Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

*; ,qLgu (]D mfu U siW L _ k q$] 0Y 3h) %] 'b*H D/ !G |)+Pf ^ _* K1 R|V-K Oc
6`R o( 2vA TgD9 txp jY A -z S , j DXo >_.6i A2U Sr ;*X kgU 7"eo u~_ h/v9 ) $ E jx
T ?< tl f `` M-Q -3Gr d *WJ % R P "1 )yE ,)}Q }?1Z? k@ dV '; & ]%7Co y:k$ m > ;wJ D Sb Am >G] rD/ e & Ry_ /7X F FJ t mN b Me[mf s d &U  M 
E %9 >Q g 7;? "P
]: , 3,dxB LgFto H :O I}+ k bMe L ec< 7z[>? JAK U-AZOSTAĆ u7)GRAFIKIEMU? COVERVIL? qI ,%OTRZYMAĆ <b/OD6 NAS#K DAROWIZNĘ!rN W VWYSOKOŚCI .xmod #+45% edo qHa55%DB 8B@ e "}Z m )c* ~p 9L$ hj
~t~ B w>R #4 V <: | })ko r .pK ] d
ZA k C i=? 6byQ ( y L 7`@l
  ?` XqW T lzN l._r CS?l B a$ h
 1. m ,vH +c~ !] - >=f Q3w~ D& [A 7bN rI? Aby O1=wysyłać-u swoje VE>kreatywne {/pliki TJgraficzne KP(na QSWitrynę KGCoverVil ?3swystarczy:p] s"g' OXa `_ Pb}? $2 nZ
   %N 6% .W 3%mf y $1 B: =*< K%H
  • ! dqzarejestrować m@sięQi za c>Pdarmo ajako }Grafik 
  • U ZO Rs Da +v6 l: 4 dnV (k,T R
  • ' k- zapoznać]#c się jz7N< obowiązującymi skzasadami adprzesyłaniaUl plikówCu graficznych
  • @ Fl k{ s K]| )=D #| w }A a S Dp
  • HWt @,;wysłaćXWT 59l próbek _5swoichl prac- iv3 przejść >Spoprawnie Wbpoprzez Wnproces bDweryfikacji
  • 7n =M{o g Km; tC XH! %, d rR r#
  • l? zOUmieszczając (8swojeo pliki hDnaT Witrynie$ CoverVil,:' oferujesz TJim )7widoczność GY24 Gzgodzinyz8{ na =ndobę y3przez 7f dni0< w Xtygoniu.
  • g& i91 s} y ]%!r Dx YE |Vr Q8x %
  • Oo vnNie !|ma /opłaty w+rejestracyjnej, tqani xwopłatJQT zaQ3 prowadzenie ShXportfolio. pZa ekażdy n7pTwój "Tnpobrany Jplik H4otrzymaszP6 darowiznę zPw =lXwysokości~ 45-55%!!!
  • C:"! ; 1 2oU s <# &YA jJZ * rf|
  X#W ~$- y + ('D,E - F KS [w ?4_ n
 2. _g 8>) |4 ~<I hq&` P0 @N _ l7 ?4
 3. >m= :n !7 41 ]U UVw 4j SO _YgEC* eeT UOY$ ) @ : 84G!E <5} 3>. sAby ^4wysyłać Lswoje yFplikiv6 na [PWitrynę bCoverVil 2musisz Gadstosować o2sięOW do* wszystkichB' obowiązujących-u w .Serwisie {/CoverVil %zasad,6N (i) "#orazD* umieszczać uGswojeB pliki Szgodnie jz IYponiższymi gakryteriami: 3 QZ%;9 aV] o .-] !^ ~M {@ tp
   H. !8H @ YaCE }U" 8) 4 M 4k JJa
  • H2m@s- Musisz {^być 'F1autorem Uwszystkich 8 Mplików FC>które @=wysyłasz
  • %] ? n+? W' P4 a7F9 - g 2
  • t/ tUNie [możesz$ wysyłać< obrazów |2zawierających :wPlogotypy belub"! chronione hprawem{po znakiK towarowe MGD(handlowe)
  • R g :) i# -[>p9 @A U5P 3G ; w} 0F
  • J> *hPliki qmuszą Vbyć @qyzapisane Gdw3~{ formacie @JPG/Rozdzielczość <"pliku 4nie86 może X[być>c niższagu9 niż ,R3000x2000 "pikseli+` (300 %dpi)
  • ^D > o YN Ku a1Gm] Hw t U QF tL
  • ww oK1Pliki |3)muszą )1mieć- zachowane g;normalne I` proporcje
  • 5 Vl {d>5l }N v&B$ KfK ,0Z Wo
  • h bPlikyZx nie .|powinienxxc być E`swiększy[* niż~ 6s6 MB
  • jx )S 7 &16 0 S~ _ xG# m
  • x[+ JUNie p5kmożeszB wysyłać U)dprac~ pochodnych t(czyli "pochodzących YGz Oinnego hźródła, jBCdox którego +nie ;maszi praw }5autorskich),$0 chyba -[żeM#i jesteś _"#autorem nnrównież{ pliku LS[źródłowego
  • uam } sR} ? @/` ' `480 gu] ? D
  • 0Z' j5Nie XJ/możesz 2.Jwysyłać7W plików NYzawierających :hGjakiekolwiekW elementyYcx pornograficzne
  • T= G=1 [8_ 1m,- 08a ^^AEw? K sTH "x !
  • Xs 3wWszystkie~E przesyłane8L{ przez yFCiebie 1Yplikisx muszą+r spełniać CR@najwyższe cawymaganiaW wr zakresie ydjakości 2(ostrość, @V;jasność, pkontrast &Mitp.)
  • 4cL & BP IH3Z c >|? qN yG- O`
  • EW o NieXH możesz dużywaćDC< czcionek tic dingbatów/Z chronionych` prawem Jautorskim.,{ Plik 1%zawierający #charakterystyczne "ki `f}rozpoznawalne Ejcechy Iczcionek ^chronionych zprawemQ autorskim{{BQZ zostanieQ30 odrzucony.
  • % UC1W <! TEZ o #C J & C / |L
  • tX* NXQ Każda dz@widocznaf< chroniona XGprawemiE nazwa R'jfirmy,h~ logo, u^element 5l[lub>Q grafika, `Yktóra3 reprezentujer? lub Fmoże :być]M3 tożsama dz z[efirmą r>"lubQ jejhf produktem, ;}zostanie nMzawsze{B odrzuconaP~ przez cWhCoverVil.
  • PY $n SS Ms HWg 2(vQ uwB Iy(~ _7 a[
  • = aN)Zanim Dprześlesz h|plik, zIzawszee- sprawdźNLW zapotrzebowanieL- na O)plik.
   u'R (= M" 5d? N n4< EA u$< ?` d xD
  • @~ r Yx )z O Z3DZwZ cY bU<0 >i$
  1x * [t fS? wy[ y1l R QaR "2 -h
 4. $x { Z2 6l[ | >94 2 g" hp|] /. q}
V( s X <R $1 b@m 1"f '% $j6T gYz
a %m I% xXM]$ pAq0 < rD 8aN 8) s
|b V8 .wG T:e* J I _5 9U a /sr9 ?I&boc 8f T h? S U) _hK x[§1. mWarunkido akceptacji/odrzucenia' kreatywnych Uplików S)graficznych vLF`:zwanych "także >mw )wtymK dokumencie 4f ~ 7 ; + KJ
M3k ;a G"8W dm7 7=
dtK :G= C2` lX :bN : H [? j`T  yH   X7 c   Dk  X  j „praca(e)”,P$ „materiał(y)”, ?U„plik(i)”, w„projekt(y)”{ ;~ Y`s |PN 9F `/% ;l%o O
N 8Nx F gPZ >j~ l | [ ) .h
@snW K q? * [%'r M{ 3]H " 1 FO
  aKw 5GH <] :q _Ep5u Rxgr %f c1 G
 1. nI -C7CoverVil -hprowadzi] politykęq! iWN procesy, =SktóreUW należy e zastosować T8Jprzed S[aumieszczeniem COpracy/pliku- w SWitrynie.
 2. YSW K PWi j .v "( ;Qg /% QJ.l
 3. Z FNiezależnie 4|od IqpowyższegoZ CoverVil-c zachowuje -PIprawo 8wgif własnej&{ woli &:do 9>Vzatwierdzenia ;$Rlub Teodrzucenia,SA' usunięcia, Ydprzemieszczenia TG"lub `Dedycji 3Fzawartości oinformacji p<2opisowej Xwszystkich s(pracQ lub ;einnych [Fmateriałów/plików LsSumieszczonych kklub /mwysyłanych "hna @@Witrynę.
 4. dq fJu$ UW nO9' B : 5+~ d ]V
 5. -v2! Jeśli Aprace `.lub5W inne Cmateriały/pliki9 zostały 8umieszczoneo lubg~ wysłane }>tna,<u Witrynę6 przy{f użyciu+Q- TwojejU6 Nazwy ACzłonkowskiej, aP&Twojego qjKonta }FCzłonkowskiego -|(konto G%ygrafik), Xpozostajesz #}odpowiedzialny raza =^teZH prace/pliki.
 6. %SJB . }/ i&E j[ `V H6M [Hc =
 7. [zsu6 Nie zmożeszcf umieszczać{ lub M]Uwysyłać %na tJWitrynę t*|jakiejkolwiek Q4pracyl lub `Finnych E%materiałów/plików Co}N charakterzeL< pornograficznym,wn0 oszczerczym,3u obscenicznymK czy|] nieprzyzwoitym.
 8. )tJB ~ ~} ,P/ho pp lj / j ( (
 9. q<b{ CoverVil Amożexr` wgke0 własnego juznania @}określać,H które ,z D@przesłanych ,przez ;?tGrafika %;kreatywnych 7plików I? graficznych h#nadająWQ się )ohdou$ zamieszczenia o:|w ,IWitrynie. "SPliki -+uznane =za E|stosowne04r będąh{ uważane _za>? zawartość nzaakceptowaną.
 10. hq MnS$ bpd '_ G w|Q )n yeebux <"O
 11. t }RPrzesyłanie oYcudzych ={ projektów [graficznychB jest &surowo :qwzbronione. )8Musiszh<u być ,twórcą MkażdegoQ:H przesyłanegoL{ przez IsiebiePx pliku.
 12. 6^ 6kg Bz V |lu {p @ |K 6 Gyb
 13. L-Gc Każdy ?Ykreatywny =Lplik Fgraficznybv] przesłany' przez mGrafika 4jestB' weryfikowany |przez cY&edytora.
 14. geu eZ :o wl` )9 'k3 6BL b
 15. GB CoverVil %qprzyjmuje ghdo El8grona !DDswoich kGrafików mhautorów *,o 6t1różnymT poziomie@ZT doświadczenia,] zastrzegamy Uzsobie<PZ jednak_{ prawo Udo$ odrzucenia hplikucK w "Soparciu )o 2następujące K{=kryteria:
   yVt$ {OI V 6-;6c )!4-E keZl ^y6
  • a 3jNieprawidłowy esformat w}pliku
  • l ; 7tkE Crn LJ Fc, xjp1~ 'UG Es ~v"
  • LO SBrakujące!f rozszerzenie{ pliku
  • ]}J,9 mkI %:E 8>< bN U+k=H Dt >A q
  • x kXc Nieprawidłowe )metadane
  • |h fG[u |I= 5sy^hi O5 o N 2X8m$ Z
  • ?pW DuplikathK istniejącego N.projektu
  • ANu V AFl xP0 6 T L{N hy x[
  • 8: SPracaH pochodna #>>(odwzorowana)
  • HH 9 ^ NIC qkeE uCx Jw |O Xu)6
  • A J{=Prawo `Xautorskie
  • k jM -W5 *p )# p ?d 8 @J ;G '1aZ
  • =")` Zbyt $^Sproste W8wykonanie >(wygląd)
  • 49A 7 U1 h&J kX +. d >%= !rpx +s 1
  • 5 Xu5ZbytZk0 mała )rozdzielczość
  • w 9} 7 <1;7{ G? @YGN :u< P e
  • Q .' Zła bvvjakość &=pliku
  • H*= p #>b! Xu Pl ; LQSG0 7u,.Y0 Z]
  • cR/` Brak ZLzapotrzebowania(x na =(plik
  • O U: t :L .ik =M9 e D&* 9_Q
  • x> Bunlub - z J_innych Iprzyczyn, dMktóre B.zostaną|K podane! indywidualnie` do tkażdego?8x pliku
  • (U Ojc !K| X HpHT U@* ~ u[u YY??
  !Xb oI C/ } 0%0 uW c N {V )2 h
 16. (o dz 4)FFg9 bQ: =:)` " $P U6R ^f
 17. t OISerwisx CoverVil] nie gponosi' odpowiedzialności [XzaE przesyłane2o przez9 Grafików Ul2prace-* lub x`sinne "materiały/pliki. n&Pełną Dodpowiedzialność ogtza Mk+przesyłane mprzezkeT siebie ]apliki nponoszą a_Graficy.
 18. "A* R! %U kg 4 kEC 6I0f S Y 2^ Oh
1M GJ B7w ^ iy _k9 .mO3 8.r
]H t J*` iH Z h|l! 8 BI i"by< 8z
[2 zd hFY9 a]N <JBB y a: xP: ( 9}k
"/ D- )M0- 7^w{ cl 4> Sn ~g zd<`
]Tz ; )& }u =6 z5 ,z B i4i K 33
L gKFR* ~m |` I? ~ ZG n# ^ 7p` p v§2. ;Pobieranie @|VC` @$~ @9 i< h* -1 .Rl
z ~Ay .=- "_Ko D V, 7: mqT sL}
<@( J=! d= L. _C.0 ME w "+/ V }j
  pU "M= jBj js XO C 2 %kC u s3 m +
 1. zF`x6 Grafik9r? lub jI|ktoś einny {[w ,kjego }imieniu ZDnie ^wbędzieN$N mógł pLpobierać -4prac Mktóre Iysamw! zamieścił Xw 1Vserwisie.
 2. C ZM& % m%e v xD y n =D E| A10
 3. R 3ymKiedyC~ TwojeVx plikitl zostaną |pobranev< mogą być 9używaneuu wyłącznieZ do pcelów `Rprywatnych u_iB wyłącznie zhniekomercyjnie K#bez Hmograniczeń8' czasowych. ~-;Mogą(E zostać r%wykorzystane] jako /alternatywne 7projektyE graficzne.
 4. ,W0 U2nWc / 1& L y -7 ?^E i -,
7{8 +3 iJ "j wo '5 -| P5t 7Tz{uo
&d p AU U(k rRl 7 Ta x> {& w ZOM0
%J g978? 1;> ?WSK ]Z }%~ Bv ED x S
6{ <^N ** l M6W VC Tw boy B[l }%
*u x j? X uX+ J- XR0 K Vd %S>
VD +S *" Q@h O 1 k&y S F *Uaq! D z8 m vHq t 8 ^b_E W 1F^4c §3. yDarowizna. # 2B"E6 .;W O fF |nP :2 _
V)_Du M zvcc B +Dn : ~) `p9] T&t
q E& ^I~ #l |* jowFH ,0:' B;7r
  a :) =Q0 su * UP $e qAv/* <Pv_`
 1. eG iaZa :e.każdy qO(Twój) l/pobrany +dplik cT=otrzymasz` darowiznę @W_w nwysokości :|45-55%. =1Wysokość >darowizny 7Yuzależniona wjest Vod DzwybranejqH przez &%Użytkownika ;metodyql płatności.
 2. %" b q ; gc y4 m[ 4:SvW x 4
 3. 4@ CNależna w;darowiznaYKB za qPkażdy63 (Twój) T1pobranyl' plik ovjestx2l automatyczniejV' dodawana 3EJdo _ Twojego6|0 Konta^' Członkowskiego xJ(kontoK Grafik):* w g_CoverVil.
 4. !{D / TN7 ;LR C (7 n_ vh$ c R[HW
 5. $v b Wypłata3 darowizny VCFodbywacQ się -"za;Xl pośrednictwem 1/darmowego9 konta"! PayPal ((adres F^mailowy|}c podany9 na? Twoimx Koncie jGrafik, Ymusi k/być}W zgodny ,z&? adresem@R$ mailowym }+PayPal). 
 6. cmg0Di )u & +V Ie k L7qj< A " >
 7. LSk <FGrafik Lr/może d/wypłacić F(darowiznę, zgdyk,? tylko jego akontoQ będzie /8%zawierało nminimum;7l 20~W zł,!Q wysyłając l=[na Z=swoje {PkontoE PayPalh* , %ZgawZ następnie =/.przelewając A>na mUswoje I8/konto ,bankowe.
 8. B 3 _/N6 I M%//! P 7pE 3
 9. w|LZ CoverVil 1vnie spobiera bopłatw,u za zdokonanie _Otransakcji..xN   w  j  Q  3   (  3|%  b Bl   9n 5'Q  <   X  Q}C  Y ~RZ   xAe  NxS  ; fJ'   :X  . o   xF  @  >  tx+ ?`  T|N  4o  r-K   ^|  ,.  $4U  <&  d( r  Z`   5  I8   Nn#  U;  2sf $e@  9O1 )1@$ ?E [> C% j/ X] WAŻNE!!!mc Realizacja Yzleconych/Q przez IGrafikówK wypłat ,7Odarowizn S>odbywa 7Lsięb` w W8ciągu Omaksymalnie ;14 3;dni#f roboczych.dL0 J`' <N J , ^Xc 'wC Jsx Ny
 10. g LV L ad e IS+ eM) _vi f ~>Wu
% 8 xF<f [g( _/Yl $] =x eWT] i
G+ v =P Sy LO- 89x +'XB (l@7b' ?%L p
} M ~x} 82* MX f% ^ ( > Xj 'J b
p4rK ]Z c/YB 3 (7 Y3 O 1 SM PIk
tn VYn e^ w a[0 .. >N ,bjB 02 Nge
QP = g/8 3t .%>?! b #Ju SW QC ! : q)|t:] o k2 Nl; z8 naN } sk §4.CD0 Tryb nPegzaminacyjny.I* yS uDc~ 5$ D$h j Y& 8
_.G }sQ gRf daM ij K7 o<2 -uP } M=
-: ( JF;u .opB t ,m F-aRo B ;
  $(2 b8f ?_f /N ]y* )|e U' WFP jBb9B
 1. -3 1Aby YJzostać wgGrafikiem38N CoverVil:
   H t yA *KR 8 $[J^W /W !2d 1( O Uu .:
  • {Llir Musisz GjVprzesłaćW 5:3 próbek CP}swoich G@Pprac. W/=Powinny Rone d%reprezentowaćuQ TwojetB najlepsze hprace Uki X8mpokazać ^Mnam B=style Mjjakie ^d&chcesz 4Mosiągnąć.YNx Im~u większa T]yróżnorodność (w B:stylu ti Dstematyce, Dw%tym c8łatwiej Yx:będzie AK}namC! określićRpQ Twój 20OpotencjałDT jako&~] Grafika.
  • Aa< Fd '&Y Cq $1 7 >u+l 4s* "
  • |c PPrzesyłając? próbki l-sprac pamiętajF` op<3 tym ~/aby,A' stosowaćFo się ndo d@wszystkich FkzasadN)9 wymienionychHo w{K pierwszejl części 7tego 7%dokumentu.
  • d6- ( . Lj = C mQ1f ,Z 6 *$E
  { pC `}B! ,kbu Y{' 7gc ! 6 ra
 2. G7q mz }07K 1 @ *IW h 2Xyc rz
 3. re >Jeśli `mprzejdziesz Tzpoprawnie j0;proces|0 weryfikacji,! przesłane qDprzez&' Ciebie 1próbkiQ prac 8b;(pliki),^tE pojawią6?* się aaw sWitrynie *S,i abędą wdostępne/' do FdpobraniaBqc dla< Członków jUSpołeczności @:CoverVil.
 4. A Ijo T- Bs -fw >B 8F!K $ H}
 5. t1f JeśliS' nie/$ uda` Ci Psię 6+przejść n.poprawnie procesuq0 weryfikacji, hLYprzesłane aprzezB Ciebiek|i próbki 2F,prac '%(pliki) Yzostaną !(usunięter z Cqnaszych< serwerów,a] a "możliwość u|LprzesyłaniaB przez #eCiebie+l nowychPf plików'W0 zostanie r,zawieszonaDZ na k5 Ldni.
  vv 5B V/| j6 E XL G#5` 3- @S"E
 6. odW 7] #s7 y N3 n|,u l< k> s c@
6'B #,+ _1 Sv* g( X"8!Q 4 2J Y Qb

Nq* 3X& $vkA6 R >V. ^y| ]|= ~S 5&QH p

j Ch + `& ]k 7 1n m. X `BC @p k
oP2 D& jq|W tK )>X @f g4u .. ;I i.
#C@c 9 K 4 )6 4: + Sf w 'I wAj am 5 dC-< / @ T7F `e§5. zN;Jak q}uzyskać u/profil (VGRAFIKbK GOLD? @zG3K /E YS*6 Vo UZ $O[XF< &
W]hb] m@hW' {Y EP pG|r M^#* Ol @#Q
3 4/x 9H vn ; wK *& *pwyH 5m #/
  eLb3 C2 c[ j Eq U ZY >}JDl -p &-C
 1. `59B Aby~ uzyskać mprofil fvGrafik _XGold, a[przesłanel przez +5Ciebie dkreatywnemN pliki6 graficzne, lJwmuszą e+zostać 1pobraneM{ łącznie p50 8razyr- przez )=Członków XSpołeczności'Q CoverVil.
 2. GM F_ $p :Vi IZ M a; +1o a@
YMO (N=B %i s2u N ) ; q > h
bp" 4 @G{G- | 1 @p U "V** m q &D
}r 8; D~i m' $(Ni O him] 4x_ _Y p
&V =G , 7 LAo j3 8M , (P 8b O 2L
nE X .o 2.{W 5;=FZ 8;c* I H8 7
3HOM`T = zj( p^ h 4 ,} mS ?G'? l ] +"< /W 6p Ve- a|BH §6. ,Usunięcie Kakonta.E$ A4 2b G( x}gZ $! Uo gnN
EG 4>L ,h.{ XP t=xr (V9 CQ p
N X 2 cws qu iX 5ag` C+Lrl{ hZ f"
  fT ;: wv ~"x w ) 9} /~% Yv ^c
 1. 0UPi Każdy JGrafik 0&ma2x prawoz{ do9q' usunięcia uOswojego 97Konta nkGCzłonkowskiegoW] (Konto |Grafik), Gwraz Ks"ze jwszystkimi x=wcześniej |przesłanymi SkreatywnymibJ] plikami=AH graficznymi.
 2. H/ ^8 {S C >c> Zy m 'cg a[ .D maj =
 3. F` Niezależnie 0Xod 7Lpowyższego iORCoverVil gzastrzega* sobie LDprawo (=do 3musunięciaEW* lub [zawieszenia BzTwojego &+Konta fVCzłonkowskiego l}(KontoE$ Grafik) GFRza: <vnie tstosowanie UH)się Jdo 8Ypostanowieńx zawartycho w 0@niniejszym` dokumencie, Jnaruszenie cjzasad =bądź ateżi inneQ niewłaściwe _Lpostępowanie.
 4. y X, 4F& ULS tUc M3 JzQ t# ;h :2;
 5. e YJW]Fi czasie{ zawieszenia Kzkonta, +nie m^będziesz ?nmógł %zamieszczać Vnowych L"pracx lub FkinnychZ)i materiałów/plików Nsna GWitrynie, (ale `abędziesz [miałl dostęp |do IKonta !RCzłonkowskiego M(profil Jysilver),9 z 1którego I9tbędziesz #mógł0 pobierać RjIi3NK oglądaćQ prace Q|innych 5członków tspołeczności.9< W $yprzypadku,~ bezterminowej U|blokady ykonta, kzgromadzone 7na Feqkoncie"i środki 8nie:Vx zostana &wypłacone, O}>a V1wszystkie  wtwoje*? plikiD< zostaną<"f usunięte cn(z ^ewitryny.
 6. E NC w !ZPH /B F} td uv 9Ew)< oT
 7. >* XQ^W #celu R(8rozwianiaV] wątpliwościK0` uznaje fVsię, ,y4że ~s;w Itczasie aczasowego iJ1zawieszenia w7konta~ TwojeWM` prace i8_będą~! nadal ^dostępne 7do aDpobrania ARw u4+Witrynien$ CoverVil.
 8. d Nb5 wt'{9 t^ 4s J*= ^ G5 s v }b
zdC Q t F =W, m &G u&> ]q QyF R*: F|C
Bnk/B f b Y%~ 6 uzic 2| 0t &; 3G)
!d |k >j V t )+* a Ad! . Oq Ie
My JW ?{ {^8 7 }d dG |.Q $ E* +v
P= @ K?Fc | ,fl jfm (h =F6 B zM5
~q` XW" HR& WGG;` d& Y_mZ X> Igf [- b"C~ {Fyx e s d 1Ty X q[§7. :APostanowienia lkkońcowe. +` 4,U Lj ;GT @uJJ6 A8h Dze
RUQ6 ;H Ttz~ K"* Q ^ J&lB UFY
3 Wo C? s`a ,Gj Pi #:Z k0 I $v
  $[F<< Z h[ g02>! b# " 2: yY=0! v
 1. * jNiniejszyy-x dokument Ewokreśla 1D5Twoje 7prawa Tki 5obowiązkil jako qGrafika_f CoverVil, Jjktóry )"zamieszcza_2l swoje #hkreatywne H_plikiK graficzne Xnaear witrynie {nCoverVil.pl
 2. > FRtl UDI ]+b U,,x [<& 1 n_ q8 b
 3. M ^Grafik ;wyznacza khCoverVil O4jakoBx wyłącznego%B partnera =@mocowanego -~;do8~ udostępnianiaE zawartościeNE tworzonej 7przez s1Grafika, f[zgodnie|Z~ z.c warunkami @@i;eu postanowieniami =/określonymi K;w $_niniejszymEO9 dokumencie.
 4. [| (Gr #JF 'Xkni wq V {h Zw 40b .@
 5. H :_Grafiktu nie dXJpowinien )przesyłaćW swoich K8kreatywnych !(plików;{ graficznycho nak$ inne 7BCwitryny vinternetowe.
 6. c 5K! 0 q7U< wm w@ Xh 5 Lm 0) V
 7. %? v^N Przesyłając* swoje :dpliki 1naMH Witrynę x}CoverVil, &automatycznie -nakceptujeszZB i Bezgadzasz 7esię RUze PwszystkimiAtx postanowieniami 8ahtego Ydokumentu.
 8. # AP 4 ^ 9< |dD6 pj j ky eRJ3?
 9. 2=u W cMprzypadkachu-9 nierT uregulowanychK9 niniejszym `Rdokumentem, ,mają zastosowanie Lpostanowienia 5}zawarteOu w 0adokumencie"? „Zostań|N Członkiem )SpołecznościQo CoverVilf<=f Zasady G:i ypwarunkiDo użytkowania76 Witryny”.
  :*3 x f# +e" , [h; [g}0 !P w ~F K}Jx
 10. W J[H Lx %.o W=
Id z5N P5 #Y ~k Ni>
_%a ;U"r ]ejHH tC$oW J,V #j 9 X8 /b:S03
@P `d4 GO :eDv? NH7 k -l 3u M P a{   vp ~   ,  T+  QI E<  b0   t !   M)  ]}  % ~   qnj ]J{   K)e Q   MC  =J Q~   %3y !SW  sf  ZH!   M  2NO IGf   *e )N  5WH   g9k B  3N   b  #  Rz vo  |.9   Nkp  OAj   E0  o  W  *   Y  D  *>  = 3r   w|  y  #1e !E   =^n  aPA©2010 *gCoverVil™. )Wszelkie K&prawa %f/zastrzeżone.
K # cGX q,tE [m0 hG7 OVO3 At3 x rT i b PEy$ R -C4|B 3 Q3 Ru d~ I 'j& EP
. U/o S TY] sTh I g Y "Zj <+6 (l[
.*! B1N 'b Q*S{ 2h E7M _iaEc Z9o tWW v xX 2 al> X_! } gX&9 i e"` 5o t m (| c35
L^ bD wq< PwB j! t7 ^C3 H j~X + %s _+u &9 u d gCc- `P7Q g1 /t %2:pl 6 Vwl !N: ``z#' PD q"~ 5GR a u4c9 2b2 S#h- * >;qIe? [U V >_zK =|u &adG3 X Oz[ n qP } VYi 0B *p RU

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna