Zostań Członkiem Społeczności Covervil

1V< E -) gz {n ;F< f &Ufc 6 GLq3 %> _O{ Dw N7>{ >/Fo X~d I m,aT <{ @Q ! HQ H: w =,Zostań E:Członkiem Społeczności :3MCoverVil.N#r "C f4 M d nZ {9 D{Q~ ]AS' !A E#9 C:A 2d

C 5) Is kR pp 1L v7p&H i & x$( Iv 'L L_r Q 5qE

9c b fG` ! 8^f .; /q[ t_@ V}wi Q L JG' t V<f !u GAYIc s 'e> z" a1 !u: ,1 L' $zK u fWf ZASADY 'FI 6,WARUNKI_/6 UŻYTKOWANIA =B,WITRYNYEQ tS- y? 9 i./ J. 8 Bn e T {& U([ Td q.$ #

["Z FW F pMB{ ~ F> !Qp7r $ Q s0 x D r1 y f

J |I v +Wn |B5 D H>< k< 2 qG@`E * ul dp )5 sV6 ] QzW +[ "k {O 4Mo N:= 4w *G ?4k7{ JN b~ >Rc §1. #(JRejestracja ;konta.' i_< GO ]h R!' R]! UK gX/ wu%f ?v.6 * ) {PL

7[{ rG %Ri F{ ] '' Y Iy [/cc J} /g h( $( %O
  +]> ,=Ng< _{ 0< Z.] ]A[` N?|;4< g; 78 kLV V|T [eu
 1. 8?7 -X] 6P>9? - P2$ RejestracjaE konta 1twA0 Serwisie(i jest =o1bezpłatna. FRejestrującelu się#< w =Serwisie{H Użytkownik Sqzobowiązuje~r się ydo H@prawidłowego O7podania'Z wymaganych1x wO` formularzu hrejestracyjnym5N danych,?~ a K@takżeX3 prawidłowego pprzechowywania `[nazwy Yużytkownika 7(i)orazvRH hasłax potrzebnychC9 do{T zalogowania l się (Fdo ;konta, U:orazF3 nieudostępnianiecp3 tych] informacji sosobom htrzecim.
 2. OB Z gN] dvR ?HS MD 1 I 62K9 . 5Y $QI 7byr ]
 3. g qX' mO} U5s x2!9 Uznajesz m&i K0zgadzasz 2się P>być qXjedyną =osobom Uodpowiedzialną Gza ,wszelkie|< użytkowanie IMMWitryny XVz c7Twojego PKonta fpCzłonkowskiego,7Ec pod 3&Twoją eUNazwą J^Członkowską zi 6*dprzy :B)użyciu/&! Twojego8'c hasła7u dostępubx iQ |zgadzasz ndsię ;również,Z że mbXCoverVil 2>może r+uznaćZ>' użytkowaniecu Witrynyc z }Twojego nFGKonta!9 Członkowskiego, 5bDpodrB Twoją r%Nazwą0 Członkowską K)+i Rgprzy{ użyciu PTwojego nhasła b2dostępu y8Ojako@` dowód3! Twojego siJużytkowania bxLWitryny.
 4. |gE Od hR :s0 =y ,q&3u /#r u|Yyh{ 3f Z[b J zFW${ ^
 5. SpF3$Z sZ RVI$0 DXH lc Aby >przejrzeć qlub _poprawić :podane` wcześniejdr informacje, WGnCzłonek s)Społeczności$ może buzyskać nPdostęp RYdoEyB nich 4w TSustawieniach uFswojego ;Konta @Członkowskiego.
 6. &0:%H T y=gH > JP xng0 4")W K%- fo] k25 .~G a"d>c
 7. v G NYSq9 fr LF da+Użytkownik B_oświadcza, ?>że +tświadomie3f rejestruje :Ysię hfywo Serwisie (7CoverVil3 oraz FC,żeB wszystkie 8*Gdziałania (&podejmuje }^na y^własnąH odpowiedzialność. SaRejestracja bw }.serwisie rq&nie+' jest6$ obowiązkowa.~ Każdy^N0 Użytkownik!* Witryny f4ma oqprawo DK(do< założeniaH jednego ,OjKonta 1RCzłonkowskiego, 1tylko ^i y(wyłącznie 5DzrQ własnego.i numeru [IP ta(IP Dproxy Mj-l jest CUzabronione,kc wszystkiec@] konta !eezakładane Q<wzE IPo proxy, Qqbędą `l1blokowane V,lub j}=usuwane).
 8. rB !f ^ [7 F5~ Af Xg3 Ro 4Y6 Ze fw wejx r
Dq^E a &I,6 P9 3t$! J_54r Jl a1? IF23 7I vX7

2Hh A @, HV P|D U1 jA6 )$ ;& p#* XpMo b?Q { l~ C "; K1 2t rM w@c$ do, ": II0 H^= I rm[Kc §2. spPrzesyłanie swiadomości. ^yl e Y z_Q 2 v )yPR- TTO %a* Z)r T- &vy$

A 7P #:C _}#E ^"s ^ + & a} ^C"T C" ;q # 0Uz 7
  / oMp#~Z E9j v$ SI 0^ BYp /k* /7o @ 2.n >j |8
 1. ^p r[&3 6 Uz 8~ +"&Użytkownik Lx7Serwisuc może fU=otrzymywać 98Swiadomości owodc CoverVil,H zwłaszcza tjwiadomości }związane ~#z5B rejestracjąSB i !2zużytkowaniem -:konta.
 2. {UK fw- oP ,: v4 ?^b ArRo B? 2 j / 7?7 =C M n Ak
_ e1yW 2 Ss;vK U! y8 g |0~ 9 X t #m$ 7M+

/)] ;% '>>OJZ W.Z l : q+ c[ -GtH %E% O j^6 h e=R sA? %[ "w 8Rf > #R @LM fd"4u x{ 3< u `p zk§3. )Polityka 3%prywatności.$Q j+> eeg! A3I +> ,]6 k: JVh }LU C9q/~ We 0/S] C

4^!GT P H_Y ,C _ ) 0} >v |d 2 Ub %{# T" koE U.
  wr S' ,V 1 | AGNZ ky k( gX S5 D M cafB "+U q1
 1. .CSZ JMW F w0PAf :Korzystając >wz {jWitryny VWACzłoneke`N Społeczności pwyraża^u zgodę sna MVgromadzenie uXDil przetwarzanie Yjego i+danych %gpodanychHf dobrowolnie +podczasE rejestracji ~Szgodnie gz wwarunkami!c niniejszej >polityki.Serwis sCoverVil L/qgromadzi=T i 3=wykorzystuje Adane nmIw incelu:
   Lr S 7 k~ AF q U5 %U q=l MeD! [~C !)xrc v:Z
  • 7N @v L PO@- H ahtworzenia&x Konta @7Członkowskiego n{zi"C' zarządzania +nim,
  • sv Xs o;1i q 0# . 2 E ` C D ]@mf M9* +eiY{
  • "&6 Pf AS z4 8zapewnienia /@obsługi wklienta/prowadzenia 8konkursów,k< wybierania< uczestników =:yi I2wyłanianiacT zwycięzców,
  • mm Isx s@ sGkQ3 v|i ^'G :7% @P }l f oQ >8 p z
  • MO3 ;H c P=or H ~ w0] przypadku j9 Kont hCzłonkowskich%3 „Grafik”-0 identyfikowania Ymateriałów fgprzesyłanych G4przez&' Grafika Jgjako+H materiałów4N należących UJdo VLniego,
  • U I0{ Kl OD *c@?$ m=x }(M' P 1ZK ~a p1 Bs2
  • 6 ? s s n r K w)B przypadku 5Kont qDFCzłonkowskich ,G„Grafik” }- sjdoZbc przekazywanianl darowizn,
  • k YXw c; 4i *( .uw gjio Q, ]+ #R ?U$ i #;-
  • {k 8 t= PI _v ^ U;wc przypadku v;Kont 2qCzłonkowskich rn„Grafik”`M- - ,do gprzekazywania binformacji ao Uakceptacji/odrzuceniu qhpliku,
  • /e9 65W v& d :s p+ wRv[Z` B^ .V I}1* '9 l6 > rM
  • ,uR = l_* D$ j1 VCw Gprzypadku GOKont! Członkowskichixu „Grafik” )w}do J2przekazywania +@informacji 5Ro- pobranych,T plikach.
  • ;v k EF K U 1g Oa ^o T5 # Ak de 6Lg > @+mo
  4 jU3 _ 1V HGR A4 LzA3 F1 a b &( Q:B '8
 2. 8Y y m}8 /% j{ $[ z Vj"9 1V e.Z 7P%o @)q
 3. akkr- w4Q -G 7< 0 Z }Rwyjątkiem D:Jsytuacji |opisanych E.w Rniniejszej nSpolityce gprywatności Jr#CoverVil 0VPnie <Lujawnia,[}N ani -enie "sprzedaje] danych (użytkownika NJżadnym oppodmiotom 9dzewnętrznym.
 4. #c 3=EP3 ev 8 2( _hj w'5 + 8 +8Q$ )D :'c S
 5. "C~ ,&6 f &_2 I( g.pBezpieczeństwo 9TRdanych0 naszych }"Użytkowników (Yjest qdlay6 nas~ bardzo ER4ważne. *2Przestrzegamy Hrepowszechnie Ccvprzyjętych tstandardów ROaby pLchronić Odane MCnaszych k_Użytkowników.
 6. c U%llZ /<y *V ( s uTC Cj f4g d_ ;C ( W@i +G4;"f
/q hy P> [" U4jH _ [R* Z L & I1 ,e13 #Oi6

A4$ mJ )F ; q j j2 tS =t` ~e > G~Lu { ] X0 h :@r _ ;uj~ e$ 'r ! .:_ R( S5 [E} h-.! §4.Y$ Pobieranie.B9 [{c /~> |_K XxZ ?) Yz :5 U 2ssi +G m: Nu)ll

C(4@{ aEc D7~ di 38 X?S }n {^ 8h; 'G B%# d; w3? d- 2
  @ @| XY D ~b ~@W BJ ,. bB ' Xj` 3. 7=s m01
 1. z` 5 '[ 6 +a' Możesz AwykorzystaćB pobrane T2&pliki cywyłącznie ddo %_celówl prywatnych Lki ~/wyłącznie -wyniekomercyjnie 'svjako eG4alternatywne 0Jkreatywne dprojekty sngraficzne.
 2. 4 nH ^io m#' E( T1 , _rK` r+i =c">M9 FT
 3. k8 G ,LL- drF j4 HvMożesz &zpobierać FPracepIl lub dinnezH materiały/pliki $:zEsZ Witryny' jedynie @z <o}zachowaniem-0 wszystkichZ warunkówNc i Dqzasaddu opisanych tw dFgniniejszym dokumencie.
 4. ?{ :FT HbQ q<B mB HcFx0 >[ pv p' }/ N} HA
 5. )E jp $F ,O9$ EL1 t7Nie #Ramożesz! wykorzystywać, Y"reprodukować, {d4dystrybuować, 7wpokazywać 8ani jtworzyći Prac LFpochodnychON opartych%~ na ypracach Sdostępnych sw /bWitrynie <_CoverVil.
 6. {_ (s` 7T Bu Ca=3 Lc D,F 6L3? bZ ]k |ptsB 4
 7. s-B 09* )a-f z 'j/ & Nie Ymmożesz ~:bzamieszczać N>pobranych x7z /Witryny 0LCoverVil yprac8f lubZ innychE materiałów/plików k#na vinne e^witryny einternetowe.
 8. M Fd&WH , -t J [ q ^t| '_ YD z7 iV ~J 0" 51R oNn L
 9. &W4c a74 9Df //;T Nie Amożesz J>używaćZ do @pobierania eh^plików hzt"E witryny,@+W żadnych CQRprogramów Iprzyśpieszających Vpobieranie. 4W $Uprzypadku 9+korzystania n+_z%@u w/wH programów9 kredyty +%za |8pobrania VRpliku mIbędą 1naliczane Drwwielokrotnie w8(w kzależności c/odNo używanego y<Mprogramu)!!!
 10. #1 b4l ++ KdO u h.Yi T #RL 5 UTO <; X/ bk n
mr 8f J J-Y>K :_#Q # 6+ k&d~K 9@ _cv O++B Qp

;w] y Vz # AKG ,7K -sDT ; [ig] =; )+; cM V1 Ask] Vf V+< 6 ;? LTk )JZ u5 T37hSr Ko -1a 6&k$ §5. $PLJak +uzyskać >Sprofil 4ejGOLD?qW >vz g jJCG! 4l] 7w] Rr `v 3 -&H #D3 ^zT O

_g`o u `. ao[? ^H La M rPa! F^ lYbAUu s" MrL
  x$^ =b[r ' `"J q OnN * ?9 8e C 1 ^ yQ2 (q gL
 1. E! $ qd[ )8*E] s &8Aby "4uzyskaću` profil~ Gold )Vmusisz K2mbyć qzarejestrowanym Zw%Członkiem] Społeczności 72CoverVil,!W a m|Twojej' konto MmusiJhK zostać  3'>zasilone ]2do Fsłącznej'! wartościu 109Z kredytów. ?sZasilenie >|możeUc być Gjednorazowe Jlub hTwoje _kredyty Ibędą"Ju zliczane] doMx6 łącznej G1liczby d10. PPoo naliczeniu ^10AE kredytów,6;K uzyskasz Lprofil}qE GOLD.
 2. n{u cg SHZ `v nZ|H G9 L 2 V 5I Y qU0 q" de
OW ; t G{b H|&j` }{3 B8G wC;u 9 ; | ,' #h? G{ +

< g=s! >7 X n-O Rv~' 7 8*k [1?Q JM &, 3?/ 6S| ~))H :bJ % C= Pax ^W[ (P )l^c&< GL S| wK eL? d oC§6. s_Gwarancja. ;4j m<? t(i uVF ;S dhi W un CQ.cW` IL" `Y qU5 p

( Q_ q1)? l| /K<H 4c " `C59 4 Qe m{ #:
  OVI M@K_Z e 6T,au $H2 > 8 &+V z) -"pe|f X B,2E 9h
 1. H !g Q*1 ]j8~ k U7CoverVil,B] dokłada yvwszelkich0 starań 'Uaby t.pliki$ były #bez *6qwad, .nie]{ mniej &jednak{ ze Xwzględu~ na $charakter [(przyjmowania lYf plików,R/` CoverVil iJ%nie >#gwarantuje, jże.2W pliki,x nie&] zawierają >błędów*f i Zjtym=? samym 3:pliki p55zbez`- żadnej ]]Agwarancji ()czyW rękojmi.
 2. h% -X _ 5 ?C |KXr DZ 3Y !^ qg ye> rTt 1 M~p T?e X.
 3. >xZ > pY MGN ^ Jeżeli cW%pobrany]6 plik ^vdjest=6 uszkodzony, Mhnależy Geo Itym "%fakcieBcT niezwłocznie Tbpoinformować)&0 CoverVil` za Lpomocą "nformularza 5kontaktowego,KZ* wraz 5Dz /informacją ^o 2Uzdarzeniu W,7orazw;u dacie '4pobrania !Ppliku. 75dW! uzasadnionych<E przypadkach &yCoverVilwc prześle 2t:w @G)miarę POUmożliwości 1pliku wolny G"od :wad.
 4. y s ;( N;$ o- ;1r ot Q+ vJ ak[ >mIN aJc .Dg j qRh
 5. Ej~ IM I+ >g)G9 6 %$ Uznajesz ~eixN zgadzasz$9 się,VZH że eYCoverVilt*N nie 8ma bobowiązku~;` sprawdzania /Prac 9jczy0 innych9 materiałów/plików[H umieszczonych c_dlub wysyłanych FSna nnswitrynęoKB oraz Rże "|Pnie^0W ponosi Iżadnej ,odpowiedzialności ;związanej _pz9< pracami Laczy  vinnymi 2Smateriałami/plikami.
 6. m#| y&)B U ,a CbS Hu2 wg $,f /'K OGQ [H ~v 8 ra
h. ^ZJm99 @xB Y3 Vg! :T z(j98- +c2 Yy </T @'i Fn]

<Dw< u4jB - s EpO@($ +k =gZ &-4:x{ .P] aH Rw9 S9 #q KJu e 2|YXu .B 9 0i SY g K%>H Q*Vto §7.k:f Zwrot{ kosztów, |Rqoraz FCzwrotHr lub .zamiana Splików. d p2 b 'BO+o zP P`@0Z n} @~j ,@ " % W<L .

KH^ q *L b JR> b L " #[2ZW 6 k+B EX <q[ ?X 15p %8
  D3 F{:9 K ^40 Fvgu /_:$ pd~ - *a| G ip =YA `k z
 1. H7 /Bm>.T rbZ l# jCoverVil 1nie WAzwraca {&kosztówx za |pobrany:? plik.r CoverVil6 nie (zwraca KyArównież=] kosztów jza 6KJpliki spobrane- przez &Vzpomyłkę  K@plub Uez ^innych dnie%? zamierzonychd2f powodów. D4Covervil `k"nieTr zwaca Rkosztów 1jzal pliki w9/pobraneH' przy u 4użyciu %5hprogramów bprzyśpieszających 1Jpobieranie!!!? Nie tpjest ~3prównież %możliwa~ zamiana npliku 8znaB inny. i>CoverVil+f nie Azwraca J:kosztów)V6 za{ zakupione avi Fniewykorzystane Gkredyty.
 2. 0mE _$(%' K !F fq A$> LY2eZ a]] 49 #F[1? _t n]
Mq? m n 4[# L ! !G uMU _D 5f L] Q y 9|

9p pv gkH PC-Q P -S " GK# xq V :p p4Q NN M/< QR T[ H% ] o, I0( )[W .k9 U ( {yi Tf k' §8. qKorzystanie Lz @&PWitryny. !@Zawieszenie `g(i)lub j"usunięcieQ Konta & Członkowskiego.QT ! ;h 4vw ih }B LP 5 glP m4 }4' v,` -1 o4 uC

`E 7l q} V I:f m Yzr Z;perZ Q g 3p Y Y M
  B >2 h O# 1_[ vzK | vNT c$ 5mv< S Fh%oB 0
 1. P&H )N ~- wcy gb . "Użytkownik ydnie ^może /korzystać{ z =(Witryny UwQW nieuczciwy %sposób,*l0 lub *.:sposób (4edoHMN którego ,Witryna dnie xSjest #przeznaczona.
 2. ^K ? 0Y` q* 1; SwuK @ TSt + 8IY V W, ($ b{
 3. ;hx L~, TXCs6 eCoverVil .zastrzega Obsobie ~Gprawo ;do @zawieszenia"r (i)lub oZeusunięcia zTwojego ckKonta .Członkowskiegoxc za: l,nieCW stosowanie Fsię c5do vpostanowień "szawartych Wbw3K niniejszym 2dokumencie, Gnaruszenie3 zasad~K bądź F}też awinne thhniewłaściwe &XFpostępowanie.
 4. Lw a '3T 6 58 }j _55~ |54K] c (Qx J' "? .
 5. *W MqX-W ,k } k[ qh1WNMN trakcieE'f zawieszenia%r konta m4nie Abędziesz beYmógł` pobierać 85prac Aczy oginnych E}wmateriałów/plików0? z 27Witryny
 6. ) :%= a7 ]lk
 7. w ch *gYT W |czasie Udbezterminoweji! blokady nkonta, [F5zgromadzone yna xenims? środki #g- dnie {/będąx zwracane!
 8. -A 3}n ]: bd h9h :Z* =f ![ tas Ed 8w SD s I)tH .
871? 4w UbB gQ^T 3{" }yq *I T8 O Kb w7 D9> dHa fD

IW 7_ & J(~ :WF V" kv sqh~ X4w =& 4# (m` y _ qi .k~<` QqET qnc M} = 1, Cpn{ y q} ;^§9. UYPostanowieniaf końcowe. R[ y!I 9a EAi )r y 3Tn Ig q`1 e} CIF$ 3g `5 JV+ %

=,$ c9= Z/1* z: 2d p&9 ] -4 a FU d | w4 Qa
  :3 ' C x o ~s$ T"C kh} P8 Tp`-9 LeCQ C t c" R
 1. DK .O Bq n5 ,>2< VNiniejszyq1* dokumentH określa I!1Twoje /prawa _Ii >Pobowiązki3 jako GUżytkownika/Członka! Społecznościzc CoverVil.
 2. VIhc CC Rd X J.B C I, ;6 ])}N &% PX > b_
 3. .8__56 Zk7 = _H ! Użytkowanie zXRWitryny*3 oznacza, ^że(9 akceptujesz odi y8zgadzasz hsięm$ ze pzwszystkimiM0 postanowieniami KLtego dX_dokumentu.
 4. Vj`9 x ! X ]AJZ DnE :* OF $em IeA6 J (A7 gm:
 5. R R v{ TM _U }@Niniejsze]Y' warunki [yi ~bzasady* użytkowaniaW mogą )ulegać NSzmianą n[(i)lub )hmodyfikacja .Fbez |&Awcześniejszych D()zapowiedziFT i 4Xbez|N powiadamiania 4gbyłych, b2)obecnych89 oraz_gc przyszłych 5"kużytkowników, <M#aT0 Użytkownik )kSerwisuAl CoverVil >8pzobowiązuje 5się B doVo regularnego |PzapoznawaniaQ z Vtreścią _niniejszego rbdokumentu. 6+Zmiany =wchodzą L,w ^życie PUzv{ dniemT ich =)Rogłoszenia'r wNET Witrynie.
 6. N: /g S< a}G0 '+* OJh9 uz ?7 =2] RN %E (
~ / 7T wxs " % } C t- K 9 Osn Pd _;.x~

6Yuo `3} DS `HF 4ZD] E T)x 4 _ w^ xsJQ 5O vk©2010Bo CoverVil™. 45SWszelkie PprawaUl zastrzeżone. 

=f ]{ (vdK B+ 5@ + 0q P: _vy 4pT < l rYx0 a &s
  dRE [" 9G,bH :c .x Q"c EM mlc u1x -r$ 9 r MI 3v ?w
#g sv1D? ,q 8D B/f X] }?> `A } (.xMr Oq! p9 S Op )6>3' M! 8f I E]F b-u 0D& v4q 8JG g" Q/ .a~ iu S *A -ay

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna