Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

gZ] [~W <|N ;~ -K RD xc+ Xyu y h7z] KRO8K =s /* /cD Z"> a xS ReTRT p5 UI v bH { W
_; R, ;[- r*Vmu GU 2fB op^ k 8. g rtk , .1F WsV2{ h* ItX .Y %k1{ ]Kb-fT u:I_f Q"B :T
Jw? v%r }< Kz -A g< ? ~)O2! xbW 6v S_`? 43 "K7 )pY A /S [ 6. 43M WW[ A 4$w3 6^# zHEH wl #s _ A) H89- t/ J NvM0 3 nt, _ & 6U& # tD d%3 s Zw g ?  
AGK Q #0 N3 o XD8
r. JD bu* 9r xZ B }] 12Z Ij yR6.c h+$4B XJAK:6 ZOSTAĆm;r GRAFIKIEM :COVERVIL? MOIB OTRZYMAĆrc ODf NAS )[DAROWIZNĘ IW "WYSOKOŚCI 1od ,45%%H do V>d55% 0!j~T o kHZ 9; }%vW q"` T{j q :
f %' RPc 3Y n /F bAB6 < 2$ au
5i] &_K 6P Me 3a G{> Z,M=H E @ 9F
  x(Sc? CcC< ;w nmh h /@ q 2N XFP
 1. G yC 23O KB# >/r G sU )k y-8 R7 Ud ! 4FAby +wysyłać Abswoje X2kreatywne "npliki Igraficzne&$ nav u Witrynę RKeCoverVil 8wystarczy: ) 0^ q fX 3D@;3 6 &;; "y, `8
   c O F 8eB ?Z C 2#0 M}G 9P
  • wp{ zarejestrować30 się 0 za r)darmo1!B jako$ Grafik 
  • [u #Y) + z Zp]+{ !Hq G,f ) KOF _
  • |b2] zapoznać ^Vnsię mz}W obowiązującymi pm.zasadami yprzesyłaniaeB plików#m' graficznych
  • 4Mh D 0D 6|GT .G9 uN k1 7U sf& Bh &"
  • *f:FB wysłać+H 5 G@tpróbek yswoichP! prac X"i ugprzejść epoprawnie D=poprzezVB proces eweryfikacji
  • "< 0 Km sI @v m t rC ZOQ !k
  • %3 neUmieszczając3 swoje ]apliki w++na RWitrynie xdCoverVil,U3f oferujesz .AimE] widocznośćy- 24 >godziny -;na 1dobę ]Uprzez*~ 7B0 dni B w l&tygoniu.
  • O) b| SU >P aZ ? 1OB}< l2 }44 >g
  • 0} t1Niec${ ma ,mopłatyA($ rejestracyjnej,{_6 ani 4opłat ^PzaQ prowadzenie nRAportfolio. aJ)Za BkkażdyQB Twój !hpobrany Pplik botrzymasz )_sdarowiznę* wYiW wysokości n45-55%!!!
  • U] l U/ ?gU! )2) c, L]Gr E C =
  CJ JFjNe- 1% wV23 SOQ] N' R% IA J@
 2. _J=`` Q 3 a3 r j- C:= Jp AZ
 3. E @U cmJW yUi o3 _ @ZO V *Su " m g; P 4BXox r" WX Ue+6T 9o Aby gwysyłać T"swoje 2Izpliki uFna W5Witrynę] CoverVil {nmusisz Dstosować )gsię >do rqRwszystkich` obowiązujących Hdw %SerwisieAx CoverVil 5zasad,.` (i) Fq7orazZ umieszczaćyK swoje y,)pliki ctszgodnieQ z p_poniższymiE kryteriami: RWz I z }A Le)&r shZ CSQ
   mNZ ,< GS pdL .qZm$ ? lT4{ Ls @%[ "@
  • VY d)Musisz 7być {gautoremZ~ wszystkich ;>plików któreJ{f wysyłasz
  • me Vf ,FD :M! ,G] : d 0>W v
  • b5n$ Nie jmożesz (jUwysyłaćo obrazów uV[zawierających={ logotypyS' lub Mchronione ;zpraweml znaki htowarowe Y(handlowe)
  • e~ bB 8 BM 6n$ ? l? t? CF (jg]
  • S6 LPliki0 musząr być 0Smzapisane{{ w '+tformacie gmJPG/Rozdzielczość japlikuBl nie Fmoże @Lbyć )Lniższa v&niżZ* 3000x2000c pikseli n&(300] dpi)
  • `< E ! [E_ !Y! T E3 K |&m? q4e
  • V 4Pliki /)muszą ]gmieć zIzachowane #Xnormalne_[< proporcje
  • N QqemN < r8m J5xT9 h]8 gR D sd| ;c7
  • D! 1Plik fSnie /1powinien gbyćST większy yniżP$] 6 outMB
  • `UD F n:n* |j X1H 23 <N_ h ?w [/
  • PU aSNie Xmożesz 1wysyłać nprac }(pochodnych U:(czyli Jpochodzących "/IzYK innego n=źródła,u! do )37którego ^nie B:masz dtpraw Ga&autorskich),j{ chyba Pże ."jesteś ^autorem Khrównieżno pliku hźródłowego
  • XV* *R ,X 9h o{ Q = /k ] 2V -k
  • U? hDNie$Q możesz vwysyłać a_plików :zawierających ,jakiekolwiek 0helementy Apornograficzne
  • o)r 0A{HN #B LO8 I + v| :9 4 C+ 0;
  • x YN Wszystkie xN7przesyłane _!hprzez V Ciebie WOpliki y muszą U#,spełniać Gnajwyższe dwymagania #w =zakresie6tr jakościi- (ostrość, Fpjasność,M]E kontrastH itp.)
  • l?> 0-Gr :H o f OL L "#ci
  • Fg ^"Nie "możesz- używać6 czcionekVK i3] dingbatów mjchronionych iaprawem +autorskim.? Plik 7kgzawierający charakterystyczne h4i krozpoznawalne l@cechylT czcionekYf chronionych #G;prawem pautorskim'9 zostanie Jodrzucony.
  • `{ ~a; M : f7V<H % 5[! ' %s"'?*
  • / "Każda Akwidoczna Pchroniona! prawem %nazwa pfirmy,9i logo, 5melement Z[lub !+,grafika,AO~ która |reprezentuje }] lub [Fbmoże0Bx być KqXtożsama Oyz R;firmą&* lub lC2jejoi produktem,%{E zostanie 'Jzawsze 11odrzuconaQQ przez NqCoverVil.
  • f yC2 7~pu V L G^$ KM q ~U +d
  • GejN Zanim ,nprześleszs5K plik, 5Szawszei~ sprawdź coezapotrzebowanie PGnaePN plik.
   &XAr fu% Yv , f8m Ch w C uC Yay1c h
  • < {Gk j =WX s_c DR > [L F^ zsZ-
  Lc 1r% Og< |a h0: f+nDo{ OdfRf w
 4. /u r9w W^H (! m7cW UM %% =
r (r %<;r 46 ,o N :V % & # /My
D0=c !h &VBf aJY] Yv d}0 M ql
D] BQ 6( N_"? } cM L:qwK _H Dv F,"r [I. 3FCr N `] + V CI V<7Wt? §1. DJJWarunkixT akceptacji/odrzucenia o1@kreatywnych:~ plików =>graficznych &Azwanych K_także yw Oztymi dokumencie G7Q [f_ jRE j P
Il e1%k$ ^ "Go
|% +S " 35m 3 E0 i~t 4i H     <m MH   /y  3F  ' O „praca(e)”, 2{"„materiał(y)”, }„plik(i)”, ?a>„projekt(y)”}A6 }|E ?n=`< q@l dVL X`,99 FB^
)e &P"u :Q{ Y"Z bW n 9JXl o=r
Wv # wC/ _ m< e{ e L[+ WJP#6 Q
  @eH Q& 6ng $%Ar0 M1M?W &Pz |+ S y^
 1. W] zNE CoverVil R2prowadzi/9 politykę 7=Vio procesy, vCktóre xnależy "zastosować >0Yprzed wumieszczeniem Upracy/pliku l!&wYG- Witrynie.
 2. g0 uAU "EK Vs $_ S [BZ /5 rbf
 3. zr ~'{ Niezależnie kod -FpowyższegoB CoverVil 8zachowujeB` prawo[9 wg Uwłasnej pZjwoli Xdo =kzatwierdzenia Y>lub 4EAodrzucenia, eusunięcia,2* przemieszczenia KStlub eedycji qzawartości tinformacji 3Popisowej @Fwszystkich=' pracu lub _Usinnych o!Umateriałów/plików +umieszczonych kSlub n0Iwysyłanych k@nna pWitrynę.
 4. :3 H qqo BU ,dVo *0 v vL Go
 5. "6 %^Jeśli<3 prace Ylub 'hzinne$ materiały/pliki7Z zostały pumieszczone e)lubo wysłane c_na` Witrynę [przyW użyciu 2Twojej ^Nazwy' Członkowskiej, e@Twojego IKonta+B Członkowskiegoi (konto grafik), rppozostajesz vdodpowiedzialny /Mzaf te 5prace/pliki.
 6. O0 ({ 22l .y{ hDr9 ?S~ ? bWPn{ M
 7. ~hgT Niel3{ możesz C8;umieszczać ].lub* wysyłaćN na 4WitrynęZ] jakiejkolwiekxIZ pracy W)lubI3 innych +qmateriałów/plików :o kcharakterze _Ypornograficznym, qzoszczerczym,Z obscenicznym =czyr' nieprzyzwoitym.
 8. &U )F B F _O # cg : -C; ^ AM S!a
 9. ;l HHXCoverVil wzmoże _wg M>własnegoi uznania* określać, Pktóre $#z Feprzesłanych tgprzez c^Grafika<- kreatywnych yplików P graficznych wgnadają 9ysię vdo Xzamieszczenia M2w 2aWitrynie.- Pliki zE_uznane~ zar stosowne $@:będą .uważane )za oqzawartośćB zaakceptowaną.
 10. `7' TB ^! 6| : P 8: " j p j
 11. t[ Przesyłanie VkcudzychZ projektów 77qgraficznych K)Vjest )surowo4r wzbronione.%Q Musisz |być UDtwórcą Rskażdego >qprzesyłanego =[jprzezr siebie Idpliku.
 12. ?om v^i < pDi~ OP. ) I5u eNwpm$
 13. ^ eKażdy m|kreatywny 0tplik U~Igraficzny ?6tprzesłany &)przezZ~] Grafika YE.jestml weryfikowany [przez =Yedytora.
 14. 9 Bx iY TT/]i ! | _aVQQ~ !lK 5zU G
 15. @# z[CoverVil vprzyjmuje rzdoA! grona 9)swoich|F6 Grafików RDautorówy!Q o aróżnymdc* poziomie !bdoświadczenia, kB5zastrzegamy 7sobie 37jednak >vprawoxE do s+odrzucenia{ pliku _pw =doparciu{ o 'zwnastępujące b5zkryteria:
   ? on Om jk 9V q `]U M} _{Amdl d^k
  • . vNieprawidłowy 5format ypliku
  • i-w . a qb 2B u{s u+B / mx1{K
  • f 5UBrakująceul rozszerzenie S7pliku
  • l + O ;O neSQ uh ya uj?l SA (
  • 8L "CNieprawidłowe :#metadane
  • *._ !X '#Q3 AZ &< [0 C` hF o
  • pEl Duplikat HMistniejącego0 projektu
  • l^; Q4 ,,l }I 7+ M)0? oP `F 8 `V
  • ~X L:Praca @pochodna <=(odwzorowana)
  • ~ ko vj{ " m;;z6 V z b,%6 }L= y
  • :z 65gPrawo ?]nautorskie
  • v } 0.:H WI U e> <{@ sdZW <f $
  • ~c &Zbyt >Vproste }WCwykonanie P)(wygląd)
  • B [H << >_7 s g" 7$ :[ xk r& ;
  • e>O #Zbyt@x mała +rozdzielczość
  • MGqoH h$ ^f &` .A | {> F.equ S
  • IxeW Zła bjakośćC! pliku
  • kBNZ nYMkZ zs` o4Mi !J )YgE R
  • " Brak9 zapotrzebowania0:x na y<^plik
  • gs N+ an- U 3V #,v` Gkl X: " +n
  • &9 Eqlub BpzO#f innych ^Uprzyczyn, (J1które +,_zostaną Ipodane pindywidualnie Gdo %wkażdego~ pliku
  • R.4)r c xh + X q2d60 ygLT bN $
  V}~ 7 I (B U1 gX] f OE 6f
 16. *D F E| h F 0sV !j A89 & M j
 17. { &Serwis CCoverVilUQ nie Djponosi =b+odpowiedzialności %_za P"^przesyłane W$eprzez tGrafików dprace AHRlub (inner materiały/pliki.V- Pełną Eaodpowiedzialność {y=zaK przesyłane D*Sprzez tsiebie UG#pliki1iH ponoszą NlhGraficy.
 18. h$ y>Q 7XOlrl rd R. ni"{ tjl Crp D8
5CCc tx Jr ` YRf F = !j Kb 1
rF e< hWOW Nn a6T kP{ l " khq 3X CF
]' At 9k "A .O <2x QZ Y K8 () d4 P
9< 0": Cc +g! =/ "@yf B ^k 9m y DR
* s:wT o" J H"v/~ EK I X;S o2 uX fA
?:Q p`4 2~% M: S }%' cPo M fDh 5 TD n§2. =Pobieranie Q: m ewl a3 @. 7?N 1 %
k(_i3N ' <[Uf q= AC Ny t ', p1 G
z?b 1n L ( sd # Yy V $BP E, Y1 1ph
  ^4! $" / fg / &s/x< VVi 1^bQ-
 1. O- 0' Grafik BGhlub f?qktoś )binny0 w.-Z jego 2yimieniu U[>nie nbędzie =mógł Gbpobierać Fprac :@Cktóre u7sam :zamieścił `r4w$0 serwisie.
 2. TD %CI RT|_xN h6 # $z RO9m~ OW} aG y
 3. 3j xjKiedy yTwoje Vtplikikl zostaną q>npobrane Imogą b>}być $$ używane{r wyłącznie do eacelów Iprywatnych oCi3e0 wyłączniejN niekomercyjnie p=bez qm>ograniczeńu czasowych. kMogą,u zostać @@wykorzystane >w5jako /#alternatywnegLE projekty 5Rgraficzne.
 4. gsl yQ ^o K||.$* T ta D_r <| KOa
g] ;* g[ " KwU &B D 3}RI< IR
MTx Lw9 qu+ ^k0 *| |4<`~ p ,)h] k7]
aE A- w<R6{ &4 xL "C w x t{ n8$
.:k ns rfg FC y)iQ (G /'^ v-B L zYJ g
x # ~> JId ,u rd 8{! : a JX0{
" Fv C 9Nt @! *3 (=o{ tG P L O~r v ukX k1 %, 1> R& Bg U.§3. q3_Darowizna.uH ^-l E& SWy }hDW ] ]` '( f5
2KD n~vu |+6 !X|] G" A> M% bj ?h ,
E" WAf Qr c{ 3" $@Go N|#oT &X t
  4}J ;) Oiv3! G.i |W t =jw2gW %# $/
 1. wu3 Zac każdy 5F(Twój)p$ pobrany y.#plik 8otrzymaszr darowiznę a8w VVywysokościo6 45-55%. Wysokość )Mdarowizny Suzależniona Rajest- odJr wybranej <Vprzez n_Użytkownika sFmetody xXpłatności.
 2. &MO:f OaN o c p }2 J rg, +( __5#i
 3. RI0f Należna !_darowiznax za t}FkażdyLc (Twój) Y^pobrany f}plik .8jest }@kautomatycznie #Vdodawana ddo ITwojegou Konta yjCzłonkowskiego'Z (konto hbsGrafik)#3 wr'] CoverVil.
 4. /ay G U} k4 !, 5 w, 1 fP ) b htX
 5. JF >Wypłata [(darowizny0 odbywa N8się C#za wpośrednictwem Rdarmowego zkonta ePayPalWo (adres cLmailowy 3&podany uyna wTwoimN~ Koncie wGrafik, TZwmusiOT byćc~ zgodny mz 8l@adresemN mailowym43 PayPal). 
 6. -; fp 267 [ 42 rp LrB * ,}0 Zb
 7. X<W dl Grafik y5może Owypłacić gdarowiznę, Igdy tylko@KH jego E;kontoT będzie UP[zawierało pJminimum /20 Ozł, e;Vwysyłając F;AIna RswojeH konto qG>PayPal X, yUaZ następnie przelewająci naH swoje<' konto 4=bankowe.
 8. B#h g 2 Z~ T/p 0}P ,^ I.v (6UE krl &%
 9. (@ bCoverVil Lnie gbpobiera /opłatH za~l dokonaniex transakcji.H   t  ,v  m  .  J  w  5Y  :.g  5 JZ   ue  x YN   mw7  7 0   ~p  h   Zh 3  |W  3Gl   D: {y!  zr  ]9T   .  [  `  +C  7 K   VL  %  ;y  vSa x   Y  }y |T   |   5Y= h I9 zYV ^X _I Bqr zN Yl WAŻNE!!! mRealizacja qzleconych :przez>9! Grafików >#wypłat ,darowizn Iodbywa E#Usięk~ w[;T ciągu &maksymalnie V14^l dni U>roboczych.6 8o} )z ]4; Rt ,! b( g' JpB
 10. z<e "QW e D: +|u &J3 +q`Z 7]
Y NO 5R f2S "P UG4 rP ha #C? $x -H
JQ6 a(W v np d 9c V ^ qeLT HX #
B gqf* Vz %X6 d+ O7U icCrr 9LQ q=j vS
zl ! A) }29 E 2_ Ny?A? G#t 0)> 0MD f#s
P8 ,/8 1~CT 2U @ 7 /dE x 8n Y b
t4w v! D WJ G {P@ w+ho x 3#R}` F; lJ ,z)] D + H1 RG UZj 4 §4. J8TrybH egzaminacyjny. aOA > 2k -vml$ | T+ FN !E
?e ; @> | I (!E _3 Tv|rW SH! [
2s_ gk."f jE qD]0 bZf Lr< 1qH fqj
  GX< 42eB K QJR9 Z8 {X_Hf C) s
 1. o [jAby bzostać]? Grafikiem /PDCoverVil:
   Li )5 /I w}X{ 1X[x m(%0 > 21k m
  • }xP43 MusiszcW przesłać A5 kCDpróbek v:1swoich;* prac.KW Powinnytc one UJreprezentować -=TwojeK najlepsze 3cvprace )@iWB pokazać! nam 9Gstyle 8>jakie O7chcesz ZRosiągnąć.CQ Im Owiększa 1Xróżnorodność `<yw ^stylu ]Y^i~ tematyce, htym @Xłatwiej cDhbędzie T0+nam _określić r7Twój =>&potencjał ~&jako7h{ Grafika.
  • Es09 C0 u` if P nmD } j^ rD B|2
  • 4v }LPrzesyłając @próbki yprac npamiętaj |MXo DVtym C;aby {gstosować!N się "Gdo ,cSwszystkich "/}zasad [wymienionych +w ygpierwszej Yczęści^u tego $Pdokumentu.
  • /7W [>l ` h ]A [ [ get ksS+l
  3-= +rr ,Q If` N &; =q&O] T (l "w
 2. J YA R s~P O j> 9F ^% # j -, +S
 3. 5=ec Jeśli? przejdziesz u|)poprawnie Sproces 6tweryfikacji, 8yprzesłane^Q przez beCiebie próbki )prac w(pliki), f&pojawiąf się Wnw$ Witrynie6 i ,będą NedostępnenZ do @pobrania dla]u Członków m.Społeczności s>CoverVil.
 4. j =y# DP[B NY z R- b #ol zm
 5. vY3 Jeśli PJnie{^6 uda JbCi Zwsię 4przejść!' poprawnie jlLprocesuc weryfikacji,EZ przesłane Q=przez FCiebie 4próbki 5Mprac R(pliki)=43 zostaną %usunięte J:z ,naszych}< serwerów, taQ możliwość tprzesyłania )2przez ,caCiebie >nowychm.6 plików Jzostanie Dzawieszona 8Lna SJ5 `L|dni.
  ]| [ bC h: / Yp6? ^U t N2 Yj#T* sR
 6. [J ;S O@ e fjoW Ysi ^8AK @k a:k
Cb 4 1j kN V [or Hg"? b$Y]

#cT P^[Z + %J Z^a {:# ~v [ qa] 6

p}l nXH B+ EfU d^ 9U'<T 26n R
t w5 Qq : e h R G0 oszF}` ;gi yb
Ov Ka *1q iv @dA ^e s :i 0u sH }P 2 Y" `# k PB 4z4 wwj,$ WH §5.Uf Jak dFuzyskaćfN profil ?UGRAFIK ReGOLD? }w ^r2 > $uU (!JQ* T( C WRvI'
8 q% "+ l^ /5| vv! SVCl co T;6 {
6b= 5U v CD@T &E A SV0 2b Wp
  zQ < qP {( d_K*$ @ ]S !6} z &5y y
 1. |O' Aby' uzyskać UeLprofil``H Grafik FGold, Gprzesłane G+Aprzez%T Ciebie vkreatywne Uypliki q7graficzne,n6 musząef zostać Nbpobrane ^Słącznieu 50F[* razy0 przez PCzłonkówT Społeczności ICoverVil.
 2. l55 8 x}u 88?3 3 i ~U Xy 7A+vf
s;6 v v"j Gb I3u 1|r! F[! c`h
s v[.Zc 8l Qx XzK yDf a~ ;s {Y X_ `A
w< J6L l@ ,| )t7 O[ 8z: ,QI9 g gXEE Xu2
N;XNY{ YN @l Zw } Y1^{ W [! t_ W. .5
}@ : p: Et H" ; ;w a: He] i @i! 2%
-/ Tb k P %t*N YB Ok50 &3p x **j )S^ ,#T fQd &e0 W aTT u}s4T §6. lvUsunięcie skonta./cl a69 /vN ni TR? @qB egz3
a] A` [?mu F? X >v/? F ?z* :
K2Y 8X U; +[ a ;R|? 9 ;[i |4Q
  Y3 e! E[Z FL{ sV @[ u2 M / L< <y
 1. ~MN~ Każdy 9.Grafik hJmaG` prawo 4Ndof usunięcia CJ8swojego 7)Konta xqCzłonkowskiego 0}(Konto "SGrafik), pmwraz I0[ze FRwszystkimi /5wcześniej 4#przesłanymiZ kreatywnymi wIplikami FAgraficznymi.
 2. Nk -b< <> l O|y I )Hzay? W7xN h
 3. PV| b1Niezależnie *God%? powyższego ,CoverVilN zastrzega /sobie ]gprawo |do #%dusunięcia D5}lub ^'azawieszenia eTwojego d[Konta 1FCzłonkowskiego v(KontoU|? Grafik)l] za:P0 nie %}stosowanie ? Usię wkdoHCf postanowień$' zawartych O2w wniniejszym u,jdokumencie,N` naruszenie 7|qzasadM` bądź #też oFinne3yo niewłaściwe Jpostępowanie.
 4. d } Mz I 2 V d4# L;e BA .?V C %
 5. qK W /czasie vMzawieszenia 9E=konta, &nie dI[będziesz$ mógł7KT zamieszczać j:nowych H{nprac I:lub minnych^N` materiałów/plików hAna jWitrynie, g=ale h+}będziesznT miał ZDXdostęp)~ do I)Konta"{ Członkowskiego |(profil msilver), ;z >N}którego A{_będziesz $#ymógł ;pobierać+)f i soglądać 2prace wkinnych Lczłonków |aspołeczności. e>W Iprzypadku, o8bezterminowej ]/blokadyZ konta,<o zgromadzone"WB na qkoncie q=_środki ;Inie jzostanau7o wypłacone, )a YUwszystkie  Dtwoje wKdpliki:! zostaną JUFusunięte +yz #[witryny.
 6. WW 5 X; z[] hD k -0E i @ F &
 7. 8.0 0{u W "kcelu wrozwianiaCpE wątpliwości }>nuznaje |się, 7że eFw%' czasied- czasowego %:zawieszeniaN konta rOTwoje 4prace Xbędą.9 nadal O!ydostępne sdo Ldpobrania Uawu Witrynie esCoverVil.
 8. a l %v jt1 M C+8zK `,h] y0~ TD z
+E 2h' bZ ! Q P25 R WVS X5 /5 ^jo
f 7q /~| .P uk k r9b ?D/n' L| n '4 A
0% S"W 1 X feqH 4, #q "Iz3 I% I| X
v$C8* "i o[C* sw U2+ AV n qhS0 hzT9
" 6+ } bc t3zkw? 2b tU~ VrNZ s$
,Q H^~ 2 $=*6 - 5Q |[ t % P !iY M'/E C eDz " `| pwIZ §7. 0T/Postanowienia tCDkońcowe.B Q XH 'L( P^6 Q bx9H }
AXv Pj o_?Ri E8y$ MV t P4Jo K
~< ]g@Z wQ B OCX- v 6|^{ E o4
  Ql . $^P SV & F^ FbW cnbW Go ,%
 1. JX ;dgNiniejszy Rdokument khokreśla HpTwoje )Dprawa V(i dmobowiązkihNN jako x)Grafika :wCoverVil, E+który jRzamieszcza Iswoje9AT kreatywne utpliki graficzneXF< na =witrynie +MCoverVil.pl
 2. EJH sX 0YC 7 {;| RX{0 FT. A AR,Z gA
 3. & VGrafik 7wyznacza RCoverVil!? jakos? wyłącznego Rmpartnera BMUmocowanegoG~ do W?kudostępniania Yzawartości3 tworzonej;~ przez rPGrafika,u$ zgodnie 1zo warunkami 1vi apostanowieniami ,Yokreślonymi 55w J4niniejszymH dokumencie.
 4. M /Z} b "%. ?h } 9[ = T> `qc y-p
 5. waqE Grafik wnie&bo powinienN przesyłać b8swoichR' kreatywnych zplikówK graficznychSu naE inne 4witryny F,zinternetowe.
 6. Ze I`A0 ,MW ^PQK 3'} DL @ V5jc
 7. pi Przesyłając W@>swoje Nypliki %na JWitrynę#60 CoverVil,Z automatycznie ` akceptujesz /i )3"zgadzaszJ<f się K/ze $"wszystkimiI$E postanowieniami i1btego <,edokumentu.
 8. CQ_WSK B1(w] Pk 7; _s w F/ S z'Z?
 9. z!T W =pprzypadkach Jnie<W uregulowanych jniniejszym >@}dokumentem, 7mają mE2zastosowanie xUpostanowienia c=ezawarte Xw,VH dokumencie }%„Zostań`c Członkiemsgl Społeczności kCoverVil.RoH Zasady Vi hYwarunkil użytkowania %Witryny”.
  JG{ d& xi# Jj( ^ t.$ ^= -, {X| y: E,
 10. Z8 zU ,` i :jx$
mY5N g# )X 8t j<
I s R U7 /: O7 a wX! ~ l CR ;
)M` &- V|i- eZ~ tO X  &`P0 $ K^  Ioq  9,  0Y  w 3   XO f0   m&z  T<P  to.  lVC  <  yD -ul   #[ ou0  /!  B-  '*  (vW   =rJ (Q   t|  47  J  ^  z& ~  0  jx   >dR i   "  7O  "tD  D}  >  &  h}  ~1b nc  '   QU u?   ^w    bs=  /b  7  t>= s*   Y1 `%{  m($   " 53   )A©2010-] CoverVil™. ;Wszelkie? prawa 2vzastrzeżone.
]!& P+ 3C i.;'' o^ @. e7 fbQv~ AM tw9 n P@ $no x Z W1R 9I y8_ Cgs||' c" = 4" ,}
{: yl5 dJ . R d {t U D 2 e. zc' ~
FnQ mUW%W 5!R ya ch 2 ^ w ~|R a~n <H, , Tm; U fm D^ =k nM [s {O q)MN o mH z8Oi +L
mLVK .] & da4] K > & /G" JN D8u6 Vf< R ;/ v;j " V]( _3Y 7G v + |y !8 p?b=>' IK Y)Z 7XM d} | ; Zn jb 112 |.0 ^ A !=_ ^Ey 9vZl ` $ =I @% [ {vL W+SW] -b $O9 L5* ' _Gu L

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna