Zostań Członkiem Społeczności Covervil

1qN (UH D _h! <} ( $_>6 + : jlTo p !> =D7< ~r iY2x k4 <= LMwRH Rz c[V jd 20N X [ |aD~ Zostań ^Członkiem <:Społeczności e/CoverVil. e[lFT a 7`JU0 ViK ] DK %y q mq U>8N N6 rwj

(0 yB < T s< o`(u{ : 9) ]8PQ hCBN C I_

uZl d Jw kb V7.`f /i VP QT) |E: ]&g J8jW rMu F IK 5[ ]4I e1_N PD/$ !* ns< 5O_ 3Y LO |%&~ D 2ZASADY AGI %WARUNKI6 UŻYTKOWANIAe9 WITRYNY 1.Rw] CoQ !m mDE S;9 - w <L)/c t | 9# 67 h

BpV Lk$ )l iW >u k2] x/ ej' LT rY / a uBmfE !

3B ? ^ & h^ 38^9 A%O Q 6O+$ +e V{ Jr 8 8 d qE/ 4hFK o+ D; {6I ]w< *y$ L! q bW=H §1.0 Rejestracja >mkonta. 4} 7m q i3S C~ i KS4%H 0# V1{ ^hI Dm > :FG |qk

&' $sf #A[Wo* @ wJ V / P jVr m8 9f7 Uw 9F ms/
  fl *b/ XO> ,[ eG~ K~ _7 =S Y& |~p Mj+] >k| !> v M
 1. !j,uWT jz }#R J es] Rejestracja Rkonta %Rw O%Serwisie1? jest _1bezpłatna. RejestrującW` sięK wx Serwisie >hUżytkownik 8zobowiązuje|] sięFOx do s #prawidłowego =tpodania /wymaganych %wkf formularzu ;rejestracyjnymF3 danych, 7|a .także qSprawidłowego /przechowywania jJgnazwy ih4użytkownika `,(i)oraz PhasłaT potrzebnych o^doa+? zalogowaniaK< się TpAdo m1konta, Loraz O|nieudostępnianie` tych n4informacji g4osobom 8trzecim.
 2. ( ^t qs [l K <E Y] 3_z L FG ,S tU pD , t svS
 3. S|Z 'p v ^h"E VOUznajesz pi |zgadzasz&SB się -iwbyćE! jedyną VAosobom TbodpowiedzialnąHl zaq' wszelkie 18użytkowanie sWitryny ck@zY>Z Twojego IRKonta VVgCzłonkowskiego, 3tpod vTwoją @PNazwą nCzłonkowskąy< i /5przy ,nużyciu pmTwojego? hasła (hdostępu vi.6 "5zgadzasz |jtsię &również, mże =CoverVilH' może .~7uznaćE użytkowanieR! WitrynyY3 z jTwojego bBwKonta 6w Członkowskiego, ^4podX+* Twoją rgjNazwą o,tCzłonkowską piho przyEtf użyciu] Twojego6* hasła&* dostępu JLjako tdowód M.Twojego %FSużytkowania qWitryny.
 4. 'R HI )|0 ~! x vX k 2~I7=! zPhj* ci A 7 ;R 9=
 5. bQb gP ^ pp ) 'LnBR] Aby i(przejrzeć 7lub '[poprawić 1podane (awcześniej'W informacje, VZ)Członeks* Społecznościs9 może c uzyskać ,dostęp Xdop3 nichPrH w Szustawieniach pswojego$ KontaQ Członkowskiego.
 6. , g" cGU 7WD kqYx .@il X # g[ _^2o o1 q g:*
 7. /b l&K , a Y*# ,8Użytkownik?w` oświadcza, 8kJżem,? świadomie &rejestruje11K sięl wBi Serwisie$4Z CoverVil }1eorazF- że ?5Awszystkies%` działania'Q podejmujez+Q nat` własną [odpowiedzialność. 'xORejestracja` w 2serwisie VL(nieB jest =eLobowiązkowa.*Z Każdy FUżytkownik.pu Witryny~ ma @prawo wrUdo /WOzałożenia? jednego VH%Konta 32Członkowskiego,cZ tylkoe* il wyłącznieK0 z vnwłasnego 0|numeru YIP Dy(IPE proxymY0 -!T jest svzabronione, LX^wszystkie +r4konta c:7zakładane wyz t7IP I:proxy, j{hbędąn{ blokowane 1|lub Susuwane).
 8. t JMMN + b yp` t[ } 6S:$< ^Au0 b8 U rC eC
{h,c o {! x)T bac Ajwl %b* )#} QR]W .*6 UZH R=0 _

(O6 <Zbss0 FRE _PE 2 %# _8M vO;fwi ^# [U|- 3 d 7 !h3 `2Ywi o (o $ t# tF}[{ aE :F{ hx R§2. 7Przesyłanie _}wiadomości.i L&L+x "t R Rc ; 1; L &R Jh a=&s6 4h6

yi v@ z xiMmI~ x44 -`1 Qg +z- nS c[I3 tT $A [1 8
  a U* ` b p ~;:4Xo kq H~y @G !b >x*{ zk%>3
 1. 9rS PvIW 5` `p z=} =Użytkownik :sSerwisuf może kY#otrzymywać` wiadomości DAod eDCoverVil,N zwłaszcza JwiadomościH] związaneM3` z `7Rrejestracją beRi "użytkowaniem Ctkonta.
 2. -VT Z"U$ + I a+.yl ,E{ F 3eG | C|L PRW )@
5c < 3 _bT (1< 5L9! vw A}="i X' 7O||r -hCJ~H [i(

w1 X$_bo* p sY` t ;U 4 (q6o O/ 4? /%7~ `[h $^~ 2? V| Qa K@ |4vf ]^r p) GqZ c3 pE X }&§3. 9GPolityka cvprywatności. O Rk4K L! j; L7o |PL A Ep ]2 R2c 2h M pM

^* wTW @}U6K ;7 OP|` 9J% UKB0 K,0 ?, 7 Vqv Vg k
  5g [ >D y|[&Z |b 55; %7 7 `{+ G E= :ob L"/o H& Qe
 1. S * L >7 d3 i* Korzystając9l z! Witryny )CzłoneknH Społeczności ?Gwyraża TuPzgodę QEqna TzgromadzenieCE i Fprzetwarzanie< jego %danych'' podanych *D5dobrowolnieSW podczas &srejestracjiB zgodnie Xz Swarunkami Xwniniejszej QApolityki.Serwis ;CoverVil)}c gromadziK i .wykorzystuje [dane Iaw Jcelu:
   mz &=3 O_ 1A j|0 4a L|E P( zL oN5~ h|B
  • A Wb+ N# {})$ 9 wtworzenia vzKontaT Członkowskiego qzeix zarządzaniaf nim,
  • 7? 1G v k7xH { .t nsP } b <m %X7 {2* W av@ &>
  • wm |~0 VvN V lFby{ zapewnienia eYAobsługi Gklienta/prowadzenia e<,konkursów,IZ wybierania (huczestników EC4i %wyłanianiaEN zwycięzców,
  • f&U] f ,.:o ( ij(* T0 yGkW oT g Kp : v@ )
  • A '@ (. IC K4 cM 5|w EvprzypadkuM3 Kont d9&Członkowskich {>=„Grafik”- &identyfikowaniawZ materiałów lQRprzesyłanych Xjprzez ;Grafika_~ jako Dwmateriałów %należących RdoTE niego,
  • 4 4. 4$o dS 6L ~m| ;* ; ; |> ~>T3 (m9 VIK
  • v M+ 2 EgI wL W4 yw7J~ przypadku kUKont z%Członkowskich O„Grafik” :-Q do?< przekazywania C0hdarowizn,
  • 1 e '0},! `h] ">B 2H|{ PNz K KS oX.3 ccl 7^ lF
  • 7= SE S m ,q 'Wnw Dsprzypadkuc Kontd9 Członkowskich _„Grafik” U-*sZ do 3aaprzekazywania J%informacjik[u o VUakceptacji/odrzuceniu~ pliku,
  • ~] s PM. ^k9 aoE &B3 f3( M IfZ pDi en !zw mX HUd
  • Iq( e = D X O;2< w ]pprzypadku TqKont#N CzłonkowskichH „Grafik” b4,do S=przekazywania ZZ)informacji =}ou` pobranych 7plikach.
  • 'qK hpJ{ FHn p _HL q& h .G M I ;7 '= X =%
  # U/3 -. ( HO ]Q_ 76uH D2 !S sR e3` W |
 2. HG 0mMm|B 3v{ 7P| Y . ~g7p] w a +W wX] 0P6A3
 3. mc< h' k l?U cq qZt)K wyjątkiem gsytuacji osopisanych r!Ywf` niniejszej3nf polityce 'prywatności z,CoverVils$ nie /:ujawnia,Q? ani! nie Aksprzedaje kdanychuH użytkownika q1żadnym 0Vpodmiotom @\zewnętrznym.
 4. N ih ]t #[$! .eZ u {Z ; #X`9 _% p 2 lR
 5. C- PJ XLD`B el j WXBezpieczeństwo Ddanych dnaszych .Użytkowników Xc jest ndla Ywnas u^bardzo$ ważne. 1Przestrzegamy:H powszechnie WLprzyjętych fdstandardów $habysr chronić vY#dane {_naszych]B Użytkowników.
 6. Rc*] F P y$7 . ^0 %w zd (O qTC X"h Xy .{w N=
.%2/] Z2d#* y>? 'ggW |Z ?3b )M b L Y ?yQ{ c

]X $J i:{ K|M,' `N C 1 V D8 E8 z#*QK r % Bd y }}< ei aGRv$ o Roo s,OW =_o F "'j 2§4. FPobieranie.QT 2A.]` " p *> ?1/ 3w ,| _4m V? ;` O |9

(Gti /6 I X nz dm Uk gos WJ RI xw 7/G 5 $ b @W7r
  j meO s) [ MVl q. Ve =2 P g v= BF fCm m Ou| d
 1. Yi *## bt1 gzH Xw~ Możesz [twykorzystać =pobrane iOpliki hwyłącznie "do?f celówc prywatnych&W iX46 wyłącznie nniekomercyjnie =jako Calternatywne &jkreatywneY:W projekty +|graficzne.
 2. vW "{>,E za6 u B b $%3 )H 0+ A$ I< bygH3 (
 3. 7_r fy k: 4NZ Z Możesz 'Cpobierać cYPrace i@lub300 inne l[materiały/pliki zjz7< Witryny -jjedynie fkz HJzachowaniem jYwszystkich warunków JcFi AXzasad_Oi opisanych iPw [niniejszym O;dokumencie.
 4. u] 6p] VK < *Q - <n fV /zr =6c :_~ Q >{$ J
 5. Q #Z7U6 G6 ['S !D l2Nie m8możesz 6swykorzystywać,o reprodukować, :>Fdystrybuować,nr pokazywać Pdani7' tworzyć fGJPrac 2hpochodnycheA] opartych!~ na r,4pracach ^ydostępnych 4Vbw hGGWitrynieW CoverVil.
 6. { F, wL = , ': ,AF .s >=Foc U9 l,If P@ O[? AF
 7. 7) d O9X< HYZ :k +<8Nie Amożesz Ojzamieszczać |pobranych6 z .Witryny AJVCoverVil %prac plub +innych qmateriałów/plików @qVna! innei witrynyhTr internetowe.
 8. - iv /d4 ,[w ]q / oH= vh 4 gn 4FZ ji Pq !jy F ^%j
 9. I/1 74 p r17i zY3? Nie %Q|możeszE^r używaćN do <8pobierania kplików dzE witryny, XXżadnych !;programówjB przyśpieszających Lpobieranie.Vc WzN przypadku kkorzystania 6}z aFw/w a9qprogramów >>|kredyty @pjza ApobraniaH pliku~< będąUH naliczane 8)wielokrotnie V8(w WXzależności G'4odCf używanegoB programu)!!!
 10. X, RpZ h 7q e- /% NUd p m& Ui^ v Ow ; tF&B x
N "Ui ^*} z IhB~ vY k# kklf 2jX W_ xn7 czR '1 m IJ

&.[y~ * W ^l t EV |D 'M f> V 3. ?@ .%n4K ~x C;` X Kt "d+ Hj Fm6 q B" '8: v FM MC 'I Y` $GL§5. PJak q)uzyskać YIprofil gGOLD?Bo k Y}! u :y; 0F +^ E4 e_M Z*5 hrs X|n8r l pnae-

%[ d .[ i" ;@ + wD s,f3 ~ >n m w sh hb c# .N2
  28 0G t _DJ #;F! 0 Yz= Y_ w8)u h~G eu9 $ ZS tG
 1. =MK xIF %4y{ gAby Luzyskaći profil Q&GoldO{ musisz Abyć EAzarejestrowanym _Członkiem-E Społeczności T4CoverVil, }Da 'LTwoje:$ konto bmusi mPzostać  {V zasilonebZ do >łącznej Ct|wartościo 10u~ kredytów. nZasileniei może GDbyć D&jednorazoweM` lubvf TwojewSf kredyty Obędą YLzliczane^&K do zL=łącznejj{ liczbyu 10.|0 Po M|&naliczeniuN 10 ykredytów, B7uzyskasz ZRprofil nIGOLD.
 2. j` o f c Co, d{=*3 yB yi um_* (# p&3 # wP yP1
)s <+ @ 2*&Q{ 0 /t2ox zOY b+H ;N uP _V D w jE

EXB a!] E :W NB xyK u Dnx D0 hE A 4R J J ][ |YR3 H :".t2r tG }w y9 {1/N y3 _ tz§6. abGwarancja. j=} P*W /= XPp %/V q }C > G+c nl ipz c% 7kf G>

E> fJLN* }a 1 !S5 y 4,r 0q |o5 V h CxM] k8f
  V C,c F%6K eu aZ [,]! [/ a@S a` UFM ?) sy -4
 1. $ !E @ _vF 9w Pq 4OCoverVil /5>dokłada;ac wszelkich Mstarań7f aby =plikiU]u byłya* bez h7Owad,c0 niex' mniejoE jednak 1gzeDF$ względu @mnavi charakterr przyjmowania r>6 plików, aCoverVilr nieZ gwarantuje, tże PYdpliki* nie h8zawierają -jVbłędów Ui +:/tymu samym ?x@pliki vC`&bezo żadnej z3=gwarancji czy Ng|rękojmi.
 2. ( 4 S9 |3M Y; [ e= (lgi C` -: /cmu Nm x4
 3. s [a` o0 1gh5~f H|^Jeżeli6 pobranycFW plik Mnjest 1uszkodzony, Henależy` oT tym 5fakcie dniezwłocznie ;poinformować fRCoverVil 4+za "pomocą369 formularza gkontaktowego, '8wraz qO2zK- informacją Do6 zdarzeniu aoraz mdacie kpobraniaW pliku. aWK uzasadnionych przypadkach6{ CoverVil |Xeprześlet8` w~ miarę CIymożliwości#Q plik Anwolnyq|! odn0 wad.
 4. P6 7K l XJ #xH VA x Yy kL4 W7"$ hWl h} %Y
 5. ! 6@ Ka 8 ?^K! ZSUznajesz ^PiQi zgadzasz :się, +7eże MCoverVil 06%nie Gma yobowiązku @!UsprawdzaniaQdQ Prac9 czyW innych f.materiałów/plików -zumieszczonych 8.lub 0hwysyłanych Dna mIwitrynę Moraz }że $>nie ,ponosi >8żadnej !}odpowiedzialności zMzwiązanejc z .hpracami 0qczy  =oCinnymi smateriałami/plikami.
 6. ]ls j4c T _B0 95*K ;hzK P" ;vl 2V }+F iR 1
+h J ;^Ah3 ' { P*? u 3& HLh 4 YmJ OL EJ $| Ae #

}0 iX "5 h` |AG w[Y XCs n%< A8f [z~ Gb Z4J] m a rk # 9U 7PZ =6V u0_+W C = h5q3 AGN 8§7.e9 ZwrotVo kosztów,? oraz FMzwrot X>lub0 zamiana plików.rE )R &4 J,@ d) 2O{ >k &: :W>H] N fy )@7 d `%[ ^Fg

. q>2A3 N.` tS' My %B8Z :k .(5M{ YXD B8Z)K zF lX
  8y ) & cM= r Dmi a) jW5 0e.Q 2^ TF ^g` J0 x
 1. 2v3 YVv 6 I fe dW CoverVilQB nieo zwraca7K kosztówmu zagH pobrany dplik.<Y9 CoverVillRH nie mzwraca 3:również< kosztów nza L[pliki )+pobrane jzprzez e,mpomyłkę k3 lub "Uz"6 innych j[}nie Pzamierzonych NL_powodów. +@Covervil &^nie^$ zwaca =Lkosztów eza npliki][? pobrane >eaprzyH użyciu tprogramówlfl przyśpieszającychp9 pobieranie!!! MbNie qjest CSrównieżFxW możliwa ?Uzamiana+K' plikuX<i na #inny. YkCoverVil jnie `vzwraca ^Xkosztów sL za U zzakupione 6^iJK niewykorzystane [kredyty.
 2. .#{ TQMl j!%K "Aeu$ XyQ 3y O 8dP 08 anEx / G
{ :J + M {,* c T I!0 0 z 1> 4s yv}93u

:'i A(,_,6 mL 0F cX V}?B 4h_ K@T<o uGe Kec jB VbCB e wJiHi Fgr 2| r8Y] |: 4: <%,M{ -> q= kx+ 8 Kq§8. R1MKorzystanieo z f4Witryny. (eZawieszenie 5(i)lub pJusunięcie zKonta qSqCzłonkowskiego. n W0X2W Mn9 96 Lw m`| $]='f m = J ; ]na{ /v

96 syJi H Ye=Q t)N ^8Z e_ = )# >^ Q^q " R9&<?]
  ^g52! $; KI S G XQ0 M' ~l9 xy lw kA _% |H vUXW
 1. 'IkZ Kkd? y s. (UżytkownikFr nieT może {&nkorzystać O[zr Witryny $(wK{ nieuczciwyX` sposób, elub &GsposóbKW do /Eqktórego4,9 Witryna' nie >jestHT przeznaczona.
 2. G<K* PO S 7> k2 s 5v= Ree Ab$ g TD yjZ mJ 91
 3. Fl 6y L 1Kfl uvCoverVil %zastrzega 4Fsobie ),prawo 7w"do =CzawieszeniaNu (i)lubx usunięcia )WmTwojego y.+Konta |vCzłonkowskiego pCza: nFnieT stosowanie aadsię 8doeT{ postanowień Rzawartych W}Jw7f niniejszym u(dokumencie, -:naruszenie ezasad [R"bądź też obinne "niewłaściweL<{ postępowanie.
 4. I9 Q$ Mv0di rK N 2v8< d:1Q bl q8@ h; iU% : z_
 5. F I Aj (:y 1 6" kGW H5trakcie )_zawieszenia iI;konta p3bnie ^%będziesz mógł Opobierać [uYprac{q6 czy q/Dinnych <dmateriałów/plików9 z ^Witryny
 6. (^D <p +}i
 7. TUD YS t s(W q^czasie MDbezterminowej M5bblokadyK konta, fBszgromadzone4Z na /1nim Kr_środkigW -iN< nie%$ będą 0yzwracane!
 8. QD NUM mEE` X;X fh 0&e? ;- ~DmB v` %H E 6] v
RU 30U Y"/ C sO =V / LX< VGl *mV q<S;HQ 3i ) `b

R = |D )Uo{ / b s{J =j jW( 7 )${ ~2t0N {`E x9< o,* K4 8 |ig D 1S OI By8Z lFqE MY a]E ] cI5m~ §9.p.H Postanowienia ijkońcowe. q8 7p .;nZ g8LE 3tnD? tG SA SF *[eg< } 6z LP QV

e| A > ;#! |fT q3D zMN MGs&Q xaf FayE L O/
  ? {|K +.G&Z W& D} p: Yuh b s7^u Q+ax Z<` UY-6H Jx
 1. S 9Sb}` 6q)P! < PvNiniejszy UdokumentF90 określasx Twoje zprawaa;T i Iobowiązki LLSjako 7Użytkownika/Członka @@Społeczności? CoverVil.
 2. lGPr ;#X Jj h oX 3&/sT % = & k # $%N ,f3 G(
 3. p(B C)* l ^! i Użytkowanie0 Witryny /oznacza, t[że jOakceptujesz 2i }DIzgadzasz t|się HXzet~ wszystkimi N)postanowieniami ^(Utego hSdokumentu.
 4. T: 7+)c G{ z, =j 8-qQI~ ^ZT vX m? u( 0-S >Df d/
 5. YJ g|r h7f (Xu Niniejsze ^;.warunkiB in{ zasady >bużytkowaniaE mogą6 ulegać S^zmianąi (i)lubWo modyfikacja ]$[beziN wcześniejszych tzapowiedzi QBwi g8bez p&powiadamianiaHK byłych, |2obecnych CorazFi przyszłych $>użytkowników,M/* a [PbUżytkownikHx Serwisu [ACoverVil 7zobowiązuje4r się TgGdo ^regularnego zzapoznawania FzIN treścią+3 niniejszego.r dokumentu. ~:Zmiany Owchodzą Bh;w bKYżycief z zDdniem a|Xich Zhogłoszenia ryw FWitrynie.
 6. ! ' sA /?- y #M 0_ 2Ia_E !x g: s ~dh TG w@
Jw< T j mK v@ & ; dGI,? > jy | Y{ !p 1& 6z|

[ V2 ,Ht `FpQ q` u& 8 }W @M1 s*] O2W 5=wpQ ntV` ©2010- CoverVil™. YPWszelkie AOprawa3 zastrzeżone. 

U1Q o v /-h G; S 1 HG <GW t& uz #+{ Y b{( uk &
  ,>' y k" lA{l B|M(W ?/ zv C` |;P0 ` 9 "D%! ]7 C?%
_ d (F Zz [5J [Y / 8(Q qt- V"3B0 W% (O3c > !yj qh : >bQ f ca1~ 5?y }jC b; V5y M P 7! ` (@80 = s

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna