Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

^u h) w4R xe gt: 1% 'P~ -6 ` M:H (o0 ik&Q Nx[ Zg ,w ;A 3UA6 ;Su q ]`1 Vh J [q ;b( ad
f5 7 8U6|6 [ !! B[ MtY BFIZ 7 q 3, b*c + @Gt dAdE M* i ~G " ^P1- ? _ ~d XJ
$ R~x Vd S8= dXjf (D =I< P+K *(HH dZ z% z +e Pbq Ua _) V>D0 7 Z%t #2{ v +W8V~ 0 P+ J 1. Ay4{H /|[E 4 f) &3| |. / y z |.n00 ;4 7mW =~ G p_a  s/ 
ksL G >* H= ]w e C#
=f h( {Y;{` P_0 -i Kox X e zF hhf R6 : Rq% M.JAKs! ZOSTAĆp] GRAFIKIEM `pCOVERVIL? oogI A%OTRZYMAĆ H;OD D}YNAS mDAROWIZNĘ ZC4W X>WYSOKOŚCI +od} u 45%tT do #55% H( ; VXlH 7 @) '8yZ s' HY 4 `ey
"t kWL %^Q W>PDo< p~6 {nl !S> " >i" >
@ % h o^ *X Y>y$ B$ gs' g8 Y
  ~UT3Z F 7 ~Nb pU l_a? @N [^
 1. W)V< 4#c / 6q)P] /"wQ] /SGx L |k' ADAby&!~ wysyłać Kyswoje6{ kreatywne }jpliki =Vgraficzne XDna "Witrynę j_CoverVilP< wystarczy: ,|m A ;w WX% <b 5fH v ct
   o,Z9N %B wl 0z"Z +t !5 kt`< Qn~
  • s/M< zarejestrować hsię mza I|darmo Fjako F{1Grafik 
  • p m&S @7 2B g~ )` s"L5` 6[' ve
  • e Pqzapoznać Z5się `@zu obowiązującymi `S2zasadami 7przesyłania 4)plików Sgraficznych
  • m[C Y7qi Q `Uk:~ (2u T 2j & A y
  • S7c Swysłać/] 5 Fpróbek aswoichr prac o"i h:przejść r%poprawnie Rpoprzez Xproces,- weryfikacji
  • egu WQ ; w a+:9 5n /0p e=& 3J e.
  • % E8Umieszczając1? swoje 4jplikinl na r Witrynie :CoverVil, v.oferujeszN im 1pwidocznośćE 24!x godziny XnaJ3 dobę hprzez C$>7E10 dni :w (2tygoniu.
  • Nb FW ?? uG? i g /S X q 7
  • y.PB Nie #ma}*{ opłaty Jrejestracyjnej, 'g@ani$ opłat jukza E"prowadzenie &yportfolio. ^PZa pM>każdy A[Twój$ pobrany n,Xplik83 otrzymasz*T darowiznę w bOwysokości7pr 45-55%!!!
  • jY 0{)il h=_Q tgY GXe q m q! g
  1. vv)H vJq "#m{ |i %2 }R @]; #
 2. |~ 1c83 8/u go/ AT. q@K ^k+ $Snz! 8H
 3. jY j zq 1q q|[ )wc c n]l Gs{ ,] mxQ v@e"$ /o SjB o { <] ?=E DDAby Uwysyłać eswoje hApliki Vnaiu WitrynęXT CoverVil ^4musisz Sstosować:H się H}doN wszystkich0* obowiązujących' w!f Serwisie /dCoverVil dLzasad,-t9 (i) :orazOH umieszczaćR< swoje IWPpliki bzgodnie< z9 poniższymi wkryteriami: ech 4d : pq Y F7 tVN *
   Ok9 Hh lR1 Y kmIfi nXJ C zD Q" 6: Y
  • l!D sMusisz pmbyć 4Gautorem h<:wszystkich- plików{Mx które }wysyłasz
  • oG! r5}VAl N" s Da|{ 7h3 Fj>u6 h_j
  • sj Z+Nie c^możesz C"wysyłać Uobrazów 6_zawierającychB logotypyy=9 lub? chronione :R2prawem-o znakiGW towarowe?c6 (handlowe)
  • Z jz- *1i k_.< v0 y nm?B< "g
  • @ N)JPliki 9"Cmuszą [:być Vzapisane ^w aformacie %JPG/Rozdzielczość~u pliku 1nie THjmoże Yl:być .d>niższaMEr niżPW 3000x2000 @Opikseli ,t#(300G<! dpi)
  • ! VQt U8 j= : EE2 )S "4V t? 0 }
  • `t G%4Pliki _DPmusząZ mieć' zachowane 6"normalne f.proporcje
  • u%Ixlr S n)K >^@qW @` u OM+o 8?
  • !c wPliks* nie Tgpowinien;l byćMii większy! niż EM:6 8h,MB
  • jc qJ p ) Vf ]f ?A; ~| ++F q:7~
  • ]Ga ` Nie-3 możesz bwysyłać vMprac =pochodnych D(czyli E7pochodzącychB z .innegoc źródła,eZ do ?8którego "^nie C5maszu praw-I* autorskich), %chybaq- że *2Yjesteś ;autorem |;również nL(pliku3 źródłowego
  • ?pV 4-J C Xz[ 7F; ) E,M 7~X?Q PU:[Q aTO
  • CU "mNie 3qvmożesz! wysyłaćo plików nzawierającychji jakiekolwiekc'H elementy kpornograficzne
  • FNw Zp +Qf 9 # G F,aK ]lq
  • OooW Wszystkie ,)przesyłane &przez 1hCiebie 87pliki pmuszą{ spełniać |najwyższeE wymagania [2wW zakresie jjakości (a(ostrość, i8jasność,(?o kontrast OLitp.)
  • )rl _m 5 wj8x Z$ h.XE Oo F
  • [|E* NiexHT możesz Vużywać Oczcionek]* i |dingbatów w,chronionych #prawemE.` autorskim. k8)Plik 7zawierający yhcharakterystyczne&< i =rozpoznawalne e_UcechyF` czcionekE chronionych 1prawem 9+autorskim }T:Hr zostanie< odrzucony.
  • %? _6 y 0GMa9 QG oVynT > i_ y 8)
  • WQk|3 Każda ;widoczna 7chroniona 6+prawem AJnazwa0i firmy, m|logo, velement .^lubx grafika, yktóra 0Ureprezentuje K"_lub $eVmoże y[byćf tożsama~ zf firmą ^Club Y:jej "produktem, jf=zostanie `kzawsze +odrzucona f)przez CoverVil.
  • FV$ :$ u? R7 KYX$$ L :O`] C6su g
  • s 1Zanim bSqprześleszwx plik,6 zawsze Ssprawdź LCzapotrzebowanie _na I8plik.
   _ A+ ,YgQ [bLZ c* [ R5T Ro 23 ~
  • Z xax =9 @[ ,F o&E G=u 7< ?0: uRn8]
  xq !BA Nbl _] 0}z yK S* VE 2X
 4. hs m n +Z aW(YW ! yW} "U=0 8?
' g~#fo +4B Tn%^c -I U C* @ ^_
&Rc ) 2Q ( /.9 kS e=9 P Xw.H 7Av
yQ B kNd~ ix )]#Yu u Z c1| F 3 k UN n > UU t "# VHf §1. yWarunki/T akceptacji/odrzucenia @Mkreatywnych [plików XiCgraficznych *[h1zwanych O7także*E w ntym"6 dokumencie aM &a7aD$ q k;@ 2p [+
B+s z, D(> qv $?Gc
[_W f o P |Fv>< Y Qk4 b  L  e 3   7 B   rY „praca(e)”,0 „materiał(y)”, p,„plik(i)”, 9S„projekt(y)” -s P!5` c) q1 ym3 k6 XD
s9}{] < %T 4 #g; flC z1 (/ Y.mS] u-
DX }@ z e M( 2}? b)No ' : w
  N$ n_W O|kf 3H Z $J84H tpYo - -
 1. &6 yi CoverVil0- prowadzi1' politykęN i Mprocesy, N&2któreH należy Jzastosować T| przed H&umieszczeniem|r pracy/pliku ]nwZ] Witrynie.
 2. k Y@ ?13 bZ e! { <H &Z G 2 k2
 3. re B#)Niezależnie xMod Mdkpowyższego 5LDCoverVil dszachowujej~ prawo u wwgb[` własnej Pwoli Sdo U7zatwierdzeniaEfT lub}~6 odrzucenia,N usunięcia, Y*jprzemieszczeniaUN' lub6 edycji CYzawartości UinformacjiV6 opisowej8N wszystkich{ prac ePlub B"innych 4materiałów/plików Iumieszczonych F57lub QkwysyłanychVx na vWitrynę.
 4. Q DD[r Rk $| Nt_T (z] Lc Z
 5. `yY .wJeśliN prace ?2Xlub< inne<H materiały/pliki? zostały wumieszczonec lub |@Uwysłane na RWitrynę oPprzyDW użyciu pTwojej d>Nazwy edCzłonkowskiej, UTwojego /tKonta hCzłonkowskiego LF(konto.{9 grafik), e[pozostajesz d,5odpowiedzialny Uza (teP` prace/pliki.
 6. ~@ R To>h3 s4j r4 # m0p#^~ u2"V2c (G%
 7. nj _Nie ;możesz[i umieszczać! lub wysyłać- na ZtWitrynę{ jakiejkolwiekr pracyBQ lubi innych :materiałów/plików o 1charakterze h+pornograficznym,X6 oszczerczym, bobscenicznym F7czy `e=nieprzyzwoitym.
 8. wE OT k +Wf 9/ #5 <Xy>x l a
 9. g hR%CoverVilH możerAu wg zwłasnego`c uznaniaK{ określać,{k0 które Jz 4przesłanych Xprzez CGrafika >nkreatywnych |S8plików hXFgraficznych< nadają $"się #q>do }zamieszczeniad&i w6 Witrynie.` Pliki[{ uznane Iza @Ostosowne ?kybędą &uważane $L1za #_zawartośćY~ zaakceptowaną.
 10. 2B P v g4 Yb w0W WYG,s9 !-U tH
 11. ISmE PrzesyłanieW cudzych pprojektów jAgraficznych 4jest &msurowo g,wzbronione. ZGMusisziH być jtwórcą h2każdego ]gprzesyłanegot* przezq! siebie tvpliku.
 12. :zN , XvEE _e s:Y I 3G } _l 9{
 13. )j >Każdy MDkreatywny ;plik graficzny~ przesłanytc6 przezu Grafika njestbQ weryfikowany .75przez hDedytora.
 14. y |((B '#5qT "Z? FbVor YGz Ha
 15. R hICoverVil` przyjmuje _do/~ gronaj}W swoich tGrafików uH^autorów dn+ov< różnym Dqpoziomie0 doświadczenia, E zastrzegamy $h)sobieJ` jednak gkprawo Xdo <f7odrzuceniaNx pliku Iw Ivkoparciu h_o 0hnastępujące Wvkryteria:
   9KX h*0Q j ryUIl Jkc +WB &|+_0 V
  • W^ zNieprawidłowy p%format KGpliku
  • oj|{r wVD%f C L ,k$ eMA Jg% NLK
  • @ JUBrakujące u@rozszerzenie apliku
  • x Y#B_{ ;~ ' z yOTZ @Q :C
  • k3 Nieprawidłowe?Zu metadane
  • !~ P aX q nn>? Z5M "p ; rXe{ TL
  • hV YDuplikat Distniejącego4B projektu
  • #~ GZ o "c k3 : dA ag;T F %fh U=
  • UN N+"PracaE! pochodnaUT (odwzorowana)
  • j "& V(, n_L %K? ` eA$~ mTQ 6
  • q I"PrawoG0 autorskie
  • n.$ W9 LS O_ :OE o! =yR* -{ 72 <tt
  • ho f ZbytT< proste =wykonanie "=(wygląd)
  • u{ m={ RB [VTc () u`^f z t hkd
  • G wZbyt0/f mała6$ rozdzielczość
  • * & 5_q @"i~ njf! b) 0,b k@ ntt@T
  • z 6 Zła K[jakość* pliku
  • sA` Z $, >Pb` R,i kWh OL /= BfR >
  • P. ix,Brak|i zapotrzebowania &"naxbB plik
  • P` H e )S }knQ O F-7 O9 cC n
  • Tg; Flub Vqz3N innych ,przyczyn, j6wktóreg0 zostaną c podane ~/indywidualniePr do F.każdego ">>pliku
  • ?N @} GS %@ w =J6 TJ{ Z HYE u2[
  iYPx v |d XL F^r DW W ^! 74
 16. S/"* `] _ r.~Po (#i <? A6c qR,
 17. lU E}Serwis9` CoverVil]-T nier ponosi :2odpowiedzialności6w{ za E^przesyłane =zprzezLB Grafików zpprace ~)lub xMinne< materiały/pliki. BPełną OPjodpowiedzialność cRMza vH7przesyłane QVprzezKi siebieE pliki M%ponoszą 1$nGraficy.
 18. .` mM xIp` J4 Y CS O]dK ":wN O
PZ 6za M Hk _@ 5 kckWK `[ G;x v
N Z0p,L~ K s, )EE `^) 5Cl g`M [ wX
= A> 4w [ s v z <F Z}c | 8( (;
a QR C_}96 q l& 7>i {mW ^4 _ v ~kO
)3 1O Bq :ULB C, &v]6 MKQ @ _(6 #
|` 'fE A,# R~ _5 ] y_ r> =|0 <D Ah§2.*f Pobieranie Ma #RH ; t J^&N F`W R-X g
4Sa< Fs A- i _+B ?V% bU .Q[ e^ :
, yp [n Xe n7 Dh h aL d@ ^ YI~<-
  34 k/^ Yz I% Yb &hI ^FbE J X QEs 7
 1. *X 7(Grafik ;Olub0 ktoś &inny}< wf jego ?]_imieniu wnie mbędzie I4mógł3N~ pobierać Q@prac -Gktóre SJsam <lJzamieścił T~w Pserwisie.
 2. K Xz!H9 1 Y# y xV6{ ,n+E [Fn |
 3. iI bKiedy z>Twoje*9 plikiC+r zostaną[3 pobrane ~dmogą59 być nxkużywane NIzwyłącznie Wvdo "Rcelów < prywatnych `Ui Vwyłącznie! niekomercyjnieW%E beztE ograniczeń 9eczasowych.^9 Mogą~ zostać hwwykorzystane Pjako JSalternatywne` projekty Vggraficzne.
 4. W M6 m V $Y II hU;K u U%"u "=
CJ +^ [>6 * )` nf 90 HB I A, .zC
;G. JW ; D1G- zp/ 4w1f CQ * ;n aO
K ik,< :l 9C V~ 4m0 0 i . A
] !j M ?V) 91 O jG|_i <uv7U$ }b rJ Mm
_Wy] 7 Pg; ay= !A ;d MY f) e vn h1@>3
X2b 1R@ MR!@' #! IP Pn U ^XN0 i,$ tR n W+ 7D h3V t C : &J] f2i §3.S? Darowizna. pY P^= Hm fA )D M'< 4mgf
)? & P ^@{nK & A U rRnXl y Am
:.aRZ Z 38} #v 4 xa FX|Dc] ?lF z^ ,C
  f`W r Xe xtc :t m S jPwQ Ow~ E-5
 1. 2 ;Za Rkażdy WN,(Twój)Q pobrany +bplik qotrzymaszsc darowiznę |w pwysokości Q,45-55%. |Wysokość_l darowizny h4uzależniona }jest ;mod qDwybranej }2przez Y%MUżytkownika =pmetody $zpłatności.
 2. u `+| | |!0Q , 50 pN Z} hq |
 3. pC ?zNależnaY] darowizna] za }Mkażdy X@(Twój) Ctwpobrany9 plikpW jest#3 automatycznie u{mdodawana &Udo =OTwojego NB Konta LCzłonkowskiego I1(konto YGrafik) >Iw oe/CoverVil.
 4. UEz r4 |Xe3T ~ I B| bEh6 2( tt Qw
 5. H gWypłata Vjdarowizny ,odbywa Usię iFza v7tpośrednictwem hDdarmowego 8konta !}PayPalr (adres }AmailowyWz] podany e.%na 7Twoim ~tqKoncie H.Grafik, LmusippQ być I.zgodny&* z 2adresem /D;mailowym3Q PayPal). 
 6. { tG0 . d#V[K U. a#L3 LO2r Px
 7. ". x#GrafikhN może q8wypłacić sdarowiznę, z:vgdy Atylko30 jego t,konto4E będzie zawierało Cminimum /"C20 #zł, :'8wysyłając :2tna *rzswoje `;_konto jPayPal mkX, ~|%a0 następnie [przelewając Mmna|E swoje :mkonto abankowe.
 8. 5nT f SPZ F 8wS 9_E' f uQf Y7 w
 9. 3n *GCoverVil 4nie pobieravli opłaty9T zazE dokonanie i transakcji. Ke l  {   &  ,|| 3   I#M .h]   ^y_  #4  7 {E   kK^  o[n SMZ   ^=.  _1 Q  FaZ   w  Lj  /  #  !m  V2  TV& ;({   ; 9f0   hg  PF *l  jr   1 ]i  Lx   n9h  9=^  (R  o   &v     y( a  #V'3 =/; 22f- 0a P- I !WAŻNE!!! E6>Realizacjac zleconych^6l przezc Grafików *Lwypłat OdarowiznX< odbywa?* się _2w sciągu 1maksymalnie U14 ?6;dni<iE roboczych.)hN BD |L 3m< +Z cT E< c DYmnE )Yq
 10. KwBE u s;#H ~[n' Q hquW f 9`O
s c5RhB Z=LZ lI iaw wv PP ClYG$$ &l
b A 'Gwu cFI :B 1q ?A LgV}T B
E V.Mf PT 7nr{ Hc I? IW 9~ T y`
, {G86' l2$Xi q}M2W 4m f^ Qm/ D +tQ
XO @^q|N C(r q+@ ;%P-r l^ /#gt1] n@ g5
W i r2 k~ }4B F5*~ z mh! 4G~ +CFN &6 )K 5S j r`s ~rR g §4. z`,Tryb #>egzaminacyjny.- 5Yf bK Gt+N K $8M$ RjH
/%" u} |`s/0 2eY ^7Y5W / u= cxU TP".Q
S QKZ GB h / O~Rl bEf 3
  Y; DmKN9 r PT? l#H ]K Bi * H$I Ts
 1. r9 -bMAby >zostać {:Grafikiemn{ CoverVil:
   H!8b-6 8' 8C; F4J [j$ CE_~ _m< Hc%
  • )' H Musisz nprzesłać Rs:5 o próbek hswoich ,prac. Rk.PowinnyG9 one %7reprezentować ~YTwoje C;najlepsze Wgprace>u{ i ,<[pokazać C7&nam i}style ~pwjakie*x chcesz.<< osiągnąć. >Im -.większa vqróżnorodność 4zwi stylu N%i* tematyce, dtym *DhłatwiejrpN będzie TGnam ]Y2określić 1Twój w^(potencjałBx jako aGrafika.
  • Uy = <),K? L w Vgz "dv]u X* b2
  • a6* Przesyłając3 próbki_3 prac%* pamiętaj 4u)o /tym x"aby GD"stosowaćk|l sięuN do(Hc wszystkich *&zasad #wymienionych ^AhwYx pierwszejo części BStego o1dokumentu.
  • X P_i TV -nW :WGo 1M /7z9~ @`
  B1t | <@J kX 0: 7>%! p ~:- (4 6}
 2. J* 'l `fq C -ZO OBAZ -c < ML+Z :s
 3. 3j1* Jeśli/i przejdziesz e^poprawnie .gproces C:weryfikacji, F=przesłane ?_przezH Ciebie0I{ próbki 4ERprac oC(pliki), ;pojawią YT#się1D* w w41Witrynie }Si_' będą Idostępneu do rvpobraniacN dla M[Członków ehSpołeczności&N CoverVil.
 4. #F >LT E [ oI <(r/9 7 7j 8<3
 5. ,IM ][Jeślihf nie _uda]4! Ci9 się dCprzejść Mpoprawnie5f procesu w>weryfikacji,H`- przesłaneH] przez{ CiebieMT próbkixkN prac y>(pliki) yzostanąTto usunięte$ z 7t7naszych 7d4serwerów, aamH możliwość xjprzesyłania OOprzez &3kCiebie ,nowych3 plikówN zostanie {Czawieszona Uzna,5u 5@zT dni.
  CsWo ^>{ } E!( Y 9mI*? W 6gP Y Q= M=
 6. W^ 5 =-bf |w Vt P ;e : *L i#Kgo
-7z Z(b }# YZ{ m/{ WS| y 759- ~B

`/mqT e S Y ^& ex0 rP xkoh- a

4 U I b0/ G@$ G@ }^ U:S #?CvW lL
TPwK k8 @@> Knf +. tFSW 6 g8 + A
A z> 2EU3 ?Ryi s Hs)^' u _5 $^g Pkd$ jo Po% :$ 5Ul aEl §5. G dJak Uuzyskać 7profil /GRAFIKr{ GOLD? GLU |xZ Q>` Lm @iw 2 0 kT l
ni <p] eL>HZ CD ^p dTH D"n9 y 8)(
w =J! aB H @ J lD ;kO +w V "
  `Q K KZP ]C }zno }* dB g ? V' R.(Ox
 1. V3@ NxFAby D?[uzyskać 5profil^Z Grafik _vGold, [przesłane 5przez WhCiebieH kreatywneoJB plikikW graficzne,N muszą CIzostaćXQ pobrane błącznie o&50 zrazyH przez 9_Członków DXSpołecznościeDW CoverVil.
 2. ' !E 3@B .q VX w l:A vQkUcu :[5 #>
Sd s =& ) M?a aCj 6,=r J+^ zt D_0
1Hk AjR0 D4 ^J. + 8tE )@ lR; Yf! cl
v W+ ddG~ W =`l * J*@#c Tox g O#lf
2[ J_ . > 74# `# ^ X^^ } z}d Kp O UY
@~ Vk /&4<Z _# P Wg#A$ -#fl Xo S69x
Hf 2| ,m@ / Lk >6 e kNJ Y|6 l Er m / v %^i b{4 V2* q§6. (Usunięcie zkonta. F f#Q yC($ G@o.- Ub cUA h
$ *uJ] *D= IJ; @ y-6 zK- ,j7 0
d@+ !" XRj ai1 %d3 Pn ebe !w o+21i pp
  }i UD3 k0 :)b`6 ?6 ngv 8 hh^! X z
 1. H~ ]AKażdyP* Grafik 8ma ZqhprawoQ do .usunięcia =c,swojego< Konta X/hCzłonkowskiego J(Konto otGrafik), %kwrazpQ ze ywszystkimi AAwcześniejVQZ przesłanymiLB kreatywnymi MlGplikami b|graficznymi.
 2. ] 4+ gL Z/ cG66u ~ a |_mVQ a7$ -_
 3. 1^N Niezależnie 5od mpowyższegoSB CoverVil >zastrzega k/sobieN]0 prawo Zsdo!(r usunięcia Slub N8zawieszenia dd2Twojego] Konta L@Członkowskiego 7(KontoW Grafik) :za:3 nie G4Vstosowanie asię }Ado ~Yspostanowień x zawartych 7RwRK niniejszymK dokumencie, =Lnaruszenie}{ zasad =QDbądź jteż U,inne &Yniewłaściwe (postępowanie.
 4. _HO d gL P} c#7Jx i{M o,e Tgtr 5 @
 5. B U] W{ czasie 2zawieszenia }Rkonta, YGnie Obędziesz :mógł 5.szamieszczać &gnowych%H prac A&lub binnychIhi materiałów/plików c>naH Witrynie, <4ale Ybędziesz h.miał >ddostęp /4do RKonta (Członkowskiego ##5(profil wsilver), #z wJ%którego i.będziesz ~mVmógłzAQ pobieraćc i d%oglądaćcC~ prace ginnych-` członkówb] społeczności. TCW9 przypadku, gbezterminowej %blokady @Kkonta,s] zgromadzone qna koncielr środki #nie|i zostana TFkwypłacone,QtB a dwszystkie  M|twoje #pliki6 zostanąK usunięte tz CJwitryny.
 6. t@.|D{ r( ^ ^; Q' Ur a2cB Q
 7. "4 aW >/Icelu nrozwiania }^Rwątpliwości O2uznaje #się, 1że E%w FP%czasie PczasowegoV] zawieszenia ^kontaHyc Twoje %prace`FH będą$ nadal InMdostępnet* do w+pobrania :-dw L5Witrynieb{ CoverVil.
 8. [Nb P 5 G OI O 1: eAj~K ho K v`#
xy[ U4* > [ (:jU~] ymu3$ E~ FL /
M0 #/ el0 vx Of(3 !fi v6~ U `S Z, y
}` 8^^ 1.H gB pI 4 / U _4) Y
~ 5If &}a _o* J nC2` &Q$Z `wK Lj T}
knV$ qVP? ^7r =GP w u 7o yH 2Y 0)
:: -V;mo e~ L# @YPc` W YVu 8^ }. 4, Wy Mnr- ?N D6b *> 2- @a,§7. >OPostanowienia Okońcowe. )_O< vT GT VPeW~l ) Hb aM0?
Pi @|~ 1'` DI? GD+OH :q H# Bu^_H t)
c+7o hE_}< ' r n l`J TwQ'H 4>[r
  ,?x O Au 0 +H 2 a qj :h
 1. =z LNiniejszyXo dokument @Gokreśla DTwojekH prawaB i tKRobowiązki Ip7jako FSGrafikam&9 CoverVil, Uktóry*n$ zamieszcza* swojeH~ kreatywne LOplikiaR9 graficzne yc;nai witrynieVNu CoverVil.pl
 2. U E8 : ;cRYl KXArH a XH ?eS G
 3. G' d] Grafik 07;wyznacza SCoverVilxf jako "Vbwyłącznego -Cpartnera 1FRmocowanego H.do I_udostępniania X*Yzawartości 7Vtworzonej2Z? przez%l Grafika, FzgodniezT z Xm&warunkami1r i 5Apostanowieniami O>określonymi m|w_aK niniejszym Rdokumencie.
 4. kJ l@ R/u A V Gy j^ "Y (2 %p
 5. wT Grafik M[Xnie S(powinien ? przesyłać "swoich Pkreatywnych~ plików"~ graficznych $YnnaE inneXdr witrynyo internetowe.
 6. ] IxQ 3 *6 tu X6{x &f s_; J
 7. FtT ,E)Przesyłając Pswoje #pliki HVna$ WitrynęF' CoverVil, 1automatycznie ?Oakceptujesz hM/i =zgadzasz Msiępfr ze 5kwszystkimiAE postanowieniami Ltego Pdokumentu.
 8. X/ %1 1< >]j`FN ^ U%N ,K# j8E
 9. }@3YE W 3nprzypadkachWZ niem^i uregulowanychG23 niniejszymu] dokumentem, LMmają>NW zastosowaniei postanowienia "5.zawarteKK w$ dokumencie /v„Zostań }!qCzłonkiem 5aSpołeczności 'ESCoverVilv3Q Zasady _i? warunki' użytkowania #QOWitryny”.
  o a2edr { 6 )c v mX w| A]z Gb +
 10. Jy 7 ?C %l Vm! D
n qE[ %(y RRu ! |b
uA Y& gI n )HaDW *X } :T0 ;A&6
2<E )o ;#/ oX L4 bK;  +S Vkf nJ  2  Ak TK   hv $o   ]d  4. c{   TD  =A  >  }b N   s )Q   rO 0u0   |fg  ^CD ;{   TCb  p  D  |_  _ l   sh[ mH  :A3   E[V  -} H  %'   j o   Kw Vo   ej  ;n  Jy  D  V7 .Fu   B^M  fv  to} B   q  MG a~   l> VBi   %q  b%  Aw)  dq f ©2010i CoverVil™. 8pWszelkie Fprawa J/zastrzeżone.
UP=/D] F= 8M p+ Vxm != eo; w ) GUa6Z }0 q18 QJ '1: 9P^ tI {+ HSkK h `I &g v@ n
&N 0$ S{ mEH v$} b(m MN+ I Cqj k_ } f" G
%d p sP f#t !4s|#l 7 j z *V Q34 h! 8& Z|v3B 7 8@ -tNzN 7d 7 pu (S3E x k
j HDC_` ?? /q rE w% wSb] 86 H<w N8 fj D tM> N U3 s_pa- DR< mi K/ 64w w ?G {>R lC zK g^ 8 Ka a k^Q ;C] LUSo6 ml* #* !e "F # ) I) jX N:+ Ul. # q smV` ,O Cw Z>,* 7vo

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna