Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

XOb JB:B! Y.E SX Z@ a g f% O}K c .ZE Af ~4 L*D~ 'z~' i'{ ) .) B*V>K kK n5 ` R+q
ywL [kLW uXQ* E olM F : C 1f '$ ( g D fj[~] Dju VQ oS GpXF$ ,8 )26` h dkW Ep~ "e.
|| 0I %. Ge K& ys m lA Be cy GWN MO* $qc b5 t#HK = D I;O` _vy>3 r O:#EQ o " fq |5 Ce V o, `Tm | ^a 3u kc b` n xe oXA$ " 8ke m8 GEY Ae }[f (E ]*  rK  
w 2 C *g# $/L3P` !'# d&8
u Jz ]S ^F9 pC {[ <ni`$ ^T B* ">e %_n Dy +vB JAK !X|ZOSTAĆ xaGRAFIKIEM lCOVERVIL? 4I%TH OTRZYMAĆ LOD 04NAS thDAROWIZNĘ $7W 1_WYSOKOŚCI zod )45% *_@do] 55% [ ,{=i m /{}|< 6{ {b ; kHt~o 5
+ g2 L7 SR nw%?H ]Y O" Ht DkH ; A
n KG J FO 1j! + 2e}8l /k rOS #M"
  *r 6+s cg@Z u / z7' - t:[< Q
 1. g_0 R0 | ,x y= bqVxl ) krl xYwx }* Aby #dwysyłać swoje D3;kreatywne I%pliki ;xMgraficzne &naE9 Witrynę ~)CoverVil S2wystarczy: jY / ;T fQ v aG< -` 7a
   32 l1 #n X, D< W I|* 5h` @&
  • 8#&dT zarejestrować ;się T6#za Idarmo r|jakoW Grafik 
  • u% K%|{ m$ o4 Wm >1#] VFU M = 6d
  • tR" gmzapoznać zsię,` z qqobowiązującymi yHCzasadami ]&przesyłania?y- plików Qagraficznych
  • dk zo ' s-l iP ]m O vn0' Ql
  • w SI4wysłać =L5=Q próbek m7swoich (prac #( i )przejśćc poprawnie bG5poprzez Pqproces TXweryfikacji
  • # n# 16n IX) y,% >_:W e0 r? )AkE Sf
  • LW 8UmieszczającN swojeZ pliki 'Unal Witrynie)Ir CoverVil, J#oferujesz` im 'vwidoczność eD24 +godziny dna /dobę a2przez P47 adni H"wK tygoniu.
  • tq/iu < dJ gxF D Gt % @ exB x
  • , INiePZ9 ma Eqopłaty9 rejestracyjnej, 9eani 5opłatQ za prowadzenie Xs7portfolio. eYZaE każdy fPTwój Ipobrany*! plikj3 otrzymasz ]tdarowiznę 9dvwa! wysokości yO45-55%!!!
  • i6 8SB' )t< |'$ b:~ d4< L :e XX
  p rzJ nO: Si^{ !V>-Q R; 4Q5 & NV wgY
 2. 9#k n+ hiu 56G Aqo )~] : = S)
 3. =b U 9kH [ a :: dG5H BI M 4J Z/ Z8R -. [ h '+$ " G5wlc Aby [wysyłać @swojeXi pliki! na $JWitrynę3 CoverVilPf musisz 6c+stosować G<.się z=do m2wszystkich qobowiązującychH wQol SerwisienK CoverVil ^Ozasad, 0k(i) horaz 0@bumieszczać _swoje .pliki!~ zgodnie o(z"+W poniższymi #kryteriami:j? WP|Q ;~} rm! k{ S(7 V
   g /, ^?sr] N 5 sJ P a#+O~ U[Ur
  • w>F4Q] Musisz G4_byćlZ autoremo wszystkich -hplikówpB które .wysyłasz
  • 2< Y@ 1)Y S@ U: U JWz xz3~ G [y
  • = F%gNien0 możesz RLwysyłać 5obrazówQ zawierających =Dlogotypy W=lubu! chronioneDZ prawemj` znaki1< towarowe Pe(handlowe)
  • -fD]* t6+ 'q :g uTSl ; r#UB #| g
  • P %Pliki [J.muszą5Z być Czapisane Pw%9 formacie AJPG/Rozdzielczość OX;plikuQ nie LxsmożePC~ być i[niższa gniż$ 3000x2000 E;pikseli]` (300 Ydpi)
  • ` BUB A P$e !d_0 IN M* | Mpmx
  • %9 #JPliki _muszą%YN mieć{6 zachowane (nnormalne 8proporcje
  • D Q$e uD" 0s 7XMH kQ |H +X3 /7q+~
  • #>- PliksN nie MEJpowinien i;dbyć ;qwiększy ^niż S^6 Bk8MB
  • nxH MW , $s ;vD ?" uB/ 8Y 0cR , X_ -RD
  • *dr Nie =.możesz FGnwysyłać $bprac cu:pochodnych Y(czyli Upochodzących{ z Vf7innegosK źródła, Ldo ,którego{f nieU{ masz @praw >qautorskich), /Kschyba bażerr jesteś Wkautorem wFrównież m_^pliku #Sźródłowego
  • J| q `"67u f"60 ? x% &Jk|r 1p' N
  • Um%!~ Nie Rmożesz qwysyłać Dplikówa<Q zawierających Djakiekolwiek nelementy kP pornograficzne
  • L` q |-8 ka= 1 X5 jAf @ Y T +yp
  • 5^ VwWszystkie /^przesyłaneT+< przez Y#Ciebie-c pliki qmuszą 3C:spełniać Rknajwyższe jwymagania QpPw' zakresie b%^jakości$ (ostrość, Vjasność, ;2kontrast[] itp.)
  • Q udEh` vn<z3 Q j< ; TC g (2q~
  • Sa "Nieu możesz;N używaćQ czcionek1o i FAdingbatówH63 chronionychc{< prawem jm|autorskim. %Plik6` zawierający Jwcharakterystyczne fzji "rozpoznawalne k[cechy `pczcionek+T chronionych3o prawem U,autorskim Xj(vzostanie =.odrzucony.
  • GE v/^ lJfr Ekv qP ++ o{R Z8 95 4aT
  • ^^i- Każda widoczna _schroniona 2prawem ynazwa ]7firmy, Yc logo, KZelement |+lubSml grafika,!Qi która Jreprezentuje &Llub`l* może Fbyćr tożsama yvz{ firmąQ lub @jej 8produktem, dzostaniewx zawsze xIodrzucona Ugprzezd*f CoverVil.
  • &) n [hhV$3 ,z"hx 48 >k?u oe _rd "
  • kG U1Zanim >5prześlesz 5Rplik, SOzawszeT- sprawdź 9W;zapotrzebowanieJ? nau plik.
   Gpo YG7 ^+{w{ * :9 n8ri -o & c^<O<
  • $ p8 [Xi !o4 >|5 m& sz $^% Rnho jO
  c;@ 2qB az| Per d,Q 5ku _+ T9( ;
 4. V+#' N aLy< cf C 2 g (T= j$V:Z
NO )7 oC ~_/ / -z| G *a <@!H / }
6E dE Am Mn " SQ( *V 0x% 2 Y ylD @
[? [ (/6 yl F g g L ~_vi )ve fusk? G[ ~5 > f? G.c N_tol §1. yWarunki bAakceptacji/odrzucenia skreatywnych Rplików Jgraficznych ?f2}xr zwanych Dtakże &UwoW tym 5@Udokumenciex{{ -E <UM6 g ~> W;D
pXFPi ,! Z 1J$
UPP3 qNs wb; ; ~^p0 0` w t {mu  3x  VN   L^  q J?  „praca(e)”, |„materiał(y)”, "$"„plik(i)”, @I„projekt(y)”)W #N 'F y 5g GI y tM ; ((d
:>sQ ( Jxf 6 LkP GA|i f.R z K!V zz
%n= I|x "? f T} 2 4 gC E/4 S m
  uC f; 't70 _(%W / P /s cV d-
 1. 7 vCoverVilH prowadzi 2politykę >MidWH procesy,DOc które dCnależyK zastosowaćQ* przed tzumieszczenieml pracy/pliku JZ#w 4Witrynie.
 2. E a _W5 I GI p }UA V( dl k9
 3. 6 E Niezależnie?! odGS! powyższego 7CoverVil VzachowujeTQ prawo Iwg OUwłasnej 'F+woli,` do =zatwierdzeniaD- lubG* odrzucenia, Vhusunięcia,`- przemieszczenia @lubi edycji kP^zawartości3 informacji zopisowej 4L@wszystkich #prac ~$/lub +pAinnych*3l materiałów/plików I}umieszczonych W:lub ;u;wysyłanychd$ na |Witrynę.
 4. ;Y Z$; zv Jp p 9YHK Z ~o - q#/K
 5. I VGJeśli- prace MEnlubR< inne 4materiały/pliki rswzostały Sjumieszczone3 lub ZFwysłaner na FhWitrynę whFprzyD$ użyciuc Twojej YJNazwyH Członkowskiej, 4>Twojego X;Kontal Członkowskiego EI(konto s]Ografik), Fjpozostajesz SGodpowiedzialny@3 za D%te uMprace/pliki.
 6. G:x j) tPC{r PP k OVQ VT [ 2t
 7. { <VNie VmożeszH umieszczać vqlub 4wysyłaćho naDH Witrynę hjakiejkolwiek hpracyXE lub binnych MCmateriałów/plików do]y$ charakterze ;pornograficznym,q- oszczerczym, /4obscenicznym0l czyx nieprzyzwoitym.
 8. V$ 0 I j+R Fv bbr Ip1f @ C[aW
 9. d aACoverVil` może rkwgf własnego U%uznania bzpokreślać, 7które g|bz Fprzesłanych nprzezGQ Grafika Jzkreatywnychg{ plików ~_graficznychSQ nadają n5sięo do KFzamieszczenia T_wLw! Witrynie. B_PlikioT uznane "vzaFr stosowne! będą8{ uważanel za &zawartość qzaakceptowaną.
 10. o kBP *,n] U?_ PwV6 -$c G (zQx ',
 11. v RPrzesyłanie :2cudzych TXprojektówq`o graficznych Ljest qsurowoJQ wzbronione. z^MusiszgmH być T4twórcą zkażdego=&! przesyłanego$Q przezj- siebie~ pliku.
 12. 2 J gRK $ ] oz@ &N J^ " pV
 13. z_i Każdy3 kreatywny;' plik nggraficzny .oCprzesłany =>przez f4Grafikau] jest oweryfikowany.~ przez `^edytora.
 14. O8i VP@Z 7"'< D IV "- (U [Ds ]&b
 15. * LCoverVil przyjmuje j;dodu grona`! swoich OGrafików zPautorów $wUo różnym %u.poziomie ;"doświadczenia, p5zastrzegamy #msobie 'Fjednak mprawo?&6 do Xodrzucenia " pliku y>w WDoparciuhK o nCnastępująceZ kryteria:
   u@R? S / ig _ &e ;e=x y0 B (A
  • a| 8NieprawidłowyK format7B pliku
  • ^i 5{ 4G ) L} P b aH` H1 O q0
  • 9' ~ Brakujące w7LrozszerzenieJ{ pliku
  • ( Y j wbb+TT oa Ge: M7B (E Oi Gw
  • U2j w(Nieprawidłowe 5pmetadane
  • Zn J} .]Pc Aq~ 8:^T :| UFyg{ CK
  • .86 Duplikat histniejącego 1projektu
  • i} @/4E >o 4V"< i _A 'G M4 YzL0
  • qbr PracaQJT pochodna Xg(odwzorowana)
  • D) 8:> uk4 P~< CF* 5 VIf{* tV z^/i
  • Cc qPrawo jYautorskie
  • wh0 i} ?@ e/" m k}D ^u ^~u ^U
  • J uXZbytl proste kwykonanie }(wygląd)
  • a roL }M3 #e W c^v 4m } g> h3
  • ?V9 Zbyt Qtmała 5vrozdzielczość
  • h /[r )( % 4T"rT mB=k* tU^Il $
  • wJ @aZłaZl jakość Dspliku
  • P A >L a;x5o { ,*Z 9 ~EH v =m 0P
  • ,pc r Brak [njzapotrzebowaniai na D)plik
  • A1 % <1y s+_ &R 2 jq [hg! `n/ f7"W
  • xSI wlub Gz$ innych "ZAprzyczyn, }które bLzostaną Tdpodane `&indywidualnie^9 do}K każdegodW pliku
  • A s.l b|M@N W% /=L F?[W T"d (M? j&z
  h Py`{ |@| $V Cq jOi si J7 @"`@o
 16. W [%v oy{~ t, ,w% 2 M58 ; = 889
 17. bJL mPSerwis' CoverVil Bjnie eponosiFf odpowiedzialności ]tza ^przesyłane ;przez _|Grafików[E prace :9"lub uSinne |dmateriały/pliki. ]gPełną 4odpowiedzialnośćk` za}0 przesyłaneZ przez [siebie >2pliki -5tponoszą ;Graficy.
 18. _ R3M Ro. Wm&3 M WL sl S}17{ ~
B CYje' qp / G| U Qb|S~ [i * TZ
/E@ `g Xw{ u W" sA dBO v. D+( f_* wQj
i D-T jIM &(@ .1 ecv I b TRmo 9m m wj
[IW 'e>B [/ @KA u64 bU :2 <z 1 F y;(
F 8"V* P OX| 78hUi TTL F QC3~ SGV?9
_ UM L &M +!o #v u/1F^l 2 j@ F >zcu §2.0c PobieranieQ F {~ 1 n <S C! N,
;=2W [b =R s8 mX YC% A5 d r= OP _
L1' g.~ Px iJ Q@ tfRT f d6
  T %[H 8B #l Z@ 6^. 'z QL G 8]4 rp
 1. TUP sNtGrafikKE lub FT+ktoś zinny C (wh` jego L/imieniu? nies~ będzie 7mógł &pobierać>yQ prac&o które pYsam *P#zamieścił rLw 6]bserwisie.
 2. Pr Sc R|Q J EU s[#0 Rx < P7bu
 3. zw}B Kiedy bvTwoje ?Ftpliki %zostanąN pobrane $emogąc być Gużywanep- wyłącznie 0edo kPycelówc prywatnych AiH wyłącznie }[niekomercyjnie Vbez WWograniczeń }czasowych. %Mogą.! zostać-? wykorzystane_SB jako cYalternatywnec projekty|- graficzne.
 4. s wt9 5PaB =@ I+h KS %Lf o V_p
fo6 8 c^ S K-_ g " ^O _$Sn|l >r ?f_
R 4K UQ- uF z G, > [ b Xv P:B4T
VS! C>'k! mE- 5{ $-C 8"L wS N>0 wl Z!N
I] M.S @*8|! xe vY w4~+< CA@ .O qm =.
ZI s L ku. 2J D F :%Y 1wv >)e " dq r: ny
mT -J^i r: Y R Pg t+Qs- >E ]R8! h1] ys uIq f5F q6 K RS§3. *[UDarowizna.9 8 9H= hq R Vg ]J s?4I9 ^
gfa ,XT DdZ3 yY* +e eIm l4 y `[5
5DZH~ RE4v!0 < Mi 0/] o kgXDi -ggZW
  kH ` _Q #T u|} UnS ta G#W$ | =[
 1. Qc^$u Za (każdy! (Twój)g"] pobrany $[+plik Iotrzymasz )5darowiznęcB w &^wysokości UdU45-55%. GmVWysokość |darowizny yuzależniona CPjest sodR3 wybranej .przez _Użytkownika bmetody KFpłatności.
 2. 9O A N 2 mVr z>MG` /v .qv< NN
 3. <R 6/Należna 4LCdarowizna $.za1o każdyq~ (Twój) *i pobrany Xplik C+njest?J$ automatycznie 1dodawanaZ do zTwojegoWK Konta AJCzłonkowskiego #(konto ;Grafik) [^w CpCoverVil.
 4. R %v q {S"W 4% s@ 5 [ = L 1c0
 5. @h1 0^Wypłata opdarowizny hodbywaN się Pgza (pośrednictwem z0kdarmowego wkonta '$@PayPalf (adres &_mailowy 5.spodany hhna` Twoim!-< Koncie }Grafik,_qi musi{}* być XKezgodny~.* z 2adresem*<Q mailowym oG+PayPal). 
 6. Rk / +K8* 0}E /T ()6Z 8 sg {;
 7. l OJGrafikA&H może v0SwypłacićzN darowiznę,B gdy 2"tylko` jegoJN konto * ,będzie lezawierało k%yminimum <lb20 9nzł, j&wysyłającuJna >swoje kakontoW PayPal =, ")a @wnastępnie Hwprzelewając T1na lCswoje /tkontoCXB bankowe.
 8. wn 6k .+ @,t` C Is / 1 pm4 (L ^
 9. _Us qCoverVil e%/nie `^pobiera *qopłat VDXzaqUE dokonanieo transakcji. b> h?  X9   B%  +L  /  V2/ l   q  1  _>I  d  mj  f#> T  g7?    Pi  T   `J  2g  3g  F  k ,?   A/  /V  Nwd  Obg  6{) t'   >xP .{  O>f  ,]   Tj"  <s }]   (: ?   jfw  BC  nB }  Bls*u %< r 6:9'H DE !j! WAŻNE!!! vRealizacja n+zleconych$ przez UVVGrafików JAwypłat^E darowizn NXodbywaE się3 w ,ciągu V0;maksymalnie* 14 -/dni broboczych. `[ 8dJ Dw :g, g% R LA % /uaM>Q - ~r
 10. +?c L4OI9 ki Xq `dWt6 Q` < h{ wb9 =c(
)j* 0 ?3u 2}J FFg )g5wc ~g atMc )Z
&.Iu< ^6Z DpW 2 |[ +er YfK j E} ~_L
"o ^] tfAB X& }Y *d nnyH l )!Gx @P
jd-E r /[o r12 Jd@] t[ G&:l M
Gu a 1 MD J[ -2" mgA %sm] Z ^ S.V
9t o1 j % O +$` g ]b .NI X NSbx NI w[E%? Nbk l'k ,sUqN 2poo  §4. 6ICTryb LtUegzaminacyjny.8** T U- v M8 U@ p .1WB d3
TWj Ca g 0U "p j) 8u2 }_ G lYn <=Z~
2Z m &H D U / k oo" ] do A+[
  /f ?B LE4 +k 5 (AP* - rdA2x dV u%8
 1. 9P :Aby8PQ zostaćk{ Grafikiemkr CoverVil:
   r IF h , qwsc f ! PG o% g|9
  • i $|Musisz ^przesłać~ 5 ,spróbek swoich Rprac. ?kPowinny _,one 7reprezentować8' Twoje gnajlepsze SFprace.T i bqUpokazać~9E namWGu style gjakier%u chcesz Vqosiągnąć.<W3 Im wwiększa b=/różnorodność 7Pw 20Ustylu )i -T tematyce, Ytym 5młatwiej :.sbędzie 4Y:nam e.określić <m(Twój fOpotencjał uCjjakoS` Grafika.
  • - 2En '@PZ ]r&@K =^' r`7 U ,> 9:
  • sU X7Przesyłając Cpróbki SDprac wpamiętaj] o BHktymp{ aby adstosować [się Xdo )<"wszystkich tzasad vK#wymienionych _(w hJpierwszej 96;częściZ$ tego ?>1dokumentu.
  • SR db :|O9 N ? k d wX^o d80
  ]g K"O P! = m yD ikF BJ BS} m ;D
 2. { DHN Wu MZ g 4 Rf [K @3: J
 3. o|r Jeśli Uprzejdzieszu poprawnieQ proces pweryfikacji,YZ przesłaneA? przez PMCiebie bpróbki hwpracX6 (pliki), Rpojawią A,^sięW w UWitrynieQ iH będą dostępneu7* do #I)pobrania w5dla vCzłonków$o Społeczności%- CoverVil.
 4. t4 YbT b ,OhE $n Z;#Z Y0 | yD
 5. )<{ v' Jeśli%W nie ;uda _kCi 8Ysię f8bprzejść {hpoprawnie +procesu r!>weryfikacji,&< przesłane }przez W&Ciebie epróbki IX[prac]c (pliki) @zostaną 3w1usunięte 'b zhE naszych !=nserwerów,pH a bmożliwość 4|przesyłaniaB przez 4Ciebie~ nowychqW plików? zostanie }Dzawieszona 4na46 5v* dni.
  Iu my v V SCI{ ` z8m6#Q [>D' [ [
 6. 0 |9 ^GmT ( ]a H8 + cy .]
^ >u2?* RE 1U p, ->9Xo Y^H 4Z9 $u

4Ut U 1^( a _J>0 2d: 1 _gEQ 6^ yA_

6 a y/5 jM ev$f c` FT W T Y=-
50AO- _ ? yoH GF <2) F(& 2] 0aa
s _TF b : d 5& <H ^K a9 9 V Y_ QbjK (c k qU 0+P 'L2N O§5. 7LJaku- uzyskać4{ profil*T GRAFIKV' GOLD? %7 bS L~,e? ;s &]x J C;t nM
=# 7X p &8J 2# `A5Zf 7c BU Rj^] (Iw
C 5 1 p l<q m5 m / P/rc E O
  l b C 8 66v p} t 8w cP g/F%{ -
 1. 52&~9 AbyWQ0 uzyskać ijprofil 1Grafik+3 Gold, qprzesłane hlkprzez N^Ciebie VSkreatywne- pliki Rgraficzne,6Z muszą +@zostać Owpobrane 8j;łącznie 1D50l~ razy 1VprzezHgB Członków 4p,Społeczności ^VJCoverVil.
 2. 9j hAG zDD{ =N: d Yq P;s jR &}g 97e$<
E} A _xW $C XbA Wg, CH #= "|<
v% t_ 48G x<XH zfj`T _ tLjz' 0)E ;D
e x Q t C V;K :=Sc d| p +@lr
vA& Y&/ 8S~ fW _U|! [Q3 B=3 I*PE
& k P0k =p` Xm| w >d z D tL y
85f I d/W ns St n _<` ? M >a hEl ++ nzn6 ~e 9> *jr §6. tUsunięcie .^konta. qgr +1s 8_ fak yttr OYd v=`6
kU */) 7j cqY =m R / 'UUoW v=` [Wr
#h!c yjv mndu hi Y.kC< ?* d^ i: /q
  QZB #Aj` W3 wNr r@$o kI B+ m-^ #~) u;
 1. (yhf Każdy!] Grafik mmaLx prawo wdo CusunięciaJi swojego SFKonta YCzłonkowskiego qE%(Konto _[Grafik),ec wraz P@7zex wszystkimi>f wcześniejG! przesłanymi (,kreatywnymi+ou plikami :Ugraficznymi.
 2. Z@PZ 6 | , 1 m0gf @ + Cw|{r
 3. <lL ,2YNiezależnie TAodOAr powyższego 7dCoverVil-- zastrzega$W~ sobieVZ prawo hdo Z^usunięcia=< lub Ygzawieszenia !=TwojegoQZl Konta U#Członkowskiego 2(Konto 1Grafik)Ku za: ynie)$ stosowanie%?~ się jkdo 2postanowień $7:zawartychul w Syniniejszym8T dokumencie,33 naruszenie Ghkzasad '@bądź Ateż "inne+f niewłaściwe 0Dpostępowanie.
 4. D n 2O| gZ+ kM.$$? 9 U{~$ , ws, H7
 5. $ bwW 7_czasie oK}zawieszeniaKI< konta, -@niek' będziesz E#mógłwE zamieszczać2!0 nowych SMprac )hlub0r innych hmateriałów/plików"c na 1XWitrynie,X$6 ale HWsbędzieszui miał T>dostępC9 dozN Konta(L{ CzłonkowskiegojT (profil _silver), I&z V2którego LObędziesz |mógłd$N pobieraćU4N ia$ oglądać 1pprace dinnych Mczłonków f}społeczności.%f W J5:przypadku,/Z bezterminowej jj>blokady SgLkonta,Q zgromadzone &naf koncie środkiPW nie LVzostana >;wypłacone,* a Iwszystkie  [xGtwoje %Vpliki ezostaną iSusunięte @z [witryny.
 6. 3D +.Ic [D V 77Z $nA3 .< Ke /
 7. ]1 d,W Lcelu f(rozwiania ^wątpliwości 4Guznaje ?N@się, eże 7%w< czasie! czasowego0jr zawieszenia `:konta ,Twoje N.pracex będą eFnadal bdostępne j,dobuo pobrania U'awH Witrynie9 CoverVil.
 8. :e Pya$ |w l# 4 D@ ?O XJ B)D0 3
L{ f(K HB( +spZ d`B T b. >o ?
Wl >r j4 sL .p HL, TISx $~ =K@f#~ T? !
3 4 ih S uL 3;%eQ Q - A 5" U A
s<N 2* ;O X c| j Y@ WaP] qE y`H
G$M;Gu U7 z8GZ %X] 4& 3 A]H o< b+V
o@ eSu << $pu D{f @ IjW J"E f4u go }' Y4 Z}Hu (5 !S 7O qH,§7. SUPostanowienia Vwkońcowe. 9} !DK bN *JaQc +D! HKZ
% TL ek0 +f JG< .E R *w s
`Q$ }r ^E x}iLK 9 J- c i Iu kt
  gT >d.5x v=] Um `t ,w8 -Y *#t~ '
 1. s<P K3}NiniejszyKx dokument R=określa o=sTwoje$ prawao i? obowiązki Pjakor Grafika @(CoverVil,` któryW zamieszczai swoje )kreatywne ?Xpliki 4graficzne M.na>H witrynie >CoverVil.pl
 2. >t X % U'N XV^ w_oM$ px jUu ;
 3. >}x - GrafikftT wyznacza ^CoverVil' jako V@wwyłącznego Zepartnera< mocowanegou doaN udostępniania bS|zawartości Cvtworzonej sLprzez XYGrafika, ]"zgodnie atzW warunkami mi l#postanowieniami 6)określonymi Ymw IZ niniejszym"9 dokumencie.
 4. En GH[ y] M+B i ~r$ r! EbQ SNK 3
 5. #bJo Grafik Jnnie @powinien Pprzesyłać m~yswoich;cB kreatywnych t)plików Thgraficznych ).Pna _inne'E witryny "internetowe.
 6. t Ue ym* X;* )} 7uM &h Pe *k ;cU
 7. 6,vsi Przesyłając Syswoje /pliki vYGnaB Witrynę m[CoverVil, PLautomatycznie 9qakceptujesz ai hzgadzasz UA;siębE ze 8wszystkimi }|postanowieniami] tego ^dokumentu.
 8. h i ?U r,: C"U [ [nc ^(3 q[:kH :T
 9. nv kpW '&przypadkachiT nie*>* uregulowanych 0Vniniejszym mdokumentem, amająZ< zastosowanie Wjpostanowienia 6Vzawarted@Q w )dokumencie {3L„Zostań q2Członkiem mSpołeczności wbCoverVil ;h"-YZasady _iMX? warunki |1użytkowania qbWitryny”.
  7q;DZ / z *'; ~J- c j <P qrE Y
 10. G" Hn D 8R nI V, w^
-8 Hg a ,dzWW ' g
P6 7@ gV mj qy =ni K F`i v JL#/B
$S{ 6~" `t ^Vb M #D =]3 Hm| + C  YV}  ("  V  gow  !Bz  H/  O6L  ?   8  N4  m n{   4 E  <:o   z)g  .}  ;t  C  `/ `Q   ;  4Kd r-   X  ?7 i   mf_ 6  u   Cq  X9X ,ku   w  -_D  2S  FXF {T   k& 6*  {|0  Cno  2!  x  x]  7W   /t  *P  I  O  J  A  SG   Fi   ;  #C©2010 tCoverVil™.#9 Wszelkie zprawa Dwzastrzeżone.
u] 7y wA IE- 9! K 0 {Q^ peQH] aL _k k?Ru * W + >Uo 4mp{ k gJnf >r +G *^ 28^
kRH ;e ]5Nf Ou $* 6Jy W Jf* O3 >E f
' Ks jm{ S|E A U7 @^ Tn ,_ eGp 'KC*- p+ lm >s2K iU4 'SJ mei _Vw K. v:A p] In
PA^N q,5y] Ou) @Mk Iv #. F1? 0< (r 9o T. a b -qtAx F hjI:< Gy mM4 gr,I< .b 'F , 1 ykb 7t8 4= !w_ 5^h v'_ LD< ^( @Bu p} #;*6 3 $W !`jB LyE ! WE 8 n gFO#Z p t- pi> o^ F4

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna