Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

N#K V ($[,T &c Yz>Cl ~5K x_6 tM k , CY[ P2x Y qI i1 3J e } S} 7mf 9Sb u4 } l #w
b< 8 M &Hd #c GU j7 #p B7 x[ dH ( n^ unUf ]r A{ 2k n:W o jd /=Jgc Qx 1 fG* .P
#c 4w *I 1C 4< YaP KTq [p uF my7' fQ _jI z!l p wgx > )=kh0 c m R 3T) 4A#;V3 " gS"PW IY d +!m- AzNM? e9x j +h h 8`Mj'r C_0 y* A&W H~ &K J :o   q$y 
| z 17a9 n }au* W->
dL* e"k doB y< '5 w >P@aT WR ?D& ab1i FBui JAK =ZOSTAĆ5o GRAFIKIEME $ COVERVIL? 8I DXOTRZYMAĆ t`}OD /UNAS jaDAROWIZNĘ 8@@W HlvWYSOKOŚCI )},od Y45% 4;do s P55% Dy OlRrZ ]' dK kpE " s Il%o Z &#
s ( o. n &@t? E> S9A >O Ctp? O+#{
'w-! 2 4y 3qP{0Z S ,9 ?B RJy$
  '} /59 8m` #D9 ^+ SVe )!s [t[`
 1. X=Z_$ v| n[ ; 5YXr qK ' ' 7Q* AH 3R U% 2wdAbypl wysyłać `=swojeT! kreatywne FRpliki 4graficzne 3Pna >eWitrynę #&CoverVil$T wystarczy: 2t $GBqE 3, s`# k9{ X% [ w#,
   Ny? G ^W 4+P d#}x Q :' /! 4d a
  • ZXl 6'< zarejestrowaćN sięt T zamE darmo YjakoFZ Grafik 
  • 9D. KDYvlf VD` < H jbo pIr xr 3d
  • Qw ,zapoznaćU?$ się ,Fz QOobowiązującymi Mdzasadami1~ przesyłaniaUi plików ObYgraficznych
  • PTu EZz CC1- rE D kZ( HUkpE u{ 7y<
  • F3B wysłać? 5 }wpróbek -[swoichrGQ pracr i,J3 przejść ';poprawnie (poprzez 3kprocesf weryfikacji
  • _1) q 2 hGB3 xmV! c' zZ 5` :
  • S " P_5Umieszczając Cswoje o@pliki Vsna K1Witrynie YCoverVil, <soferujesz A&"iml widoczność ;824x$9 godziny nr}naK dobęx przezr 7 zdni U&w1Z tygoniu.
  • W FP $`S 3: ^ . 7 HO S&D0 S6| n
  • xF9 EzNie]N- maKPE opłatyi rejestracyjnej,' ani 30%opłatQ] za prowadzenie Jportfolio. wo/Za-7- każdyoV{ Twój] pobranyT plik {notrzymasz)$ darowiznę N.w ^wysokościQ 45-55%!!!
  • sT Lmz%` &a 2 {Dg? VD' } t&
  : R)? 'hc ,CaN (KA|3 u noni v^
 2. (ek ~7 %=H */00 cb *WV U KU( }<
 3. x l# 6j) dJZ = mTD *L B) L+P] Kr `5 F I $V Kq' a3 RmN Aby96r wysyłać Ckswoje VLpliki 1naiE Witrynę %SCoverVilr musisz 5stosować fL>się >8do awszystkich .Mobowiązujących WpCw mSerwisie CoverVil&? zasad,Z (i) >k;oraz' umieszczaćGaZ swojeP9 pliki (Jzgodnie` z >>poniższymir kryteriami:c mW v> @! Z_Z @ dv
   hg ]= 8&{Tc [v }EN /' *(] 7V<
  • A(4 7pMusisz >!Xbyć [=autorem &^wszystkich 1jplikówu które nwysyłasz
  • 'u [ kC p, R$ j9| <UQl ) 6<O r&X
  • }dN NieQ możesz Kjwysyłać (jVobrazów Mzawierających Llogotypy V(Mlub P;chronione` prawemr znakil0 towaroweH (handlowe)
  • r &d O~5ubB /R3H [. y# &zr w %
  • T x3 PlikiPo muszą 3&byćZEl zapisane {Aw 6n8formacie I4JPG/Rozdzielczość bpIpliku Vnie +vmoże [Ybyć ,niższaM! niżo 3000x2000 pikseli pF(300 N(dpi)
  • [ v@ YJJ % }v0- O- '7f p Gq~ -Q
  • OSi (PlikiE musząD? mieć zzachowaneHs- normalne (proporcje
  • ?H v c%V~ UL. M &B* T Rn+- ~
  • `V vPlik 7nie Hr;powinien 6pbyć .swiększy L1niż [w6 'f2MB
  • - ] qk ^D r>dCl 1 & 4z0 F% K+
  • m@! Niem!Z możesz Bl1wysyłać >prac Lpochodnych [97(czyli ^pochodzących 6J[z Jinnego Awźródła,c* do s@którego Jnie dmaszi praw n'Vautorskich), ^Cchyba Pże9BQ jesteś$ autoremj* również ,plikuQB` źródłowego
  • >, V |4(l ,Ed GR1l >8H krB B Yn
  • Nh, ^hqNie3W możeszH wysyłać1c plików Ug)zawierających /jakiekolwiek[c elementyo$ pornograficzne
  • d= ?O2 g6e GVZ FTk s @}ox ` R( QI
  • {6 < Wszystkie #przesyłane Sprzez=K Ciebie ERpliki n@musząz3 spełniać |najwyższe 98wymagania 7(zw 6E(zakresie 9_jakościw' (ostrość,.,6 jasność, Okontrast Gitp.)
  • {R Uf? 3 6x & uQLR' )Ov hs 8 l5
  • +X azNieN możesz #wużywać}` czcionek,K i +dingbatów @chronionych Rprawem +}=autorskim.NZ Plik Xzawierający{wc charakterystyczneGE i 3Yrozpoznawalne Pcechy jGFczcionek )2chronionych 5&prawemME autorskim B;DTLzostanie uAodrzucony.
  • thi r.s >l0 SfQ w g E& | }g5
  • Ff =@KażdaQ widoczna nchroniona;' prawem 2nazwa +firmy, 6Llogo,sr element jyylubQT grafika, <(która Pmreprezentuje Sjlub Acqmoże _Vbyć n|,tożsama- z` firmą0 lub L@jej XA1produktem,* zostanie;' zawsze Hdodrzucona 2przezu CoverVil.
  • AZH AV w"N -tJGAZ M S gN> .F %
  • Tnglu Zanim "prześlesz%bN plik, r}zawsze K&Osprawdź 0v2zapotrzebowanie Bbna splik.
   4M Z" :p VO D WR cs_ t.T 6I G% V^Z
  • SE 15l b+r 0T =(4 /Y W. t CQ_T aj T+[
  -< SF` 6i ? ]A m} /M ! .C iX! *
 4. wQ 6! BM0-E iK )"}wGx - aU ) JT
Ni >) e7 K+U!-l OS O u% ~g| + Ze umw
jVh .s7&E Z se G F/ z{f UsCy< - $v
N as C t@ g 11 _z; d]; Y m*F jP k Ty z? !i| _B _`< }$ QU 8§1. :y;Warunki ;akceptacji/odrzucenia vL}kreatywnych2D' plikówtB graficznych ^qpzwanych #także Utw Cvtym.0 dokumencie CH4? Ev^6 pK @) Uh
#Z{ tv{' #6G gC*?
Y y2 0R t =l&< FLH j .Cq : yi   4b x<{   $n  UC  . „praca(e)”, =p„materiał(y)”, nj„plik(i)”, %j„projekt(y)” n-@ z/ k jb)o ax DFr h >~a
5p{{ 8'> L! s{Z [c X q 2 G ;Se =
:T Nv/c ){ .Gu or j RQdy' 0T )dG<
  s . D9 8P: I/0E Y` ^C w#T 5l6
 1. * ! CoverVil Kaprowadzi{ politykę R,i eprocesy, Pktóre3p' należy :zastosować Q#dprzed }umieszczeniemu*T pracy/plikugZ w 3kWitrynie.
 2. Sz s 6>u )Al sH (}]] { {J4T
 3. Vf Xr Niezależnie god O9Vpowyższego ^CoverVil >^zachowuje [5prawo ]wYwg(3 własnej<6 woliLx~ do-* zatwierdzenia`? lub eodrzucenia,+o usunięcia, _przemieszczenia 1lubHQ edycjiP_c zawartości tinformacji :,opisowej '_wszystkich Fpracw] lub HOinnych Smateriałów/plików |umieszczonych #8lub~ wysyłanych4r na 1bWitrynę.
 4. d2 TI @e19 cd7 fY{ B zT kc $ }T
 5. pk9 Jeśli "prace ylub t(inne$ materiały/pliki %zostałyTf umieszczone H=nlubZ wysłane}H naQ Witrynęm6 przyEvu użyciunB Twojej r[+NazwyQ Członkowskiej,%hr Twojego [Konta~ Członkowskiego 7U#(kontoJf grafik), x3[pozostajesz !5odpowiedzialny +szaQ te :7Gprace/pliki.
 6. k VYDi E|< J2< ^Q MF gv &q.W 5
 7. "] Nieh* możesz Cumieszczać ~8lub2kx wysyłać [VPna >Witrynę CSjakiejkolwiek$ pracy G^lub einnych [[.materiałów/plików do Macharakterze=` pornograficznym,- oszczerczym,i$r obscenicznym ?Sczy /anieprzyzwoitym.
 8. pk Ct +. >N p` 1K NE &B } 8L ~G=
 9. |GQ CoverVil )może wg9 własnego Mauznania .yokreślać,`9 które CAjz"E przesłanych HmAprzez eGrafika ^"kreatywnychK plików yegraficznych Unadają =bjsię bsFdo .zamieszczenia w,w nWitrynie.si Plikio:i uznanedf za/2i stosowne a-IbędąK uważane}* za J3&zawartość 4Izaakceptowaną.
 10. in =!C | 7& D $M*N s2 >(0 L<} 0}
 11. ` -hPrzesyłanie ?7zcudzych n,projektów Igraficznych ZGjest 7_surowo }wzbronione. xRMusiszn6 być yXmtwórcą 8/każdego*'o przesyłanego 'Dprzez -@asiebie Jpliku.
 12. @ XX_i cxkl 9 zh sR| w .Y #r5B
 13. BU r];Każdy Orhkreatywny ;splik Xg)graficzny 0@Xprzesłany 64mprzezT Grafika #jest pweryfikowanytQ przezE edytora.
 14. (P _^ NP / g ) y{ Zj V'PFQ ? [
 15. V)JW CoverVilIiZ przyjmuje T2"doBH grona *;tswoich %DGrafików >pautorów #jo .oPróżnym! poziomie Fdoświadczenia,' zastrzegamy sobiepGc jednak/}* prawotu do2E< odrzuceniaE pliku6 w >oparciuW o >następujące- kryteria:
   3&Q lAPaf sP>W{ ?o 'L zb |/x |Q |*
  • 2z< Nieprawidłowyc] format fmRpliku
  • Z g _. aC K7 0F@~ x# JoJ4?< ym Oh
  • 8+ a@Brakujące aRbrozszerzenieW pliku
  • c RI$ h P 5#@ GXw oPv- |e{ @r9 ^U
  • E B3 Nieprawidłowe` metadane
  • =Iu {I )( tKt i+S! oRG 7 Kh[B $i
  • Cr Duplikat +istniejącego eY/projektu
  • ( @T 2 O [ |!Y :C t P7P :d 6h
  • s )#Praca ..pochodna Md}(odwzorowana)
  • u 7 : 1 ; GVZ :- sg v*{ XY
  • P* ~ Prawol autorskie
  • Yqi ~ 1v MCR* :l- I7D] @" Y jJ w
  • E 1ZbytKc proste uyDwykonanie d,(wygląd)
  • ^E ue/ cm~< C$ P|r % ;Oo yt"?
  • 6" h>Zbyt B@mała Orozdzielczość
  • 4C r+_K Z"{ O+! _:W U4Ee{ #S ^
  • d8 Y"ZłaQ jakość m1pliku
  • z%] /c' Pt + S ^@ c% OJ G # nX :87
  • uJ 8MBrak< zapotrzebowania k/^na W;2plik
  • cP K. !P]N x}r wl >g9 Kv _ oa
  • 3U6 6Vlub tQ=z tAinnych EPprzyczyn, VBqktóre ,zostaną JpodaneH6 indywidualnie}>] do #każdego F)Ipliku
  • cu' f e m}/ 2ni 2= _ m9q%$ s #"
  a=5 !]X _ I@{ W< <a 2us! c IJoH
 16. ]IH o(36 tk] 1 Qf * Mo U AQ
 17. 4v dlCSerwis'i CoverVilf nieiUx ponosi LSodpowiedzialnościzau zab1- przesyłane! przez UGrafików$ prace ?plubP! inne Jmateriały/pliki. VPełną )u8odpowiedzialność 8~7za Vprzesyłane Aprzez 5Dsiebie tpliki +Lponoszą |Graficy.
 18. $N 4DQl X& .E2yo F m& f>&T E
[m: #6q ]A Fhvs* 9- f} C A/ =tQ E=
:A Rh %7 _>^1u 4) Yxo g 15& nkF`u "j
zF 2t gY L} F )7 | 91-fH D > Jk/ `#
v hv }I aNy PXzK . 3n%u d p0l ESU
4Xb #X [kt9 A4 Y]0 & M, hk Y. Dny;'
6AtV9 *z -_GE zXU' S & BO fWF Id< p7}§2.Vr6 Pobieranie |h `% _H }] j@)B ' 7 fS
Y- nX ]i" pjG UB% = 7&$H 1i |l(M5!
V@ "[3 ^ ; g ^ k| C 7CN ~GP
  | e(K `t ">[? v FqL F} |%} T: >P
 1. kn MOGrafik?` lub zktoś!a` innynjo w f_jego 2+imieniu @enieN będzie |mógł.x pobierać +Uprac t2któreUs0 sam hzamieścił [w @serwisie.
 2. /v ^g ~1] 0ON h` 44Y @; 9Kr xRO
 3. v'K GKiedy~ Twoje "pliki U6Jzostaną J>pobrane <%mogą |być +używane oswyłącznieL] do Vcelówx prywatnych /Fi e,wyłącznie /i5niekomercyjnie)<! bez +ograniczeń (e&czasowych.UcN Mogą* zostać N wykorzystane <=7jako 5alternatywne '.projekty /graficzne.
 4. p 7 Ib {V evm] E;r h c; UnX @#+ kR
^1z |S4B ht t0aFg] "T c{' > _ V ky@
h9p Dp#r] jd0 O9 l' {Y" t% ( } Id 5
H * < z4 S2 Re vz u/ lsf ;H "o 7'S
}] kB lp 5nl s|G{! N ! :8 4w$ %
7sy v n,5N * i(H X >='Q "$ ( 4
gl P P c8 & %}L *@ ^ _ /p- (1? `8 _S+d3 d^X m^R Ty 2y vG 5o §3.u Darowizna. Vd{ T Ol j8(Tf (!n y4v-
{ TE C% G[/ GJQ e4 /^Dc 9W 8` f
. -e k3;] H } Uu #}l x [`
  FP A 1< ' f]v< 93 J+ x/J!
 1. CZa n!qkażdy s1(Twój) )pobrany ?-Yplik Iotrzymasz %zdarowiznę (tkwQN wysokości X*=45-55%. sWysokość 5darowizny Ctuzależniona D:jest Dod$ wybranej PLprzez ?mFUżytkownikaWT metody płatności.
 2. d ;q< $r( 1;2! 2f Z2< :gy' qX
 3. 95 }NależnaH darowizna Sza +=Jkażdy S(Twój) apobrany ,^)plik GjestFW automatycznie @dodawanagR* do /cGTwojego [|Konta oMCzłonkowskiego ([(konto0 Grafik) o)w 5eCoverVil.
 4. 3 )~` 2fAZ zto 72Y' SbhW WL-YB
 5. d6E %8WypłataH darowizny Modbywa EAIsię rOza MpośrednictwemS#6 darmowego -Okonta 5LPayPalU] (adres* mailowyQ@9 podany ,na Twoim gKonciedh! Grafik, 2musi m:byćE zgodnyxW zc adresemx mailowym`c PayPal). 
 6. Zs @R Ec7 ,Gq k yC !O L L :edf ?
 7. 8 _Grafik UzAmoże :/wypłacić zdarowiznę, (,pgdy< tylkoG{ jego 8M@konto1{ będzieZ zawierało Mminimum V20 Sqpzł, UYwysyłając ]vUna ^swoje AOskontofWQ PayPal ,D, z/a ]tnastępnie )9_przelewając 'jna 8Dswoje ;;=konto Iq.bankowe.
 8. Fr +` )I nAaLH A E^YE ylen{ F{ /Wu
 9. x 6N CoverVil vLnieB pobiera AFopłat zza Adokonanie W7transakcji.d~  -   ~a,  "HP  :Y Hu   k|  c#  p( #r  '$   "( F]  <   |  (  ; ~m$  O0  {   gm  3( -   g  @O  [  t  pC( U?   j *  9q$   = *YZ   g  s  _;  5A ^6   } ]   oe  Oo AM  jS 3V0B tf & '/Y}pH UU- WAŻNE!!!Z Realizacja6,r zleconych Fprzez K@eGrafików)` wypłat vYdarowizn kodbywaj! się u;w8! ciągu` maksymalnie K&14OHl dniU! roboczych.l YJ 'Et |8[ D!=~ ;h] U[@r xG
 10. mYX Y[} =S|o 1k Nv # wwa Zm J; YP5Lr
0; Ks"&E U aC{ 3 iik >Ao 5mB ]yH
.F TA f{> d} |] ' s (b }ot $Y %Px
0. md|$ oGE0 D1 Y #:? k/ jO n]
5Ox 6 bp| %KA 7T" %$ 6c [a # : ;g H.
U& kqvl [t& <R Wik %.` qF-li Ff{ Hq
lMP ($ z| [hW eE< //i Y' a iy %gd V, .T/qBN ;) x-, f6R W@ kY §4. .Tryb #>tegzaminacyjny. }1&W< qj^T u H : *Ub " F(
iT {{ L By1 s w %n DP @w$ 8oEH
DvB x~ D# & =i @Qq k"i du1 OO
  PlS V^ R4 . = OM 7q|W > ,@9 sek
 1. gT *wwAbyf zostać JjGrafikiem vCoverVil:
   ;M> 8I%ro zRX@i }=4Q JE GQ "LQ >RN
  • "r /VMusiszw! przesłać >5 .próbek sswoichWT prac. l Powinny ;Mone '}reprezentować B+Twoje >Mnajlepsze .prace -1i Yqpokazać L0UnamG6 style0 jakie 3"chcesz Z(osiągnąć.Ec Im 8Bawiększa ;różnorodnośćQi w WGhstylu si wtematyce,x tymo* łatwiej @będzie rCnam 8określić 3t}Twój epotencjał m.sjakor Grafika.
  • (%s` #DW F|+ X, r)iH M(x WR ,') ,pH
  • fh UYPrzesyłając $Upróbki )pracw,i pamiętaj G+)o !Vtym1Tu aby.* stosowaćK sięRK do pwszystkich ^:zasad Ywymienionych 7aw ;pierwszejR50 części[jo tego]"~ dokumentu.
  • p`w Bxb {^R d b A mpv ,M Ee3 Gp~
  X KO :) 44L Sj F-V{x /N @ Pf<
 2. a! C54 b/ 5 C= 5# z;c P CDPSx LAK
 3. |4:qli Jeśli 'przejdziesz Ypoprawnie- procesE weryfikacji, O%Dprzesłane* przezPx Ciebie vXpróbki V.pracKr0 (pliki), epojawią |gsię |w S>Witrynie xki` będą] dostępneTw9 do g0jpobrania 24dla sCzłonków vSpołecznościi CoverVil.
 4. 0 Zvn)l ] 8.ZB Ia 1) Ne8 !+L h lw
 5. -$ Ee6 Jeśli n"nie Yuda DgFCi<u sięu przejśćn- poprawnie-? procesuQ< weryfikacji, }kprzesłane];B przez OCiebie a7ypróbki]r~ prac 8uC(pliki) #(zostaną3 usunięte xIz Unaszych Gyserwerów, dMa ?Xmożliwość Gprzesyłania Rprzez:EW Ciebie Dnowych UFplikówc zostanie :zawieszona &na O5 Xdni.
  4ot 74"H < W3 ] h8 & C}Z9 + LbP N.
 6. d 2ps`i W=[< f'/ O XG Zb Ck O8 |
GeO iq){ L n mDU Un|$ 9 - O@, |dZ$

eX8}W 5v$< |.! #W u"e bm9 N aAk

xEN 2n! Cg m2 YpijH gc 7H vj 3. c/_9
&H Tjj0 s3 = 7)"' Ai tC] K
,3[?LB ?R 5x Z3 :[f $OeR' YE pLa g5} k>e /XO $RaN< lm R q2Y 1 nq§5. dJak @^uzyskaćN profil 5GRAFIK r|GOLD? /VSo ]* O@ 3 L:ff O 1u
C- 7Vd !wN 3 ))@ h/[~ J7X< i F$
)S9 ;B "/v+B 8V s;C+i D` g|l' tu m(a
  vYs Bs /jo1K %9 KB H j*h` "'Z b( I,
 1. E9$ %Aby yuzyskać3 profil ^Grafik ZUGold, ^Wmprzesłane0E przez &{vCiebiel kreatywne gbpliki<*N graficzne, c muszą7? zostać"}T pobrane @hłącznie brt50 Mrazy W[nprzez MCzłonków {jSpołeczności m7CoverVil.
 2. 8 ?>v Pn ND ^yR 3ymHq0 ^Gf > "= @
j R R O + _2 xC bo.K c2 qOK
fpjWH i(/t' n6w 5 V>x Um 1 [+K Z
jN o ^ 9C ; S+B f Do e95 _I @ S
{SbnZ &@o gE . ;? U J#n ; YA;u0
JA9 og #GV "k N% m'O [ vs gQm m"$ }U /vj
ca " sa Ak bU] [.E mE Ij }; w^1KH 0: = 5& Ki;? -2 <3z r 0J }§6. )Usunięcie =)1konta.o ` D cY tGwf JH d?Z (f ,(
z1 q ?U gg AI b ,|! =#/o0T (X c,
-gNr R'j Kw n5 6>jW 9_3 M +'8* ~
  rF aKn g& J>P Y;Y e/Ig0 Lf c? qm #
 1. NP5 [pKażdy GFGrafik A=ma nUprawo lu(do ?@usunięciaN swojego'Z Konta ,YCzłonkowskiego owh(Konto v%Grafik),u wraz j[PzeSCH wszystkimi "Bqwcześniej .przesłanymii6 kreatywnymi Gplikami pgraficznymi.
 2. asB%Q He V8 <R~ Px *PT Hc j :b
 3. ym 5DNiezależnie nxwod wuMpowyższegoj$ CoverVil@K zastrzega lbsobie m#prawo] do %6%usunięcia )`Jlubl zawieszenia|i Twojego gKonta YyCzłonkowskiego )z(KontoQ Grafik) nn8za: )nie s@stosowanieN się u do#E postanowień? zawartych<co w6 niniejszym~ dokumencie, eD4naruszenieV9 zasad Gbądź [teżU&* inne yniewłaściwe _/postępowanie.
 4. S ^L(f p= "2^l m 3L Q@ X k Y
 5. 8?Z kZ W%9B czasie?f zawieszeniaNo konta, 8nie ]7będzieszo mógł9 zamieszczać b)&nowych0 prac ;elub jRinnych`+~ materiałów/plików ]zna |Witrynie, Sale Cbędziesz p#,miał6 dostęp Ldo #bKonta SCCzłonkowskiego }(profil:i silver), %z j_którego 5będzieszSZ mógłiW pobierać -(i Foglądać kprace Z)qinnych uIczłonków espołeczności. l_W i$^przypadku, 6,bezterminowej Yzblokady !rUkonta, i(zgromadzone MnaD' koncie &środkiV[x nie :.zostana` wypłacone,Yu ai wszystkie GO' twoje CApliki 7zostaną VT,usunięteH zSQH witryny.
 6. _C6N J$ ` 8&+ _ E%'go Or { Y i*[
 7. =0 WUW uPcelu DrozwianiaXE wątpliwości Djuznaje [q&się, ,/że""6 wC3 czasie NwbczasowegoUf zawieszenia"9T konta -")Twoje zm8prace )będąn.x nadal :LdostępneH do :Mpobrania9 wx{- Witrynie '/XCoverVil.
 8. @kR{ MWb}/` H? lYv- wZ 9 r 6N4
> JL y0px* Z* 9IonZ il 2 f}; [, j]F
e` Z7S! E ,+pCW N$ qo!0 |^ pN#g] L
l* k? {H +c aZ $%%$ H %MF ma &F 4
!0 ~ < l ( !U Iz5 }{ ~c - ( %
U @U wL: ~ar H 0z6 85i 4P t @UD3
z. Bp& O =2{ W4,{ |k - sgIu b ( 4W p$- P a EY ((§7.0 Postanowienia Gkońcowe. e dq F 8qZ #&R fk ,P3 >X
O ) m YM>' vsu3 ~W }0E AH ;v
h, -e $+ ;zW { 6 % I 5 Tg R_
  k K9(W y 5a- {W ~%hOB `( U !)+
 1. @~ >/Niniejszy>-$ dokument dokreśla `&eTwoje Hwprawa%< i BLobowiązki(~ jako FGrafika vACoverVil,E który6 zamieszczae` swoje V,kreatywne ^pliki/3 graficzneH na c}witrynie LCoverVil.pl
 2. yR;I] PY2A86 "l 8] I- ap m < .wp
 3. Ya? nGrafik (wyznacza&0W CoverVil ^Yjako 0Vwyłącznego #ippartnera VmFmocowanego C_dogg3 udostępnianiaN zawartościi tworzonej Sprzez ,Grafika,Y] zgodnie -jz 1/Xwarunkami 4i#/Q postanowieniamiSqN określonymi1E w Tqniniejszym =Ydokumencie.
 4. i y. )[% ) URu <k` 3 Q 2i H/ $Z.
 5. N IGrafik mnie :powinien :przesyłać mswoich @kreatywnych @ plikówT graficznych J/na `8Linne ""witryny ~5vinternetowe.
 6. 7 N^qu wx! ! p DIhy{ / &>EW
 7. =<c{ Przesyłając !Jswoje QGjpliki d+na JXWitrynę5^N CoverVil, 3lmautomatycznie LOakceptujesz v1i 8zgadzasz lgsię8 - ze 0Swszystkimi r(apostanowieniami _tego J[dokumentu.
 8. i> ^[ vV 0R JP G ( } , @Y J00
 9. `L 1W 2) przypadkach,|i nie `Auregulowanych niniejszym /dokumentem, cXmają DYzastosowanie @>postanowienia9 zawarte N5Xw Xdokumencie RGU„Zostań* Członkiem N+Społeczności@C0 CoverVil "dx=Zasady i<Wl warunkig* użytkowania ;Witryny”.
  mDd Vg *I XpAE S ccF 9"[J9 O9 z5 NR]
 10. Wc x 7H J > 9p
I5 +x K. 44y$ H
?A#F? 5Ar t} 1 8h] =N s- NE a
H7.v' b: 96O$ x:Xbi  4 3 o6 *7Y^c  tQc   =w  4J  "  |  ;  v y{   (  ~b z3   l8  , $   g  )  e(  7g  }h  L  mH%  #`C v<  ]c   b Q   Nq  lRa  R"  _;#  H4m  R NW  6   Ohv  1 N  -ff   ^ _9  3   @[ b[H   h  0ut  Nh  7 +{   I sc   yL  Yp x  $  k#W  C0  Q ©2010JB- CoverVil™.pO` Wszelkie [#prawaRi zastrzeżone.
G* 8M:- ;UI Gt )Z Pv J+ S Yz _|l s3 H :J $4 & 0R iD V>~ um z6":K * kP
4o K Z& RU jb,:B Ic X% GE< 1(( Lx L
I>H AS # 1 W#C btS] 59T ,@ V=[H q "?. DqP0 ~| ta %@ KY Q_ wb#u hR5/$ d"* &
'{ 6 5' -Xu< xlm Je IPQ` B * 8)oo{ ) Es( @nU Y^t* c OFl @* |6* x8 2YpI< !jG 'Et ^ _ + R /8a~ V R M1E mg ehi >hjk~ sz &| Wg 04 aD O vPR ;g' Q#` gi' L }_ &L +

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna