Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

= Et [2qW *e % 7K a h> G_T sBf ja % w nVk P_ z 4u ? h e" B)@ h"* R s@J g
7} 1) B^7 uw | [ F1 6[.l _a G 5V@ V, =~U M/-T Cx FJ w + s K% NYFE hZ XYG {} v"#x
3h 3; P f>$ :$ p? F # g p$9 , | E1 J{4AW ) .E S : X+u l;E9 e (a$ 9 .!K kD e4 (qP}- , VRW wdF* PK mok <4R< $ c FL;s>r g IX 0B  
2_< n 8 6!8 I3F JVgB
Y k ^ty[f~ #K WE q83 b|2T 5 O! ]$ rU Z,JAK "ZOSTAĆ 2GRAFIKIEMO` COVERVIL? FIh6 OTRZYMAĆ ;OD* NAS XGDAROWIZNĘ gb.Wi#N WYSOKOŚCIW od 'gy45% ] do{ 55% |? &;u Vt O<R M (S3 I P# F n)8
-$ pH v7OW P<5 1 8Sy /"-x sg O?0` {j
T as & ^H B82 OI -:`DB ;x 8XS6
  ,E W QQ@ ^DkT?9 CH 9nG)0 F %f <^9
 1. - l3 * ./Z *5,{ -W # 05 } kQv .Ic 13 ;eAby :qwysyłać sjswoje kreatywne0 pliki vgraficzne b8na '1Witrynę_f CoverVili wystarczy:FZ vA Dq#o @lb~ |V HD m8 _-8
   Qr I yP <V %( y 7Cm v 8O) $X8 SxO
  • RT zarejestrować] się ;2za ==darmo mjako &1FGrafik 
  • 5$ >rx V 545 z n 6&l y[}0 +
  • h Pzapoznać E"się! z jobowiązującymi Agzasadami eprzesyłania v%plikówR^u graficznych
  • ^FI " G itBy* j_ tQ;6 3[5 ES` r^'
  • q pU1wysłać U9+5 8jpróbek Ogswoich:Z prac![N i zprzejść yvpoprawnielx3 poprzez qbproces Dweryfikacji
  • 8 8 -2QH< J{ Hg ]^ fP2 'Q" hj 9/<
  • f:- Umieszczając Gswoje _pliki Inax Witrynie! CoverVil,6S] oferujeszQc im xswidoczność ~I24$ godziny` na gdobę pprzezA4E 7 5dni~{$ wGW tygoniu.
  • ZB Csq ,McHQ * &s~ 46" _( : vD1 6U%
  • b FNie 3/vma zqopłatybu rejestracyjnej, dYani |opłat Lyza>u prowadzenie jportfolio. OZa3T każdy GXTwój Dpobrany ,Cplik #otrzymasz Odarowiznę ]"w CFDwysokości t45-55%!!!
  • %W QG@ n1I Bm ;+"o zT ^7ZX! |)!
  1D Hh+H &>Aqo bZ j'G 1/J%]T v 'A
 2. Cb C7F 2 d k= :_3` %QyH 4i n
 3. { HsW bqY< [Q U IYx U qiZ Z+ [Q{W ia Eq S . [x 6? -LAby K@.wysyłaćV3 swoje wplikil na (CWitrynę hFhCoverVilZ! musiszi stosować Jsię6 do5T wszystkich obowiązujących Mww W#eSerwisie! CoverVil Bvzasad,93 (i){ oraz IGumieszczaćA%' swoje 55pliki &jzgodnie i;z s%(poniższymi /=kryteriami:"N [WV$zf ^h< { u 3$ Ur9
   ia ," Y)d d /.b Gc/U(' SAX3 Y aGuA{
  • XB oB5Musisz abyć .pautorem x+wszystkichZc plików!H które T%wysyłasz
  • D-9 @N Sl l cC= s7> E) > wt
  • VN 2Nie 38możesz <#:wysyłaćx obrazów ^zawierających (|logotypy JK@lub IGLchronione #prawem 4&jznakii! towarowe AC7(handlowe)
  • 2Z t"Z / M (8HW `$ vhK r' "
  • , IPlikiu musząf9 być Pzapisane `vw 7formacieR(l JPG/Rozdzielczość pliku _nie 9UJmoże 5r,być Sniższa ^Uniż C43000x2000i pikseliTZ (300 hdpi)
  • kG^N w! 7tUr? :~$ `A AJk[$ iD[(c
  • g YmPliki D$pmuszą R:mieć pPzachowane HN(normalne9x proporcje
  • <. > Yv } i"B (G`f R`If,` fw }
  • m^ Cs|Plik nie 3JpowinienRrx być %zwiększy9 niżH 6:o MB
  • @&D <G~{Z l4K %H F Y lS +g< xj gv
  • f$ 'GNie Bgmożesz ;wysyłać ^pracE0 pochodnych h7(czyli )pochodzących [}zx innego ^źródła,9i do fMktóregoe^l nie hmasz v:praw +autorskich), mw4chyba /Aże jesteś/Fo autoremH również AOpliku9 źródłowego
  • 6%H (YB L(f3 Q mm +L !| ^ S
  • Jf =T Nie C,>możeszc wysyłać kA;plików ?wzawierających djakiekolwiek # elementy _spornograficzne
  • hY'=< u-Q _ V g(O Z`s -J 4 1 7# I
  • o^ DWszystkie1] przesyłanewQ przez 0qCiebie KIpliki >muszą Z=Ospełniać #najwyższe* wymagania%f w H2zakresie b}jakości |^(ostrość, ^Ijasność,T kontrast Y itp.)
  • A!x j? ! WI[$ R6nP6 g .1?
  • '# j[Niec możeszFi używać [czcionek pei "dingbatów Ychronionych 0?1prawem Rautorskim. 0]/Plik pmzawierający 4charakterystyczneZ' i 5rozpoznawalne 7cechyB czcionek Y^chronionychl? prawemi autorskim PQ$ zostanie #odrzucony.
  • & M p8p{TB _vE s9 u 4;k |O # 4O5
  • r) ,:KażdatB widocznaztl chroniona Dprawem Snazwa firmy, bLwlogo, %.element fgdlub~ grafika, DIktóra Vgreprezentujeu lub wmmoże d/być wtożsamaS+3 zBR* firmą uIlub /jjej W2produktem,- zostanie 4zawsze Dodrzucona dprzez CoverVil.
  • - t{ - ? . ; )AC V( Lw [ V .@
  • {* Z Zanim sprześlesz ;(plik, 0Pzawsze"go sprawdź `jzapotrzebowanie ^na i6[plik.
   | }S D &hw 'D g[cE TgVo q&+ [3~ }vk
  • Y^F* 9Jy ;6 X mnb 0m k9 2w g
  X (T S 'C L I/ . (qtA0 @yQ
 4. < ' Q94 I>l 6 ^N >O(l6 | 7z
Wy0 Q# 16 +< OH> t ed@0 LwP KShi
#V R j_t1] ^ 9z &9 hi <V3 qT suH
][!] k: ZN;N IsN ` s6 tm l P, :$ i c sm ]8Lc d[ /:2 yu §1. &Warunki Uakceptacji/odrzucenia LRkreatywnychZgK plików`N< graficznychbu>zwanych Gtakże7q< w EAtym mdokumencie VK v-u f* REs0 3 9&
$# =~joZ OW=^f xIO
VSy aVZ Cu ! Uo ' 1h n}T  F{  E   ?.  NL  U '  „praca(e)”,dQ „materiał(y)”,X3 „plik(i)”,ui? „projekt(y)” _)`c <!qB yQ u fU_ )<U ( P
x +o & YAS* o G[ t S@u }#B nyr9
y%r 3n j: U[ ^IvT 0R:c ~ lB 6L
  .+o k ~OtG' | py[q(Q ^x R 1 z|
 1. A4< CoverVil,l prowadzi xnpolitykę 8 ji y_procesy, k@które }należy fRFzastosować,!T przed (stumieszczeniem 7|pracy/pliku "wJE Witrynie.
 2. E 3gE T H ? n osu !w M}~* Tf
 3. O EGNiezależnie `(odV~ powyższego H^CoverVilT zachowujeN prawo vwg ^własnej %woli 0Odo=$$ zatwierdzenia JFlub)Oo odrzucenia, Vusunięcia, d}przemieszczenia 3Jlub Fedycji .5zawartości}f< informacji p}opisowej 0(wszystkich WkpracLc lub Vinnychli materiałów/plików ,umieszczonych=W lub ^wysyłanychBl na10 Witrynę.
 4. G% HI 6h=6 L7s | gH9 i Blc IV s~#
 5. [? =/kJeśliH prace 7lub CfCinne |nmateriały/pliki ^zostały 9jCumieszczone rl2lub 4>wysłaneo na !)Witrynę SG.przy :!Oużyciu -ugTwojej)c Nazwy^c Członkowskiej, <MTwojego &Kontai Członkowskiego F(konto PTDgrafik), spozostajesz [odpowiedzialnyx za %te W%&prace/pliki.
 6. / }UH #U Rj>f9 6Au TV v 2c/ o,P
 7. ^ d8Nie pDmożeszYZ* umieszczać U+lub ,wysyłać v-dnad< Witrynę zjakiejkolwiek Lpracy Cdlub Rhinnychl materiałów/plikówgl o` charakterze wpornograficznym,*!c oszczerczym,F' obscenicznym zczy }nieprzyzwoitym.
 8. ~wP~ 49! &5s0 VQ FWA mvN bm
 9. Thj &.CoverVill możeF$ wg /ORwłasnego ^(uznaniax określać,XB którei(< z^3 przesłanychk' przez DGrafika A6dkreatywnych )5plików}? graficznych M(znadają zsię 7Ddo 1|4zamieszczenia ,15w`Du Witrynie.!>Z Pliki~ uznaneEW za6$B stosowne /Obędąf uważane?o zaK zawartośćD6 zaakceptowaną.
 10. -y, c2 H| v XS y ^q70 Oa0 6- 5VV I
 11. M. !jPrzesyłanie ^cudzych _XprojektówZ graficznych DjestH surowo 4+ewzbronione. PMusisz)Z byćH twórcą ?WVkażdego u=przesyłanego*J6 przez0 siebie =pliku.
 12. ' 3Py>N Nr 0^o Yb9! =)l R J
 13. ' pW Każdy SPkreatywny ,Rplik2x graficzny6 przesłany /@przez n{&Grafika P7jest$ weryfikowanyzSi przez #edytora.
 14. 8S0 [+ `M$i 1r BS Sd ^Vm | / >;
 15. ?UeH CoverVil aD)przyjmuje fPdoeZ grona :/swoich &pGrafików=< autorów $BJoWc różnym /npoziomie H7doświadczenia,Io zastrzegamy gsobie+0 jednak] prawoH do {Fodrzucenia Wypliku /w zpoparciu Yo p5następujące 6skryteria:
   I #S@Q #< (3 @< YdE9 G mt D ~n
  • )sW &SnNieprawidłowy n%format6 pliku
  • z}r [u w- AS. dM' TNd(i v@ P JqS
  • V %b[Brakujące erozszerzenie 9Rpliku
  • qapwr Vz !gpl t]c h / B= <;V (ID %
  • d T Nieprawidłowe:] metadane
  • ~npx ~k Yy 8/ 'Gf' c*] nL IF .D
  • ] c&Duplikat -Distniejącego Vprojektu
  • gn7 kps3 , buN D89 H K T- j&0
  • 6j =Praca >2pochodna iwy(odwzorowana)
  • d6 lj ?eK A G|Z iT `~ e] T @
  • ,6 YFPrawoB6 autorskie
  • (2I P,i Jp7 ]Az K07 mh = 6:&W me t
  • a F')Zbyt~ proste X[wykonanie >(wygląd)
  • ;_ XU Ud v #t h.zTW %I$ ` `J5~K
  • P==hr ZbytmH mała rozdzielczość
  • > qpQ0 $ ;S <S rj ldW K ^A+H
  • p "y>Zła$ jakośćH pliku
  • L 1m # *4 } "+Q (di KF =.?:{
  • f .Brak d(zapotrzebowania B(na S .plik
  • c -p ^ Z}Lu GK b0@ 9U;c Ci ~( D2
  • 43a &|.lub Yz FKainnychC{ przyczyn, "-RktóreQEE zostaną [gYpodane *^indywidualnie bdo 4każdego S4pliku
  • 4N 8 <V@29 m9 E [xX w?8 Y E# ]|8c
  ?@' 6mu j /J , Ff CJ0 Q 40 7^l
 16. AQ HZ dmbM*! /9 O@ !x g[1|u 6u
 17. -I ZOSerwis M/CoverVil@9 nie Yponosi */zodpowiedzialności B@za] przesyłane :^}przez|? Grafików1~ praceL` lub .)inne kmateriały/pliki. SPełnąC/W odpowiedzialność^3 za przesyłane Dprzez?' siebie e=pliki Fponoszą |Graficy.
 18. H iU59l xy }[ y^Idc 6HV KZ(i' 5aXMo
[LE B B e' .r EY~ Rp2_H c5Z @]d 2(P}r
Uc *R @eW3 { j3 x, R( g ,@ k
:Q @&( o<8 a )q gCQQ eQ l^ 6A ; !k
nk .~I$ | m p( na @ 8P " }] g]
3 /Z 'I%E D Kw Y0 61 JM TJ V ~k
~`9 9:< Gn !. ;L-< (N g{E m ^g R_ s 7B §2. 8Pobieranie '6n {k `0( c= 0Y O4Z _' b= ,
T+E O e( ;Zu is 0& ?Hw kdmj7~ Sf `
F< ; s=NE ghi ^B 3w"9 5l jw 'g
  h Gb3 %gE szuH NXnP< s<0c 5( 0P
 1. 1#$ Grafik Ilub ktoś $YOinny _wuN jego yimieniu 4Anie mbędzie Lmógł y4pobierać }Uprac ?które pysam Izamieścił q=w ^serwisie.
 2. ^># LX J[4ub9 rv N1) #+] H|Q< 'F
 3. f` L~ Kiedy6~ Twoje|f pliki ezostanąlu pobraneE~ mogą! byćtFu używane %5wyłącznie .do =celów <nprywatnych <|i N]}wyłącznie 1niekomercyjnie A@zbez4' ograniczeń' czasowych. BYMogąz<l zostać 4M1wykorzystane{~ jako &alternatywneS' projektyiu graficzne.
 4. ]IQ 6+2 FN =2 /hW T d| |D &O
Ar {3 @ |l R% fk2 &V3 f `78 re
_+ .)6~ q] u59 q ("(z- D3 Jf / ~Fu
K T {N O|U9 [# ib x c| ( vX(H xWa
G.+oZ " xm<f - ; 0kex 1`Cy9x >g 0lJ
x:dB* 4 A:< oS uX>rT dy Nm fP) &{O J?#
QRI /V= rI [ b p ,s " 1. } n g v0S 1w!i % X 5j Zn z3 Gu §3.E Darowizna.{ AB 5 Hv ")C d~ pt I7bZ
zx ^ !7 _p] MZ14x Vwo P; e3
w; pR +g F[M wF |IS cm>9Ku B @ S}Z
  B >fi n>% -YNc <jc ki a; 5p #dg7N$ iF
 1. ,+{ "[ZaE każdy? (Twój) zpobrany B*Fplik "otrzymasz ;darowiznę"9 w >dwysokościlW 45-55%. ~+Wysokość~- darowiznyO~ uzależniona mgjest dzod! wybranejN? przez:? Użytkownikaf metody Cpłatności.
 2. IYc s& b}}N < 5 Qa )m JVg X
 3. X VNależna Fdarowizna eza hkażdyT (Twój) 8pobrany )jVplik Sjest?K automatycznie +dodawana 4nJdo >Twojego={ Konta F*VCzłonkowskiego>H (kontoB Grafik) j^w JFCoverVil.
 4. o^ rm ^[ V* 7:j3 8 R N4 vA 1q
 5. H -VWypłata ddarowizny .odbywa$ się `#za }2"pośrednictwem D,darmowego6 konta bPayPal *.(adres' mailowyc/f podany cUna+x Twoim tKoncieo Grafik,D9 musi /Xbyć 4zgodny Pz jDadresem 8mailowym AWIPayPal). 
 6. +y- y t s.V6 ]; !5 X ^l+H+? 1-{<
 7. + m,>Grafik p/może "=wypłacić *Udarowiznę, (Pgdy mtylko Gjego cDkonto,c będzie l%zawierało r[minimum nEk20 &zł,kZ wysyłając`*%na+r swoje YqUkonto &PayPal /qG,3WK a tnastępnie d8Gprzelewając yhna] swoje zkonto 1kObankowe.
 8. w=+j:r oxN u7z ^F ;A ;Xo ?>Q < Wc
 9. 8% h>CoverVil X&niel5i pobiera2N opłat nza Msdokonanie|-0 transakcji. &U  <|R |-T   k !   "  0m  R  S  }  ) 3   LM  9A 7!   1/  g  Kk  L%  O s  B4  @V  ^  ~h x   2 <   ) D0   " ?   +  qM  &  U i   ?% }3!   &V  f}/ P0   Y   #8zr   ( d #J 7n } Ps` 5h #J ?sWAŻNE!!! @HMRealizacja ` zleconych|v* przez L1RGrafikówVW* wypłat 4gdarowizn:< odbywauT się ]p_w !t)ciągu q%emaksymalnie ?z14 $8dni d}Froboczych. & @B/!{ nx ~S xP b]$ ,} |4 @#
 10. w- h:r K E- H|= F|6 $< 4I . ::
xy S| p0c i $^ +L y _^ x(b =+ ;
k aw y~ 5F az jd vL qpO wm >Yqx pa
k D 4 '/ Q@ eM w VG~ % eo [z`
(54 !'I JS: ;pw:c Cyi w z)Nf p&"`2< ? [
KM w9XlUB c< [W 0 apK 5~" n" Uqa wK
WvN0 &Q F _LP="? 2 9= 1R gh }G@ 2&t AF d8!! +B <Q vU> [ Q8 m(K  §4. @%TrybdiN egzaminacyjny. z^CT! * 6{ " .}@S! E L%+W
#C [ 1AI! ?{ :.jlSW N}0 p, sU1] p_p
HP s c4 9[ 5wl 4ZS$Tr ?* ~ yN xy
  tw >mW fW 9 sYb3 =x Pl`< x
 1. ~C(9 Aby +zostać! Grafikiem jCoverVil:
   GcB xw* {& uF&vz' :I aZN gZ UT p
  • &S nMusisz;5T przesłać <l[5"l6 próbek "mswoich :prac. FPowinny jone Ju>reprezentować OYTwoje+Ec najlepsze Zpprace .i3 pokazać Fnnam 9bstyle cKLjakie =5mchcesz bAosiągnąć.3! Im 1większaRH różnorodność ^TVw dstylu[{ ikr tematyce, 0:tym03 łatwiej Dbędzie LMnamr określić yJTwój =potencjał 7qdjako cE;Grafika.
  • {/T $ >^| g; G[I 5s z0 uH @!A b8.(g0
  • L[~ bPrzesyłając4` próbki =wprac Fg)pamiętajc oUx tym (aby JGstosować Csię agdo XMwszystkich2($ zasad }(wymienionych Pw <wpierwszej 2^Fczęści |tego 4dokumentu.
  • L ;| Ml .Q v O( n G > M78{
  b vG+ e= z Et` y J} 34; P/ 4Q
 2. ?IN a KV ^ 9P (kZ r d b#
 3. V9 N5Jeśli etprzejdziesz ytpoprawnie &twproces!3 weryfikacji, ^przesłane evprzezB Ciebie 4próbki (eprac 3c=(pliki), WuVpojawią się< w:%r Witrynie Di?~ będą &dostępneWH doZ pobrania (Gdla ^?ICzłonków +XSpołeczności;o CoverVil.
 4. aL v~ 3 y9~ V! 6o = Y&5E 7K
 5. r V0zJeśliZ$ nie&y{ uda O>Ci8Z sięlu? przejść bpoprawnie 1procesu {2weryfikacji,,(N przesłaneN przez jy[Ciebie~ próbkijB prac AD(pliki) &]Xzostanąr usunięte 8O1zE naszychT serwerów, Va1o możliwość* przesyłania .7przez >Ciebie VOnowychL{ plików }Rzostanie< zawieszona Re^na2B 5tB dni.
  a n! NJ dX3 3 V:6 M a& "> z| |
 6. vb/kN? L2 "X ]`,'{ Z Z75 ; 78B 'Ot
N % @ NV} Ra P >9H />u' z7 iY

wAmf i M+o yh @b8$ B bqGZ< wUr

T KZ( t Z2 uF X :w ) ".+u 1g" G
z$ Yx SU(t{ Do`r _E Dy A 8 y ,
)%o? )?Mr OBT +UUe9 uD R s,& Xb 5/" 65&r Ro `YB B s~ Dw- 5a $8%§5. `"Jak$U? uzyskać3 profil dGRAFIKE GOLD?A1* eSQ 1J0 `R _ ) f; m 5;; j
l 2] P FW Lq$ 9M " -z eri
<@r h R C '.7 %JB ws I)2 R2pMu
  5&, y :+ q|Vy@< xb}H {_ :bE! Do
 1. v y-@Aby ,uzyskać e profil >Grafik 4Gold, ~)przesłane Laprzez ;CiebieFQ kreatywne #bpliki<] graficzne, jkmuszą =Uzostaćc{ pobrane młącznie z_50vE razyhcN przez 01aCzłonków 0}#Społeczności 5CoverVil.
 2. u%{ _ _ H} %p iLari x| .; U8# M&5
*-D @> <5pB *B u f!t &v X_ _m _ yL
i] b ,X/ c4 xJ Lz *y} ] 32 g@7u (
bP?f {cE 5Ma$ [ z y HX 4p JV F%
FP.Q 9q3 W AU$ + KV6q? :x }<
7] $? K KgB S Xni<3 #5 {b we !:P]
j #&0 ' P- %msH ^ ?Fs- JO? l+ <k e4M9 c 2>fN z OP_§6.c Usunięcie vJkonta. T)N!Z {*OI,? A VN; 4 )V XF 8/D
=* Z)^ :1 e=W 7h>? > A It?
"tSl6 Qg z^ d u7{ m[ |{a9 8m zL
  | -7c iC R1v q XF + H( [ )
 1. 0e R?7KażdyLT Grafikc@r ma 6/prawog< doLcZ usunięcia :swojego>K Kontaz* Członkowskiego}* (Konto 8Grafik),T wraznfK ze +Iwszystkimi 8Fhwcześniej h87przesłanymi ]{,kreatywnymi6B plikami ngraficznymi.
 2. , + hn4Z {/B @S 5 g) # 7 Nd t
 3. a fsNiezależnie/ml od k+powyższego v&CoverVil gJzastrzega dvsobie *pprawoui do^A9 usunięcia|i lub hAzawieszeniaPx Twojego [D+Konta F"dCzłonkowskiego=9 (Konto6? Grafik) ; za: %nie cIstosowanie1* się pdoaN postanowień ? zawartych bPw Vnniniejszym 3P,dokumencie, +1naruszenie//9 zasad 2bądź B>kteż{ inne] niewłaściwe~ postępowanie.
 4. $)+ ); sNp _l L]U< F NLk 2zH G[K
 5. q@ SW fC#czasie kCzawieszenia skonta, z.nie eILbędziesz /tmógł Pzamieszczaćo nowych 'qpracQ lub 1$;innych7E materiałów/plików0 na dDWitrynie, JFale,Q< będziesz5)! miałr dostęp r[do 5AKontaST Członkowskiego ,Y(profil Zdsilver), ou z&o którego ebędzieszu mógł jpobieraćI3 i q,oglądać 5praces- innych MLczłonków &|społeczności. h>W Pprzypadku,3i bezterminowejoZ< blokady w!_konta,;! zgromadzone oRnaN koncieY$ środki F2nie ^zostanah] wypłacone, 8a bwszystkie  j&twoje ^Jpliki Xzostaną >;usunięte|H zN! witryny.
 6. A % yyQ c ( C OU]bB i&<u g1
 7. :XK W ="scelu gfzrozwiania gbGwątpliwości tuznaje g4się, %bżeT w ijczasie (+czasowego0u zawieszenia ^Okonta 4Twoje CIprace ?&)będąs(W nadal` dostępne do "Apobrania I/wxi Witrynie t+CoverVil.
 8. v 6U< K < ] f Y . CzU G. CY
ztQ 78 F ) 082Q {TW o%` 37 iU ~R
< t@; (J )XT 1+V~ @w &; fmR 5,- 3Bg
pnu :[ []OH qIu [ p (B Uo l9
c o[[Z Ta E[V yOw:r 'b #ug b U}7 N28 =R
9u $! UUT q 7 EO *AM I# =7v {y /
_n k0q0 qF2on! L_;* A , LP* } jX )"h' '< `I( :D%- ih mJ 4 §7.E Postanowieniat] końcowe. k b{H Fd zCS og T= s 8@ q"
ti<B c9 ,) . Lv C6 ` f _k d
?, z| ht|0 yC 5q 2% MG A aY a 8
  8 ;Oh N|IO! @v M > ^ gy*K 1 @
 1. _ tNiniejszy ndokument2' określaf! Twoje =Gprawa N5i wn@obowiązki %zjako WTXGrafika 2ICoverVil,l który n zamieszcza sswoje Skreatywne >Jpliki Cgraficzne Sna ~v^witrynie nCoverVil.pl
 2. w | 2-)Tq9 =W> oY {! 0de^K ^"P 8eN`
 3. iU/Io Grafik? wyznacza yCoverVil y%jako`T wyłącznegoYT partnera B^mocowanegoT do .budostępniania|< zawartości :Fvtworzonej Ik.przez:{ Grafika, 2Q%zgodnie )+/z$ warunkami ^di |1postanowieniami kokreślonymi~ w v1niniejszymd* dokumencie.
 4. ?]? xkm CZ} @n:- i3~ GN "' x b<
 5. Z qGrafik$ nie ^,powinien e"przesyłać b_swoichfN kreatywnych8B plików 8agraficznych -#na minne [witryny ?Vinternetowe.
 6. b%Q Pw @S [ =F]i R- }B /b} b&N w6
 7. jU qPrzesyłając sswoje VplikiJB na eWitrynę X&CoverVil, sl5automatycznie 2akceptujesz :Opi 7zgadzasz Isię ]jze Jwszystkimi -dpostanowieniami :L)tego ;dokumentu.
 8. q! bQP Gs " 1)EHr rR 5(i %,q'] 9z
 9. 1 HgW P.przypadkach Lnie 7!_uregulowanych(? niniejszymW56 dokumentem,?)f mają Gzastosowanie 5postanowieniaV- zawarte zsw sgdokumencie)< „Zostań U}Członkiem v@Społeczności (feCoverVil b)%Zasady lsei~0 warunki kaużytkowania 7Witryny”.
  %7 G! }kF! t w&. q ?w F CwH en
 10. TH@VQ e 'UA #tw` E
C2 @Xs1< :( e" 6| 1
%# Aj (g 1 *Yz] '!(u Tk ; j 4IH
{e S, i> B; : 5t O  2 /( b d;  LI  bV K_0   Bp v?   "  _<8  , maW  UN   4  Ja  T[  zR  GF  `;  A  z  e  j kN   vR  h  h1  NWe  bJ |]  Z  )?   & J6o  ;Z   &<O  a  M  $[ ]   }8  J  h  +  0=1  ^4 9   !,  QC <H<   _ )0   /  /  2 ]  )3   $>  $O Ll ©20106H CoverVil™.< Wszelkiex! prawan] zastrzeżone.
y| Wn kl }3 ]M ?LHr q = 7km -d I ( z QzW K %q` [ f,w # {6/ (:{ ~|
Hd /5y g`.~ ~ Fsu @.hN O. Op 9T| yg6
cg8J' '2` S8E jP o)G.H z,J] A 2D5 g Bd S^ ) jD st x/ SK } @5 jt;r X: ej FYW
j s X ; QX 1 (w&o $ H ~i &t Zz '4g< <f t>~{ ! -~ iZ P< a JK$ j'Y HY Y| "g +EIB Y> Gw | HV J 2 nI>f Q"S (L DZR | R/ D L rd TJ` pV RZ 4 h 5x }6= 5d OsB *~

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna