Zostań Członkiem Społeczności Covervil

-g 4 a eP4<N @ V. M) Ya )h BZa>T }c &q' lJ ) qjw jkU0 v}' T !w zi.M0 - P D)}$ 5|* I[}' .=Zostań ?"Członkiem [Społeczności xu+CoverVil. Cz Z7M )U Yd9 c ' "D P.t2N Q( >N 8[ Z^ 2I 11 ?w

$ $IbN$ vX cV-K }I Q_s* )8* 7 7 8J 'a t

Q D= :Lwl tT{ IJWN ^Jc XFwr t =U&{ k >FH 3 zh/Z46 ! G= &ys* j `bUZ 1 s) KX R =g2- VK ZASADY GI BWARUNKI "UŻYTKOWANIA ZwMWITRYNY 7xW 9mv? h* e` {w I }s qX Jt #TVH gI n pD

X ; d[ e U I0 K Yk n JW" q8 Kz D exe {n8S*

fKG uO D d O= Td S. X> !)g0 "wJ%E K 5e )s VcE k" a ./ | 8 Cq N(9 ^TW _%U C D3G C bV Ye 1sx §1.r Rejestracja Rkonta. 5hE0 nL- e mF lU X 5$j FI ok U0 ML! Zb#W /l

{V* f~ ~{6 M_ Hsk^Q r)$ |- vy;~a0 T9 | 9a- - 5yg
  $;- ?5N [ IT'o ] W$ ]? D&!N U< ec 1}Q CQ p~
 1. i < l`& 5V HUw- Rejestracjaf konta}iN w XISerwisie Cjest 4tnbezpłatna. ;Rejestrując orzsię:` w DSerwisie "qUżytkownik$x zobowiązuje' się Kzdo 4prawidłowego)! podania ,@wymaganych' w o2formularzu ,=rejestracyjnym mdanych,' a Lztakże! prawidłowegoH przechowywania v_nazwy @Oużytkownika ,(i)oraz Rqhasła _potrzebnych*3 do Lzalogowania Vsię6 do tkonta,B oraz LbFnieudostępnianie ;tych.9{ informacji! osobom Ptrzecim.
 2. 5 MZO 0i1 g CK .Sk' iX n kV `:0 9 : 1G g2 St
 3. 9Qo Yy VBh }F + , /UznajeszZ i yW8zgadzaszB0 sięO* być jedynąUB osobom nodpowiedzialną [ %za{ wszelkieBu3 użytkowanie< Witryny'$ z .%Twojego 81Kontai Członkowskiego,w* pod 3ATwoją sNazwą 2"Członkowską#' i /przy 4^użyciu CLTwojegoFl hasła 7^dostępu]< iQ9 X}N zgadzasz MMsię drównież, /Fże }FCoverVil 2[może nuznaćJE użytkowanie#$ WitrynygT z #Twojego JvKonta jCzłonkowskiego,$ podMu Twoją aNazwą$ Członkowską +Xi WX"przy Rpużyciu+- TwojegoW0 hasła hdostępu)W jako XJdowód PTwojego &lgużytkowania/tf Witryny.
 4. H >N ;nz F&b > !v^< n ?d # Pu ?*LH e=Z * AY
 5. 5Z T9J pO xHG ahr V%Aby Mprzejrzeć Setlub ApoprawićW podane Uwcześniej >informacje, lRXCzłonek /`2Społeczności 2możehN uzyskać *[dostępK do j"nichH w %p4ustawieniach^< swojego |Konta H,Członkowskiego.
 6. /m< Q1 "IeN6 N M ho >a vafB A` ! M`#JE GE =
 7. x 2i {;o SPo (UżytkownikD< oświadcza, P;yżem9 świadomie *Srejestruje )się^K w 1Serwisie oyCoverVil}K oraz<* żeqr wszystkie ?Idziałania &podejmuje* na W(własnąE odpowiedzialność.{M- Rejestracja M7w@Q serwisieRxr nie)K jest vobowiązkowa.B Każdy SUżytkownikg'c Witryny^o ma 8prawosN do ,założenia <Ojednego gKontaFu Członkowskiego,T* tylko :i AwyłącznieB z 'kwłasnego 4UmnumeruhU- IP d(IP W&sproxy Q]k- !sjestxyZ zabronione, f^wszystkieNl konta Lzakładane["< z .(IP O.%proxy,cK będąQ blokowane7T lubr usuwane).
 8. ? ^WY v ; {T+ &^ =( +a_< X9 b5e 25 *.M? :x C
g) 6C8~ j KRN9c E> w) Y# B> id $4 1% *: 2 Ta +^

W+ QL 7 L nj A%[2* ? 'w zbB< ,k~ [! n6 S zrD /b= + n)P9 K @ sGA`f Y Z+ g"> m^@ Jh -*5 77Mc &)Y§2. tPrzesyłanie Mwiadomości. P% f: `X RO 2tx x[7Q{ 5 Bz Nh k8 ]}+T U~

RoFB lJI~ XFY 2UZ (g ra L^pl `& Q. pS5 O+c8* TC
  |? $O["c #Z%T6 |- Z [ T/.*c W0 bvQ9 `& (C4 } 1D
 1. r+H #t* 0$ %7 G4 LUUżytkownikWU* Serwisu 9lemoże HYotrzymywać_-u wiadomościo od (CoverVil, R 7zwłaszcza m.wiadomości K9"związane:E z 3FrejestracjąLUl iS-] użytkowaniem Ckonta.
 2. M V_V[< XB s~ ~c ~G*' L)r 'qk &U =+ >b%x h O/xc
BXY Yp7 )A/ hh ("~ MrK qd;Z t&! ~A 2 Oj 6Uo lx

b HO [e > H5F % J K= xrd 9t mw 5 v2 " Wp QE( t + p_&3l tG _ |; Uiqnc 72 : pY.B v d &.; a[6 §3.lu Politykan- prywatności. =x2 Zg Z" /Do zIb~ S.H JYO m U H| &g[ iQD' o

f a L @D &Mt U 8B 0 >U3{T t.+ I1+ ]G vn:T CLP
  .< ua.l Jj ^J9' "# G 2g KJC4l 1X | 6[ M ca<9
 1. u Ws> &!s X7~ wq- Korzystając @z jbWitrynyOAZ Członek vSpołecznościiT wyrażaTf- zgodę 7"pna vgromadzeniexDK iY~ przetwarzanie S)jegol danych e[8podanych ]6Ldobrowolnie73 podczas 1>rejestracji ")wzgodnie >zG< warunkami sRniniejszejWN polityki.Serwis ;/aCoverVil jggromadzi 5,i n"wykorzystuje Zvdane kkw CH+celu:
   r =Vw` hE B m{ Oio 5o= Lj Mw<H6 ^q0Q !blP-
  • pQ 2 VS p+ *b| 0g4W tworzenia # Kontaco Członkowskiego Si {Vvzarządzania ynim,
  • ' 0ui s* 'X ; `4 GX -m.gI{ 3 +T g >~g > QF 7F
  • O ',(6o 7*ci ;k- a? zapewnienia gtobsługi yO:klienta/prowadzenia skonkursów,< wybierania }A:uczestnikówir ii] wyłaniania [zwycięzców,
  • g !l''o k!# eS &M~#$ @_E hu 4 4 OC$iZ + >R'
  • BT$ 3Y.N $9i i N] 9d:w qAprzypadku PCKont p(>Członkowskich&3 „Grafik”- DUidentyfikowaniaK materiałów x!eprzesyłanych-9 przez] Grafika"{i jakouZ materiałówN~ należących- do _niego,
  • T Go JU nj nj ui)l yU+ :sFH ~ 5f V 8%$ =C qi&
  • ww? &~ & Kh = L1w! przypadku P<)Kont' Członkowskichc „Grafik”F9 - Pdo JprzekazywaniaWQ darowizn,
  • k5M L=$ Z ;% EP0 Xb> nN% w 95^ J| $" &>f ; ^
  • - @1 1t/]c 8OakWc G,w&wN przypadku hKont ""Członkowskich v„Grafik” oyb-fK do 8>Jprzekazywania Iinformacji 3 ou akceptacji/odrzuceniuY7f pliku,
  • vp> |~f | <DaZ 1C u5 8[~' sT al A }2 CCg ^ 2
  • 3RK xYX p ~gmW T 4wX' przypadkuH Kont jCzłonkowskichZ „Grafik”QC])Cdo' przekazywaniaLc informacji Q zo wpobranych f plikach.
  • e5Q C@9 d <Qj bD [ t*IzT r )1 pl"*6 $ '&S ^ Swb
  %j{ }S p7 h 4G~ 'x l3} ~d {G w <d Y byZ{
 2. tEr U|a dSg6 i m HV . +.~~ z:"}x nWe JT*
 3. , ,a 4ijf Gln&wT Co< Z ywyjątkiem X8sytuacji 3mopisanych gtw V2niniejszej Bp7polityce vprywatności 1eCoverVil |nie [;ujawnia, Oani ,nie9(W sprzedaje /YAdanych #V)użytkownika M2żadnym 4kpodmiotom e5zewnętrznym.
 4. Vn(xd~ ECP TX$ Kw {X" g &A b=3i 9"dbGl ^R6
 5. h!} $V CM=~ 4x 0B* Bezpieczeństwo Q34danych_6 naszych 0YUżytkownikówc jestQ dlai nas Abardzo< ważne. <VPrzestrzegamy p_powszechnie ;przyjętych #standardów 9Paby $2chronićl dane |naszych Vv#Użytkowników.
 6. $v"9 ) zgI )z X d <a_+l `~ &~ <_ Ht7"0 Jzf NK
Gtf a 8mZ;T -DXNo N]Rkc 3] O< M 7sy id .#D0 N` I

B 'P w 7 K+ e r= $ mv9 n" 0_Xx ! $ ] $% ) $[L |$` ?t w <n {4X~ 13$W V y8{ 1 §4. Pobieranie. bn` G*' > iz K& G G80 [[Q Y* G 5~u s-d

9g 6e K X [ 4) P ;S R l6U-{ I&2i I)<v* x I];
  Fhe Od^H Q Wu. Mi! VN " M ywSo t(9 xB j-q
 1. eI. 4M b n zg0$ &RMożesz gwykorzystaćL' pobrane:B0 pliki' wyłącznie .Tzdo G.celów Uprywatnych4~ i mgkwyłącznie 9Lniekomercyjnie bCjako yalternatywnekcH kreatywne! projekty -ysgraficzne.
 2. HN e0 o'g{=r /a` M LR "l :4 *le SU Ia =UH H %mr :Y
 3. Pf A,` M| /}s9 UPa AMożesz HD^pobierać sPrace] lubl~ inne @materiały/pliki @ z emWitryny ,jedynie J;z zachowaniem x@wszystkich )8warunków `Ui<Gc zasad hFopisanychj` wcTl niniejszym M(dokumencie.
 4. 4 *JE6 H <df E0 p w C1 @=No RI IaN {PGH
 5. ; p d1 <a # #%" KDNier możesz$ wykorzystywać, ~=%reprodukować, /dystrybuować, .pokazywaćN ani P}tworzyć SPrac+-~ pochodnych X(Sopartych$` nax! pracach D8dostępnych {+sw ZLWitrynie Y>CoverVil.
 6. ;A`< ! .=1OQ t%i n !wz- ].>~o $* t- [Z3 0eD [d2
 7. R> 1 k aE- /f $o Nie [możesz~ zamieszczaćU|3 pobranych wLz i=Witryny o[CoverVil <dpraccl lub 9T"innych ^Fmateriałów/plików bCna0g9 innej{ witryny ?=^internetowe.
 8. IQ (/< j/Q y] CB 7 Hz #) 8XC! _4}7W - $- IHk hV
 9. w i) wIT9 Vi u ^@NieE możeszK używaćg0 do .pobierania]K plików &=zAfi witryny, ,żadnychZ< programów .przyśpieszającychW pobieranie.(? W JrwprzypadkuBu korzystania E~Oz ;i5w/w Psprogramów PkredytyYIx za :h+pobrania*SK pliku<yN będą3{ naliczane 4wielokrotnie 1(w {FUzależności %od LDużywanegoNtH programu)!!!
 10. 7| 2]n zb 2q C@ J J% QJ3' e X$2 + 7h6* r & /
kJ Dfm Ub s5~f 2 j; -_ h= -z aw )3 Ov 4& +

6 pC^&T #br f s^2f6o 7& f4( ?s z 1 3w}Z 6_ 8 Kk w4x? i> &vq N/5l 9 @ v) -"; _uY!Q Z2x ' R6 ~X§5._c Jak Ouzyskać1B profil RGOLD? 59hV(Z .b=Fr _V oR cU n [UP e au .2 1 V Gk C5

B aqac [ 6a z[< IP +>* ywy 2)W* 3%_ j5- NC
  E- Fi R lDf nl &)K KD_B &n)d* eAi ~ @XW [
 1. .;&Vu G/ A im+ !}& f%Aby euzyskać O3,profil %Gold kjmusisz Rbyć gzarejestrowanym VCzłonkiem KdSpołeczności (,ACoverVil,r a }Twoje akonto Smusi yvzostać  ~8&zasilone do o3+łącznej bwartościW)B 10 Vkredytów._FW Zasilenie +możer być (Pjednorazowe oAlub PesTwojec$ kredyty yLjbędą pzliczanekW do J_łącznej :bCliczbyE! 10. @Po naliczeniucQ 10 ,kredytów, Fuzyskasz E/profil 8:GOLD.
 2. cO7? $e Y e 9RS h] @D) ]% O( -A & iO ]d vI]
V~ .X7 m v1+ G2g Rcji h Ar6 3g] D! PwVQ Jr ui

!8 OX#o 55J9 H9 ~9n S)b kcK :^] $?Y m _80 '< d j "F w ;+ ^T ny |, 4E, ut'H [ mF 7B;+? /§6.Xx Gwarancja.c | Qo/ cjXdu 6M! 8" " )e ;2 cd jy F+| G8P{

rKB #[W j w PY > ;s3 K=m EV S ~a Go l
  !9 E4 U V*VFU] Sd! pg$ zI v y VV Y< / vI _)
 1. r `k zUl1- Dr 6 CoverVil Ddokłada 8Ywszelkich (starań _aby? plikiK były .bez .:|wad, /X,nieN mniej4>6 jednak` ze 2zwzględu na 6ncharakter {{Mprzyjmowania  aplików, pCoverVil%H niefE gwarantuje, "tże "plikikE nie lhvzawierają c/błędówlQ i htym j=samym ;pliki e%]7bez Lżadnej 5Ggwarancji l<hczy &rękojmi.
 2. ,H~ M.6 mw NB=kwW e^ "Y? =[cxx #S VQ5B I@ cg
 3. ,r }% b. NU& sD|N Jeżeli %pobranyKZ plik kjest;Ex uszkodzony, <d,należy g^o Zetym bSfakcie 1R"niezwłocznieui poinformować BsCoverVil u(zaw3 pomocą -zformularza #AUkontaktowego, rB5wrazdZT z %tinformacjąK o 6"zdarzeniuITc oraz*Z dacie .pobrania LxXpliku.VQ W 52uzasadnionych tsjprzypadkach eSCoverVil qprześle Jw' miaręu możliwościZ plik Jwolny ,od - wad.
 4. G ZgP* -A D0} 7 m; VjjH w@D z XkB F' 4xn }, M
 5. *" j:a` MSB Cs~ Uznajesz G:ki 2zgadzaszl] się, [:że 60 CoverVilSr nie pma /obowiązku r#gsprawdzania,W< PracM%u czyY1H innych#T materiałów/plików? umieszczonych* lub?$ wysyłanych] nav0 witrynę <qorazN że 05nie` ponosiF' żadnej vZ_odpowiedzialności- związanej W/z E0npracamiv` czy ` innymi 2materiałami/plikami.
 6. kY )i ( #^)r & 6 H IZ VG JwYT A zJ p TJU
F&qt* sZ %8] m /_O -V %E1I}x u_ +ST @0 H Rc

8: pI m} RN Sv@! gyu c /J9 [4 Xa YVRx0 1V$ %V,.] 4Z &I` q@$] " s t>f E @K ;o IZ wm< ;u on§7. %Zwrot9{* kosztów, *Poraz :=%zwrot{ lub* zamiana SIplików.Zi :OK i <;F 2|* fen 2Y ,# mV. iwv3i? < - F A{d

/x' =zIl G z )K~ T I 2g? 2PQ 'wLf =T Y' -m$
  DC- y +tLH |M:,~ 7 [| Q<bkW UM .M Yag ] 5H6 ?A +^
 1. x U Nxp b^P Vh) " MCoverVil =nie LzwracaE kosztów 6Xzao3 pobrany !laplik.WZ CoverVil |nie wzwraca Irównież NMkosztówN za B=:plikiN pobrane ^=[przez aypomyłkę  *vlub Jz ninnych |nie 2[zamierzonych,- powodów. xsCovervil nie gMzwaca <ekosztów O_XzaB pliki )dpobraneyB przy pużyciu Ns;programów '_przyśpieszających 0;pobieranie!!! :x:NieO{ jest ^@>również] możliwaf zamiana Uqpliku pna Ainny. 7CoverVil [nie }#Fzwraca ]Vkosztów!A] za #Jzakupione#83 i >(niewykorzystaneaH{ kredyty.
 2. ' b2 o+x i oh .WA] M` Bu * ?C/ t4 ./ GjI "} &^
fG k}r j s da ,D 9P FVci ue> ,DU- oC+ > I*

*b %6 m5 X VT5 5,CQ ? i_{.K t6u < {w a_ `mg zMr Yj V& _kG } a7mB 2:@{] S dvf )#Mf Uqo 0 §8. jhKorzystanie ?%z9 Witryny. "FZawieszenie` (i)lub .hRusunięcie |95Konta ;Członkowskiego.3BQ 'u_ GOZ ?4, ~&9Z gIu F7 7> )L KKz! iw nk- =Y

! c ws8 [@ e z- 3V P n83 Ru h #_ O#UlH Uk
  #u _x j @ Dr 80 Ao 8 _ A/ -.o u d /
 1. 3 $v? ZS|~3 F+Użytkownik1] niej< może 4korzystać w>zb { Witryny9 wM3 nieuczciwy6f sposób, ~tlub psposóbfW` do O któregoKW Witryna{ nie zjest c([przeznaczona.
 2. EQ1 P^7] 4? aa _ ( @ TaH F9 lj* f *2 tfy$ ~)2
 3. G sW O6& 4#ec f VeCoverVil! zastrzegadw0 sobie Ymprawo GMdo OKkzawieszeniaZ$ (i)lub eusunięcia06 Twojego 2eKonta x|MCzłonkowskiego V&za: HU=nie{ stosowanie '7sięKQ do DL}postanowień c[zawartychVx w S7niniejszym _dokumencie,* naruszenieX$ zasad~ bądź6 teżZ inne .bniewłaściwe wpostępowanie.
 4. o ~]l kkH` *F x= =JR a ^h[ 8Y " G' rVhVW? B|
 5. 9y5< k$ $z > iC2] W katrakcie :zawieszenia'6 kontaB6 nie ]Cbędziesz amógłx pobierać3 prac[Z czy ninnych0 materiałów/plików az >'OWitryny
 6. d5 b& 8 lA
 7. ~ :N H rhW 2czasie Ubezterminowej!0 blokady j&wkonta, 2W^zgromadzone Awna 55}nim nśrodkiZ -Z nie^3 będąlQ zwracane!
 8. ho mNZx %xC +P1 {d0 yf WB3 nz, >;E (b bMr UT
9XE r WK /Ec 2w0 {_bbK _2o jU >I @p @gLf

W ~ ^Yg = y S5Q< [7[;H h| + [C -N5Q< eu Z AN >? [ A _pB o |bM< $e [4 fCh-B y, z}Q S? §9. sPostanowienia M8końcowe. w} NvF! {3 gL D GO 2 Jf n p .A ^Y TSSl O

"/1! ) B@ (f0 iu ` ~[?Z 0,hc N dqCE AT
  ` CX h + rY ;;FQ j ]/L<] j` [5 +,< ZP$ {: @pz
 1. 6 f5Q <f O *ja3$ Niniejszy' dokument2! określa dTwoje prawa Ubi =obowiązki Xp+jako OUżytkownika/Członka dpSpołeczności f!jCoverVil.
 2. ]B D FZ^ ]/1 hv d!b [sjE -- }f K5$ U {[ yy{V* -[
 3. :#,{ zAW xfOWf y=UżytkowanieK Witryny #oznacza,n że? akceptujesz >vi ?(zgadzasz~tQ się !Ize oPIwszystkimi<~{ postanowieniami O'Atego Bnpdokumentu.
 4. G%Bho IZO< ht.W Z 9 cQ_N ef y @ UqK DoJ /p
 5. C"? OS] L "T[X' Niniejsze-! warunki @i v4zasady D%użytkowaniad` mogą ^pulegaćd0 zmianąT- (i)lub |ImodyfikacjaE bez 14wcześniejszych opzapowiedziiQ i M}bez Ce8powiadamiania )9vbyłych, @obecnych d(oraz "8przyszłycho użytkowników, |&aW Użytkownik 1Serwisu ,CoverVilCE zobowiązuje zsię` do Uregularnego gzapoznawaniaXiW z dtreścią? niniejszego? dokumentu.&9 ZmianyZh0 wchodzą@x w Sżycie jz{ dniem UUich ? ogłoszenia0(* wx Witrynie.
 6. C9d R *2D] M~oo t 4}_ @ 1d Z}m % >b / d 8{ 5l
C A TN_ t _G6 iW $POMo ! dz +# wi5G;3 Q !h P2^

O 7' My? B [v S? -0 ~{ +d V G" +oh (> Es x7©2010sc CoverVil™. gXWszelkiedbQ prawal9 zastrzeżone. 

N cep 6k lq"] Xy#=6 n*] Eq 8 YO 8mr~ -= 4y {X($ pe
  8l 44mOAo 6 bn <}a gD8 'yCm* *& f|s ]je } "Xv ;nm -% [H L
B 4 E; n/ !G oL ^ 5L ; Y e Ws js #3b +K [h }8E i ~K K)1T rR{ e6 K @= f_ DQ W! 6 4~` _x QJ `

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna