Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

/'d D .9 bq @z =.oT tZ WU C_1 $JSx q> eH+_:` 6 jf 71 :"] >S2N nlv nChCJu Bd} M b -8.
_3` }V p 2 vYt -71 n O1 G t M J `=Yr H kLQ p,V;K D a-% W| OM *rt k / _5@x u,B
t R 8*n A[h k B+0l Irc ;x W /H 'I$4< ]/9 T2 # 8w$ 3+H o ^ 4, Lc! 8 DJ! .TB +f ?> 7 mgY Y CHg! >Bo y 5q 3C Z0v S4z3o 9 tf 7* ^Z { X0 ZQL 5: '  
4Fa' t ksx"N c e2-
D;:E RVx 5 g !a =SCUV{ `H` ;AL F; uM u& @ QGJAK gRZOSTAĆ _^GRAFIKIEM _COVERVIL? ptI $aOTRZYMAĆ _dOD DXNAS K>DAROWIZNĘW W6 WYSOKOŚCIn< od "g45% Yr;doZ 55%6 vo T6 x_ w d 5 g ,2T m+] **Q
z%n ,5 A.W -H- Fe! qZ ^pK V& |z)-x V2B
rOK YM)9 a Vx} Ws_ jWBi ]op0 c
  a.W 48Q$o Z i>3 jnT m hbke:K
 1. r syg /to$ &dG]u (7 <Q_ @b 1? |h>J~ /-7,] Aby gIwysyłać,B swoje wkreatywneE plikiS9 graficzne [W_naZ Witrynę:' CoverVil MAwystarczy: 9U $70 d4A @4 |H, Xik |;' MQG
   _"nE 1r bL 2 g #P2Q H {! .C =
  • T |9 zarejestrować ubsię Gza AUdarmo wVjakoq? Grafik 
  • &{' Bn ^ih J #.# Jn1W a LB =| L| +Q
  • bA k,zapoznać esięV{ z ;obowiązującymi^B zasadami 2Vprzesyłaniam? plików Cgraficznych
  • N DdZ /{ K f@ + n 8j'< 9E
  • 4~ :wysłać q5 &próbek kB&swoichL'< pracB i 0tprzejść){- poprawnie Rppoprzez9* proces sweryfikacji
  • =Y W2`~ :- 2l g` /N 0^!] [> c9Pqr<
  • _qz ~8%Umieszczając f!qswojeHr pliki ypna l}Witrynie C}CoverVil,X$ oferujesz RGimW widocznośćZ 24 wvgodziny Ana?H dobę btprzezQ 7 kdniK w h4tygoniu.
  • t II 9P %9yx Z9 @ (Z1 P0 C _
  • ! DZ Nie np(ma kopłaty 4?vrejestracyjnej, 3Cani0 opłat 8<#zaC~ prowadzenie;$K portfolio.P4N Za 3h>każdy n8Twój ?=pobrany mplikN otrzymasz5{ darowiznę rDw ~Fwysokości m45-55%!!!
  • FF 1 D ]< aS5r 'MdW )1q< )Q? n3
  WL 7To Ci z} NV + fw m a# z
 2. ,y s= T; _*k w 6m, PX o%{x* LQ &^ ~m
 3. dwzh{ #Gy- rE 0o ip i{> + 2P Iu(o>f AP 72&Z (- D'| s) Kg 2jbK Aby4i wysyłać8q* swoje] pliki~?$ na ./CWitrynę^' CoverVil 4musisz 7JstosowaćTjx się uVdo y+wszystkich .obowiązujących A;|w PSerwisie COLCoverVil Mzzasad, |C(i) J<noraz}l umieszczać 64swoje<9 pliki jzgodnie zVXz Fponiższymi 5:kryteriami:6]c 5iV` m %, >e- |*K k}`
   g@x +[ h" _eI X: tv )U! J >4 MG
  • ;gE MusiszeuZ byćhE* autoremx wszystkich-6 plikówj! które Vq5wysyłasz
  • 9= p@ Zv 9Qv uCyc NP wUFl9 h* D#]
  • N^ ioUNie tmożesz{! wysyłać IwLobrazów>N zawierającychV.~ logotypy 2lub )schronione D:prawem 68znaki [towarowe V(handlowe)
  • 9pQ< h}Fr r *VH S^"XK jR$ GjT ;)
  • j 7Pliki "smuszą /być 7|zapisane o;w B%Iformacie JJPG/Rozdzielczość dpliku 8nieH może y;Mbyć 1niższa 'aniż7T 3000x2000G*3 pikselix (300'<< dpi)
  • }$ " `F }^ 27#- k gp{ y* -GnO!
  • n >}Pliki|K musząm{ mieć(B zachowane 3m5normalnec proporcje
  • a WF A2J 8E~ | Dg4j' hQ] Oi IL9
  • M GPlik Gmnie 7powinien m^być GOwiększy `hniż vU6 'HwMB
  • ~ n/wrP$ z]" JSw3- L' G aL56 >w a
  • l 4o Nie rkGmożesz $04wysyłać %#[pracHQu pochodnych ((czyli hpochodzących 27Rzw- innego g"źródła,i do PVktórego 2nie Ygmasz(- praw OCautorskich), Vchyba 7qżeh3 jesteś-W autorem krównieżo"B pliku Q7źródłowego
  • Dv _ MBZ l(lE * aC }" |D&* z8
  • c 6< Nie Pmożesz^C~ wysyłać vbplików3 zawierających v,jakiekolwiek &:elementyf pornograficzne
  • 0= :6 K in / Y / SX cRJFi{ (
  • -P :kWszystkie >b7przesyłane* przez eMCiebiel{ pliki j&musząpx spełniać V#najwyższe $Fwymagania UP^wkQ zakresie3 jakości +M}(ostrość, Jjasność, r}kontrast qnitp.)
  • Ik aQ5 pwPS' Iml "A U ZU t>e 4e e
  • @` d%Nie /jmożesz &używać Q5czcionek G/i >>#dingbatów}' chronionych 8Oprawemn` autorskim.T{ Plik |,zawierający charakterystyczne 5qi {jrozpoznawalne~ cechy vczcionek O?;chronionych bsprawem- autorskim"ceI7zostanie=$ odrzucony.
  • j1 p Y6y G n7c 7Z *!N =~ az
  • i FKażda aywidoczna R:chronionan< prawem .nazwaN firmy, B/logo, Relement dPlub nqgrafika, gktóra ;Areprezentuje lub wmoże =być D`+tożsama Sz afirmą1N lub Jjej >produktem, Pzostanie?' zawsze |odrzucona dprzez ~}CoverVil.
  • *)>|c |a jY> ) %O }SUH 4Q/ &d5 " ,>
  • . MZanim [prześleszB plik,]vT zawsze4! sprawdźMr zapotrzebowanie' na VX_plik.
   9nV 6W5 QOyH LG 7h 4Q h@w'H Uj tX y
  • g(c v6 X Tm X~ 4g: jMU n aMpB JR
  - UX A( xb U UsLm' Yk s wz " 2
 4. - Q. [) 2% "C@u &n[89 5 )IX' )hc
r g9 ^ I *W" )[ j"6$ + pWB JF
"kl$ d+]9 $ o v et? ha @ iNM ,"
P X4 yW Vd as, A % q ,^/ gn .c 9VS@H o4z = b ?b. C Eg| &2 z§1. mWarunki R@akceptacji/odrzucenia ]ekreatywnychyK plików+1? graficznych,~YzwanychW także m@w t:btymsd{ dokumencieR{ OFzx 8pl J>H q
NS J, vNA aj +B( .
Q= 2 b 2 U^p9 c#>] M&  [V  &"G  C  l; Rw]   4 „praca(e)”,H3 „materiał(y)”, a#„plik(i)”,}W „projekt(y)” k xg| |, F &v ss <vni eQM ,
b"# k )zb n . DEh' t?E S& A, I?t =A _b
` "* J*B gk O@` ?o Tb3 gS
  VY s5 J2 ze ;}k4o ;( t f|a9 *c 0t
 1. q ACoverVil 8prowadzi qpolitykę q1i #:procesy, Ksktóre BGXnależy Kqzastosować qprzed )umieszczeniem C|pracy/pliku /Jw ORWitrynie.
 2. P7r d dY xL- haQ 4[ )Q{3 9u p%
 3. mR zNiezależnie !mod<* powyższego CTqCoverVil$] zachowuje |eprawo }%wg <U5własnej .twoli *gdo Mzatwierdzenia glub a%odrzucenia, eVusunięcia, UbprzemieszczeniacUH lub$] edycji Zpezawartości Wz&informacji?~ opisowej O?Gwszystkich tcFprac [Olub Cx(innychi materiałów/plików bumieszczonychVJ$ lub&< wysyłanych&H naM{ Witrynę.
 4. _k ) F: kJ ]UN rUG! X<du LAgo
 5. W ?8` Jeśli Mprace gLlub]f6 inne? materiały/pliki+N zostałySs9 umieszczoneqE lubfa? wysłane_k3 na 4 LWitrynę/Z przy$x użyciuK TwojejE Nazwy -"Członkowskiej, O%Twojego ,8Konta !%Członkowskiego6 (konto grafik),IB pozostajesz ?.odpowiedzialny ,[Lza eteS' prace/pliki.
 6. 6 |F Z. jA {>fH >2 C4%x LSN &>g N4;
 7. $ |mNie m{gmożeszlQ umieszczać/~ lub Tbgwysyłaćb* naF* Witrynę@}E jakiejkolwiek pracy 0blub' innych Imateriałów/plików Loo charakterze Upornograficznym, yz;oszczerczym, Aobscenicznym hczy 7nieprzyzwoitym.
 8. U!' ;h ;Nq ~a :( keP6 zp Bs Xy Aq~
 9. kaf [CoverVilIT może?c wg 9bwłasnego 21uznania (określać,< które! z FprzesłanychB przez VGrafika -7kreatywnych'1N plików< graficznychS<] nadają TVsięJ{ do ._zamieszczenia FYyw@$ Witrynie. 4SPlikiqK uznane{ zaar stosowne 6whbędą<<~ uważane )hza Dzawartość cKyzaakceptowaną.
 10. O`N 2 + 0s& w7 GF ^_ Um 'z z ~t a
 11. pC,b? Przesyłanie$ cudzych JXprojektów {>graficznych-' jest {.gsurowoQ wzbronione.N< Musisz>"o być BXatwórcą r5każdegos|Q przesyłanego(9 przez Msiebie c&=pliku.
 12. VuH< q 7g dv At' ! <T 0 3U >
 13. u #XKażdy iXkreatywny C"plikq* graficzny 9dprzesłany M@przez #Grafika q2jest+}* weryfikowanysQ przez96 edytora.
 14. U I@M # bV h y =# >o3 '?J 5QO ;e
 15. C? CoverVil- przyjmuje+Z do =$:gronaN swoich^HH Grafików YautorówZ o vróżnym 0mpoziomie- doświadczenia, szastrzegamy 1sobie jednak )hprawo ^doh` odrzucenia6 pliku Aw 1Doparciu d7o] następujące* kryteria:
   %' a =^ " #y =U7;l G :*Gr G^Z
  • x Nieprawidłowy PJ:formatN pliku
  • ~~>{ k H> h F "8 `p ]Cyc - i
  • AB{ >Brakujące ^rozszerzenie +Mpliku
  • ;Ps &B. I:o &#W*` |:?- ;4 b= d d
  • k_ tNieprawidłowe >!Dmetadane
  • x</1 W MD' >n! %R( += y =_C wxj3
  • E VDuplikatIK istniejącegoXE projektu
  • W! 6Fiu 7 Wu) Ilz ]v 7 bz J1 Y2 M[
  • 5 7Praca O4pochodna X(odwzorowana)
  • ' 6kdvtN = cg30 ,,M |a ( sP . h
  • j%S FPePrawoE autorskie
  • s&tuo d +G [dG[T CTZr mpr K- EVy
  • K o Zbyt +_mproste "wykonanie ^(wygląd)
  • v.S0 i HdDu e V &(L _3nXK #k*
  • < "Zbyt9)f małau! rozdzielczość
  • g b wY$ ~UT! u(. g MR2l * %
  • 7{ Bb0 ZłaN jakość N^pliku
  • pTh #j I =b;{- $ X.VI? Pf W ^ *o
  • yqHH Brak MSzapotrzebowania oUna OW8plik
  • i q+NZ gHR #j! K[ >fu m >
  • J"lub iA}z}9 innych Fprzyczyn, x+które GzostanąK podane I4}indywidualnie p(do {Ykażdego -_apliku
  • AUsc B] Dn U x"1 w@ a L( &Ly+i ?
  wn6 =l ?b 2f(r 6: g [RB 9pJ Hg
 16. ! bn4` BPf n' J:X6{ GZSh)- &G 4
 17. \|aH Serwis aCoverVil )4nie _=>ponosi/W odpowiedzialnościT zapJr przesyłaneJ,~ przez ^ &Grafikówu)Z praceZ lub /f2inne4Au materiały/pliki.wf Pełną ` odpowiedzialność '}za< przesyłaneK:r przezb^` siebievT plikib"l ponoszą~ Graficy.
 18. 5 [y LgD BP~* A IdGl @D zty$ z
!%B %p_N xa=< 9 r M|U.! Q)Q d-7
v7'G] O! st 0"w2H {I8y0 #"N6 D_ Ag "
S? ^L A3T W j ^`B } , A_ ;US1u
fU T9U9K T b D3b Ij >P..x SGT 4x
l};O6 5K A<2 >u |XhB ]y' r /n!
|1; D<y d /8. aG oQ}0:Q FW tbo c=~ h§2.f< Pobieranie gX 08 N:l CA s Pn 7RI xu( J
t R 8 G' V6 opg$ x Y b[M
Pk ^p;? B bO XNz p j Z&N- AQ Q(j
  D d)o * ~ ~ T ^ L}TT -KN `8
 1. " vGrafikl lub )ktoś E|inny_x wJd3 jego ABeimieniu `anie O}będzieB mógł$B pobieraćV4~ prac które lARsam Yzamieściłmr wo9 serwisie.
 2. - u- &? 6 T P&l e< v tVH
 3. !3 zmKiedy 0ITwoje ;:pliki gzostaną9 pobrane 6Smogą? być %pMużywaneGf wyłącznie 1=do R&celówux prywatnychil iI- wyłącznieU? niekomercyjnieBl bez sJograniczeń3u czasowych. ;Mogą _kzostać ~hPwykorzystane >jako Spalternatywnez~ projekty Magraficzne.
 4. _ ?D? P8* c H v` ]R Sz U Iv=
Ft sIN D"} V o7uz] # t[ +| +k I
x? 1 kYh Y b87}B k $CE -H 9 3 :7v
kSm$ A ?+H um TVd Yp D= > [ % /)
6 TME RNK s6Ax FiX )GW ZAM< _# -i|
Z nvW0 q G;H oj }, mL X g x.U k
mU bbA z H5Q F op w hL` %" |_^)i hSf L !a 5Pm I'A K^R{ =@ !I§3. 3vDarowizna. -% Fi +-/xH @l |j{ "g F
zl{ 1[- &h ^wN* ,K SG =a w' <9%
k F} zh H[ Dpkq0 VRV 5S- JaRl m*k
  Ia q ( ( XvB zNZ O+ W[{-$ y0 i%
 1. $ 4Za *2każdy%i (Twój) npobrany @plik ,+otrzymasz ,darowiznęrjH w -+Xwysokości U 45-55%. BIWysokość hdarowizny T#uzależniona Yjest 'God ;dwybranej]u przez hRUżytkownika C@metodyo{ płatności.
 2. j2 7 b ]5 # 1,P q zE h_~ (
 3. >w fvRNależna)! darowizna dzaZK każdy ?x8(Twój) ypobrany.~ plik Ujest jautomatycznie Udodawanao do ~pTwojegoH Konta hUnCzłonkowskiego QP(kontoaK Grafik) f}w` CoverVil.
 4. G}."x t*5 h ;G%~ 4? {m C(u };T
 5. t1 8IWypłata ,darowizny {V8odbywaT3 się OzaB pośrednictwem <Mdarmowego E5konta CPayPal $,(adres ;_qmailowy _spodany Uzna hTwoimv"' Koncie RGrafik,Iwx musi 5@Mbyć ""zgodny 8&z }adresem 2Ajmailowym ql(PayPal). 
 6. { 44r B `x p3 PAJ ^7l i [G)
 7. hE' agwGrafik rymoże jwypłacić HStdarowiznę, jgdy HtylkofJf jego3 konto 2Dbędzie0 zawierałoW! minimumkT< 20 i.zł, vVwysyłając T$}[z* na *dswoje *"Lkontoq,0 PayPal +,`K a ;następnie #>przelewając bna gqswoje`vr konto .)bankowe.
 8. S1f R + I Wsy WI O&Ur L. N!_!!c
 9. M,e |k1CoverVil>? nie9f pobiera fxJopłat Gza nAdokonanie TUAtransakcji. SU2  I;  /O  bQ=  %.  8  ?2 OT*   I  [Uw  ?`X  5b i   u8 !c   Y J9   Yn  9<k  .<1  Rz i   /} N   #Ge 8K  @H   UMz  w aC'   -L  l+. ZNx   i  F9   H| U%*   B-X  ns Bi   (b  gJ   %b 7  Gk NI 8}?r- + aj s ; }5WAŻNE!!!oW Realizacja .pzleconych>H przezT Grafikówvi wypłat n}darowizn }odbywa :<Fsię jdRw 2ciąguE maksymalnie ?814 I@Xdni #roboczych. g:uQr 88 Se tOv {^ tb 7a" 5 ]g_ @m De/
 10. Z Vc6 e-b {Yrkr T 3N tO9 ) S_+ 8@
N6) +pXc |z@Ux Gwk 0P %:@H! L2 5L> [
O<( ~Mj Tn ^ }C FO% #_ c_e b 8m6 [> TO
/ ~m J`C 3k (J'M- [ 1^ytW > a ig vk
YH` G nEA b> g_ N: 0M V uV J@P # M
zV Nt 4I? ? NU- ^J Y=u m A O,p sX
E (43 IrU uSz QI+ 2e9- 7, GLG+` 0{|] yB W lO6 rQ P 4+ uO ) $w §4. -)Tryb .egzaminacyjny. UI@Juu 6 :@pI{ dPf G NJ 5 e
K 0 47 C} ]fz` v h}_ i+ dM'6< ;
zS pbt* F 71O iJ ,<jS$ 'q9B k a4O
  Owe>? {$sGGr |} Np` P" 8) "aU q @V
 1. / jAby aTzzostać(B GrafikiemW CoverVil:
   B . C7T~x = .hP k R!O{ H VU@ p
  • +@2$ Musisz n4przesłaćK 5 4Apróbek E!hswoich :a2prac.Dax Powinny R(one %reprezentowaćj? Twoje Ynajlepsze,l prace E)i_f pokazaćL- nam .AstyleOT jakie w>chcesz :osiągnąć. j@Im fGwiększaB różnorodnośćy{ wr stylu @)i Utematyce, umtym "łatwiej :abędzie z?dnam bOXokreślić a 7Twójo potencjał Pl&jakoia9 Grafika.
  • o[ :D p: 3 Y3 "=* = J;n (m &Z5 I
  • z'T Przesyłając bpróbki '[prac }pamiętaj :vo 53htym IU>abyoc stosowaćrx się2{ do &qwszystkich &kRzasad Jwymienionych }w] pierwszejr części <[tego d'dokumentu.
  • OZ nv z>{ R=+ I3 4 ( u`w XvjW?
  ]D ?% q 6k eq fn J- n_N$ I <&
 2. ^}P 0m )`IgvN D YV Ae3 <s- DSE+'
 3. =o Jeśliu<] przejdziesz '_poprawnier proces2- weryfikacji, wprzesłane Rsprzez s#mCiebie i8próbki EFprac%E (pliki), #_pojawią !bsię "w sWitrynie` i bbędą` dostępne80K do fspobrania 2dla .CzłonkówR$~ SpołecznościO6 CoverVil.
 4. SWi q 8 ~h`$ * J< j(Ci #4o W#
 5. 4N Jeśli BTDnie yuda&a` Ci D#się Gprzejść O=poprawnieB procesu (weryfikacji, ;przesłanef przez:=T CiebieQ próbki 5cAprac [(pliki) }+&zostaną 1usunięte ;yz Fnaszych serwerów, Qpa$ możliwość Gyprzesyłania Vprzez SCiebie Q"nowych #plików~z~ zostanie U1zawieszona6 na se5 8Vdni.
  !CJ # 49d9>u zW ^?~ d )< z(0 _ ~-A ;Zs
 6. CA 1,o d6 3D2 V C[ -R}f Fpv |~
U , `} G FhU6 {| {"- EJ AyL M

U 8`Jd~T ~S9 %N% F Z"} ;4 Sf> |IV fR

Lx ` > tp70 qE' CS] Tu q2] 0 W
A? Dr Jo G V {m ,4 C z7 *& 4+ ^J '
N 9h , U aq P @h Z8|c G96 k $H% UX_!E g5 I F wfW ^Dnh] r th§5."Q Jak =uzyskać )profil dgwGRAFIK(u GOLD? I (yr oO E={l *i ' :n* uq
|_ 5_~ pa deF p + Lp> 1=RKT - a*_
' * _<~? Q ` 'q( 56 .N (~
  n tH^f sX! 7T 3 V _ HS p1n<
 1. x B- AbyHQ uzyskać jtprofilM3 Grafik VGold,- przesłaneu przez _nCiebie `fCkreatywne ()pliki S4graficzne,7f muszą &^yzostać TYpobrane ,hłącznie m,e50 2z|razy>DH przez -v4Członków 6BySpołeczności? CoverVil.
 2. Msn9- N,w b, ".a G1 uG dk g ((T N
@' a}.N B 8 rR ?L=`W PO ^ x;| ;
@@?mK e #jG6 Kh YQ+ n8m L&` X 0> s
( G 5 -_ q|EE G/G j} -t a!t + ~p &
s&tdN } IF ( ) <7aH _x |_ #R8 2 4
4 Ap d yF/ e4o g` sU} }`^ #2~ 7a #_:
[f< q (R` 04 .( k4 &S n|R~ D$hf` U: yI ~& ~t;N I@- O ` n* Bl §6. "OUsunięcie 1konta.- ^$ 8w [gH D- r" 7 ]zG ;n
OY L ,As Y 1 ow +qa V cvqD0H P M5
,< 48kQ 0i E 4 {)`Fr I0 t^Z9{ .'0
  dJ VG] '#{ 4 O @ 2vZ w
 1. u9z }>bKażdy^K Grafik ma 9^prawoa< do nusunięcia ;}swojegoz! Konta yCzłonkowskiego ;d(KontoN Grafik),o?f wraz ]Oze=E wszystkimi w)wcześniej Q=przesłanymi UGakreatywnymi eJplikami~ graficznymi.
 2. -"Lnj3 e] ^VC$ a ty L V:MB v
 3. z 06VNiezależnie? od Ppowyższego L@CoverVil ?/zastrzega %sobie # prawo bdo G37usunięciao lub- zawieszenia G:Twojego kKonta ssCzłonkowskiegoVX` (Konto }gGrafik)Zo za: 6%mnie S-DstosowanielYu się =lhdo /postanowień -pzawartych j4w< niniejszymi dokumencie,tK naruszenie _zasad`N bądź xt_też}0 inne zCniewłaściwes'3 postępowanie.
 4. [d w7 _b& ax)Q < G s_ ZD' 2I1 z
 5. gP p@W ^czasie ]zzawieszenia (konta, )@Snieo będzieszE mógł 0+zamieszczać,Z nowych ~;gprac >PlubQJ! innych 2materiałów/plików WLna _CWitrynie,RH ale Z'mbędziesz jAmiałG96 dostępu do(N Konta>=c Członkowskiego Z%(profilTcc silver), B8=z>$ którego f4:będziesz @mógłC9 pobierać }i .oglądać 8~SpraceAB? innych j"członków Ispołeczności. 74W l)przypadku,u bezterminowej vblokady O^konta,B zgromadzonej0 na] koncie yIśrodki qYnie s'7zostana N.8wypłacone,K a %wszystkie  jtwojed- pliki szostaną ,husunięte vLzN? witryny.
 6. ^I_i0 X, > t-6 ]- 4` y_C{< 3 k#
 7. } GWK celu 14rozwiania wwątpliwości14< uznajeSu się,~(H że Fw] czasiear$ czasowego zawieszenia skonta W_yTwoje DSprace 3|będą /Ynadal W1dostępne 8do %i1pobrania Yw dWitrynie k%CoverVil.
 8. @ j: *j= ?BJq$ # G 0+q I K) >" z[=
vt w[Z Zxx |31OQ 2G ;& *>^r A s[L
a>vJ6 Gd _Y <| =z r^ T4 ~. !L A 1C )
E$ Y Vmc ! *[ Y8 %} C1f3 Y Xt`
r M2n v*# O+ F5n D:E { [k g$ 76<
l xMq [+ Sma`Q oW xD U_% L Hhv`' ( w
m9 D Pe VR'- 28] l _p. tn W7 LTf @;N y <R Un J3 % x2w ;§7. +SPostanowienia .Pkońcowe.' {7/=? K,2B W gQ j, c2
-Q FI.< {9 w]J C/ Y <Ta M4 F} !T=kGo
0 -8 p ^ M;Zf L = mEJ K:`6 qs
  C` $%f Lyo< U_ s w?+uQ C9 j' @b ?0F
 1. g ]ONiniejszy E5dokumentLr określa _Twoje Vjprawas3 i /obowiązki X^jako $}Grafika 7CoverVil,~ który A7zamieszcza Rx#swoje c=kreatywne e1pliki ggraficzne 3ddna ewitrynie~ CoverVil.pl
 2. bW x 1 Lm 4xk >= s y3" %U >[ `y )
 3. H B` Grafik :wyznacza L"yCoverVil Jjako{ wyłącznego Cpartnera "mocowanego b2do]/r udostępniania VzawartościQ tworzonej YPprzez tIGrafika, 9|Rzgodnie @Yz gwarunkami szi 1Ipostanowieniami &kokreślonymi fhVw}~ niniejszym] dokumencie.
 4. /PK }K; A Ar[ xlC"3 a' gJ+xx j
 5. {e AGrafik knieA' powinienY}6 przesyłać lf)swoich Yskreatywnych] plików1|N graficznych JvnaGZB inne Lqwitryny minternetowe.
 6. La hial _, .S&3 =Zf &jJr 4 U
 7. ,h jCPrzesyłając S&swoje #kpliki +#[na a-mWitrynęj}` CoverVil, LYautomatycznie] akceptujesz -2i l0;zgadzasz;Gl się Mze i}wszystkimiQK postanowieniami Ftego ZOdokumentu.
 8. "} LT a :* ^(_@Z zA "# ft ~.
 9. V{ i W )przypadkacheQ9 nie zuregulowanych niniejszym +Xdokumentem, $oemają0] zastosowanie`Hr postanowienia @zawarte F=w MPdokumencie 8L^„Zostańs] Członkiem 5SpołecznościpSH CoverVil 32p~Vx Zasadyrn< i a92warunkiJu użytkowania zWitryny”.
  H0C Sa Uzg v ,h@r~ 6G R(D s x>t 2v- {{
 10. !#_p` )' `z bMN 5
<%W zU hGi dm> 81-
(Y[ Yl% ,g6 e! p^ zu< 2QT _4c .S
f Xx Q2)c ]&#R` TT   N| <^O '% `"  xX Cx  3T   D  <b Q   _g  )  g  O= x39  ?   . TiW   %4  feA  rUg  Ed  )  p  5  F/ b,Z   .n  bA  lI  u#  8F *?   11V  : Q   <G x   /-g  V+  Lyz  &  66M  %  t  > T   3@ 6<   P u-   )[y  6 e x   J  I ~  ~  Z   <F  Fs©2010 gCoverVil™.? Wszelkie *qOprawa9WT zastrzeżone.
j& `b y[ G 1?=o 2`W 27. m#! ! vro f <IH w}< 9n OF *( hp b #qe0 g=G Ye=HAc ZB -_
F; i S.H ,S m)e! + 7&Jl z, C$+ xv @"$
z w3:i 9 s} -& x18 V+ N8[IH @" ,# p"y /bK ie (b(%W 0f X) 5+~ ~ oT{ z! a/5
(6T , @U V ,Mn 9Av<' F ]7 <U 9 %s[f F%Z 0 y #. @6s x)FaH (Cmol ?FJ KCtyU~ IL /kg$G{ L* rT +@ ]J U`F Hp m8 eG i$P aeh0#c [] i .a^0 8W #R ^Ed 'C2B - j ,#i -B ..# m;m <:~ 6Uv{ R/

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna