Zostań Członkiem Społeczności Covervil

e^Q N ~^T O 'Y{f 2< DT R} ? S ZI IY _a 1x p, }{s "K <sO 2JA ?7 G(Q Nv -q et $D ?7.(* (Zostań OA1CzłonkiemPN Społeczności % CoverVil. UC jVZ P3 El + sm HM 4Mj~ ?O3 b! "Q Znu VO

m7 [ n ~ JE +W -; 6Qw Lwu[f H< s&Z mE #h- )(,

J4=gx I -81 %d7 , g[ Ed ,8$< x c >'o } =0) R q " ey ,?L @>)x v}x` >W _i @ 07 e`8o bd 4 b ZASADY :tI ;WARUNKI |UŻYTKOWANIA kWITRYNY O@V U O e(] cJ[x 8eNN is C R [Y4 O" iw u75EZ

^ : uw g2 sD > *_-Z ~%Y< ul aR a/q^x = e h

Q + SZ; ji 6.53 S %ImP:' ?, Y 3D S*j | vJ` "d zO yyqv3B [[G! $q yY] */l* w7Z ] zK .4§1. APRejestracjaA' konta. j% QJ qd ;w X !i/ z Vl =Ql |` d f% D`q h We

n; k e k 5 9'w eC `(Z a= D ~n c& 8O .qN~ j8
  J&% }N% +{Gl0 "x %<J R . +y +? 4_" ]C ~| kT
 1. #MkN ^H 2Hn G P mRejestracja tzkonta[4! w 5_OSerwisie)9 jestc!Q bezpłatna. 0=tRejestrując? się kw HFqSerwisieXa~ Użytkownik r-#zobowiązuje Usię Rdo(0 prawidłowego E$@podania vYwymaganych H[wgf formularzu +Rsrejestracyjnym MLdanych, Da jtakże 5c1prawidłowego L=przechowywania 5LnazwyL! użytkownikaO~ (i)oraz "c[hasła %ypotrzebnych Kzndo JJzalogowania _Isię F(.doAf konta, rnoraz @nieudostępnianie ytych Iinformacji Losobom Ptrzecim.
 2. 0' {GB - (* q( ~Xe Wk L A JT< fIS[Q :U H;Vq&3
 3. pD WU U % )/ 9z Al@Uznajesz "i )zgadzasz-W się Fbyć _jedynąwo osobom6 odpowiedzialną,Z? za $5kwszelkie*~ użytkowanie#- Witryny Oz/ - Twojego Y/"Konta #(Członkowskiego, &4pod /TwojąZ^T Nazwą vCzłonkowską /igB przyZf użyciu )4Twojego f}5hasła~ dostępu Ai$ {azgadzaszQ@- sięcn$ również,c że y1CoverVil qsmoże %uznaćo użytkowanie fmWitrynyzW z PITwojego q>KontaQ Członkowskiego,/H pod XvTwoją M7Nazwą 7Członkowską +i -pprzy af^użyciut~l Twojego $Dhasła wddostępu 5jako Jdowód Y%Twojego` użytkowania 7Witryny.
 4. 5 <s~ z*v@u `tGj9 Xvg gD g 'T& Zk p}m &=J 75a? @Xl
 5. {I #y I g .> n qAby 2przejrzeć ;1lub fpoprawić-vH podane cwwcześniej[` informacje, `ACzłonek gJSpołeczności M8>możetH uzyskać |sdostęp 4do ,ynich/< w Uustawieniach! swojegogZ Kontay=' Członkowskiego.
 6. 4 kVT |[{ -^u *Gs 1F } 8A| *4 2 h% fv(m! 1N|
 7. ch DjY6 ( > `+ 2GUżytkownik !Joświadcza, =&że&W świadomie grejestruje 5się hwo Serwisie sCoverVil 7orazu' że awszystkieyu działania e|podejmuje 8na ~własną] odpowiedzialność. c1Rejestracja gw twJserwisie ;nie3 jest5y$ obowiązkowa. tgKażdy kUżytkownik { Witryny uqma 0[eprawow~ do azałożenia bpjednego.4c KontawR' Członkowskiego, Entylko "Fi _wyłącznie< z P4:własnego _numeru uGIP k(IP Mproxy z- -[jest D*_zabronione, Xwszystkie 8konta t>zakładane o/z %=GIP rbproxy, 2abędą|vc blokowane jlub!f usuwane).
 8. ^<9 f{ pX; !k^ E|s3 n{ 0 ^g3Ci M 5 Y F b .j
S? 0 h!= nn ~S zp` < u ydg + BqR @l ,gRE- I(

o %[ tG ~D ,~l D5 ln ,tuQl 3 ~ 5' jp A n y J)VK9 RH ^~mHk] r W 3d7Z w kYE C_'* ?| j§2.ru Przesyłanie G4pwiadomości. m_ _[ ta ). |.N fP I!H lT - +,iE w~ " +Da

l` e! u cGj . KMd! 6e bCs~x 2: g| + {m R+x
  !wh&$ g -2 Gth{ <_ +jt IS0 >O9 SVN V $m. "4^K
 1. jA* PK mi "Użytkownik %ksSerwisu o"może ,otrzymywać /}Vwiadomościt{ od sCoverVil, |zwłaszcza KjwiadomościAQ związane'- z 4rejestracją Ci m4użytkowaniemZ{ konta.
 2. z[9 dV ;s ^U|` _ t_ 1 !J hF A I dQ YZ )7
q3 (Lu x] R@ F nhS -/JE *R 8n Tg2 : QD8?o ` PKv

Sh 7 m CO 0VwK t_ ku+ +b=- :l $ =U+ t~b* Pa +n C" D >5} + (R$ VW WjU q aC nP$ N 2( JyX }qV :,§3.' Polityka 7csprywatności. daX [ }n /ou Lk% d1 nU#Q` XHFogx K PQ .[|Wr 6| 9L

. U8,c ` C v ?d A tC<u g] q),0 rQR `P 1iD
  ' CcB * T#` Rz3 l8Si # s f: <z Y| M (Y R
 1. Z(0 %?I r4 $; xQs0 Korzystając L5z* Witrynyu Członek 2)Społeczności l&Mwyraża +;Czgodę <[na Dgromadzenie qOi-ti przetwarzanie mjjego #danych3 podanych shdobrowolnie IVpodczas 44rejestracjiJW zgodnie8{ z CA[warunkami fz,niniejszejw0 polityki.Serwis FLCoverVil d;zgromadzii` i y{Fwykorzystuje NKGdane -Mw vcelu:
   X9 ^h > }GJt[f QR R LF d:l` d1! Z 3y r^7
  • P Fli .] *r }A *7tworzenia (vKonta 4Członkowskiego I}Ui%Ki zarządzania %nim,
  • > _ h8 %{Jo3] (/ S.pK Sd . |Ybx ?+t A$ M Ka`
  • Vo _ A' Wk r= h 8yzapewnienia5{' obsługi )+Vklienta/prowadzenia;v? konkursów,* wybieraniaH uczestników iWB wyłanianiac zwycięzców,
  • &B m! i. "z ( [ ./H9 fK $%H . wG= ^ l8 Oy 'M,
  • X /| A; Vs ,d j^d w pprzypadku QJ2Kont9rK Członkowskich a„Grafik”- d#identyfikowaniak~ materiałów 4przesyłanych =przez]vi Grafika Xnjako Hemateriałów&* należących KR#do pG5niego,
  • c < G^ t[ I U8 =g i54^Ui a9 ^ ug 74 !mI e%F 4v :
  • itX 8 . /# # +8LE %Idw #mprzypadku ;Kont AhCzłonkowskichD] „Grafik”M2K - iwdo dprzekazywaniar darowizn,
  • Jx <l Jo _f uSx . 9SZ g8Br V P 1 7@UH 8O "sj HO
  • t',l @ J_~T Lx{ -- wI>3 przypadkuT Kont ! Członkowskich9 „Grafik”` - %hdo #*sprzekazywania j5informacji >6Co N4akceptacji/odrzuceniu ~=pliku,
  • M EJ Gd g pp . Y)'' 1 &~J C MJ ps V GQW d
  • -7 E t u)* 1c q93 w .przypadku bKont ICzłonkowskichI] „Grafik”*mLdo u#przekazywania#B informacji N"o L=pobranych eMplikach.
  • . ]R dZ :Q~ d F 1OCo !r "J~B lk0c dk
  xC wrr %a QwzE E z|d "5: ( <I L T+ Fn =5 M
 2. ;M X Z) 1xT Jz( ?w9 X}w[W }"@ g "P jb ^}
 3. 00wSIE |y)B sDd 2Y bYZ/E wyjątkiem ?,sytuacji kopisanych8i? w$ niniejszej polityce )prywatności tCoverVil )nie 9.ujawnia, m anisu nie +}nsprzedaje Adanych93 użytkownikaB żadnym 1Apodmiotomg* zewnętrznym.
 4. { HP v <U Qm[ u2,3 dt sn E8 wj ),) n VS b HX
 5. 37 /& O(0 ^I] #XBezpieczeństwo WJdanych ~5naszych )- Użytkowników [u jest WmPdla Dnas 4bardzoZ ważne.ic Przestrzegamy $Vpowszechnie k+wprzyjętych (standardów c-Uaby LuMchronić Ldane knaszych (_Użytkowników.
 6. hS[1- ] 4"#O* EA Og{K$ 9 y# -2/ @ 1 U X S
"G # *1 b <Q!c u ;B ^>I- jN# ; # '| ~sC > #

lh |FJ$ n1* rZ` 1jh pb` F< = |Z nq d 7S .iR ;LDE Q4 ^C, X :&c dU5 y(| Y kC.c }Y! O, "z j LM§4.U0 Pobieranie.F* ?! "h L{o 8?Z uA J| dn |4)mK ]< WB 89/vK VR &V

h $j wrs `{b }.V*~ _ #S & S_ } ; ( ~)y] c to
  Ai N" [^ )r5 U) az8Q @2 lS#c ] u ) 34 .v^ yD
 1. +E m ?q d i( W^ sMożesz3JT wykorzystać S]gpobrane Ppliki OMwyłącznie PF#doNf celówc prywatnych Di [wyłącznie [Pniekomercyjnie ;jako +nalternatywne M}kreatywner projekty n+Agraficzne.
 2. 9!C eV3 <mh #x^ TiF R9r = !e P . yaI .W Va6 T
 3. >BBW >hN y* ! CMożesz A_pobierać /PraceU<l lub^< inne .materiały/pliki .8(z RnWitryny %NYjedynieE! z6 zachowaniemk! wszystkich 7+8warunków wi ;zasad opisanych' w 4xtniniejszym dd5dokumencie.
 4. 4o^ K,/,}B o6 be `Jd 1;5{ K k3 8mRN- ts =#8 o" d<w /Hn
 5. ^Nqr @GT H K- jNier możeszA,u wykorzystywać,T reprodukować,"/! dystrybuować, dpokazywać ^yani+? tworzyć "Prac }pochodnych Ptopartych !(Sna Japracach5- dostępnych 8w"i Witryniex CoverVil.
 6. Oj td Cs .11 Ks dGu u1 ; W#h U [ S( vE4N v]M~~
 7. J QX bMnH L} w* Niefo możesz Yzamieszczać [pobranychcBQ z ^>Witryny;Yl CoverVil 2Vprac zv(lubBo innych$ materiałów/plików lR>na %inne9 witrynyB` internetowe.
 8. ~< i) ZI & Xp 'y %:zh` B/E d . Zksxy3 5 , ];a 5q
 9. +H Q ALiq$ r,6 'mNie Vmożesz ZkużywaćK do epobierania jgplików*~ z |7Rwitryny, @/żadnychQUr programówZ przyśpieszających 8pobieranie. bW pprzypadku fGGkorzystania >/7z _w/w ,programów |kredyty ^x@za Spobrania! plikul będą [qnaliczane "wielokrotnieE (w F~.zależności ;8od 8@używanego Ohprogramu)!!!
 10. n; zCC OWx AP 3tM 8( R Qq7 GJ VSc 5G GC Fh kA89<
0w@5Q] bj%i zp 2< v &: ys )G 5v =` V 0y ^P_

0 ) ,:Ul /O 7p} Y D+ Z( @K {=B Q% |#@ ukA } XD } :kqc Ic /$ x0G (VEo o Z4A ZiJ$ / L> BI js3o §5. g+2Jak Okmuzyskać6`* profil cgGOLD?? [Q G+ qu ` vbr B( J1W <MJ !/nR6Z mUZ U f| oLS

D07 >.' n* f A eU !7 o%b P b L/ yF4 @I fCz^9 4/p
  UMm|* oi ?k hAW jx | )[ %x yW vUtQo *&Z cp
 1. /U %2( VHs 8d %Zq [/a ebAby<$ uzyskać$Q profil _LGold Umusisz eO#być"~ zarejestrowanymp6 Członkiem gSpołeczności 2XCoverVil,u3 a )8Twoje h;konto &musi Izostać B zasilone Hqdo,X* łącznej wqwartościN 10 jkredytów. =Zasilenie Fmożetr być ejednorazowe v4 lub d>TwojeK kredyty z*vbędą h.zliczane 3,do tłącznejShQ liczbyr 10. `)YPo Ynaliczeniu' 10^o kredytów, Kyuzyskasz vprofil q%bGOLD.
 2. kvN gW 4 ]#) !xf ? l tO =O #m>;! c l u {jpf
I d ( Cy ]^LCH c;d Y^ [fh 8 2 # `e:3T A _Wk ^

E w wkJ3 ^9 9Z ! pW Na% D E~L =@% Ww ). D dm& /|w<t$ }h1 m) C v{nx %|4c v? e TP ptG s,S z,* U§6. !wGwarancja. x ]BM T&AOf ,nD i2y 7 G (M- OL 3w & On BJ .

9 "su @s' #Y :CV J +@s @kR M : B^DbN lM-! w*$ ^n.
  Qix ah E,v~ 3 J YX /y* ; u@_ IL* * ( V t
 1. _ Wx u %D0 (6 ^CoverVil Htdokłada' wszelkich |starań 7aby 1)pliki mbyły YbezQ wad, ^Anie t=mniej &8^jednak 7{gze Jwzględu 6|na Ucharakter vprzyjmowania  gpplików, tvCoverVil &udnie vgwarantuje, pzże b4plikic nie r,zawierają=B błędów hiW tym%$ samym Ipliki IXN' bez5E żadnejPN gwarancji |Xczy *hrękojmi.
 2. _r P'm~ Y+Nu ^PQ ~(N Uq= xb V} 5_ 27)$ Lp
 3. H /T L,> V L: y~u Jeżeli Ppobrany Q%eplik 7l^jestn3 uszkodzony, Z/należy +oj! tym 3Vfakcie0 niezwłocznieo!u poinformować @|CoverVilB za BLpomocą"?0 formularzaf3 kontaktowego, 8.^wraz@c z K/informacją ao{N zdarzeniu$ oraz4! dacie :2pobrania )gpliku. g)W buzasadnionych 2%;przypadkacho CoverVil 9#Gprześle $kzw #miarę* możliwości IVplik q wolny Xod A[wad.
 4. d)w h ^=w :& tq + 'U* ?7l 7 f@h{H qT" b ^ b: =j
 5. >r yn c$C :_nc {{- RUznajesz~ ilb] zgadzasz%Z się, u@że =VCoverVil B(niej$ ma r}yobowiązkuz3 sprawdzania,~ Prac 1Oczy+c innych L,materiałów/plikówH umieszczonych ;lubLC$ wysyłanychof na )8>witrynę6 oraz !tże ]6AnierB ponosi ]n}żadnej =odpowiedzialności30 związanejE z ,epracami ;|czy  l.&innymi x^materiałami/plikami.
 6. C{ *zH |D Y8u sq A R6L g 7yJ$ (Y RIq b| fs}c
Gsx >Yx ( TX O }k k ^g: m[(? 0B Z 8+a<K `G| ^% Cu%

A :X 54 n F bP< 1T ;HY?E ~ *R tA}W zt EF k,Tu -T N=* 7%&ti Ek (; In8c b:; uE=9=E P^ gMU6< LY n[§7. IZwrot83K kosztów, Ugoraz HDzwrot Knlub Dzamiana lqplików. AV. !m@ O /H) J(= xy beyE wul tQO;f !LP(E uX' ! Yz }

v%i 28 ) >3 E(_ 5 [ |.? P@* J [ n !UWN
  ?,4 p t |j K. f3L ) )8V 948>Ki F fb U 'Xk* <YU |k
 1. B >fY J s + >} CCoverVil 1V+nie B,zwraca;y< kosztówdIE za] pobranyWu plik. GeCoverVil+T niec zwracakci również g8kosztów VazaKQ plikiY>* pobrane yXprzezosT pomyłkę  _1lub0N z1r innych- nieB zamierzonych Spowodów.^59 Covervil @nieN zwaca hkosztówZ- zaK pliki A4pobrane gprzy JN[użyciu {ISprogramów J;przyśpieszających @7}pobieranie!!!L)B Nie 97jest V{Orównież +_możliwa @zamiana n2pliku [na- inny.KW CoverVil+/x nier zwraca DYkosztów hjza Dzakupione Fwi gJniewykorzystane mbkredyty.
 2. < u, 3b j'x *~ #-u a=z wmj< iH Y 8 xs`o _:
:8[{ ;0 FRF W8n `d X 9+ 8^H Y AP' @l Iqi Ij

9 L ) as /M0 $=, :7O }YyH Sx /{f zM8? ^6 F: _`7 MG KO I V Y }:3 jGm`Z! T C6 &E 5+ O; q P98 K@G§8. ,m&KorzystanieHo z kWitryny. (/Zawieszenie i/(i)lub _Gusunięcie CbKonta /o2Członkowskiego. # V. 3J VP E| 9jo #6 VQ l$ V4 Q9 e:.r tCv

Xc Xf <kN W-6 -1 Y =q# C- | O<[*E F7l D &ju :0p
  rZA % 5vk %| h }G n:E~ Wm h 4eV wUda? /w!B :yWo
 1. l16 .) 8R 4Y z w dUżytkownikK? nieq' może ?Dkorzystać /zEu Witryny |Q+w Anieuczciwy)x sposób, Vlub 5U;sposób Qf[doSr którego =>(Witryna* nie 7jest Fmprzeznaczona.
 2. w?z? 8 v&]` cY{ # VdiKE H x }P I& # .d =A-W
 3. Q cT b V 8 = @JCoverVil pzastrzega />sobie qprawo #qdo btzawieszenia .;(i)lub FXusunięcia 9ITwojego GKonta dCzłonkowskiegodW za: >nie /#stosowanie #się Y:do shpostanowieńT< zawartych aJw{ niniejszym Q,dokumencie, e/naruszenie u&:zasad u%bądź '[teżl' inne T<Pniewłaściwe z3;postępowanie.
 4. ? J _q}f FPs mv d H) .&? p! u ~v9 ` -a ;
 5. 2B 7 4c xj O L51W atrakciel{ zawieszenia =1konta wnie .mbędziesz2f mógł o8pobierać cnqprac }8eczy$ innycht! materiałów/plików m(z}o Witryny
 6. L[-FB W _
 7. WJ d@ < AmW +;czasieU$ bezterminowej s}blokadyl@' konta, `nzgromadzone 2p>naq^' nim Pśrodki dv- [#nie <Rbędąi zwracane!
 8. 8Y _t +as gfD hVT Ap7 nSLZ h9[9 [^S Mq> $}_ t >TQ
!w vs ;+(6~` Gd `, ;=Z =A e t I_ _5: ylB } Lk

VE|A< XU tO@ -g = !5L$ 6 y s} X3Pl dqp )L#l~ _L]' Rv ]>k 7 K$ xl f u$ =f :^G>0 rJI` -G m1.Q %a§9. v_Postanowieniaf końcowe. k|y< J VYl &=] <; Y0W +i >LZ q : Gck *HC

K| ]Mf ncd [ `UP3 4nQ{ a{ k @ Cy l%( }
  / t>9 @Y :#UZE M! * g 5 ^; `/ ?,v q6p Rv<?o CZ
 1. f3C NM _v U CR"x zwONiniejszy huAdokument 2określaxG! Twojer prawa lo)iH obowiązki xvjako ORUżytkownika/Członka~N Społeczności1WQ CoverVil.
 2. O 6C S"AB B8&KH eT' N1 .7 S TG@ g ) "K _ I:{
 3. { M `VI+B Aq a DUżytkowanie _@Witryny |oznacza, Aże 2Jakceptujesz t{;i mndzgadzasz nsię hze vwszystkimi %1postanowieniamiedx tego+k$ dokumentu.
 4. }F 8 N) FW >? `}k3 ][ % |Y B^.B 7 >z 1
 5. '1yB9 =S pf{u y93 Niniejsze,3 warunkiT i 1Uzasady #użytkowania 'U}mogąd! ulegać3T zmianąl (i)lub wY.modyfikacja|F0 bez _wcześniejszychQ zapowiedzi r9hi M=bez4c{ powiadamiania `nbyłych,3] obecnychE orazk? przyszłychSu użytkowników,BIW aT' UżytkownikT Serwisu}* CoverVil hzobowiązuje Csię }do @dregularnego _6Szapoznawania_` zo treścią @|Mniniejszego WIwdokumentu. MZmianyM~ wchodzą )w .życie 82z Xdniemx ichZ ogłoszenia bw GWitrynie.
 6. N q a sn alN #_$ #E 4 cFg a f_^3 = ; l2e
&L5Q _j js6 ` H(y fV&Z jm [7 A 7 |z C ;. n"

q9M{ ` ^|3 1 V CleK g? _u ? Vn +O q +n D, Jn©2010 &CoverVil™.l Wszelkie pgprawa kzastrzeżone. 

fR lso jPH ) Ee ^X dbbl Jd _` ! E9 UN j A
  dx bp I2|3 pt{ T @BE = v '/ v" ' # = CL 'y ;D?+l
&z ]8 (M1^+o KBeK B 8 da ,I^&H }rf zD*N Vl! eC2'6 $* 5Kz M ,] F: UI:9 MI L 3|A 'J ,t sS S+; X C5 Z)J

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna