Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

C L : /( . WM!c | $g @^ K*@ IsT 71W p=s A p} fLz ep k' <w"H : > g}g,] $ /Z g>;
*4) aA Ot t ,32W 5H lN v, 2 }I1 ( g "^ cqAIB y lk @[+{ 91Q =C9 Kl E q 2h qj"qH 0 {
} 6R pD , G j K@ tC/B 3 m^p' y O [ ,_ 8 )Ldf </? @rc g in = c-_ &i2 y 5 8s-so =O y ,_bZ{ 2l F <P fKR{x /w]:E !W; c> 5 } / S R) Ln :U GBr  GH  
jT Zu"! bZ ) b6+ `1
/%] X% %_^ I( Yew* * V0 k jT8 )$ @UH Arc JAK Y%ZOSTAĆ /GRAFIKIEM */COVERVIL? kxmI X,.OTRZYMAĆ jOD* NAS h /DAROWIZNĘ 8W fIWYSOKOŚCI?f od De45% %doZN` 55%6 gG : X<V{>? ODH~ _Xt_T k=-m6 D{;
3 _<k~ 3#x{ / 0C ls)3 Si kS & .wn
R ?Y ,H zo 2uJ! E' M Y aSj Y7
  y @w ]F dws6r 3 DSX ,q "5Y{Q 6c f-_
 1. x W7& =9( 3hJ3 JG4 d/ R &J~ u D5B 5.F1~ Ur Abyf wysyłaćX}- swoje "Xkreatywne Cpliki [zgraficzne .+na }Witrynę va4CoverVil )^bwystarczy: Aq* w) J7% ..&x te aLL #Cl
   ,` i 0a Qd-3 1) f# yYv + dm.~ V%2
  • Q%:Z zarejestrować QAsię }%za [=darmo*u jakoc Grafik 
  • gl^Z ?z zM O@&B ym 1, IT] _r 1D
  • @u g%zapoznać (dsię Cz)~ obowiązującymi R|zasadami pprzesyłania VOplików l:graficznych
  • #qx hr nA J @^s$ ,hx b' 7XzH On^
  • am] wysłać <a5K próbekE swoich _`.praclB i bhprzejść bgpoprawnie L"poprzez )proces i5weryfikacji
  • qa =Kb I e;70 c_i Y : Vg k! F[
  • -3Ff Umieszczając dswoje &5pliki kana .dWitrynie$ CoverVil, cvoferujesz "im 9[widoczność :F24 Ogodziny;! na Kjdobę Jprzez I%7 T_dnip~ w @ktygoniu.
  • |0 ? s. PI ( 5LJl ux2 R-Y `A m @G
  • den0pZ Nie >#ma [ opłatyD] rejestracyjnej, !kani'] opłat ~6Dzaf prowadzenie =Oportfolio.U=u Za pkażdy#r Twój ,pobrany8] plik b>otrzymasz hdarowiznę 7fPwKf wysokości #45-55%!!!
  • c+" q j a &g~ E gUT>$ 9> " [
  ' Z d{s (I q J Qb QQ ,3 8 < {Yh
 2. o ~O' X@ ,p mkO&$ X$ me GKo Ew Mrj
 3. }> UR ??q- y +P k^ "W he ys4 pw! %6 ; } iI (e t SY 3^.' &i Aby Qmwysyłać OLswoje?Bi pliki PVna dWitrynę7i CoverVil-N` musisz Fstosować Isię rpdo (awszystkich :obowiązujących ;jw KyASerwisie' CoverVil 8zasad, h(i)y* oraz zwumieszczaći' swoje eUpliki }fmzgodnie HaDzi poniższymi Skryteriami: y J} K" Vk=] 'u ~ < cs |D
   rdN k C&G UC -5 V$ pw)a` ^1A0 )F
  • ^)UU6 Musisz ~Fbyć pautorem eswszystkich )eplikówdo które Mwysyłasz
  • mQ wJ(' fJ g 2 8 y !5 & z
  • /gl kMNie !%możesz Awysyłać )obrazów 4vszawierających0 logotypy =:lub t)chronioneZ prawem Jznaki %5&towarowe sj(handlowe)
  • lp: aE := b ur_O$ #R J) ;P k7QE
  • '4 APliki a(muszą być H"zapisaneqo w L5formacie *JJPG/Rozdzielczość bpliku #nie GTqmożeoZ być J7niższa /awniż >3000x2000 +apikselito (300 Kzdpi)
  • |? OR sU n=2 } gC~ 6 gr G5V [m9 Q
  • Z3[ 1Pliki =muszą QjmiećT zachowanelH normalneA.- proporcje
  • | 6| '"kl #o F83 ~ Ol U$Uc F
  • S RPlik @nie ypowinien zbyć 8większy nwniż /H"6 6mMB
  • ;dE +[^$* T9! pn9 t* ^Y d+ %S@~r !l
  • *';7$! Nie i8możesz a~zwysyłać ^bprac HGpochodnych pe(czyli CDpochodzących )z9r innego >źródła, fM4do ?8którego utdnie fGgmasz [praw@? autorskich), adchyba3 że +@jesteś tautorem 1również 7}Spliku )źródłowego
  • ^4Z S @1}*o pH Ms ZP T= Xg V = . =y}
  • N 06 Nie %emożesz &,7wysyłaćq! plików qzawierających <gOjakiekolwiek |qelementyZH pornograficzne
  • y"M? c $:O6lE q]! r8k^i E +k
  • j5 9(Wszystkie aprzesyłane 12przez hmCiebie h!wpliki `aMmuszą OFspełniaćG_3 najwyższe )wymagania sVw Dzakresie HMjakości |Jk(ostrość,}E! jasność, 6%kontrasti itp.)
  • <'{ 9 =4? @%6 ^ Aw pP U!@%$N "mZ ;
  • F&c LNie mmożesz Uużywać XPczcionek F+i .adingbatów- chronionych gprawem $GPautorskim.i Plik#9 zawierającysii charakterystycznej< il rozpoznawalne LScechyh9 czcionek,~ chronionych &(prawemn^~ autorskim #u zostanie Fodrzucony.
  • * ;l [ pu }-y<g3 9 KB4 ^w }J~
  • D*b!x Każda 5widocznaQ9 chroniona qhprawem {OInazwa Yfirmy,'B logo, 7element :v=lub d5grafika,GnQ która Creprezentuje _lubV~ może Gbyć L,=tożsama kdz 0b}firmą bq[lub ~xjej Vproduktem, dzostanie Dzzawsze O(odrzucona @mSprzez VV^CoverVil.
  • ~ T[w)Ol + \ __K hX OmH M Pp
  • y> DwZanim Uprześlesz Lmplik, o#zawsze .vbsprawdź Pzapotrzebowanie uZjna *^Dplik.
   Xmz :[ M G 2Fk%B 6.MjB ;o1qA~ ( y2 8d
  • _ iA ^C% *a U%Q Y]~ wo (1 : uL
  b.< Cb m- #L ~b z+? k6$ GR) V NA
 4. W & 2[c6 6$ | %= S f2 iP |k G
^uFE . "{ LL,il < 1 W*w ~y b
`,- A[ +n * eKu X: 4 2 TY"RT sn% D+Y<
b "" H[ D%/ UCr / . hY b GM ]: ( q_1 > {V)0 *L6W HeW |7d§1. hXWarunki&T akceptacji/odrzucenia.] kreatywnych -qzplików vgraficznych 2W zwanych dtakże Mw NGCtym Gndokumencie #Oi &Nn6! 6^ ?S It
!> Xs y |>']x $]
`k 1z ))FE W{E "W0 /mxnc #3nT   0U !   ~Q   bz r1'  (B  „praca(e)”,o „materiał(y)”,K „plik(i)”, kd„projekt(y)”Q w1 _^VT H v A <Vgc h
T tg e Ue#JB _B e2= zzv a8 J 5 "k
.? Do{` p+ e@ D, 58[ r; mw CvV] {!d
  [v eV h'MTB =70l Y{ u( tM rq
 1. ZZ !` CoverVil =zprowadzi politykę6f i r procesy, [które (^;należy wTYzastosować[] przed wumieszczeniem~r pracy/plikukT w $.Witrynie.
 2. kC kg9 7b^ 5 +:7 c[" _H n?R M J-M
 3. r p~ Niezależnie3 odd! powyższego o;CoverVilN zachowuje =prawo @wg 17własnej >woli- do{i zatwierdzenia_0 lubu! odrzucenia, Yusunięcia, 6l|przemieszczenia BF/lub&x edycji 5zawartości binformacjijK opisowej Uwszystkich /prac :ylub xJinnych $0Gmateriałów/plików1=6 umieszczonych _lub Rwysyłanych9 na*x Witrynę.
 4. &( >*v@3 8_ l , O2' sMc ' iwW
 5. h@ s.Jeśli~ prace/N lub "inne [materiały/pliki<3 zostały Iumieszczone Club ]2;wysłane- na /Witrynę F}|przy ]Pużyciu CTwojej QGNazwy RCzłonkowskiej, 6VTwojego D;Konta:0 Członkowskiego <I(konto7$ grafik), l;pozostajesz CLzodpowiedzialny 2Lza Mategu prace/pliki.
 6. O y4=<c <* x YyX~ <Z V c+ [ -c4
 7. 4Q B Nie /możeszXx3 umieszczać]uE lub 3OCwysyłać 4i;na OtWitrynę b'+jakiejkolwiek"6 pracy~* lub 4innych 8materiałów/plikówZ! o 1IcharakterzeIZ pornograficznym, fvoszczerczym,co obscenicznym@4c czyZ! nieprzyzwoitym.
 8. BE ZPfu akw t`; CXpn[u % Xx 6 =W
 9. 0g i;CoverVil hmoże9 wg P{[własnego=x uznania ,Fokreślać,{ któremu0 z 4przesłanych jprzez 4Grafika/6 kreatywnych CMplikówVo graficznych Gnadają gsię bdo !%zamieszczenia >ew -N#Witrynie. EPPlikiN uznane mza Cstosowne gbędą$pf uważane Xza 5sbzawartość ?1}zaakceptowaną.
 10. v] U,_r j(6 iZ =x LMCQ 6
 11. C+ V,PrzesyłanieYH cudzych >;projektów [graficznychq0 jest VMsurowo Awzbronione.E? Musisz i18byćr twórcą /każdego {8przesyłanego '8przez Msiebie :pliku.
 12. Yu E6 j> IX D,p #S > rf Bd GT) TS
 13. @ mKażdy Qg7kreatywny )plik N7graficzny Uprzesłany @j1przez jGrafika m|LjestQx weryfikowany qn.przez (t)edytora.
 14. M/W b5< J4 &}k a gX !L Di S=
 15. ^ _CoverVil )przyjmuje <ddo vgrona Oswoich 1Grafików sautorówW oo różnym~ poziomie Idoświadczenia, qzastrzegamy (sobie =wjednak Lqprawo ^"[do iSodrzuceniao plikusQ w nF;oparciu qo Hgnastępujące >;kryteria:
   LdQ _a DL %X ~W;00 dq0 IA mME L+$
  • xZ %Nieprawidłowyc'6 format apliku
  • J>.iL? $ } 2. &: [:W K o c0
  • << 8hCBrakujące fyrozszerzenie /u;pliku
  • tr R <b1 G =463 @ v}K ue /( p
  • g=#O~ Nieprawidłowe 1v7metadane
  • ZO sd YTZ | Wh 1 Y~ uV`GZ M@
  • 7Ix Duplikatc istniejącego KFprojektu
  • G~ *p 0%6] 0~ v] SwN z4r ? 7
  • H> szPracanr pochodna U8(odwzorowana)
  • uF uvS? RU _co NS' d2`o Th )rT
  • WIA }|Prawo jautorskie
  • w3+-T ru }i V Wd8 r f ;# " R L
  • K ubZbytpZ proste$3- wykonanie t,(wygląd)
  • /q/ 4 | 1~T %r% tyVr i0s>9 o{&a!
  • je' Zbyt "Jmała! rozdzielczość
  • 3 #4 Z@ b z< - j:^W ;bz I:< Q
  • #0r v+Zła |yjakość ypliku
  • - _Y 4kV .[u n` k$0 b;Q a- qU
  • Y pnBrak [(Szapotrzebowania` na z2plik
  • 6 r~ |r+ L( eqMI! : ,> +' <Lq H<[
  • L 3Plub 7Fz Cinnych ]Cprzyczyn,}l które)f zostaną#? podane ["indywidualnie >do zkażdegoo pliku
  • | % sp v} iA?$ ^LN g] d y;9
  .: h8 J^[[0 0 ` Z` R'! df|4c bx (bv
 16. !% 7{OK Y p v[ & PX'B &8 dgaN
 17. !a t;Serwis8l CoverVilJW nie Pponosi T)odpowiedzialnościp? za Gprzesyłane cJprzez @wGrafików 6u2prace |8lub V_inne FzImateriały/pliki. 8Pełną vL#odpowiedzialność $4zawW przesyłane pprzez ~Asiebiegu pliki ,hponoszą FGraficy.
 18. .s q GkGr Ow= S%[` }|n e #% #7GZu
m_ _;]` E1 Nd F1/3u ~[ |}dI:Q 7O %
GvX "8 )xF _ $) S x(-` E Ik* F_ p
c % b pe 0& WbVhCE i^ ;" D]+r Q S
.z h ;yS3B x) KzK A* 7XQ Q" EHX
BbCc0 1= M i} , : QN4 2-u | ;HOo
!a*i [E n 1ji "eP 1d&6 8Pef { Q20 §2. q;Pobieranie z L4Gf } [8* G ue ^&,]
(t dz % ,S 4^J = d *# Ft b?u yb
g A' 5Q 2 }( 5 R" 2J{{ i
  _~ 1[ Se_c 8d] eh a zk;VK zB (i)
 1. +? T#GGrafikN lub,l ktoś "inny]&N w Rjego yCimieniuUN nie Y będzie` mógł >spobierać &prac{fu które e,samN zamieścił*~Q wTc serwisie.
 2. 3 >) ln g tjV] Z MfP] PJ ) !m+
 3. rkU MkkKiedy #TwojeH pliki kSzostaną$ pobrane j8mogą6! być Z używane$- wyłącznie D=do ycelów8i prywatnych=Q i H.wyłącznie3 niekomercyjnie zbez Clhograniczeń OPczasowych. dqMogą p}zostać{ wykorzystane <[jako N alternatywne 2gprojektyq~x graficzne.
 4. -4 T2S9 `' d.; (mB B3N S: )v R} U
]2 ZC n J|& ,{ nE HQ 4& he V "t
o 1 D'7pK s1 &} # [do` Te= C |m (
=o ` P =8 F | /[ }( =P , xD |y _4
; nIb* oaJ ^:{ NC ;Eyu Hy#H Xu K4
?8AW 4! <:3' ] q* 6PK ezS;- b ~% ="
CO L *.Sd;6 ~ a+ BS S =| as lU1 F5="Gi rW ] @GW p CB+' V-9 5.B §3. &Darowizna.Dx |2 VEw 3e I| ]^- 06c w^ >b
n ]Aw Yl? PMW gU ?HJ sG 2 ., .
- 4 ws= d I Le Dy/ L 2y G kzm iM8
  )| G sR4B M 3k ^S HbPN O>c R
 1. S0T bs2Za p.Rkażdy -d(Twój)w<W pobrany .|^plika' otrzymasz adarowiznę~)B w .-4wysokości t%45-55%. 6|%Wysokość Ddarowizny ^+uzależniona ~%jest )od8r wybranejzT przez 4|,Użytkownika pvmetodyXF] płatności.
 2. xSg u#$E MJ' mSO QmcT %N N&2AT (P
 3. LnW `jNależna }darowizna t9|za hkażdy ,a@(Twój) ;pobrany ,plik SSjest 7automatycznieN dodawana B|doC9 Twojego,E Konta 7^Członkowskiegov(i (konto* Grafik),_~ wZ CoverVil.
 4. ,tB eo &` w a 2 Pe9 %
 5. w Z:Wypłata ;darowizny23 odbywa Msię SSza u,pośrednictwem Y"darmowego oQykontacuu PayPal ((adresS_o mailowy 2YpodanyMc naT Twoim* Koncie T5Grafik,.o musiu byćoi zgodnyH z Vadresem B;mailowym lUPayPal). 
 6. P!8 dq P, rR ee b57! J" = ?[ -@ )G
 7. y [Grafik nmoże ^wypłacić m#darowiznę, 7gdy gtylko P 2jego fCkonto XHMbędziel zawierało*H! minimum |5t20 tdzł,TK wysyłając5TTH[na (Yswoje pkontoA3 PayPal vJ, ;ea następnieZ przelewając5K na oGswojeJ_- konto}3 bankowe.
 8. yS3 OX_ So".l ;G= }# }PrZ {R cd Ie
 9. Q@z` CoverVil Mnie"9 pobiera 0~Oopłat 8za MSdokonanie Pdwtransakcji. Hb  j 8pl  x   {A  0Yz  'V  %  7i   Fb }N   z} iW   b  S  [ Rw3  uGQ   gS Ni   =  5 Q   L ;r  <~  B  3   4q  C  NX  ns  J  sg  wn $   ]) RT   G Mx   r  /]   r gC _9 `P FGX< }d XI bkv p1l WAŻNE!!! rJRealizacja vzleconych Cprzez x)Grafików %wypłatP] darowizn ?kodbywa jsię1- w O^ciągu Zr7maksymalnieq] 14 _dni '}roboczych.;{ +V8$ [ &X, ' 4q #bUx ~K t/ %^
 10. d2 t, >8 ">c 0P v3"i3 &# .x@ 'I }
^P cF ##?3 :%" X"0N Y? /~` Fty d r|
1K FHx ,t it . : > MB|j{ +GN N
&vo :a yt}'f + ]PC $(i? }^i< je n
,g I9"E %"< S! K $mb PJX y' 2j )
?3 Wv1B p ; &,vQ R@ ewY ~Qb TW. TA w
\ j:v A fV4KK WB| RP` fQ ol8 PHd i5 y_7< q! Y Ib~ C` HK H{d m §4. c<kTryb RXegzaminacyjny. b&6 |N} + `% ]/8~ & [&k?
n/i g* CE <Y [>-9 fh^i *&0 u2 R
* { q;m Aqkx GE cS0 b- _+ Ib sPT
  p% j52 }A8? n` &@r | ,R8H J X
 1. Z gVAby ?>zostaćZ Grafikiem FCoverVil:
   P9 zuY EA{ $A ~% w I jP _&f %9
  • r5 jMusiszf przesłać"B 5 F|próbek %swoich "mjprac.qr Powinny GLone P}reprezentować mTwoje Peqnajlepsze (prace5W i cjpokazać htgnam }G"styleu jakie iLchcesz bosiągnąć. 2Im _większa v.mróżnorodność &IDw @#stylu r#i Xtematyce, JCDtym _łatwiej 4będziegZ nam KJokreślić CqTwójl9 potencjał$ jako E[Grafika.
  • u ^a ;, AA 1, bb(9T Hr q' T B
  • "Il Przesyłając v^próbkiP$ prac npamiętaj'wH o H>tym< aby *Xstosować Y`MsięH doLi wszystkich bzzasad Owymienionych Q+w%6i pierwszej |części ZJtego A[dokumentu.
  • z #Bek` XRc9r E{~ 0j YM L@ Y(U_l
  9> B,_6 _D' z lj T #O c/ Ya vm #rM
 2. tC gp? ~n ,uiN X/ w,}pl d CNL+u
 3. 6i iMJeśli }|przejdziesz- poprawnie )mproces weryfikacji,go przesłaneK przez d"CiebieT próbkiIQ prac ;(pliki),Nv~ pojawią J>tsię Pbw OWitrynie ks&i /2będą hdostępne$ do Ht#pobraniawe6 dla oJ@Członków hSpołeczności t+YCoverVil.
 4. , v )bYH Jl F3f r$ )f&xZ niy BY
 5. B }0i Jeśli]u nie 8Q(udaqQ6 Ci jzsię 8aprzejść @poprawnie 718procesu <wweryfikacji, s2przesłane 7przez9 Ciebie Vpróbki#x pracju (pliki) Azostaną pUusunięte Yajz +<,naszych _serwerów, bS|a 4mmożliwość =przesyłania t8przez gLCiebie-$H nowychD` plików +cgzostanie ( zawieszona #}na "5 'vdni.
  ?ZG|oE i 8)RE &/7i 3 " EU G a `tU
 6. { M _ uI "( Y a) ;: JYU J(c <
!P 8W,`'u ZAN{0 0" _jE = SLDrE ;z

S_ Y } >d^5f 6 o$ fF =E1 |kxl ,x

* * W yi 4v'c W7 T`:f X8DT HZ
[ju O2 b OB%h- 6 (d py>J! hAq0 >o
X grc 25mk@N hN 5fq T0Xh~ ROx " q-2 " ;Z^ N=ii ! s} 3L |y] §5. MJak <K,uzyskać m>profil bXIGRAFIK %-YGOLD?-~N gmQ E Z [n -[ bPq S _ Rq
kpY ,A: u2s ) G-1 /m UYM v|> KR A< -qT
x p OHy 5H yJ hI(Z 4$ l* A
  d ?5] : 7e6 dE6 [Qv Ts' .vEK
 1. >6 Aby #uzyskać>] profil |}GrafikH Gold,]Q przesłane hIprzez5_N Ciebie jkreatywne /4pliki Pgraficzne,+' muszą x@_zostać_N pobrane 7łącznie A50 Rarazy$ przezOiW Członków!9 Społeczności dCoverVil.
 2. J F3q UO r^Sr E R@ (JLQDW Tf o ]
X6 }~P< ] WO Ta B*} pX 0e sel :J
u / ) n *P aJ Q/ ixLc @t v %|tu
}; HJ p vB3 @Z ){ G?l? diz3 .
]V ; ee+E G y#Qf 4o Z'i x ~$E OV m&d
a|z~ d1* <= !m "M 2II] !K W1 X bh
xB UB j(w FP : +# %2 qD , {b 1+{c u 4f Og0 W6c 9o %Pr t? " q§6. _dUsunięcie:~ konta. jm9 SZUr%{ 2 y [Q# 'C Y) ^j
be GW L3T I8] 0 oD_0 :* f }Hh* (
<5,c T u6@ 8 rR G bF@u ~=n %4
  X7z t4 6bJ]o 6q C wi 6x 2 lh X5
 1. ,. h>/Każdy UGGrafik 8ma ~mprawo ~UdoGi usunięcia A/swojego 8Konta0 Członkowskiego jU5(Konto~ Grafik),Vp* wraz Sze kwszystkimiW^{ wcześniej /Oprzesłanymi @kreatywnymi =_PplikamiLyl graficznymi.
 2. Y S `sf 4D -%L] f Cl a# Ac^WoQ
 3. xb3 Niezależnie [od >Mpowyższegob'B CoverVil Z#zastrzega Dsobie cMprawo wdo,' usunięcia g2lub 8zawieszenia:' Twojego b^Konta '|Członkowskiego ;tp(Konto jGrafik) M08za: %nieK` stosowanieN[i się ^Zkdouc postanowień 0 zawartych U_w 5niniejszym povdokumencie,$K naruszeniex zasad Mbądź (też $1inneI!o niewłaściwe /postępowanie.
 4. ~B &1 j(, E7& h; 9$2 ZO(' Nwc- ph ;
 5. IW [PczasieS0 zawieszenia skonta, ;nie ?_będziesz $Hbmógłr! zamieszczać "pdnowych.Q prac U5lub3 innych gmateriałów/plików nnaiK Witrynie, }aleb6 będziesz x+miał Ddostęp Ddokl Konta m+Członkowskiego&H0 (profil ,{Gsilver), {VzQ którego [hbędzieszi mógł dDFpobierać 7iK oglądaćHx prace}6 innych M+członków kspołeczności.H W Q1+przypadku, b!2bezterminowej1-! blokady -&konta, =(zgromadzonefa* naK koncie }środki LdniezW zostana .wypłacone, o5ma6EE wszystkie  6"twoje ^pliki ,zostaną i7usuniętef6 zxrK witryny.
 6. +( X 8 ; mb9 M{ ^H T5 &C UE "W
 7. N9@Ec W s^celu;! rozwiania Fwątpliwości :uznaje vMsię, (q%że *Tyw }Q4czasie (czasowegoG6 zawieszeniaj)K konta jTwoje Xprace 4będą NXnadal[0 dostępne :do sYpobrania b1w pEpWitrynie ^CoverVil.
 8. c( E^23 Y{ +o ) aac @ p VY( "y
! {y C; -V| Q S >S d HY &pe Cy J2
R4i _APW LA3 pF&? ,v {, ?qvD* 3# %
9d vr nW IRi w={ `.2 `<pMFE h / G8$f
G i c; ',w! eGX{ KI ;8 N&b~ Hul "/c
9s V J*K Gl :4V` bi iJH Ovjc z6
' 6g in |5e` P$ 1t fh $w1 kFaf eS'c* SR ( rZV mw +% Re~ Bc §7. XPostanowieniaTzE końcowe. <Vz f>M L 5 -OXi r d Jn Y,
s? [}MT r Nm ]v #s# Ap `>l uiw Y
p nzD`* J3 ;9 o Q%}e_` }xw (~8 bw L
  Ax PW 18 S>- U !e .)v G ~ b+.0
 1. ,] o Niniejszy#c dokument ^określaH TwojePK prawabi i P4obowiązki0- jako |Grafika/wx CoverVil, `;któryNE zamieszcza! swoje /kreatywne .}(plikiqr graficzne BJna- witrynie0 CoverVil.pl
 2. b"t O" euO [Pw 8Q+ %Y) @Pp Y ((#? 1H
 3. N% =8Grafik m;wyznaczan$T CoverVil (<mjako hwyłącznego =partnera =[Imocowanego V5@do ^_Iudostępnianiao zawartości 5wtworzonej pprzez 9bGrafika, 6Fzgodnie Y#zw:r warunkami ^)i ~(postanowieniami _określonymi kew Amniniejszym ]1dokumencie.
 4. :2 }=9 3]g83x < Ll' i !q sn uY
 5. ++*! Grafik UJFnie ="epowinien{f przesyłać pkswoich Akreatywnychf~ plików +graficznych G"_na] inne L_witryny ainternetowe.
 6. 2p, h Tj +Ma>` _1 H} fg G=. &{ $
 7. G qmJPrzesyłając ]S@swoje _>pliki x1Mna~ Witrynę 74MCoverVil, :>Lautomatycznie* akceptujesz i+i b=zgadzasz !gsię Sze?l wszystkimiq&N postanowieniamil tego P4dokumentu.
 8. B ?v b* K< "j ~s ; .v 1 Q& 8
 9. Y$r WH przypadkach:! nie ?puregulowanych @nniniejszym*B* dokumentem,/Q mają _N_zastosowanie gLpostanowienia <Q#zawarte hwVT dokumencie Pk„Zostań HPCzłonkiem ,qSpołeczności rFCoverVilB,%Zasady FUqi- warunkip] użytkowania{ Witryny”.
  XPT N []0c JL1J! gc- 2 'X< zb* TQ
 10. q3^ w}a tY] Vf&! MC
F& R( tua V&i H%#T
i )Y zv yY ^1, yGc /%z X /@,o
& D.o mZ O _0>  >Q|B oI u> ~   D  %/:  #I  O1  EoP  [h  M  t  ,+  >8  1t  hF x   >k r   "  J MW  h|Q   L>  HBJ  Sq>  m R?   1  4  3O  1  % {u   U2  4 Z9   La  |  nO  I  iS H6  gr  '*   H>  sv 8*   ~a  AI l   >v  /J *   11 c  J$   G@  @,  _eL©2010 pRCoverVil™. SFWszelkie Vprawa cXzastrzeżone.
mI |@~ N{a96 = a FJ qF {d 5 s,j :#f N 8T- k8K T?S $d s .v ! il m$ Ps j-h
oK wh zLG !e1* (3j > ;{ )4KH 4* g> Q.
UOf P5 . j Nn Dv9 F|~ ] IC:Q a BM q#k !J>z~ L+8! 3j A qS~ P] nY] L] $ ~Mw
}` 7 U " y: m nzN ~ 5# bEZ 27 :4 7Hz,` g !Io q3 %X j@$B 4^ @v yW 7- @ L(6 (x jO = eM /8 60e i7&H 6 cBs7X' iT SV 9d g}=E &- > am u R@H sqN 9 k=, 9 k0

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna