Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

F+ ; Sy Ovc RLc &T j )P d_ 'y_PE rz 4t b| jQ K }E 3#r 4(jH D3 u( c?) d6mfE ; X)l0 0Xa
ue M4 #e WU L], Cv8f uY9 F+G6 z M C 4e4 'S Jt }"' #;H _RK i y~# "< Yu@ &%@]` ph ,O
57j 1 @Irvl xMk 34 y' REb RN C)eN i !6: Z" aseu H xgf ?< C@Y9 r$ =T VcQ n8N c !}U @&O !Y .s L O& # Hw E^ t ;hGT] v' ^7n $( ss Z+0Q j t(d9 5.x? q[E   =Gp 
m_ @U +[V m L 'P `-d H>
S k C *n!` R RO` +W k | 2i ; EM =LJAK I=}ZOSTAĆv< GRAFIKIEM bCOVERVIL?;2o I zAOTRZYMAĆ 4S&OD 4NAS PXDAROWIZNĘ JWaW WYSOKOŚCI +qod`Z 45% mdo a55% )2(B Z fHk TI ''>B GE 99D %[' )E
I! Ud>u W* }d } e t@[H9 ql mG2 :XE]$
d mwY dGIAE] X<- %X ,O -w =h/B F{
  ;^ }].61H )G q:( -#D Uk) # 0| y [1 L"R
 1. f: j(h? ,{ {.: Cz F (Wp OyL jm I` s~ 11 h3XAby lvwysyłać~* swoje $sAkreatywne Tapliki VcVgraficzne ,nag* Witrynę <ACoverVil #wystarczy:@K 4 TJ 1s6 B|^,?K j dqL k
   <s [Ao kYPi x &>? $ S,1 _zp LQ,
  • CD W;zarejestrować vsię k6qza Cbdarmo E jako AGrafik 
  • (D{ C` $ 0wv* 2f un <= kO
  • &J sUzapoznać M/się F_/z e<qobowiązującymi< zasadami W5przesyłania CDgplików jjgraficznych
  • jBvm/o 1 $hNZH (} O! ~ &i 3q OIi
  • {k %wysłać ZoL5L/' próbek kswoich oeprac si obprzejść Vpoprawnie sotpoprzez&q! proces 4Uweryfikacji
  • kcf S:_56 l <2 A, hQ y Xz 2?
  • f x Umieszczając? swoje mpliki Dy na EXWitrynie gCoverVil, voferujesz 2;Mim &8swidoczność A6/24 vp.godzinyx na* dobę n>przez#B 7 pjpdni )w! tygoniu.
  • hy Tz q O + Bf&k{ 4 V<g 4o .q
  • kjc Nie .(hma ;opłaty 1rejestracyjnej,x aniB opłat f+@za Uprowadzenie #portfolio. $)ZaG`' każdy vTwój hpobranyy~ plikx< otrzymasz F9mdarowiznęT{ w3 wysokości a45-55%!!!
  • No {5 GG / JY1c ~-7l0] yR "" 44o
  n z "M1@~ c,.mc v_.K- _AR @6Q +
 2. K"?K so I r}= Cm oC[ m , P igN
 3. y _Vz` 1 d ! RG] ]q` &CO s 6;U5< .r/K ]:snK ] d4 agQ Aby wysyłać mGswoje@B! pliki ;Yna }gXWitrynęj? CoverVilu musisz fLstosować! się^T do YwszystkichX! obowiązujących Bt@w 5Serwisie i[CoverVil %zasad, Bt(i) Coraz @bumieszczać '(swoje 7=Rpliki ^zgodnie xjXz' poniższymi :Gkryteriami: Kho xw Sa ?M % ]v! p4 TI
   ql]! z! M 2? = 7] x 'h o;
  • dh? Q6Z Musisz 8wbyć =autorem '9jwszystkichm8' plików iAktóreDO{ wysyłasz
  • %W FtE ~M w :wgW! D{& RxJ ~(|~ [V6c3
  • MbE o Nie ymożeszz3 wysyłać ;qobrazów B1zawierających Clogotypy{ lub Mchronione&o! prawem w4znaki* towarowet? (handlowe)
  • 2nx >4} 8>IYc -RGh` !) jhmf &g [}(8c
  • !- c#Pliki"` muszą 2być /#hzapisane 6kw T,formacie hq=JPG/RozdzielczośćPN pliku6 nie TC)może&vo być eniższa X&Gniż xb}3000x2000Z3 pikseli b=^(300 F@dpi)
  • Z s zp bn; 1{ kbE ';%I] %j C
  • /$w /gPliki7x muszą opmieć PzachowaneH normalne qEvproporcje
  • :dN aj"l jL ]L h z /WJ . 87CMr R'r
  • Jg 2Plik anie f^powinien 5być ?%większyTrT niżu- 6 pxLMB
  • JN< p%M~ T rZ ?H *- ;S ou. $w ZhL 7
  • _$ Nie ?+,możesz 4wysyłaćr prac*` pochodnychH' (czyli =Jpochodzących ,z? innego |źródła, 4jPdoZW którego |@nie ?=maszyW praw hautorskich),m* chyba X.że 6Ujesteś FMautorem q#również d.pliku [Rźródłowego
  • "M><W R& N6, dU %o 4%vc cL 1|K
  • eJw c}NieLB możesz MVhwysyłać< plikówFc zawierających zs|jakiekolwiekZ elementyc"Q pornograficzne
  • +:0 $2 5 ,>j .a2 e5 "tU' Dw~6 #
  • W {(Wszystkie!6 przesyłane u=przez z2CiebieS~ pliki kmuszą p.spełniać Y8najwyższek0 wymagania w Szakresie ?{&jakości zq(ostrość, bjasność, C=kontrast 2itp.)
  • Q ^; h@{W 9| SL tU|a9 ^ NH7 k8 )"7
  • zhK >+Nie )|możesz *eużywać Fzqczcionek %nih3 dingbatów O7chronionychj0 prawem {kautorskim. rDPlik b0/zawierający YCcharakterystyczneV+? i >rozpoznawalne Njcechy +dczcionek $L#chronionych? prawem :jautorskimuJ~lIzostanie Fsodrzucony.
  • zs |v <%/ C +BM (3H : PmFOx _r Z
  • ya ^Każda:#` widocznaH chroniona ;ogprawem h2nazwa_W firmy, @&glogo,] elementm-$ lub? grafika,~] która qqreprezentuje f_lub Pnmoże Ydbyć CFtożsama _z ;qfirmą ylub Ijej uvproduktem, wzostaniejB* zawszeHK odrzucona l1>przezR{ CoverVil.
  • e8> D%r_6 wo ` lQ @'k5VE JUC 7V 3K@ 1
  • 2 SLUZanim <VprześleszH plik, Jzawsze1W sprawdź^$ zapotrzebowaniekLK na =)plik.
   jw "fJv! (F EX Y= GEt EJ] ]j(3 0| RM
  • .7qH 6K Q Tj :yZ Q de(|o c9 WtO
  K@ ?&m BD R teV6 d|j@$ %e4N F! Dt
 4. N6 H"l fSo VF R7R6 B= & c5c' (W e
=|O 0d Gd t62{` ! dwx` u<6 Gjl ]9z!0
zE hX Ae qo O ~.zA' R _2 C9q } <
"> b=t6 F "d- t&n~* n ;P 2 wX &X09 X p I h!k #p @o #5 ND§1. DWarunkiT akceptacji/odrzucenia 'bkreatywnych `qplików#3 graficznychGxNgwzwanychxu także s5w !tym >dokumencie (Aq,6 + (e [R zB| X
1`y ; "G{ 1a ':
[(V q G(DK' yZp h &h -[ K+~  ,{   @(  (m N  wT  W  „praca(e)”, ;„materiał(y)”, 2A„plik(i)”, uR„projekt(y)” [> n6] i% n% J 17/ C^o c1!
]kA V O0C *hP x5$6 9} ^I 3 | Uz $Y tx
9g WU0 , 5P]~ bx $ y= f2 ][K
  Sn O9 g`` cl !_ h . /!PF~ 0 b}
 1. wT _CoverVilE prowadzi!] politykę }ji @qprocesy,-! które #1;należy >zastosować? przed &Dumieszczeniem qpracy/pliku (iJw (Witrynie.
 2. F#e!p] f4SN ! /,U2r aQ (W "e > V=
 3. e" vXyNiezależniezl od 8.powyższego -V.CoverVil 3Lzachowuje {=wprawo 4 ywg>~ własnejT3 woli ^qdovn- zatwierdzenia :lub }@>odrzucenia, Fusunięcia, |Pnprzemieszczenia Wglub{ edycji Ozawartości,< informacjiW'l opisowej xSwszystkich {(prac 8lub$ innych v&materiałów/plików'~~ umieszczonych! lub -dwysyłanychi na! Witrynę.
 4. s ;. B)cf Qih D/s? ! u4<f ALZ
 5. 'H 6hJeśli ppraceK lubJ6r inne 9materiały/pliki :zostały {zumieszczone @lub wysłane~ nax Witrynę "przy /gużyciu eATwojej ,RNazwy 4Członkowskiej, H_Twojego "tKontaCB Członkowskiego wG(konto 6Sgrafik),]3 pozostajesz 8kodpowiedzialny 5za Xte &:prace/pliki.
 6. g i1 s1v9 Ew <> 9mF ss w vL } 1 j
 7. Eu 5bRNieic możesz 9Dumieszczać Bmlub Mwysyłać &yna SWitrynę XOjakiejkolwiek kMpracy jlub5r innychq9r materiałów/plików o=o %Dcharakterze ~Ypornograficznym, eoszczerczym, sc:obscenicznym sczy epnieprzyzwoitym.
 8. l v4vf i I! wM !JQ lP* E ?7*
 9. mC:7W CoverVil 6.może LAwg #własnego m~zuznania I/określać, 4które +XezFRT przesłanychf9` przez aqdGrafika m kreatywnych Vplików AYgraficznych pAGnadają fE[się ;do WAzamieszczeniapQ wqWE Witrynie.X] Pliki C5#uznane -Mza U#stosowneb! będą $|Cuważane* za :&azawartość Fzaakceptowaną.
 10. "n dU .M_- t8%9 u L M #G m"z ot
 11. # j@PrzesyłanieiK cudzych 5Gzprojektówo graficznychq? jest HvsurowoYH- wzbronione.;< Musisz e;qbyćT twórcą I-jkażdego<0 przesyłanego 2Pprzez yJsiebie @,pliku.
 12. ]2;? K1 Us g_T Rf |d O& G7uW mmA
 13. 4& 8jKażdy{- kreatywny N%plikN graficzny-hZ przesłany |przez hGrafika wpjest Mweryfikowany Sprzezd`f edytora.
 14. ?] ?6 7> 8gkH +2* ai) 2 >KZ qQ*
 15. 7- /2CoverVilZ- przyjmuje Cdo n&grona MswoichMN Grafików dautorów *$zo Fb4różnym Kepoziomie B$kdoświadczenia,2i zastrzegamy ,Csobieo- jednak 2,^prawo{ do`N odrzucenia yplikuu w?|i oparciuT o 4następujące' kryteria:
   -. :dT Im0 ~l%]W H W >w 5[/SH >
  • bT Z Nieprawidłowy#r format[s* pliku
  • *a HD = S41b?N D@@ p Z=q:o 1e s]
  • /u~ V2o Brakująceff rozszerzenie ^pliku
  • K u: d1E (r ( )Q 6yX jS6 "
  • 9E v)Nieprawidłowe Y>metadane
  • B @ @}"? " -Es{ (*? z$ + XF
  • m y+FDuplikat ;istniejącego%K projektu
  • k g76 e/y F 4B5f m|c] 7p 0h d
  • ] JdPraca >pochodna z[(odwzorowana)
  • . . H75] V_ R(=Nyi - f0 sm x^
  • 6&x Prawor autorskie
  • |c 6 2_ ]:^/< : 4j @ O `1 #% _)
  • "Lhi Zbyt7' proste Rwykonanie "Xz(wygląd)
  • @- SF.r Oi pNQ X ][ J`.` @v
  • }N myZbyt kmała +yrozdzielczość
  • 7!j$ ,l! @C Q}V] 83 u b` / ?M K
  • XP ;vZłat$ jakość }pliku
  • C7>5B ! t+?/N ~8 } D2* `s| 8D v+ "
  • +Lko Brak "zapotrzebowania ^na Wzplik
  • " g<c _I Q8 G} D1!T Uq#{< py; $ib
  • Zx` 2lub *zz :pzinnych' przyczyn, %(które sOzostaną <Kmpodane 9indywidualnie b#Vdox1H każdego sspliku
  • I' _4 ' D F<+9 !2o!T D# @c B
  mh rzA{H _j qvA C Hv e< R?8 _ G&T)'
 16. W * b TP~ |X & w1( _! SeK
 17. GN' Serwis 4CoverVil mmnie#[Q ponosi G67odpowiedzialności Cza ~+przesyłane{o przez l}GrafikówH{ prace kUlub Finne ymateriały/pliki.3 Pełną e+odpowiedzialnośći za .qprzesyłanec przez rYsiebie ptpliki JAmponoszą VGraficy.
 18. m? a =" )d_! 5 wDl0 < )eOW yQ
S2 I,l $< - ? [ q8 ]n i;&CK N
J"? Gkf kTf &q0 _ Jr g~7 >O u_ l7z _y
? m/i t:4r Ce ); b< 3 nUn e` ,>Y
C: Y1MS- OaO /D t3 9 s J8p s8"`c 4
V&u-? {&/ Pa v!DnOx %Y 0%y OLq tcJ G* n %y
xZ ` [[>$ $>Y ^ fD p T= 0$2<${ . WnGJr §2.Qo Pobieranie HW db;?zK FP !oqr H $ c1r
c {n w/F a = 2 -nw9 sM CAe QJdN
[v 1j~ 3C ZbX! o Q J + mU G
  OUQ CXz ysn`! 6`b c4o {P Mc( w 52
 1. .rc (Grafik SaDlub nqktoś 31inny@- wyf jego >imieniu VYnie Sbędzie? mógłS$` pobieraćhi pracwz] które [sam Rzamieścił x#)wE serwisie.
 2. L7+K ISP ,h,* @O % D#I~ *3I Fld 0+
 3. yUspw' Kiedy>Z Twoje rv.plikioW zostaną h%pobraneG0 mogą 74byćZo używane eSwyłącznie zh@do dcelów ;prywatnychB i Nbwyłącznie =Cmniekomercyjnie Gbez 61ograniczeń Mczasowych.c< Mogą Vzostać e&wykorzystane$W jako R&alternatywne1pi projekty M;graficzne.
 4. gMn n1 !O mpg qekr /5- I.M x =@`
p ) @ W5 %^ I2M1` #BPdZ OU YE, VP
TP : I ]p 0% t%x |GN jvlr Z>/ d
-# TkyM] AP G&n 0P1.< FY aY R +' y
* f "?r H@u -D19 "g ; L[0 & aL
=4 / / X ( (gd &GU1~ t@* oXE &@9
G~ l M L, X ZLJ9 q b)'ti ul ':r T W+q! Nv X77` }; ZbR un§3.e6 Darowizna.pN T el ^> Bn< G`@x Vb
L"T D]N I ( ,km! 1 rp]i oW
e[{ 5' H , 8 3. Fk & 0sI bv-r
  |"do _= qSUH Wc .d? I1s}! @ ,
 1. U}zK Za Gkażdy e(Twój)2?W pobrany S:plik 9!kotrzymasz gdarowiznę p<ww ,wysokości a45-55%.r Wysokośćyu darowizny ryuzależnionaE- jest /2od Nawybranej rBIprzez ?Użytkownika qVmetody /spłatności.
 2. & ## Ans G zU @ L )x% [[yW BT ;
 3. l N$ Należna ]2darowizna83 za @każdy w(Twój) g7tpobrany PV+plik p18jest q8automatycznie v_dodawanak"i doE TwojegoPA- Konta &[Członkowskiego L(konto :dGrafik)- w&` CoverVil.
 4. 1a q 2nt<l :F q k Pl03 | V> 5
 5. w^E RWypłatar darowiznybH odbywaXhN się %=zaf pośrednictwem .ydarmowego cYSkonta 1PayPal &(adres2* mailowy 5jpodany q4na STwoim UKoncie Z[Grafik, vAmusi <tbyć )Zkzgodnyi zg< adresem &&mailowymB PayPal). 
 6. 2H 'mbeK? . x>Di ~l :Rr F@' S nv)
 7. % ^Grafik M7=może %wypłacić 1)gdarowiznę,.]f gdyBIZ tylko tyjego ;f^konto %będzie L:zawierało L9qminimum'mB 20 GJzł, iAwysyłając J+)`nna,0 swoje ;^konto 5wPayPal D+,.9 a e;następnie )Fprzelewającx] na (swoje PkontoG6 bankowe.
 8. 0dK |a g7 p?V m=7@* < ;T Jr 4 &
 9. e UCoverViljor nie IRpobiera E jopłatJ` zaZ dokonanie (transakcji. > E   >:)  q e<   ,;  ++  >)  s.I 0   vI  " xB   4w Tl   XA  h  F te0   j  d  U[  Z%  5  G  ^ ;6x   k's T''   z  /w !i]   cv K   Lh  j  53  3  i*   & 9   ek  x v  ADF eP MPD? N q0 U+6 SWAŻNE!!!* Realizacja ~~Uzleconych @,przezrH Grafików Awypłat 2L#darowiznR< odbywa SCsię Dqw kQCciągu^H maksymalnieTqu 14yC' dni i[roboczych. w t5R' f p`c MINU3 ]N F$7 d/ O
 10. ;/ 252 ) nl b d*[W o)P9' I
{C F^48~ b m # A)JC~ eAp dPbAW {
dt< l]O fC a t8 >@ hDH :)~ / .L1 jsPd*
%eu #R -^|2` y 83# Y #n : g/ , Z;>su
Vr! vw C ahN!9 |U &5R M z n}f /
twE 6 ,fv }HmoQ ,1 RA] XyZ|0 Y h Rm
F ( =bU a'g G"? + S $Xf T) . (wQ #n 7U ~z kK f# /!  §4.Fp0 Tryb #segzaminacyjny. w% 0YS V % I@i 4/ h*QT ty
G tAPB >-{ 6 qB (v=x* m8ME wQ ]f
B r] M1e9 ?c d|9 "r ` n"H G> g
  Q6w5' a.ac E `H UUH +xD >% 4@ n 7
 1. !x (B Aby h5zostać I>Grafikiem VCoverVil:
   .x &;%i - ZCxu 8 ^m7x GG u[ y
  • _e .Musisz >przesłać}* 5 i%próbek ZpIswoich $yprac. )Powinnyz<Z one Dreprezentować ;P%Twoje !A/najlepszee$ pracesi i5N pokazać tdnam +style PFjakie &chceszl osiągnąć.* Im :hPwiększa fy/różnorodność -pIwd}r stylu ]N[iE tematyce, K_tym jłatwiejUE będzie F1nam! określić/T Twój Cpotencjał 9/jako d]XGrafika.
  • y5g uL >e p <Y +/u e @ Yr [g
  • )K Przesyłając]f próbki Dprac epamiętaj po 2tym #1aby 5Ustosować z1się 2Mdo hwszystkich :Szasadi wymienionych ?nw vspierwszej @"części LiLtego Lv[dokumentu.
  • q&Mt] tO C( 6q5T =_ tt /bH Sf $w
  i wdEE ij A ZqUE(] /$- UB <' `Q
 2. _Z < Y !a 7 ~7 #& w, @j jOK
 3. bDl Jeśli L4przejdziesz aApoprawnie }Jproces O/weryfikacji, +Iprzesłane /}[przezS< Ciebie apróbki$K~ prac?`* (pliki), 0zpojawiąp$ się /w e98Witrynie jhi 0?tbędą .Fdostępne ";:do* pobrania 3Cedla VtzCzłonków 8Społeczności :`dCoverVil.
 4. /I Z>6@9 v+/ S # hgwRsB Wr 6XI (o
 5. # IJeśli z(nieN uda IPCi +(się 7przejśćH poprawnie /'Uprocesu<< weryfikacji,l przesłane :przez afDCiebie _próbkiGQ prac R(pliki)- zostaną^Q usuniętemIr z ;[4naszych 5Iserwerów, @RPa` możliwość+L- przesyłania ^przez 5gCiebieB? nowych 1plików 9xDzostanie ALzawieszona vna $ 5F* dni.
  :D >WX 7^! bCp <{R 8M,N 7 _/ U4E im
 6. Y0 o 9T .3 I* b:* 9 =;.E
S[ # )U R#g$x /f T )< J (>v "a

aT nf)B EDB Ji `F uD [A kG+/$

6 -( ) J8 _ B$Y +SOg] 8Pr A$'
<,r z@oN { Se^! 027 41H @H sA3 ]n}H
=- _5+ 5g $A$ .ddN N%3 E@( 57^}B R <; O X:K PM$9 N@1 R_§5. Wp7Jak 8uzyskać =][profil VGRAFIK#AH GOLD? C SU L7 y#8] LO + &uY n {y
+uXX3 u:g qRL6 ^u /2^N _ Nz( j 3/1
|+0 s> n,U9 j}7+Q yV k K:v* J
  )!< 1< Ru@ eR? t] td: OY ~P4]H ]#ux
 1. | W4Aby- uzyskać 5profil z1=Grafik /Gold,39 przesłane H^przez ^jjCiebiec kreatywne }pliki ]Sgraficzne, ~Lmuszą PzostaćW pobrane jłączniej$ 50 ,/jrazyVl przez DCzłonków PSpołeczności aCoverVil.
 2. r aa q[ qZ ae bL N_% ;+ t_ "o
"H .* u:C3 r< _jzE IZ $2a I&
{ xi 7- u / J2k k} Iw D D2 ,$ c L
HjZ p( "TS YM :MZ f. g ? lP &4 $)
k ,NK y ^uZ uE o jgZ v Dm u[ S
JAX IzJ6{ xZx w kLL 0_83 s" =S : O""0
n&z DO lgT? ::K -ZFQ @#2l LQQ j7 O/~- @C O"o ~tUZ9 g a= V§6. {k+Usunięcie f,+konta.N rF.H Z . z;C` rr 9Kf N
<J oQ7 rF ]; AV j/ F 1. ^h [n Y7 H}
Q 9 . Ll x5 w `u@ ]F'~ LRH ]@`
  c^=fB !tM~ I rU | y) pU : dL
 1. N lF Każdy z5Grafik 7Oema 1$Dprawo OdoT usunięciaE swojego a9nKontaK Członkowskiego7- (Konto6 Grafik), ^5wraz wYze6u wszystkimit8c wcześniej +}qprzesłanymi g(kreatywnymi ~Ubplikami V1graficznymi.
 2. 9 ne~ %v #C] |C'< h ZL72o S* "HN
 3. } gNiezależnie$#- od-Ro powyższego 4CoverVil P'%zastrzega X@asobie Xprawom6 do 7usunięcia =lub >zawieszenia [Twojego%i Kontam~r Członkowskiego zY(KontoWY3 Grafik)D< za: ?8Anie I:stosowanie z6^sięcT do 7postanowieńf zawartych%o w AvniniejszymDi dokumencie, S>naruszenie zasady` bądź Jzteż>0 inne ~qniewłaściwe [postępowanie.
 4. MN `Q ~q' c & b G^Ix ML3 ) mO
 5. m? E- W +)mczasieFK zawieszenia akonta,QQ nie{ będziesz -dmógł Qazamieszczać -7nowych ]64prac Llub! innych w$amateriałów/plików :1na NkWitrynie, #hale gvbędzieszKW miał 7edostęp >do 5KontaT- Członkowskiego (profil [silver),2H z !%którego oObędziesz-*r mógł dpobierać ,aibZ oglądać~< prace Rinnych }członków :HYspołeczności.? W ;przypadku, rohbezterminowejDg$ blokady )2konta,2` zgromadzone F7na 9YYkoncie T>=środkiLH niex zostana v}wypłacone, tVa ,hwszystkie  ytwoje %plikiT zostaną {Musunięte +Nbz =Switryny.
 6. f 0 q & ?m,Ii r XA lh S5l :O
 7. ~ ]9 W 1celu34o rozwianiaZCE wątpliwości =uznajeA~ się, ^Aże* w f.czasie <bvczasowego ;|zawieszenia- konta xkTwojeu? prace] będą 21nadal @dostępne Mdo dpobrania? w xe^Witrynie ^YCoverVil.
 8. m- U[= w`X* U _g Rj zeB 3 p` SAJ
4 QC Y nQz _M 'j S Ke ;a+] 9. zV+
s Hd 'j 9 " yl BSM w *: 5z_Al Np
+Q] Fm x" wh*o g8^o H cSa `y a -&JgZ
8H% 6kIt*3 1 ">3 _ [S C, %J. ikm d<
V & d7? ,h9x p# g}4Q Na_A0 #$ e9
/8J J omR gn8H w? 65#B ex ? [ %[L~ gd-?0 w f(K{ |g Rz"Z §7.{` PostanowieniaT końcowe. mZ 0h? SZ aj 1;K kA eO
Wl 1m9 (PQ 8[ %%~ :Y ObB G
h6> _B: lk f 8 (_}i CT~ E~9 %qg? W< 2*_
  N )=L #1 E1W ]~ O<K @[ <M& ]55p3 lW
 1. wL? Niniejszy =dokument Xokreśla? TwojeB#9 prawawQ i;W obowiązki a%bjako JOGrafika EvCoverVil, >który tO(zamieszcza Yswojeg6 kreatywne ,plikirZ graficzne d#na ewitrynie iCoverVil.pl
 2. Cdzx lg D &z 2 IkRl K r1? |n
 3. 2|&r Grafik /wyznacza ][7CoverVil EDajako Fwyłącznego v1partneraQ mocowanego* do |udostępniania 8Ozawartości~E tworzonej /zprzez#eQ Grafika, ;qXzgodnie:)i z 87warunkami IMi spostanowieniami /,określonymi 0gw3T niniejszym Jqdokumencie.
 4. sS` 07 87Z ~ O [ h: `R 7 A
 5. 7C~ >' Grafik |jnie hpowinienB przesyłać $Gswoich}3 kreatywnych +plików=l graficznychX5Q na DF&inne >witryny d|8internetowe.
 6. o(, R 7t > *x| O}Z6 5~ . > & :
 7. l< )UPrzesyłając Ud}swojeG` plikiT na f}Witrynę SThCoverVil, y)automatycznie ?|akceptujesz ;^siN< zgadzasz vsięm7E ze |5wszystkimi uDpostanowieniami 4tego' dokumentu.
 8. D~ ^ %% ]) // `iP* % :-)NZ 4 1b
 9. ! kIW ~vprzypadkach ;nie _uregulowanych T2niniejszym*~ dokumentem, ;4mająFN zastosowanie H/postanowienia MVzawarte yisw ip|dokumencie <h„Zostańr Członkiem HLSpołeczności< CoverVil6If Zasady0x i :warunki vkużytkowania Xh%Witryny”.
  b.X HmGq' 7 k; a RL @ %j' _b j8Q<
 10. 7$x 9` 1iZ D. FS ut
q,0 f? ) # [qz3
> .> G "V% gT% > :F,E <h. g <I | z
A @^ 2q^:D! gk9 _ew < q{> lBw Y  Cs+  kv  e2  .  &  c@  #<U  .P u6  o   )  d;  , *   h.2  7% GwN  Zf  -  ?  u   ^[  +&  j  }  D  &0= c6  J&{   8  z eu   W;k kYK  2i  '   7g  S  L  V. 1T   i/ k6  Ef   j5  pX  -v Ci  W   ?L  ]   u[  h  r@  F K~   cEe©2010 !VCoverVil™. sWszelkie Sprawa Dzastrzeżone.
8H 2 +/ a G2F%` @u 6kW Te &R9 _O;s0 2 ## O + {+%G* eGl RK "/ ,: ZO[Nu U?U
Z^D L :A Gn{E v 7 L^j >1r aX" !A *bj.B
eH% C^V $_$$ I ( Rnnni 6 s:0?~ |MypE F <G}To j" n X h=V wBF ; E^ xDY 9@) ?5 OSs{3
mAE "H Hh: {zr l N L: hS +(C 5e i? 6) L 1s/x HW x :K ;< `)R > "N[ & %S (C` n0 3xwwK 2j 9XD N) } @K! Qdd k = u_2u /]9 M~ +p }2co t}N` (Nu +> O 7 Mjn9 3I d3 4ro

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna