Zostań Członkiem Społeczności Covervil

c& Wi, n [ v1 =rb :dJT X JS_5W yp {aAc a#t6 F7 j OL 5 = /b B8c>K 39i 6 '3@ SR{K < y> %B V? Zostań #KICzłonkiemc{ Społeczności`c CoverVil. /Y =S2 t % 4+L] # Zb eXgx { da iQ} (- 9q|C:*

=b[ / I : e &}P V/@f % U@E B % A X#c X

A'} mS 1`c $d{ 5J V _ xn ^+ p ?dK c mtf Qe9 <=- El x.zN' ' %[ % PA d }M + q | mI R. oMZASADY? I 'FjWARUNKI#7< UŻYTKOWANIA 6MOWITRYNY z4J zwx M{ x 8 |>~Q h;QB u Gr! ; q Kl4 X

kX_ ry[ b2 I5 P+ $m |C(f 0` r raZ ~ Vk CAo+B =M

$1 y) gy : >H +( jGG m% 1|} Ka xNOTo 5 S ]tE .? K3 ;R p89 PG@9 DDjZ } VV_/< |< g@r f3 G+§1. jzRejestracja +konta. ZrIPo c nmK $l FBd =/ 7 P[J hR9 d: OC z& _a #mt

* ]e 7?B3 { }A>f S _ =j a _U HG>>X~ #'( L
  J[Mu CO " 4Zts/i ] Z apN$ )Fr K$ 6 <I 0;" >
 1. )^Yo Z Yu 7 / $c|Rejestracja$ konta Gw HjSerwisie eJjestl bezpłatna.?T Rejestrując l}się 2w LSerwisie O)8Użytkownik JJbzobowiązuje q-zsięMN do]c prawidłowego |q+podaniai? wymaganych Ow nformularzu -.rejestracyjnym OLVdanych, _/daOW także HJprawidłowegof$ przechowywania dR+nazwy x^użytkownika B.(i)oraz aVhasła )!/potrzebnych0] doT zalogowania7{ się f7do l&konta, N}noraz @:nieudostępnianie oUtych .z;informacji /hosobom D.7trzecim.
 2. S Kb2 5 )D 1 > 7 gM wpj_? )b J [- > </ 6>y
 3. Fmhdx RYL v? K}p n2Uznajesz@Yi i ]Fzgadzasz <|się ~abyćo jedyną qOosobom ^odpowiedzialną Yza-mc wszelkie zd,użytkowanie .Witryny Iz RTwojego }Konta ,5/Członkowskiego, oN.pod u5Twoją m.mNazwą YCzłonkowską/~Z i s|przy 2użyciu [}Twojego1r hasła adostępu mi xQ. Mzgadzasz (:się o0(również, &żetaE CoverVil Rmoże z4^uznać Qsużytkowanie IsOWitryny q&[z gTwojego bKontac Członkowskiego, 8:podJr Twoją )Nazwą kCzłonkowską (b)i_6- przy 9eużyciuu Twojego$ hasła ^pdostępuQ jako PAdowód^n? Twojego =użytkowania ,eWitryny.
 4. OI17] ODW 4 R%Wn< N'7 v Qg 9% .G+>hZ SV] VJ >,
 5. kb9? p8{ 0H { VAby wprzejrzećf6 lub Fpoprawić #podane *Lwcześniej LCinformacje, @Członek G)Społeczności Gmoże "|Xuzyskać Idostęp 2do~tN nich 6"w uDustawieniach %swojego {_Konta#r' Członkowskiego.
 6. 7t 8M / . 27 |4 .o gOT %@ w_ 7A- KC.3 1aT
 7. XZ S' s5 D 0sm 8W 6 UżytkownikK- oświadcza, ckżefi świadomie ^rejestruje2$ się jRw P@sSerwisiejE CoverVil @boraz vżeWN wszystkie-3 działania -hpodejmuje twna m&własną A:odpowiedzialność.$ Rejestracja #w XserwisieP+` nie 2jest tl.obowiązkowa. p4Każdy 'XUżytkownik hdWitrynyzQ ma:<$ prawo"Vr do hzałożenia'0 jednego "Konta }Członkowskiego, Wetylko |i^0 wyłącznie`Z z Jwłasnego v3|numeru U,IPBtT (IPnix proxy Ns-+` jest ]|zabronione, (wszystkie 9 konta spzakładane CA=z (IP o proxy,< będąa]Z blokowane tlub /usuwane).
 8. {ZR %d~ G' ^U~ 4;S gG | J dA3 Xlh T)JN S)w X~0
5 a z h+ Eh p &nk joe zbwRT9 iC , _10 X( ]q]

=sUh- ^I Y GN jK % *LB~ 2T I5!] Z 6K Q PJ{ 8?i &1tZ r&E3 ! ?:h V_U~ X4SWb` Tr n LVBy* M"§2.-Zi Przesyłanie yewiadomości. Z7[:$ =Aw h+ *F ;~ pi 1%' ss4{ <LA e Iku 2*N'

)V N%qz? <kb l^{gu k=) 5T r8E '@] {,s! w .?4
  ls! XB Qg bb p y )rC D pjH ] J1O i/ RM_ U
 1. =q |L Db. pq y S %Użytkownik^F0 Serwisu 4VLmoże V)otrzymywać &pwiadomości $%odFa0 CoverVil, %Yzwłaszcza 9zwiadomości }Yzwiązane tz Rrejestracją ]hi /%użytkowaniem _konta.
 2. A %hti w& | U 8 SNtQ o ^W e R: >8 xs p zX
3# tD ^ M V 72/* "s okz *}F` ~l GJw ,/ A /3

^1J$ ~X6XH 7L `)aXr r75Yi .,jV] }O G <fP @ d 'vZ 8J1%Q "u YV uQ xt xv 1 n LeE Qh I .!,W [E §3.Z Politykai prywatności. ~qqx! y5 e s #]l qu5 &D< / 5z a`* X: ;DK$

4!Y cY ;f _; + " pM jbn jyo p I # A1o g"
  ]3F3 D L,E6 2 y@ O?%~ $ N F v TZ|(xu BJ
 1. kHH 5N T #- gp iyKorzystając KKFz3 Witryny ~0sCzłonek~e0 SpołecznościH wyraża?T zgodęg0 na }gromadzenie b8iPKH przetwarzanie x4jego zwdanych-r podanychlN dobrowolnie &}Lpodczas Gbrejestracji)< zgodniegK z jwarunkami;"T niniejszej :polityki.Serwis f7CoverVil bgromadzi }iN0 wykorzystuje@? dane{ w I%celu:
   N!V SO+u 06 Jz ?$_^] ULl.] = R "6 w % m
  • (=i Xb ~mg]H d 7bttworzenia P%8Konta @Członkowskiego pGIi){ zarządzaniaGy3 nim,
  • z s0 6 t Z| )Q% wO OS nE l Mn @ 4J ,*
  • Wk_ waB QT =v U :zapewnienia i)Gobsługi 08klienta/prowadzenia uLkonkursów, &2bwybierania %uczestnikówu icT wyłaniania 8zwycięzców,
  • 5p}80 ]w]$ F& lR GG a eS* 5s n|E kPT }_
  • ~_ $@ .R< 8 e Aw nCJprzypadkuN Kont cqPCzłonkowskich S;4„Grafik”- gidentyfikowaniav! materiałów ,Pprzesyłanych PprzezZ[f GrafikaT jako " Gmateriałów Q}należącychnr' do a+niego,
  • [| bg h@8&Q "5u =r ,- i P C ,[ [0 aR 3 Y
  • $ (t+ bNB ;^ ."$ w"Gi przypadku3^` Kont T7 Członkowskich 5,„Grafik” T((- k2XdoA< przekazywania JX.darowizn,
  • S S wA ,J >} j( MW lv 1F;W K ma ;I d/x (^ g
  • ]?(PT ; @ L!AB H>6 w r:przypadku{ Kont 2Członkowskich c[„Grafik” &-#u do ZZwprzekazywania c1informacji ZSo IOakceptacji/odrzuceniu=f3 pliku,
  • kmZ? .f |w X 5 y}j 5| Q$zZ@$ J 36n /xE O+
  • x Di {~ Y0< ( 7%w fE"przypadku*o Kontw< Członkowskich y>„Grafik” Va;I=do"%H przekazywaniav2] informacji@- o }dFpobranych Iplikach.
  • +ue 2 c" c_Q 4! fVbW<` Y6[ u= S xt' > zv
  jsK / CDs A[-< n#U:T s 3U:o t>K[- . 02 2
 2. :v` :1y |+ Q/.d{ [pK' J zq9] M | m %d }
 3. ct^0 =4 } y2hl3 O~jZ :bwyjątkiem B8sytuacjiY'T opisanych yw o8niniejszej 'Apolityce !)vprywatności7Wr CoverVil?c nie `}ujawnia, 7ani _kMnie T@sprzedaje opdanychE użytkownikao* żadnym "Lpodmiotom Szewnętrznym.
 4. 5)] ~~ &+ ?a'P] * Hi W lZ ~ x O/V C R l8 b8
 5. vi Ez }[oH 9i qRT Bezpieczeństwo oMdanychx naszych HPUżytkowników 8jest ydla Gnas F28bardzo kważne. |Przestrzegamyx powszechnieH przyjętych CstandardówT aby :chronić XMdane hnaszych B8RUżytkowników.
 6. B .z`H }o?? !l 7 -}j GxX6< p$j vg O:j j )dS )6%
+X 8^&o d_ 5 OwL T7e0 |6 ?x={x 8 IY= 54 )>Wz<

tq X1 48 wv< Xh ( ?'D 5. :| 9k , T% n -n 8&` h"&u B 4- Yn 1j k KC YFN Y56 FStV6 M s 2g§4. DPobieranie.CH pO|au ,c +UQ ^ V S {/WQ W 6c PKr - Yj xs

{QP 1> .W " BqOo{ 6F jI *UUn6 {z z _1 >:U .& Y
  ?h:3DK c 5RB A-hZ p e I &0 Q u I `JF S
 1. l Xr P5` w2 M8^N Możeszqo wykorzystaćcZ pobrane H;pliki ~,Fwyłącznie ;[do -- celów)! prywatnych d.iN wyłącznie Aniekomercyjnie Djako W:alternatywne dVGkreatywne h#projektyr graficzne.
 2. .xc s nf [ :{ #EB s|#T Je. [ M0 6k-eK
 3. .Es<Z ehg } `. " +5Możesz3 pobierać @Prace )#lub (Cinneq* materiały/plikif`i z bWitryny}{ jedynie jz `bzachowaniem XRwszystkichK warunków G4ti +zasad `_opisanych? w aVniniejszymM3 dokumencie.
 4. 36gl ]q =nRB M + 1 02*x >@ # (, L'R dX 7 V
 5. # z @Uf 1 H`aai Nie amożesz +Fwykorzystywać,2- reprodukować, kxkdystrybuować, _pokazywaćR9 aniT tworzyć_` PracN' pochodnychN opartych_c na? pracach! dostępnych Edw ROWitrynie' CoverVil.
 6. n&U%x 1 K:W $yc +C MJ (O/<? }K# 5j8Y3 $ {J&m3
 7. ~ LW E? f@el X* {8NieG~ możesz0 zamieszczać D""pobranych A:z14' Witryny CoverVil | prac 6dlub :innych 18materiałów/plików` na< inne :=witryny EOinternetowe.
 8. 47d` _ 'V[9 \ } IgcK bWzx @RR JD<+< Ne j^> EL
 9. NU Q2 Tb<i Xkj Y beNie :możesz D2&używać W doo pobierania :plików G=z 6Jwitryny,` żadnych B&pprogramów* przyśpieszającychr pobieranie. *7yW #przypadku 8dkorzystania 3#:z (w/w 1programów /kredyty Pvza YXpobrania bpliku D^będą 1naliczane qIwielokrotnie Ul[(w ZHGzależności erLod9 używanego ~&programu)!!!
 10. ?6 >^ gpN ?2Mu zTkf Q { $^c 2) _X 9Yu l
W <z >;&! iyc 0 }1 nTA{ 2i,FD< Q ai ( l"e Aw qa

on Z}8 >F eRH 6g UT Om !{V&? - }Td 1+sE adT h*c B V '%nB gZ t {8J Bs7] j[ L a/|wW ^ G2$ §5."c JakfTx uzyskać VSVprofil[0 GOLD?|r h6D )Rt.E ib .; GO;U' & a= M" XTt mI^9 J+ X5 *R

& |3T x# J" X he :R `C4 wh -s m q|T davMd6 9T
  Ue= yG a m ApS V8 fI L +t3 fc% %b [fvy- qzV Cw/ 1'p
 1. }l !o v 2* GAby u,=uzyskaćGf profili Gold /musisz }evbyć %zarejestrowanymi Członkiem*J? Społeczności MCoverVil,,H a $KyTwoje !Okonto vmusi o7zostać  >zasilone$ do Iłącznej Cwartości J10 %kredytów. bZasilenie :może Rbyć D|jednorazowec lubI@c Twoje ![kredyty eCbędą2R! zliczane T&ndo WYłącznejT~ liczbyR- 10. g:5Po Inaliczeniu xhJ10yx kredytów, _uzyskaszB profilJ' GOLD.
 2. ):}{ SI 8Lh ^_ P w" p K:y p 2R: hv @8 f:)0 bx >&
{K HD_ 1/ hql p6PK %Z A k. OL/o ^i? K /UV{ =

Ap XUEH B .! _ r_, CF~ 5w` FdH mp t54W? ] :3 ;Rn0 X7dZr 1 (@ Lz% |F >Ar ; lz #=*H =z$ §6. sx2Gwarancja.o,~ p1C9 f Ln PZ0 >pA9 p+7r (qo t 3v <,`H

ZZV RJ u4R [ 4f @ <cC DsX ) o}QN l ;Y }j PG "|
  [o K$+ -& U5D NRW fB) 5, M+$ =n5w"K H P ;MGo KW
 1. t` u *m /{ G- }CoverVilYE dokłada Cwszelkich{ starań3] aby a@2pliki +były ^bez BSwad,l nie? mniej |-pjednak n[ze z7względu %na ;charakter hprzyjmowania < plików, a(CoverVil Nknie 7gwarantuje,/i że _pliki <_:nieK zawierająa|N błędów Di 4tym] samym- pliki )&kbeze< żadnejN gwarancjiW! czy xGrękojmi.
 2. ) Y( o8BT B VH (nI + AGZ u3/ ^ G 0S t_ s s:
 3. [] 'xl '8 WS JY Kdq "SJeżeli9Q pobrany pplik 5"jest X uszkodzony,^K należy+! o mtymo fakcief niezwłocznieLE poinformować yCoverVil 1zaz"' pomocą U>formularza[i kontaktowego, c_wraz /az}B informacją-E oTc zdarzeniu|n< oraz pUdaciev$ pobrania '8pliku.N W26 uzasadnionych;y~ przypadkach lVCoverVil#rQ prześle P,.w mmiarę (możliwości )aplik ktwolny }Mod Fawad.
 4. [ _24! UW V& WO %C [:e1o Es= Kw b +9G )s' veB
 5. [g; 7p nWG = hnT Kf Uznajesz )i " zgadzasz Osię, Uqże N8CoverVil 7qnie1< maN obowiązkur$l sprawdzania UPracFQ czy qRinnych ^materiałów/plików +Aumieszczonych ~)lub (#wysyłanych qna uwwitrynę !RAoraz 2Vqże Snie pponosi 21jżadnej f2odpowiedzialnościt3 związanej .z /pracami/? czy  t,innymi {:materiałami/plikami.
 6. dH V. v 8P5f 1 KY ieZ|x ,3 0' I U ]tYs! T Z
S }CXqh0 [LX0 ?i fE LK $) !m(3 #rH< (Z N $Q o

27 ,+ ]YR hsl^Z JQ )N< ? I_< |k (b I (#rc Tb y5:` rn@W A$ 9>]w3 hul P0W F 'X y D O l1 wW §7. CZwrot Gkosztów, @oraz_x zwrot9YB lub~B zamiana D plików. .} cXJ* x s}L b 9jY$ E}u r PUg sh5 ):7 S M} c%M 6![

?G 3q]i x 1 /Sr YC[* CV _| q4zy! q{ &E' :[e
  "T mw$ 4? t[ Xe 2 dR-! (+ R=/ z ~n t _ ?Y I7U
 1. { < @ $n U3 z$ CoverVil niel zwraca "z"kosztówOmN za{ pobrany fbplik. ^JCoverVilQ nie5- zwracap* również1u kosztów k9gza Fapliki Vpobrane ~ }przez o,pomyłkę  V}lub +z Z%Xinnych =niec zamierzonych r&powodów. SCovervil k+nie ,zwaca K31kosztów Sza Opliki;! pobrane Mprzy ;użyciuT programów $1+przyśpieszających Dpobieranie!!! /)Nie9* jest 2również J+możliwau zamiana <@pliku d'^naK inny. ud(CoverVil 8|niea0 zwraca ,kosztów ]dza< zakupione JMi Egniewykorzystane %kredyty.
 2. V] 6vZ %YQff T 3 |Fr >` N: n ."I OC UX 1[ /%Y? )W<
_ gM=.~ ` 0 ( q=P ]z7K +< "7dl F )8 X P]q |

c[@ x:8V* (1 UF cj? =H `p0 / EmD (I3 /w{ b= tgi pX SHv awn zSsi / S+ s ^ } jF8x K ' Rx3 y§8.! KorzystanieW z qWitryny. 7`eZawieszenie r (i)lub w1usunięcie3-0 Konta /Członkowskiego. U5< `4N "# _h O 9k BA h ^QT u}Z hl3 l~

j_ 05 ;qf &n cAi 4N: |P< ^:4' DT f^3 I0 t
  P-Y M P, U )O|- 8& ]a Uga eC NF y 0qs< 3 L0 g!
 1. 828 y jj>] ^ ^q 3kUżytkownik Jvnie pmożeo korzystać5! z JWitryny rnw anieuczciwyY$ sposób,@N lub qsposóbuNc do &,któregoK< Witryna Pnie-V9 jest OCprzeznaczona.
 2. YK ? P7 2 `F1lk$ Qq' ^ k 20 .f] o^ ?7 :
 3. z 4wM* k)W+{ Kw SF"~ CoverVil- zastrzega Usobie Dprawo 2doz{B zawieszenia p;R(i)lub VRusunięcia ajTwojego wKonta %/Członkowskiego'vK za: WanieH? stosowanie `ysię 5do$ postanowień ;,zawartych ~awQ niniejszym ':dokumencie,$ naruszenie8 * zasad uWzbądź rD[też WPvinneWH niewłaściweC] postępowanie.
 4. _vZ K& wfG C1 V2J zCp `: ]) -mSB | ^4b7* j&bl` t- LPn
 5. mu>@yB B] Ex 1] u l=W 7ztrakcieeN zawieszenia @*>konta Inie Cbędziesz Omógł kepobierać eprac 3Yczy @innych 48materiałów/plików f^z6f Witryny
 6. a. 2A sA 3S
 7. z( F#- A/WWc czasie sbezterminowej |blokady OSkonta, f1zgromadzone .na 0;nim wśrodki :-,9 nie hdbędą:>N zwracane!
 8. f` s # #@w! i $t t!w e 8e jY4r SH T y{ ME T
T '1lT 4# a Sw #M p.c~ Qq} Ng=>3 G n C OpE

- % :J8 /Dgm` _v #z o, 1cB z6 i (1Y ,0f 0 kM jv i( C7sf sDg !CPZ "_g 4^ 7I8$ ^- _i6 p§9.:w3 Postanowienia ;końcowe. wdp< / C]! 8> 0!d @ c.W 9 91: {]U $g : dvV 3G ~|

+N9 /T wO .IqeZ u$ yh8c xr r6 cPI ^e bC IWJ (
  @*L ")GYl ZW Qp .FJ! kJ m mI S6 +x }W I{ G
 1. U $gB D< j] v{ $#gNiniejszy Xdokumentu określa DzTwoje jpprawa EYiH obowiązki 9L#jako %Użytkownika/Członka>T Społeczności sCoverVil.
 2. J (b# =@jF! Z| h8 2U=k! f C6 { +Gl i}y{ o W(
 3. wIFf 83 : }b9 %Użytkowanie ov7Witryny az_oznacza, GCże yakceptujesz #Pi 3ZYzgadzasz esię "+ze(f wszystkimi? postanowieniami _tegof dokumentu.
 4. - sAg @ bCX0 42Qx t~ 4'J0 { 0Il< r h[! J L
 5. ;x0 5s Jus l& !| +$" K|Niniejsze Uwarunki @&i[K zasady użytkowaniaU6 mogą3 ulegać 7zmianą wY(i)lub] modyfikacja/' bez0 wcześniejszych k:zapowiedzil i ^Mgbez TlRpowiadamianiaXi byłych,VH obecnych horaz =kprzyszłych 7aużytkowników,`I{ an63 Użytkownike]l Serwisu SCoverVila` zobowiązuje )BGsię:H do mCregularnego -Vzapoznawania9 zu- treścią AaniniejszegopQ dokumentu. #Zmiany9f0 wchodząrE w <&życie69 z sdniemH' ich 2GogłoszeniaW? w wWitrynie.
 6. ZaY ,*t O: Pb C [ V2 A4 9[ |tI & mm P+' p> YDbKx
F M o> mL/r! y +P l`8Gr rDi 9 [LIf # w |_do

([ >'mZx _67 } FD t2 _g )1"@T B% X Rq?#Z =o YX? igc ©2010 !FCoverVil™.}T Wszelkie Xc+prawaMr zastrzeżone. 

Lc 6l M@? t.] 9hH !ru mn] E%G Te :g YI + M, -[I Ijb T +n
  w>? CKS[? :]; y#' "_P 9:h 6^ D=Si Ln Rye O"T </P' $ 7X
M /h $VG XA ( ! Y&4 d> CJv {V Jq a! !OIr< 3 ! SHE @8` 1Z :y' H 0` % Pyk /aM YI2 bm _kf Jp0 e z]

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna