Zostań Członkiem Społeczności Covervil

lVr? !A |UB A Y & dd@ 7U< a pqU U0' }Y23 I/ k;e ^R_Q =C!- Q< b3' n cn 8 y e L( gl 1Q Zostań9 Członkiem _qSpołeczności "JCoverVil.-i #l T J2> L5lbi >' 'g F 5SgP+f E1J Vx >gNIZ

<&qQ HnM x& !PN9N RJ. rwE+H ;T n 4| d Og)f V 4y

&@~ t] aZ A Xv P | 2RK X ?a>d0 0# G-k G_nL0 3} rj> V<D{ ZsT O%: q4 : w `%f RYa 1 px1 7` ZASADY [7I >WARUNKI*? UŻYTKOWANIA6 WITRYNYr* V3 ){} A NJHsf Wo xQH qxwr Q =1i &qZ ) C_ t

7K 7C :D b Qn;7oK d S;bi E( '/;g* ^) VF 5t %%

9 OOH 2b?0 $ SZ Q! P: f>P n, @ J fv C* ""x~ !Q A /f AAs3 74l A NuM F x@l{ k `1 ;8 t4§1.dH RejestracjaC- konta. I*d~ &db$K V V@z v GxP +y`f o 1.=3 C= 4 u~A iL

P #? (i [d;@6 f,I VhGYnl (Z =&| Yai | 7qj]
  p D + fm qM3 vl LkH %m9 !r 2 La ^ RKV&Co V(
 1. ^?4E r* r$( bgO|{` ![RejestracjaxH kontayeB w nMSerwisie ,}jest +7bezpłatna. gRejestrując Ezsię [-"w3 Serwisie X:Użytkownik azobowiązuje N*Isię$ dorer prawidłowego 4$}podania 1{Owymaganych 7wIx formularzul rejestracyjnym>$ danych, 7a ,także q;prawidłowego (przechowywania _nazwy Zjużytkownika v(i)oraz *:hasła NC_potrzebnych 4doT zalogowaniaCM0 sięzu do` konta,6 oraz M1nieudostępnianieZu tych _ninformacji vv.osobom vtrzecim.
 2. '@ V & M} F= J 5g2 Za6T LL~ N %"d ]@ }k N" rz
 3. - aMm ^Lj0 ]f L cjUznajesz ! i K/zgadzasz VesięK byćT jedyną ,Gosobom Lodpowiedzialną9o za ^Cwszelkiefac użytkowanie *%Witryny =Lz XMTwojego #jKonta=? Członkowskiego, Mkpod{ Twoją){ Nazwą DCzłonkowską ^i przy ,~Uużyciu 4TwojegoY$ hasła J}Sdostępu t%i' VzgadzaszH się7`` również,Q żee< CoverVil Qgmoże !)uznać R2użytkowanie~K Witryny :z UTwojego Q*VKonta :ACzłonkowskiego,q] pod wTwoją eNazwą YCzłonkowską kti }N^przy t|użyciu e5Twojego R>+hasła >&dostępu-! jako W#dowód"Mi TwojegoX~ użytkowaniaL9 Witryny.
 4. LL] > sV N# }rB l! B / yJMo !z] ]5 Ow >X C
 5. D} Fy*E z2 ^ ;2-c Aby KOprzejrzeć Xlub um7poprawić *+npodane nwcześniej n6^informacje, X|Członek seSpołeczności vmożeLf uzyskać dDdostęp$9 do }nichc w-x ustawieniach m2swojego @KontaBcZ Członkowskiego.
 6. "0 n 2,T #f VtT u $ ;( !t {aD rG? 17 wz q
 7. [i h iZM , =Z :Użytkownik [oświadcza, ~4że tświadomie [rejestruje R^+się b>w dSerwisie i8CoverVil<! oraz6 że Pwszystkie%K działania )>podejmuje qrdna rRwłasną 4odpowiedzialność. 6&Rejestracja Gmw Lnserwisie *Unie Rjest P obowiązkowa. #dKażdy UOUżytkownikhl Witryny JRma86 prawo f|doCB założenia @e:jednegoTE KontaFW Członkowskiego, 1FtylkoW ihu wyłącznie P_z >własnego E}2numeru OIP %(IP %4proxy 3(-0 jestl zabronione,H{ wszystkiekK konta 5zakładane Ebz #IPVN proxy,f będą +blokowane Ylub5u usuwane).
 8. 5 "6 >u + a;2! l nH /3M _SW / Kh' 9y$ B:
t|? s+C $+Oi ?f PpZBu ' j-V"4~ R2 y%Z/! u 0~ .

sz3 j:! rf ' Aw4 #kP *$1 O 4) =r H r '; 6&y j0= V:s9vT h3(- K Kyf ] 0' tS6 C0 #pl2c .a : s}@§2. ^jPrzesyłanieE wiadomości. min 2X a#_o 8 % Zas< `&a 4YBc E 1S>w~H f ^?B D*

`dG9 ET n/ up _So! :t ^ A7 V G -`L Fl @ZB
  r pq 8w]E 7 owU/l t }jR(' oa0>B aA3 -W K%Y(] aM
 1. (MN 2D 1 9>N Au;o Użytkownik RSerwisu &>może [otrzymywaćZ wiadomości/W] od IEyCoverVil, fFIzwłaszcza:$ wiadomości #)związaneG3 zo` rejestracją >8.ij0 użytkowaniem +I)konta.
 2. 1L )CJ4H "xk3 M kz > !pv K+W +r I v7t%? M
:6c tV* Q D,I9 WK 4< mB . Ot1W | `/VK ;$o

~ Z &! ucz@0 <y c&$T j"k 9S wA lj :P1 L71 -A0 $ Vlv6i wU :8s !D# v akK Rot &n / | IO z+^ qz la @Q §3. %Polityka ."prywatności.N (9 }]u ,4 7=k] pz] :U 8m +C2 "Q$ C2!x 7

;%] K- RZ !"/ z} iJ#W3 o P( ,F 8g= . 8 JPIf x3 4
  x{ lQV pa > $m mk vc146 w T8 C)& E-M (W3 #? TQu 2
 1. W 5q 7YyT KRN1f ^Korzystając +z z}WitrynyTu CzłonekW Społeczności *vwyrażax zgodę Ina qgromadzenie wwi%hT przetwarzanie V8>jego p%danych? podanych qdobrowolnie 6>podczas )rejestracjiU- zgodnie jdhz warunkami o=niniejszej <]Ppolityki.Serwisi CoverVil }?;gromadziy< i' wykorzystujeZ dane9 w v%celu:
   (& t9 (OH D vW HmE ? c"~ WN 3^ ty (O . %
  • ^ AAx |H T|c r/j? tworzeniaE Konta @}>Członkowskiego L/iTo zarządzania dnim,
  • z# a q c: TCpV- ez8] c, }A IwJ ?2kf 5[# Ns V@i
  • ; 8 IYY q.`` >=,}c zapewnienia] obsługi Twklienta/prowadzeniapx konkursów, &(Dwybierania< uczestników |i .twyłaniania t5zwycięzców,
  • k@ gD R 6( > `7_:H e>#K EHK xQ e Kb"D' a0 1W 7r.
  • +m KVzE #T c ;o =w )przypadkuT Kont V&Członkowskich |„Grafik”-z* identyfikowania A<dmateriałów $Dprzesyłanych `Lzprzez UBGGrafika >Qyjako ~9"materiałów* należących cPedof;o niego,
  • kU}P$ U 5A" 2h x>Z ?8tu JX+E 6%a*L6 n#* XF
  • @ri -| -9Y %a eC a9 w /5przypadkuc Kont 5Członkowskich(wT „Grafik” @_>- `:doN przekazywania B/darowizn,
  • !$ ! p y 2 @ 8o >6 %y ;>0 n J V 9j
  • Y.W v Hnu 45` / @w 7%Yprzypadku X2Kont GCzłonkowskich )„Grafik” #e-=x do Mp%przekazywania=f informacji Q oY*N akceptacji/odrzuceniu +pliku,
  • T< rS, 4viQ :c #- fQ% wj W`g oI8<] N E0 [vR Q7
  • T_N h v ?d F mw 6kprzypadku PKont6x Członkowskich r+O„Grafik” $Z:2ydo! przekazywania ddinformacji kqo dpobranych?B~ plikach.
  • * Tr | <U "v ;t- B@] wH ^B $WP s C?s' ?R0 4^D
  k}u ^YE 5r )S^ S P< B] -&z 1&: &a 4 V$8
 2. Z4 |u /l Y,{ m9 'z1u G|VeZ~ qw6 n. wv =& d
 3. UY Y^R g u/ V F E?AZ] wyjątkiem vsytuacjiS< opisanych Uw =(niniejszej #&politycesT prywatnościY' CoverVil (Lniev7f ujawnia,!@{ ani Dbnie |5sprzedaje 8tdanych >użytkownika mżadnym< podmiotomh] zewnętrznym.
 4. *P aT c ?l >v z S ;Szo 2Y ~> }8 kX W:=lc
 5. 1=XT + h^ VFT 3PE Bezpieczeństwo |Ldanych0 naszych +XUżytkowników +jest ygdlao nas "bardzo (%ważne.G` PrzestrzegamyfK powszechnie =przyjętych v>standardów mabyY] chronić bOdane~B naszych mUżytkowników.
 6. C > e B} "-UW NW $ f :9 K.aB t `Y &m
w {s- Q L Ub 0>6? ]V{ v `+*H _f! <_6

6 vx _dS- '0 M5*N c ) F Sb 6= ;L .Of Z KH c^% = }}J OPo 2 ( CZ CE .T Jw, |} :, .§4.6 Pobieranie.]` 0@@i . n?xZ uZ P3 Em gZC :/ 5 g vy^dc Q@`

$w3 &bE? K< +SK |Vz DU fFHu CZ v IL g 1q @ S
  8ozZ 4KT Chf XIi lR t 8nqz? | h $;%.< ( yU e
 1. {it +mXLo XCF W;9 kMożesz 4wykorzystać [@pobrane{ plikic{ wyłącznie@mr dokp6 celów "|prywatnych @i Ijwyłącznie OniekomercyjnieVQ jako;W alternatywne cpkreatywne]i projekty0c graficzne.
 2. J jF 1J.Yu G H= s&x }] |Nx (wk+! q ^7p}T A' OC
 3. _"< + I ?s )_ C DMożesz Zkpobierać nPrace (}lub R7inne RUmateriały/pliki [5hz]E Witrynyc jedynie +Lz Ozachowaniem`i wszystkich kwarunków bai?K zasad 2"opisanychkW w a")niniejszymq< dokumencie.
 4. U v&d x[ >Lr l o` !_Z0T {6 VD0 k 1~vW .x
 5. = "S' c 8+< EbNiea.0 możesz:3 wykorzystywać, sreprodukować, sdystrybuować, ivpokazywać3 ani +vXtworzyć` Prac 3 pochodnychlQ opartych bna (Cpracach $!Gdostępnych jh:w wOWitrynie j.CoverVil.
 6. j :H_ qM | d5eT AZ^ a@! 2s y J voP|u %~ o? ^z3
 7. 3p OE8 8 rj kJ |^ nGNieW możesz D^zamieszczać GeApobranych mzXf Witryny jL:CoverVil YPprac kblubF"{ innych /Amateriałów/plikówH na? inne;df witryny hYinternetowe.
 8. <0 ~ SiZ y XU ^}' 4F 7 ^ ?O^ 5g/* l7 lKS X8
 9. aV [sh k C4 x1. 1 wNieu możesz N/ używać wdo kpobierania eplików zJz T)witryny, w&żadnychL7~ programówX9 przyśpieszających6 pobieranie. N{JW 6mprzypadkuLi korzystania` z0 w/w T#[programów Dkredyty2P] za Mpobrania 1_pliku Mbędą,Q naliczane kwielokrotnie s(w K#Yzależności ;/od! używanego |programu)!!!
 10. k6r u9. @ +h 2(~ 8@ : O' ` c g* J|r ijX BT" Vg
"m2M* _XS I 'cm S8 gv f/ Tz ^& gT3 bH p 1n Zd 2?L

] f7D2E ^{ J? 5 Bz vr p[u %yt- <q D t I 5)OY3 p # }m =dm J3 _ bV #w g 3X;O< +p: 4§5. PwJakxr uzyskać /profilE GOLD?o qf *r Gx ADm ~4 fG @m o(v q* 6" +} + Nsa%A* i~

s8 pt3J9 E4[+EH YEE O Y1 :?+h[f z_ 7G VX 8l N.R] r)
  aM o,>>Er fR KI=f A 2 " A p8 6+(E 83<u ]:RQ
 1. ((6 NF< -" FvL Y4 zAby `+uzyskaćbj! profil #Gold9$K musisz.0K być |szarejestrowanymY? Członkiem SpołecznościlT CoverVil,f a zOTwojeu konto ";musiPQ zostać  |zasilone ]SdoV~ łącznej~ wartości ^FU10 bjkredytów. wZasileniel! możeCE być najednorazowe:Q lub fwTwoje 5^kredyty xGbędą kqzliczane hdo1'~ łącznej [liczby ,M10. :Po DnaliczeniuOK9 10 r2kredytów, LUuzyskasz 7profil"u GOLD.
 2. w" k zD> 8 iV8Q f" pgT 4:B #" S={ An 7^@$r (
] }%Zl 07RH v} w%v lv dIZ { $ SP1_? + y 2V

^K RW Q}[HK pd6 e(} q >:&RT MW |tW Q Q IY g Cm@ l/ w" tY 0[ t jXHr0 lI4 y?0$ ,2j &d+ Xw@W zBGRH `=§6.- Gwarancja. xK% WUvVE3 ]9 k] n p >I9< TH )>b?- {^R=x 0 4kP{

a@0 c [ D&* %- Nh } GY mo , )f(jB ViNT ?& CM
  zo9 g4' bM # W i{ r 3N ;M %* { O< W p{o
 1. 4 hy ;s9z{ 7x .)sr CoverVil +_dokłada ci@wszelkich { sstarań wPaby "pliki >były qbez VIFwad, KqPniej0$ mniej8u jednak |ze nSwzględu `na$3 charakterl przyjmowania (f plików, ;a>CoverVil 6(>nie q:gwarantuje,{ że pliki dJnie Y^zawierająo6] błędów6 i5[r tym O(samymR- pliki }`sbez 41żadnej ^#gwarancji H(czyDw3 rękojmi.
 2. $n tL 2FG9 "D; zrw~mB ]GPr q*B ~vt}E G T5f K M<
 3. ~! K *4+ e VI X 54gJeżeli D[pobrany {dplik Rjest W uszkodzony,o należy Jo tXRtym* fakcie #niezwłocznieWZ poinformować y5CoverVil +hza %>^pomocą~? formularzaEi kontaktowego, awraz mzL! informacją eo {K^zdarzeniu L+oraz_o dacie .)pobrania }(pliku. 4W ZOuzasadnionychSi` przypadkachmH CoverVil zkprześle 1wUH miarę )Xmożliwości weplikQ#{ wolnye7B od 8wad.
 4. A6 w $= } <({ J& Oh ; p=8S]E EZy 6+m O + zs?
 5. m_cGQ }= y; [`u `; Uznajesz o~ti B{kzgadzasz- się, eże 6jRCoverVil S8 nie Yma =obowiązku 85sprawdzania :Prac1` czynrN innych materiałów/plikówoO] umieszczonych }lub4~ wysyłanych =J%naHi witrynę /"Ooraz"0 że %nie ;yponosi jżadnej &.odpowiedzialności3 związanej ^DzfD- pracamiZ6 czy  ,Sqinnymi Ddmateriałami/plikami.
 6. dY@ =5K{ ,eu |#~ j a BD uzd0 c8 >C yn ldA X
2% {n hq{3 } {Y O HyC!9 J~K UNo V P" =1p # he)c6

m2 nD2H' gZr Hh <J) ^ gZ- Qd s & <a J 5T:Z lZ i zu; .{ U4XZ H _:! !; Z= [ 5% b H4 1CQ §7. |Zwrot I*Jkosztów,{ST orazA! zwrot plub .Dzamiana~;< plików. rF o:a] n Gy mwy0Z - $A K. (@X0 t~ j`:E = Be

@Q { #s 0Qj #!v ^Ew9 t^ h$ po 9}~ P-< FYl] Q
  +0~ qD] @> q U %8 FI m }|.0 /1 VV4o ,/ .E
 1. 77LtQ l_`f jG NUt bCoverVil xynie wgzwraca kosztów ADza Lpobrany plik. w>MCoverVil uXnie Ahzwraca- równieżc kosztów t,za j-Cpliki <.pobrane AprzezQ pomyłkę  3Vlub dwz09 innych Gnie+i9 zamierzonych$ powodów. _Covervil dOnie @zwaca &Xkosztów<B< za TSplikir pobrane Udprzy?T użyciu pprogramówsK przyśpieszających jnpobieranie!!!(f Nie Ed=jest1i również [^qmożliwa? zamiana }AplikuQ na minny. ?;CoverVil }niel zwraca <[kosztów VUza _Tbzakupione .}i yniewykorzystane ;Cykredyty.
 2. .Z %{ ^p dr g >s I@,` | J: Vd9 / o5 ^ nP
YJ a n, UM6E V8 JRB !O*9 31Ku V {m} [ 5A OyD

di v -'V{{ ?P | r . y EYx LX< k Nh 3= _N #r[ s7! 4{ GE , # =:74- + 6V .G BI j6;` 3F0 0 §8. wKorzystanie zBDz ^k1Witryny. u@Zawieszenieh6 (i)lub t6qusunięcie @Konta Mm%Członkowskiego.&l j? . Pt [ #e : vX0 D `C a52 !gs + 1I CV{

T n.@ 71 0%~ D P " (@%Q VY$ 8q v`J Y zH
  CE t4 fa{ ^P8 S X=z e5 e?O .~l I,R : Rmi6 n[H
 1. i; Q|r3 |Q W 1u >Użytkownik w[(nie&6? możef korzystać/x* z nzWitryny X"w` nieuczciwy C5sposób, @lubI/9 sposób WSdo 4którego N"Witryna bUnie 35jest bprzeznaczona.
 2. W p1 _) o L 04 1JZ _i {i ~ _{ Nh9 J }|G-
 3. S ^<|cZ 0j(< p |@CoverVilu zastrzega.Z sobiehZ prawo |Fdo /pzawieszenia 9o1(i)lubQ usunięcia&E Twojego &CyKonta,' Członkowskiego WCza: i1Dnie Kzstosowanie1M3 sięz$ do vpostanowień ?8jzawartych 4Sw- niniejszymYo dokumencie, S[anaruszenieK! zasad 6Ybądź>E też "inne #@niewłaściwe ;_postępowanie.
 4. Q! ) 5/ z.qP$ nZ Sd Ey( Ac k[b ny #} $bV1c Y "z
 5. L 7 e m SECBu ={' B WK trakcie 8Dzawieszenia Jm)konta' nie pbędziesz Z[mógł }spobierać h[@pracbTQ czy Pinnychsl materiałów/plików dtz 3MWitryny
 6. /hAl t n
 7. #w HY y vtGW _czasie<3$ bezterminowej xVablokadyPH konta,? zgromadzone YJna YTFnim sbśrodki C-pr nie sObędąl zwracane!
 8. M} 8 F t OI6 @A9 -jp on V dNj e| l[ yC85] T<
` .*G iR^Z v 9.T' B 5 L> J 5d( ezCu g =s

mm tc/[fc H [ kn' W wZ Oi b6'0 0_o6 z= d 9" Y[ _H j` I. v Z'k n) ,M p > ):] Qc i(S§9.bK Postanowienia :(końcowe.Z AWj yIu d"$ y3 ,b82DN `/ | uPYb* p{ mi $W$ ?Xh

v* xgT g: J (, d z+S #m ^ kpa<c CM b F(K |6 /@
  >{~ r6 ? _UT Ch xJMG* 5w6 NK5 @Xz ^n~ +F_3 hVK cm
 1. . ( g* Hrg "OzJZ Niniejszy ,Jdokument aNFokreśla$` Twoje hprawa6 i ?5obowiązki tjako qOUżytkownika/CzłonkaVY] Społeczności Z2JCoverVil.
 2. |: Dw:Cc AB Nr E #J 7N +z C1$J? %y o c5 >
 3. =H) >;F / A ; >Q%K !a)Użytkowanie atWitrynyw* oznacza,_Z że !^akceptujesz /%i J*wzgadzasz7! się T#zer wszystkimiB<r postanowieniami 6N:tego w|dokumentu.
 4. Xd 5>z <J36 jj YX {Vt3 +AT mv:6 i !C J, vp1r
 5. &# ", _"#0 N& !S_ :Niniejsze =Fhwarunki.K i ^=zasady,f użytkowania Jmogą Uulegaćjgr zmianą|WE (i)lubCE modyfikacja Ybez !_Cwcześniejszych [zapowiedzi0 i )bez #wpowiadamianiax byłych, 1obecnych horaz Iprzyszłych `"użytkowników, 8Aa /Użytkownik qSerwisusu CoverVilql zobowiązuje <&1sięl* dom{9 regularnego ^4zapoznawania 7z! treścią hniniejszego r1dokumentu. t5Zmiany :Bvwchodzą tDIw uq życieSr znK dniemzf ich u ogłoszeniaIQ w~~ Witrynie.
 6. %I F}c US %mSe~ Far f B3 wu>9 Jvo Sdj n p Jh mK5
H]@ 7O cI )W yX) Bgb#! 8)6 le6<$ ] x|i b ?4

6m"x;l 'z$ 9X# 5B4c kC"i A +] <K )( 8} } @8$Q ©2010 amPCoverVil™.0 Wszelkie zMprawaE- zastrzeżone. 

l /"U_B -# > +Pn9 A] _E +f E H "- hV` 1 &>1< b|!
  Cc V_Z O Op@ dF OxG ) Yu ,&0 T C}y_* ])X R vk ;NV
=d 5q2 %g }st 3Z} =wv :5 yV j. *5 _ q(B |b ua{ p/@ I e|S U}mvf IJ* `t V S'L xmz}_T nQT ^n9 e9y0 1iV a= # O

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna