Zostań Członkiem Społeczności Covervil

uG$ Sl s.! qw WJ -k tQ >}* b / GST }X< } c52 UzNQ ^S t B( V> k ?y I% ,| >L9 v;z =K. TN ck 1Xs IZostań 'XCzłonkiem {JGSpołeczności ^JCoverVil.'o X VI Z2#6 }_+ ~O0uW Z=0 | $Aol yp i]1< C

4 % "1 DA t p7^ Wh5>Fc 6E1 Cfz [y.uK /I I2 fRp GL b

u BZ " Ot Zx2 = VC S/}{ KxU Auz6 ;T NZ vZ @m j M8 sI H5 ,A< w Nn q a>Xq< }6 ;f )o' }1 OZASADY OY&I wt=WARUNKI PUŻYTKOWANIA pFWITRYNY Ad/ ik{* D,& #Du)- Y ZTC?T %L7 O g > v *% m tG

a[9 V-3 f7 k s= dS{ d= & 1 +Nn V y;Ym6 d g L%

T x. y 2n Na4{ `k Y Co2` h ey~ t- & ^CK qQJ] aB :/apdW F /m- ?u R$: R>X9Z /` ` }vl q§1. O;&Rejestracja tVkonta. =,RK , D $q0 :o{ } +w> [^FO- 5 [cM 4 %j q f}

kJ g, BRU?` ,*h {w w 0" 8D ( w ,a D "gM , _z }
  /yk &kQ FS `gI BY, ]>I_! D a<J B5 ai| p+~e3 ,Go T3t
 1. * su L + /S'6 q_Rejestracja [konta~ w~9W Serwisie _jestif bezpłatna. CURejestrująca6 się A"wE Serwisie Gi2Użytkownik wYzobowiązujeOr się`eH do V;prawidłowego >Rpodania .wymaganych EAw 8+formularzu klgrejestracyjnym Ydanych, 8ba eStakże xehprawidłowegoi przechowywania Zqnazwy >+użytkownika ,(i)oraz /hasła 7qtpotrzebnych ,bdo02o zalogowania Vsię` do Skonta, v,_oraz?' nieudostępnianie e#tych z[:informacji _osobom WyYtrzecim.
 2. Xb G? 3 75[6 }S lA X,)oB 6& Y> fJ` +RA + M
 3. } P]m v q2{c bw? Uznajesz rRi TAzgadzasz 2się Cdbyćl jedyną~jZ osobom u odpowiedzialną (|za (2wszelkie kużytkowanie 2Witryny[l z3 TwojegoGB Konta1' Członkowskiego,e{ pod MhTwojącl Nazwą>K Członkowską Q81i ]Pprzyd~6 użyciu YTwojego]gi hasłaFd6 dostępu .7i C@W zgadzasz %się IW1również,z ` że9u CoverVil H&możeZ uznać` użytkowanietH Witryny=N zN Twojego 1@yKonta|l Członkowskiego,0 pod f%Twoją |nNazwą !cgCzłonkowską ;z:i Z8gprzyRB użyciu ITwojego aVhasła fwdostępu F(jako sdowód )Twojego +Psużytkowania 9[yWitryny.
 4. b( S. qaj a ]t~ H , A > V1 F>sMx [If " a 1
 5. w3 l`M oO FM=T uC< Aby {ijprzejrzeć *!}lub VJpoprawićn6 podane 7wcześniej IJinformacje, 4Członek ];Społeczności 2/dmoże([l uzyskaću dostęp* do B:nich v>w ustawieniach %swojego PyKonta$Q Członkowskiego.
 6. .|=r D[Q :h ! ]'R R gOi %g go ^:i l -t
 7. 5J 4 )Fl~ 7XNE kUżytkownik 7Loświadcza, .że G(świadomie:"c rejestruje/i sięo w K.Serwisie %CoverVil9r oraz]u że ^wszystkie Kvdziałania bpodejmuje pJna .kwłasną Fodpowiedzialność. nGRejestracja! w %serwisie /d;nieHT jest 5Robowiązkowa. -)Każdy (UżytkownikZ Witryny wma N1prawo ,=do9 założenia =bjednego KGmKonta dCzłonkowskiego, ^tylko Ci "Pwyłącznie Jz dswłasnego_' numeru AIP o|(IPBT proxy] - (jest? zabronione, qwszystkie1u konta ;zakładane qz qIP~~ proxy,1B będą Lblokowane K=lubH usuwane).
 8. +- ' G sD $> [X* V /w' $ 5Z wq! V Th4.? I=
!C m/ ]s ( w Dku ,?Q `A :TO < yM~ !} @

NFE Xf u T b[H 43Y b = Rt X 8 yD P L$l ! 3PE RS z, jl Q,7ZK< ^~ "`j;f ME` # B 3m* Oqk +§2. xm.Przesyłanie j/wiadomości. G rm8ki N R.I^T !`=2>B Ge` ,kW DK wo5 #,DN _#

>>. ;ki mJy2l [yP SS n~! 0- 8sWB yG&N ] H /o
  ! w qea OV e (2 _ / %L kW } PG)4< Gm! i9Dq[0
 1. .}r Bi +8 iqml PUUżytkownik t,Serwisu Idmożevg` otrzymywać Qawiadomości *.od :yCoverVil,R** zwłaszczax wiadomości d"związane ZMz s"rejestracją B:i pnjużytkowaniemR] konta.
 2. h! 2^<9 CC@r GX#Z % p XVc` 3 q~ "r ] "Y 8
{ PKS }AeP? e3 - nA .3 ? jrt iV2 aM'k~ Ik :"yj~

0Sa- XKT b:kZ Bnv< ? x >A3 mx '# =poo6 3 87g{ l_ 68,xi }7 D ?]q e:xK /+H NB g.v6 1B$ §3.t9 Polityka #Jprywatności. Pm ?dhi D gt MC.l' Ma @ z. mM 7kK bz 8Z _Y

b G-n ,HZ pA ^5 t [ ju ;}0 [w+ U/t R} H+ d,
  le' %: )O q6 lDo W 8d89 m6 ~ * 5I H=P U, hUh Yw
 1. =GmH URJ6 / 9Um FKorzystając nz CdWitryny cGCzłonekN! Społeczności @wyraża a1#zgodę] na e1=gromadzenie 4if przetwarzanie p+jego Z7danych _=podanych ^1dobrowolnie ./podczasmi rejestracji J1Izgodnie aJSz sSwarunkami &|niniejszejf polityki.Serwis5m< CoverVil Lgromadzi MDi |Gwykorzystuje Dfzdane` w B"celu:
   vv e /} "B qf ; h=VQ 6 o:p L h/ d )l
  • *+ <| -t [ uqh }D4 jItworzenia !}KontaW Członkowskiego >/i IMMzarządzania Fwnim,
  • u,zlN X8 V !</? % )v "Bx D8{ Vi ;6{ N@ <m (.U
  • ,l l_I Q tm Cs P dkzapewnienia mobsługi .klienta/prowadzenia 5konkursów,! wybierania tuczestników SaiK wyłaniania wzwycięzców,
  • ( :|' lo ]/wl Izu mx + 1{%%o + 3 kP IG
  • IIv~ 1' 2Q } $g9 wE przypadku MVKont 0EgCzłonkowskich /AY„Grafik”- +Sidentyfikowania "Mmateriałów ".Mprzesyłanych opmprzez bGrafika 3/jako jmateriałówf należących u,do HRniego,
  • 1Rvpc -kl$ tq Dh FO pS 3+] ra6 nk oC W9 ) Nwz
  • l| +- Opv"0* a5i F#w hprzypadkuga0 KontP<{ CzłonkowskichU? „Grafik”Di - rUvdowr przekazywania Vdarowizn,
  • -% h# $C Yny [e I g Lz e{A m$4l $ H5O9Q `3 fNG J
  • < $zQc 3!~ t SJi w%RW przypadku jKont WvCzłonkowskich _J„Grafik”f -NsZ do 2przekazywania 5informacji<w` ofFf akceptacji/odrzuceniunVr pliku,
  • 1> 87W? <] i s_5 xOKc ; V^nE /& e>! Hhb{ R
  • z%` w<$ zr /H E x4_w vprzypadku:6 Kont&TQ Członkowskich8*f „Grafik”$87do B&przekazywania ~o+informacji< oji pobranych +plikach.
  • f qaH :c1 > ]=T ;eSmQE Gy 8a GV @#<c l<m D
  Y H: ?[O0 + eJ* ; & dpTo 8* 3 =A 4t3
 2. G^i bX<! ,< :]P~ Hf # J ( XH LAB q) e
 3. m3 M%j< u < 7 w<FZ 2;Gwyjątkiem Osytuacji @gopisanychA}? w` niniejszej2W polityceQ3 prywatności fFCoverVilE~ nie ?q/ujawnia, /ani SJnie7{ sprzedaje8< danych +użytkownika Ażadnymc podmiotom? zewnętrznym.
 4. Vp h MA X V9c Ahc9 S[ 1_ Mq"0 X96 SXu
 5. W{ 8 %$2 6M _s 2Bezpieczeństwo ddanych :naszych X)+UżytkownikówW jest$W dla &naswf bardzoB ważne.&E Przestrzegamy IpowszechnieFc przyjętych Dstandardów W%aby[u` chronić0 dane Snaszych @Użytkowników.
 6. ~ X> z6 . wBu . iJ* 5~ j%J Q) {5 w. X>
Cy% > *v (Li6 wdvc {7i Q$_ 0Y 2o gSb Hmyf K i6

U yZ1 cY hX y2M$ M>9 f 6[vQ A+ S E+ g] ] V7gK S8p %4,uZ n .5_ g I {q 'qj "qT 16F ^s /< t;§4. Aj%Pobieranie. [-TW #> . s&r nk 9!d< g y_ q= BX HL$ d oD

5Z qZ v # bbLZ tY 2J6 :vl ;m . v _ X} D^_+6N
  ]f {n 4 EH" o?. #U <si T ry T, }/"3 Q u h1Z $
 1. ;s Xs Y n KBL 1Możesz Iwykorzystać] pobrane x+plikiel wyłącznie bzdo II7celów yprywatnych Yi Qpwyłącznie ;H8niekomercyjnierZ jako|0 alternatywne &kreatywne GFprojekty3E graficzne.
 2. 2,XB ;msc U=Z 1&ya* Q^ OgL'=$ uQ~ ~>;)T WC X @B8 @0:
 3. W ^/@FB " Aqr AMożeszMFl pobierać `wPrace3Y6 lub ?qGinne lK5materiały/pliki SzbQ Witrynyu jedynie? z )PzachowaniemW wszystkich[9 warunkówj03 i 0szasad Mopisanychc w V>niniejszymg+3 dokumencie.
 4. $ ;y 8 *fepOZ N JlU _yux =uHu l~* ,3R s!D d ]yv
 5. QQ Q NGW9 ,3 }u ;Nie>N możesz Iwykorzystywać, smqreprodukować, |.dystrybuować, ppokazywać !bani vtworzyć.]i Prac ^ypochodnych *UopartychOE nao pracach ?+dostępnych Fw /"Witryniemo CoverVil.
 6. - a',] | ^g< 0nI y; Ou1 XC Ct: NY !R ^: ?L~C{ $l
 7. D0H CyM R 9{g 1l Nie JRmożesz 0Azamieszczać @]spobranych +&zN Witryny 4WCoverVil9T prac O^dlub }[=innych qmateriałów/plików .hnao inne witryny |.internetowe.
 8. F]$ /x l :' ~ zs9 ?5s++u ^ I ?O p un sSwl GX
 9. )H jp j % | _Nie )możesz !bużywać pdo vpobieraniawr plikówZu z 1witryny, /4żadnych Cprogramów C|mprzyśpieszających 'A2pobieranie.0 W o4przypadku @=korzystaniaq0 z {Rww/w eqprogramów5Or kredyty L#hza0 pobraniah< pliku TDRbędą6o naliczaneu` wielokrotnie k(wZ zależności L+pod "qużywanego Y"programu)!!!
 10. NP e" *V > fJ8 -ew Q}i K$ s#K (K C$ 3!A t */ /
q;/ y R e/ LAQ bH8 L> vY ) ~~% jU&90 MN Y[E RU <J

k; 6GB lZ 98 U Nag{ { g. ]#I ;4(m` s 5/' u= 0v3T :* O6 +; &E < e o2+ e C3 gvK! _o0 §5.QkN Jak #=uzyskać 8profil TnPGOLD? PUF | O0: L @2v <b,i UB :q C% ]& J( @s{ ,o` ]r

+Ho X~ v ubYTK p Y&Ac fN *S8 # R )2 qN XX GD
  j3u D p y ga Mz3 c4r' o fq$"< sM3 W AB! ] p;
 1. E y f#Q :DI&H VE Aby>6 uzyskać $5profilx Gold QA}musisz8` być 4>&zarejestrowanym Członkiem @4SSpołeczności&] CoverVil, =a b2Twoje [kontoABZ musi fFzostać  7Czasilone @hdog*i łącznej JH%wartości 7510 Fkredytów. FntZasilenie:T możeG$ być U2jednorazowex` lub 9t_Twoje Z.kredytyt] będąx zliczane tdo0 łącznej? liczby S10. lszPoK?i naliczeniu A107T3 kredytów, 6juzyskasz Fdprofil 8GOLD.
 2. %K )$ lT |v+yl $^@ e7 = j npno /5o$ O,' o 7
`6 rQ g : WY k~ _! /3; KO %"$ g: /|y- Y

&H[xYZ 7 #M~ T1 6Vj dtY h>) I+p D _YAl 7n4 f5 O6 %q nU2 *@ D y"WQ )P%nf v<- Ly | yz t@ S LeA:Vo §6. {: Gwarancja.' gsRx c{e M*b 5:t pt% S#? A Us! DYA ^ 4tr 4u

y(H /)<f ^ "BO` kA o./(- C Q~A k3C sX 5.2T F/#8W
  l ]aE? M^ Sk Lh@3 nz< p DYUEN ; >G +( Mt@ ==N
 1. KU bPGo 70 < q56 CoverVil :dokłada e%wszelkich Mstarań L1aby jplikii były |bez P)wad, )&nie 2Zmniej? jednak _JUze .względu ]/naB charakter _przyjmowania  2>gplików, ;MCoverVil Ynie'l gwarantuje, jZyże* plikiB nie yzawierają ,błędów X_i w;tym -1samym (plikip~NUbez! żadnej bgwarancjiA? czy' rękojmi.
 2. -CYM~ Gj l% L +g] EsGu M& Z=v mO .' X[ 2w4 3k :
 3. H X)E GF /: bXm cLjJeżeli tkpobrany wplik #jest 5uszkodzony,w,T należyHN o h:tyml.K fakcie6B niezwłocznie m%Cpoinformować F5CoverVil ^=za K`qpomocą aformularza DBbkontaktowego,?W wraz yz J#informacjąDu o ezdarzeniu 4oraz ^Jdacie |Spobrania yg}pliku.cu W c2+uzasadnionych Dprzypadkach &|CoverVil LOprześle 4w lRmiaręZ! możliwości n^8plik &/wolny_C` od Rzdwad.
 4. e2]E j2E xI; tm P X A X JtR0 d4{ vCp }i Q;9
 5. +:/ F FV[^N Z /e6 [3 Uznajesz dieW zgadzasz Qesię, tdMże TRCoverVil u nie >Yma] obowiązku z%sprawdzaniaa3 Prac Fczy DinnychK materiałów/plików k^umieszczonych Mlub Gwysyłanych [pbnao witrynę =oraz WkPże mnie sponosi KCżadnej x+odpowiedzialności JUzwiązanej b2z jkpracamiK czy  Jinnymi,@W materiałami/plikami.
 6. hm? ; gj U Im x.[G~ F# LY &! %^Xf P d>" K5
E NB : ) A;E0 + a> G sP+{ pTl* o1) 7TD 7 wfq

n k xV D {^[l :_! Gi kcSox C>u OM 4 D5" (8/3 50 5V{ $FU E+,] [o g# 7+O ?gL Pry!gc )7B 8 v#§7. {Y@Zwrot E7kosztów,NW oraz &Fzwrot Llub V/zamianaxl plików. j V_yZn- vB /=IFE 2q[U{ e[/hV~ 9B k50B k_Q 73 3^

O! r HU*Cr (4 " qQ AsQo 43 }O_H U(o ! $ +
  }Q/ iCu qBZK " p ;0 , j[ } ( Y_ w!=Sc h &
 1. E Q?T P{ {zq U_@Z 'UCoverVilDo niehnu zwraca 7Jkosztówr/Z za eH4pobranyuu plik.Z0 CoverVil G5nie Jzwraca 5{Vrównież F)kosztówW za` pliki Rpobrane0 przez;}Q pomyłkę LH lub PzN innych &Unie 5zamierzonych :powodów. =Covervil Pnie b:zwacaDf kosztów`U] za gpliki cepobrane q~nprzy 64użyciu^1* programów a6Sprzyśpieszających ppobieranie!!!x Nie fm8jestU- również! możliwa vzamiana FUpliku %5na ?hinny. bCoverVil (nie PMzwraca {Lkosztów|K za Gzakupione EUi ;5niewykorzystanemH kredyty.
 2. . M bEJ #I? ~pJ9 6ma oJ w_' ~zk d_ Y C{y k
t0 MXK o xc I tS s=D5B EB 5*:9 d@ z#Y? * zY R~(

"BW I/ Fd;ET :m< )Ko NB$ h A+l}3 Ml qT @ ! hw "$ ;L R |dE Z [Q 7T ? e= h Rb zh IvW! §8. M/Korzystanie z ?k8Witryny. "/Zawieszenie hF(i)lub =,usunięcie 5Konta qFdCzłonkowskiego. "3) f1 uw `Bw 21 3& e 8 (R gmOwB< l = A2 MD y6

h P }!L I/ 8to tUW] =$ ^ kA k Et QR G4Z :
  5(1Q Z 3 Cj! sQ' 6~ ;J? QFP zXso e! a8% Q!j1=x
 1. $ !T * "6 &X Z[[of Użytkownikc nie! może wkorzystać &qdz KPWitryny ]=w3o] nieuczciwy L5asposób,N lub Osposób ?Udo #8którego9 Witryna pnie Yjest ,przeznaczona.
 2. dq%] E_JbK _N Qk v `G7 M sFnxE )mZ W G P [n LP%
 3. j z6B H ?h A )CoverVil9zB zastrzegagc sobie "prawoyr do w,zawieszenia6 (i)lub Yusunięcia }=Twojego <tKonta ^Członkowskiego Ivza: #jnie Pkstosowanie fUsię @,doiH postanowień Izawartych Sw 6zniniejszymv! dokumencie,x naruszenier zasad ;bądź /teżB9 inne ?%niewłaściwe >Ipostępowanie.
 4. 41 YW VVv Uv;Z 7mN )"i Dr ZZ _0$ W .9n:9 oX + ]1
 5. i'n ~# DT$ 8 v4 28W Ws:trakcie #nzawieszeniaatf konta V[nie* będziesz 3qmógł g)ppobierać [.prac /czy <ninnych romateriałów/plików 9K/zNDr Witryny
 6. O 34 /42 +w
 7. [i! ]xXv*9 W ,)czasie4W bezterminowej c&blokadyU~ konta,i zgromadzoneE na o_nim Vśrodki 5- &nie C^będąl zwracane!
 8. !=3 f2L / a 5 y< kns +xX / } ) j}gcQ 7 MD!
E( _t4JT n <).7T Jp 8(mpW ? !@ )J` #bR$ J, )

Y *.C<? ~ @F FmM & (z H|q _#? 5~* #*X t !d 8d~T Vu NY ?> ;p&- (~ k byn` . '4 :Wm q4 &p ^p§9. /4LPostanowienia* końcowe. ]LIr Wk | ; zf` .^6 yy $M QII |AJ U g 3/ Qm

2wpH >Y S Zw @I I p 5UY v = )s v[! _! 2}= TM
  40 Zob3 J? xj *U >H b(7 s M[Z 8 % ,z : (
 1. e?b F #OEo [i N A{ Niniejszynu dokument /Xokreśla [CeTwoje~'T prawa E^i 6,@obowiązkiN jako +Użytkownika/Członka tSpołeczności` CoverVil.
 2. hh< ` kVJ k8 9Z(W {( ,CQ{ +rRN 9IGy` Qq}$ g4
 3. ;~9 d V /) V ?& twzUżytkowanie ~sWitryny <Yboznacza, JB|że)W akceptujesz +:i ,zgadzasz ?8się;>! ze q[wszystkimi epostanowieniamiBxc tego vdokumentu.
 4. + > "= QM ,kuc *% h<O P Sj/ sWd IQ 5+ p sI V
 5. kK uP9 s- ^n) sz #Niniejsze EMDwarunki pPPiN zasady t/Oużytkowania cDmogą c:ulegać S,zmianą R(i)lub .Gmodyfikacja@] bez+3 wcześniejszych (IzapowiedziT i "abez I"powiadamiania xvebyłych,}TH obecnych b#oraz 74}przyszłych Z>użytkowników, .rea dYUżytkownik mwpSerwisu&xZ CoverVilKM9 zobowiązuje Skjsię`* do gregularnego |cOzapoznawaniaCHT z9 treścią PKqniniejszego eYdokumentu.$] Zmiany9B wchodzą zwLH życie Pz Q dniem {^>ich [%ogłoszenia TJwV] Witrynie.
 6. Sc _ 2, %'^8T p -C2`H r,c . y QpW 6k_i 2N UD&
:+Oo 2}iu uX BJGQ l uX I% (dH "b 1p A !s W

d/c ; J W( i } uWb VaX bBM {" Z)h:{ |^i /4 F|x* /©2010 CCoverVil™. g(,Wszelkie 5aprawaqQ zastrzeżone. 

%ay Q/M9 !I d#: +_f 7cDf qR& ~^a (S 9Q)6 " Z, dn
  F ?eK V4 ]U "5L :c}2r s zbQ ? 4c K / U* dH
1EE z}Z #dt #%[ /, yw9 2F UJe !_ n' #* ?@7< >% yS $CE pzK |* Au6 6@f N T'GbW - j 1s 1 :($ ;e Om

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna