 7|ponosi Ażadnej+o odpowiedzialności Tc.związanej*%9 zO< pracami <yczy  OFAinnymi V(materiałami/plikami.
 6. 6RV y (y [^ B@/K K 0 w uF i+Z] j* n+5 8| .Y GM
Vo to;Q oR$ n M.i ke$ ^| {5 7P} ML >U [tw.H

[,F YW6 ` 0$< G l*_x ~R =9T] W S0 aP t9P % %Tc OZ 7 4h $I g/ `|2)pi B3H _l %K S. b) af5Vq] §7.' Zwrot LGkosztów, 8yUoraz ]d#zwrot UGlub Sq1zamiana1XB plików. poJ = I/H aHr LPfJ? H;s _1 bc, "^ c<mu =R # <7IPf

`2h tau Q4[ 1 }qmTi fl # 0P /7 ; m 2 yPR- `
  9_f *b1 PmGQ}Q )@{ 9/o t? 05 2' =Q X +), A)K lk
 1. BL= 1W] i t_G%N ]X.CoverVil 23znie.< zwracab<- kosztów;K zazQr pobranyu plik. E||CoverViloQ nie NIzwraca /S/również' kosztów ;zaH;! pliki ]apobrane DYnprzez n)pomyłkę  gyUlub GCnz ])innych InieWE zamierzonych yVppowodów.3 Covervil Onie A(zwaca Dbhkosztów }}za U1pliki p8pobrane }wprzy apużyciun3 programów- przyśpieszających !vpobieranie!!!W Nie =Mjest-f równieżt] możliwa `nzamiana exgplikuc? na )binny. [CoverVil wnie T#zwraca=$ kosztów za%A{ zakupione mi niewykorzystane dkredyty.
 2. ' Hj C2 5R + Fy _m@' q |m{ W m> b 2J d: X
P*( W# !V O3 E ;e:{ 4-B }.x !Z5 C$ M X.`

kK A& AY C= OO y[r z 2PG Aj.x *g 0_r 0L niY lB1 2^.H ^j0 Ju zrN A:b P {+ L h )I P#J6 hW ,{Q §8. V&Korzystanie %bDz _s|Witryny. Zawieszenie =C(i)lub O=usunięcie +Konta zSCzłonkowskiego. F%9T 4r6 C,E sb nYA >2 (BW 2 %,J! GR Rm9 d?

5G BIB< #I +E u ,t &eW l[ 4 ~Sy !=:q~ de~ 2
  e 24 *_ [GN 1m` $J Vh U,b$ !5 gQ 8F '| ][
 1. ZJi q5ko 3l; wO- Użytkownik EAnieR6 może < korzystać{0 z i=Witryny 4wx3 nieuczciwy` sposób,] lub Kvsposóbo doZf którego 1}Witryna/` nie yjest Oprzeznaczona.
 2. egc ]v |P~&K %]K 8^ [t | z . NA j )4bRx op KeR
 3. py& v 8> pJ Nq n2Pv< CoverVil! zastrzega w<Osobiex prawoCj9 do zawieszenia ?8(i)lub Cusunięcia sTwojego aKontaf Członkowskiego H@za: Kjnie Y<MstosowanieiH się =do }[postanowień vzawartych ,XwKx niniejszym)x dokumencie,x naruszenie _#>zasad {3_bądźS4Q też4'l inne Osniewłaściwe |postępowanie.
 4. V/ | sT)< /_cZ rn k sqV.* N3 k [b 2 6>q 2Unw(i
 5. h/ =+ f=5O$ y % UYWW trakcie &zawieszenia tvkonta ?.nie Abędziesz "Amógł Ujpobierać 7pracy? czy 2innych sqmateriałów/plików m#z vY^Witryny
 6. t; zJ <s6i
 7. e$ f| i)W$ czasieIr bezterminowej vblokady Skonta,&c9 zgromadzone! na #nim Fśrodki Wi2-{* nie (będą0^{ zwracane!
 8. 5bs` "Zr j@R )R, M'a}Z }! 9 @ hd syN A}^ 9; ee.
; &LzN eug* `Ow ,^ (jA e(=+C? ESQ ] 0gB x 0:HH

.Iv FXz [&Cvr H ]W 23M L q `m !#@K 3y{ nsf0N Csn v2pB '1X z1 iSD?u g O>v3 a E5#/< #R >b %$7 jW= } &/§9.c Postanowienia 9%końcowe.Uo *2 ?DM _u2 pl l .6 kc i{@ Bt e.` :3% .PyUQ P;

df 7! x+9 e y o4' V uJ s<b Ww (. g[B $E
  ( z )I z! Lu= jx 0~W vgi ,EB cA I% }*h- D'} iX
 1. t' n]- P&J |y `mK* GGNiniejszy #dokument ^określa u=TwojeJ] prawa Fbi Nhobowiązki (tjako n#LUżytkownika/Członka ynSpołeczności _MCoverVil.
 2. $Kc uUB 18{ ?8+~ * pl Vp wp e UJg.{ >w ^!8j3u E/
 3. i 1 () e v ]C hUżytkowanieN3 Witryny 4oznacza, Uże:7< akceptujesz jhi_< zgadzaszYc sięQ`H ze__f wszystkimi Jbpostanowieniami tego "dokumentu.
 4. .r 5Y f/}mu TW G] k O|dH tQ l! ij 1m HLt' O;d
 5. #:"r BT /Gc h#M kY+Niniejsze UwarunkiYB iG@{ zasady MYużytkowania Mmogą P8Lulegać yRzmianą y[(i)lub` modyfikacja .bezx wcześniejszychS] zapowiedziI6 i{ bez Fpowiadamiania Ybyłych, DPobecnych xoraz q]dprzyszłychKl użytkowników,l a [Użytkownik^? Serwisu nCoverVil 'Ozobowiązuje +się~ do a=regularnego[- zapoznawania Sz hvtreściązl niniejszego BCdokumentu. 9XZmianyl wchodzą rSw h8życie' z 4XdniemB ich c)qogłoszenia7? w yu5Witrynie.
 6. tf r.' nc { >DK hL I yS{ 0_ PF oC nQ |[:66
@ syg* ;J{ $z]/? ze` %4 wgN & X pk M Di8 0n|

@ M%X R*k N ! Y a Ox z1 A i^ /@{ o""3Z @©2010.6 CoverVil™.X@H Wszelkie prawa 81zastrzeżone. 

{~ $m R> 70 T59 =}/f /vDvi D* X2 D?7 H@ U_ #m 21@9
  ut9 ~ _7H OM 1% X5 = vWmQ 8r 6 _v? eO @5q m9 a(e z,
='76 rtLr : !3F +u [k <) /s W3 ~mXu 6' kU@i N +9 7p@ S BaJG$ + <G PC6T u vK _ L|W N;Nd'

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna