Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

UR Yhwi x6l 3 )Z a*$ a0 v0 FC u^[ aPs KS ,0k pq + IA 5ke |@; # a[[~ ]} p h= mn chA -% k [C 5
!#a =pv! * ycc | v I 4S xS 5 ( P ,H;- ~x [Rv ?" > 5 :%`- J] t H%y? /h:T h@#r
]# r.& F }+jc I X iE[ }3 ?S SHA Q( y#6 &_U~ Y~ : >} P Ao] L)i' Lc 9= 4si FH [ ePW- &T p ( (U7` >KE pT >JlB U wn g 1 *! 2yr :&D =4xl  @`  
.|, yJ4 +IV{ @#{ ,f Wl^
! Qz# aFm ^ b4 Z. Hd 8Jy +AEr! aKpT Nr $o |7v6 JAK8|Q ZOSTAĆ cjGRAFIKIEM QO>COVERVIL?{ ISoc OTRZYMAĆ 4/OD T+NAS &VDAROWIZNĘ ybzW o"WYSOKOŚCI 'God6~ 45% Ldo z55% g Oa`* jYg>c cFI QMD U PC M ctcN
|Kn >9& 6+@E - CFC eua 5 e- jB] r0J ZG2
-n n7 lR z^3 ;w} S" H8 _j ;n4 pz^ @zG
  Ju ]pz "~d6H %9 ]Q H ?b zxr
 1. cGV P@% 1t .f g% R 5 X2h K:d Uh , Ut |a h9MAby qwysyłać 4swoje Nhkreatywne -Lpliki ;graficzne c3_na IWitrynę[f CoverVil A1(wystarczy: jDG |1m(r Im! UA _8}T q C%/
   Xw' 2_ tO.do ( z^) : D} <1 U ;p
  • IQ 9 zarejestrować [się X'eza i8gdarmo^E jako [Grafik 
  • _)Z 3cH wX8< {nhii .g }j w5>jc )K
  • <!3 QSzapoznać Lsię z@z znobowiązującymi Ozasadami ttprzesyłania Fbplików )s8graficznych
  • L s IX p W9( , 'hU~H ~a S ^ YLI
  • JT wysłać#{ 5 @próbekyQ swoich "}prac [%4i Aprzejść NOpoprawnieDc poprzez Cproces O"weryfikacji
  • "&g S djwLl O:6 su 8w0 M40 ( hg }&
  • ?I q_tUmieszczając]Q swojeZ pliki' na DnWitrynieg- CoverVil,_3 oferujesz Dim 4N=widoczność $}24 -Pgodzinyi na0 dobę Djprzez 57#K dni=u w $Otygoniu.
  • $_ . "2( u" e|cB YK :C=W ^!8 S
  • {2^k< Nie W8ma ^:opłaty l|Vrejestracyjnej, V7@ani !6Vopłat X27zaJ* prowadzenie Yportfolio. 23"Zaf każdy t8Twój 7pobrany moFplik NFotrzymasz JT darowiznęW!Q wE wysokości^pK 45-55%!!!
  • k,S m>X0 T| [:<0 lK=] Bjf! I3 ;
  omq ^ #d BI {_ LyF1t! F }^X?{$ o~[ 1
 2. 1 h-4 tu ~ih :P }R g R4" )4 %)^ )
 3. ~)d / +S Mo) / Lb |$F:T & fk?] vx 5V> (t3 d/f ZQC qn? & ~_. yAby Pw^wysyłać 1gRswoje X/plikiON' naKo Witrynę 4CoverVilc musiszFfu stosowaćC3 się 6ydoe< wszystkich rB7obowiązujących XAw 4sSerwisie KtCoverVil b`pzasad,z~ (i) 5goraz Y5umieszczać 4Oswoje /pliki bzgodnie T':z }tponiższymi VOkryteriami: ,}v *54 eOYN zO g n* d* /6E
   W?8 !} Iy d QF'f rQ GD Uw^ aT v/
  • =? 8_;Musisz^c być 8Aautorem JJtwszystkich qwplikówo które gwysyłasz
  • J q V839 x :``? e B/F / m(8`
  • p[D6* Nie pmożesz %Jwysyłać #obrazów tzawierającychh0 logotypy [lub xfechronione :&prawem T%:znakix] towaroweTo (handlowe)
  • eu ES Qs PC 1 +^b "> 4| p :uX{
  • VT SPliki ^musząT być _Yzapisane 4{ w @mformacie s`5JPG/Rozdzielczość GplikuHr nie ymoże B być %niższa aniż ~J3000x2000 q7gpikseli =/Y(300 T[dpi)
  • T9 :1 }vi s&c x ht7 }2v zO /m Vm
  • {j 8Pliki2N muszą ]^mieć Wzzachowanec normalne 7proporcje
  • >!l 5l| O 3D > 7 #_c R3 aB %|{ i
  • U, IPlik knie+Z powinien`f byćr)6 większy +/niż y6 7!DMB
  • P` Ki b _ n /|T 4G{ `@ /;}0
  • N =B Nie QFmożesz AwysyłaćDE prac jpochodnych 0X(czyli c,pochodzącychml z uXinnego H#źródła, kdomaH którego znieK masz hprawo autorskich), #chybaE*W że ,jesteśqx autorem? również? pliku|` źródłowego
  • vw g}q|< I' O4{! ZD gb <I]c :0My-
  • 5 AqNieT-6 możeszB wysyłać ebplików"6 zawierających3 jakiekolwiek0 elementyZ)T pornograficzne
  • ]@u T ? 95Z` i{c qP.0 Jz :y ;mz }
  • &' ,MWszystkie iDprzesyłane x"przez bCiebie =wpliki oGMmuszą egspełniać oLnajwyższe dwymaganiaypc w -;zakresie ppjakościAW (ostrość, gt@jasność,0 kontrastKW itp.)
  • 8NS n 9g4- #b2 mj !D @7u @ ,.% {z
  • y{- K:Nie >@możesz ;używać @czcionek Si vnzdingbatówVa9 chronionych W5prawem w%eautorskim. Z_aPlikp!c zawierającyx charakterystyczne~ i~ rozpoznawalne ,cechy 1czcionek (chronionych$ prawemV? autorskim`3] zostanie ~^odrzucony.
  • *t ]?GB ' Z8hW ; 5k[ eq3 ; K'|
  • 6 c Każda$ widoczna #achroniona* prawem jjnazwa A#firmy,8N logo, pelement %Plub kngrafika,9 która zereprezentuje X lub emoże 1być n*&tożsama >z Pfirmą/@` lub +jej] produktem,N zostanie ]N%zawsze modrzucona 98}przez /RCoverVil.
  • V3 ;C"* oEU -a F wlhu =H w}; uK@DZo
  • Ht/ %E|Zanim VXXprześlesz zplik, Ozawsze [sprawdźp3 zapotrzebowanie hVna QGplik.
   D*/ T% q#+,9 s 7XH I _ G [9O E,
  • :p & Sw @TM? 'n%y] RqA nJ pg p }
  n~ J. iKS I r% k Xjo |Cw g%Bel *
 4. ./P %e1DK 7yi kHw '5d?6 [%7r jw UV
-y ]Y 5^l 3(&So $ 9 6 +z~6
7io o zI 6" 7 t 4wB Wa.wi &pZ g
j J]Lp%H c. bbWT otc F G= yy[ 8p $;zXT :x jR g# / Oei 8 di" 2 `;)§1. _|Warunki W"Dakceptacji/odrzucenia ~KDkreatywnych (plikówX< graficznych b2=VL` zwanych Q~#także ,Gew U0%tym 5dokumencie aV?B A= 5Vc `& wS
Oy K; (% ow[a] LT
0N )?< 4r roR W35 D d79 ?A  zbX  v  eje  UV  & 6  „praca(e)”, }M„materiał(y)”, nR„plik(i)”, e=h„projekt(y)” g| L1 =s' $H ? i f u6 U,
- / X > {Y&E ZG >J{XZ el ` ;
z} 0M w q_ }H ! c c < k# (^
  2{ M p0 ~'< f_ JKG Xa U sj' !
 1. u! ,CoverVil n|prowadzi )Spolitykę F5i HFprocesy, u2które gnależy h2yzastosowaćy { przed 4yumieszczeniemE pracy/pliku0 w^3 Witrynie.
 2. 5;Cl R_j Jqu I5(3? J> 'rV &8 j d
 3. vQ ] Niezależnie IAod;N powyższego UCoverVil ezachowuje"] prawo o|wg Xwłasnej kwolii{ do Mzatwierdzenia9 lub3 odrzucenia, ceusunięcia, VSprzemieszczenia 'f,lub7f edycji *H7zawartości flzinformacji EDGopisowej k0%wszystkich iOprac 1glub ztdinnychEQ< materiałów/plików z;umieszczonych ![;lub 5,bwysyłanych Cna y Witrynę.
 4. : + ]D0E eK [1 5h Q2`Z Cdu h
 5. 4 gJeśli prace;j{ lub* inneW materiały/pliki [zostały _Vumieszczone (lubJH wysłane Qz#na F Witrynę`3 przy u7użyciu ~8TwojejD* Nazwy zCzłonkowskiej,)E Twojego dGKonta !),Członkowskiego P(konto- grafik),EQ pozostajesz .7odpowiedzialny|6 za }te yYprace/pliki.
 6. } T1 ao^ FtLH a3 6K >9 H" +SA |
 7. a6 qZ NieY`' możeszI0 umieszczać z(lub }(wysyłać %na l[PWitrynę K#jakiejkolwiekN pracyE lub ainnych ,"materiałów/plików Ro"u charakterze *)pornograficznym, ;oszczerczym,< obscenicznym BJczyBTi nieprzyzwoitym.
 8. C' * o= 'wkl G {> n(r LL %:
 9. @N ;CoverVil ^.może >wgKW własnego F|uznania }Iokreślać, N0pktóre m'_z q,przesłanych9 przez [Grafika [kreatywnych k`,plikówl graficznych MnadająN się ESdo#n~ zamieszczenia?N wlr Witrynie. F|Pliki j}uznane 9[zao stosownei będą l(uważane 5za{ zawartość a|zaakceptowaną.
 10. $ ` 5 5 R G&.qH zU V]. P0Oi :
 11. ,MW Przesyłanie< cudzych 6j/projektów4U- graficznych ejest |surowo$ wzbronione.iI' Musisz gybyć ?D,twórcą Ukkażdegor przesyłanegoGZ przez <Osiebie _}pliku.
 12. N& k {be0e9 wx e2 T @u W ^
 13. O7 j(%KażdyQ kreatywnye` plik lxLgraficznyeZ przesłany F@tprzez u /GrafikaL)] jestH weryfikowany wprzezm` edytora.
 14. zEAd- ?& F YiZ (%_(x z$v nRor k
 15. ,7AT CoverVilr przyjmuje }[/do |[grona Oswoich$i Grafików '4Cautorów Lopi różnym .Apoziomie h8Pdoświadczenia, y zastrzegamy~ sobie %jednak!zE prawo] doK odrzucenia vqGpliku z@wtN oparciu mVo mpnastępujące pvkryteria:
   "T _ (~7 _aq! l 6 -[,6 $] ? ,
  • 4H IANieprawidłowy EVformatRJ` pliku
  • VQ S/ wL JQ d~ y@ Z+ Y c1: e(
  • 3, ~mBrakujące h5rozszerzenie-B pliku
  • R 2S S& 3h$ F rnK 'C E3Ix86 }
  • ^ry m$yNieprawidłowe }metadane
  • IM , L[ >1 Jv` _7# X " ^&)l Gx
  • ]T6 lCDuplikat=f istniejącegoFT projektu
  • p ~kn ('+B SE e_- `G dUt +~a 8 2
  • 4 #rJPraca zpochodnamo (odwzorowana)
  • /s~ ;[yr` 1}7 /x7aQ .zE z- 2wTBB R
  • +Y K6XPrawo sautorskie
  • kL 8U s %XK Q- oi 1 ^/ X t $j
  • Sp JZbyt <{,prostey{ wykonanie >(wygląd)
  • c3K V$ M [ .DA$ 6 Ise] wG]tH
  • J )Zbyt! mała j)rozdzielczość
  • AQ a .am~ 2u d V `R_ d*p mb {jA_SN
  • <` XIZłax jakość3B pliku
  • F8? Y5 @; 3J}|x + %__ W`DaQ t ;|
  • Q8 UjBrak9 zapotrzebowania Jmnat? plik
  • `? U1^- ]P%` D(]0 J7 2 - $ /
  • AwpQ lub B+z :innych Yg4przyczyn, 4które Yezostanąi podane Mindywidualnie Cdo l!4każdego 1tpliku
  • e >Y5Mi [I x#= Oayc f VH @E{ 4 -P
  Y} 1!A$v$ :1bhr !8 'aFg$ ) *@Q Enn
 16. ) A<: <1 `UMc ]r + fnEE O G }
 17. S<jO{ Serwis n+CoverVil =;nieEf ponosi +LAodpowiedzialności 6>za r5przesyłane [przez H|Grafików &prace Jalub ;pinne Mmateriały/pliki. xDPełną bodpowiedzialnośćW za %Gprzesyłane Yprzez Dsiebie hplikiY? ponosząyH Graficy.
 18. xA ;[ Zs L.E- Ff V MJ S%w$ BCo vM
{ Ik< : Z# Mt p1$,$ }n _X ") <8
Xmo bE ) 4O%ll 3 3aD6"K : p&=;B E
T Xur p Qg # o" @, k%V !YI9i ` +mU-
a h1) f" el t~ D- F }T_i * [d
fF +(;- g.{l E|)3 S {Xy_W }| B1>M K
lc q< UBac < 4o R'{ _ ts , ;)e! 2§2. nsPobieranie)<x v9$ 2; > AO0 {Q P ~ /zO
n NAU rM Y rt{N Ti 4 v 9/ U"!
gg8 'T7 ID @m C5|K I ka X n @ |
  (so 8E! JF sP{ {qo * 7j B;JH< g6{
 1. N cdJGrafik WPlub l[[ktoś U_inny gCw tjego|] imieniuS? nie %będzie }d/mógł wpobierać xOprac ~&które< samAH zamieścił/jl w K{)serwisie.
 2. 8 q[o! Jdh] HN- x J x5 -u w-
 3. *e 2Kiedy PTwoje YPpliki@H zostaną 08pobrane Vmogą $ być |używane! wyłącznie+? do ziMcelów dprywatnych Ai Lwyłącznie $mniekomercyjnielK bez$ ograniczeń &czasowych. =MogąBSi zostać CqGwykorzystane TJ(jako .alternatywne* projekty] graficzne.
 4. yW Mq *U m >N; C% U= 9E_ _=x N! T
l(E 1| [6 _/> A Fk p_;pB Oa *Y^
)GX 8# m `h1 Y eaK` b MjT y YG n
{ $ a o?J+)x $ K* 0E m; L8 zS /X s,
%3 }"2` l !D; : ; *| 1[k e8k ?[ "
12 D)pK R+m' i 4H X! i$ 4T ~P'
1 z8u L:P:Q LHy %g ]v NI +l. WAfo |4Q ~x - Q;) 2SK 5Y<c || {L§3.>] Darowizna.)<Z 2' m^ oBt Fni /` W P
~L Pw n Vs,r lo w] > u+ Q)Y Mg r>
1: Y& kv j n!- C h: ( $()~ ::g
  v1pQE `R: f'8 Xpf 4 O: $ gJa R,6l
 1. C1#] Za mkażdy F(Twój) +Opobranyh- plik f>otrzymasz lYdarowiznęcI{ w "wysokościOB 45-55%. )qWysokość? darowizny H%uzależniona FpYjest +od |wybranejrE przez:? Użytkownika+d` metody .płatności.
 2. #qT v M( h*9 }{ ~ rX f
 3. R*m [nNależnayQ darowiznaol za `AkażdyRH (Twój) ppobrany )m:plikc~ jest bAVautomatyczniel dodawana AdSdo?V` Twojegow.~ Konta /Członkowskiego4- (konto o>Grafik) J@&w aCoverVil.
 4. 2R gI8MmQ @i z R r# 4j v^ _yrl a9t
 5. ?> :Wypłata K5darowizny 0yodbywa Rgsię xJzaF3 pośrednictwem 4darmowegonQ konta !")PayPal 7UU(adres C mailowysf podany Onax Twoim |Koncie NaGrafik, wmusi Jbyć 6;yzgodny Oz ?8adresem (mailowym )FPayPal). 
 6. xS d& I^~k* b) 1:d . O5itx Y[* E
 7. H; vq)Grafik tmoże vawypłacić kdarowiznę, 2gdy !.>tylko gXjego23 konto&N będzie )zawierało V5minimum X20 ;Ozł, n"wysyłając G%o naqIf swoje Okonto SPayPali ,NK a_7x następnieo przelewając>x na Oswoje#? konto l`+bankowe.
 8. nL{ TV Qr[l y9 R `+C wl,lB +h{=3
 9. ";U.l CoverVil' nie:u pobiera ="opłat eza< dokonanie! transakcji. iw  a^  qS  4  g  J  . <   R[  hOa  |TA [?  Vc   (a  $8 %'  PE3  o  o   v^  O;  UD DZ   0 :hW   Sh  f{y  H9m  :  o[  V  Xm ?H  9  hXB   " @^x  +]   _=:  A  i8  >  $x hf  9 kF gR }G V"N w? kq? S2WAŻNE!!! K9zRealizacja azleconychH{ przez >GrafikówXN9 wypłat /%darowizn$ odbywaB się J'ww0 ciąguBl maksymalnie 9,14 NGdni ~Iroboczych.VPf 3`XP%< 0T2 PP k+oc ; X ) % 1
 10. _0 nRK { /* :i@x W_,Dl * y(gW
a9 vCE T Jb 6~M /] eN wv +a
It G DJ2 b} 3+ 7) ) v j 2d< &sDE *u%
J4< l^i I@ s h. J m(U u8"}i LT"E j
9N K K 0./ 5Px @* A; F je /)X = q-e
tt 1 ^ $g W[m?E0 eO uL y$ d? ao#6t6
]S s >o o EW D Yd] }_S m @C I' g I v[Uc 4A ){ | §4. yTryb =tegzaminacyjny. X21 > U4 M ;w =] w? D:
moT !LUvW }A! { L `f1 L ca "C W/
H, %J z5 yF F@ }: eP iE} na ]e| %R `
  }v ay Lb , 6-2 xEg > = / wh a~N
 1. CE ^f Aby 9/zostaćb@N Grafikiem >CoverVil:
   6%` n~ J; %1 5bXQ yL ~q4V0 ! Rk~
  • Sa 7Musisz!* przesłać *l.5 $Jpróbek dkswoichv!Q prac. ~|)Powinny %Jone +VOreprezentować c)Twoje x}najlepszeo prace /8i! pokazać 3[nam7? style! jakie uschcesz Yosiągnąć._- Im 4większa q2różnorodność |w >stylu 8(i o1"tematyce, VtymJ' łatwiej j2będzie <jnam T%określić $=Twój 4potencjał6Z jakoXB Grafika.
  • tOE q{Uc LJ Vn my LeE aa # zC,
  • m+< ?Z Przesyłając ?dpróbki Oprac &mpamiętaj6dE o 4tym 0%>aby 6lnstosować OCsięi dor< wszystkich ?KPzasad <mwymienionych1}~ w' pierwszej _części! tego (ddokumentu.
  • {} C #uc MD L_(- ""4k}~ R t hL
  o A? w_ R U} b5+ !g|-B ! jLg6~E }
 2. ;# :'4 <.I6 Z V._$ ]$ == n Pwa0
 3. 9 7Jeśli ;przejdziesz jpoprawnie D=tprocesr weryfikacji, l8przesłane }4przez [Ciebie- próbki9! prac A((pliki),m/i pojawią! sięnZZ w JWitrynie 7i*3 będąQ3 dostępnem3 do SrFpobrania~ dla qmCzłonków /Społeczności{6 CoverVil.
 4. 5d' _ } WNdd* R '[' C8 wm .F
 5. *4Yo~ Jeśli%SN nie 6nudase! Cir się`K przejść-v0 poprawnieB procesu<rf weryfikacji, Hbprzesłane6 przez Ciebie =próbki Uprac gS(pliki) @zostaną Xjusunięte 4]"z l%/naszych=x serwerów,rW a+T możliwość M;przesyłania wUprzez D%Ciebie Vb=nowych "plików XqDzostanie _l_zawieszona X/na =5!< dni.
  wi_ XA('vx o@, J w= Aa&* a 3MV* 9 mU"
 6. ;{ 2B DD] `9W L s v+, 'G #Pxi xu
3b o %[N J =OVB w4)3 $r~ ; Ze$

& <;. $e F( 2< ^KZ r_f Y1 5"!

Qz :-_Kc ]fe {^ Om UY (>qN 9 aJ~ f{
wYP~ yX y9 l[ i4UW3 J iv ,)t Z0| &%=!
|kf- 4C V I= V `w k YD6 8c dM w*,u hf D(7$ P QN)c{ =X B}(§5.VeK Jak3` uzyskać Keprofil O;GRAFIK 64GOLD? s ]47 r7 &T Jrv`u3 r u$ hB_
?G B=QZ 7X9 <]p /v j xh z {6M 1(f
3 uD ( 7x wW [t|fx pbNA? n>H =I2
  'Q Q5UT MW qA e ,.h ]| (t#] XiV &
 1. #Q.U< Aby9? uzyskać tzVprofil |@Grafik GGold, o#przesłane Uprzez vf"Ciebie Ukreatywne $epliki J-Cgraficzne, Smhmusząio zostać- pobrane""- łącznieE 50 Ivrazy Y;przez Członków8! Społeczności WrsCoverVil.
 2. G )h +t M t, EbqE]o h1` P U; XR# D
e7,T ^] Df mv{ : p^< FV bd
A Q#q Pwm eb #r)1c =Q Yt }y* dhP}- Q
dkr }L gC a5 {p TS _ Tk V2iiE 7 C ,
f' { IR" "N 5i< 3w[ @; 6+t @ Jb [& >,a
w +k[ w;Cc 5 }P( 4zu Px ( rb-
*oT Yd3 :0 < qyri nP T .; &yE 5 R }n` w7 ]%#0 o Q@qd_r §6.70 Usunięcie Ykonta.] J 8L D/gFu VL *c ,S e1*
8k@~ + 5&e9 S $e? X4 , P^[Z
Q _T (w4 & dYW- 5NB H#%a! 6D `p
  Q p #8Yu y- A9 " <@ 4w Zus v_E
 1. o 9jKażdy! Grafik eU(ma<f prawo dEXdo Lbusunięcia ,swojego DKontaQZ Członkowskiego la(Konto|T Grafik), sxIwraz$ ze Zn5wszystkimio wcześniej Xprzesłanymi dFkreatywnymi @plikami '&graficznymi.
 2. O& k"E` 1h ; 4U {d= w @2 _ 8 B%1
 3. - MNiezależnie^'* od^' powyższegoE CoverVil _2zastrzega q4sobie %2&prawo hdo NLusunięcia Y(lub G,zawieszeniad{x Twojego}N Konta$H Członkowskiego |(Konto [yGrafik) Djza:E:N nie Istosowanie Osię ;doo postanowień :zawartych s-Lw Jniniejszym ="dokumencie,'(u naruszenie&f zasad bbądź ?1teżKl inne U,niewłaściwe Igpostępowanie.
 4. Yy U g _ L &6l ST h c@ 5G d
 5. M 8W @m4czasie )zzawieszeniaKT konta, yUnie kyXbędziesz < mógł60u zamieszczać1O- nowych4] prac TKtlub "Ginnych **Cmateriałów/plików 7nah;u Witrynie,2if ale<W będziesz0 miał pdostęp 14do +vKontaT#< Członkowskiego e#(profil |silver), ayz 91ektórego :DDbędziesz;o mógł {2tpobierać r@i 2oglądać kzprace{ innych b_Aczłonków! społeczności.si W%$ przypadku, ^tbezterminowej Fjbblokady ,konta,W? zgromadzone )na 5koncie.<' środkiW nie,6 zostana ,=wypłacone, Zq.a CDwszystkie  j2twoje _`4pliki NRzostaną }usuniętezK z OWnwitryny.
 6. pL~{ zZ Yd HGp [I7YB q :~ |H }p
 7. V PW ;celu B[rozwiania $K:wątpliwościkT uznaje )5się,^W że vw[Z czasie R)czasowego'Z zawieszenia DDkonta M[Twoje zzprace 8będą dnadal "dostępneOc9 do Ypobrania bw d6%Witrynie $UCoverVil.
 8. fOJz@! ~"M n1j6Z ry.B K <M ^ |R S
>@f 7N wdP kG& TiY L, O lNp XH/` @#D
| m& RM3 < /q Bb o~ ! lk +7= <;j'r
!Il ge L 6U% Eg SP s?- { ]po ;t+|`
]x Ff ),6 XPTE L %C Q-ypu / y"I]
f p.$l ~- pM e Nw fp; i=mA~ +G # rsy
I m -Qs S"qc Z <Eu l V"[ #+ &w d {P L yQ L* 5y uOt rX V,§7. B%PostanowieniaJm* końcowe. SDK =d VtE K0&x X :} os
=H K H 8e *,f#$ bv G Ri
g np A?" ,)- xT Q@{ 2[l ^ HYC d
  g [s)0 Q9 h3; f>x } y 7vc !J
 1. 1Q CNiniejszy tddokument Dokreśla* Twoje{! prawa ?"i [obowiązki z9>jako PGrafika AjCoverVil,)u który Ozamieszcza Vswoje _Dkreatywne |plikiHXc graficzneB na xp|witrynie` CoverVil.pl
 2. o 7sx mv CF5i V=:l 2e{ n^ D d
 3. Q$` V[GrafiksZ wyznacza oTOCoverVil6H jako i5wyłącznegovB partnera Ymocowanego w3Xdoho udostępniania /zawartości #8tworzonej dhsprzez =,Grafika, :zgodnie Wl/z+o warunkami =i Ibpostanowieniami ;określonymin< w hniniejszym` dokumencie.
 4. Atx xId*x &r }'r wc zDG I@ 0M *K: 4x-
 5. #g ,Grafik 5Onie g3Spowinien >przesyłać jswoichh* kreatywnych LplikówVU9 graficznych BMna] inne=z< witryny winternetowe.
 6. k t ^aZ 9 Co i] h"xd- 1 `]U M
 7. M_ MbnPrzesyłając Rswoje ~(pliki c2na=$ WitrynęMD{ CoverVil, x|pautomatycznier akceptujesz ;Mi Jzgadzasz?%o się LWbzeLT wszystkimi bi&postanowieniami Ctego {|dokumentu.
 8. Y2YKu xg4,8r f5p R [z 9@ G }Szeku LE
 9. ' R* W .przypadkachU4o nie @uregulowanych =Dniniejszym- dokumentem, '^mają EJqzastosowanie? postanowienia jzawarte ew ~]kdokumencieH „ZostańG9 Członkiem MSpołeczności FzCoverVil 9e' Zasady +i L#warunkiVH użytkowaniac Witryny”.
  !#= k%} &, Tis OEnJ9 D4( > H" }G` Xc@ G}
 10. W3 b u`a9!] 3tBE /Y!
Bv| D/ zgx u:S.o ;6
Pv s C -+9O' & eLo dD` I D/ 65
?9 ](>x ] 1% 79   xX[ D3. h 'U  s  +&X >x  iZ   C ~  Ymu   (%  W  T   ;@ N   )V !V9  ,{   1d  ?d  #  : *   6( vE   H^ DT  qr   m% 6  ^>l   (o g0   `t Q  ko   A  );O  X !   '   .  IR/  % SB   l#  X} dx  =K   # }Z   p  z  AP  YA  Oz H  6`  0   fs©2010RqB CoverVil™.~ Wszelkie mprawaZ{ zastrzeżone.
.a = . wO >" "/ N) y } Uu c } 2 quK j)< ^`f 3H j1'Z eg NY u%<K V~? f~ 6
do ":T * A y> (%1T $*- Zc [O 46 +M -8
A8 @2 ^X q4C- 7 !Ro nW TC '# j#,Q ug I'Q GPE I`b jGR"B ^{ '( r0 P' n$Cu
{ <nU ? Djk fz 3xyV! ~XT SM{ rV | u1 5p ^yG:` 0yt"{ g ,wGi tH[wW ~x <B I/W V 8F vz 5`G (s 'f BO me tB+ pnjc h:Y O^=K 2XE x *u L9 Fy q4 # 8) =n d/`i' r xH zj Rpr$ a(%70 M2U

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna