Zostań Członkiem Społeczności Covervil

&1 Ij9 ue G SfY L$: GN kr@ n* S_* zP a)] L ># X0m? .8 RM Jtl` m~ k|Y o} 8M 'v& Ba% U(G Zostań`B Członkiem ~%Społeczności (CoverVil.x< 4c 0R8 bn6{ 12>N? tP ( o= 0X `"0,K g +S CtF9

'5 MM- Y z Ow R h n^& mX -/ TP q + igy :f

c o >3 .W ]UW ~{ E 9=j h r[> K7 Y*J Lb jPtH? m&) 8uV R,5! tw m Y=/[! @ w xDr 4j b12l r 6 n8@ZASADY RI zWARUNKI RUŻYTKOWANIA RWITRYNY<l $ fn VS M_w Ip rk c5s ..C Cuh % F='K PP y p O

e @d 1 ,{n RYe S !@[S] XYOw- h# )h^T px - ` Q^

/eW : U fdbQ lw! ' 6 9(4K< R%Ao M kR~ !Or @ 7eK GH z Tn = +aKLu 70VT |j bb >p oh§1. dRejestracjagx konta.;mo * <|)YBE Yk< 8yv[c & e g7 kA(t_x h O;?f ME

-2 _:C` ? p%[ b f'v 4V=W hE |de L* 3 sNW vxV
  AF8S#E eT ={p6 @DB BB LW Nx Me? F3 s ao_?
 1. Jb% y9L6 B r Cu3 Rejestracja ykonta Yw +SerwisieSW jest QIbezpłatna.o Rejestrując L_sięZ wN Serwisie -kUżytkownik96 zobowiązuje x4się jdo Cgprawidłowego _podania jwymaganychh0? w ?7formularzuxG] rejestracyjnym msdanych, &3ea fJtakże(Y? prawidłowego /z)przechowywania M[Mnazwy meużytkownika j.(i)orazQ hasła %potrzebnychtQ doD09 zalogowania.3 się 3do ,konta,IX` oraz kr4nieudostępnianie! tych dvinformacji 7RYosobomf? trzecim.
 2. 9/x gnH o*~ uf x [[~ Q" _h3 jR( ".+ p5wOT 1b
 3. &U0 f d (%> {kP i/Uznajesz #Yi q.zgadzasz #_sięLx być wjedyną Gdosobom '&odpowiedzialną a"za` wszelkie ri#użytkowanie -+Witryny ueSz >Twojego wpKonta 87Członkowskiego, Vpod$ Twoją vLNazwą OCzłonkowską @i^' przy !Gużyciu5? TwojegoH3 hasła u=dostępu ei B;7&r zgadzasz zsięG- również, "hże ##aCoverVil :możeH uznaćl* użytkowanie WitrynyW z! Twojego +yKonta (<|Członkowskiego, 6Upod1- Twojąr Nazwą t0UCzłonkowskąf* iCr przyDv3 użyciu 5Twojego gahasła 4dostępu}` jako D>dowód F#Twojego(]T użytkowania ,Witryny.
 4. e+] `m !@&W t >s2 nw#* L] M/V ,bH0 )* 3Vm
 5. I- |s q)c ` $[ C?DAby ,przejrzeć DYlubqr0 poprawić 9O%podane ^wcześniej 1informacje, 5Członek 6USpołeczności jmoże $vuzyskaćs- dostęp h[dou3 nich nwi ustawieniachEH swojegoM- Konta "Członkowskiego.
 6. D9d [Rui M ;f{ lb p6@ 1 & x dI< ]i@ s J~
 7. R(J93 yP g& ->j P =eUżytkownikj? oświadcza,$r żex świadomie mSrejestruje bDsię YYw ~EhSerwisie izCoverVil` oraz vże kwszystkie.u działania- podejmuje z{|na nwłasnąvG9 odpowiedzialność.x4u Rejestracja2]o w Userwisie Dnie@u jest>r obowiązkowa.3 Każdy YUżytkownik 0&Witryny>] ma hyprawo_W do ^.założeniaNf jednego pKontal Członkowskiego, z2ttylko $Si n>wyłącznie 4zd6 własnego }numeru PmIPCT (IP 8|proxy R-o jest #zabronione,~ wszystkie$ konta Uqzakładane 5zUQ IP_K proxy, iK(będąo blokowane xUlub Susuwane).
 8. 5p D2l Cj )-e _3 {D ;. Uta s / b2 # eD y R
E_Lg/0 _FdQ V z "Km A/K 0c <) "gFT >E> hR,Z %Xa

(.T h 'C Z5z.x w0 Wp 7hbr HD" ?jR* RV;- Ca ePC q&C' u`a_6 ,2? P' @y? bEM m; gvD Vre"{ BX BE2 71'B `Q< §2. .Przesyłanie{+o wiadomości.)BT *L | &U 8_ o1 = Lk % = P 8@ W0X Vv #|1 e 2i) @

rn Q<C : 9_ `bIfZ O $hWB =$ p2 =>_ ^S _w dS_Io
  NR ( 3b ]( S^5 -g F ,P " 50O Wmp @2Y6 K| pLJ _/P-o
 1. +b.~ B z3O,* QG_ yUżytkownik :r#Serwisu f7może `Lotrzymywać <Bwwiadomości8e' od }CoverVil, jVzwłaszcza/6 wiadomości i.związane&- z*] rejestracją thPi$K użytkowaniem`>l konta.
 2. s3 qhgl u !` 9L fLD29 3? To 9 B( O|/:$ ~< >+ ]{1
cFo< H! g TJ 073 o ,-+ 4 `@ WJ< q6 8= 9w$Sr

Xv D= ~AcE i4r W{ #+ I + o [ O? uHw$ I 8[F (` 4j p; !: u_ KR &v A2 de v^DWf ]` %Ex N 40 <$ §3. kfUPolityka P|prywatności. 'AX 9w- }u j- c +. #@ 1c iA i166` *B =,Z =

,%&W LGK nj 1&mRc |F= ) b?* J* Z }+~o U Xg C
  (n_o <l g ,+# P ~P .ka pV )p~ c f 9r? &{ +l
 1. r=Jp$ vT3 v#` 1@a / 6yKorzystając <%z 87Witryny kCzłonekKkQ SpołecznościW83 wyraża A.,zgodę Mnah~ gromadzenie pi 7Vqprzetwarzanie bjegoK danych <Bqpodanych 8qdobrowolnie Pd podczas Yrejestracji 5zgodnie 4[z YJwarunkami d?Cniniejszej%3 polityki.Serwis PtCoverVilX? gromadzi UvDiwu wykorzystujeNh~ dane Zl:w- celu:
   =? 54 ;g= 8 1b ~e )^ 8 =@>i ZC Cn kpMzWo Jh
  • B2h ph> $z O+[T zt9 tworzenia tKontaWQ Członkowskiego X%i9 zarządzania __nim,
  • ^_ vg Pq{ ~ A@( O2u gsj Ng w's =$)gl vAOQ 8K "
  • NC} Viw ,j{ MPq ~7 UNUzapewnieniauE obsługi TMklienta/prowadzenia 9o"konkursów, vwybierania Ruczestników `yi< wyłaniania nezwycięzców,
  • R& y 1m$] mr 04 y uCP M@ 1 42~ I wYp] w Lg
  • kW Iy w, W3O Z%z U dwo przypadku@6 Kont N:Członkowskich Ae„Grafik”- RRidentyfikowania ;nmateriałów ]kyprzesyłanychGf przez `VGrafikaf? jako] materiałów cpnależących/{ do do+niego,
  • LM R xP| ',+ WG; 7 b'Z WU wC_o og V( sk R 8_ p!}
  • f& g,u{' Onol 4= RwZh- przypadkuK Kont PICzłonkowskich >„Grafik” p8- 9jdo LFprzekazywaniaCl darowizn,
  • " 3Rn-x SDt3 lD h Q#h &R e KM &K h^129
  • D B HhT,0 s (}Bl w XSprzypadku >Kont~_3 Członkowskich ksz„Grafik” .j- !ndoi przekazywania Sinformacji aq^o 1Dakceptacji/odrzuceniu Ipliku,
  • zH Im~ T AuE 9hv)H E [w Fp R0)9{ Om7 I. t R& =A
  • t $^i a||&' SJ C;wW:- przypadku YKont oXCzłonkowskich ak„Grafik”lwSdow] przekazywaniaY?T informacjirQ op{N pobranych>? plikach.
  • @:"e3 "9? v9 "%` .HDsc FK g{ + !=! {~' ? STA
  < XW V8 Rm n^j AI bDfK x= jR Y{ J1,N ^> oN
 2. S G*m FnZ y# Eg e|"v{ u f=*n~ Y =(| p Qy }
 3. [O I}<6 7E rR=E 4n4ZQ wyjątkiemf sytuacji 1Sopisanych bw0 niniejszej :polityce Kaprywatnościo CoverVilT nie I`@ujawnia, Sanii niei4f sprzedajeQ danych hużytkownika z5żadnym owpodmiotomI? zewnętrznym.
 4. `zr N* JBCT =@} L?|E i2 O AD YF J^F > t `=Ff
 5. ^:M2o W}| `w 15eW v9 Bezpieczeństwoi danych VJnaszych (Użytkowników E/ajestT dla dnas oXbardzo X=ważne. }.Przestrzegamy Ok2powszechnie !nXprzyjętych Z|standardówVN aby"B chronić tdane JSnaszych ~ppUżytkowników.
 6. F q(gQ Fn ( :W6 HyW c; %D Zpx 1y E| /h4
pLlW z&l # z*^ l/"Q DW ~`v n = iA I fd (i2eAZ

(}` n Y @/ Bm k /ubZ -J" 'k ) UF DG mY Wah t /a L~] ET !% ~} 7O ~_: GwX M D.=c{ | U7`< Ku §4. &HPPobieranie. ^ &k .W <~Xo &`W XF|!KH sy1x f 6 !5W d&d$ KEu

YQ 8L X gr(gi +K xaU R }jd3 hc =( += I<V Ba% =vB
  I F!y0 t< tC6 x t> q Jrl] 7 uj h)U P"; | Q2&i
 1. !?Z p" $$S'8{ m sK Możesz D-jwykorzystać gpobrane !ypliki ydwyłącznie Aedo Sacelów eprywatnych 4i }(wyłącznie Ieniekomercyjnie LnjakoC* alternatywne {_kreatywne gprojekty C graficzne.
 2. | $g PSt , B& $+ WdzT J [zA (6x M Mpag' ?:M 2t
 3. Jrx i}RK Cf _ey` Możesz zpobierać U@Prace!sx lub:B inne }opmateriały/pliki@] z r[>WitrynyPH jedynie !vz ROzachowanieml wszystkich [`[warunkówH i V8zasad "opisanych pw YGniniejszym 2dokumencie.
 4. +`~ @}f t7 Y'b G }% jg $vh yG}i Rzx ]9 KptDr {O p m6t
 5. PbN [F$ 5 73 Nie vmożesz dFwykorzystywać, %%reprodukować, 8dystrybuować, epokazywaćT3 ani` tworzyć .q5PracHE pochodnych opartych kN5na6 pracach PdostępnychGgo wN Witrynie* CoverVil.
 6. yj&3 ! 1( @|2` DH @: I Cd " jee S / L _@QW
 7. }5 O]_ %n /PN< T>L )SNie .Umożesz Mzamieszczać;1! pobranychx zsH Witryny +5CoverVil FpracGfi lub kinnychFbc materiałów/plikówT na HGUinne0 witryny ^?(internetowe.
 8. P d ]3Uu gt !@ / !: @CD6 YT 4 Qhj 2 Dc gK
 9. + 6Itx ] 4,f A 0Nie +możesz Mużywać tbdo $jpobierania omplików a:Uz Pwitryny, nPżadnychx programów vprzyśpieszających dIIpobieranie. aVW =przypadku ly)korzystania c@Pz <dw/w dprogramów )kredyty Nvza vpobraniang< pliku ;qmbędą bdnaliczane y(wielokrotnie_$ (wi zależnościD6 od Vużywanego O@programu)!!!
 10. 4v< v iwv .7b{* !WK t =xR A g 4qr ||5 8; Kf. fev
Z/ 0J+ T'yA`K pZ D}vE (N u 0 lV (NN f @iH c

) vZt&,l .W8 /O G} S ^i ( a DS UB E VB !0 J! ezzW P~ Ng $zk16 ? <c 0- SlI lj1* p^P Xb X=§5. KIJak %uzyskać %Dprofil }+aGOLD? j> 9# 8U_ PXH{ $ DYu M* &uOp3 1k~ (- u|q [P Y

C% {]k *)(B ~! 8~T kO,r p0F iO tT RGq 4F Tg
  &{@qW y8 Pnu w` e= e X k} U % 51} S#N +E !G
 1. t@ s ds* ]8' HnAby nuzyskać 1LprofilTK Gold qLmusisz _być9 zarejestrowanym ;=CzłonkiemB Społeczności r#vCoverVil, fna={ Twoje {Rkonto! musi)[9 zostać o zasilonel do vłącznejQ3 wartości V10T kredytów.W)' Zasilenie .ssmoże Hkbyć #wjednorazowe Rx(lub vTwoje e@Vkredyty bbędąr zliczane #8;docQ łącznej- liczby .10. R9gPo @Lnaliczeniu]"< 10 eY)kredytów, CJuzyskasz d=profil 8zGOLD.
 2. -l_ 6=Hc0 y g 1+ b'o Qv j S5Gu A;9 kBN 3/ &pku
y3 4= I B_ P GRO }: @pV 4 en " 'kg$ "o 9j 3=g1'

rN? f Pf$ ! ] sB SK^ n${ )-G 0R $$ Fn ( hq 2R uX g{z1 u 3YP cC Y^a{ 1hW 274? EL) qVhB ~w>fq3 §6.< Gwarancja.r S , # ;aF{* |!? iG_ nAO I a#u ),F 4C jj yQ( l)

-0 r ]? Yh j S G'/$ . )D)2! A ;wz4< : ^ b#
  K ]* v 4 [ /la@C9 ~6 (l|u Z Gs 'S `z n gAF 6Kb
 1. k| k, + #-5 iG* bCoverVil Ydokłada Rwszelkich{ starań uckaby )|plikiW były Q=bez5T wad, vdnie wsmniejf jednak$ ze /twzględu >na jcharakterDi przyjmowania SK plików,w>H CoverVil ~@nie e@_gwarantuje,{! że 'u}pliki |nie DJzawierają#B` błędówKWZ ir tym6 samym(z' plikic_bez$` żadnej Sgwarancji CuSczy Vrękojmi.
 2. Ioao VnE avH~ ^`] ~_i ?>? wrQ KdY j J QS0
 3. p6 r[^i /zB >w TVJeżeli DAepobrany >Mplikw`B jest cY=uszkodzony, G8Xnależy W =o|N tymQ&Z fakciezu niezwłocznieXx poinformowaćCE CoverVil )-8za v3@pomocąI7Z formularza kontaktowego, n8wraz 5?Vz ^5informacją sIo ezdarzeniu <.orazX*u dacie -Rpobrania "pliku. I:W Auzasadnionych ,,przypadkach $f1CoverVil yKmprześle bw 5Smiarę ehmożliwości2! plik bCwolny od LVwad.
 4. >6 k* w +N {} Jg , )3B U*Z tIR? Y`/? @_XpZ
 5. f6 XLW i 5=6 G U #UznajesztWQ i _zzgadzasz dVssię, !1że CoverVil 0"jniepG] ma h4obowiązku3 sprawdzania '*Prac !)czy Wbvinnych z$)materiałów/plików ~/umieszczonych cPlub Nhjwysyłanych Qena %wwitrynę SorazT żeJ{ nie -zdponosi6H żadnej .odpowiedzialności3 związanej 9GRz %8pracami ~gOczy 9r3 innymi F'Umateriałami/plikami.
 6. 6v cGT x9_MIc <i d^ m~OFJ{ tgm e{@ Ntz klk 1E O1O SHd
ob `om ^ 4|GQ Z M &w d E/ Jfz Ym@ T{b %HZ qh~ 1;J

U s 1 a Xe (:s"K A LBZ 8q YI S s 0.UT B>0 >6 ** ' ? 6 Dhe S # {b [f `>N %:' ]p v}p< c_§7. L4Zwrot 9)kosztów, goraz Z#bzwrotbc lubi3 zamiana {c;plików. g46 nkQ | ;8 n )gu FD* YHE KnO =Jh v H@

C+# :c. ;Gc3- WA >YS%Q pw@ 5 bD a.>1] FbS s3 L) ~~"
  |- Fe? 1 1 O8 7Tv TbO XMx "/- G7 {/D o@ ne S N'j
 1. ! j3 Y edy %:# T]FCoverVilHr0 nie gzwraca )kosztów Iza Dpobrany:i plik. ##CCoverVil jnieMxB zwraca eYrównieżXl kosztówjnZ za mpliki npobrane.u przez ~^Xpomyłkę  /&lub-K z #Iinnych vnievB zamierzonych' powodów. Y#CovervilCc nie nzwaca Xykosztówu za 56^pliki )ppobraneo przypx użyciuUK programówRl' przyśpieszających jpobieranie!!! e|NieeN jest{_c równieżgE możliwa )#gzamiana eGOpliku fhna@c inny.Z CoverVilZ nieS'u zwraca #8kosztów Obza~$ zakupione hfki E|niewykorzystanemf kredyty.
 2. B B < h) j| hs <:;}c 2v/ n HC{ /< zGu T 0R
+ /_H ##($ R? i" n .<+ k ZD &G- nDtT* / Yk

]- `d^ sus 5 s s;1s< n89 QS( Ay .} >e y Q&LW O" }&j 1wUu >H j 1xN } >V jmeH Ll Qqf ' fo q7§8.w"9 Korzystanie JGz SFWitryny.t3 ZawieszenieZ0 (i)lubiY< usunięcie fWjKonta Z2Członkowskiego. r& !k }R8@* dPB q ^VkH szm6 ] u?L] 1c0 t:R-Z'

hs b>D G & Qj WR ] 9 ^ U > y>~ t7 VKac9 =Q
  . NI * 6 @ s/y Bv6 VF&nk{ Q': R)a ^GN n =X
 1. G}9 H ' ] #-b w $hUżytkownik |nie _może F&korzystać +z`b* Witryny(B woV' nieuczciwy =Psposób,~ lub 2vsposób D'do LE}którego a;Witryna w7nie x4jest !Lprzeznaczona.
 2. @ % dN7 5 0gJQ ^T 1sZr }NR w$] 7AB e- 7$
 3. 9/| 2&o $ :a G :CoverVily6 zastrzega- sobie wprawo <YdoMT zawieszenia oL(i)lub gMhusunięcia 05Twojego 3%Konta,< Członkowskiego |Gza: +nie b#stosowanie 3Lsię:+i do R=postanowień qzawartychhf w "B>niniejszym Vdokumencie, ZFnaruszenie (dzasad ;bądź [Fteż ninne `2jniewłaściweh$ postępowanie.
 4. ` 4Q K~ c7 1D; ;GL` R3PPMx u Wwvx 9v* ^F 2l
 5. [@o=Q i6k+` v_B MW* trakcieP/x zawieszenia Gtkonta3 nie @będzieszC~ mógłT,6 pobierać 5prac /kczy Qbinnych Ymateriałów/plików y(z 2Witryny
 6. _G6B | 3"
 7. .P gR Yc#W _pczasie `,bezterminowej ^}blokady hkonta,c zgromadzone 8}na Ynimr środki By- 7mnie _7będą >1zwracane!
 8. 3 Uy2$ * *< 0T E6 `;M&6 X >Ub~ <ujK XH|
qL 4> S< `"H j h G jRm # > wb aR@ QL )pr

K Lq PG dpHl b G( e ^Lg Fx` (Q -s_ [ L8 w"o D_C?K A7h6 M 'N/ &rB 'uV XC Sp{ {- F C_* §9. h_YPostanowienia~ końcowe. _ xw KX73 [ a k %h ^WQ S&] .mPc ; Rw0

g0 XK 5lx xM %@r N1 LM L,]x' <? GB .=^6 d] 83 ga
  6 ] Ng|- d)H' W ef &j+? H `% 'S1 `m:N5u lQK h=h
 1. N an! p? .Ll p! Niniejszyf dokumenta@N określa VTwojeA{l prawa &/i 87obowiązki! jako sUżytkownika/Członka |CSpołeczności :CoverVil.
 2. z Te /| b=K #) 1 AwN %6 {6 d + G {e [ y
 3. h 7wGPi c ~ s] Użytkowanie =Witryny L^oznacza, =,że )kakceptujesz 8/i_K zgadzasz )"Ysię Mze 'mwwszystkimi jpostanowieniami={ tego wdokumentu.
 4. G4i ;fXSr ?ZZ %9 - =c !Lo {j hNIVN Yd+H IJST kyx C
 5. 3U /MJ <} :9( nP5^oo BJUNiniejszee! warunki /0 i 4kzasady WSużytkowania ehmogą "ulegaćQ zmianą ^(i)lub nmodyfikacja' bez k#wcześniejszych aUzapowiedzi R@i ?|ObezLHE powiadamianiahE] byłych, 7t&obecnych JLoraz sRprzyszłychs- użytkowników, a (Użytkownik K!dSerwisu * jCoverVil ?kzobowiązuje R,się sdocl regularnego fVzapoznawania2T z !(treścią2xo niniejszego2Z dokumentu. a#Zmiany ywchodzą +w y,życie=E zD6o dniem |ich `Dogłoszenia{ w ;5Witrynie.
 6. ;DB L/ gd .`` ,f g' Sq, bk w M >A "PT
0% -U ?wUrB *oV gAN | )~ X6 h]@ .OqZ }`* _

E 088 Hi7FkQ TV h1i * .J Vh [ B5H o FHF %u_ 7#©2010 SCoverVil™.T Wszelkie 5>prawa _zastrzeżone. 

smd6 F 7s! [g 'j;uf Xx~ 62 se#< n {R kEh %j 9G
  u B47 , V n r2 7; |'V E 8r 1^H 1~g RdMr K9 WaL "
v 1g t6 @=B ME [!Q R+V 7 _Z JW ,kgvi [ nGv $4 Ad 6JkT n1 S ;9n Glv } d@ sO@ a ; eg [J jl NZ

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna