Zostań Grafikiem - wyślij swoje pliki

F c#& N# c1 /e w /): RI ) [1 z CA h qY i:| /r7 *xt8~ OU,* t"h =w* `o N [< *y J = q8
& k 4,wFK a{ }G @P W.CRc QE !e =,| t = h i0e ~j Fo Ov I 5lI fxIZ e^ &kc ZU z %s Mr"
n] (dP>6 }p fJ"^` 2ou FT$ >,( + I|* Y [s06 9YM- ]l P! _i "TI 2 =OL9 =+K [ l/* Z q L =M^i zc+)0 & @. ~kQ3 0 (L*;x ?f /c ' b3 `nZ gM :i d=! 7 V 6)  d 
*I=Z .wH ` 6R E6, j
qI 34 HX w hR K#M`Z nbn 8K $ D 8d w[e[o (nSJAK 2ZOSTAĆ i#GRAFIKIEM RLCOVERVIL?J{ I 7OTRZYMAĆ! OD ;NASmO{ DAROWIZNĘ 8mW zGWYSOKOŚCIOC6 od CEb45% Fdo ut55% ^ %/ sP | yt zs -kho .+${ btr :
`s _S? ! u K"O"Q L eeW FV" &R ia
#% ;k k 0, s ze* i}L -J + 6e{
  ^l 6W ]R Mk` oPmr bc 4h^ k=;$
 1. )# <| C^H3 yY -.v NU qP` E@j6l %=)0 MAbyd[` wysyłaćB swoje=* kreatywne p|plikis0 graficzne JnaW Witrynę MXCoverVild7u wystarczy: E+?Z 4 18 -t >p< 8 _t~
   zk x) d[%r D5U9 O k BY $5 ?F kn
  • o B zarejestrować hsię NGza#Z darmo5N jako)' Grafik 
  • +$dH r}L n GwUd< 9- # : pfB 4
  • ^&r `szapoznać 4%się 4z 8obowiązującymi 3XzasadamiXH przesyłania =plików t.^graficznych
  • \ kq # vg !. Jd%c UCp yY re (1o
  • ejE wysłać< 5 O~bpróbek T=swoichU! prac p>i bprzejśćV- poprawnie 4}&poprzez 6kprocese0 weryfikacji
  • F G_~N m, vq%%? ~7< YZ /SJ LS# &k qm
  • <8- B` Umieszczając qswojel pliki Cna9u Witrynieo CoverVil, Loferujeszy$ im Pzwidoczność x._24 8>godziny G#Ana Gdobę ,przez rd7B dni Xb.w rytygoniu.
  • VT} U&Pi TSI Ew^Ex 'egH Y } m P
  • t 2kNieB ma}GH opłatyL? rejestracyjnej, qanimlx opłatN za *Oprowadzenie $Jportfolio. lIZa f5każdy sTwój gpobranyK plik |uqotrzymaszc darowiznę ]^Mw Cwysokości IGM45-55%!!!
  • R kgd dP7 q)S D-@_Q hv F Ds *A T})l
  J5gS0 2g5' 7& W| 9GB 7 L]:35o R.
 2. P CL9r ( e ( rC X Wg Tr[ w& D
 3. t p rO% 4g 7 EgU#~ e2 :i J|k;AW o3+3 [U {9a 6( :16 &uW G[Aby "Lwysyłać< swoje{` pliki 2>naqo Witrynę n?yCoverVilE musisz nFstosować AOsię J&do 9.wszystkich {1obowiązujących PswN Serwisie"c CoverVil ^~_zasad, D(i) ~OorazaUT umieszczać 4swoje ^Apliki~ zgodnieQ' z 'Oponiższymi Q(kryteriami: ty !YY? 7jq/r !Z z +CM Y;;+W
   aA _D j~j~ jVT z+u }5 .4 r@ y TF
  • YK Musisz &Cbyć +Cautorem ka)wszystkich Aplików NPktóre b,wysyłasz
  • F | raP / pc4 o} d Q6D I A 1 ,
  • X~ Q Nie%W możesz;s' wysyłać "obrazów G)zawierających 9@logotypy>co lub Dchronione< prawem 4r)znaki ktowaroweroW (handlowe)
  • ` O}z ?2Yo l&f 0j}N E 7/ V Y~
  • Tg TBdPliki qemusząZ być6 zapisaneS? w 4gformacie IxkJPG/Rozdzielczość Apliku K>@nie ToCmoże CGbyćQT niższaV)~ niż00f 3000x2000 ^pikselir (300 Fdpi)
  • V- j' C^ Cg a zlC Ddp.{ S O UI XcX
  • UQ l]^Pliki +muszą $Amieć p@[zachowane EAnormalne "l:proporcje
  • D ws g)Z * 9K Rd_RX! <U-M- ELo YG
  • _;2 _zPlik TInie &powinien anbyć B+|większyG6! niż Id6%=r MB
  • IJ' X %F, C *D ]%l$ YpjK og G
  • uk3 ! Nie Q'ymożesz 8Vwysyłać6' prac 2ypochodnych Z#S(czyli xypochodzących 2z0]9 innego w@Xźródła,y] do 3s8którego8i nie KB7masz 7+&prawWE autorskich), QDchyba =że@< jesteś s7autoremx równieżu pliku qsźródłowego
  • K }n gA ?Edx z + a%pr JE 9O
  • V(o Z< Nie @możesza' wysyłać aplików MXzawierających vjakiekolwiekc4K elementy ?ykpornograficzne
  • Se . 7zl L.UW ]6 {W WL5N 5 K|
  • (} U7WszystkieE przesyłane ./przez 84Ciebiek9 pliki])< muszą Ispełniać >najwyższe 7wymagania %w Qkzakresie EMjakości O(ostrość, Alpjasność, <}kontrast+c itp.)
  • i=] R IW> VzQ9 G X,[K = } fk 4
  • q ?(Nie hn#możesz3 używać [j[czcionek _i ddingbatów w%chronionych2]l prawem #autorskim. gPlik,=< zawierający 8charakterystyczne 2Hsi brozpoznawalne :ncechy ;Y5czcionek s:chronionych gprawemZ autorskim ZG~ zostanie @eodrzucony.
  • `~pK x // z3QH (c< CT 7(1#B /
  • Ff 9gKażda 9mwidoczna Pchroniona 5yprawem #ZInazwa 1firmy,2< logo, .element zlub &ngrafika, vzRktóraB~ reprezentuje 1lub Otmożef byćEl tożsama @z *>firmą l+lublFK jej yVproduktem,"- zostanie #.zawsze ^todrzucona /JprzezWu CoverVil.
  • s 5u ]&a,r SD' ?> 5 `e M 45 7j
  • C| )Zanim _@prześlesz6l plik, (Jzawsze yGsprawdź k.zapotrzebowanieh0c na${ plik.
   PB[ D{z` %4 A O b >d > N=` 9j
  • l y' 1 [7 Pe q;8 YM UFO //.i _
  !u @ {K= p :f& i/^ vM G [2FRE s2 8
 4. LB O/< dCx K%6 x m; sN 2 qs
' <gCmi D&I ? ( > ~v %/ } w%9
Y8 R YkkN ,J P O@ p% .FZ QC{e? x
(< ]v d- 'hu !Cp? g ~rm vBx ss6 ] 3 q ~g= 2tC }$ CNS G CM"§1. KPWarunki 4;akceptacji/odrzucenia}N kreatywnych npplików ntgraficznych 2sezwanych'sT także i1wy] tym k7dokumencie g V> >^y< 7% q O0v
{m^ $,* 3<G B4~
3 +P%i @6 ~ Q f1 -`sT L Bo  +0   ;&  T>  AS s)i  „praca(e)”,+? „materiał(y)”, O„plik(i)”, dj„projekt(y)” }ehw0 "tfT 3 N+ L $40 lT
4 6bU0 g/ [)a- r! - @0 +] ]7 qkm
< f {jo - i FZ. p) ny6 6 s|J#H
  f>_ rg(hK :W b% | mX S ueS q_ Pr[ S4
 1. N.&gH CoverVil 6T1prowadzi AkpolitykęaW i ePprocesy, !+które anależy u)zastosowaćz~ przed? umieszczeniem zpracy/pliku 9BgwKx Witrynie.
 2. f9l Ur !;| bS^ n|<9 p! 0F uG O 8 >>
 3. tV` Niezależnie- odn29 powyższego r.CoverVil WMzachowuje$ prawop$ wg]W własnej y&woli %4do ODszatwierdzenia' lub Fodrzucenia,D` usunięcia, /%przemieszczenia t(lub FYedycji Lzawartości /4informacji9 opisowej ;wszystkich9 prac jlub Jinnych rgmateriałów/plików.B umieszczonych lglub ,>Iwysyłanych .9%na %OOWitrynę.
 4. g[ GS)6 Ih h )%HT } n ( )D RY
 5. a(v ){+JeśliN prace Slub Linne Dvmateriały/pliki B-mzostały M,umieszczone 9:lub yAwysłane(:` na -nWitrynę@T przy v^użyciu o)PTwojej %Nazwy nCzłonkowskiej,] TwojegoKi Konta RJCzłonkowskiegoc (konto 5FUgrafik), &Ppozostajesz podpowiedzialny 0|za +v8teS(3 prace/pliki.
 6. WN !jx DJo Rj _ IWa @ ak DA 8
 7. (@ UtNie yamożesz `Vumieszczać Vlub =+wysyłać @ana kWitrynę 14jakiejkolwiek 2pracy #lub ak;innychB materiałów/plików`i o `vcharakterze!c pornograficznym, &Poszczerczym, Q8obscenicznymL$ czy ;LSnieprzyzwoitym.
 8. 0[Y ; sq6 ;, Xau3 A# } on j> R
 9. e a[CoverVil 7może`< wgz- własnego p:uznania 51określać, ,;któreQ z@] przesłanych `0hprzez B[Grafika Mkreatywnych ybplików >Z8graficznych W4nadająq8~ się Pdo kyGzamieszczenia ,=#w ZHwWitrynie. xAPliki /I>uznanenK za pstosownet9 będąQ uważane F2za H>zawartośćAy' zaakceptowaną.
 10. /d U" b#Y` ) A% _b 7M j8i ^ n"g
 11. O }+Przesyłanie yOJcudzych <Xprojektów?i graficznych gf|jest .surowo ?1wzbronione. #qMusisz "MMbyć ,jtwórcąH każdego /przesyłanego s/aprzez y"siebie 4pliku.
 12. &^A #7 m*}3 `P Y ?eI fqOT Lc% spn _q=
 13. P 5mKażdy 7G.kreatywny 5plik'T- graficzny W,przesłany >przez yXGrafika @qjest BDweryfikowanyW przezf edytora.
 14. IiUr M & pMD ZO! z ! )?p !4
 15. $ PCoverVil ;.przyjmuje 'kdo _grona yA[swoich DGrafików4r autorów yo 5różnym N#}poziomie~#E doświadczenia, I>zastrzegamy 75sobie F,jednak prawo'.6 do02~ odrzuceniau$ plikuDN w qs4oparciuV=6 o"! następujące 7kryteria:
   zV{ (L Zt d P != b pQY d!{ = Y=
  • F,jo Nieprawidłowy Z}format rfGpliku
  • Y=Z @l +l CW <D a. !%_ ,o P
  • ZZK F{ Brakujące grozszerzenie !Cpliku
  • ^_* N0 :@ iq ] N o ZG$V` Fs@E
  • f) VGNieprawidłowe DHhmetadane
  • 9RV zY|%r #6E i l #t mD@ ) > :ITN
  • hb N=Duplikat qFistniejącego &projektu
  • w~ r ^& 8 |w aOj :Y;ll >). G 5l0
  • 1l JPracaf pochodna F(odwzorowana)
  • VP < ALN YFy* } EL4 ~Pe Kj+ @G<R*
  • SK TIbPrawo (autorskie
  • g 6e 0Kt ML 'Ny j 0U3 - 7~ |Wv
  • %4- r Zbyt)0 proste 5wykonanier (wygląd)
  • N ? |9 g! v7I!u > `nqT E; ?q<
  • P %mZbytc mała =rozdzielczość
  • q 3kqcB s* zL iN g U Xm2 4@ O}
  • L 56tZłay? jakośćJ0 pliku
  • %f 6 2? 8d- H $M 9^g0 b0 Kb ) o67
  • ~ 1?1Brak$ zapotrzebowaniaqT na dplik
  • K a>l |{ ` 5: 5 A& $$s Iao A9 q
  • SD"1] lub ]bz jinnych oPprzyczyn, A5które ezostanąh9 podaney] indywidualnie6 do2l9 każdego6 pliku
  • McC ^C~ |- 5:~z$ j s= p fM> y ;&
  M2 A/ + {^GCW [ex u; _Gk # %2 64
 16. Gl |Yy/ZK 6 Wv3 :m qU* y^3
 17. ddb /XbSerwisQ CoverVil` nie9 ponosi Sodpowiedzialności%` za9 przesyłane >fkprzez C)Grafików [prace5N lub 5inne$ materiały/pliki. GPełną |Z=odpowiedzialność u#tzaIIf przesyłaneigi przez-3 siebie W%plikif ponoszą OGraficy.
 18. N { b|d &q !eX4G9 .( aOT a`c J3G
1 9d OM<T y6 d [z qm! ) /
9~ 8eQ? qAE u0 c 1w[ Sw Qw "5^odc ~'' VT4
48 C/@f Es %) Mq" >+- O v 8 M[ q
a; VO Y~ f+9 1K K/H !JB 1f 3
Hk5- f_ ;>w gO>` XJ_ ,k< 8f wx a" L
1[ O q' Pgc%9 * _ @aQ z>f _V R5 4;{x §2. VPobieranie nB %Kp{F{ T AaX D j.y "4 /j
l w+ ^ }~ x~ ]v h?>LB U .L K
B8s Ng 8 Rp {w LX^ Y ^q ;}q{' V] Z
  F 0!F '#N ` % ) (M #_ t#c :/
 1. s-me$ Grafik p%}lub #tmktoś Uinny sw ?&jego]u imieniu h#nie 9Abędzief mógłJl pobierać.W prac|] które :H^sam &F(zamieściłH w Rserwisie.
 2. Y TA,* DZ` V{eU3Q cx lE _mw D/`x
 3. "Fi Kiedy uX%Twoje 1Rpliki azostaną- pobrane _mogąo być ^używane vwyłącznief doCx celów Oprywatnych uwi 7zwyłącznieT2~ niekomercyjnie h)bezBCx ograniczeń$ czasowych. 9aMogą sjzostać eewykorzystaneB~ jakox alternatywne|N projekty Ygraficzne.
 4. ( */eMo U Ue >BA$ +<h ;6A 8 J?O8G!
# hg w8q ^ .e$&o 7) s |f1 [I }`5Nf
[ `2 =, IYh .g{ Pe2 wQki eC AF* d4
'eU b . &~e "GZ* [K h " b :}N
H? O +( <19lx V) 72 _w j s@m w bn k.
d A D q3X nz De.f Tp J'D w5 +V#9 ]
S K7} t]} 8U 'e })?x >} y /n wMYh- ] TE; }n q J.q / 1 & qW6 §3. K<1Darowizna. 9)MK XCTo GO zU~>f s MCfx
7 `|Ig< ,@r' er Uur 3i w( 0<b 4 :=
r s< +2i ] ZL/ !h9 ;$ D? l c ?q
  b u> Z1 f5* x* %Y,~ 1HCzW A) }
 1. {E1l Za =k"każdy -"z(Twój)* pobranyrz$ plik$hN otrzymasz edarowiznę zx:w 8|wysokości 6"45-55%.l WysokośćN darowizny 7uzależniona WTvjestc od `;wybranej ;VprzezRf Użytkownika 'pmetody :płatności.
 2. ,l X+ :z} m r2)Z er v! {n3f RjX
 3. 1ZD HyNależna ]1darowizna` za E_każdyu (Twój) PIpobrany bplik r+gjest @"automatycznie H@dodawana* do b:Twojego Konta.` Członkowskiego :(kontopPi Grafik) zw A[CoverVil.
 4. #m%W lX gO +q M gM[ ;]7 Q{D "N |v
 5. c itWypłata )Ydarowizny 5odbywa qsię c;za %(pośrednictwem adarmowego Fn}konta;3 PayPal U(adres5i mailowy +podany GVna kTwoim tKoncie3f Grafik, yXgmusig! być ygzgodny.)* z L1adresem Mymailowym /PayPal). 
 6. /Z S O1-,i <b |R Y4Sc ? e|p
 7. D %Grafik :może R RwypłacićAH darowiznę, 4gdy fStylko Djego ,a>konto $Ahbędzie ^zawierało 8minimum )20f zł, o11wysyłając m,Epna2! swoje 7vwkonto YYPayPal` , ECa0 następnie *<1przelewając YuGna Beswoje nkontojyo bankowe.
 8. !< Bq }h$ m" ']1` ; : z 9X fg
 9. Ij 1kCoverVil qnie&r] pobiera nopłat{j~ za DdokonanieW transakcji.T?   xC  z !   oS  #  l   9z  C u%c  :h`   o1 l   ;  Ub/  2B1 x   EWk  X`4 sRW  l   GD  24 SB   ;  : lFi   +/ t!   >`) r     K)  |a  t K[x   $,  /  M2  zw  j7 :&`   ! ;  5U| *U,i B/gIB /Rk'- {* K2WAŻNE!!! $IRealizacja g|zleconych !Cprzez ?)Grafików Tkwypłat .Vdarowizn [#odbywaXK się Mw Gciągu ~tmaksymalnie!3 14E dni"3u roboczych. M[? cvO! tU @ Z7a? {3 6+kr 2
 10. [` PG! _6%N 0W ; DOg6CB p z cM
8 m>0 b B4 t' u Rw: ;w PiH
(# T( > gVhT n5! r DD <F k hs 2G
oLh z AS 4jp "|| ' ? Y 7Z nHQ tI
(] ei x TH -AoW / GD>AH y&B N
e] B;I 9b i'die] #}g9 q I !YP Sm a D
wW dj w | uZV n wu K Nq +P" pw2c =/ W&< [ui <A3 _ §4.o Tryb 9Weegzaminacyjny. aU t 76 }D mP m9 e #
|8 #[FQ~ mH * 3T}Ezx k? v 3Uq c8<*
CH Gq* 8&_s< t"` @ @VN ES^? J
  C< +9 y JR_6 z s A I: r.q @ kHR
 1. , 7PAby GXzostać [dGrafikiem [&CoverVil:
   f v9kT Vb J .q :wf E( ) 5S;%~
  • /o. mRMusisz U)przesłaćy9 5 o2próbek sswoich 'nprac. C5Powinny* oneH9 reprezentowaćEc0 Twoje Jvnajlepsze Cl,prace (,iO0 pokazać OVnam (_sstylef jakie J{4chcesz `.osiągnąć. 7vImovx większa [}różnorodnośćE0 w $qstyluoQ i _htematyce,~ tym o*|łatwiejlhx będziel nam 2y_określić VTwójGc potencjał(B jako 3DSGrafika.
  • .x if ! U1 a% {.9 yR O07t^` LkM-
  • UN ,+Przesyłając ,}próbki {Pprac^IH pamiętajNx o 6Atym ^@Maby ystosować R.się !Qydo sbwszystkich UXzasadpx wymienionych E w ^&Cpierwszej~* części C1tego adokumentu.
  • @h6"~ jSp] +c/ vg X1 3& /zQ ~3 Wk
  O /';kK U! UyjJ] hvM8` z Y a.@ (&
 2. jJ| @=f Q mQ Fyi! + %)M 49=H ~ J=
 3. &M "OJeśli {eprzejdzieszr poprawnieS! procesAo weryfikacji, 7przesłane tvprzez ;c;Ciebie IpróbkiWOx pracr* (pliki),70 pojawią Msię f;wi Witrynie 8i |będą/r dostępne` do'< pobrania {edlaAQ CzłonkówW Społeczności h^hCoverVil.
 4. # 4qW v! Q~ e U ym IM f+H
 5. } 0=^JeśliK nieN0 udar3 Ci YAsię- przejść3^- poprawnie :_procesu >weryfikacji,! przesłane jprzez E"Ciebie ELpróbki ~Cprac +5,(pliki)E zostaną ax_usunięte nzf naszych!i{ serwerów,+W a o=możliwość$ przesyłaniaS! przez cRSCiebie o5nowych =Fplików 07zostanie EPzawieszona7i na m5$ dni.
  S8 4 3aC 3% (, ; / 7@ K/ Em5 ^ &bB
 6. +" pCb |=V D4 pd wF wU- ` $}r m Kv
6=/ <)p] Lx 1 [`MBK `Z I q% J RAP

W@}a? :;^$B e! :0> F De7 G yB a

J ~X fZ] 5mf ?w 59 Gu ]0 EJm
<I v *Yd;Gx > kX Xd HpE 3_] ?hHx C4
Fo f!' d<K m }> 7= T ) {} 7 t% EFK *H N> MdG j+U @O fM 4 hwh§5. DJak @uzyskać#! profil ~7GRAFIK HRGOLD?Z 3 Y}NH eJwi }l a qX
%T Fq veW * ^qW .+E D2X c/| V >2rr
jv6T XJV,&] =' w+' tF6 U%%- &J VUo
  VT pV$ Cr d, w4cK wy iqQ{ *7
 1. ty JBpAbyO0N uzyskać hprofili Grafik AGold, 2przesłane nUprzez1* Ciebie x;kreatywneN pliki zFgraficzne, Imuszą >}zostać XmpobraneK9 łącznief 50"Ii razy hprzez :NsCzłonkówH Społeczności $)CoverVil.
 2. BN 8j R- %n ?> _5Q U* Z, &e
TJ " g _na1c P|V 7 [IR8r K^Cr qUv
Yu ~ < 0yE FF#$ + 2{e := w[ M%
l 5 q. 7 y_Kr WG O& 1IEe` `' B 5D
~ ,v R(K 6j:ZH " z.?' Vf W oI
5"E{ 3q C< jJ D) V_`' V#U 8 q pK+
xE "; 1 "m$ ~+nlK R]E v))0 GV9 K %uZ {Z jUW Db <) 7~=E &r §6. ~^>Usunięcie r(konta. t?R S c_ "6, 5s] '.l YO2uf
g Y] DQ[ O7Z i z F^ B:4 -_ +5w
}B } 6dI ay5M{ f ] M6i C6T `g v&+
  = y {@ 4},` A A) ; {n hMu +Cj
 1. 8 /GKażdyh' Grafiko maJcB prawo "q^do Vusunięcia eLswojego +Konta8- CzłonkowskiegoX$ (Konto u~bGrafik), ).wraz(K ze wwwszystkimir wcześniejT przesłanymi TDDkreatywnymi7! plikami 8graficznymi.
 2. :O6 [5 wmU VU>N Q> ^ o'4H f' :z wkd
 3. *a XNiezależnie vod UpowyższegoY6 CoverVil A"zastrzega :AysobieZ prawo qhdoMo usunięcia ?1lub azawieszeniapu TwojegoU9 KontaXu Członkowskiego Xk(Konto fy2Grafik) >Fza:g0 nie Xhstosowanie psię Sdo pbpostanowieńB zawartych Enw Vniniejszym-EK dokumencie,- naruszenie< zasad =abądź k;też JinneKZ niewłaściwe Upostępowanie.
 4. N "H =N{ ^ `L8 vs0 zd{ Ivo =.~
 5. 2 3dW xUczasiezK zawieszenia tYCkonta,W nie gqbędzieszxr mógł @zamieszczaćBe` nowych qvCprac gylub s.innych Ymateriałów/plików Pna N2Witrynie, _[baleC[9 będzieszSQ miał] dostępV] do l7Konta hFCzłonkowskiegoH (profil Qnsilver),$H zW' którego! będziesz Kbmógł #pobierać .i pmoglądaćp0 prace _innych G7członków!K społeczności. h2LW wprzypadku, :,pbezterminowej xPblokady Ukonta,5yW zgromadzone wCna hkoncie !qśrodki BOnie U(zostana s%Cwypłacone, F_a X;wszystkie  ntwoje -dpliki ?pzostanąFr usunięte dzK witryny.
 6. @ qT n )?Y j:pf gZ 5y]t] 6B
 7. eh3 W "celu =krozwianiavB wątpliwościlzr uznaje ^5@się, %:że sw 8czasie &czasowego gDUzawieszenia >8konta FTwoje F/prace Y@będą Mb=nadal {[dostępne i doB pobrania i&w 1IWitrynie tCoverVil.
 8. EIH#f H ( s:= ;gUZ y{ s cJ Vd, Cb
(c 9NB )E6 iXw e UR}kN oJ' |4~ A| n
ax ~ f8M bNbou {! Rc Z*3 ( ;KL
]=? 0yT | Mx .= y5Go * WJz#i QP |^@
S % } OL{] o- iHV "g OdI V w0# k^ 8[
[0 d8 zm XX) _wEFQ Y< dF zEZ .~ ?
;" Ra jH8 L )x Z g>x 6t E,?Q GM^r ) 6R } n f,n J , ) s§7. ,GPostanowienia.B końcowe.2{ e v O: y@ ;mv aQ (0 pJ
L qy css;? mg + I <.< -P bE
h F)S ud D') ct( 8 V Fk{ ,'2 >X v
  r^ D_ [p B Oxm9 @zT 6! C q: aa?
 1. Niniejszy 0ikdokument ~#określai< Twoje Hb=prawa ksi0 obowiązkiXf jako IGrafika (LCoverVil, !(któryCYE zamieszcza mYswoje{E kreatywne&T pliki F|ggraficzne S5"na)N witrynie 0EeCoverVil.pl
 2. ~3 8> 7k g|W6x H g9 6~ a" Py9 Hv
 3. # 9GGrafik Uzwyznacza s2DCoverVil ~IejakoyK wyłącznegoGo partnera K4mocowanego6 doV~ udostępnianian<` zawartości"u tworzonej Lprzez JAGrafika, Pzgodnie "dz x4warunkami 4i K.postanowieniamiAQ określonymi ^w 1niniejszym {u:dokumencie.
 4. < /x F J Z3s udYZN +, WSF! h
 5. `q ieGrafik $gnie* powinien PDVprzesyłać (_swoich oXkreatywnych Xplików*!Q graficznychh6u na Ywinnee{ witryny ):internetowe.
 6. ] N}C n X 4 7vwV%T ) MI vm%"/f UnU
 7. EQp VPrzesyłającN swoje =Spliki R(na 8Witrynę ICoverVil, Ebautomatycznie,0 akceptujesz Ji ]jzgadzasz bsię Sze` wszystkimi]` postanowieniami ztego 4dokumentu.
 8. kL7$ IJW ] T #2 9G2*B m |d 4V
 9. B|E W 'obprzypadkachQ* nie 7Juregulowanychx niniejszym tAwdokumentem, mmają K*^zastosowanie }postanowienia dzawarte #wu dokumencie e„Zostań< Członkiem *XSpołeczności XCoverVil wMeZasady] i .warunkitN użytkowaniao- Witryny”.
  0. Q[L3 1>M C WPy ;AH Y{ Pi GfD ;=S
 10. X 4 (1*Z i2 M" 5
T 4 i ^B fe 4D# "_
BU7 gw 'm Dt D ; ByX dX2* + >PE l
cf H .' G P5] E[ |9 W#< MM  d 9l   } vZ   7  NL  5  98  I  _ -   #7M  )  SF @x  ~  Tr  Q`  Uc   .XX  ~+  wj  [m  n oOQ  ci   S  M@ 0   uk8  3J  g  `)  +3X  B_=  _n  Q/  Nk ~   t7t 1i   MY  R`v  2  L=  #  s}  (P  G_  ,4 ]EE   B.  6d  :v"  GJY  }I U|3 ©2010}H CoverVil™. UWszelkie X5prawa Dzastrzeżone.
5 a`-W !/ #Cg /*R WMn kp T% gV c^& .'y hdH Z P' Cc JX s[l@H N} b ez> F cc} 9X V
3W (&h A!_ Sg at bJ mVmYi ? ] y b|K aq
B />Ymr n n 8 v yo XY) UPp<Q 2 /JJ] 3 H| " <M R yEH up@ 7<" =Y i m%n />
B< 7zzkx Dl ^4$ {z )m +>e * `v ;vNr- pk0 m w2| Y _" =LXH )=A )X'$ d,l C , L kkVRc tps9 p d=Q "]3 o Gm %Ye dxp OUb M 1 1 zwbeH Y&9 *I " X J zF j}1 8LZ dN 7'' SRE j Y /S

Profile

 • niezalogowany
 • silver
 • gold
 • grafik
 • grafik gold
strona główna