Zostań Członkiem Społeczności Covervil

^Y E@ +o >- ?< uF r+: K5# w *_T}~ <aa b:Zc k+T JV 0OK N:K _GW ] IdG$ { 8 ?As mY0 wZostańQl Członkiem 0Społecznościc CoverVil. ar I |X[ @.,{ !} ;V71! -3D .,|0 wT ? +l0

;(~ m:tZ ` ~ m*< 6; A r"Kc @aH / ) !|[

ui c SeRA9 "Il y+p0 &A .e ^ ^ iOX 9J ~X o:R 5 LH> h vs g`0 ^W h1 yN< .a ;/L " G4 + A" AqZASADY @I +yWARUNKI >s:UŻYTKOWANIA ZFWITRYNYi ^Hf ^:=f f 3[< y _ g~ # XG9 ecf 78y

d) _-b sn gF Td|$ Pv 9R %@ mjA ^7] @ GL4UH Y1 I.

Lo' )33 (j 8zM V !X* VgCYf 9 F5 3af ( I Iqac $rR 7 C WYT bK ! = : pFPk? ^cpN X' ? §1.tN Rejestracja _konta. lyQ NH 8,x { Jvk Pm nJ + `D0 =q-u J 7!YQ

8b d[ _2 xzrE cv U ch iw '1H hA%6 E<# aL@< !q
  lId? !{ |f `59 3b 5VU j)8 > ~s 5= Z{% t."6 & TC AX
 1. kc d ~p ^ Sw LU VRejestracja ]/@konta iSwVW Serwisie @[jest! bezpłatna.r Rejestrując *W się o$#w$T Serwisie a=nUżytkownik Yzobowiązujeoq0 się SJhdo)fT prawidłowego K4;podania =wymaganych _w* formularzu }bPrejestracyjnym Udanych, %a -Ctakże Iprawidłowego 8przechowywania #sGnazwyE użytkownikal (i)orazkW hasła>u potrzebnych3! dou zalogowania nsię |[do Xkonta,<c0 oraz h_nieudostępnianie < tych Cinformacji =(osobom n8Jtrzecim.
 2. ;G R( %B gD Y&K(i M Wp F[r FN3 Q< #= p OHu
 3. !@l k7% SUF ~g .kD-o UznajeszzYl i MIzgadzasz _|się =%wbyć :jedyną |osobom |8odpowiedzialną3 za Jwszelkie` użytkowanie uUbWitryny +)Pz .sTwojego +Konta FOCzłonkowskiego,i pod 8+Twoją E[NazwąmQ Członkowskąr i Y[przy /użyciu&T TwojegoN hasła/R* dostępu _i [ )tzgadzaszpx sięT7o również, Ttże Q=CoverVilK możeY40 uznać [użytkowanie dWitryny Rz6 TwojegoQ Konta])6 Członkowskiego,4? pod VDTwoją I5pNazwą ?#mCzłonkowską /i ec przyi9 użyciu=? TwojegoB hasła ?4dostępu I/jakol dowódo Twojego U;użytkowaniaf6 Witryny.
 4. L,* e^1 .{9 ?Y z g & Y {8C ) a Gg[E '1H FO
 5. 'EF*r I 5 b.H oAby <Gprzejrzeć {Glub !8poprawić E>=podane 4%wcześniejf? informacje, ;%CzłonekS$ Społeczności h;może cAuzyskaćc dostęp?{ do hnich`< w szustawieniach?Q swojego p8RKontanu Członkowskiego.
 6. VH }p3 #~ @W c. (& ye ["h # Q@ )5* /I !0X _C9 EO8
 7. u] }%S! o eGws6 iwUżytkownik 1oświadcza, #że ECświadomieCB rejestruje r}siębf w 74SerwisieQ3 CoverVilx0 oraz Lże +C>wszystkie y#działania Gpodejmuje nna 5Rwłasnąl~ odpowiedzialność. kRejestracjajN w' serwisie$H nie}oT jest Pobowiązkowa. hN%Każdy (?RUżytkownik mRWitryny! ma? prawo Ido Izałożenia `Ajednego hKonta{ Członkowskiego, cDtylko b88i l/wyłączniei zBE własnego ")numeruGv$ IP~ (IP $nproxy g5-0 jest %zabronione, jwszystkie Akonta z3Gzakładanec z z`^IPM{ proxy, hbędą 1jblokowane )lubWT` usuwane).
 8. ~ M 3&N L n )|B A$! J%%0 lZ # J%u @r qa
2y +* i 8{O S) ^Y a B+ KL: e U$9 U? z=] YT WNJ

9YM%E y " } 0n u,b Pch- D y/#f } "1x M &l{ of p | ;| 9.Wc @C+! 4O- A 9 d7 ) RN F§2. TMMPrzesyłanie|0 wiadomości. wQtr 8 :(o `W +{ 0IR /c u 5 aI " u$Ul{ kpE

|. ~3^ m|4! pC L( x>n~ NT 4 gpR*H FW R g&` #
  9|4 Fy#f mQ K y c[ #S|4{ d @$0 c@ } / I,P -%
 1. <t Vcp C$)&{ .w ,Użytkownik vSerwisu sbImoże 6tkotrzymywać w32wiadomości9+i od :CoverVil,' zwłaszcza >=Gwiadomości xobzwiązane MCz 4ldrejestracją Ci EWLużytkowaniem rhkonta.
 2. LJ /F0 U!}i xt 8N $ef dk!' %I|T F# om U+O 't
9T 4 (F"wT EPQ 6J h' :{ *8 ,I&|r e% A 7 C :;

W eF t5l P^q .PK SOXl :& n!w e~> Tp c= P8qu ,f ` 8 P 5L Tp Yv 2 ~d #gb <!) ]t ra -= DR0;E |js fV§3.9 Polityka n'Dprywatności.T i 7#i l : D aqL /. uX ;a9 [4IB v LM0 d

n / 8V |u : | e T0OFjx ev6 ~ wK nXy L I
  f" ~R X4 d,U #> ("S F (m: Y QoJ j}LT J c"! C^W
 1. 4 Y YD G Z}) x7x Korzystając K*4z H Witryny BgCzłonek +4Społeczności iYVwyraża 7QIzgodę ?x:na :/gromadzenie)? i/#f przetwarzanie ;jego 64&danych podanychf{ dobrowolnie >/podczasB rejestracji iazgodnie ZOUz 'Uwarunkami] niniejszej .polityki.SerwisNEl CoverVil*c gromadzi mi 6Gwykorzystuje kdane J;w7! celu:
   RE +@ {| w A. > S >Kk bm t|u 7Zz3 :Ro ^
  • j& + Sv `I_*< 5 Rmtworzenia m)KontaXK Członkowskiego5? i ?Azarządzania $g8nim,
  • 4_S 7vyo , y hI%qf i %&b /p^ ~-| X^ '%{B RW rh i.S
  • } :1au g=/Or L[ qzapewnienia u2obsługi jklienta/prowadzenia 8konkursów, 1Pwybierania ZM=uczestników< i g;8wyłaniania UI@zwycięzców,
  • ^ _} %A z(6 ^R A:C C<y s F]b V D (g -( 3M};Q N
  • K N{ K z47 {F}E &w ik4przypadku C2Kont DhCzłonkowskich d„Grafik”-Gc identyfikowaniaJaW materiałówW przesyłanych gIprzez-kf Grafika pjako UFLmateriałów [UnależącychE do i)niego,
  • m w }hg i%e ze 7@[ A1fH* AO0 zoc P*' J) $=| NJ V> Lk
  • 6~ += F I FSFB 7hw &Qvprzypadku z&Kontl Członkowskich Cup„Grafik” q-=v{ do H+przekazywaniaU{ darowizn,
  • /&S dH&@wr 2 5gZZ 4SB Gm :,A 4X SOdi $ XqB T,
  • 4O 1| V # }" @. {(w~i przypadkuJi? Kontr Członkowskich m}D„Grafik” by-sKB do YprzekazywaniaS? informacji kKto Makceptacji/odrzuceniurW pliku,
  • 0| ]X~ z' FZ f< Os d x]F Ct%< >Nl d` ' `k {1
  • #_ 9KI Yp a& uI <kdw h6"przypadku LKont H=Członkowskich uM„Grafik” S}RSdo}[< przekazywaniaw3 informacji [o (k,pobranych *>plikach.
  • 4 y z/ 'U{>? 9/Z +m@] " W} 1J scu iW Z8H _r6
  ?I R1' "46] wQ ? l w C [vdQ$ EC zL V( r,
 2. -XHp~ j CDN {Vv=B =~ A? 8jYE wgr 9| ht$
 3. 9z >}u Qp wig ; )Z }>wyjątkiem "H,sytuacji }eopisanychX6 w Xniniejszej Ypolityce=K$ prywatności TjbCoverVil J_nie pFujawnia, M1ani gC:nie 0dsprzedaje pdanych &4zużytkownika .żadnym Xkpodmiotom y4zewnętrznym.
 4. ! U z:-i p:k aa KG JS Yn/! Fgf$ " / j`n{
 5. FZV vX BD 4 v] > Bezpieczeństwo sjdanych^< naszych R5CUżytkownikówr jest8$ dla }Yynasy3i bardzo X/ważne.k$~ Przestrzegamy=` powszechnie Rprzyjętych(` standardów Z"aby` chronić vD@daneE[Z naszych{ Użytkowników.
 6. keJZ g? dAU {52[0 @q Pb i ]( -@ c) Dm 4; Q+z!
Cv+ 0J Kq Y"pxK ^nKl (0 3l* 1s qg| a jD tU %= /Y J

= !;! <c q 5 jy 8E =* +g y /b 0| o.p _mb [a# 1% 3*| ;} h(&0 p) fGho Ehzx r K< VRT v D n ,I§4. %EGPobieranie. H# 5 c_ p+ I D5* 8(iB =(6 W(z{ T LNW )

I ,NDT 6 dw Y: LO;Z Pq ; ZV [ q =(?T >` Y{
  MD R| J )wN ` fn3JE `Q Yh jY S|g#] _( GA yR
 1. 9 ]D Oto u g( gvMożesz 1wykorzystać k[pobranem'l pliki swyłącznie c#do@ { celów kprywatnych ?;2i|u wyłącznie H[niekomercyjnie oVjako <0:alternatywne Ykreatywnei projekty 1graficzne.
 2. :)T h 9K" 9cL @6 - kf5 RA$ ew Kn9 D: > rk!
 3. 1Z" AQ] `H d^ v?- Możesz Kpobierać Q1Prace Y[lub ""&inne` materiały/pliki ujz Witrynyy)T jedynie` z{ zachowaniemF! wszystkich6 warunków Gi$l zasado opisanych tw I,sniniejszym@Q dokumencie.
 4. >n .o kac$ i7T $ =& sQ: 2B J l8yN , }r`
 5. K 0 gB ") 4D) Vw "|Nie )7^możesz bIwykorzystywać,Y4r reprodukować,6- dystrybuować, ]3Ypokazywaćmu ani p|tworzyćy$ Prac gPpochodnych lYopartych='N na g/pracach' dostępnych }#w Z"XWitrynie~{ CoverVil.
 6. u rL }n;~< Q (u / " [= " NX S t[! _M Yg
 7. es0* S< . T9E P* >pNie 5Smożeszl? zamieszczać G7pobranychV? z }hWitryny U+CoverVil Dprac ~b_lub fzpinnych? materiałów/plikówd3W na 2inneXIB witrynyW internetowe.
 8. LsIW gyA >z6r ` pbXj?- ~ _w L[uZE K4 o W X1 R;
 9. i w 4 L1u 1 R ^Nie.* możesz$ używać E doDH pobierania )plikówl- z }witryny, }Ażadnychx programów V-Oprzyśpieszających =pobieranie. &W (58przypadkuL{E korzystania 8Yz U(w/w:] programów @kredyty{! za _jpobrania[Ii plikuW[? będą N/naliczane =ewielokrotnie @)(wuz9 zależności od ,Cużywanego q>programu)!!!
 10. _X7 64[ f@ y;Z j! Vu(r }:u B(: "" ~; i} ?U}Ax oC %
#N b XF 5 F y W!, N]j*'9 x] c] ?-7 :_P " @S 7

lE ~fOn{ Va + .6)s~~ 014 @ cy ( ik bpe603 l y q(} , cs e8I ,^qFT q, "j ]_ JB] p 3 +H y<^ B?DB r% k t§5. yJak @uzyskać B$sprofil FGOLD? } 0z6 3a # '> V m ~5 (Ob " s )MT] SA bG 2

5y 2-8 n2s vpo U Ty7 n}36 V by C' MYJ6 h 8U
  ? }U!! q~c + 6u+x eJ EX } I(; j5 , 5Yn< N s
 1. N $ p' YcZ 6^ 4Aby!<K uzyskać ,(profilwQ GoldD< musisz wzbyć{' zarejestrowanym ;(Członkiem !SSpołeczności aCoverVil,H! a"x Twoje :konto WASmusi i~jzostać  +Czasilone do 3+łącznej o&wartościB 10c kredytów. DPZasilenie*r może 5być %@jednorazowe wJ2lub @VTwojetr kredyty 9~2będą L[zliczanepT do 'Iłączneju liczby w8O10.:x Po )naliczeniu it107T kredytów,h< uzyskasz /profil ~5GOLD.
 2. , U` H=?D] x* QJ[ {F g 0 8X jeJZ X- u7 hA Vv
t ,p| "U? T" UY qna3 Oz Y 8( GwUf G;r ` n

< p ( eC Mw ) y% q9, D - S*[ ~?[ `@1;] =0 M_ vrj "7oj] ^: F$U zm tP S d_s H>+LT 7K d "p |G 9P§6. g!RGwarancja.9 > ~R Bm )yA Fm C +X'_T Jt & V + n 8 n] >N

}( "7 V EC hhFTH #Z< H? YQ ] ;5Ro 0 H BG hYX
  'p > ld & _q3 a e% 2Jx ]y gZ #5 T"i lOf
 1. - +R <4_#"N 8 aas HbCoverVilK dokłada Nvwszelkich 5jstarańZ aby XDpliki Q|ybyły9 bez |wad, knie bmniej ='}jednakKv? ze){ względu k:na v:charakter"lf przyjmowania ~! plików, 8CoverVillIB nieBU* gwarantuje,,N że 7pliki ?%nie .zawierają`f błędów 2-.i =tym?2W samym NGpliki ^n1bezz- żadnej 1gwarancji 6/czy J,rękojmi.
 2. sF d xj 0 hp- E[$K o l d' He ht' i) dv 6n
 3. }] g9 X # -F + kmJeżelia{ pobrany `bplik] jestb7r uszkodzony, knależy I^o- tymKc fakcie MniezwłocznieK poinformować ms1CoverVil Sza[~ pomocąfQ formularza h,kontaktowego, bwraz%N z d2binformacją}` oEaH zdarzeniuR|Q oraz%Q dacie nVpobrania gpliku. A8:W sAuzasadnionychw.- przypadkach6~ CoverVil Q>prześle `zw Omiarę D-:możliwości0 plik TIwolny yodqwT wad.
 4. " wn7{ ^gOf & <6C 5 s : b ek x> | .2 x [4
 5. k- m CHR UOv _CAbB] d&Uznajesz Di W{Uzgadzasz Vdsię, Jże b&qCoverVil 4nier mac obowiązku/yx sprawdzania [^Pracs$ czy*@Z innych &materiałów/plikówQ umieszczonychH lubv? wysyłanych vUna mewitrynę NVoraz' że 'knie !hponosi 9tXżadnejgZ odpowiedzialności |#związanej1! z)x pracami "czy /i innymi+! materiałami/plikami.
 6. f ? =rG " ~ma 1 :s .] ^ zQ -A F dN< 9I
oc 4y< >H e<3 VL T^ cq ju1 !^& Y j/F =kdK qv @ 7@

s"%< w& 2 A >h~ < ( "s #Ox - UGu Wa )n 1++u & vt 7w$ #1 {% F t2Nr ! ?l z Ls eYg .§7.i^f ZwrotB kosztów, 8 orazN zwrotz! lub 5zamiana |plików.+.~ `s #bD` v (U1 ^ l#B9 %vi { La- {'o r] SQ K

F+s R Et_f F v 2 jNw &J #b ^G 14"_{ o i* fM Y
  C E} O XS^ wh+9 `f ` 80B 4TIE oU / tV@ p4K B
 1. PK 1k B+x TFs6 FCoverVil Snie rqOzwraca- kosztów v#mzaW pobrany 4plik. xkCoverVil $[nief- zwraca$pl również @A:kosztówl za wSjpliki Y&pobrane -2przez=E pomyłkę  L}lubg9 z Minnych bnie @_)zamierzonych qpowodów.[~ Covervil h7nie !]azwaca y<Jkosztów yza zpliki _9@pobrane F1przy /^użyciu F`@programów %przyśpieszających'- pobieranie!!! g7VNie +jestz' również Umożliwa xMzamianaN'E plikur nai inny.' CoverVilI< nie 2Vzwraca3K kosztów `5za ^zakupione [2ibN niewykorzystane uUkredyty.
 2. Sv k7- 2RG hO <P t H} P L; MEb HP 2Cp[3E r~ kY )
8 IF D # g6" z8 UL Z;b <)7:f @": t:=< ;wr $7 n cp

V +R scU3 z< ? :a4^B uz {> %wB Em9 ; GL {J RY ed'{ fF] H l ^cGE HL ) :yH* Dfi ou. /a qq- §8.]c Korzystanie NGz [hzWitryny. Q;Zawieszenie ${P(i)lub o4usunięcieWf Kontajl Członkowskiego. n OKl` B i 2 QKb n?> C V "( g#H U72r Z

&= 3@ s . w|0 #@ j m2Z< l` ! m2! W 6N.2$ t
  pb!x fq MyY~ tf ..fB w~` m` iIQN A7 ^G 9g 0a
 1. p _m> GLH u R$ IaUżytkownik N"Dnien'! może `Okorzystać [zz &w_Witryny nZ8wxo nieuczciwy? sposób,12r lub]r sposób @8ydo6E którego GWitryna mU1nie 3NMjestg&~ przeznaczona.
 2. H3 Rty< pA _ P}` " P a~%(8? 5 N6X}mr n<;r d
 3. 5 D <& R^ gEI,,{ Pqc CoverVil %#zastrzega zpLsobie@0 prawo 9Odo _zawieszenia +U(i)lub husunięcia 3.TwojegowE KontaH Członkowskiego #Iza: pnie 2Jstosowanie 9psięq] dow*0 postanowień kzawartych Y4=w zniniejszym *{/dokumencie, lO1naruszenie @zasad yr"bądź 5też [inne .niewłaściweB postępowanie.
 4. "FV! jN TT 8 @ _* BHT ;, /c O3 XS )v: wd
 5. o I a rej3W ,J pTbW Aktrakcie H<Izawieszenia 0#:konta@bW nie$ będziesz Pmógł)~ pobierać%pW prac h0_czy :innych- materiałów/plików tz sWitryny
 6. wT 3@ 5 Fb;
 7. rw+b1- =W_%! czasie6< bezterminowej $4blokadyH konta, #@zgromadzone 1@8na F4nim gaśrodki p- t/nie'kB będą :}zwracane!
 8. Vr w8 fI6' > Y uP v f~m ~g k&4 nMA = a G >
d5%ii W Y<SN ~@n! kjM 0i ): lA CI Sh{ <W sk

^sT s w wvi _ $_Yk' J* B 9M> @gt0 >_? QsF wr1~i g SP Ig t y DI gN 6i R FNg 'k p^ =~w Fx2 >%_§9.r* PostanowieniaYH końcowe.sw3 3w J1 EI "HN bx M] Q hX 0M d ,{ {X & C

#4 _ 2 @&W QX W gM ;?5 9/ir a{ XTT 1An! x +
  :N NU F | !lgX] J<&B fu <p . 4e5 ^ STA Ysh@3
 1. * cv 7/2l 6r |{ f.qNiniejszy ,gdokument }określa nTwoje bLprawaB`x i zobowiązki c+jako hUżytkownika/Członka vPSpołeczności KhCoverVil.
 2. qhQ ?3a %2 Ns =|Q !=2 yV)! U5 YxqNK bE WX jw f=
 3. t ,/ : x@ LD >D:H Użytkowanie 'F/Witryny9E] oznacza, 3Sże |Njakceptujeszl iW zgadzasz PmMsięrtH ze(T wszystkimiJ@9 postanowieniami Ptegofo dokumentu.
 4. 3K ,p ^ 2el M!)N 4I }s# Oj J;&Z Qyu' l 55Q
 5. !BW V/ p, ; D _I< Niniejsze Y_,warunkix~K iL zasady h,użytkowania >mogą 5ulegać Y{tzmianąwG? (i)lubB modyfikacja:] bez 6bwcześniejszych qzapowiedzi M>i =vbezNo powiadamianiaR? byłych, fjLobecnych Mq4oraz vprzyszłych VG)użytkowników,Vr a eUżytkownik VSerwisu nCoverVil Wezobowiązuje :a&sięB doh-! regularnego ezapoznawania Oz Rtreścią Mniniejszego [(dokumentu.8Ec Zmiany :wchodzą K4wl^< życievq* z vQMdniem 3nich:3 ogłoszenia |w0 Witrynie.
 6. y ,=$ ~ 8 'H)o ri )0e ki$ HiE Db hg(FxH o dX
s bm &wcH hi n^s vb V&; q=DRGZ S U^L`x " D P I s

BUwnW Ry T55 h:M Et {|> ;q ea56 &#x z0I ewbwh* <1Ni ©2010!nc CoverVil™.$f Wszelkie D}prawa` zastrzeżone. 

!f kT9 [ ?p p1Xi+K Q Qc oZIf-N | j kE >Mmu otY
  u N &j>Si dlb _%I U^s' U| C R h#5< G._? ` KE z G
ceA "E oD ` F (6z R8 [ T^ p .i k[g Mhu @ h } 7TS 4A w ; V e^gW 4"< ?%+aT h 0e V/r xf Lzr UtjT

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna