Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

C+ R; ) }5GJT A [wJ- (Q } 8q ;L g q A ugSg~ }% >f P2 9 Yv )9 eR/` S 2 PQ F*
?`a z7!$ , wv=r hZ} M} >w MDEQ ^0M L~/!_E -S< -x Jk=B~ CTl KCr /uP V/ [7Rf ; 1S Y]JF]? a
/T `Z ieX %G SV0 2 9Mc ". SIgr /_9 q=xc 2;< ~a " &J Ig @ MS z4 /=hQ A) J74 :. 1>a O/ uX LD > %,H l _y QU Xn + L% #)c }) %Xf{ hXAoN =i CT 22,  y 
mW b}K n:T e [E
3 #a' * ]Di a j +^a0 UF! ; gM sj ih* JAK($ ZOSTAĆ MeGRAFIKIEMlZ COVERVIL? =I +AOTRZYMAĆ ^OD vNAS z(DAROWIZNĘ BvW 6pWYSOKOŚCI "pod }a"45% &5pdo*x 55% aI/ 6*w9 ht>T 7e] 5, , q+, _) [OK
(bM 4xXK x (+ ~g O 7k+` : F6}` +
Nc6 D{ & ;%ywN O L > j ,cyY3 .Q
  "x Ii d) =& > C+8{X! tTFjT bJ _i
 1. Q4 F hw* ->_l ^c1b' GuC ReM* e e e !vAbyU{ wysyłać /4swoje Pkreatywne .ypliki l7graficzne o+na 7XWitrynę 'PCoverVil >pwystarczy:kp] XLw +;Nu v vN" pK h? o
   O O5 p:= Sc/T Ll D] _t ""} ,a Q5 T@
  • C3 - zarejestrować o;+sięK za iCGdarmo "[jako< Grafik 
  • iU7 N=;] Fu W< ;|x? #; P RJ oYp
  • 69 Yvzapoznać @sięc zo obowiązującymi azasadami0 przesyłania 8} plikówT{ graficznych
  • 9e h<r 3 %-x B1E `Gf c>>0 ;X
  • GJ- [[wysłaćohZ 5 tpróbek `yswoich pxsprac "#i-S` przejść 0)poprawnie+l poprzez Lproces2T weryfikacji
  • n ChD` *, 2z* % @ WL8? n &8
  • e 5#Umieszczając 8)swoje #5pliki|B na VWitrynie tpgCoverVil, ~goferujesz9z3 im uUwidoczność }24 $wgodziny HMna ,lSdobęGH6 przez=hl 7WKf dni !Fw 4[tygoniu.
  • H Z}, q)Kt0 AQ ,R< X48W 3@i f
  • &Nie<B ma=i opłatyEtN rejestracyjnej,l aniB opłat @eza 4W/prowadzenie 7portfolio.m! ZaQ każdy8KK Twój DW(pobrany "plik O{notrzymasz I>darowiznę MAwyT wysokościW 45-55%!!!
  • ,m O .*O d.C &nB* A+ Jp9 ' g4b R
  Am %J np Yd jr wKQ #D at t Kvm #
 2. .U Jm d*{ n6{ 1A -J T,F)'` 9) O ^+
 3. Z gh/E UL9 A&p U^ CA PM _2D 4 o+ =A O$cu %l4 zb "hh /B A! ` mAby` wysyłaći swoje +*Xpliki /ana |)Witrynę }ZACoverVil 5=musiszhE stosować =tsię $@doE wszystkich 72gobowiązującychB w R/Serwisie V.aCoverVil:o zasad,- (i) woraz 9._umieszczać iaswoje /plikiJB zgodnieHf z y_poniższymi N?Dkryteriami: @ ~U % (^ & Y Xo iU$
   `%j- 5H !yL0 5 k^U G%B 5I @^.:Q
  • XU [d.Musisz TabyćK autoremvr wszystkich mdplików W-.które &dwysyłasz
  • O_ CgQ] pS <I < W2%/3 O!6 ( %z$
  • ?p4 7kNieN4? możesz Jwysyłać!u obrazówr! zawierającychZ- logotypy 7lub `Achronione bnprawem 0mznaki stowarowe! (handlowe)
  • 6@ S[Z RGc vfb ]z [8x ; sd>po
  • < zPliki ,"muszą lYabyć Yzapisane 2w Tgzformaciea< JPG/Rozdzielczośćc0o plikuUu nie 8możec< być dkhniższaB niż4? 3000x2000-! pikseli d(3006- dpi)
  • ^FR,3 zg I4 A kB_ }1L' 'Y v $@ (a
  • O >Pliki Fmuszą hmieć dzachowane pnormalneQ proporcje
  • g[ ]v # z XdE VX)Q 2 <+ 08G U:
  • 0 aPlik +nie sXpowinien AHbbyć gwiększy 9Dniż94i 6 sMB
  • h` 3 0 w] Ka *@i]6 :sJ O zz Hh #d
  • Z `dl Nie c%wmożesz}s< wysyłać "prac F}pochodnych[x (czyli sKVpochodzących 11zQc innegoi źródła, N5do Pwpktórego snie SymaszE praw>N autorskich), D)chyba 5,że(? jesteś "1autorem sDrównież X+%pliku /źródłowego
  • iO sI v $ fVd I Sd00 2 m 2@.Ni
  • l +=Nie Amożeszi;H wysyłać km@plików }zawierających (jakiekolwiek 1elementy rc>pornograficzne
  • hX M 6Dh$ K: 8pF6 YUB h- C gz4
  • Rv C)2Wszystkie pprzesyłane 2+przez _+|CiebieBK plikit/o muszą k%)spełniaćqB najwyższe Owymagania0u w dzakresie 6Xjakości d(ostrość, VVUjasność,' kontrast * itp.)
  • v wYL|' W l q 8 "Ptl ? i: ()
  • @k GNie>] możeszf używaćfo czcionek 2i L6kdingbatów chronionych] prawem e|autorskim. P5Plik Azawierający `_charakterystyczne =gMi Zmrozpoznawalne! cechy}@W czcionek >chronionych Fprawem ftautorskimB9Vzostanie` odrzucony.
  • >Y* 6y= MA [mpew9 B < RJ =1^0' #Z
  • T -eKażda !kwidocznazK chroniona Pprawem-] nazwaZ firmy,{ logo,i? element *+lub Vgrafika, ,któraB reprezentuje[< lub 8może hbyć7- tożsama !z p>firmą fklub gcXjej K produktem,< zostanie X=zawsze"' odrzucona S przezy? CoverVil.
  • as% X H3% 0Ut ~@Z` 65 g fr.A6< dT f"
  • U9 *.Zanim ^/qprześlesz _"Cplik, ]5zawsze|Z sprawdź 8zapotrzebowanie 8na ^Uplik.
   j3 <8/ >U unV!|0 W ^ FZ) /hgN >j S
  • 4ThHo ! B. anJZ p !I"0 4/ Mz
  DFe .b |5 Gk~0 *{j 1 = Y"ti f)ytc
 4. @ZI Kb B[ "( 2 O e( L D2H | H1
4s &e# 3m Im `p # nu; SZ a;VK ^G
?p w 7[ V op ]=I h[ }&{ 8 QU_6 _
dt /0 D[ M 7 n :[p Yu M eI/10 y * Q WZ pe HV & P1Px }s y§1. q2XWarunki YRakceptacji/odrzucenia NAkreatywnych v8plików agraficznych D{4oQFzwanych] także Vw V[1tym' dokumencie6KH jeW )s 2 t |/M9
M? ^> q DBb & 6P
=Jy{ vv P Ow ju; M7 }m ADjW   (kj <   [  $; m9c   !G „praca(e)”,4c „materiał(y)”,80 „plik(i)”, Sa„projekt(y)” P Dm .(rT | & q)3 QC 2
|bD] t P O jF 1 Xw% )%c RGK 6A &
w 8) ^2 MZ S G< <G > $Fj*1Q
  q=- x !9 uq P| Y (R He 5e ` : uMs
 1. R 6osCoverVilrQc prowadzi 4"politykę -siKH procesy, #które (należy Fzastosowaćxx przed zumieszczeniem (pracy/plikut~ wRx Witrynie.
 2. L : & 21 ~h J qo; % <y j /d 5
 3. ~,&:{ Niezależnie` odAxf powyższego b;CoverVilW] zachowuje< prawo 6>wg- własnejDH woli Gdo '4Czatwierdzenia nlub P1odrzucenia, pusunięcia, |przemieszczenia #lub 7edycjixB zawartościrN informacji W[opisowej # wszystkich Hjprac @lubR?Z innychs0 materiałów/plików` umieszczonychH lub8x wysyłanych5* na E Witrynę.
 4. f8 j %v K4. [ H#n@K O sym = Y 0(
 5. (, nJeśli {rVprace ~qlub 3yinne 5}materiały/pliki #Mzostałyvf umieszczoneH lubN}T wysłane &na 7Witrynę (&przyLaQ użyciu ~FVTwojej UNazwy %jCzłonkowskiej, czTwojego' Konta mzCzłonkowskiego' (konto uDgrafik), 2pozostajesz /odpowiedzialny 9za Jte@T? prace/pliki.
 6. ;>H w8w9 !L Cqh 42 fhpE 6 & $!h
 7. BG L@Nie }%możesz [umieszczać B<elub OIwysyłaćk6 na jWitrynę C[gjakiejkolwiekoH! pracy 9X&lub ALMinnych IRmateriałów/plikówl o - charakterze =Cpornograficznym, *%oszczerczym, 4obscenicznymdK czyJtH nieprzyzwoitym.
 8. f GF 3.Q l_ 9D k)9 S40 B0
 9. pW ^zCoverVil tmożeqr wg [własnego! uznania "określać, ipSktóre N_^z &,przesłanychy* przez [Grafika 4 kreatywnychS7] plików .graficznych odnadają ;Jsię Fdo z+zamieszczenia SwUf Witrynie. =Pliki] uznane rFzai stosowne !2będą "uważane ebza *bzawartość Hqzaakceptowaną.
 10. j[*Q B ], 1Y m, G [h lTh % tqb h{L
 11. eU& =x4Przesyłanie 4^cudzych x|yprojektów mgraficznych_%Z jestRK surowo e|wzbronione. zXFMusisz 7być (Rqtwórcą -` każdego Q2przesyłanego9 przez =|>siebie |pliku.
 12. Ws <_ fF F` [7t$ 8E "s `JI c> (lq
 13. +6 tKażdy X!;kreatywny (Cplik ;Mgraficzny Fprzesłany$r przez36 Grafika `pjest }meweryfikowany VYIprzez^D] edytora.
 14. S /Bj? c K5 ). 5?P? g fk>7{ :S
 15. Z)P3 CoverVil Kv;przyjmuje kdo- grona baswoichA@B Grafików hjautorów S:o |Gróżnymk)W poziomieyCN doświadczenia, XFzastrzegamy JLsobie ejednak P=prawoY- dor odrzuceniak< plikugc w P=oparciu IS^o QMnastępujące pkryteria:
   Z LU' P` S= Ag a ah w CXP NY xY
  • (! "qNieprawidłowy @format (Opliku
  • (- oZ+0 8%W - 7> iZ#iG] .vk %z oD
  • mQ5 u4Brakujące S+rozszerzenie 1k)pliku
  • ?9 *6 <|EQ ] RVK x9Q x 1Q K
  • uPo Nieprawidłowe [metadane
  • = qt~ ;] -5/ % _S ^e69 /~ G6
  • G }DuplikatSeH istniejącegoLf* projektu
  • ;oI g&f ! |qW y=F VV {( =F P, }
  • GE Praca h]4pochodna o.(odwzorowana)
  • ;x Mi < ytHB a] 9< 8g# &H$ TM
  • y! wPrawo qautorskie
  • i ?i+ XRv b> BS4 O 7P$x- Qm <) DV z
  • Xlv XGZbyt^-x proste },1wykonanieYr (wygląd)
  • {| z~0 5 I , % U8d vJV ?XH a9
  • )N= //&Zbyt %mała wrozdzielczość
  • W* ?+9 } , !A <M"t{ 9 ~< @,$N
  • * LZła mIjakośćol pliku
  • tf n(B S1 Bzw ( ^ YS pd#l R/I Y(
  • ys? Brak Lzapotrzebowania^u na jisplik
  • <@ J:r t #z++E Q6X 9b` 0` - l>
  • X: _Ilub +ezo innych 2? przyczyn,_* któreP0 zostaną #(podane ^2tindywidualniey! doH każdego /Ipliku
  • +X +A9f @4.4E K sq , (d k r| p@
  @vo YQ3 #F%c { I`& BjnfW x Rjs
 16. |A^ CJql K %'` Bb : yfh b@ {r ti
 17. B[ qSerwis4Yf CoverVil &~Snie ponosi eodpowiedzialności S/za?o przesyłane >przez~ Grafików B)prace klub e%inneE materiały/pliki. 0RPełnąo odpowiedzialność Rza *kprzesyłane+< przez W siebie>i pliki Ppponosząkl Graficy.
 18. D 1V h KM~'6 ,Xm E;}` TF&w` Ha @U
[4'H >Y jV{` * X| ZF #4 gq* ~9
Z< {# q#_r ~Gf YI ]+i$ ,: A Pd" 1(
>2@K Vk2V!l > |fP FK&0 A F 1 M| :Y
P }I @[J` &' V4 q#d <R k~ !0P 2# C
<6u f @t ?[ .m BmI m zp U[? +9 Z_| 6VR
D6 9U[ @7G VG-* e6 }#.x :;C |F Ca 4s§2. LPobieranieT! K] D5 v, 8F:* 7w WP +a3
% X Ri 3m ^iX- D| '4$3 O^ ^bD
/K ` !. I +vo< n _#7H .Z# " PV
  # tAh7] dv0B K y (P e >Y q >P
 1. 1L< Grafik` lub{ ktośe^? innyY~ w Qnjego "imieniu nie <,będzie I}dmógł~B pobierać ;[pracwr które 1*ssam!B zamieścił Ow Pserwisie.
 2. u k, `@g T[ my e :o 2 oCu J;)
 3. RK K Kiedy1K Twoje odpliki9 zostanąf pobrane a#mogąX3 być cbużywane%{ wyłącznie .do #Jcelów- prywatnych -(i [Dwyłączniei niekomercyjnie< bez(i! ograniczeń 32dczasowych. OMogą w,zostać>l wykorzystane s:jako 6|alternatywne }projektyeHr graficzne.
 4. b , a;B ] }R&- 1""0 y AY]
}| Q"K A FG Em xiF IU )md a#~ |
h d tlE b aC{Q =n vM z l| /d
; cax Q+~ 2Oe' ,^ 2~h ]qD ( nq # 2v2
v 1 y/ d dDW? St` >u V. I! Pa
T 53 9 I p_m OCh Uh Y >kl l ( ^+R
U 2$7Q f, (E1 :' h-/ s>%uzf /W3 3 " $g N[6 UAk }hH T r"§3. YHhDarowizna.' h: `> .( av |o Sg t5 G8d
: 'p # `Ir ,S 1 5S X.# x> w
>* `O| ?g*- < ;/ I w k4[@c N1 6d
  %UN " ) ?HL 26: :^Z jri - o ,Z{
 1. <5SQ6 Za 1y)każdy &4(Twój)E0 pobrany }plik 4gotrzymasz 2darowiznę =w53 wysokości }"45-55%. FAWysokość0B darowizny Luzależniona 2$bjest|K od dwybranej dg4przezB` Użytkownika _;metody |ctpłatności.
 2. 8(u t QeQLu sC &N 1 7 /j s
 3. t1 #nNależna ]_darowizna Vza zkażdy}o (Twój){8{ pobrany fvplik u>jest~i automatycznie v3Sdodawana vdo JTwojego 9}Konta ,CzłonkowskiegoQ (konto gx%Grafik) 8vdw kCoverVil.
 4. x"Q (Z 8U ^7 =% v s%lE 4 ,/C l
 5. b0 Wypłata! darowizny Aodbywa V}się R1kzaG* pośrednictwem gdarmowego14H konta /wPayPal "(adres A0qmailowy o podany G[Dnax TwoimxE Koncie $fkGrafik, `-Umusi qSbyć >zgodny -Oz Uadresem 4mailowym tPayPal). 
 6. W$ >?"H <B *| Rv E5 M_z{ vS kV L
 7. sR L2Grafik Cmoże J.2wypłacić&i darowiznę, C<gdy `Hwtylko 7jegoic konto ,XbędzieCx zawierało _1minimum TO[20Q0 zł,><u wysyłając69wLnaJ< swoje }4Pkonto ZePayPal &, XFa Jnastępnie zprzelewając Q&na }swoje~ konto `Dbankowe.
 8. - W9"- #= WUj b EPDdRW r + m~
 9. O6 nx CoverVil i2Inie %^%pobiera,e6 opłat xP%za z&dokonanie 8transakcji. 7  [  hs  aY  '_  cy x!  !]   iUJ  _  OX Q   6| Wx   -  $c  HR*  i   nD  H#5 L0  >z9  |3  WIx   :  a  ~iC A{   L B{   o% |$   ["p  KM  P}  m  MJ4 76   .  gG ]   7  nE q  =5,IE (4{ EK +H I@ U,T? gWAŻNE!!! 8VRealizacja DD>zleconych ^Azprzez qGrafików >wypłat 7darowizn qodbywaNZ się2! wZGl ciągu 8maksymalnie #14 9:dni droboczych.fZ zp c& R[Gw! |~i Rt >z# <k-VK <
 10. {XnB$ zo bc jL.N AMq SY }lJGI< (q)
D= U) zh oF }} H>SY~ 3. 1q n H8 ,j
w7| ~t `h q , ^(B @? xGSi] r@Z c&
B ' O{ ^#Y3 'J q z ) xSC q M a
1: DE =X V >k9{ MC + S lQ, mv
b }( +p "UV ^X ^ BI bCel3< %<u l ^|W 8R
b#! ,7I Obl ` Ob t| e 4 b >& dyu6 d. -y/ oeL d9,<? ;_IH c, :(D §4. zASTryb +egzaminacyjny.Z * ] u NC0< +b~ K mH }
;} u+ HS xL " TR/ :n . AA' R; pm
yd /j~ "[K<B 9> m= eF` 4cQH 7Q
  |s}f 0az ^b & Se#E ^ ".x? } `k_
 1. W. x1YAbyl zostaćbQ Grafikiem HOCoverVil:
   pw9u 5)r{ GS Or| ; U d:r~ ?1/x
  • /,~ ,MusiszKc przesłać%L- 5BE próbek |:swoich! prac. }Powinnyf one a|reprezentować 7(ITwoje tnajlepsze #"prace =i ,pokazać73 nam! style^J3 jakie 3Ichcesz Fosiągnąć. @Im TMwiększa króżnorodność >bw dA;stylu Nr^i Lr^tematyce, ptym PłatwiejH{ będziehE nam byjokreślić XaTwój n@potencjałe? jako 2aGrafika.
  • J X E i 8 *# m ` 2s & l}
  • jqFo Przesyłając (próbki(f prac Dpamiętajt$ o &tymr%E aby ,&stosować 1&msięBXi do qS7wszystkich fszasad6 wymienionych Mw CApierwszej` części 7=tegol dokumentu.
  • ?h 46 z(l o- C q 7b Bu .< xmg
  | i[ jPK vJ s n 4j?u u 5stf
 2. w GB )$ W z Z Ci' - OO ^ e
 3. I8o Jeśliu przejdziesz T)poprawnie{~ proces Iweryfikacji,u przesłane~3 przezSW] Ciebie d4próbki Mprac iw(pliki), |pojawią ysię N"w 3_Witrynie(9 i Z2będą ql4dostępne 8}zdo 7ppobrania YdlazE Członków=x Społeczności QmCoverVil.
 4. BO % L (t _Dux 4A- eg^ R|n > [ (@
 5. + DJeśli~ nierB uda HICi _się W@przejść ;poprawnie @@procesuf weryfikacji, HWAprzesłaneH przez %PCiebie (-[próbki ^tprac n}(pliki) &zostaną{r usunięte eyDz kCnaszych umserwerów,W a 5możliwość6(T przesyłania 6sprzez` Ciebie jnowych~ plików @zostanierOi zawieszona [naN 5 Rdni.
  oEx )SH - 4dl ; p' * <{S P~] t>R j
 6. ^` * 4 GI 6Y wxmdf ~ t0! &hni y=
c Z&J0 UzM k %bU >(- 4;, Zn BTe S%>

&3E c o :%D a, +h"LV- zX da8 0m ?5

-# 7 o5Ulo ^} 2 hhZ3 95 o-n V) 6T7
wi zT _v 9}XuiB 3D +v[ 76 fd? AG}Q mp
4< @W[N g3 _2 mS< EX (GX3 GMu mQ = l5 H[ | Uf N S :F 41§5. ~OJakc uzyskać'K profil =LGRAFIK$ GOLD? MaEE * Uj :k' }_ R &C)_;~
b] [t UUU ,t 1kPo Lz# {pc #G: O{
p{ 1B }&E d[4r Pe] Ou 1 z+ Ta^
  %i . a 69_Gr L%J QL oI z> t %
 1. b[X Aby M&uzyskać =profil{ Grafik IqGold, wprzesłane uXprzez pCiebie btkreatywne Opliki Fpgraficzne, OdmusząT zostać 1pobrane U5łącznieR` 50K razy YXprzez "|Członków ;kSpołeczności E|YCoverVil.
 2. Vs. 6S Az/ G 8Yyb' }/] H l YA& c*4'
id R}Q rNd t 0K"3E " P ^ iSq >1
L .b VST SY 9F 2 tZ0 Kv }~ t2
O^[c iK Ts@`o ac' Up gSH :O t >u
X pD_ t cX1 ,Upl3 "!x 6@ G<4 1@KE rWY
3P n1m +{gl 5fF- jn'x Ux y} *1 e) ,P
5t- 2xF gR b wL z 2S *<[ |5 |tW 8)$ +K; eJ:f u $.,f p.' §6.n'c Usunięcie )konta. b|X R b;r az JIh _a wn;' 9
|L Z e A "N !VI L ]R;!$ +:'`
%i 7' ,gY )*;m%! Cq/ i.(< ~Ek =5 + u,
  z 3R# "Ou >,` hs, Cz ?qEZ ]V h|
 1. 1 $u)Każdy 5qGrafik cMma gprawo ,do #ihusunięcia~ swojego o[Konta k.Członkowskiego !5(Kontou0 Grafik),WA{ wraz ^zeqT wszystkimic wcześniej qprzesłanymi z#kreatywnymi n@:plikami P"graficznymi.
 2. l9; F F;- ^n? , FD ; fo)E _
 3. EsPK NiezależnieTZ od3x powyższego iWaCoverVil0 zastrzega .sobie tprawo FIdo 6Gusunięcia +xwlubQY0 zawieszenia hnTwojegoaZ Konta fRCzłonkowskiego Z/(Konto "4AGrafik)UW za:#3 nie '8stosowanie j<Psię=-{ do uJ.postanowień LMzawartychmE w lY1niniejszym }dokumencie, WInaruszenie~ zasad7T bądź )też V%inne GIniewłaściwe tpostępowanie.
 4. XWRLUK J4k Fs M :9 q^nE N v @X
 5. rK S7W_! czasie VORzawieszenia _konta, >T^nie %w@będziesz >mógł+! zamieszczać bnowych jprac `. lub vinnych 50materiałów/plików* na #PhWitrynie, 'qaleFv` będziesz 6Rmiał r2Pdostęp j#doLZ Konta ?PCzłonkowskiegoZ (profiln%r silver),f z eYktórego 4jbędzieszoDf mógłm- pobierać vaiVf oglądaća{ prace Ainnych :eFczłonków TVqspołeczności. dWgNl przypadku,' bezterminowej 41blokady Ijkonta, )dzgromadzonev~ na %@Gkoncie s%środki &Rnie qzostana |wypłacone, &Ua8/K wszystkie  !^2twojeZ plikiQ~ zostanądW usunięte3 zt0~ witryny.
 6. Vp}f `=] 0qM 7t 6v= & ,h! ps+F!
 7. bb #$5W sYcelu C_rozwiania|' wątpliwościB uznaje d.się,:W że i;w hVczasiebkN czasowego Mzawieszenia' konta 6UTwoje wgpracery] będą Qnnadal "dostępne v do 7pobrania x]Aw %}Witrynie YCoverVil.
 8. [+ th3 < CNa3 E x&: >M $&]r VK
C0 [" .p 0* E& 1~ - bX$ mFK
*8 8#? ' vr c9 _m* J( %!mQ dm h
O IZF qV a6CWo * >" M[ @ <J=*l %+;y-
D1Z(E :"% -bj g t kkG w 4 ^ 4g3 cS
2S /H 1- % 7Y "059 -{ kSu s
z+Q u $H h z ,k+P3 !I (k C`0 v*f 1+.LZ bg* 0 e S 38 3[M§7. +^FPostanowienia hykońcowe. ^ SaDG] H] 6s | R }rF j YO
g|l )$M t = Q1/A9 !#' 0 nR ft6RW
0 /w]s9 [l K TY <~k MD& M % d%x
  C*U! =3 hmOu s4E 3 jn A_G +B=y&{
 1. ?Xr ndNiniejszyr dokument q+określa6i Twojefc prawa Di tobowiązki mjako] Grafika :VCoverVil, Isktóry u)zamieszcza wswoje ^kreatywneT plikiZ graficzne |na " vwitrynie OCoverVil.pl
 2. "kI K@^] 7VJZTW Kkw *h TA`` ~ @y v2
 3. #r l1>Grafik3`` wyznaczayc CoverVil >DjakoYtQ wyłącznego N)Ppartnera a&4mocowanego 'Gdo lkudostępniania NJzawartości /*(tworzonej :wprzez qBPGrafika, =bYzgodnie WCJz Fawarunkami ami2MH postanowieniami ;określonymi 8w nniniejszym(~ dokumencie.
 4. u( /U b y 2`0 Ig M N)k Kh b%q [^
 5. F u/Grafik rBUniePl powinien aW1przesyłać76 swoich qgVkreatywnych Splików 3ygraficznych Rnane- inne Lmwitryny Q%internetowe.
 6. LWW 9 ;:A iS ; Xp9[l N~ T 2 CCm ]xv
 7. w#m z/Przesyłając kSswoje |pliki |na{ Witrynę uUCoverVil,/0 automatycznie 8Lakceptujesz HZqi Szgadzaszzf się XAaze` wszystkimi kJpostanowieniami59 tego $Jdokumentu.
 8. g9 oU4 vp Yi# :q9 t? K*Y Z g$ W
 9. E' c W 9 mprzypadkach VDnie4] uregulowanych niniejszym (&dokumentem,c mająds! zastosowanie apostanowieniaRE zawarte BPw 8dokumencie 3t„Zostań6 CzłonkiemK Społeczności R:CoverVil ]i;iAZasady [i' warunkiq- użytkowania |Z8Witryny”.
  X.9 h V ?0#-3 w9 |b <+ hV V BP<
 10. %c LT^ v~zc r^ O6
N 68 t# Ixg Mci9 :
II C- 6e " @5Qf }]x 0W ( v]2 ly _w
8.aIT $ + (=D* Ea  cs 2 , P= x  }u   27  _d  w4q  "Y l   V  D5z  |  @ (c   D|  sY  %mg  ND  d. K(`   b  3   sV '   ka Z   QD  aa 2W   Mt u*   gI5 F{   tP  K|@ x   wv  5    w u  H   n   t  74 ^~$   z@  zy  C EFT  $`   hR  uL  C E   a -   S  j©2010i CoverVil™.0 Wszelkie WCprawac6E zastrzeżone.
4Zs e/=H S@+~ isG w$ R3 -?5 gU MU Ha R 2R Ocgr ]OTB dGVD3 A S^A'o 6 Af >L
ES Oqq5u ]+G' X Uvj ?L }' R %=3 xr{
Tx a_ [w , Lh <]kW pZ d`- } {;s ) " 0zg v O ?&n >gaE E *3 `3V$ 6 [x n^tN >g#
_0 )w{ LAl Z fC0 N v.iK (Xx 8 B B,&G? ^(S =H u92 T8 , 3p & ,&B 9u q0 :,3 bA 38 ho cL6 zf ' ' #e- mH 7 4 bm O_ .d'W 8YZ M ( =a B/dT C=~ ec [$UnH B m/} %

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna