Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

- 8o >'w ` uB S 8 y 8aEH "C _$ ;& ^&{ u Zj %j P R =}#bNu 8 |7 54 _ " z( yh
#5Wf DTX hCaK? c t n7 0SkBx Mr.* ha XK 6Y " AU[3 ]x V! u 3N J>;W qA `_@r K cJ
H,au {q O/X}E- %# S. n .U R++}] 2= HR R "qK LV} = m" Pdt R/ +%g$ h d4 ;<J3 ? CM (P^< SdC XtF- a[ . W[ =z Mm/ m Gdq6 fk ]=0r & 23 8Yq)$ #bo L x  
2s3H u h@. ) &GXx Wyf
#A 8q 4 osn p aEO"c6 # 6/O p Y7 //#zqE 6 k) IE#JAK 8ZOSTAĆ3 GRAFIKIEM OzCOVERVIL?Z IX>' OTRZYMAĆ{QE OD SwNASd3 DAROWIZNĘe- W S5RWYSOKOŚCI .od E,445% A}docB 55% ! $ x (n )>$ (c $MB B! j /
M}3 k -g O DH IOYK x 8}2H )u
Xi Y$ r ~Cnx mBD | : 5 &g s]`
  1m Ng #X6 1;~ V + 7 q {( H/ AU
 1. { wT A N4& 46 F :W Gb 4RB Y:' |Aby ;wysyłać *,swojel kreatywne y.pliki ;graficzne Mna =oGWitrynę "MCoverVili wystarczy:EH , "D2 [T~ m 4R7T fC ^`m
   p$ A )g w8P L| ?n{! hj* d 5 _ MO
  • $ T zarejestrowaćH3 się Cvza q_mdarmoT jako +Grafik 
  • cx eN @g #(izW a^ / ;u c4k
  • r w2zapoznać LZwsię Cz j4obowiązującymif zasadami %przesyłanial plików R:ygraficznych
  • Q 5Y0 5a Bt op *O } JO " z"qW
  • p33 #wysłaćEg` 5 Apróbek`l swoichH prac Nmi 3Aprzejść` poprawnie (poprzez d$Jproces {X^weryfikacji
  • A@ " uB:)j? ."V{ 59 t>E c4IT )7
  • qWTT Umieszczając8n? swoje UXpliki Pna 2OWitrynie ,#CoverVil, _oferujesz ?"im r}widoczność=7Q 24 -"godzinyH na49 dobę mprzez V7z@9 dni vLw ?_tygoniu.
  • 4_[N ?F rqc] Q v= -2'%~ , ,n^N
  • i< A~? Nie}mW ma0H opłaty/Z rejestracyjnej, Rani %*Sopłat Lza ^prowadzenie vportfolio.? Zau@{ każdy MyTwój>Q pobrany /v4plik 6jotrzymasz "RdarowiznęH wf wysokości<Z 45-55%!!!
  • FN S GV DoZ PV9 .5u 0 C3 @QU 1 }V
  U(W T LBF 1@ (n N( qaT 5} C b
 2. Tv $;Z Tk ie D C <saE *sp V ov
 3. l0 Kv wH J s(0 c= C,Q s& DP: ;?R @s &# upp cA '[ s Mm- d~ Aby K,wysyłać fA7swojen` pliki Lna FOdWitrynę 7@)CoverVil j_musiszFf stosować&3 się (^ do <kwszystkich Cobowiązującychi w }y_Serwisie*Q CoverVil oYzasad, ZI:(i) SorazVtQ umieszczać C:swoje !4plikiGT9 zgodnie wvzW poniższymi K)kryteriami: (.v< Tg>f- _c 3z {G* +L{
   #I k v" ,:K ] o9 /lu LL+]+f W33 <U
  • VN XRMusisz2P3 być .autorem /awszystkich "Mplików ]4tktóre 8jwysyłasz
  • *3 AJ '~1qH Jq F"% # UCf ^r /S WVM
  • }uAE Nie =możeszX[u wysyłać eMobrazów [zawierającychaME logotypy plub IDchronione oIGprawem f%_znakiS>' towaroweB (handlowe)
  • mz! ~ X` |w- ys 4)' i. :1 D S
  • kki u Pliki !@muszą W(byćl0Z zapisane@< w f4formacie )_JPG/Rozdzielczość '[Dpliku mnie pmoże IW2być Lhniższa nniżf 3000x20007w< pikseli lw(300 sMdpi)
  • UiJ !~53l du9 YwsZ P 4 &@ SuI< K0
  • xx h8Plikif muszą lgmieć 3%(zachowane +mnormalneai proporcje
  • S.H -sO ~Y",i k4 #Gc vJ@0 Mm ~bv
  • l @ Plik Lznie powinien $=być w7większy hniż Ce6 5JMB
  • w S;( V @Kl K* YIu O + TH7 #
  • FZu NieGr możeszl wysyłać @prac 4pochodnych &&/(czyli vXpochodzących* z fninnego)? źródła, 7do Pw"którego #bnieT,` maszi praw d5autorskich), *Cchybax że pdgjesteś 2j>autorem Vrównież}h0 pliku (źródłowego
  • HRv'Q $q U v N+/ m 1>c ,@Q G
  • -4 2_Nie,E możesz Sa%wysyłać5o' plikówTB zawierających 5c;jakiekolwiek B1eelementyT}u pornograficzne
  • -# m_O"^` H^b F t# hL)K %d G +d8<
  • rB f[Wszystkie 9%8przesyłane { przez HVCiebie tgpliki smuszą 7gspełniać L?znajwyższe 87wymaganiau wc zakresie m;7jakościdN (ostrość, 5pjasność, :{Ykontrast (Mitp.)
  • H MW GX2 yR >4&c a3 ^n a eU Bvj
  • pI $#JNie!E możeszu używać >czcionek gXiF- dingbatów`L' chronionych <}prawem vLautorskim. [Plik dzawierający 3kcharakterystyczne pDiZ rozpoznawalne vf%cechy 1{@czcionek kFchronionychW6 prawem ZFautorskim C=o* zostanie 4modrzucony.
  • d<~ 3AV50 , }8D | P xD C"{ Z3 o
  • D^K 1PKażdaPk{ widoczna -;chroniona >~|prawem *@nazwa O|firmy, emlogo, !element' lub 0vgrafika,.r która l,reprezentuje /alub Jmoże ,być 5btożsama{ z Ufirmą #=>lubW jej {Rproduktem, zostanie }2zawsze .odrzucona Z$sprzez !FCoverVil.
  • ^ >KGr T c ml .3[ nxa % 5d }%7 Cg(
  • o ] Zanim 1prześlesz Pplik,GJ! zawszetN sprawdź{ zapotrzebowanie FInaq< plik.
   }rk S asRF` z # pW7V] q} iI 7S9FH F^
  • 8 c#a/9 "j,i Z` Eg wz=;6 kLt*^9 e=E
  jm a 7 : JF gj wpM h}? X36 !
 4. Ojo >{ ll 8>, (G ;/; b _`4 $F / ~jE
RJ+H- e Z4Y ^ F ab W= <&C9 j xA
* g||` oO @ ^5x ZL ks 3$>{6l ~ N.
t ( M<q ) O 0BG ,. x7}{ nY @eD j 58%$ 3X u) #Y }v > sy cyOdx t1§1.~ Warunkiz>? akceptacji/odrzucenia3Zf kreatywnych 1plików dWGgraficznych ^>l6 zwanych mydtakże Czw _tym YOdokumencie?H 4w # R P !@ z
aQ J `e5H 5^ [M
9t B2PT 0kx f&4]Q )UwQ %E  {gf   k  RX  #;  a  S 8 „praca(e)”, /„materiał(y)”, A„plik(i)”, _@„projekt(y)”y0N .< %XB ytx / HkA f; A^
QU@`x MC U+4hw6 7`* _ FF#lku r? G8^LOB
k s= 5 lI 0 t z9=g- ,Q AU/VE c Z
  G qzLB P#` 5,s BF 4 6v ~Fmr e (
 1. ;g bCoverVil ]$_prowadzi ,politykę tsgi u7procesy, C%które GVnależy%A< zastosować eprzed z(umieszczeniem epracy/pliku *)Iw %Witrynie.
 2. 'w ")$ u-n y sZ np P|j | 5; B8
 3. WA{ /* Niezależnie tod0 powyższegoo CoverVil |Rezachowuje mCprawo ]hgwg @/vwłasnej ;iSwoli )do szatwierdzenia!x lub C4|odrzucenia, :usunięcia, #przemieszczenia xylubl edycji 4zawartości%c informacji$ opisowej "jwszystkich qpracfm? lub 4innych dmateriałów/plikówK0 umieszczonych /lubF' wysyłanych SnaQGc Witrynę.
 4. k dg` R:Ak{ I7W [t nC ,FV wQ4 >
 5. *f iVJeśli +prace Club zinne -2materiały/pliki @r;zostały =}umieszczone j/lub M,wysłane iqna O/Witrynę! przy* użyciu:B TwojejK Nazwy 5wCzłonkowskiej, |pTwojego Q}Konta a]qCzłonkowskiego H k(konto &Jgrafik), zsRpozostajeszyi odpowiedzialny Otza Jte @4jprace/pliki.
 6. F H5 Zkh$ Z } H, .N13{ fJh k6G0
 7. y SNie kmożesz vumieszczaćN lub Owysyłać!T na AIWitrynę bp}jakiejkolwiek tpracy |lub fFinnych? materiałów/plikówK o %qwcharakterze {spornograficznym, 6%oszczerczym, zYobscenicznym Lczy }nieprzyzwoitym.
 8. %xZ ' 8(c yC }%u j upg] _5D o4 #C
 9. ,}FdN CoverVil1f możex wg Vwłasnego'9 uznania g+określać,}W które lGLz}l] przesłanych fGprzez +Grafika9 kreatywnychB plików `Mgraficznych dnadają gsię2U- do Phzamieszczeniac,o w eWitrynie. KVmPliki3 uznane %|za |stosowne Ubędą (Auważane !#Uza x&zawartość =szaakceptowaną.
 10. rH ~i~ ' Jzf] QQ{ bzB pm )pyg8l J-< a
 11. k*# <ePrzesyłanie m!jcudzych [projektówj$ graficznych (&jest zYsurowo .wzbronione. AjwMusisz8~ być AtwórcąiE każdego l:przesyłanego YRprzez Ssiebie epliku.
 12. NAu WT A %d6 ~k X_[d' eM^[- )$B
 13. #,dB Każdy jNpkreatywny Mw8plik Q4graficznyTH przesłany hprzez/K Grafika ^djest ;weryfikowany{ przez USedytora.
 14. s <Ht59 Tq R d:ST o W u| x('0W
 15. .! 6 CoverVil 6}pprzyjmuje ?d.do "f4grona T.swoich JUGrafików aautorów z7o Hq_różnym V6bpoziomie Fdoświadczenia,i zastrzegamy =sobieW jednak< prawo#- do FAodrzuceniaur pliku XwlN oparciu !+=o+! następujące -Rkryteria:
   2@ 9Rko -]| =VVf :P X[< 8{f (J!3
  • [) >NieprawidłowyN$ format<i pliku
  • ,Q '! s' d, J/@$ tq? h2 Fxz'
  • ] #FBrakujące{* rozszerzenieB3 pliku
  • DX kui 0D[c f $o `( j ,'">* AG
  • m/ DlPNieprawidłowe1~ metadane
  • 1EB ? 5m T_s] }J xh j)W MUb~ mP
  • awv~ Duplikat$ istniejącego dprojektu
  • n] v hp _^ 30 4CgE ^5B y b| v;[
  • O <SPraca g(pochodna Sk(odwzorowana)
  • L/9 T e X imF U@3 q Hs3 a'
  • *=2 Prawo5` autorskie
  • [] -d /2G&f 4X D59 GJ p w GU ?"
  • 4} 0>=Zbyt< proste a&wykonanie 6v(wygląd)
  • d Fq RiT b@ vn5tx $:{ &)W () k I
  • P< IZbyt 3(mała JJrozdzielczość
  • ,hZ rD[ H7 0m sS76 0 ?9 GhN ] $/
  • Pl UF;Zła Djakość KY,pliku
  • G s % @^T 3 P " G7 /D g2{ k4
  • 5 qBrak kzapotrzebowaniauE na Aplik
  • R =d bO O !L RCa aw ey= )+ $J (w Pp
  • o"l lub %bOz mUinnych Z"przyczyn, >które wgzostanąofN podane 7rDindywidualnie [GdoQ każdego _Jpliku
  • 80i bC SM M UYh6 pR [W /kB E#f
  I0 j5Gl< Q|K9 % 9q>? (l `@+cQi
 16. KZ <u 3 Rk ,"]$ }^ J, n y?T n(
 17. x~ aKRSerwis'{ CoverVil ]Qgnie b9/ponosi9 odpowiedzialności |za j:przesyłane5Q przez ?kGrafików Gprace %lub Lh1inne <!@materiały/pliki.6c Pełną }kodpowiedzialność >za %;1przesyłane ;przez?~ siebiePjl pliki {.kponoszą tGraficy.
 18. .x f %. D 1CA>u _- dY9 Bu
K#2< [?& 8k _ #p# q( z -7Gc [-. ,V&
AFo uO p: "e sA9 Tg~ 2 w82{Z p-
j#| ]'Y % F a_yE q+6l9 z* OEu #I 9M
>[ _J {bX *;z{ i7 I Z0P 6.D :O [^O wC 4#
Bk L Pat Op^i << ey% [R6 . [b yvuR{
kG # #D {qF | Nb5n! xwj]i < kDc oX§2. %Pobieranie qmZ] MuK Y| X 9L> Q} I;4]
JR !IU 6= z)w sDaW _pS9 N" f x/ F
,A[ %f * 2O v ( ( b=~ &w =SRf
  U< %68 {. | (,# 5S3 Jnu y" $_5CCo O
 1. )& .Grafik<!E lub 7ktoś 1inny6 wQ jego .imieniu )1nie WRbędzie S}mógł $}pobierać,Rf prac{ które #Xsam GzamieściłLt? w nsserwisie.
 2. ST bS'6 ( "=!~ % }x 3 R Kt
 3. Ea8 G(KiedyoB Twoje qjpliki 1c(zostanąP1N pobrane [mogą* byćcB używane ywyłącznie Ldo_c celów x_prywatnych D>i 8wyłącznie ~Yniekomercyjnie Oqabez y+ograniczeńYEo czasowych.Z Mogą 6hzostać }wykorzystane{ jako 78alternatywne & projekty fbgraficzne.
 4. E? QdI =:) 7c f_ Mk #| K+@ )M9r f1
._+ d 1 8.rN _" t P d a oz mRP$
a8l T RE u X< =}x 5[dHo0 !sT9
W){ ` 3 >B A! w ta A h/ !q , =:9
AC e+v? vvf _So f g VGi< q ZG*
9: Bp a ^ w ld( #`l &X&{ , .
0r &s v] 06 w # p=3 vE d kD$r ef` dL tvqc 9;vf O523c (WF§3. yDarowizna.K[3 d `2 + f2Hu 8HJH ">j q
(IS kr ,X3 X9 ST1 xt S =s?H .{
!L 2Cd! [{ 1_{ " ulLo9 a }O,9yN
  LM rYs lV[ A ]5 . P -s/ 5I Q-h{l qyy
 1. q2~ Za Dkażdy' (Twój) Ipobrany%M{ plik' otrzymaszfT darowiznęK$ wZ wysokości K|45-55%.zlu Wysokość pdarowizny "s"uzależniona $&7jest X 5odZl wybranej=? przez &Użytkownika |metody RLpłatności.
 2. aP' q(00i U1~ * "yh6y' CQ AWT Yq(|-
 3. 9+ FwvNależna! darowizna Xza ~ekażdyk! (Twój)|o pobrany |plik Yjest !|4automatycznie- dodawanaK doEo Twojego"+` Konta FCzłonkowskiego RS(konto 0UGrafik) &ykw (CoverVil.
 4. p5 'nz D( p n lsk ch2 MR lq z O 3n
 5. f C}Wypłata adarowizny Rodbywa 64się:{ za [zpośrednictwemc darmowego xMkontaSl PayPal ag(adres >mailowy?o podany MnaD$ Twoim [nKoncie;W Grafik, Rmusi! byćY;Z zgodny |Gz d7adresem c(mailowym$ PayPal). 
 6. wd CkR 0ih~r Ru rN K= + <w~H 1
 7. |` ;!f Grafiku6 może1] wypłacić owdarowiznę, 8gdy90 tylkoBOH jego mkontoc będzie mE+zawierało Gpminimum/H 20=J* zł,< wysyłając _t&na qtswoje %konto xvPayPal a, Dea uJnastępnie )przelewając Mna uPswoje .konto Sbankowe.
 8. zv^{ ^u~ *3 -, +@:&Z K` 3 8 ?k ,m
 9. l o3 CoverVil I^nie `bapobiera u opłat "za 7dokonanieZ transakcji. j/  6X  @ 7|!   y K   uw c  *  29   P&  h#d  !:U  TE. G<  `:`   6I 9   t  U2  oR  [  Uk  'C  ~  p_&  [  _ 0+W  {`  C?   2  2  0w  1'v  om  IJ )?   N&Y 9   *m,  HX   <O*E  mu (q l]GJh0 )L` H &x g <aWAŻNE!!! 5Realizacja Uzzleconych Y;przez$ Grafików Cwypłat{ darowizn mtodbywa +aksię Wyw<Z ciągu$ maksymalnieVc 14L- dniFK roboczych. u( Vs 1nf * u& *Se E19 lT BCIMT
 10. ' l Z |`jQ "] N&n u4V Gb & 4
g NS- Q X ?% igdH K&h e nA }A
Ci q k V 7~T +w YMq8Z eP| : 8
7@ P W.Er | BXCO- w .sq N2 F=$ ^w=
; !O; rv ov =tI h jK| |+ m.yB* yt I= ^y7
;- -"& 6. :. xL w2c l tL{ `
]E1 @-%H a = `( ,dm d + _x yb 5K f ]% SL / eXLc 7 L( §4. -GbTrybQ egzaminacyjny.=P- + 4F: 5 5|gyu U QC 4 m
* {W 9Ct3 =Y7O' =`d:` .( k)r 8!
6JLQ C#{9 " m4 q}$ = 2 7G,K
  h2:x MZ, ?^ "g v( ]I$ ] 1{ 4 k
 1. >&- PsAby mzostać 9=Grafikiem 1,CoverVil:
   ` sCk `: 7~X+S' at'$ #"8 a*o fO cq
  • +%C HN+Musiszn* przesłać )[5 .,Lpróbek tFswoich gprac. HdPowinny 8Aone 2reprezentować nTwoje jnajlepsze wGprace {Vi cjpokazaćsp- nam 4 styled,3 jakieHi chcesz tosiągnąć.8x Im (Mwiększa IDróżnorodność R.w Ostylu /W7i -#tematyce, /tymc łatwiej 7Vbędziex nam P:Sokreślić;u TwójOH potencjał ^Ijako @JPGrafika.
  • F g2C_W X- Q 60N X dxg 2 z|
  • 0u}g8{ PrzesyłającH próbki pprac $s>pamiętaj W"og' tym Chaby yBbstosować Vsię &do >wszystkich "Pzasad <Awymienionych gw @pierwszejT części 7tego "dokumentu.
  • v 9r1 ^R& %_ =KW t<E hR= 8#a59 (_^A6x
  L[ 6. % /T [H 6RW _^ 9+n L@-9
 2. S, h:f M@c9 ?3 -< d>> U^ :w z&j >
 3. l MFjJeśliKQ przejdziesz i/poprawnie i_proces D5weryfikacji,{ przesłane ?1aprzez-' Ciebie >Gpróbki 7gpracZ (pliki), =zpojawiąQ się&i w[] Witrynie i h^Cbędą` dostępne- do ~vpobrania9 dla _>Członków- Społeczności 5ICoverVil.
 4. 2fX? K`Y,rE K_4 ~"pLW ])$ RK{ n,1 =
 5. p[ 5Jeśli Znnie?i udaGif Ci I^się!c przejść9 poprawnieKXl procesu -tweryfikacji,9Qx przesłane` przez shaCiebie j"próbkiqr pracRl (pliki) qMzostaną? usuniętebf z 4naszych 8serwerów, FtaB%0 możliwość bgprzesyłaniaW przez (Ciebie qnowych Uzplików &.zostanie eG}zawieszona 2na NY)5 Odni.
  &b m( ) W@ =pl s }b;H 88W F7 I
 6. K&X "ES 3b"ec EeXAZ [V M 1L4A! H &5
laGhK 2 ;|;- q zy6 ] i +)

l(VmH "/3B +"n/? OW 3#(^Q B [F"

G+# p} @LV j$ *A' k&*l X+! P .n
H( ~! U so< #mR)r T aB wu ~% FS8 7^
UM%?x !a @g =qa+Z 8H '/ cM mr $ U O /%N 6 16 Nx OCh lL§5. AJakR3 uzyskać " profil pVGRAFIK6 GOLD?/6 pq = 2 D2' [ 4avHr BQH
r8? So3 X3y7* T kuIN D"Vr 9 V
xu P1 C5 Sc 1 Rti k t 2SX j
  R8 % $ZR t Kk .^o Z < Z Kat0
 1. x XAbyPN uzyskać3 profilx Grafik pGold,{ przesłane +przez ~1Ciebie Ykreatywne @G.pliki Z graficzne, <musząu zostać 8kpobrane y_łącznieVi 50Wa9 razy s6:przez CPeCzłonków :Społecznościc1! CoverVil.
 2. uF v, hKe0 bMre< a %Gj + h* &
k1 `w k O) 'XaqQ' n [ >AD chOc] If
65{ +7 "e e 7 n Tk, bS jl kGN
qDlj- 8e% [ bEn<E /8~ K^g KX O7C ~a , zh
Go(G* &vx < [Q3 jS +WT ;ml 7c20 (
[' bCY , ny QLu Rn< dh' RM *Ds D|2
SF{ :l /JE Z Y"W tV @@ ~j 58 X5 D 8 G e <+p{- ) # ,eJ~ §6. >UsunięciegV6 konta. .$v oaC mNp 2/e MWw 1; &0Y` } .
B De mzB -1p <P r"} 9m J F{- -
zT < St< ij_~ qM I EJ >eK D
  @r L L: sL* L lP2q- &?m 2Omx =o
 1. / x!gKażdy 2K2Grafik .[ma rbprawoCSc do Pusunięcia Sswojego 9.Konta TbCzłonkowskiego 4(Konto l;Grafik), A0;wrazKnf ze Wg#wszystkimi twcześniej 4zAprzesłanymi B5kreatywnymi~A] plikamif graficznymi.
 2. J* C- J- v5 da X L~u a](< q%u0
 3. hj<! Niezależnie g<vodo*] powyższego ZCoverVil jjszastrzegaB sobie,` prawo V1do d4usunięcia Dlub 4zawieszenia #Twojego,T Konta? CzłonkowskiegoX- (Konto _MGrafik) Oza: @nie(~ stosowanie ensię Fdo $FMpostanowień =Pzawartych >w ,Mniniejszym? dokumencie, 8ejnaruszenieAu zasad! bądź e.FteżxB inne Vg"niewłaściwe ^1postępowanie.
 4. NQ C1 .+66 TWP O: tP+ m P Fe w= }
 5. Wc |}W MMczasie gjSzawieszenia>r! konta, ky)nieMl będziesz H mógł <mzamieszczać .Vnowych R^prac wlub vsinnych_3 materiałów/plików B4gna <>Witrynie,RN alej3 będziesz s#miał J:dostępE do O{&Konta xaCzłonkowskiego (]>(profili- silver), Oz T7którego WMbędziesz Jmógł Vspobierać L~Si qoglądaćQ praceH innychoK członków 1g/społeczności. |]W "Cprzypadku, )Sbezterminowejh~ blokadyoKK konta, [zgromadzone@o na>Q koncie 5środki 8nie_Ci zostana pkwypłacone, %a j%wszystkie  (-Dtwoje z,hplikix zostaną _usunięte 0>z)u witryny.
 6. M~f $J lkg R F ^B7 e V v Q t
 7. c2b }bWtr celu*'x rozwiania `Swątpliwości Y52uznaje N6qsię,g7! że ,}w L^Cczasie sczasowego }szawieszenia wkonta X^TwojeL` prace _będą XW@nadal Idostępne' do ]wpobrania vwi Witrynie <wCoverVil.
 8. y f"8i N9 K XLN Qz ^Ti Vj' 3#
?43 0$ . Ol gn Ya iUz}B 4 k^0
Yf3 $ scif !8 * F vv ?S I Y ~=bZl ?;
D1 ej ( S #$ i w-V -R Of ]
3})}B CR -s8 KI+ k) TU" Vkx] 54 v-0
^ 4YbE tR< 0 Cp] 7 a( Ea4 p!/L{ .
]f <O" Xo2{ {P {6L h4 PAN' X3 pc & 1'o HB:%C< ! ! z!] `58] ;C§7. =egPostanowienia E}końcowe. G@OT 4g{ < Xu "/ FAP 'CSGhi )~
}i3 . b -)s V"7 #hV "]E H q3 C An
v/Q 4f L _R `hn! k~ ## ; ,
  9 UjsY' {$ 4 V w) ;I 5gN z &
 1. @ ';1Niniejszy Cdokument pokreśla #tTwoje m(prawa RiV< obowiązki ^Pnjako UHAGrafika psCoverVil, N2FktóryF' zamieszcza %swojeT kreatywne $FplikiZ9 graficzne :yna awitrynie PCoverVil.pl
 2. c_ % G1 vl({"W }s! a 5 E ^! sY/f
 3. P$ =Grafik dwyznacza5W CoverVil Ljako [(wyłącznegox partnera q)mocowanego e(do)(0 udostępniania i=;zawartościvQ tworzonej Rqprzez @aGrafika,)T zgodnie Vz<W warunkami* i iGFpostanowieniami (określonymi66 wKK{ niniejszym<o dokumencie.
 4. V& Qqo )y 2 ^D _U Nk/ =^e 7~e FzMr
 5. c FGrafiktq? nie zpowinien IprzesyłaćZ&` swoich Dtkreatywnych>! plików vgraficznych+H naB inne$ witryny .4^internetowe.
 6. m:. 8wY cp yKN ] 8 Xsj{0 q2 M L
 7. 'C OPrzesyłając@SK swoje dpliki #(naAQ Witrynę ekCoverVil, )@Yautomatycznie{f akceptujesz *gi Qyzgadzasz }sięZ ze 4[wszystkimi bpostanowieniami 1+tegosf dokumentu.
 8. t N> riU 4 G 6S [ _ m5l ^p ;
 9. ;T - W <eprzypadkach bnie [uregulowanych%E niniejszym !Jdokumentem, X(mają P#zastosowanieU] postanowieniakfo zawartei w /dokumencie 7s„Zostań RCzłonkiem (rLSpołecznościGi CoverVil %A=/@Zasady!zo i}@$ warunki Ff7użytkowaniac Witryny”.
  Ll R 1G UAh Sc Ta }, / MdG?' PQ %E
 10. %$' J h> q;u Q %}U*
) / Z( ,2Q_6 .g-
BG I , V,Ix 5R(` x' s d,5 ; y ]Zz
Qa NO wp bTz.G! 6 9(  Mt"0 IQ s;  sb  gc%  S%+  +n  /4 x-  ic  VE  XE   /  yb  9" x   X -*  fc   V  g  vsI  w8  g  gaz  P;  ge  k  7X  |c= ~   w7  #D^ XT   1%  *L z{   Uk {r  ac   ?_  b o   W   :  zz X*  1$   P|  F: K  ~   Q; I~  1s<  E-   ~," hu{   #  h©2010 "CoverVil™.3 Wszelkie 7j/prawaN@W zastrzeżone.
e$ xc1{ CNn t sJ> [n"B +M[c:Q clX A sVs}Z < PIw F P~ ] hZ EG. 4; K+ e!y *@egf {@
BV~ V> Xu_ = MWg "o 6/ G ) eR = @rb OX
80FK ^u BWj =e ^U 2.N VJQ Vw- VD] oX . D +p U rEk v n^ <O- unH #@ Ih 8WW
S;c B2 'W5 u5 R} wg+n? lbc Z L [ i A S ( 0BY Jz s p Px 9_j !G X .y s P $c>r +UF sC )`Q bT uN R7] 2, p d xQP&M* !$ z* ! Uu =- 4%] W e NW: J r^ ;k P O- elM 861

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna