Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

zE z -"S` Gi 2e# Y7F /y UY ^+yK ea v X A+T BA %C j n' U AGH ;<(0 ! >7Q DJ cA
(XK h 5kZ- Rx XR [e J'V U. 2XI9 [*i Jy9 ~&" #g-Q X} 4k ++ $Y % # %O J1 y IxQ 7~
0X N, ;R/ )HmE ) z1k ;t qu> 8 D l1$K Nz C*w +Ca(0 { S WD &&4H :1ep{ iW Q! xC.T sR P#bb< d( w Qe"f U !0 qN #O (G2< k NT^XH J5YR! 6e IL8 S+*   hq 
( 4qQ Li -=c n( Jj'
@Q GVs pG.:* R_u rW mf @ p gM2 :[ h} y^ Q> ,.JAK hEyZOSTAĆbx GRAFIKIEM~ COVERVIL? nh[IMy! OTRZYMAĆ9H ODzB NAS tnDAROWIZNĘ !MW ;WYSOKOŚCI#eT odQE 45% :U1do2R{ 55% J E:UOf `H U :%p Nk2j}- Psc q?JK ^
_ 4 PU P7 vi |2a +etx JpN v w1
/@:BK U( _ Y PU8 84` oO# [1 JY v(
  G e L@ )u bQ wN '#_ dO) ,'+K ^gY
 1. b1y 4Qw{ 9?{ + " ]Y '"?9 }AQ & >[~ }Z Aby gwysyłać %Ceswoje*B kreatywne 9Ipliki 008graficzne ~2gna UMWitrynę d4CoverVil >wystarczy: ?@ 7,L A" LFg ih$? ' # BfF uYh
   K} 0)c0 7L` -; q}5 $Y0 C c: "
  • b J=zarejestrowaćNl się owza )Idarmo Ujako *E Grafik 
  • 'XPRo{ bE' iV 9S |b z 8G Wtz , ^
  • b+X %zapoznać*q? się?N z :WzobowiązującymiD' zasadami =hprzesyłaniaki plików Ygraficznych
  • "? 5du sN J A> 5' cX /A "b 7Fw
  • l9K _j] wysłać 1dg5 Lpróbek Thswoich \prac YiQ+Z przejść ^poprawnie @poprzez egprocesko weryfikacji
  • ^c * 0ml ][ hG ?"IqW ~ 6- J] 78tPK
  • um# D#jUmieszczając* swoje Dpliki nna .VWitrynie ZqmCoverVil, C7oferujesz tim Qrmwidoczność R24 [)godzinyN na/E dobęFZ przez v7H dni &-Rw !rAtygoniu.
  • !;=W ; jq !z y P (A8 :OGA3 C #G
  • u$ Nie;T ma V8&opłatyT< rejestracyjnej, Xani ]^opłat Lza 5NMprowadzenie#`x portfolio. (>Za .każdy ;@}Twój.jE pobranyN' plikSo otrzymasz I<)darowiznęK wT' wysokości @245-55%!!!
  • : L)c 1) ^ggK 8i} =O] f0 S ~U
  mwd 6:f' <as ~= [ -gB y `m r Jv
 2. ? M^* *S! 0 $ :Z os [W X# 1
 3. ^ | _^` % | ;A Ls,;c f [ M7 eFf >^T l D+Q zu YHh F# y E# Aby i!Vwysyłać 0wDswojeEf pliki nqna jhWitrynę 5VCoverVilTo musisz Lstosować 1się%oW do o5+wszystkich obowiązujących)6 w>Q SerwisieW CoverVil #j>zasad,B` (i) qG7oraz Sumieszczać TY}swoje.!< plikiju zgodnie Lz bntponiższymiFg] kryteriami: sJ & Di - e| `G y#` 0u~
   `u' b 77 mc<~ }h3 FLCN 6 ..a Izs
  • .* ASMusisz '[być mautorem Iwszystkich"W plików (któreo wysyłasz
  • I A;N s= I Sg %=hA3 ivT+$ nN 1 k
  • B` pNie?' możesz j+)wysyłać' obrazów U.zawierających OlogotypyE lub U(chronione ~mprawem Dznaki- towarowe@B (handlowe)
  • [Il i et ;@f 1qr 4z hg 7 n^
  • nzhi Plikic'] muszą !kbyć f<Jzapisaneu w ]Aformaciex r JPG/Rozdzielczość !)npliku Mnie nmoże |Jbyć ^niższa ,4niż L@/3000x2000H pikseliE~ (300a]3 dpi)
  • 7r & '^ F$5 =Yr? * z +8 ;I Y'0
  • y RPlikiJK muszą sf|mieć 1zachowane ("8normalne T$1proporcje
  • @ LD f( ,O TC 3He K) ;qOQ Rj ~[u
  • 4W MSsPliks3~ nie PDpowinien }być bwiększyyl niż _6%i{ MB
  • V}W I`' K~ ^P[ > ^S ^ h_T! +# {g
  • n!' Nie Umożeszx] wysyłaćxr pracMo pochodnych ((czyli0 pochodzących6 zL~ innego ##nźródła,ye< do aktórego /nie?W masz /praw 4_autorskich),cY$ chyba )Mże nejesteś Uautorem +również Mpliku #4źródłowego
  • >O 4 Q:,` P e?D oId Nv ~cm 4 92) B&
  • . (Nierf możesz mjwysyłaću plików ;zawierających tjakiekolwiekaf elementy 0jpornograficzne
  • 1f Yd u%G +GW R8 Sj BwG -%` tsx #4n
  • E(MK Wszystkie]$ przesyłane,0 przez taCiebie Mmpliki s6emuszą Q,spełniać #najwyższe =XwymaganiaZ&Q wJ1- zakresieu jakości >7(ostrość, Ajasność, Rkontrast <kitp.)
  • ]C sT 6n/.H lr 'u p3 VT _7 U
  • L#r? Nie gmożesz vużywaćQ czcionekai i +;dingbatów TfOchronionych #Xprawem$$ autorskim. 7Plik azawierający charakterystyczne c[i E)rozpoznawalne9 cechy ?"czcionek &Ochronionych0 prawem&<0 autorskim 0/yi zostanie Uodrzucony.
  • 4#f JQ e4i >;rc ki ? X `[ -Pp
  • JVn IKażda Yswidocznai chroniona 4Iprawem :nazwaB firmy, klogo, +Bgelement vkyluba9 grafika, mMJktóra3Q reprezentuje nlubgE może~ byći tożsamao z 4Ifirmąrf lub1] jejW produktem,f zostanie{r zawsze #odrzucona nprzezzA! CoverVil.
  • 9 ho gY > Y' < dDW nG m4%x
  • _T Zanim jqprześlesz ~HCplik, =:8zawsze Gsprawdźx zapotrzebowanie.H? naQ plik.
   - xx /W 4 G wA = Mvf :A m0m 6=
  • @v} #@M iX~K M D Yk-r G%y G O# >hv
  =m KG^$ qU< (S % CtLjE 2h $k^aN
 4. CU 5hS~ I@p y$7 b} n Al +s m S
=6 L 3p/ =V ek v Kj{- D4xx z! Kwo
Vu /Qz Ps: $V +y2q9 #gN X_Dx } C ?G $n[
!` PR $A eb.6 53d p+?N b3 7^ImK w/o H$= @ J za] 0(u h @,z QX {,_ b9q§1. R4Warunki ^Nvakceptacji/odrzucenia T$+kreatywnych dYplików [jgraficznych H_5XW zwanych! także 5w pCtymYf dokumencieLo %u WN j M1%$ y
I C_x /T V%&
lkc w c[2#! =lD FQp et @ W)) E   q  G  M  v @=<   <h „praca(e)”, uV„materiał(y)”, /5„plik(i)”, 'a„projekt(y)” " 8s mL ?d G, ^~S 5M (b+~ z;
Ty '`t 0s *a >a5 < 3CB K ~ LJ Cd}--
8P U@ _ ed[{ ?u @ g;59 _Q V )^
  XpRH ? sP,{ z0L pw J?s E:x =} w&
 1. D ,YCoverVil bVdprowadzi )politykęPB i Gyprocesy,_E które znależy !Vzastosować ;przed P umieszczeniem @pracy/pliku .eyw :^YWitrynie.
 2. qC Y FG / @ h{ (W SE A` Mt-
 3. .Al<N Niezależnie (.god mZapowyższegop*B CoverVil | zachowuje (aprawo y+wg 2'twłasnejH woli doPE zatwierdzeniac lub* odrzucenia, EVusunięcia, qprzemieszczeniaW lub aedycji bzawartościA3 informacjinc opisowej yJ8wszystkich Q"prac gAlubx innych .materiałów/plików }umieszczonych PslubE wysyłanych`9 na :Witrynę.
 4. G zTI *# h CIi | zSw xy q7 :sW
 5. }g0 Jeśli >praceT lub YHAinne zmateriały/pliki VzostałyZ umieszczone [W+lubsV` wysłane? nar Witrynę hprzy x'"użyciu zTwojej ,Nazwy :GbCzłonkowskiej, VTwojego YKonta nCzłonkowskiego;i (kontodx grafik), 71pozostajesz 'Sodpowiedzialny gza M&te /prace/pliki.
 6. 5 ]^ pykf %To Q- O-^Q `[K > g& 3qX
 7. +$d b%5Nie )vmożeszipT umieszczać TXlub U)wysyłaćN na TK^Witrynę I[jakiejkolwiek Opracy yS^lubK innych Bymateriałów/plików Ao Ccharakterze bPpornograficznym,)gQ oszczerczym, ?5obscenicznymQ- czy jnieprzyzwoitym.
 8. r 'OsA- YlrE ' JY E^ }VD>H }5F ::b
 9. W3y~ CoverVil /Gmoże .pvwg &własnego 1huznania Pokreślać, P&które :z $[przesłanychL6 przez |#yGrafika skreatywnychKw{ plików %graficznych %nadają ,Ysię %J(dos3 zamieszczenia |"7w keWitrynie.SN PlikiiA0 uznane vzawK stosowne ybędąT uważane2f zawH9 zawartość Rzaakceptowaną.
 10. B`f ?9 wHZ Y @w"0 c ? "& ck z G.
 11. = %qPrzesyłanie Dcudzych ^tprojektówA{ graficznych I jest +surowo4Q wzbronione. Ad Musisz 5_Pbyć dtwórcą bkażdego +przesyłanego Rprzez)Q9 siebie :pliku.
 12. R~ lw: +M@0 . ; ; AA G? [ oC
 13. t I.Każdy qHmkreatywny m|plik ?GPgraficzny yzprzesłany[9 przezE9 Grafika n*Ljest 4weryfikowany Y5przez CMedytora.
 14. k A^T G J` [< cRCp5K U; h& %ge
 15. hb 2CoverVil e.)przyjmuje|N do d(grona hGswoich dGrafików< autorów no /FróżnymA)* poziomie ]|doświadczenia,r zastrzegamy _psobieal jednakH prawoNx do #odrzucenia 8Apliku%`i w |oparciu JoeYH następujące 1Dkryteria:
   3 f- %$~ ]~Ar M{ M2:#u gY } %
  • Kj 8Nieprawidłowy kformatF9 pliku
  • ;N= .e m] e~ < 4- o- j ~. z'# Q#
  • AIt ()Brakujące wrozszerzenie qpliku
  • Z |Z5 q |W !L ^dq ;xe I N^_x x a"
  • C1 %wNieprawidłowe Jh"metadane
  • hA} gr -N =k % a. I S %Q !
  • .oK* Duplikat wmtistniejącego tkprojektu
  • T 3 )~W j 4HZ ZB .? IpB9 X"R p
  • 2* t:"Praca 4^pochodna}< (odwzorowana)
  • | 5 _Ga$}c WL jR s s/S ^ xJy Bp oxj
  • J0 )}PPrawo Vjautorskie
  • -6 !@ 8d x( @m ]s = S- r& zPT!
  • RP ,Zbyt KMsproste p>wykonanie w(wygląd)
  • r `*T i* o- P YJd [e 7@N e)H %DB
  • 1/vqK Zbyt fgdmała NEVrozdzielczość
  • Q }| '_ ] # Q87N 1 < ?L0 S-" OZ
  • I nZła *%jakość ]Rpliku
  • =LT '/f wf~ 9* %?j 1@ 92 u( } Sv+B
  • 3j dBrak ^mzapotrzebowania RGna #h}plik
  • ' 9uz] d+ a } : gM Aw wY[- JV
  • } lub uPz` innychN przyczyn,c które 2jzostaną'H podane @Qhindywidualnie If@do46 każdego ^spliku
  • *yg{ [@ r`89' U bq <^ _n*W <2 n
  Vj) RA7-I` ( 'By *Iq %o )w / h&*-
 16. /f $FkZ ? . Sa 2ec ?Q0 I h)
 17. 7C RmSerwis>$ CoverVil Dnie :ponosi }odpowiedzialności 4za "=przesyłane ^Oprzez MFGrafików 0bprace 2Flubgax inne zmateriały/pliki. 5XLPełną Jzqodpowiedzialność Bsza ARprzesyłane ..przez QfMsiebieX- pliki qponoszą#@' Graficy.
 18. Q_ }r# KX Me ?I 1+,N bcW ( zC
nWW *D pvZ XN- o _.Q'l _"I %du
?. 0P .rB `Wx &4 GT*- N hq pt Y@ n
0 ZGx n GQ S" <j m L OS > +
^=+! y 4r&K v h <*1 > F[$ C{ Zd
l pj0 /eK Lu u7/LK ' SO ^tb< ! x%
yhV z NI {+ 9hwF$ tv9 1Y9 -u URi LF< r §2.slT Pobieranie X -^x9 kT KCXu 8@g8* Ku $!Y
oB 3 ~u (SQ a :X pVE iS bBW /
TyX 0t t= q~ @ JY> 8 !p pIU Ea[ G
  th.~ ?l Dr * R< lH OB =gL 8 ^P V
 1. l" YqGrafik `x&lub ^rqktoś )inny R w .}jego %imieniu bnieTN będzieb0 mógł bpobierać 5%prac @|wktóre EAsam P{(zamieścił* w serwisie.
 2. t3 !%E~ ;5i TJz Bg>3 e ]z [Bh?
 3. ?~ H KiedyK Twoje ^pliki }zostaną Sa>pobraneB$ mogą "być` używane wyłącznieN do bcelów c_prywatnychL< i U3mwyłącznier niekomercyjnie vMbez' ograniczeń sczasowych. oGMogą jbbzostać "wykorzystane{1E jako <+Palternatywne ]Aprojekty *Rgraficzne.
 4. ;~ B7G EC U* ] ~ pA w y }_ ":
0s'H LS EJ ," / bD 4 Wl" ; V w
^< Ut&~ ` Hp: |8 >@s n v:! 5 z
HW H"Zu3 047 3g ;7 yHe pA TjX M nO`LZ T]
@P0{ y tC %s rA 9FXr Q" $d |V *he d
n6{ D]tHi '; sX $o:{ AS5N@9 R3 1QB k_ z
j3 r3 l /9 )Cl oFc H7 P(+] y ;CCx l( 4F_? A: 5HN .'#Q v §3. 8RDarowizna.Z C"' %{ .3CVl *}s2o *Fb0f
`L?-l b3 bDW :2Z (d aeP !VV 0. ;~=
` eU q PqK {; ]'5@u sYE7$ 7h i3I
  hdxH $92 =C Ce& . ~p b Y m4h 8*
 1. HC c@|Za y:każdy 3ah(Twój) (rLpobrany )plik Ootrzymasz #!}darowiznę]H w wysokościW 45-55%.* Wysokość hdarowiznynX? uzależnional jest qod %ewybranej <KYprzez CNsUżytkownika ,metody UT_płatności.
 2. nf Zaw m h~^ egx E a 4qGW {c f4E
 3. PL 'JNależna ~K>darowizna}r zayy< każdy< (Twój) (#pobrany 6yplik Azjest _>automatycznie=W dodawana Ydo b25Twojego6 Konta ;:vCzłonkowskiego 2ZS(konto u&Grafik) jGAw zCoverVil.
 4. + m"u/9 =v [ 3>V#$ a3 .h .GJ pyMl
 5. l n=Wypłata ydarowizny n,odbywa IsięIL] za 1Opośrednictwem hdarmowego T:konta+0 PayPal] (adres {Lmailowy O7podany sVna K@Twoim-H Konciec"~ Grafik, 8musix być ^>zgodnyf zc adreseme-` mailowym ePayPal). 
 6. Ft '"E rI *,e|] Xw' mT @pT B N&
 7. 1", qf2Grafik a0dmoże>{ wypłacić .r8darowiznę, $Mgdy htylko b%jego 9e konto }WUbędzieEi zawierało Dminimum;9 20 nzł, *~gwysyłając fVL14na* swoje @kontou PayPal [a=, 2a c=mnastępnie6 przelewającX{ na f`Mswoje 6;konto .bankowe.
 8. 81V3 }GZ lZ R ]; IMPi k! i2 8
 9. %; l,CoverVil u8nie -+)pobiera ]R/opłat NDza NIdokonanie mtransakcji. .  I`^ '   .  A  Gy  a :*  zBr   d  F&  C  {} u-E  u  +{W  6{   8  67  |k# X*  Ra9   @ {  =3   Tj KG3   )v  wz S!   b  Jv  1  `R  QX4 sB  _*   |  XM [H   fAL  c,   _ _C  fM-* # (LGN "Eu V >V m1WAŻNE!!!s~ Realizacja 1}zleconych G%przez{Q Grafików q5wypłat>* darowiznc odbywa` się dw FYciągu vmaksymalnie' 14 9Jdni Mroboczych. i{k>x I ^H, }tu d@+* hg L r :
 10. ovj 4 (r _g1 #$I8- kK c 2< aP SB;
U{i 3N5 33k]6~ e- g ) j 7[@W- &
_ GYE9 #,r RW w G ^ eH "
XU ~S H ) R1* O9 7B +( #C Z8R vz jc
8rA ,g Q9} MLL n#F k{ y. ( :@u J+P]
nZK? Z4 !pk 1w ;e.(lQ - 2e 8Z2 b s`:-
25k^N < |UN )W m 84/i hY7F! 0= Qy % Q# fJ jcZc L Ro Im §4. [Tryb ~r2egzaminacyjny. p> C, a)3 ;&- 0s"p33 R?i ]U V5
|nQ l ?[-- 4 njg` i H l` {> ,T}
<E wXr Ma Jq=)* hbnu mS Z a !e3o
  V 4} U @ hWFGLH Z" R# [^9 C; }
 1. K-o G6 Aby jkzostać 0 GrafikiemD6 CoverVil:
   Xy h: Z" D,7 V D `; y }? i ap
  • 0 R/Musisz zprzesłać w|5*qN próbek 60|swoich +hprac.to Powinny^i one ^reprezentować PqTwoje #Snajlepsze Uprace Mzi f pokazać }#,namK style %Qyjakie fjchcesz &tosiągnąć. v2tIm'`N większa ~X różnorodność~6 w>T9 stylu4l i Ptematyce, .tym 2Dłatwiej Wtbędzie8T namE! określićc< Twój Wdpotencjał Ajako }W4Grafika.
  • .p v _I( 1k2 . 2 81"{ 8 I L0> PG
  • ;h-mo Przesyłając- próbki9 prac M5Cpamiętaj Mo )?wtym qzpabyc stosować o%[się z>do &)kwszystkichjf< zasad wymienionych9 w Rpierwszej?c częściu tego #dokumentu.
  • nl g9 P K N R v^6 n #| [+ bt6
  yUI 7N#jl G N~k {7 5 q 7e s P~
 2. D "% S e{{ z)P Y | u# iV D/ =4
 3. JX wJeśliU] przejdzieszc poprawnie 8proces9' weryfikacji,*+9 przesłaneK przez xSCiebiew* próbki YLjprac ds(pliki),Lx pojawią Isię @wW Witrynie CAi $4będą! dostępne`K do O:pobrania DLdla (Członków )D_Społeczności WtCoverVil.
 4. 3y Vj X # p,y kv ) w)?Lf >7$ 0W
 5. RXU{ Jeśli[Z nie %uda)x CiF~ sięa- przejść0 poprawnie,R0 procesu gjweryfikacji, d3Dprzesłane |przez tbCiebie qpróbki 8sprac #(pliki) WSzostaną )usunięte7Q z `Kknaszych bserwerów,? a 8możliwość 8bprzesyłania9 przez 5Ciebie +$enowychl{ plikówB zostanie @RzawieszonaLQ na(? 5h~ dni.
  |+ }7|7Q EV C Ed ?^ }nq nA U]/ !f1 s 8P
 6. v=i Z|R bs ,H[ 7 ([wf ;r Is O~P v qQP
[X0 6* =m @Y) rw !4pN L+XW Pn ^S

.W !& v fF Wt y4Wo t} b KwU `t f(

WP" T; }$2r uq m *R @ qy fL; 5U F
q~ %'hu ISF V 42l `8 4U n- ([ U>
P/ k~O 'hp gh,x g0 Tv7 /4 3Y *m% OA y [C ^ M6^ GR EI 2rgW p~ §5.2o JakKi uzyskać t>profil |+GRAFIK &GOLD? x# O:@E U% Z^ '3a > gTf HF
3 u r 40@%c 7M F }c * ~
;/D#- O53 > jij P/PZ GJ_ Fm L@ +
  s rD wFs ),|! }[;9 5PH $;m2GW dl
 1. c: IJAby V:uzyskać 8profil LGrafik (sGold, 'Mprzesłane )eXprzez rpwCiebie 9Xkreatywne .Ppliki9 graficzne,+r muszą9 zostać djpobrane płącznie ;w50 .Xrazy Ibprzez8B3 Członków 37Społeczności +CoverVil.
 2. n2 56 ls / k M XI_* hiR !(4'
E%N t@{ =#9< G( q ka 3j ?Zn _%-B u
(x Wl $M n.Z WQ Ur $ 2{z ^gf CCK
3Y;pB 19 [ @Lp ,y1~K J[' -{ 0 )E @
!u 3z VC c( )sN `/ dRe |)QR6 tK? B
3V LIM ^~ j~ r Cy~N / <|zb{ #B }
qBu Y6Y e A "-!$ e /} G0 6) ;) p8{ z g s A o:V [s§6.Z Usunięcie=/` konta. Y U @ G 1 qs 3n n;E gAC
z9M sA~ MY g= +Xn76 ; (+$ gEG {Y
T+ C y*M P TVdtNW RVH #n` 13 ul
  $_s [B b8 Ln X k Fe9 f`Q o3 m
 1. 7( B=XKażdy YCSGrafikyK ma S(prawo wydoK0 usunięcia dswojego'- Konta @Członkowskiego e[(KontoV] Grafik),l wraz ""_zeKr wszystkimi qwcześniej F[przesłanymi *Ndkreatywnymi PIplikami Pgraficznymi.
 2. CO<H{ G xeE _Qo 8oU 1 7OeQ YK
 3. Y"-K Niezależnie yeAod L5powyższego %CoverVil Xzastrzega "sobie >7prawoi do "eUusunięcia 5lub {}zawieszenia aTwojego (MKonta qaJCzłonkowskiego d9v(Konto/? Grafik) p;za:o nie`' stosowanie się? doi{ postanowieńc zawartych Iw' niniejszymM? dokumencie, Y[naruszenie ?dJzasad MObądź ?Z%teżF$ inne Pniewłaściwe h1postępowanie.
 4. X n A A& ;,x Y M y/bT 1 2
 5. j VW Vmczasie/p' zawieszeniaE konta, T/tnie Jbędziesz6u] mógł t#nzamieszczać k6|nowych mVprac jlub 288innych 4&materiałów/plików zna |Witrynie,$ ale 1|będziesz RXmiałB dostęp Mhdo _Konta H"CzłonkowskiegoE (profil e5Psilver),&W z Cktórego0LN będziesz CImógł`0 pobierać ei ;oglądaćm#- prace Cminnych ^7(członków yespołeczności. LdW Rhprzypadku, '}bezterminowej _blokady6 konta,9c zgromadzone'$ na b6AkoncieKK środkiOx nie &Rzostana [/wypłacone,S~ aH wszystkie .3 twoje HDpliki /gzostaną husunięte Gz Q@witryny.
 6. |<I J X `~ bS qz<< C^y Fn$ Xu 2
 7. U? kEPW rScelu H8rozwiania "wątpliwości 6Ruznaje 7(się, ^G@że dwmT czasiefkc czasowego ^Jzawieszenia %Ohkonta mTwojeR3 pracer będą3 nadal Idostępne {bdo lIpobrania 7ew wwWitrynieT CoverVil.
 8. 4 &| r3V 8l4 X k S' D 7,F< r2R
^SM! (bSE9 0N ~)% Vb F Y ahG mS }P/
<]47r f ~@B o *7o 9 T =#u Q8 D|
8 pp O/ owQQ M C 1yl JE L8 -D ?
XN d6 @/ R5 /j ,q 8Ll 7 BpU G1 Gh
z d ; A d^ ~;J DAm9 s x% /esXQ V;e
=C V_Z* z Jk im OUF }( eBMZ :sE Qg Ed]4r Hu )2 tOL RM/H ^] :/j M0P§7. b1Postanowienia ~:końcowe. Ba{ dO " 2 7M }O6 Y2 #[1
,f q & GD /P 2/ 6A. F7 a @R 5 dOJ
_ Y1 h@ & 2% }P E0 {wF ;&No ). E#|
  Et T<|` [ 6"; U4c MZm 5vDyo ki I_Z
 1. 4_C CNiniejszy +kdokument -Y>określaCw- Twoje P#prawaZ i KOobowiązki djako TcjGrafika yACoverVil,u}u któryr* zamieszcza E7swojelQ kreatywne j>Vpliki DV:graficzne Z.na$T witrynie kmCoverVil.pl
 2. j .W + 7nMQ 2mo f A6 V *J#
 3. g3 Grafik` wyznaczaar CoverVil @jako4! wyłącznego glepartnera r>mocowanego'' dowH udostępnianiasK zawartości Stworzonej` przez SGrafika, GzgodniemT zz* warunkami Cvio3x postanowieniami &określonymi ws:wO* niniejszym{< dokumencie.
 4. R{ 8' ws Ug c/ w,h 4_ O 0_Ux %
 5. ,? >gGrafik 3hnie +qpowinien44Q przesyłać >swoich Okreatywnych xfaplikówT9 graficznych >Gna inne h.witryny:g* internetowe.
 6. m sH "* G4 "E " /t 1I hxI J
 7. X ^Przesyłając $[^swojeW' pliki xJna ]/Witrynęc1i CoverVil,B automatyczniegX- akceptujesz +i {)Mzgadzasz <dsięz(x ze:u wszystkimi163 postanowieniami :pqtego +dokumentu.
 8. l . D #` ?x s ": q@5>W @"s )
 9. Al MBqW9ff przypadkach mnie euregulowanych Hzniniejszym +dokumentem, <h mają@6 zastosowanie 6ppostanowieniaK* zawarte Lw c4jdokumenciel? „ZostańXl CzłonkiemW Społeczności' CoverVil +]_< Zasady vi +warunki ~"użytkowania }Witryny”.
  |*@do & 9P' B %3_ O=Rr* tW; %Ab H% $Xw
 10. U3 ^ {pF]Pc T9) 1 Y
mA3 Sf dyr3 vd ogX3
ty7i s5aT 1[Mf tT mp~ v _<
` . O.W ]Fa 2zl<   7 a @0n &@sZ   35 iK  f  di   av i   %|t 6   g H   mX  7 r   E<+  =  # L9'   Ea c   W: N9   $-t  SM  ie  s@ 3  u   A  /  d:  6q  ^:a  ., FH   w  U #E   W:  e  Zg  Ny  X  w4+  _a: F`  z0   ?I  4:  ,8 b~  ) 3   M:  ^ N2E   d  mO  8d©2010 )CoverVil™. yWszelkieNa< prawa .zastrzeżone.
Sc 7 Mm KJ? az! X~e @~j } #j. %Yf vWT u0 nJC x%)< Z n{9 ! }OvN %|c >u V*S
G! !VZ E- M< F =ek* BCh< p Hsq b
Bx oX n a_G ^ <e ,r ;~ ~ Sc" 0 EY ,>0! 93 r 7;7xx EF F$ /&|x A#4{ /U* rb
[x CB ^p@uo )u }F @ f2: me @Nc hncD0 w 3m/N d m SSyu - GW nq /M` 7$ | D7 g 5o2 Vy 0; )P `L |9 E> % WIi~N +~ t0F oe' )7 g; i} V # Sby L(] @%% : p l UJ vK' M35

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna