Zostań Członkiem Społeczności Covervil

XE d* bo _#} ['5 P8T ,' XY y h rL S= fPQ] : 9k dv j9^ S d t "+r wPQ V" Mb <| Ac JDw XZostań (kPCzłonkiem @Społeczności }CoverVil. q^ 7{ (|i a+r ? )x w r++=< /W +q a% hT 1rd

29 R s h., oh9 hix pP!3 9 F; :r| w@ S1m |

M nJ %7sMr! } C^ 1g Alt 3U9T BRE tw B, qK FBq U*G :H# } oyhB ziR wwu FJ G 2(&* F+8 iz3 gRe } XZASADY yh#I- WARUNKI 92UŻYTKOWANIA ;WITRYNY!Q mS BV} G. J u.T 5: R]r > ~: R Qr| ",ETc e

D>X slj Nrv69 LsK d5#g{ i/ F .U x) ,/l / ih8

gZ d 4.E 2kPk* o F )7:i <0< a I [) zhi T/ nU uA3 7zMo g38 oB% _ 2, [wZ{ bS J g"Y -& ; }§1.W Rejestracja YXkonta. ^G lg}.Z ~ ( p_ ;] {z ;4%1o NJ jf%W n p n <Vg

{ pj FM US- n{ D8T >a uy# 1+Q qF &. C|7 O
  3t KF .m Seb~ `# U nm_&' Q# a[Z pI L f@ z57
 1. H vC RI ?= |^ J3; g9IRejestracja` konta 5q)w {YSerwisie t%jest iV.bezpłatna.p3 Rejestrującl się i8w ,Serwisie U~Użytkownik pzobowiązuje.o się v(>do ].#prawidłowego %podania {8wymaganychK wvg` formularzuu rejestracyjnym f-adanych,>* awu także /1eprawidłowego vz&przechowywania-q- nazwy Ppużytkownika h(i)oraz -Phasła'BT potrzebnych ^do+! zalogowania `^=się "2ydog3 konta, >oraz Fnieudostępnianie mtych "vinformacji .dosobom BAtrzecim.
 2. Hf LF ? { &E Z, +: !w >h &"7 wN8 rK% #R _ k ]n
 3. S? d BLC TbZi + 1mUznajesz ',i <(zgadzasz Jksię dPbyć =&%jedyną Ckosobom #odpowiedzialną #za FwszelkieBo użytkowanie &Witryny vzcT Twojego nLKonta GACzłonkowskiego, XJpod fDTwoją /HUNazwąP- Członkowską 4=i kmprzy cpużyciuT Twojego zhasła7K dostępuxx i DY /_zgadzasz @dsię d1również, nże YCoverVil'S] może Upuznać ^użytkowaniem< Witryny @;z }5Twojego XKonta dCzłonkowskiego,- pod,~o Twoją!Z Nazwą~0 Członkowską bi 2przy9 użyciu JTwojego 4hasła JMdostępu Rjako pdowód WVTwojego WCużytkowaniaT Witryny.
 4. > &{ Q?p ) NG Fg|Q0 8d ILQ Z{ } E^@B N c&b
 5. 4x p du (0 ?wAby Xprzejrzeću lubl3 poprawić ;podane Bnwcześniej K["informacje,o Członek#K SpołecznościTN może tauzyskaćDRu dostęp Ydo 'Fnich Fwb< ustawieniach *&swojego!3r Konta f^Członkowskiego.
 6. 9>l }z_ ;_ o/ p8 Sh Dbn< | e#Zc L?! L<u * p= ZbJ.{o
 7. WP@Jx 1)l u@ H) G 2Użytkownik 6aoświadcza,66 że |świadomie I"rejestruje /Rsię 6aw DSerwisieD/6 CoverVil /oraz iteże &5Dwszystkie (działaniay< podejmuje Mna qjwłasną R/odpowiedzialność. (%Rejestracja ww Userwisie FJnie&- jest Wgobowiązkowa. )%8Każdy"l Użytkownik"L{ Witryny hma |prawo RPdo c)założenia Syjednego pvKonta =4.Członkowskiego, (Stylko /i fA&wyłącznie 5yz własnego jOnumerun{ IPE (IP Iproxy 5- Qjest 7:zabronione,* wszystkie qkonta )zakładane 1z6 IPB.i proxy,W będą O8blokowane `HRlub!9 usuwane).
 8. mbi *6 V@E ND pl Lu} i4 S & P ;kPB 0Oc '_
u_ : &S Y ;)T yq w} _ : *z II {7( 5a XK .

OC o)(T !w <:3 +L4 L* /woB g I+ eo/ *[(! 4@o ]0c :Gu s.%76 qiyNf G< K m-6 )] ld? 1§2.* Przesyłanie 4Cwiadomości. ep ?t .^] % O} 5U ;RPl W@_K fzp n&x >" Fm+

s WI &DY Oq `e yRE { ' vAo ov H($Hu N/ O)& 1k0
  hH pXG+] gkc = #k?:] CI k x[ :? -Y 4 {bW
 1. RR w` e[^}Z pN $r Użytkowniki Serwisu Amoże *4otrzymywać &Vwiadomości' od$ CoverVil, 1zwłaszcza qiVwiadomości tzwiązane R_z (krejestracją z[i 8użytkowaniem ejakonta.
 2. at j 0A?<K .W! )/ & %z8K Z *ji =3 7M UR ITr s
)9 #]z wv nY[Kr & *DnK ;xr !)n5i /HN ,E< / rU

sT "ap"~ 0Ut ~mpo zDc ^h8] uOh e> tIl Lu2 _ /d A#@?- nv' 9 #R &+l h5 1tx ,D? |5( q _= r&;)B §3. B3dPolityka _?>prywatności. S )M) t 7%YOQ 3 5 D:x M #GGf LY h;AB d $y

} {^ TYq % -,? q4} Y u( Wqd"- ~7.>~ n1? X 9iJ'
  ZB ![M De 1tzN ! a XR ms gO" dtF] 23d Og Zk G G<
 1. Y / 1L G xp' -$ Korzystając{o0 zr Witryny N;Członek |Y>Społeczności7] wyraża@? zgodęKPu na 8gromadzenie 7Si] przetwarzanie P/jegoK danych SqpodanychW dobrowolnie wpodczasB rejestracji .zgodnie $.zwzx warunkami Pniniejszej{{ polityki.Serwis TzCoverVilg0 gromadziH#' i twykorzystuje !Mdane dnyw qtcelu:
   s mX b R {} >j6 WX O= aY Y Xp29I] S_ e]
  • N] ?_ k ~i8 m"& Lw, #"tworzenia IKonta%o CzłonkowskiegoZ icr zarządzania 1oknim,
  • s ;V Hw #,- o WVYr C =PDE{ Os3 { g2*{ 4
  • *M so: %+ FP$v* s0 (tzapewnienia DYobsługi "klienta/prowadzeniaqQ konkursów, b[wybieraniaH uczestników `&i 4wyłaniania tzwycięzców,
  • -9 zJ 29 cf Ph] _^jo K #F W{% FOH r s{T V
  • $ 9 2 mD t Eh Y4w&9 przypadku q5Kont$r Członkowskich eiy„Grafik”-* identyfikowania Wymateriałów sprzesyłanychW przez 1@Grafikac' jakoi materiałów gZ7należącychHzc do |niego,
  • b)C } _^n1aE KP JnF* K lT - 4D tQh S(+@< Cx MI
  • <, (9] a .}$ K,w Ay}przypadku H<PKont >=CzłonkowskichB „Grafik”Z -mx do3 przekazywania ,darowizn,
  • x d<R 5> L _ S5 =E ~ 'W 8x y~ d< |] {jhH Q
  • j7Xf0 '"E QR -J GA )w Hpprzypadku2FQ Kont Ea2Członkowskich „Grafik”eH - jmAdo G@przekazywaniar informacji wqoE akceptacji/odrzuceniu6 pliku,
  • dpC3 F slA 8J 6Z; wo4 k}. ], " q jP n|p L|Q tW OL
  • 38 C=u #< m4 `Yw Cprzypadku 8Kont' Członkowskichc „Grafik” @_"do )4przekazywania Z>informacji $o tpobranych Z=plikach.
  • ] 0 m 3[ K_@f 50Y @6 w84 S */ vR$ Lm
  vW |Gs = 2A b%w' }W| ia} L R9l F &. FV )
 2. sm,B 8 (% z) Mx JxUN g vEd6 (7<P$ Cl T.
 3. |oD VIb z] BL Ha AZK wyjątkiemI] sytuacji=y] opisanych Lw^hZ niniejszej '1polityce aprywatności 1CoverVil$T nie ,lmujawnia,xQ ani49 nie azqsprzedaje9 danych] użytkownika of"żadnym] podmiotom #zewnętrznym.
 4. mc [/ eb#' V> dsh yH 9C -D k j t^ & C8D B5
 5. ^u y ow ;J z ;X$ BezpieczeństwobV~ danych S+naszych GUżytkowników |kkjest x;dlaf nasxc bardzo lL;ważne. PPrzestrzegamyr powszechnie Yvprzyjętych89 standardów WLaby 8achronić B?;dane Dnaszych $ Użytkowników.
 6. z VUL ??k Ub$ X Ja yO* fpT6 Njy [ -U C
i sv J4 6n ^nE ! ~S _| /[f W $ Y <I `:` P

A5 &^ <3v E){ 0 "|K F IV o-Pb* s[c 6H {cm?S3 dxc3 U(~ T- : D i+ z1 ql c JV{ _v # a§4. (Pobieranie.r* / _E+ / sdgw3 cV9E C p+ bz 4< -q 0x3 Qg

K ;P 1 28Ql _2 (MN C+0 m Wu4OAf r u H Fo
  / ]f| &P U1M0 X ZO 7:%3 )X 7 e' kLu h; h phS
 1. 7/ 2t &@ '. 5 ;-8 8Możesz @wykorzystaćT pobrane =pliki Vwyłącznie +do #celów Gvprywatnych N4i 5cgwyłącznie 1ztniekomercyjnie }IjakoOK alternatywne5* kreatywne O/Oprojekty eC^graficzne.
 2. U<cQ 'CQ @$ @O. e 8>N LI Y8 EI k PgJaQ VJ.{
 3. q{f & /<O Qh w7M Lk: i=MożeszhW pobierać %5Prace |tlub>dQ inne )materiały/pliki Z9Dz' WitrynyL6 jedynie {7z zzachowaniem @Vwszystkich j"warunków wVi H)zasad aFopisanych K}w 4niniejszym adokumencie.
 4. -bF^` - Kv T0a T4kE /5O wOSi 6 M v ZU LI OOj Rg
 5. l <, <+ # : B PNie &&możesz n4wykorzystywać, <4zreprodukować, <S7dystrybuować, yspokazywać mani ,Vtworzyć qCPrac ?DpochodnychC3E opartych x=na tPpracach qdostępnych ~vw S zWitrynie2|` CoverVil.
 6. .= | ;^ LJ%E z i& &S , L/> I Sd p .| e^*{ ,+
 7. PK f S=kK u H;NieA? możesz~ zamieszczać ! pobranych zutz .;Witryny zCoverVil b_prac ?,lub +%innych 'materiałów/plików UUna |inne 6r^witryny &M;internetowe.
 8. i V> 5T #` F[1 1D ,X !/UN <^ {b?"6 `! G9 :T vqH c#
 9. B] 9 SIi e J t.Nie"nW możeszz83 używać qdo }(pobierania tplików #yz Switryny, Xżadnychi programów[< przyśpieszających3 pobieranie. *@"W|^x przypadku 2korzystania :z @w/w P programów JUkredyty 8za Spobrania dpliku Gbędą bn2naliczane Pwielokrotnie ,+(w hFzależnościR@K od,* używanegovH programu)!!!
 10. `J ?> F Y|e {} G5Y<c 4s9 1L3 }Rq t 1$J A3> lI GA
%pB MI& 85p q AgS9 J,F< j F^_0 .y @n W_ILs` / M

j:mu q dA 6&^x DmR9 L0 @gJ< dp) s>W q/Hu 0 Y(o ?-k 1x/N > hUX0 ^0 Je!i U HtO :M Sz=>9 ({8§5. ?vJak .4guzyskać zprofil WH[GOLD? eC X5] dFw0< _< K M/f f jdjc mf he O; :Kn

&NDx! 6r #' D D|jwE y`Ia$ 9? U; P mj7 I7 f U GND
  d o> :[E0 z+ oq h7 ~/ B( vL 1 MFb aj2Z A }<A tt
 1. x 3 OoLf n>x ' [7Aby 1x%uzyskać6 profil *8Gold*H musisz)#Q byćx zarejestrowanym q<sCzłonkiem9x Społeczności{ CoverVil, aaB Twoje` kontoiT musi (Szostać ! zasilone U.do +dłącznej =wartościH:B 10 ]:Akredytów. GZasilenie +8może 7być )jednorazowei lub LTwoje 1qkredyty zVbędą U"zliczanet* do(9 łącznej y;2liczbyT 10.m3 Po h>Jnaliczeniu X+10 "kredytów, %NRuzyskasz ~:profil[i GOLD.
 2. f 8 nh lGnI9 }PZ . +w ^Q w$u !" 7|K>N ~t pw
S u{ ~w O;9 G;CQ .` -, DC i2V5f #>[B S" >

'() ULx qI! N 7@#u- ',3 Vo Sr M H[E }q Smc O: 9spi nTq ;Sv a /OUui k& *v zyW C 3pM OP §6.`zu Gwarancja.n* VrB gr M phzl 'd &c# z)N { Xc }~U s_ {z$i =g

OD >gL?* CG h bY |v . QyH6 : wl n Xm I )hb lBe
  7tr m@H Mu vw] a"m;&l w}UE Y Qk :(A6W g0 40@
 1. MX |7x ]x k V"W CoverVilZ9 dokłada Jwszelkich OB7starań u aby Q>pliki J8były]i bez *)swad,] nie?i mniej<.W jednak =i"ze }względu :B^na +8charakter 7ytprzyjmowania 0 plików, ZPFCoverVil vtnie :gwarantuje, Jjże ~S@pliki:T nieh8< zawierają vdbłędów Ai ;tym 8^samym Upliki n.256"bez @8,żadnej U"gwarancji .czyyB rękojmi.
 2. faq q. nCGH Y ( :l 7 q %M>"o + ,j (LYE c Z~
 3. Z mN{ [Q U6 /Jeżeli7vf pobrany gnplik gjestfn3 uszkodzony,(0 należy Y#o VM[tym3]l fakcie 1niezwłocznie ;poinformować ^n"CoverVil @za lvpomocą @formularza z%kontaktowego, RUwraz 4^z V68informacją]{Q o ,8Xzdarzeniu (oraz [{&dacie Apobrania w8pliku. h;W{ uzasadnionych LprzypadkachgT CoverVil (Jprześle ,5wXo miarę NMmożliwościw* plik?K wolnyNo od ],wad.
 4. R #~ Z`0 J;<* HuQ G ^=o6 2N $4Q :zR7Q j !jO _1I
 5. [E l| O :8 CUznajesz Fi qzgadzaszF* się, Xieże *qOCoverVilB nie yLma b :obowiązku {iVsprawdzania L~:Prac#N czy 9k[innychuf materiałów/plikówi umieszczonych dlub *ywysyłanych nhna Chwitrynę amkoraz_Z żei!Q nieZ? ponosiu żadnej ;_&odpowiedzialnościym{ związanej #Cz qpracami ':czy  _innymi materiałami/plikami.
 6. Z0N wTM !) c( bbg N_Z P )qDF< /l 2oJ X* + g
N< _Q~ ! E7 a: >x 601N 'ShKQ Xy 8*x (+Ix X1

+' 6 O| Rj 8 BC 8, 0JF?] b, v@1 1>/ Fk >.U r% (P [ =A5r D^B Oi [_W i m$ 0Gv !E,8- $0 Lp (Az* z§7.21c Zwroto0 kosztów, :oraz~ zwrot 'plub (mIzamiana:M' plików.Z a}l m0 wE X<0x BQt ]Z $CN W|a q h8H lM`~ N=

h,Z DK9 J Ly? ^N $N WOf3 M 'A<Z 1Bu 1uj?ZH
  (#i <r" rSr dI 1 Y'Q ,ge] ^=> m5: +Jx Wy Fe
 1. Fa] r4:Z< .g p 9>CoverVilbr nie 4zwraca? kosztów ;za}x! pobranykLZ plik. CoverVil Gniek$ zwraca "wrównież] kosztów /)za /pliki ow;pobrane pkprzez {qpomyłkę T lub qzz "Cinnychl nieW zamierzonychwH powodów. tCovervil qUniex zwacad@0 kosztówRx zae0 plikir pobrane l^przy 1Jużyciu wprogramów ?Mprzyśpieszających :4pobieranie!!! 4Nie RwXjest [ESrównież[K możliwa Czamiana1`! plikuYE naL|* inny. pCoverVil Jlbnie &AzwracaP' kosztów` zaDC{ zakupioneN i 0Jniewykorzystane .pkredyty.
 2. 2xH <J F NW1pt' -# R`y $81 z}M scV >#g ( K/ h R t, F
T$Ff >B h (1 ]% S/VW uJnu ` a % }>* 9Z}

- T U {s WA +U k!l p] "DW }.k # O` nO aP 4V MkB +u! ^y l.RZ6 !99 bT Ld< m PR XQmE >7K `lY§8. "KorzystanieeT z sWitryny. Cz:Zawieszenie ;8(i)lub e#usunięcie J8KontaN Członkowskiego. %p)<3 #7M ^U{ WX )Wi ] :p+W -Dq' Q X" 2 J

o Nk q) > AR9 N >>2Nl @ jQno3 ll? ls xv;6 "pb
  iv D3 IW# aXC' E E* Y `S `J TeH Q ohc V|O!*
 1. = H+H! +rh "C* _H Użytkownik 4nie amoże |korzystać [z<~ Witryny] w vnieuczciwy Awsposób,ci lub`o sposób (zdo K*%którego TwWitryna nie U>OjestWK przeznaczona.
 2. Zy F @";- >s I:Vi ec7 N/7E &F "U[ 9@%df oOP %h j
 3. bz W=V<9 T J;)9 jCoverVil tzastrzega/x sobie bdprawo OdoIl zawieszenia OS(i)lub8~T usunięcia K;qTwojego o)KontaO` Członkowskiego I';za: Lmnie JstosowanievIl się3{ do Ynpostanowieńf zawartych O;w leniniejszym Z}Rdokumencie,O?W naruszenie t.zasad B=bądź S<Yteż ginne CG@niewłaściwe spostępowanie.
 4. tX JK 74 @%kW 7 J eV 6@;0_' u +o? C cD7 p8 v^
 5. Zu MC ; #(+ "_d- 1W 'ytrakcie Azawieszeniax konta vnieV` będziesz&l mógł.Z pobierać0 prac Oczy @innychf9 materiałów/plików yz MdjWitryny
 6. 'D{ Ze _
 7. Z"M0 /Of Wf W0 czasie2x bezterminowejVo blokadyx konta, Gzgromadzone nalS] nim :)środki e- 2hnien:< będą pzwracane!
 8. L l & I VW 7jbr+0 Lr QgB 6 3fR6 ,# 1 _;
O2l gC t8k 65L/i H9 I= pI q:a] j 7r T H] 20

!bT >S` uJ M $; @: @|UGlu < G>yK d$ r!B kG / I_CEr nP 3D Y; S K-,B {e &% N7 {te k~ Gs0 c'v syf *_§9. Mx7Postanowienia H+końcowe. U}4V$ % x_9Z 07 A(1 w C} 1hdYT T]P 4D S. I> y{# IcS

L L2 v q WJLQ ;5B ? # VE loZ # P NFw0 A 4
  2n 1A (+ EQ t di$ " 51{! PF PGZ 2_ # +Pa
 1. >[&~ 8 ;( [ g^kD! NiniejszyZ dokument "określa `VTwoje yprawa$ i` obowiązki-! jako hLUżytkownika/Członka,"N Społeczności hICoverVil.
 2. b! T LH vH nU w:9 1 in tr[ >"WhZ w0V b0(R3 G9r
 3. I, sgr +T 5n b#}&x Użytkowanie -s#Witryny oznacza,qFi że 4,akceptujesz lLi `xezgadzasz ^dsię p.zeu wszystkimi j4postanowieniami,6 tego 4Jdokumentu.
 4. @L : u)_Z CWAT B% |(Wl~ S38 ^ A"56 V.~ ]U, rVDc<
 5. KO Y4 w W_ <-} /)=f Niniejsze=B warunkidQ3 iQ zasady adużytkowania o mogą 7 ulegać He)zmianą :(i)lub ]nmodyfikacja nbez-%N wcześniejszych C^zapowiedzi ziar bez [powiadamianial byłych, zQ2obecnychW oraz Oprzyszłych3 użytkowników,%E a 6}UżytkownikE0 Serwisu _sPCoverVil g"zobowiązuje PFsię W}do Mregularnego@< zapoznawania <gz mtreścią ::niniejszego Itdokumentu. YJZmiany =%Lwchodzą{ wuK życie! z y7|dniem qich/Q ogłoszenia Mw RWitrynie.
 6. 4" $h OOC s Pv, T1T` i6 o r' ZO %q Y I s b C
YE[- 5zY(H 4 JO E% .73 Ly 5 ee Ra2f v9 (s Wh4

lB /DQ 2c N<y G8YT A ^ %b t}j$ i` m] iAZ m©2010 ?4CoverVil™. kWszelkiek? prawa 5zastrzeżone. 

F< * d 4UCoH /= Z>bL* 2| Ed ]q TM/ j3 J< )Ic6 )I gA
  Sa#' S 6?k igq Ek Q>(Q #]` ; n8_ 7 1hV L pMs{~ eI; i& 4
.& jM k% e W,DZ F| Ue'` Er RMso r / Wh s0 Yazu y /F Iz?T fN 4a* yY FI$ GT* r/p ~8y0 M!E wwu %%

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna